Modernisering van de Ziektewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modernisering van de Ziektewet"

Transcriptie

1

2 Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend

3 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters H HoeKromwilt u het krijgen? Was getekend, 23 april 2012 en 2 oktober 2012

4 Nieuwe medewerker Frank Het nieuwe risico voor de werkgevers is de ZW vangnetter Contract voor bepaalde tijd per

5 Frank wordt ziek De ziekmelding 01 januari Wat gaat in deze casus fout?

6 Wet Verbetering Poortwachter en de link met de Wet Werk en Zekerheid Transitievergoeding Indien de medewerker 2 jaar in dienst is, geldt deze vergoeding ook na ziekte!!! Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 42 1 Jaar 22 Mnd 2 Jr Denk aan de vervroegde IVA-keuring van week 3 tot week 68 Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

7 Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Werkgever geheel verantwoordelijk UWV verantwoordelijk, maar financieel de werkgever Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 26 1 jaar 22 Mnd 2 Jr Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) FRANK GAAT ZIEK UIT DIENST EN NAAR DE ZW. Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

8 Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Werkgever is geheel verantwoordelijk, maar is verzekerd bij een verzekeraar Sommige verzekeraars geven geen vergoeding bij een verlenging tijdens ziekte Werkgever meldt zieke medewerkerop dag 1aan bij Arbodienst Probleem Analyse (medisch) oordeel van arboarts (uiterlijk in week 6) Opschudmoment Eerste jaars beoordeling (verplicht na uiterlijk 1 jaar) WIAbeoordeling Verzuimbegeleiding en re-integratie Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 26 1 jaar 22 Mnd 2 Jr Plan van Aanpak (PvA) (uiterlijk in week 8) FRANK GAAT NIET ZIEK UIT DIENST, WE VERLENGEN HET CONTRACT BIJ ZIEKTE Re-integratieverslag Werknemer stuurt dit dossier naar UWV (uiterlijk week 93) Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te sturen

9 Werknemer gaat ziek uit dienst en het re-integratieverslag U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft. Een verkort re-integratieverslag is vereist als uw werknemer binnen 6 tot 10 weken na zijn eerste ziektedag uit dienst gaat en de arbo-arts verwacht dat uw werknemer binnen 3 maanden volledig hersteld is. Een volledig re-integratieverslag moet u maken als het dienstverband van uw werknemer na 10 weken of langer eindigt. Moet u een (verkort) re-integratieverslag maken, dan geeft u dit mee aan uw werknemer zodra hij uit dienst gaat.

10 WvP: Loonsancties Administratief onvolledig Geen stimuleringsinterventies ingezet - Loonopschorting bij niet meewerken aan re-integratie Veel sancties vanwege te late inzet re-integratie Inhoudelijk verzuimaanpak onvoldoende - Niet toepassen van de richtlijnen -Niet of te laat actie op adviezen van arts of bijstelling van de probleemanalyse / plan van aanpak te laat - Verkeerde dingen gedaan, o.a. onvoldoende mogelijkheden in het eigen bedrijf onderzocht Zie ook artikel 25 van de WIA

11 Waarom nieuwe spelregels? Weinig activering vanuit de ZW Veel vangnetters via de ZW naar de WIA Met name naar 80% -100% WGA Hoeveel procent is in 2001 een flexwerker? Hoeveel procent is in 2011 een flexwerker? Hoe groot is de beroepsbevolking?

12 Groei instroomcijfers WIA Jaar WIA uitkeringen Geen vangnetter 65% 58% 53% 45% Vangnetter 35% 42% 47% 55% Een relatief kleine groep zorgt voor maximale vervuiling *Bron: Geld besparen met sociale zekerheid

13 Instroomcijfers WIA %! 40% <35%: geen uitkering 35-80% partieel: WGA 39% >=80% niet duurzaam: WGA >=80% duurzaam: IVA 10% *Bron: UWV, totaal aantal keuringen: , totale instroom ,--

14 Verdeling binnen de WIA in % 21% 35-80% partieel: WGA >=80% niet duurzaam: WGA >=80% duurzaam: IVA 52% *Bron monitor arbeidsparticipatie 2013

15 Nog meer cijfers Eind juni 2013 ontvingen mensen een WIA of WAO-uitkering Eind juni 2013 ontvingen mensen een WIA-uitkering Volledige WGA uitkering 52% (actie is vereist) Gedeeltelijke WGA uitkering 21% 27% IVA uitkering Werken en gedeeltelijk WGA? In 2012 was 47% aan het werk tov 56% in 2008 Bron monitor arbeidsparticipatie 2013

16 Wie zijn de vangnetters? Medewerkers met een tijdelijk contract Flexwerkers, uitzendkrachten en oproepkrachten Ex werknemers die na het arbeidscontract ziek worden Binnen welke termijn? Let op de thuiswerkers en stagiaires die een beloning krijgen Deze groep is ongeveer 28% van de instroom in de WIA De regeling geldt niet voor: Orgaandonoren Ziek door zwangerschap No-riskpolis Compensatieregeling oudere werknemers ( ) Deze groep is ongeveer 22% van de instroom in de WIA Voor de laatste groepen is wel sinds 1 juli 2011 de re-integratieverplichting ontstaan. Doe de ziekteaangifte tijdig (boete 455,--).

17 Wie zijn we vergeten? Medewerkers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. Dienstverband voor onbepaalde tijd maar ontslagen tijdens de proeftijd, of ziek na toekenning ontslag door de rechter. Het zijn dus niet alleen medewerkers met een tijdelijk contract

18 Bijkomende problemen van de vangnetter Slechte gezondheid Geen werkgever Veel gebruik van sociale zekerheid Ziekteverzuim is veel langer van een vangnetter Hoeveel langer is dit? Gebruik van WW naar ZW

19 Het feest voor de werkgever kan beginnen Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor het vangnet met de naam: ZW Werkgevers worden weerverantwoordelijk voor de instroom van de ZW-vangnetters in de WGA. (zoals in de PEMBA-periode)

20 De nieuwe werkgeversindeling Vanaf 2014 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw Gemiddelde loonsom tot ,- Tussen ,-- en ,-- Vanaf ,-- Wat was de oude indeling in 2013? Slechts één grens bij 25 medewerkers zijnde ,--

21 Financieel overzicht in een tabel 2014 Vanaf 2014 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw ZW financiering 2014 Privaat Publiek via sector premie Privaat Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Privaat Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf WGA flex financiering Alleen publiek via sector premie Alleen publiek via sector en deels via toerekening bedrijf Alleen publiek via volledige toerekening aan het bedrijf WGA vast Privaat Privaat Privaat financiering vanaf 2016 Publiek via sector premie Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf

22 Financieel overzicht in een tabel 2016 Vanaf 2016 Klein bedrijf < 10 mw Middelgroot bedrijf mw Groot bedrijf > 100 mw ZW financiering 2016 Privaat Publiek via sector premie Privaat Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Privaat Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf WGA vast Privaat Privaat Privaat financiering vanaf 2016 Publiek via sector premie Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf

23 Hoe stelt de overheid de premie vast voor de zw? (publiek) Uit de systematiek van de PEMBA, daarna WGA en nu ook in de ziektewet wordt door de overheid voor de vaststelling van de premie 2 jaar terug in de tijd gekeken. De beroemde term (T-2) De premie voor 2014 is dus afhankelijk van de instromers uit het jaar? Het gaat om nieuwe`ziektewet-uitkeringen na Alle ingegane uitkeringen voor deze datum blijven sectoraal. Dit geldt alleen voor middel en grote werkgevers De exacte berekening is bekend sinds 2 september 2013.

24 De financiële gevolgen voor de kleine werkgever Bij ziektewet krijgen we een vaste sectorpremie voor kleine bedrijven in Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen krijgt men eerst een overgangsperiode, hierin betaalt men de sectoraal bepaalde WGA-flex premie in Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen. In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast en flex personeel.

25 De financiële gevolgen voor de middel / grote werkgever Bij ziektewet krijgen we een premiedifferentiatie voor grote en middelgrote bedrijven in Dus de medewerker is ziek geworden in Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen, krijgt men eerst een overgangsperiode hierin betaalt men verplicht de gedifferentieerde WGA-flex premie in Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen. In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast en flex personeel.

26 De parameters

27 De parameters van BeZaVa ZW-flex: 2014 Rekenpercentage 0,34% Gemiddelde percentage 0,31% Maximumpremie werkgever 1,24% Let op sector 52 heeft een afwijkende max premie 7,77% Minimumpremie Werkgevers 0,07% Gemiddelde werkgeversrisico 0,10% Correctiefactor 2 De formule: 0,34% + ( gemiddeld wg. risico 0,10%) x 2 De uitkomst moet liggen tussen 0,14% en 1,24% De werkelijke minimumpremie is 0,14%

28 Een rekenvoorbeeld ZW flex ZW-flex groot: Gemiddelde loonsom bedraagt ,-- ZW uitkering in 2012 is ,-- Individueel werkgeversrisico wordt 1,13% De formule: 0,34% + ( 1,13% 0,10%) x 2 = 2,4% dus maximaal 1,24% Premie wordt dan 1,24 % over ,--is ,-- Stel het werkgeversrisico is 0,50%, dat betekent ,-- ZW uitkering. 0,34% + ( 0,50 0,10%) x 2 = 1,14% Premie wordt dan 1,14 % over ,--is ,-- Zie ook: differentieerde_premie_whk.aspx

29 De wegingsfactor voor middelgrote bedrijven Gedifferentieerde premie middelgrote werkgevers: (1-C) x sectoraal bepaalde premie + C x individueel bepaalde premie Hierbij geldt C is: (Loonsom werkgever Loonsomgrens klein) / (middel Loonsomgrens middel/groot Loonsomgrens klein/middel)

30 De wegingsfactor voor middelgrote bedrijven ZW-flex De sectorale premie ZW-flex = 4,44% voor een uitzendbureau Loonsom werkgever = ,-- Uitkering ZW = ,-- De berekende individuele premie ZW-flex bedraagt: 0,34% + (1,00% -/-0,10%) x 2= 2,14%. Dit percentage ligt binnen de grenzen. Individuele premieberekening ZW-flex: Minimumpremie grote werkgever = 0,07% Maximumpremie grote werkgever = 7,77% De wegingsfactor is: ( ) /( ) = 0,25 De gewogen premie ZW-flex = (1 0,25) x 4,44% + 0,25 x 2,14% = 3,86%en is ,--

31 Klopt de rekening wel? Foute of onbekende werknemer op de WHK Uitkering is gestart voor 2012 No risk Onjuiste loonsom Regres

32 De parameters van BeZaVa WGA-Flex 2014 Rekenpercentage 0,18% Gemiddelde percentage 0,17% Maximumpremie werkgever 0,68% Let op sector 52 heeft een afwijkende max premie 3,28% Minimumpremie Werkgevers 0,04% Gemiddelde werkgeversrisico 0,02% Correctiefactor 2 De formule: 0,18% + ( gem wg risico 0,02%) x 2 = tussen 0,04% en 0,68%

33 Een rekenvoorbeeld WGA flex WGA-flex middelgroot Gemiddelde loonsom bedraagt ,-- WGA-flex uitkering in 2012 is 500,-- Individueel werkgeversrisico wordt 0,05% De sectorale premie WGA-flex 0,82% (uitzendbureau) De formule: 0,18% + ( 0,05% 0,02%) x 2= 0,24% Minimumpremie grote werkgever = 0,04% Maximumpremie grote werkgever = 3,28% ipv 0,68% De wegingsfactor is: ( ) /( ) = 0,25 De gewogen premie WGA-flex = (1 0,25) x 0,82% + 0,25 x 0,24% =0,67% en is 6.700,--

34 De parameters van BeZaVa WGA vast: Rekenpercentage 0,51% 0,54% Gemiddelde percentage 0,49% 0,52% Maximumpremie grote werkgever 1,96% 2,08% Minimumpremie grote Werkgevers 0,12% 0,13% Gemiddelde werkgeversrisico 0,27% 0,23% Correctiefactor ,78 De formule: 0,51% + ( gemiddeld wg. risico 0,27%) x 1,44 Ook hier geldt de wegingsfactor bij middelgrote bedrijven

35 Is er weer een nieuw eigenrisicodragerschap mogelijk? JA

36 Is de ZW-erd nieuw? (privaat) Nee, eigen risicodragen kan al sinds 2003, hierdoor kreeg men een korting op de sectorpremie. In welke branche is ZW-eigen risicodragen populair? Eigen risicodragen is niet alleen financieel, maar Arboverplichting, WVP en re-integratie horen er ook bij. Wel is nieuw dat er geen garantieverklaring meer verplicht is sinds Staartlasten (brandende huizen) blijven bij de overheid. U kunt schoon beginnen voor nieuwe ziektegevallen. Bij kleine bedrijven blijven zelfs de staartlasten voor WGA Flex en WGA-vast bij de overheid.

37 Ziektewet eigen risicodrager (privaat) Verzuimbegeleiding moet ondersteund worden door een deskundige. Werkgever moet een arboverklaring meesturen. Daarna stuurt het UWV de aspectenlijst, controle ERD-ZW. 3 jaar voor begindatum mag men geen ZW-erd geweest zijn. Uittreden mag 2 maal per jaar. Werkgevers moeten zorgen voor de uitvoering Bepalen van recht, hoogte en duur (zie ook artikel 49 ZW) Betaling van de uitkering Betaling via een gescheiden boekhouding dus via een apart loonheffingennummer

38 Ziektewet eigen risicodrager (privaat) Wat doet het UWV? UWV kan taken overnemen tegen betaling zoals: Beoordeling van recht op uitkering. Beoordeling van hoogte & duur van de uitkering. Beoordeling van een maatregel (boete). UWV blijft taken houden zoals: Registratie ziekte-aangiften en herstel. UWV zorgt voor beschikkingen. Indien een Eigenrisicodrager zijn taken niet goed uitvoert dan kan het UWV zijn taken overnemen.

39 Ziektewet terugkeerregeling (privaat) Vanaf 2015 is de terugkeerpremie ZW van toepassing. Was eerder de minimumpremie van 0,14%. Dit wordt de helft van de sectorpremie, of de individuele premie t-2 als dit hoger is. Bij middelgrote bedrijven wordt dit de minimumpremie als de helft van de sectorpremie lager is.

40 Wie zijn de hoofdrolspelers? HR / Arbo REGIE Finance Arbeidsrecht Wat doen jullie met arbeidscontracten rekeninghoudend met ?

41 Aandeel ZW-eigenrisicodrager

42 Heeft de werknemer geen feest? Werknemers gaan van zijn arbeid naar gangbare arbeid, ze moeten wel ziek zijn geworden na Indien 65% van gangbare arbeid kan worden verdiend, dan WW Per ontstaan 2 soorten uitkeringen ZW loongerelateerde uitkering, minimum van 3 maanden (70% max dagloon en afhankelijk van het arbeidsverleden) ZW vervolguitkering (70% van het minimumloon)

43 Bepaling van het arbeidsverleden Het arbeidsverleden is een optelsom van het fictief arbeidsverleden en het werkelijk arbeidsverleden. Het fictief arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat ligt tussen 1998 en het jaar waarin u achttien werd ((vul hier in: uw geboortejaar) + 18) = uw fictief arbeidsverleden Het werkelijk arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat u sinds 1998 in loondienst hebt gewerkt Elk jaar arbeidsverleden is 1 maand extra ZW als het drie kalenderjaren overstijgt.

44 CASUS FRANK LET OP DE KEURING NA 1 JAAR ZIEKTE ,-- >65% arbeidsgeschikt Frank werkt Ziek , ,-- dan WW Geen werk dan stopt ZW een maand later 70% 70% WGA 6.500,-- WGA In dienst WULBZ ZW-uitkering WGA ---> 65 jaar Uit dienst

45 Het nieuwe stelsel: WIA WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Ziek geworden vanaf 1 januari 2004, en is per 2 oktober 2012 veranderd en gemoderniseerd door de nieuwe wet bestaat uit: IVA Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

46 Samenvatting WIA, nu ook voor vangnetters Ziek vanaf De nieuwe groep!! 1e ziektejaar: 100% 2e ziektejaar: 70% ZW loonderving: 70% ZW Vervolguitkering 70% min. loon (vangnetters) WIA beoordeling door UWV < 35% AO 35% - 80% AO 80%-100% AO (niet duurzaam) 80% - 100% AO (volledig & duurzaam) Werk of WW WGA uitkering IVA uitkering WGA Loongerelateerde uitkering WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvulling

47 Onze Frank bij het UWV De werknemer - Frank werkte als operations manager -Is door burn out ongeschikt voor zijn werk - Kan echter prima functioneren als: Conciërge, inkomen ,- Beheerder sportcomplex, inkomen ,- Receptionist, inkomen ,- - Verdiencapaciteit Frank is ,- -Frank is ,-/ ,-= 50% arbeidsgeschikt

48 Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) 100% 70% 75% van het gemaximeerde loon (195,96* 261) (51.145,--) = ,-- (in 2013) WULBZ ZW ZW-uitkering ---> 65 jaar

49 WGA - werk gezocht alstublieft Frank, 42 jaar, oude inkomen en resterende verdiencapaciteit van / mate a.o. = 50% - Frank heeft helemaal geen werk (loon 0) - 2 jaar WGA loongerelateerde uitkering = 70% van = per jaar - daarna WGA vervolguitkering 35% van minimumloon = per jaar - Frank werkt voldoende (loon = ) - 2 jaar WGA loongerelateerde uitkering = 70% van ( ) = per jaar - daarna WGA loonaanvulling 70% van ( ) = per jaar - in combinatie met loon eerst en daarna per jaar

50 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen - afhankelijk van het arbeidsverleden (referte-eis 26/36) - max. 38 maanden, tussen 3 en 38 maanden -dit wordt 2 jaar door Wet Werk en Zekerheid - t/m 2007 afhankelijk van de leeftijd, nu van het arbeidsverleden 70% Loongerelateerde uitkering 70% Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

51 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen - max 38 maanden - dit wordt 2 jaar door Wet Werk en Zekerheid - afhankelijk van het arbeidsverleden 70% WGA loongerelateerde uitkering , % minimumloon x AO-klasse% - bij geen of onvoldoende benutting verdiencapaciteit - duur tot 65 jaar, euro 6.500,-- WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

52 Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 100% - 70% verschil oude (gemaximeerde) loon en de verdiencapaciteit - bij 50% benutting van de verdiencapaciteit - duur tot 65 jaar 70% WGA loongerelateerde uitkering WGA loonaanvulling inclusief loon , ,-- Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

53 Gevolgen voor de WGA door de Wet Werk en Zekerheid De werknemer - Krijgt korter de hoge WGA-uitkering. - Het WGA-gat openbaart zich eerder. - De premies voor het WGA-gat zullen veranderen. De werkgever -WGA-gat gaat veranderen, let nu op bij de keuze van de verzekeraar op de re-intergratievergoeding. - WGA-erd gaat veranderen. - Er zal veel voorlichting gaan plaatsvinden.

54 De private financiering WGA eigen-risico-drager 100% De paarse uitkeringen worden gedurende 10 jaar door U of een verzekeraar betaald. 70% WGA loongerelateerde uitkering WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

55 De financieringsmogelijkheden voor re-integratieactiviteiten

56 Waar zitten de mogelijkheden? 1. 1e en 2e jaar ziekteverzuim 2. WGA-gat 3. WGA-Gat inclusief WW-risico (plus) 4. IVA excedent 5. WGA excedent 6. Vaste bedragen 7. Aanvulling voor < 35% 8. Financiering WGA door de werkgever (privaat of publiek) 9. Pensioen 10. Vergeten geldstromen

57 1. 1e en 2e ziektejaar 100% 70% Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

58 2. WIA Werknemers : WGA Gat 100% 70% WGA loongerelateerde utkering Dekking WGA gat WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

59 3. WIA Werknemers: WGA Gat Plus (geen benutting Verdiencapaciteit) 100% 70% WGA loon gerelateerde uitkering max. 38 mnd. Aanvulling van verzekeraar voor de werknemer WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

60 4. Excedent verzekering (IVA) 100% IVA Excedentuitkering: 70% Inkomen -/-75% WIA Maximum 70% IVA Excedent 75% IVA tot 65 jaar: Max ,-- Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

61 5. Excedent verzekering (WGA) 100% WGA Excedentuitkering: (80% Inkomen -/-70% WIA Maximum ) * AO-klasse% 70% WGA Excedent WGA loongerelateerde uitkering WGA uitkering en aanvullingen Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

62 6. WIA Werknemers : vaste bedragen 100% Dekking is bijv 10% van het salaris. 70% Vast bedrag WGA loongerelateerde utkering Vast bedrag WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

63 7. < 35% AO WIA Basis *Geldt voor werknemers die 0%-35% arbeidsongeschikt zijn. *Verzekering vergoedt 25% van het oude loon voor maximaal 1 jaar (het derde ziektejaar). * Door werkgever te gebruiken voor re-integratie.

64 8. De private financiering WGA eigen-risico-drager 100% De paarse uitkeringen worden gedurende 10 jaar door een verzekeraar betaald. 70% WGA loongerelateerde utkering WGA vervolguitkering Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Vanaf het 3e jaar

65 WGA-eigenrisicodragerschap daalt

66 Nog een rekenvoorbeeld WGA in Stel: 1 instromer in 2012 met uitkering van in gemiddelde loonsom = a.o. risico van bedrijf = / = 1,% -berekening gedifferentieerde premie = rekenpremie + ((a.o. risico van bedrijf minus landelijk gemiddeld risico) x correctiefactor wg-risico) -gedifferentieerde WGA premie 2007 = - 0,55% + (1,%-0,22% x 1,90) = 2,03% - premie valt binnen minimum en maximum bandbreedte dus maximum van 2,03% boete over de loonsom is ,--

67 8. De publieke financiering van de WGA De gegevens waarmee de boete door de overheid bepaald wordt Gemiddelde loonsom in Grens grote/kleine werkgever in grens / Gemiddelde percentage 0,55% 0,53% 0,52% 0,49% Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,48% 0,47% sector of gewogen premie Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 1,59% 1,56% sector of gewogen premie Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,13% 0,13% 0,12% Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,12% 2,08% 1,96% Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,22% 0,23% 0,27% Rekenpercentage 0,62% 0,55% 0,54% 0,51% Correctiefactor werkgeversrisico 1,96 1,90 1,78% 1,44% Rentehobbel 0,09% 0,07% - -

68 Ontwikkeling van de overheidspremie bij 1% instroom van WGA-ers jaar rekenpremie individueel Gemiddeld Correctiefactor gedifferentieerde werkgeversrisico Werkgeversrisicopercentage werkgeversrisico premie ,75 1 1,39 0,50 0, ,58 1 0,85 0,68 0, ,47 1 0,71 0,69 0, ,59 1 0,36 1,47 1, ,53 1 0,28 1,96 1, ,55 1 0,22 1,90 2,03 Let op: in dit voorbeeld is geen rekening gehouden de maximum premie

69 Ontwikkeling van de overheidspremie bij 2% instroom van WGA-ers jaar rekenpremie individueel Gemiddeld Correctiefactor gedifferentieerde werkgeversrisico Werkgeversrisicopercentage werkgeversrisico premie ,75 2 1,39 0,50 1, ,58 2 0,85 0,68 1, ,47 2 0,71 0,69 1, ,59 2 0,36 1,47 3, ,53 2 0,28 1,96 3, ,55 2 0,22 1,90 3,93 Let op: in dit voorbeeld is geen rekening gehouden de maximum premie

70 9. Pensioen Door premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebben pensioenfondsen een financieel belang. 100% 100% 70% WGA loongerelateerde utkering WGA vervolguitkering Werkzaam Ziektejaar 1 Ziektejaar 2 Het 3e jaar start van de WIA, vanaf dit tijdstip heeft een pensioenfonds een financieel belang Werkgever betaalt de pensioenpremie Keuring WIA Pensioenfonds betaalt de pensioenpremie 70

71 Tips Controleer de beschikkingen, vraag om een specificatie. Re-integratiesubsidies worden niet gebruikt. No risk Verlenging No risk Proefplaatsing Beperk WGA instroom, sturing naar IVA. Te weinig benutting meefinanciering Verzekeraars. Let op Regres. Wat gebeurt met de premie en dekking op de huidige WGA-erd polis? Zoek deskundigheid buiten de bestaande hokjes.

72 Bedankt voor uw aandacht Voor meer informatie en een analyse kunt u contact opnemen met: der Kinderen Verzuimvizie der Kinderen Verzekeringen Maurice Vervoort

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie