VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015"

Transcriptie

1 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015

2 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies BV; 2015 KennisCentrum Duurzame Arbeid BV; Register Arbeidsdeskundige; Cliënten in nagenoeg alle branches; Werkgebied: landelijk.

3 Presentatie 1. Adviesgebied; 2. De basis: Wat is arbeidsongeschiktheid? 3. Gevolgen arbeidsongeschiktheid; 4. Wie of wat bepaalt de duur van arbeidsongeschiktheid? 5. Uitgelicht: wetgeving Modernisering Ziektewet: Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa); 6. Voorbeelden uitwerking BeZaVa; 7. Keuze: Publiek bestel versus eigen risico dragen; 8. Tips; 9. Einde.

4 ADVIESGEBIED

5 Adviesgebied Verzuimmanagement gaat niet alleen over arbeidsongeschiktheid individu, ook over: 1. Inrichting organisatie op loonheffingsniveau; 2. HRM keuzes en processen; a. Indienst: Vast of Flex? b. Functioneren / beoordelen; c. POP (duurzame inzetbaarheid); d. Ontslagwetgeving; e. Uitdienst begeleiding. f. WIA begeleiding. 3. Arbeidscontracten / personeelshandboek; 4. Keuze dienstverleners re-integratie; 5. Risicoafdekking (verzekeringen).

6 DE BASIS: WAT IS ARBEIDSONGESCHIKTHEID?

7 De basis: Wat is arbeidsongeschiktheid? Wanneer is een werknemer arbeidsongeschikt voor eigen werk: Sprake van ziekte of gebrek (lichamelijk of geestelijk); Niet (volledig) eigen werk kunnen doen; Ziek en arbeidsongeschikt zijn verschillende begrippen; o Werknemer kan ziek zijn, doch niet arbeidsongeschikt.

8 Mate van arbeidsongeschiktheid bij WIA-keuring: UWV probeert minimaal 3 passende functies te duiden met zo hoog mogelijke verloning: alle arbeid naar krachten en bekwaamheden; Tenzij redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard. Géén 3 functies kunnen duiden: Volledig arbeidsongeschikt (WGA of IVA). Wel 3 functies kunnen duiden: Verschil tussen oorspronkelijk loon en resterende verdiencapaciteit.

9 GEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

10 Gevolgen van arbeidsongeschiktheid: Re-integratie inspanningen (WULBZ + VLZ); VAST contract: 104 weken loondoorbetaling; FLEX contract: doorbetalen tot einde contract; Wet Verbetering Poortwachter: o RIV-toets: Loonsanctie. Arbeidsongeschikt: WGA of IVA; WGA: 10 jaar lang doorbelasting Werkhervattingskas: o Gedifferentieerde Ziektewet/WGA premie (publiek bestel); óf o Ziektewet/WGA Eigen risico (particuliere verzekeraar).

11 WIE OF WAT BEPAALT DE DUUR VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID?

12 Wie of wat bepaalt de duur van arbeidsongeschiktheid? 1. Cultuur organisatie a. Niet conflictueus leidinggeven; b. Omgeving creëren prettig en veilig werken. 2. Bedrijfsarts a. Enige die oordeel mag geven over arbeidsongeschiktheid; b. Gaat om belastbaarheid werknemer; c. Op zoek naar oorzaak klachten ipv symptomen. 3. Casemanager a. Voor effectiviteit belangrijker dan bij elkaar; b. Onafhankelijke procesbegeleider; c. Houdt werkgever + werknemer spiegel voor; d. Kennis van wet- en regelgeving; e. Informeert en stemt af met bedrijfsarts & arbeidsdeskundige; f. Concentreert op werkhervatting en mogelijkheden; g. Budget- en eindverantwoordelijk op dossiers.

13 UITGELICHT: WETGEVING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA)

14 Niet doorbelast mogen Werkhervattingskas (ZW en WGA-FLEX): De zieke werkloze; Werknemers die arbeidsongeschikt zijn vanwege orgaandonatie; Werknemers die arbeidsongeschikt zijn vanwege zwangerschap of bevalling; Werknemers met een Structurele Functionele Beperking ( arbeidsgehandicapte werknemers ); Werknemers die als oudere werkloze in dienst zijn gekomen.

15 Uitwerking BeZaVa is naar bedrijfsgrootte: Gemiddelde Loonsom (2015): Kleine werkgever ( 10 wkn gemiddelde premieloonsom) Middelgrote werkgever Grote werkgever ( 100 wkn gemiddelde premieloonsom)

16 Kleine werkgever per 01/01/2015 (Loonsom ): Sectorpremie (publieke bestel); óf Eigen risicodragen (particuliere verzekeraar).

17 Middelgrote werkgever per 01/01/2015 (loonsom ): Berekening glijdende schaal: Gewogen gemiddelde van Sectorpremie + Gedifferentieerde premie (publieke bestel); óf Eigen Risicodragen (particuliere verzekeraar).

18 Grote werkgever per 01/01/2015 (Loonsom ): Gedifferentieerde premie (publieke bestel); óf Eigen risicodragen (particuliere verzekeraar).

19 Premiepercentages Werkhervattingskas 2015 (2014) (over de totale huidige loonsom) WGA-vast De maximumpremie (4 x 0,49%) = 1,92% (1,96%) De minimumpremie (¼ x 0,49%) = 0,12% (0,12%) WGA-FLEX De maximumpremie (4 x 0,17%) = 0,96% (0,68%) De minimumpremie (¼ x 0,17%) = 0,06% (0,04%) ZW-FLEX De maximumpremie (4 x 0,31%) = 1,40% (1,24%) De minimumpremie (¼ x 0,31%) = 0,07% (0,08%)

20 VOORBEELDEN UITWERKING BeZaVa

21 Voorbeeld duur van doorbelasting WGA-uitkering: Werknemer per 01/01/2014 Arbeidsongeschikt; Loondoorbetaling (WULBZ + eventueel ZIEKTEWET): 01/01/ /12/2015; Stel: aan re-integratieverplichtingen voldaan, dus géén loonsanctie (anders 1 jaar opschorting); Gedifferentieerde premie (WGA): 01/01/2018 tot en met 31/12/2027 Conclusie: Werknemer per 01/01/2014 arbeidsongeschikt = per 01/01/2028 volledig los van werkgever.

22 Voorbeeld berekening doorbelasting: Werknemer geboren Bruto jaarsalaris 01/01/ Bruto maandsalaris is dan Leeftijd op 01/01/ jaar Berekend arbeidsverleden (jaren) 36 Duur loongerelateerde uitkering 24 maanden

23 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting: Loondoorbetaling (WULBZ) eerste 2 jaar: Jaar 2014 (100% loondoorbetaling) Jaar 2015 (70% loondoorbetaling) Totaal te betalen loon 104 weken:

24 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting:

25 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting: Wat doet de formule WGA-Vast bij een kleine werkgever (loonsom < )? Stel: Sector: 17. Detailhandel en ambachten Sectorpercentage 2014: 0,56% Loonsom komend jaar: Gemiddelde Loonsom (T-2 : T-6):

26 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting kleine werkgever:

27 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting: Wat doet de formule WGA-Vast bij een middelgrote werkgever (loonsom )? Stel: Loonsom komend jaar: Gemiddeld # werknemers ( ): 49 Gemiddelde Loonsom (T-2 : T-6):

28 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting middelgrote werkgever:

29 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting loon: Wat doet de formule WGA-Vast bij een grote werkgever (loonsom > )? Stel: Loonsom komend jaar: Gemiddeld # werknemers ( ): 130 Gemiddelde Loonsom (T-2 : T-6):

30 Vervolg voorbeeld berekening doorbelasting grote werkgever:

31 KEUZE PUBLIEK BESTEL VERSUS EIGEN RISICO DRAGEN

32 Keuze 01/01/2017 voor werkgevers klein + groot: Ziektewet: Gedifferentieerde premie (publiek bestel); óf Eigen risicodragen (eventueel particuliere verzekeraar). WGA (FLEX + VAST): Gedifferentieerde premie (publiek bestel); óf Eigen risicodragen (particuliere verzekeraar).

33 Publieke bestel of verzekeren bij private verzekeraar? In publieke bestel: Re-integratie wordt door UWV gedaan; Berekening gebaseerd op gem. loonsom (T-2 : T-6) + uitkeringen 2 jaar eerder (T-2); Echter, premiepercentage over komende loonsom! Groei = duur. Omslagstelsel (goede risico s betalen mee voor slechte risico s);

34 Vervolg Publieke bestel of verzekeren bij private verzekeraar? In publieke bestel: Correctiefactor 2015 = 1,36 (2014 was 1,44). Wetgever stelt dat dit komende jaren richting factor 1 zal gaan; Door ondermeer uitvoeringslasten + afdekking failliete bedrijven zal factor 1 nooit gehaald worden; Is er eigenlijk wel sprake van een verzekering?

35 Vervolg Publieke bestel of verzekeren bij private verzekeraar? UIT publieke bestel, bij private verzekeraar: Re-integratie wordt door verzekeraar + voormalige werkgever gedaan (= invloed); Sprake van een verzekering met dekking; Arbeidsongeschiktheid is te beïnvloeden! Berekening gebaseerd op directe uitkering (o.a. géén correctiefactor); Uitloop is gedekt (vrij naar andere verzekeraar).

36 TIPS

37 Tips: Keuze juiste organisatiemodel (Small is Superior); Help uitdiensttreders aan een WW-uitkering; Registreer werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan & nog zullen gaan; Neem contact op met werknemers die niet ziek uit dienst zijn gegaan (gekoppelde ziekmelding, nawerking); Jaarlijkse controle overzichten UWV doorbelasting; In publiek bestel: periodieke beoordeling Spoor 3; Serieuze keuze tussen publieke bestel óf private verzekeraar (WGA & Ziektewet); Premie verzekeraar is niet primair!

38 Vervolg Tips: Modernisering Ziektewet HRM: arbeidscontracten / personeelshandboek; Keuze tussen wel of géén FLEX-contracten? Functioneren, beoordelen, POP (duurzame inzetbaarheid); Zet in op re-integratie óók bij FLEX-contracten! Actieve, persoonlijke verzuimbegeleiding loont. Start hiermee op de 1 e arbeidsongeschiktheidsdag; Cultuur organisatie; Betrokken Bedrijfsarts; Betrokken en ervaren Casemanager; Tenslotte, schakel tijdig Arbeidsdeskundige in bij arbeidsongeschiktheid en de beïnvloeding hiervan.

39 Heeft u vragen? Dank voor uw aandacht.

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Whitepaper 1 augustus 2011 met aanvulling per juli 2012 PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Er bestaat veel onduidelijkheid ten aanzien

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie