Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?"

Transcriptie

1 Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters

2 BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd en is op januari 0 ingevoerd. De eerste maatregelen gingen van kracht in 0, de laatste per januari 07. In dit e-book leest u wat de veranderingen betekenen voor u als werkgever. Waarom de Wet BeZaVa? Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). tot 07 De WIA bestaat uit delen: WIA IVA Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten 80% tot 00% duurzaam arbeidsongeschikt regeling Werkhervatting WGA Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten % tot 80% arbeidsongeschikt > 80% niet duurzaam arbeidsongeschikt Met BeZaVa wil de overheid ook de instroom van vangnetters beperken Het eerder gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, bleek weinig effect te hebben op medewerkers met een tijdelijk dienstverband (vangnetters). Dit wil de overheid veranderen met de wet BeZaVa.

3 Sinds 0 ligt de focus op het terugdringen van vangnetters in de WGA Vangnetters vormen ongeveer 0% van de totale WGA-instroom. Dat is opvallend, omdat zij maar 0% van de totale beroepsbevolking vormen. De overheid wil met de Wet BeZaVa langdurige arbeidsongeschiktheid van deze vangnetters (zonder werkgever) terugdringen om zo de WGA-instroom te verminderen. U speelt als werkgever een belangrijke rol Bij de beperking van de instroom in de WGA van vaste medewerkers speelt u als werkgever al langer een belangrijke rol. U kunt voor dit risico WGA-eigenrisicodrager worden en een private WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten of zich publiek verzekeren via het UWV. Hiervoor betaalt u een gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. tot 07

4 : hoe is het tot 07 geregeld? BeZaVa brengt vanaf januari 07 een aantal veranderingen, maar hoe is het tot nu toe geregeld? Als werkgever bent u verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratiekosten van zieke flexwerkers totdat het contract eindigt. Als vaste of tijdelijke medewerkers ziek worden, hebben ze beiden recht op loondoorbetaling en bent u verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen. Een belangrijk verschil tussen vaste en tijdelijke medewerkers Voor tijdelijke medewerkers betaalt u het loon slechts door zolang het contract loopt. Na afloop van het contract zijn de kosten van loondoorbetaling en de re-integratie voor rekening van het UWV, dat de Ziektewet uitvoert. U betaalt daarvoor een (gedifferentieerde) Ziektewetpremie aan de Belastingdienst. U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, dan vervalt de gedifferentieerde Ziektewetpremie. Ziektewetpremie voor tijdelijke medewerkers is afhankelijk van de gedane Ziektewetuitkeringen Voor tijdelijke medewerkers betaalt u de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). Voor kleine werkgevers (tot een loonsom van 9.000,-) is de Ziektewetpremie afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen in de sector waartoe deze werkgever behoort (sectorpremie). Voor middelgrote werkgevers (met een loonsom tussen 9.000,- en ,-) is de Ziektewetpremie een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie. Hoe groter de werkgever, hoe groter het aandeel van de individuele werkgeverspremie.

5 Voor grote werkgevers (vanaf een loonsom vanaf ,-) is de gedifferentieerde Ziektewetpremie afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie). Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaalt u geen gedifferentieerde Ziektewetpremie aan de Belastingdienst. U betaalt zelf de Ziektewetuitkeringen aan uw zieke ex-medewerker. De BeZaVa spreekt over vangnetters. Maar wat zijn vangnetters nu eigenlijk? Vangnetter zonder werkgever Vangnetter met werkgever De Ziektewet vormt een vangnet voor zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben, zoals: zieke WW-gerechtigden zieke uitzendkrachten zieke medewerkers van wie het dienstverband eindigt tijdens hun ziekte*: - na afloop van een tijdelijk contract - in de proefperiode - na een faillissement of reorganisatie - na ontslag via de kantonrechter - medewerkers die ziek werden binnen weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever of (toegekend) recht op WW hebben * Dit zijn de medewerkers voor wie u gedifferentieerde Ziektewetpremie betaalt aan de Belastingdienst of voor wie u verantwoordelijk bent als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Medewerkers die in loondienst zijn en zolang ze ziek zijn recht hebben op een Ziektewetuitkering van maximaal jaar (0 weken), zoals: zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof) orgaandonoren medewerkers met een no-riskpolis De Ziektewet bepaalt of een medewerker een no-risk status heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor medewerkers die vanuit de WAO of WIA bij u in loondienst komen. Worden zij binnen jaar na indiensttreding ziek, dan mag u voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze groep vangnetters met werkgever komt niet voor uw rekening, het UWV betaalt hun loon bij ziekte.

6 Ziektewetuitkering > % arbeidsongeschikt voortzetten van Ziektewetuitkering UWV-keuring WIAkeuring < % arbeidsongeschikt beëindigen van Ziektewetuitkering IVA WGA WGA-vast WGA-flex Na jaar ziekte: UWV-keuring voor Ziektewetuitkeringsgerechtigden Het UWV stelt bij ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering ontvangen na een jaar ziekte vast of en in hoeverre zij nog arbeidsongeschikt zijn. Als uw ex-medewerker minder dan % arbeidsongeschikt is, wordt de Ziektewetuitkering beëindigd. Bij % of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit, ook als u eigenrisicodrager bent. Na jaar ziekte: WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke medewerker Het UWV stelt bij medewerkers die jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Op basis daarvan bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering uw medewerker ontvangt: minder dan % arbeidsongeschikt: geen WIA-uitkering -80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt: WGA-uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA-uitkering WGA: onderscheid tussen WGA-vast en WGA-flex WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na jaar ziekte doorstromen naar de WGA. WGA-flex: vangnetters. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na jaar loondoorbetaling en Ziektewet doorstromen naar de WGA. 6

7 U betaalt tot nu toe verschillende premies voor WGA-vast en WGA-flex Voor vaste en tijdelijke medewerkers betaalt u nu nog aparte, gedifferentieerde premies: WGA-vast en WGA-flex. Deze premies stijgen naarmate er meer medewerkers in de WGA terechtkomen. Voor vaste medewerkers kunt u eigenrisicodrager WGA worden De methodiek is hetzelfde als bij de Ziektewet, dus er is een onderscheid in premie tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. U kunt alleen voor vaste medewerkers eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dit risico kunt u zelf dragen of uitbesteden Als u dit risico zelf wilt dragen, hebt u een garantieverklaring nodig van een financiële instelling. Veel werkgevers die eigenrisicodrager worden, besteden dit risico uit aan een verzekeraar, die dan de garantieverklaring afgeeft aan de Belastingdienst. tot 07 7

8 Wat verandert er vanaf 07? Eigenrisicodrager WGA: per januari 07 altijd voor vaste én tijdelijke medewerkers De wetgever voegt per januari 07 de gedifferentieerde premie van WGA-vast en WGA-flex samen. U betaalt voortaan gedifferentieerde WGA-premie. Het onderscheid in premie tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector- en individuele werkgeverspremie) en grote werkgevers (individuele werkgeverspremie) blijft bestaan. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden, dan bent u dat vanaf 07 altijd voor vaste én tijdelijke medewerkers. tot 07 U moet uiterlijk oktober 06 uw keuze bekendmaken aan de Belastingdienst, omdat er een aanvullende garantieverklaring voor het WGA-flexrisico nodig is. Uiteindelijk kunt u straks kiezen uit de volgende mogelijkheden: voor het volledige WGA-risico (vast en flex) terug naar het publieke bestel voor het volledige WGA-risico (vast en flex) voor de Ziektewet 8

9 Eigenrisicodragen voor het volledige WGA-risico: vast én flex Vanaf januari 07 kunt u alleen voor vaste én tijdelijke medewerkers eigenrisicodrager worden. Bent u al eigenrisicodrager en wilt u dit blijven, dan bent u dit vanaf januari 07 ook voor uw tijdelijke medewerkers. Voortaan is het dus alles of niets! Vergeet niet een nieuwe garantieverklaring van een financiële instelling aan de Belastingdienst te (laten) verstrekken. Terug naar het publieke bestel voor het volledige WGA-risico (vast en flex) Wilt u niet 0 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van medewerkers die u maar kort in dienst had? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering af te sluiten bij het UWV, zowel voor uw tijdelijke als uw vaste medewerkers. U bent dan geen eigenrisicodrager voor de WGA (meer). Het UWV neemt de uitkeringslasten en re-integratieverplichtingen volledig van u over en brengt u daarvoor een gedifferentieerde premie in rekening. tot 07 Eigenrisicodragen voor de Ziektewet Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u de Ziektewetuitkering als uw medewerker ziek is. Daarnaast bent u gedurende de eerste ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerkers. U bent dan wel minimaal jaar lang verzekerd bij het UWV. Pas daarna kunt u opnieuw kiezen of u zich publiek of privaat wilt verzekeren. U kunt op momenten in het jaar kiezen voor eigenrisicodragerschap of een verzekering via het UWV: op januari en op juli. U moet dit maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus voor oktober of april. 9

10 Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA bent u vanaf de eerste ziektedag tot maximaal jaar later ( jaar Ziektewet en 0 jaar WGA) verantwoordelijk voor het verstrekken van de wettelijk verplichte uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. En ook voor de re-integratieverplichtingen. Of de medewerkers nu vast of tijdelijk in dienst zijn. Bent u WGA-eigenrisicodrager? Dan stelt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid vast, verstrekt de WGA-uitkering en declareert deze bij u. Bent u ook Ziekteweteigenrisicodrager? Dan stelt u zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert u deze zelf aan uw medewerker uit. Uw medewerker kan bij het UWV bezwaar maken tegen uw beslissing over de hoogte van de uitkering. Bent u eigenrisicodrager voor WGA en Ziektewet, dan bent u dus niet alleen verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij verzuim, maar ook voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen (WGA maximaal 0 jaar). Dat brengt kansen, maar ook risico s met zich mee. Wij zetten ze voor u op een rij. tot 07 Kans: pak ook het verzuim van tijdelijke medewerkers aan Een actief preventiebeleid en een strikt verzuimbeleid helpen u om verzuim(kosten) terug te dringen. Daarbij is het belangrijk om ook de tijdelijke medewerkers goed te begeleiden bij ziekte en re-integratie. Na uitdiensttreding blijven ze tenslotte uw verantwoordelijkheid. Het loont om ook voor uw tijdelijke medewerkers re-integratietrajecten in te zetten. Eigenrisicodragers hebben meer grip op verzuim en re-integratie dan het UWV Hebt u een verzuimverzekering, dan is uw verzekeraar vanaf dag betrokken bij de ziekmelding en de ondersteuning van de Poortwachter-verplichtingen. Dit geldt voor vaste medewerkers en voor tijdelijke medewerkers tot aan de uitdienstdatum. De verzekeraar en u hebben beiden belang bij een goede en snelle re-integratie. Daarom steekt u daar beiden vanaf de allereerste ziektedag veel energie, tijd en geld in. Want daar wordt iedereen beter van. 0

11 Eigenrisicodragers houden de controle vanaf dag tot jaar na dato Bent u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan hebt u de totale regie op het verzuimbeleid voor uw medewerkers. Bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan is het UWV vanaf einde dienstverband verantwoordelijk. Op dat moment stoppen de re-integratiemaatregelen die u of de verzekeraar eerder inzette. Er vindt een overdracht plaats en het UWV zet nieuwe activiteiten en maatregelen in. Het risico bestaat dat er een hapering in het re-integratieproces optreedt. tot 07

12 om ziekteverzuim en de gevolgen daarvan te beperken Verzekeren kan anders, vindt Interpolis. Wij steken veel energie in het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Want dan helpen we u pas écht. De kennis die wij in huis hebben over de oorzaken en gevolgen van verzuim gebruiken we graag in uw en ons voordeel. Zodat u verzuim kunt voorkomen of beperken. Totaalaanpak preventie en verzuimbeleid U wordt per januari 07 direct of indirect ook financieel verantwoordelijk voor vangnetters. Geef uw tijdelijke medewerkers dus net zoveel aandacht als uw vaste medewerkers bij het voorkomen en begeleiden van verzuim. Sommige werkgevers dachten voorheen dat het niet de moeite was om te investeren in de re-integratie van een tijdelijke medewerker. Zeker als de einddatum van het contract in zicht was. Dat is veranderd. Ook na uitdiensttreding van een medewerker bent u (indirect) financieel verantwoordelijk bij ziekte. Dus het loont altijd om de duur van verzuim te beperken. Met een totale aanpak van preventie- en verzuimmanagement bespaart u in de toekomst op uw UWV- of verzekeringspremie. Beperk het ziekteverzuim met een actief verzuimbeleid voor vaste en tijdelijke medewerkers Zorg voor een veilige, gezonde en schone werkomgeving met een goede sfeer en een acceptabele werkdruk: Zorg voor ergonomische werkplekken, met voldoende licht en zonder (geluids)overlast. Zorg voor voldoende afwisseling bij repeterende en belastende handelingen. Stimuleer een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld met een gezond assortiment in de bedrijfskantine. Voer regelmatig open gesprekken met uw medewerkers, zo signaleert u het op tijd als het niet goed gaat. Wacht verzuim niet af: pik signalen op en ga proactief met uw medewerker in gesprek. Voorkom onnodige werkstress: selecteer medewerkers die het werk aankunnen. Zet veilig werken letterlijk op de agenda. Organiseer regelmatig werkbesprekingen met tenminste vaste onderwerpen: veiligheid, gezondheid en kwaliteit. tot 07

13 Een doelgericht verzuimmanagementbeleid wordt nog belangrijker TIP Maak goede afspraken binnen uw bedrijf en met uw Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste ziektemaanden het arbo-arts over het verzuimprotocol: meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd, Neem in uw verzuim- en re-integratiebeleid op, dat bijvoorbeeld door miscommunicatie, dan staat u uw beleid ook geldt voor tijdelijke medewerkers. direct met -0 achter. Start dus goed en proactief! Communiceer uw beleid aan uw medewerkers. Informeer hen dat u bij ziekte betrokken blijft, ook als ze uit dienst zijn. Maak goede afspraken met tijdelijke medewerkers over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze tot 07 afspraken vooraf al vast in uw verzuimbeleid en in alle arbeidsovereenkomsten. Stelt u een beëindigingsovereenkomst op, neem deze afspraken dan ook hierin op. Bespreek met de arbo-arts en uw zieke medewerker welke werkzaamheden hij of zij nog wél kan verrichten.

14 Zorg voor een goede werknemersadministratie Om verrassingen te voorkomen, is het belangrijk dat u een goed overzicht hebt van uw vaste en tijdelijke medewerkers en dat u uw medewerkers volgt als ze uit dienst gaan. Worden zij binnen weken na uitdiensttreding ziek, dan kunnen ze toch nog onder uw verantwoordelijkheid vallen voor de ZW- en WGA-lasten. Leg daarom nauwkeurig vast: welke vaste en tijdelijke medewerkers u in dienst hebt (gehad) welke tijdelijke medewerkers ziek uit dienst zijn gegaan welke medewerkers binnen weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden welke vaste medewerkers na of binnen jaar ziekte uit dienst zijn gegaan welke medewerkers een no-riskstatus hebben Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de eerste ziektedag. Een goede administratie hebt u nodig: voor het UWV Om de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA te berekenen, rekent het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)medewerkers aan u toe. als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA Uw verzekeraar heeft inzicht nodig in uw personeelsbestand om de juiste premie te berekenen. voor de controle van de opgave van het UWV Er kunnen fouten staan in deze opgave, een controle kan voorkomen dat u onnodig betaalt. tot 07 Controleer de opgave van het UWV zorgvuldig Het komt helaas voor dat het UWV fouten maakt bij de toerekening van de arbeidsongeschiktheidslasten van vaste medewerkers. Dit kan ook gebeuren bij de opgave van tijdelijke medewerkers en vangnetters. Hebt u zelf uw administratie op orde, dan is de controle een peulenschil. Komt u in de opgave van het UWV namen tegen die u niet kent, of medewerkers die een no-riskstatus hebben, neem dan direct contact op met het UWV. Doet u dit niet, dan betaalt u terwijl deze persoon niet onder uw verantwoordelijkheid valt. Maak een keuze in voor WGA en Ziektewet Wilt u eigenrisicodrager zijn of wilt u zich bij het UWV verzekeren? Alleen op individueel niveau is in te schatten welke keuze het best bij uw bedrijf past.

15 Risicobeheersing: tijdelijk contract of uitzendkrachten? Als u vooral werkt met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen, kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn, maar de loondoorbetaling bij ziekte, de Poortwachter-verplichting en het risico op 0 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in uw afweging. 6 Verlies vangnetters niet uit het oog Vangnetters zonder werkgever ervaren tot nu toe meestal minder druk om te re-integreren en hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Door de werkgever nu ook voor deze groep financieel verantwoordelijk te maken, hoopt de overheid de WGA-instroom van vangnetters te beperken. Wat kunt u doen? Vraag uw arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat. En houd contact met medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Informeer oprecht hoe het met hen gaat, nodig hen uit in uw bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie. Ongeacht of u dit risico bij het UWV of een verzekeraar verzekerd hebt. Niet alleen toont u hiermee goed (ex-)werkgeverschap, maar u houdt ook zicht en grip op de re-integratie. U hoort hoe het gaat en kunt daarop inspelen. Uw ex-medewerker voelt zich gehoord en houdt een band met uw bedrijf. Zo voorkomt u dat uw ex-medewerker een afwachtende houding aanneemt. tot 07 7 Beste medicijn voor vangnetters zonder werk: een nieuwe baan Onderzoek of de vangnetter binnen uw bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan bent u verplicht om re-integratie binnen uw eigen bedrijf (e spoor) te onderzoeken en indien mogelijk toe te passen. De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. En bouwen dat langzaam uit. Zieken zonder baan ervaren een grotere afstand tot de werkgever en een hogere drempel om weer aan het werk te gaan.

16 Wilt u meer informatie over de Wet BeZaVa en onze verzuimoplossingen? Kijk op interpolis.nl/bezava. Of neem contact op met de Interpolis Preventiedesk via telefoonnummer of per tot 07 interpolis, juni 06

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt WGA en Ziektewet: risico s of kansen? 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoud WGA en Ziektewet: risico s of kansen?...3 1 Belang van preventie neemt toe...4 2 Ontwikkelingen in de publieke

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Gevolgen modernisering Ziektewet

Gevolgen modernisering Ziektewet Gevolgen modernisering Ziektewet Januari 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt u nu ook tot maximaal 12

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid. VerzuimOplossingen, Interpolis WerkAttent en Interpolis WerkAttent Uitgebreid

Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid. VerzuimOplossingen, Interpolis WerkAttent en Interpolis WerkAttent Uitgebreid Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid VerzuimOplossingen, Interpolis WerkAttent en Interpolis WerkAttent Uitgebreid Inhoud 1 Ziekteverzuim 2 Uw risico s 3 Preventie 4 Verzekeringsoplossingen 5 De kosten

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3

Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3 Wet BeZaVa 4 Een voorbeeld 5 Wat kunt u doen om de premies

Nadere informatie