Welkom uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten"

Transcriptie

1 Welkom Programma uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten uur Pauze uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En wat zijn de verantwoordelijkheden? uur Handvatten voor de praktijk 1

2 Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Mr. S.A.J. (Sander) van Riel Inhoud - Deel I: Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht - Deel II: Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet - Deel III: Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers 2

3 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Arbeidsongeschiktheid Ziekte vs. Arbeidsongeschiktheid Artikel 7:629 BW: 104 weken recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Na afloop van de 104 weken: In beginsel instroom in de WIA (WGA / IVA) Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Wet verbetering poortwachter (Wvp) Verplichtingen tijdens de periode van loondoorbetaling van 104 weken: Week 1: Uiterlijk binnen één week dient werknemer te worden gemeld bij de Arbodienst of bedrijfsarts Week 6: Week 8: Week 42: Probleemanalyse Plan van Aanpak (iedere zes weken evaluatie) Melding UWV 3

4 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Week 52: Week 88: Week 91: Week 93: Eerstejaarsevaluatie Bericht UWV over WIA-uitkering Eindevaluatie Uiterlijk indienen WIA-aanvraag Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Poortwachterstoets Re-integratie eerste spoor en tweede spoor Let op: Poortwachterstoets / loonsanctie! 4

5 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Vangnetperiode Einde dienstverband voor einde van 104 weken loondoorbetaling: restant is vangnetperiode Voor vangnetperiode (in beginsel) recht op een ZW-uitkering Duur van de ZW-uitkering afhankelijk van de duur van de vangnetperiode Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Verschillende vormen van vangnetters 1. De verzekerde heeft geen (uitzend) werkgever meer: a. Na afloop van een contract voor bepaalde tijd b. Na beëindiging tewerkstelling door uitzendbureau (bij uitzending) c. WW-ers d. Gelijkgestelde arbeidsverhoudingen (bijv. opdrachtnemers / musici / etc.) 2. No risk situaties: a. Zwangere / bevallen vrouwen b. Orgaandonoren c. Werknemers met een recent arbeidsverleden NB: vandaag alleen over de eerste categorie! 5

6 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Voorbeeld Uitzendovereenkomst Fase B loopt van rechtswege af voordat 104 weken zijn verstreken. Eerste ziektedag 104 weken Loondoorbetaling bij ziekte (artikel 7:629 BW) Vangnetperiode (Ziektewet) Instroom WIA (WGA / IVA) Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Het probleem - Ziekteverzuim flink afgenomen bij vaste werknemers (60%); - Niet bij vangnetters (bij instroom in de WGA is 50% vangnetter); - Uitstroom uit de WGA is bij vangnetters veel lager. Dus: instroom WGA voorkomen! 6

7 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen Modernisering Ziektewet 1. Maatregelen voor vangnetters 2. Maatregelen voor (uitzend)werkgevers 3. Maatregelen voor UWV Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen voor vangnetters Aanscherping ZW-criterium (per 1 januari 2013) Verruiming re-integratieverplichtingen (per 1 januari 2013) 7

8 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping ZW-criterium Eerste 52 weken: arbeidsongeschikt voor eigen werk weken: kan de werknemer / uitzendkracht met algemeen geaccepteerde arbeid 65% of meer dan zijn maatmanloon verdienen? Zo ja, dan niet ziek! Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping ZW-criterium Wel ziek of niet ziek een tussenweg is niet mogelijk (Uitzend)werkgever heeft mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen toekenning ZW-uitkering aan (ex)uitzendkracht Hoe lager het loon van de uitzendkracht (bijvoorbeeld minimumloon) hoe minder snel recht op een ZW-uitkering na 52 weken arbeidsongeschiktheid Boordeling toekenning ZW-uitkering: UWV (ook bij eigenrisicodragers!) 8

9 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Voorbeeld Een uitzendkracht raakt arbeidsongeschikt per 1 januari 2013 Op 31 december 2013 eindigt de uitzendovereenkomst Uitzendkracht verdiende minimumloon (maatmanloon) Uitzendkracht kan met zijn beperkingen gangbare arbeid verrichten, waarmee tenminste 75% van het maatmanloon kan worden verdiend Conclusie: uitzendkracht heeft geen recht op een ZW-uitkering Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping re-integratieverplichtingen Aanscherping re-integratieverplichtingen gericht op herstel en op werkhervatting 9

10 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen voor (uitzend) werkgevers Verhalen ziekengeld op (ex-)(uitzend) werkgever bij geen eigenrisicodragerschap (per 1 juli 2011) Premievaststelling (per 1 januari 2014) Eigenrisicodragerschap zelf uitvoeren van de Ziektewet Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Verhalen ziekengeld op (uitzend) werkgever Bij instroom in de Ziektewet moet (uitzend) werkgever re-integratieverslag opstellen Niet naleving re-integratieverplichtingen bij geen eigenrisicodrager Verhalen ziekengeld op (uitzend) werkgever! 10

11 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Premievaststelling (per 1 januari 2014) Premies worden voortaan berekend per (uitzend)werkgever, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: Kleine werkgevers: < ,00 totale loonsom (100 x gemiddelde loonsom): volledige gedifferentieerde premie Grote werkgevers: > ,00 totale loonsom (10 x gemiddelde loonsom): volledig sectorale premie Middelgrote werkgever: < grote werkgever > kleine werkgever: gedeeltelijk sectorale en gedeeltelijk gedifferentieerde premie Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Premievaststelling Vaststelling gedifferentieerde premie afhankelijk van instroom in WGA 10 jaar. Loonsomvaststelling: gekeken wordt periode Premievaststelling: som van WGA-uitkeringen gedeeld door het gemiddelde premieloon. Het percentage wat hier uitkomt wordt vergeleken met gemiddelde landelijke percentage. Op grond hiervan wordt het percentage voor de betreffende (uitzend) werkgever hoger of lager vastgesteld. 11

12 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Eigen risicodragerschap Zelf uitvoeren Ziektewet! Geen premie voor de Ziektewet! WGA-premie: afhankelijk van instroom Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Risico s voor uitzendwerkgevers Veel vangnetters / instroom in Ziektewet hoge premies! Uitzendkrachten zijn niet meer in dienst (weinig grip) Uitzendkrachten gaan terug haar land van herkomst 12

13 Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Eigenrisicodragerschap: kansen en bedreigingen Kansen: Lagere (verplichte) premies Re-integratie (ex-) uitzendkrachten zelf in de hand! Ziektewet wordt zelf uitgevoerd (dus ook opleggen van sancties!): UWV houdt toezicht Zelf regie houden Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Eigenrisicodragerschap: kansen en bedreigingen Bedreigingen: - (Uitzend) werkgever betaalt zelf ZW-uitkering - Goede aanpak van re-integratie - Kosten voor verzuimbegeleiding en administratie - Taken als eigenrisicodrager goed uitvoeren: anders neemt UWV het over en worden kosten hiervoor in rekening gebracht 13

14 Vragen? Pauze 14

15 15

16 Presentatie werkgevers 1. BeZaVa premievaststelling- 2. ERD- ZW 1

17 Ingangsdatum en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet 2

18 Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetters Vaste krachten Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010 en 2011 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag Vangnetters Vangnetters in dit verband zijn werknemers die: Ziek worden en een fictieve dienstbetrekking hebben Binnen vier weken na einde dienstbetrekking ziek worden Ziek uit dienst gaan Zieke WW-ers 3

19 Wat verandert er? Vaststelling sectorpremie Vaststelling gedifferentieerde premie Whk Premieheffing bij eigenrisicodragers Vaststelling sectorpremie/ufo-premie 2013 Hoe is het nu? Sectorpremie bestaat uit: WW-deel ZW-deel (opslag) WGA-deel (opslag) Opslag kinderopvangtoeslag 4

20 Vaststelling sectorpremie 2014 Hoe wordt het 1 januari 2014? Vervallen ZW- en WGA-deel Opslag kinderopvangtoeslag verplaatst Sectorpremie / Ufo-premie wordt WW-premie Vaststelling gedifferentieerde premie Whk 2013 Hoe is het nu? Gedifferentieerde premie Whk - WGA-uitkeringen vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast) Individuele vaststelling premie in alle gevallen 5

21 Vaststelling gedifferentieerde premie Whk 2014 Hoe wordt het per 1 januari 2014? Uitbreiding gedifferentieerde premie Whk met: ZW-uitkeringen toegekend op en na 1 januari 2012 (ZWflex) WGA-uitkeringen flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex) toegekend op en na 1 januari 2012 Overlijdensuitkeringen 2014 stap 1 ZW Invoering premiedifferentiatie ZW Naar 3 werkgeversklassen 6

22 : keuzes ZW ZW PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZW gedifferentieerde premie middelgrote werkgever x ERD ZW gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever 10 x ERD ZW sectorale premie stap 1 WGA Invoering premiedifferentiatie WGA-flex Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren Van 2 naar 3 werkgeversklassen 7

23 en 2015: keuzes WGA-vast en flex WGA-VAST PRIVAAT WGA-VAST PUBLIEK WGA-FLEX PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever x ERD WGA gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever 10 x ERD WGA sectorale premie sectorale premie stap 2 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor

24 : keuze WGA totaal (vast en flex) WGA TOTAAL PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer middelgrote werkgever x kleine werkgever 10 x ERD WGA TOTAAL ERD WGA TOTAAL ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie sectorale premie 17 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Ten behoeve van ZW invoering nieuwe gedifferentieerde ZW-premie - met deze premie worden ZW-uitkeringen aan vangnetters zonder werkgever aan de ex-werkgever toegerekend (ZW-flex) Ten behoeve van WGA invoering nieuwe WGA-flex-premie - met deze premie worden WGA-uitkeringen toegekend aansluitend op ZW-uitkering voor max. 10 jaar aan exwerkgever toegerekend (WGA-flex) Koppeling met reeds bestaande gedifferentieerde WGApremie voor werknemers met vast dienstverband 9

25 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Drie gediffertieerde premies ZW-flex (ontstane ZW-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-flex (ontstane WGA-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-vast (verstrekte WGA-uitkeringen in 2012 aan werknemers die vanuit een vast dienstverband zijn ingestroomd) Werkgevers zijn daarmee ook belanghebbende bij ZWen WGA-flex uitkeringen en kunnen bezwaar aantekenen UWV berekent de premies en Belastingdienst stelt deze vast Uitbreiding kring belanghebbenden Vanaf 1 januari 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van beschikking WGA-flex Vanaf 1 juli 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van de beschikking ZW-flex In 2013 ontvangt elke betrokken werkgever een overzicht van uitkeringen die zijn ontstaan in 2012 en voor ZW-flex 1e helft 2013 mogelijkheid tot opvragen kopie beschikking mogelijkheid tot aantekenen bezwaar 10

26 Nu: keuze ZW. PRIVAAT PUBLIEK eigenrisicodragen ZW sectorpremie Garantstelling ERD ZW vanaf 2013 niet meer verplicht 11

27 Eigenrisicodragen Ziektewet (I) Geen ZW-premie betalen Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re-integratie Samen met arbodeskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Eigenrisicodragen Ziektewet (II) Zelf ZW-uitkering betalen Kosten herverzekering Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratie organisatie Zelf ZW uitvoeren dus beschikken over wetskennis UWV controleert en neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald Bij stoppen ERD ZW is er sprake van uitlooprisico 12

28 Eigenrisicodragerschap Ziektewet (III) INKOOP DIENSTEN KOSTEN Beoordeling recht 45 Beoordeling hoogte 70 Beoordeling duur 22 Beoordeling maatregel 38 Informatieverzoek Ziektewet 30 / 36 Eigenrisicodragen Ziektewet (IV) Taken UWV registreren ziek- en herstelmeldingen afgeven beschikkingen - toepassen boete/maatregel - herziening dagloon - weigering/afwijzing - herstelverklaring door Arbodienst overname gevalsbehandeling als eigenrisicodrager ZW in gebreke blijft uitvoeren 1 e jaars beoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling 13

29 Eigenrisicodragen ZW (V) Controle door UWV werkgever wordt minimaal éénmaal per 2 jaar gecontroleerd op - administratieve organisatie/interne controle - verzuimadministratie - wetsuitvoering werkgever wordt eerder gecontroleerd - als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd - bij bevindingen tijdens periodieke controle Ontwikkeling hybride financiering ZW & WIA UWV UWV UWV UWV ERD ERD ERD ERD Publiek stelsel Duaal stelsel UWV dominant Duaal stelsel evenwicht Duaal stelsel ERD dominant Privaat stelsel 14

30

31 Handvatten voor de praktijk Mr. H. (Hendarin) Feyli-Khaled 1

32 Programma U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Veranderingen ZW en WGA als u geen ERD bent / wordt Veranderingen ZW en WGA als u wel ERD bent / wordt Wat weet u na vanmiddag? Vragen? U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Uw keuze is afhankelijk van: I. Brief UWV over uitgekeerde ZW-uitkeringen II. Het beantwoorden van enkele vragen en vergaren van noodzakelijke informatie III. Hoe zit het fiscaal? 2

33 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? I. Brief UWV over uitgekeerde ZW-uitkeringen Heeft u de brief van het UWV al ontvangen? Zo ja: Controleer of de gegevens in de brief van het UWV juist zijn. (administratie van zieke flex werknemers die uit dienst zijn getreden van groot belang) Zo nee: - U kunt wachten totdat u de brief ontvangt en uit voorzorg onder voorbehoud ERD worden; of - U kunt actie ondernemen en het UWV verzoeken u te informeren zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Het is evenwel nooit uitgesloten dat de gegevens van het UWV niet geheel aansluiten bij de feitelijke situatie bij de werkgever Het is voor werkgevers van belang de gegevens, die gebruikt worden ten behoeve van de premiestelling, goed te controleren 21 juni

34 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Verwerking aanvragen kopie beslissingen Ziektewet duurt langer Het UWV heeft de afgelopen weken veel aanvragen van werkgevers ontvangen voor kopieën van beslissingen over Ziektewetuitkeringen in Het verwerken van deze aanvragen duurt daarom langer dan verwacht. Deze zomer hebben werkgevers een overzicht ontvangen met daarop alle Ziektewetuitkeringen die het UWV in 2012 aan (ex-) werknemers zonder vast dienstverband (flexwerkers) heeft toegekend. Met dit overzicht konden werkgevers kopieën van deze beslissingen aanvragen. U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? De afgelopen weken hebben wij veel aanvragen van werkgevers ontvangen. Dit zijn er meer dan wij hadden verwacht. Wij hebben daarom meer tijd nodig om deze aanvragen te verwerken. Op dit moment kunnen wij niet aangeven wanneer wij alle kopieën hebben verstuurd. Geen gevolgen voor bezwaartermijn De vertraging heeft geen gevolgen voor de termijn waarbinnen werkgevers bezwaar kunnen maken. De bezwaartermijn van 6 weken begint namelijk pas op het moment dat de werkgever de kopie van een beslissing heeft ontvangen Bron: d.d. 19 augustus

35 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Inhoud brief UWV onjuist? Bezwaar (en eventueel later beroep) bij het UWV binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (op grond van jurisprudentie de dag na verzending) In casu bij het UWV binnen zes weken na datum ontvangst beslissing (zie bericht UWV op vorige sheet) Advies brief waarin alle rechten worden voorbehouden aan UWV U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? II. Het beantwoorden van enkele vragen en vergaren van noodzakelijke informatie - Wat betaalt u nu aan premie en wat gaat u per 1 januari 2014 betalen? Let op goedkoop is duurkoop! - Wat is de loonsom? - Heeft u veel zieke flex werknemers? - Heeft u liever de touwtjes in eigen handen en grip op het ziekteverzuim van zieke flex werknemers? - Is uw organisatie hier klaar voor? 5

36 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? III. Is het fiscaal gunstig voor u om ERD te worden? Gemiddelde sectorpremie geldt alleen voor UWV en niet voor ERD stuk hoger voor ERD Meer administratieve lasten NB: er is een fiscalist in de zaal Veranderingen ZW en WGA als u wel ERD bent / wordt Start arbeidsovereenkomst voor 1 jaar Eerste ziektedag Laatste werkdag / einddatum arbeidsovereenkomst Einddatum 104 weken 18 maanden 1 jan 6 maanden in 6 maanden ziek na uit dienst 1 juli ziek in dienst 31 dec dienst ZWuitkering 30 juni Na 104 weken ziek WGAuitkering Werkgever betaalt loon door. Wet verbetering Poortwachter naleven. UWV betaalt ZWuitkering. Werkgever betaalt gedifferentieerde ZW-premie. UWV betaalt WGAuitkering. Werkgever betaalt gedifferentieerde WGA-premie. 6

37 Veranderingen ZW en WGA als u geen ERD bent / wordt Start arbeidsovereenkomst voor 1 jaar Eerste ziektedag Laatste werkdag / einddatum arbeidsovereenkomst Einddatum 104 weken 18 maanden 1 jan 6 maanden in 6 maanden ziek na uit dienst 1 juli ziek in dienst 31 dec dienst. 30 juni ZW-uitkering Na 104 weken ziek WGAuitkering Vangnetters regeling overeenkomen Dag 1: Casemanager aan de slag. Dag 3: Bedrijfsarts aan de slag. 1 e week: Duidelijkheid over de situatie: tijdelijk of langdurig verzuim? Werkgever betaalt loon door. Wet verbetering poortwachter naleven. Reintegratieverslag bij instroom in ZW-uitkering. Werkgever betaalt ZW-uitkering en heeft bepaalde bevoegdheden: - Re-integratie (maatregelen) - Verzuimbegeleiding - Toezien op naleving en besluiten nemen - Sancties opleggen: Schade verhalen geheel, gedeeltelijk stopzetten ZW-uitkering - Let op privacy Werkgever betaalt WGA-uitkering en heeft bepaalde bevoegdheden: - Re-integratie (maatregelen) - Verzuimbegeleiding - Toezien op naleving en besluiten nemen - Sancties opleggen: Schade verhalen geheel, gedeeltelijk stopzetten WGA-uitkering - Let op privacy Wat weet u na vanmiddag? U staat voor een keuze, denk goed na bij het maken van deze keuze en neem actie Wordt u ERD, stel uzelf de vraag of u dit alleen gaat doen en of u zich hierbij daar waar nodig laat ondersteunen door een deskundige Uw doel is het voorkomen van zieke flex werknemers. Als ze dan toch ziek uit dienst treden, is uw doel om ze zo snel mogelijk uit de ZW te krijgen, zodat de financiële risico s worden verlaagd en u uiteindelijk minder WGA-premie gaat betalen lagere kosten! 7

38 Wat weet u na vanmiddag? Als ERD krijgt u meer mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden. Het biedt echter kansen dus benut deze ERD begint bij het opnemen van een regeling in het verzuimbeleid (arbeidsovereenkomst) Richt uw verzuimbeleid hierop in Goed case management en afstemmen met bedrijfsarts U gaat zelf beslissingen nemen, regie in eigen hand Wat kunnen wij voor u betekenen? 1. Advies 2. Contractuele bedingen en reglement 3. Case management 4. Software tool 8

39 Vragen? 9

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet I N H O UD GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 (blz. 1 t/m 3) Toelichting en de gevolgen voor individuele werkgevers in 2014 EIGENRISICODRAGEN

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet Seminar 10 juni 2015 De Nieuwe Ziektewet Inleiding Wet BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464 Programma Begrip Vangnetters

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over eigen risicodrager ZW

Vragen en antwoorden over eigen risicodrager ZW Vraag: Gaat het UWV bij iedere nieuwe ZW-ERD (ongeacht grootte) binnen 6 maanden een bedrijfsbezoek afleggen om te controleren of werkgever voldoet aan verplichtingen? Antwoord: Voor nieuwe eigenrisicodragers

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

Gevolgen modernisering Ziektewet

Gevolgen modernisering Ziektewet Gevolgen modernisering Ziektewet Januari 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt u nu ook tot maximaal 12

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Bent u werkgever en wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Naslagwerk modernisering van de Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Onderscheid in

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 De dekking ZW-Eigen risicodragen is een aanvulling op de ziekengeldverzekering. Voor de ziekengeldverzekering gelden de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN Voorwaarden die van toepassing zijn bij het afsluiten van het Ziektewetrisico bij Mandaat Assuradeuren, begeleiding door De Verzuimeconoom. Deze module is een aanvulling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie