WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WGA en ZW: Welke keuze maakt u?"

Transcriptie

1 WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende boodschap lijken, maar laat u aangenaam verrassen. Het biedt namelijk kansen op besparing van uw loonkosten. Belangrijker is echter hoe u aankijkt tegen re-integratie van zieke werknemers en hoeveel grip u op uw verzuim wilt hebben. Hoe werkt het? Werknemers die arbeidsongeschikt zijn belanden meestal in de WGA, een Wet waar u de rekening voor betaalt. Een WGA-uitkering wordt voor een maximale periode van 10 jaar in rekening gebracht. Het is dus zaak om deze uitkeringen zoveel als mogelijk te voorkomen en in ieder geval te beperken. U mag zelf kiezen wie u daarbij ondersteunt en hoe u de kosten verzekert: bij het UWV of een door u gekozen verzekeraar. Nu de financiering van de WGA binnenkort drastisch wijzigt, is het zinvol om dit jaar een weloverwogen keuze te maken over uw WGA-verzekering. Wij willen u daar graag bij helpen. Uw keuze maakt verschil Het maakt een groot verschil of u klant bent bij het UWV of een verzekeraar en het is afhankelijk van de situatie in uw onderneming waar u het beste af bent. De verschillen in premie zijn groot en bovendien maakt u een keuze vaak voor meerdere jaren. Ook de ondersteuning bij kostbare re-integratietrajecten verschillen tussen UWV en verzekeringsmaatschappijen onderling. Hoeveel u straks betaalt ligt aan de keuzes die u nu maakt.

2 Over nemassdeboer nemassdeboer biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan particulieren en bedrijven. Met specialisten op elk vakgebied kan een grote mate van service worden verleend. Waar wij voor staan Integer, deskundig en betrouwbaar financieel advies. Onze normen en waarden worden breed gedragen bij alle medewerkers. Waar wij in geloven Grip op financiele zaken. Elke ondernemer zou grip moeten hebben zijn financiële zaken. Wij geloven er in dat goed geadviseerde bedrijven meer grip hebben op hun risico s, meer ondernemersvermogen opbouwen en beschikken over meer vertrouwen ten aanzien van hun toekomst. Deze bedrijven kunnen zich focussen op hun onderneming en hebben inzicht in hun risico s, hebben adequate voorzieningen getroffen en weten hoe ze risico s beheersbaar kunnen houden. Wie zijn onze klanten? Onze cliëntenportefeuille is zeer divers; particulieren, zzp ers en bedrijven. Wij adviseren bedrijven in veel verschillende branches, van detailhandel tot groothandel en van IT tot bouwnijverheid. De omvang van de ondernemingen varieert sterk; tussen 0 en 300 medewerkers. 42 enthousiaste medewerkers 5 specialistische afdelingen 3 vestigingen 63 jaar ervaring

3 1. Risico s ZW en WGA voor de werkgever Wat is er veranderd? Door de invoering van de Wet BeZaVa is de financiering van de ZW en WGA ingrijpend gewijzigd. De WGA is een onderdeel van de Wet WIA. De WIA kent daarnaast ook nog de regeling voor IVA (Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). Werkgevers zijn sinds 2007 voor de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering financieel verantwoordelijk voor de WGA instroom van werknemers met een vast dienstverband die de 1e ziektedag bij de werkgever hebben gehad. Werkgevers zijn met de komst van de BeZaVa ook financieel verantwoordelijk geworden voor WGAinstromers die vanuit de Ziektewet de WGA instromen. Deze groep werknemers (WGA-flex genaamd) was tot bewust uitgezonderd van de financiële verantwoordelijkheid. Aan deze uitzondering is dus een eind gekomen. Daarnaast geldt per ook een ander systeem van premieheffing van de ZW-uitkeringen. De ZW-uitkeringen en WGA-flex-uitkeringen werden tot 2014 gefinancierd via het Sectorfonds WW, maar komen vanaf heden ook rechtstreeks voor rekening van werkgevers in de vorm van premiedifferentiatie. Voor kleine en middelgrote werkgevers geldt geen, respectievelijk een gedeeltelijke toerekening van de lasten. Naast iedere vorm van premiedifferentiatie staat ook de keuze om uitkeringen rechtstreeks voor eigen rekening te nemen: eigen risico dragen ZW en/of WGA. Voor ZW en WGA-vast kon dit al voor , voor WGA-flex is dit moment uitgesteld tot Met de BeZaVa is iedere werkgever per 1 januari 2014 voor de duur van 12 jaar financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten voor ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid van alle werknemers. Zolang de eerste ziektedag is ontstaan tijdens een dienstbetrekking is er een verantwoordelijke werkgever. Ongeacht de vorm van het arbeidscontract (vast, flex, oproep, min- max etc.). En ongeacht wél of niet eigen risicodrager. Wat is een flexwerker? Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die: ziek uit dienst gaan en een ZW-recht hebben; binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet); ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers, provisie-werkers, stagiaires. Overgangsperiode WGA-flex Een werkgever kan voor de jaren 2014 tot en met 2016 geen eigenrisicodragerschap aanvragen voor de WGA-flex. Dit kan pas vanaf 1 januari 2017 wanneer het risico één wordt met de WGA-vast. Over de jaren 2014 tot en met 2016 wordt het financiële risico van WGA-flex wel in beeld gebracht via een aparte premiedifferentiatie WGA-flex. Vanaf 2017 (keuze uiterlijk ) moet iedere werkgever bepaald hebben op welke wijze de werkgever de volledige (WGA-vast en WGA-flex) risico s wil dragen: of door geheel eigen risicodragen WGA of door het geheel vallen onder de premiedifferentiatie WGA.

4 Onderscheid WGA-vast en WGA-FLex Vaste werknemers: Loon bij ziekte WGA Vast 2 jaar WGA 10 jaar voor rekening van werkgever Flex werknemers: Loon Ziektewet WGA Vast 2 jaar WGA 10 jaar voor rekening van werkgever WGA-vast premie vanaf 1 januari 2014 via Werkhervattingskas (Whk) Werkgevers die in het publieke bestel zitten betalen een gedifferentieerde premie voor de Whk. Sinds 1 januari 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen: 1. WGA-vast: voor WGA-uitkeringen van werknemers met een vast dienstverband 2. WGA-flex: voor WGA-uitkeringen van flexwerkers 3. ZW-flex: voor Ziektewet-uitkeringen van flexwerkers Vanaf zullen er nog maar 2 premies op de beschikking staan, door de samenvoeging van WGAvast en WGA-flex. Grootte werkgever van belang In de berekening van de gedifferentieerde premie van 2016 worden werkgevers voor de WGA-vast in 3 categorieën ingedeeld. De premieplichtige loonsom van het premiejaar minus 2 jaar (dus 2014) is van belang voor de indeling in één van de volgende categorieën: Omvang werkgever: Premieplichtige loonsom 2015: UWV premie afhankelijk van: Klein < Sectorpremie Middel > maar < Gewogen gemiddelde van de sectorpremie en individuele premie op basis van eigen schadelast Groot > ,- Individuele premie op basis van eigen schadelast Dus hoe groter een onderneming in loonsom, hoe groter de invloed van de in deze onderneming ontstane schadelast op de gedifferentieerde premie. Let op: de premiebepaling van de Whk vindt plaats op basis van loonheffingsnummer.

5 Omslagstelsel UWV werkt met het omslagstelsel. De premies die UWV ontvangt moeten voldoende dekkend zijn om de uitkeringen te financieren. Wanneer deze premies niet toereikend zijn zal de premie verhoogd worden. Dit betekent dat ieder jaar opnieuw wordt bekeken welke premie gemiddeld nodig is om de te verwachten uitkeringslasten te dekken. UWV heeft daarmee het uitlooprisico niet verzekerd. Controle juistheid toerekening Werkgevers ontvangen verschillende beslissingen van UWV. Het is belangrijk al deze brieven te controleren op juistheid om onjuiste of onterechte toerekening van ZW- en WGA-uitkeringen te voorkomen. Onterechte toewijzing kan namelijk langdurig grote financiële consequenties hebben. Informatieplicht werkgever Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw werknemers te informeren over de wijzigingen in de Ziektewet en de WGA. Vergeet daarom niet uw werknemers en de Ondernemingsraad op de hoogte te stellen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te verwijzen naar informatie op de website van het UWV. Berekening gewogeen gemiddelde middelgrote werkgevers X x indivueel bepaalde premie + (1-X) x sectoraal bepaalde premie Hierbij geldt X = (Loonsom werkgever Loonsomgrens klein/middel) (Loonsomgrens middel/groot Loonsomgrens klein/middel)

6 2. Eigen risicodragerschap ZW en/of WGA De wetgever staat toe dat werkgevers losse keuzes maken voor het eigen risicodragen ZW en WGA- vast. Alleen voor WGA-flex is er momenteel nog geen keuzemogelijkheid. Op wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen WGA-vast en WGA-flex. Vanaf dat moment is er nog maar één WGA risico. Of verzekeraars zullen eisen om de twee vormen van eigenrisicodragerschap (ZW en WGA) te koppelen per is per verzekeraar verschillend. Ook een koppeling tussen de verzuimpolis en de ZW ERD polis is gebruikelijk. Zolang een werkgever geen eigen risicodrager is voor ZW en/of WGA is het UWV de partij die de re- integratie van de zieke en arbeidsongeschikte ZW ers en WGA ers op zich neemt. Het al dan niet succesvol zijn hiervan leidt tot het opleggen van een gedifferentieerde premie ZW en/of WGA. Garantiestelling ZW en WGA-vast Eén van de elementen van de keuzes rond eigen risicodragerschap is dat een werknemer hiervan niet de dupe mag worden bij betalingsonvermogen van de werkgever. Daarom is bepaald dat voor het zelfstandig dragen van het risico van WGA-uitkeringslasten een garantiestelling (ook wel zekerheidsstelling of borgstelling genoemd) moet worden overlegd aan de Belastingdienst. Dit is expliciet niet nodig voor het risico van ZW. Deze ZW-eis is vervallen met ingang van Wanneer een werkgever een WGA-eigenrisicodragerverzekering heeft afgesloten, zorgt de verzekeraar voor deze garantiestelling. Garantstelling WGA vanaf 1 januari 2017 Als de werkgever per 1 januari 2017 eigen risicodrager WGA wil worden of blijven dan moet uiterlijk voor 2 oktober 2016 de bestaande garantieverklaring worden uitgebreid met de garantstelling voor het WGAflex risico. Staartlasten ZW Werkgevers die vanaf eigen risicodrager worden voor de ZW hebben niet te maken met staartlasten (ook wel uitlooprisico UWV genoemd, en hiermee inlooprisico voor een eventuele nieuw te starten verzekering). Werkgevers kunnen met een zogeheten schone lei starten met het eigen risicodragerschap ZW. Lopende uitkeringen zullen dus door UWV worden betaald. Staartlasten WGA-vast Werkgevers die eigen risicodrager worden voor WGA-vast kunnen te maken hebben met staartlasten (ook wel inlooprisico genoemd). Staartlasten zijn de bestaande WGA-uitkeringen van (ex- )werknemers maar ook eventuele toekomstige WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die al ziek zijn op het moment dat het eigenrisocodragerschap begint. Per is het systeem van staartlasten WGA(-vast) iets gewijzigd. Kleine en middelgrote werkgevers hebben niet of niet volledig te maken met staartlasten.

7 Geen Staartlasten per In 2015 is Minister Asscher met een aanvullende brief gekomen waarin staat dat alle staartlasten (lopende zieken, ZW-uitkeringen en WGA-uitkeringen), voor alle bedrijfsgroottes, kunnen worden achtergelaten bij UWV als een werkgever op of na eigenrisicodrager wordt. Hierdoor kunnen werkgevers met relatief veel schade op 1 januari met een schone lei beginnen. Overige maatregelen per De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. De publieke premie wordt zo beter vergelijkbaar met de premiestelling bij private verzekeraars. Anti-duiventil regeling Doordat werkgevers schoon over kunnen naar UWV, bestond het gevaar dat werkgevers met veel schade per zich privaat zouden verzekeren en UWV zouden verlaten (laten dan hun staartlasten achter) en vervolgens een half jaar later weer terug zouden keren naar het publieke bestel. Op deze wijze zou UWV met alle schadelast komen te zitten. Om dit tegen te gaan heeft de Minister besloten om de regel 3 jaar bij UWV te blijven strikter te hanteren. Een maal in het publieke bestel betekent nu ook 3 jaar binnen het publieke bestel blijven.

8 3. Uitvoering Ziektewet Als een werkgever eigen risicodrager is voor de ZW bepaalt de werkgever het recht op de hoogte en de duur van de ZW-uitkering of besteedt dit uit aan een deskundige dienst. Verantwoordelijkheden Als eigenrisicodrager voor de ZW heeft u dus bepaalde verantwoordelijkheden. Zo betaalt u de uitkering of laat dit doen door een deskundige dienst. Hier staat tegenover dat u geen premie aan UWV betaalt voor het ziek-uit-dienst risico. Als uw (ex)werknemer 1 jaar ziek is, voert UWV een eerstejaarsbeoordeling uit om het arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen (vergelijkbaar met de WIA keuring). U hebt tevens de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding en reintegratie van de (ex)werknemer. Ook zult u sommige beschikkingen moeten voorbereiden voor UWV. UWV zal de beschikking zelf afgeven. Voordelen Grip pakken op de ZW-schadelast die aan de werkgever wordt toegerekend; ZW-schadelast kan op termijn leiden tot WGA instroom. Het is verstandig om deze toekomstige schadelast optimaal te beheren en te beperken; WGA-instroom (vanuit ZW) wordt door betere re-integratiebegeleiding verlaagd, waardoor ook de toekomstige premiehoogte voor de WGA-verzekering (zowel publiek als privaat) gunstig wordt beïnvloed. Nadelen Extra plichten ten opzichte van publiek verzekeren; Opstellen van ZW-beleid en sanctiemodel; Het regelen van het uitbetalen van ZW-uitkeringen aan ex-werknemers; Dubbele verzuimadministratie, van zowel loon bij ziekte als van ZW-uitkeringen. Veelal kan dit in hetzelfde verzuimsysteem georganiseerd worden; Een controlemogelijkheid door UWV in de vorm van audits.

9 4. Uitvoering WGA Als een werkgever eigen risicodrager is voor de WGA-vast blijft UWV de claimbeoordeling doen. De eigen risicodrager WGA heeft wel extra verplichtingen. Deze verplichtingen worden hier toegelicht. Re-integratieverantwoordelijkheid Als eigen risicodrager WGA heeft de werkgever de re-integratieplicht in plaats van UWV. De werkgever kan recht hebben op hulp, advies en ondersteuning van de verzekeraar voor bevordering van het herstel en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Zelfstandige bestuursorgaan (ZBO) Een werkgever die eigen risicodrager is voor de WGA wordt een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat, zodra een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, de werkgever een sanctiebeleid op papier moet hebben staan (voortzetting van de verplichtingen zoals die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter) alsmede een beroepsprocedure. Voordelen Grip pakken op de schadelast die aan u wordt toegerekend; Op basis van een kosten-batenanalyse biedt de private verzekeraar in sommige gevallen; terwijl de werknemer nog in de loondoorbetalingsperiode verkeert, een financiële tegemoetkoming in de kosten van re-integratie; WGA-instroom wordt door betere re-integratiebegeleiding verlaagd, waardoor ook de toekomstige premiehoogte gunstig wordt beïnvloed; Financiële dekking van het uitlooprisico. Nadelen Extra plichten ten opzichte van publiek verzekeren van WGA; Als een verzekering is opgezegd blijft de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van het uitlooprisico (bij privaat verzekeren neemt de verzekeraar dit uitlooprisico over).

10 5. Schadelastbeheersing Een eigen risicodrager WGA heeft belang bij zo laag mogelijke WGA kosten, maar ook binnen het publieke bestel is schadelastbeheersing belangrijk om een hoge gedifferentieerde premie te voorkomen. Wij beschrijven een aantal mogelijkheden waarmee de schadelast positief beïnvloedt kan worden. Voorkomen WGA-uitkering Allereerst is het belangrijk om te voorkomen dat een werknemer ziek wordt. Als een werknemer dan toch verzuimt, is het van belang er alles aan te doen om de werknemer duurzaam te re-integreren. Een goede verzuimbegeleiding kan (naast verminderde kosten van loondoorbetaling bij ziekte) diverse vormen van kosten voorkomen: 1. Loonsanctie Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft en beoordeeld wordt voor de WIA, dan zal UWV eerst beoordelen of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als dit als onvoldoende wordt beoordeeld, kan een sanctie van maximaal een jaar extra loondoorbetaling worden gegeven. 2. ZW-uitkeringen en premiedifferentiatie Whk (enkel bij publiek bestel) Als een werknemer ziek uit dienst gaat, leidt dit tot een mogelijk ZW-recht. Deze kosten leiden tot een hogere premie voor ZW binnen de Whk (Werkhervattingskas; premiedifferentiatie ZW). UWV rekent met uitkeringen die 2 jaar eerder hebben plaatsgevonden. De premie ZW van bijvoorbeeld 2017 is gebaseerd op ZW uitkeringen uit Er is altijd sprake van een minimumpremie. Als de inmiddels ex-werknemer ziek blijft en in de WGA komt, leidt dit bij publiek verzekeren tevens tot een aanpassing van de gedifferentieerde WGA-premie. Hierbij geldt zoals eerder aangegeven dat kleine werkgevers te maken hebben met een sectorafhankelijk jaarlijks vastgesteld premiepercentage onafhankelijk van de eigen prestaties in het verleden. Voor middelgrote werkgevers geldt dat de premie deels afhankelijk is van de eigen uitkeringslast in het verleden (o.b.v. de wegingsfactor). 3. ZW-uitkeringen voor eigen rekening (enkel bij eigen risicodragerschap) Als een werknemer ziek uit dienst gaat kan de werkgever ook beslissen om deze uitkeringen zelf te dragen. De werkgever is dan voor alle werknemers eigen risicodrager ZW. Als een werkgever het aantal ZW-uitkeringen op nihil weet te brengen zijn er ook geen kosten, terwijl bij het publiek bestel dan altijd nog het minimale premiepercentage dient te worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake is van een ZW-verzekering. 4. WGA-uitkeringen en gedifferentieerde Whk premie (enkel bij publiek bestel) Naast een eventuele sanctie wordt de WGA-uitkering van de werknemer gedurende de eerste 10 jaar van de WGA-uitkering aan de werkgever toegerekend. Hierdoor kan de gedifferentieerde premie hoger worden. UWV rekent met uitkeringen die 2 jaar eerder hebben plaatsgevonden. De premie van bijvoorbeeld 2017 is gebaseerd op WGA uitkeringslasten uit Ook hier geldt weer dat dit alleen voor grote en middelgrote werkgevers geldt. Door de correctiefactor is de premie meestal een factor 2 van de werkelijke schade! 5. WGA-uitkeringen en een hogere verzekeringspremie (enkel bij eigen risicodragerschap) Naast een eventuele sanctie wordt de WGA-uitkering van de werknemer aan de werkgever toegerekend. Hierdoor kan de premie van de verzekeraar hoger worden.

11 Het is belangrijk om te investeren in het gezond houden en gezonder maken van de werknemers. Als er dan toch uitval door ziekte is, dan is het belangrijk om er alles aan te doen om de werknemer zo snel mogelijk maximaal te re-integreren. Vervroegde WIA aanvragen Voor (ex-)werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, is het mogelijk om al na 13 weken ziekte een IVA-uitkering te ontvangen. Deze mogelijkheid is voor zowel de werknemer als de werkgever een belangrijke financiële prikkel. Een IVA-uitkering geeft aan de (ex-)werknemer een hogere uitkering (75%) en kan voor een lange termijn meer stabiliteit geven in inkomen. De IVA- uitkering komt niet voor rekening van het WGA-risico. Ook vervalt de re-integratieverplichting. Zowel de werkgever als de werknemer hebben daarom een groot (financieel) belang bij deze uitkering. Beslissingen doorsturen naar WGA verzekeraar (enkel bij eigen risicodragerschap) Al tijdens de wachttijd van de WIA moet de werkgever bij de verzekeraar melding maken van een potentiele claim. Afhankelijk van de polisvoorwaarden is dit uiterlijk in de 42e week van het ziekteverzuim. Het te laat melden van de ziekte of de WGA beschikking kan gevolgen hebben voor het recht op een uitkering van de schadeclaim. In de praktijk is zichtbaar dat verzekeraars zich steeds strikter aan deze verplichting houden. Het kan lastig zijn onderscheid te maken tussen een WGA-vast en een WGA-flex beslissing. Uit onze ervaring en navraag bij de Belastingdienst blijkt dat UWV op de beschikking vermeldt of een werkgever voor het betreffende risico eigen risicodrager is. Maar ook als deze tekst niet vermeld is, raden wij werkgevers aan de WGA-beschikking goed te controleren op de noodzaak deze aan de verzekeraar te sturen. Dit kan bijvoorbeeld ook van belang zijn als er naast een WGA- eigenrisicodragerverzekering ook een WIA-aanvullingsverzekering voor de werknemers is gesloten. No-risk polis Voor arbeidsgehandicapten en Structureel Functioneel Beperkten kun u gebruik maken van de No- risk polis (art. 29b ZW). Dit geldt voor het verhalen van de loondoorbetaling bij ziekte op UWV. De No-risk polis dekt ook de WGA-uitkeringen die aan een werkgever worden toegerekend. Het is daarom van belang dat een werkgever van alle werknemers inzichtelijk heeft of er sprake is van een No-risk polis. Een werkgever mag hiernaar vragen nadat de werknemer minimaal 2 maanden bij de werkgever in dienst is. Aansprakelijke derde Is er sprake van arbeidsongeschiktheid door een aansprakelijke derde? Ook dan kan een werkgever mogelijk kosten verhalen; zowel van de loondoorbetaling als voor ZW en WGA-uitkeringen. Kostendeling Naast het beperken van WIA-instroom is het ook mogelijk om de kosten van de WGA te verdelen. Het is wettelijk toegestaan om 50% van de premie (ook van premiedifferentiatie) te verhalen op het netto loon van werknemers. Het gaat hierbij om WGA-premies (WGA-vast en flex). Uitgesloten van dit recht is de premie van ZW.

12 6. Analyse Premies van de Werkhervattingskas worden geïnd door de Belastingdienst. Het lijkt daarmee een vast gegeven te zijn, maar niets is minder waar. De premie is nagenoeg direct gebaseerd op de uitkeringslast die de werkgever veroorzaakt (afhankelijk van de grootte van de werkgever). En deze schade is beïnvloedbaar; waarbij er regie moet zijn tussen de Arborol, financiën en arbeidsrecht. Het is dus belangrijk dat u een analyse laat maken van uw situatie.

13 Tel Volendam Purmerend De Goorn

<Werkgever> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA. Vertrouwelijk. adviseur: <Plaats, Datum>

<Werkgever> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA. Vertrouwelijk. adviseur: <Plaats, Datum> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA Vertrouwelijk adviseur: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting van ons advies... 4 Inleiding... 5 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies 2016 De overheid heeft op 1 september de premies en parameters voor de Werkhervattingskas van het jaar 2016

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Nationale Administrateursdag 2016 10 november 2016 Door Marjol Nikkels De werkgever betaalt de rekening Van Pemba, via premiedifferentiatie

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet I N H O UD GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 (blz. 1 t/m 3) Toelichting en de gevolgen voor individuele werkgevers in 2014 EIGENRISICODRAGEN

Nadere informatie

Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Disclaimer: Deze whitepaper gaat uit van informatie voor zover bekend op 27 juni 2016.Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 223 Besluit van 16 juni 2014 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het premiepercentage van de gedifferentieerde premie ten behoeve

Nadere informatie

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen, waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven ook volgend jaar stabiel.

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Naslagwerk modernisering van de Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Onderscheid in

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Hartelijk welkom Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Wet en regelgeving BeZaVa, 01-01-2014 Premiedifferentiatie: Ziektewet WGA Flex, naast WGA Vast WWZ, 01-01-2015 Proeftijd

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt WGA en Ziektewet: risico s of kansen? 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoud WGA en Ziektewet: risico s of kansen?...3 1 Belang van preventie neemt toe...4 2 Ontwikkelingen in de publieke

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie