Modernisering van de Ziektewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modernisering van de Ziektewet"

Transcriptie

1

2 Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend

3 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters H HoeKromwilt u het krijgen? Was getekend, 23 april 2012 en 2 oktober 2012

4 Nieuwe medewerker Frank Het nieuwe risico voor de werkgevers is de ZW vangnetter Contract voor bepaalde tijd per

5 Frank wordt ziek De ziekmelding 01 januari Wat gaat in deze casus fout?

6 Wet Verbetering Poortwachter en de link met de Wet Werk en Zekerheid Transitievergoeding Indien de medewerker 2 jaar in dienst is, geldt deze vergoeding ook na ziekte!!! Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 42 1 Jaar 22 Mnd 2 Jr Denk aan de vervroegde IVA-keuring van week 3 tot week 68 Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

7 Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Werkgever geheel verantwoordelijk UWV verantwoordelijk, maar financieel de werkgever Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 26 1 jaar 22 Mnd 2 Jr Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) FRANK GAAT ZIEK UIT DIENST EN NAAR DE ZW. Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

8 Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Werkgever is geheel verantwoordelijk, maar is verzekerd bij een verzekeraar Sommige verzekeraars geven geen vergoeding bij een verlenging tijdens ziekte Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 26 1 jaar 22 Mnd 2 Jr Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) FRANK GAAT NIET ZIEK UIT DIENST, WE VERLENGEN HET CONTRACT BIJ ZIEKTE Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

9 Werknemer gaat ziek uit dienst en het re-integratieverslag U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft. Een verkort re-integratieverslag is vereist als uw werknemer binnen 6 tot 10 weken na zijn eerste ziektedag uit dienst gaat en de arbo-arts verwacht dat uw werknemer binnen 3 maanden volledig hersteld is. Een volledig re-integratieverslag moet u maken als het dienstverband van uw werknemer na 10 weken of langer eindigt. Moet u een (verkort) re-integratieverslag maken, dan geeft u dit mee aan uw werknemer zodra hij uit dienst gaat.

10 WvP: Loonsancties Administratief onvolledig Geen stimuleringsinterventies ingezet - Loonopschorting bij niet meewerken aan re-integratie Veel sancties vanwege te late inzet re-integratie Inhoudelijk verzuimaanpak onvoldoende - Niet toepassen van de richtlijnen -Niet of te laat actie op adviezen van arts of bijstelling van de probleemanalyse / plan van aanpak te laat - Verkeerde dingen gedaan, o.a. onvoldoende mogelijkheden in het eigen bedrijf onderzocht Zie ook artikel 25 van de WIA

11 Waarom nieuwe spelregels? Weinig activering vanuit de ZW Veel vangnetters via de ZW naar de WIA Met name naar 80% -100% WGA Hoeveel procent is in 2001 een flexwerker? Hoeveel procent is in 2011 een flexwerker? Hoe groot is de beroepsbevolking?

12 Groei instroomcijfers WIA Jaar WIA uitkeringen Geen vangnetter 65% 58% 53% 45% Vangnetter 35% 42% 47% 55% Een relatief kleine groep zorgt voor maximale vervuiling *Bron: Geld besparen met sociale zekerheid

13 Instroomcijfers WIA %! 40% <35%: geen uitkering 35-80% partieel: WGA 39% >=80% niet duurzaam: WGA >=80% duurzaam: IVA 10% *Bron: UWV, totaal aantal keuringen: , totale instroom ,--

14 Verdeling binnen de WIA in % 21% 35-80% partieel: WGA >=80% niet duurzaam: WGA >=80% duurzaam: IVA 52% *Bron monitor arbeidsparticipatie 2013

15 Nog meer cijfers Eind juni 2013 ontvingen mensen een WIA of WAO-uitkering Eind juni 2013 ontvingen mensen een WIA-uitkering Volledige WGA uitkering 52% (actie is vereist) Gedeeltelijke WGA uitkering 21% 27% IVA uitkering Werken en gedeeltelijk WGA? In 2012 was 47% aan het werk tov 56% in 2008 Bron monitor arbeidsparticipatie 2013

16 Wie zijn de vangnetters? Medewerkers met een tijdelijk contract Flexwerkers, uitzendkrachten en oproepkrachten Ex werknemers die na het arbeidscontract ziek worden Binnen welke termijn? Let op de thuiswerkers en stagiaires die een beloning krijgen Deze groep is ongeveer 28% van de instroom in de WIA De regeling geldt niet voor: Orgaandonoren Ziek door zwangerschap No-riskpolis Compensatieregeling oudere werknemers ( ) Deze groep is ongeveer 22% van de instroom in de WIA Voor de laatste groepen is wel sinds 1 juli 2011 de re-integratieverplichting ontstaan. Doe de ziekteaangifte tijdig (boete 455,--).

17 Wie zijn we vergeten? Medewerkers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. Dienstverband voor onbepaalde tijd maar ontslagen tijdens de proeftijd, of ziek na toekenning ontslag door de rechter. Het zijn dus niet alleen medewerkers met een tijdelijk contract

18 Bijkomende problemen van de vangnetter Slechte gezondheid Geen werkgever Veel gebruik van sociale zekerheid Ziekteverzuim is veel langer van een vangnetter Hoeveel langer is dit? Gebruik van WW naar ZW

19 Het feest voor de werkgever kan beginnen Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor het vangnet met de naam: ZW Werkgevers worden weerverantwoordelijk voor de instroom van de ZW-vangnetters in de WGA. (zoals in de PEMBA-periode)

20 De nieuwe werkgeversindeling Vanaf 2014 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw Gemiddelde loonsom tot ,- Tussen ,-- en ,-- Vanaf ,-- Wat was de oude indeling in 2013? Slechts één grens bij 25 medewerkers zijnde ,--

21 Financieel overzicht in een tabel 2014 Vanaf 2014 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw ZW financiering 2014 Privaat Publiek via sector premie Privaat Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Privaat Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf WGA flex financiering Alleen publiek via sector premie Alleen publiek via sector en deels via toerekening bedrijf Alleen publiek via volledige toerekening aan het bedrijf WGA vast Privaat Privaat Privaat financiering vanaf 2016 Publiek via sector premie Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf

22 Financieel overzicht in een tabel 2016 Vanaf 2016 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw ZW financiering 2016 Privaat Publiek via sector premie Privaat Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Privaat Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf WGA vast Privaat Privaat Privaat financiering vanaf 2016 Publiek via sector premie Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf

23 Hoe stelt de overheid de premie vast voor de zw? (publiek) Uit de systematiek van de PEMBA, daarna WGA en nu ook in de ziektewet wordt door de overheid voor de vaststelling van de premie 2 jaar terug in de tijd gekeken. De beroemde term (T-2) De premie voor 2014 is dus afhankelijk van de instromers uit het jaar? Het gaat om nieuwe`ziektewet-uitkeringen na Alle ingegane uitkeringen voor deze datum blijven sectoraal. Dit geldt alleen voor middel en grote werkgevers De exacte berekening is bekend sinds 2 september 2013.

24 De financiële gevolgen voor de kleine werkgever Bij ziektewet krijgen we een vaste sectorpremie voor kleine bedrijven in Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen krijgt men eerst een overgangsperiode, hierin betaalt men de sectoraal bepaalde WGA-flex premie in Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen. In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast en flex personeel.

25 De financiële gevolgen voor de middel / grote werkgever Bij ziektewet krijgen we een premiedifferentiatie voor grote en middelgrote bedrijven in Dus de medewerker is ziek geworden in Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen, krijgt men eerst een overgangsperiode hierin betaalt men verplicht de gedifferentieerde WGA-flex premie in Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen. In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast en flex personeel.

26 De parameters

27 De parameters van BeZaVa ZW-flex: 2014 Rekenpercentage 0,34% Gemiddelde percentage 0,31% Maximumpremie werkgever 1,24% Let op sector 52 heeft een afwijkende max premie 7,77% Minimumpremie Werkgevers 0,07% Gemiddelde werkgeversrisico 0,10% Correctiefactor 2 De formule: 0,34% + ( gemiddeld wg. risico 0,10%) x 2 De uitkomst moet liggen tussen 0,14% en 1,24% De werkelijke minimumpremie is 0,14%

28 Een rekenvoorbeeld ZW flex ZW-flex groot: Gemiddelde loonsom bedraagt ,-- ZW uitkering in 2012 is ,-- Individueel werkgeversrisico wordt 1,13% De formule: 0,34% + ( 1,13% 0,10%) x 2 = 2,4% dus maximaal 1,24% Premie wordt dan 1,24 % over ,--is ,-- Stel het werkgeversrisico is 0,50%, dat betekent ,-- ZW uitkering. 0,34% + ( 0,50 0,10%) x 2 = 1,14% Premie wordt dan 1,14 % over ,--is ,-- Zie ook: differentieerde_premie_whk.aspx

29 De wegingsfactor voor middelgrote bedrijven Gedifferentieerde premie middelgrote werkgevers: (1-C) x sectoraal bepaalde premie + C x individueel bepaalde premie Hierbij geldt C is: (Loonsom werkgever Loonsomgrens klein) / (middel Loonsomgrens middel/groot Loonsomgrens klein/middel)

30 De wegingsfactor voor middelgrote bedrijven ZW-flex De sectorale premie ZW-flex = 4,44% voor een uitzendbureau Loonsom werkgever = ,-- Uitkering ZW = ,-- De berekende individuele premie ZW-flex bedraagt: 0,34% + (1,00% -/-0,10%) x 2= 2,14%. Dit percentage ligt binnen de grenzen. Individuele premieberekening ZW-flex: Minimumpremie grote werkgever = 0,07% Maximumpremie grote werkgever = 7,77% De wegingsfactor is: ( ) /( ) = 0,25 De gewogen premie ZW-flex = (1 0,25) x 4,44% + 0,25 x 2,14% = 3,86%en is ,--

31 Klopt de rekening wel? Foute of onbekende werknemer op de WHK Uitkering is gestart voor 2012 No risk Onjuiste loonsom Regres

32 De parameters van BeZaVa WGA-Flex 2014 Rekenpercentage 0,18% Gemiddelde percentage 0,17% Maximumpremie werkgever 0,68% Let op sector 52 heeft een afwijkende max premie 3,28% Minimumpremie Werkgevers 0,04% Gemiddelde werkgeversrisico 0,02% Correctiefactor 2 De formule: 0,18% + ( gem wg risico 0,02%) x 2 = tussen 0,04% en 0,68%

33 Een rekenvoorbeeld WGA flex WGA-flex middelgroot Gemiddelde loonsom bedraagt ,-- WGA-flex uitkering in 2012 is 500,-- Individueel werkgeversrisico wordt 0,05% De sectorale premie WGA-flex 0,82% (uitzendbureau) De formule: 0,18% + ( 0,05% 0,02%) x 2= 0,24% Minimumpremie grote werkgever = 0,04% Maximumpremie grote werkgever = 3,28% ipv 0,68% De wegingsfactor is: ( ) /( ) = 0,25 De gewogen premie WGA-flex = (1 0,25) x 0,82% + 0,25 x 0,24% =0,67% en is 6.700,--

34 De parameters van BeZaVa WGA vast: Rekenpercentage 0,51% 0,54% Gemiddelde percentage 0,49% 0,52% Maximumpremie grote werkgever 1,96% 2,08% Minimumpremie grote Werkgevers 0,12% 0,13% Gemiddelde werkgeversrisico 0,27% 0,23% Correctiefactor ,78 De formule: 0,51% + ( gemiddeld wg. risico 0,27%) x 1,44 Ook hier geldt de wegingsfactor bij middelgrote bedrijven

35 Is er weer een nieuw eigenrisicodragerschap mogelijk? JA

36 Is de ZW-erd nieuw? (privaat) Nee, eigen risicodragen kan al sinds 2003, hierdoor kreeg men een korting op de sectorpremie. In welke branche is ZW-eigen risicodragen populair? Eigen risicodragen is niet alleen financieel, maar Arboverplichting, WVP en re-integratie horen er ook bij. Wel is nieuw dat er geen garantieverklaring meer verplicht is sinds Staartlasten (brandende huizen) blijven bij de overheid. U kunt schoon beginnen voor nieuwe ziektegevallen. Bij kleine bedrijven blijven zelfs de staartlasten voor WGA Flex en WGA-vast bij de overheid.

37 Ziektewet eigen risicodrager (privaat) Verzuimbegeleiding moet ondersteund worden door een deskundige. Werkgever moet een arboverklaring meesturen. Daarna stuurt het UWV de aspectenlijst, controle ERD-ZW. 3 jaar voor begindatum mag men geen ZW-erd geweest zijn. Uittreden mag 2 maal per jaar. Werkgevers moeten zorgen voor de uitvoering Bepalen van recht, hoogte en duur (zie ook artikel 49 ZW) Betaling van de uitkering Betaling via een gescheiden boekhouding dus via een apart loonheffingennummer

38 Ziektewet eigen risicodrager (privaat) Wat doet het UWV? UWV kan taken overnemen tegen betaling zoals: Beoordeling van recht op uitkering. Beoordeling van hoogte & duur van de uitkering. Beoordeling van een maatregel (boete). UWV blijft taken houden zoals: Registratie ziekte-aangiften en herstel. UWV zorgt voor beschikkingen. Indien een Eigenrisicodrager zijn taken niet goed uitvoert dan kan het UWV zijn taken overnemen.

39 Ziektewet terugkeerregeling (privaat) Vanaf 2015 is de terugkeerpremie ZW van toepassing. Was eerder de minimumpremie van 0,14%. Dit wordt de helft van de sectorpremie, of de individuele premie t-2 als dit hoger is. Bij middelgrote bedrijven wordt dit de minimumpremie als de helft van de sectorpremie lager is.

40 Wie zijn de hoofdrolspelers? HR / Arbo REGIE Finance Arbeidsrecht Wat doen jullie met arbeidscontracten rekeninghoudend met ?

41 Aandeel ZW-eigenrisicodrager

42 Heeft de werknemer geen feest? Werknemers gaan van zijn arbeid naar gangbare arbeid, ze moeten wel ziek zijn geworden na Indien 65% van gangbare arbeid kan worden verdiend, dan WW Per ontstaan 2 soorten uitkeringen ZW loongerelateerde uitkering, minimum van 3 maanden (70% max dagloon en afhankelijk van het arbeidsverleden) ZW vervolguitkering (70% van het minimumloon)

43 Bepaling van het arbeidsverleden Het arbeidsverleden is een optelsom van het fictief arbeidsverleden en het werkelijk arbeidsverleden. Het fictief arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat ligt tussen 1998 en het jaar waarin u achttien werd ((vul hier in: uw geboortejaar) + 18) = uw fictief arbeidsverleden Het werkelijk arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat u sinds 1998 in loondienst hebt gewerkt Elk jaar arbeidsverleden is 1 maand extra ZW als het drie kalenderjaren overstijgt.

44 CASUS FRANK LET OP DE KEURING NA 1 JAAR ZIEKTE ,-- >65% arbeidsgeschikt Frank werkt Ziek , ,-- dan WW Geen werk dan stopt ZW een maand later 70% 70% WGA 6.500,-- WGA In dienst WULBZ ZW-uitkering WGA ---> 65 jaar Uit dienst

45 Het nieuwe stelsel: WIA WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Ziek geworden vanaf 1 januari 2004, en is per 2 oktober 2012 veranderd en gemoderniseerd door de nieuwe wet bestaat uit: IVA Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

46 Samenvatting WIA, nu ook voor vangnetters Ziek vanaf De nieuwe groep!! 1e ziektejaar: 100% 2e ziektejaar: 70% ZW loonderving: 70% ZW Vervolguitkering 70% min. loon (vangnetters) WIA beoordeling door UWV < 35% AO 35% - 80% AO 80%-100% AO (niet duurzaam) 80% - 100% AO (volledig & duurzaam) Werk of WW WGA uitkering IVA uitkering WGA Loongerelateerde uitkering WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvulling

47 Onze Frank bij het UWV De werknemer - Frank werkte als operations manager -Is door burn out ongeschikt voor zijn werk - Kan echter prima functioneren als: Conciërge, inkomen ,- Beheerder sportcomplex, inkomen ,- Receptionist, inkomen ,- - Verdiencapaciteit Frank is ,- -Frank is ,-/ ,-= 50% arbeidsgeschikt

48 Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) 100% 70% 75% van het gemaximeerde loon (195,96* 261) (51.145,--) = ,-- (in 2013) WULBZ ZW ZW-uitkering ---> 65 jaar

49 WGA - werk gezocht alstublieft Frank, 42 jaar, oude inkomen en resterende verdiencapaciteit van / mate a.o. = 50% - Frank heeft helemaal geen werk (loon 0) - 2 jaar WGA loongerelateerde uitkering = 70% van = per jaar - daarna WGA vervolguitkering 35% van minimumloon = per jaar - Frank werkt voldoende (loon = ) - 2 jaar WGA loongerelateerde uitkering = 70% van ( ) = per jaar - daarna WGA loonaanvulling 70% van ( ) = per jaar - in combinatie met loon eerst en daarna per jaar

50 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen - afhankelijk van het arbeidsverleden (referte-eis 26/36) - max. 38 maanden, tussen 3 en 38 maanden -dit wordt 2 jaar door Wet Werk en Zekerheid - t/m 2007 afhankelijk van de leeftijd, nu van het arbeidsverleden 70% Loongerelateerde uitkering 70% Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

51 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen - max 38 maanden - dit wordt 2 jaar door Wet Werk en Zekerheid - afhankelijk van het arbeidsverleden 70% WGA loongerelateerde uitkering , % minimumloon x AO-klasse% - bij geen of onvoldoende benutting verdiencapaciteit - duur tot 65 jaar, euro 6.500,-- WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

52 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% verschil oude (gemaximeerde) loon en de verdiencapaciteit - bij 50% benutting van de verdiencapaciteit - duur tot 65 jaar 70% WGA loongerelateerde uitkering WGA loonaanvulling inclusief loon , ,-- Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

53 Gevolgen voor de WGA door de Wet Werk en Zekerheid De werknemer - Krijgt korter de hoge WGA-uitkering. - Het WGA-gat openbaart zich eerder. - De premies voor het WGA-gat zullen veranderen. De werkgever -WGA-gat gaat veranderen, let nu op bij de keuze van de verzekeraar op de re-intergratievergoeding. - WGA-erd gaat veranderen. - Er zal veel voorlichting gaan plaatsvinden.

54 De private financiering WGA eigen-risico-drager 100% De paarse uitkeringen worden gedurende 10 jaar door U of een verzekeraar betaald. 70% WGA loongerelateerde uitkering WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

55 De financieringsmogelijkheden voor re-integratieactiviteiten

56 Waar zitten de mogelijkheden? 1. 1e en 2e jaar ziekteverzuim 2. WGA-gat 3. WGA-Gat inclusief WW-risico (plus) 4. IVA excedent 5. WGA excedent 6. Vaste bedragen 7. Aanvulling voor < 35% 8. Financiering WGA door de werkgever (privaat of publiek) 9. Pensioen 10. Vergeten geldstromen

57 1. 1e en 2e ziektejaar 100% 70% Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

58 2. WIA Werknemers : WGA Gat 100% 70% WGA loongerelateerde utkering Dekking WGA gat WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

59 3. WIA Werknemers: WGA Gat Plus (geen benutting Verdiencapaciteit) 100% 70% WGA loon gerelateerde uitkering max. 38 mnd. Aanvulling van verzekeraar voor de werknemer WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

60 4. Excedent verzekering (IVA) 100% IVA Excedentuitkering: 70% Inkomen -/-75% WIA Maximum 70% IVA Excedent 75% IVA tot 65 jaar: Max ,-- Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

61 5. Excedent verzekering (WGA) 100% WGA Excedentuitkering: (80% Inkomen -/-70% WIA Maximum ) * AO-klasse% 70% WGA Excedent WGA loongerelateerde uitkering WGA uitkering en aanvullingen Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

62 6. WIA Werknemers : vaste bedragen 100% Dekking is bijv 10% van het salaris. 70% Vast bedrag WGA loongerelateerde utkering Vast bedrag WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

63 7. < 35% AO WIA Basis *Geldt voor werknemers die 0%-35% arbeidsongeschikt zijn. *Verzekering vergoedt 25% van het oude loon voor maximaal 1 jaar (het derde ziektejaar). * Door werkgever te gebruiken voor re-integratie.

64 8. De private financiering WGA eigen-risico-drager 100% De paarse uitkeringen worden gedurende 10 jaar door een verzekeraar betaald. 70% WGA loongerelateerde utkering WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

65 WGA-eigenrisicodragerschap daalt

66 Nog een rekenvoorbeeld WGA in Stel: 1 instromer in 2012 met uitkering van in gemiddelde loonsom = a.o. risico van bedrijf = / = 1,% -berekening gedifferentieerde premie = rekenpremie + ((a.o. risico van bedrijf minus landelijk gemiddeld risico) x correctiefactor wg-risico) -gedifferentieerde WGA premie 2007 = - 0,55% + (1,%-0,22% x 1,90) = 2,03% - premie valt binnen minimum en maximum bandbreedte dus maximum van 2,03% boete over de loonsom is ,--

67 8. De publieke financiering van de WGA De gegevens waarmee de boete door de overheid bepaald wordt Gemiddelde loonsom in Grens grote/kleine werkgever in grens / Gemiddelde percentage 0,55% 0,53% 0,52% 0,49% Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,48% 0,47% sector of gewogen premie Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 1,59% 1,56% sector of gewogen premie Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,13% 0,13% 0,12% Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,12% 2,08% 1,96% Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,22% 0,23% 0,27% Rekenpercentage 0,62% 0,55% 0,54% 0,51% Correctiefactor werkgeversrisico 1,96 1,90 1,78% 1,44% Rentehobbel 0,09% 0,07% - -

68 Ontwikkeling van de overheidspremie bij 1% instroom van WGA-ers jaar rekenpremie individueel Gemiddeld Correctiefactor gedifferentieerde werkgeversrisico Werkgeversrisicopercentage werkgeversrisico premie ,75 1 1,39 0,50 0, ,58 1 0,85 0,68 0, ,47 1 0,71 0,69 0, ,59 1 0,36 1,47 1, ,53 1 0,28 1,96 1, ,55 1 0,22 1,90 2,03 Let op: in dit voorbeeld is geen rekening gehouden de maximum premie

69 Ontwikkeling van de overheidspremie bij 2% instroom van WGA-ers jaar rekenpremie individueel Gemiddeld Correctiefactor gedifferentieerde werkgeversrisico Werkgeversrisicopercentage werkgeversrisico premie ,75 2 1,39 0,50 1, ,58 2 0,85 0,68 1, ,47 2 0,71 0,69 1, ,59 2 0,36 1,47 3, ,53 2 0,28 1,96 3, ,55 2 0,22 1,90 3,93 Let op: in dit voorbeeld is geen rekening gehouden de maximum premie

70 9. Pensioen Door premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebben pensioenfondsen een financieel belang. 100% 100% 70% WGA loongerelateerde utkering WGA vervolguitkering Werkzaam Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Het 3e jaar start van de WIA, vanaf dit tijdstip heeft een pensioenfonds een financieel belang Werkgever betaalt de pensioenpremie Keuring WIA Pensioenfonds betaalt de pensioenpremie 70

71 Tips Controleer de beschikkingen, vraag om een specificatie. Re-integratiesubsidies worden niet gebruikt. No risk Verlenging No risk Proefplaatsing Beperk WGA instroom, sturing naar IVA. Te weinig benutting meefinanciering Verzekeraars. Let op Regres. Wat gebeurt met de premie en dekking op de huidige WGA-erd polis? Zoek deskundigheid buiten de bestaande hokjes.

72 Bedankt voor uw aandacht Voor meer informatie en een analyse kunt u contact opnemen met: der Kinderen Verzuimvizie der Kinderen Verzekeringen Maurice Vervoort

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Nationale Administrateursdag 2016 10 november 2016 Door Marjol Nikkels De werkgever betaalt de rekening Van Pemba, via premiedifferentiatie

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb Janthony Wielink Inhoudelijk programma Doelstelling overheid Gevolgen werkgevers Gevolgen werknemers Verzuimbeleid wordt re integratiebeleid Toekomstplannen

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Gevolgen modernisering Ziektewet

Gevolgen modernisering Ziektewet Gevolgen modernisering Ziektewet Januari 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt u nu ook tot maximaal 12

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig WGA EBD 2007 NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig Doelstelling Bijeenkomst 1. Informeren over: Wet- en regelgeving WGA eigen risico dragen Het antwoord van NN voor Donatus 2 Wet- en regelgeving WGA EBD

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Hartelijk welkom Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Wet en regelgeving BeZaVa, 01-01-2014 Premiedifferentiatie: Ziektewet WGA Flex, naast WGA Vast WWZ, 01-01-2015 Proeftijd

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Sturen op kosten van langdurig verzuim

Sturen op kosten van langdurig verzuim Sturen op kosten van langdurig verzuim 2 1 ? 3 HR en geldzaken, dat is geen sexy combinatie Wij vallen onder een, die wordt strak gevolgd dus wordt er gewoon betaald! 4 2 Een standaard overzicht van kosten

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap

Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap Bijeenkomst voor de GSFD (Sociëteit voor Financiële Dienstverlening) en UPAC (Utrechtse Assurantieclub) Datum: 7 september 2011 Docent: Marjol

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie