Met het oog op morgen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op morgen..."

Transcriptie

1 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

2 Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen werkgever Gevolgen werknemer Mogelijkheid Eigenrisicodragerschap Ziektewet Voorbeelden Actualiteiten Uniformering loonbegrip 2

3 WIA: hoe zat het ook alweer? Ziek op of na e ziektejaar: 100% 2e ziektejaar: 70% IVA = Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten WGA = Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WIA-beoordeling door UWV 0-35% a.o. Geen WIA-uitkering 35 80% a.o. / Volledig a.o. niet duurzaam Volledig a.o. (80-100%) en duurzaam WW en / of bijstand WGA-loongerelateerde uitkering. Duur conform WW IVA WGA-loonaanvulling WGA-vervolguitkering

4 Kosten WGA voor werkgever I. Hans, 42 jaar, jaarloon: raakt 100%arbeidsongeschikt II. Hans, 42 jaar, jaarloon: raakt 50% arbeidsongeschikt Wat zijn de totale kosten voor wg er over de verzuimperiode en WGA-periode?

5 Kosten volledige WGA instroom 1 e jaar loondoorbetaling bij ziekte : e jaar loondoorbetaling bij ziekte : e jaar WGA loongerelateerd: e jaar WGA loongerelateerd : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : Totaal ,-(/ )

6 WGA eigen risicodragen WIA evaluatie: WGA: veel volledig arbeidsongeschikten Geen re-integratiemogelijkheden Hoogste schadepost WGA erd Onderzoeksrapport volgt Aanvragen herkeuring door verzekeraar is gewenst Hybridestelsel werkt

7 WGA eigen risicodragen Vanzelfsprekend heeft BeZaVa invloed Nieuwe financieringssystematiek Concreet voor WGAerd: Uitbreiding 2016 met flexlasten Reactie verzekeraars?

8 WGA eigen risicodragen Twee belangrijke ontwikkelingen: Concreet: ConvenantUWV en verzekeraarsvoorhet regelenvan herbeoordelingen door verzekeraars Niet concreet: De Lobby in Den Haag voor andere financiering inlooprisico van WGA-flex Uitkomst: geeninlooprisico+ 1 e toerekeningin 2018.

9 Ziek uit dienst: Opnieuw in Beeld Spreekuur Arbodienst 1ste ziekdag Plan van aanpak Ziek uit dienst WIA beoordeling door UWV Verzuimmanagement 6 wkn Probleemanalyse / advies 8 wkn 39 wkn wkn Ziekmelding UWV (vangnetters direct) 52 wkn Wk 52: Toets Reïntegratieverslag door UWV 104 wkn 9

10 Instroom WGA: aandeel vangnetters stijgt (>50%) Vangnetter Geen vangnetter

11 Ontwikkelingen Ziektewet risico Ontwikkeling flexibele schil : Bedoeld in de jaren 90 om pieken in productie op te vangen. 80/20 regel Huidige situatie: 90% van arbeidsovereenkomsten in 2011 hadden een tijdelijk karakter Verhouding tussen vast en flexibele contracten nu 66/33 Met name explosieve groei door crisis 11

12 Stijgende kosten Ziektewet Veroorzaakt door: re-integratie verloopt stroef zonder werkgever, weinig betrokkenheid, beperkte budgetten, 1,4 consult (gemiddeld) per ziektegeval, weinig prikkels, minder vacatures,... 12

13 Met het oog op morgen... Wijzigingen Ziektewet BeZaVa Veranderingen voor werkgevers 13

14 1 e wijzigingen Ziektewet: Voor werkgever: Loonsanctie Verhaalsanctie Voor Ziektewetter: Verrekening inkomsten 70% 14

15 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet BeZaVa: de Werkgever 15

16 Modernisering Ziektewet Inhoud wetsvoorstel Veranderingen voor de werkgevers: Toerekening van de ziektewet uitkeringen Toerekening van de WGA uitkeringen (WGA Flex) Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden(voor flexwerkers): Arbeidsongeschiktheidscriterium Loongerelateerde uitkering en vervolguitkering (vervalt) Na 52 weken: uitkeringsondergrens 16

17 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Wetsvoorstellen: Ziektewet doorbelasting per werkgever Ziektewetter in WGA telt ook mee: WGA flex Doorvoering in 2 fases Drie soorten werkgevers, wijziging Wfsv(Wet financiering sociale verzekeringen) 17

18 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Gedifferentieerde premie Ziektewet per 2014: T -2 Ziektewetlasten 2012 bepalen gedifferentieerde premie 2014 UWV verstrekt overzicht uitkeringen

19 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Publieke premie WGA Flex per 2014: T -2 WGA-instroom(flexpersoneel) 2012 bepaalt premie 2014 =ziek uit dienst in 2010! UWV verstrekt overzicht uitkeringen

20 Modernisering Ziektewet Welke werknemers? Werknemer met (tijdelijk) contract, die ziek uit dienst gaan Werknemers zonder gewoon arbeidscontract: thuiswerkers/stagiairs Ex- werknemers die verzekerd waren en na einde contract ziek worden (nawerking) Uitzendkrachten met uitzendbeding Dus NIET voor Werknemers met Recht op Ziektewetuitkering TIJDENS Dienstverband! 20

21 Nieuwe Indeling Verandering in Wsfv Werkgevers indeling in 3 groepen: Grote werkgever > 100 * gemiddelde loonsom Middelgrote werkgever * gemiddelde loonsom Kleine werkgever < 10 * gemiddelde loonsom Gemiddelde loonsom 2013: Let op! Dit geldt ook voor de WGA Gedifferentieerde premie! Ingangsdatum : 1 januari

22 Ontwikkelingen ZW 2014: keuzes. Ziektewet WGA Flex WGA vast Grote werkgever (100) ERD / Individuele premiediff. Publiek Individuele premiediff. ERD / Individuele premiediff. Middelgrote werkgever (10- ERD / premie deels Publiek premie deels ERD / premie deels 100) individueel, deels sectoraal individueel, deels sectoraal individueel, deels sectoraal Kleine werkgever (<10) ERD / Sectorpremie Publiek Sectorpremie ERD / Sectorpremie 22

23 Ontwikkelingen ZW 2016: keuzes. Ziektewet WGA Vast en Flex Grote werkgever (100) ERD / Individuele premiediff. ERD / Individuele premiediff. Middelgrote werkgever (10-100) ERD / premie deels individueel, deels sectoraal ERD / premie deels individueel, deels sectoraal Kleine werkgever (<10) ERD / Sectorpremie ERD / Sectorpremie 23

24 Ontwikkelingen ZW 2016: Per 2016 worden de normale en de flex-wga schades samengevoegd WGA ERD zal zijn garantieverklaring (en verzekering) voor moeten uitbreiden met flex-risico Ook dit is veranderd! Terugwerkende kracht WGA definitief van de baan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher(SZW)dat hij het inlooprisico WGAflex zal aanpassen, waardoor de nu geldende terugwerkende kracht verdwijnt: Aanvullend daarop heb ik naar aanleiding van signalen van verzekeraars besloten tot verbeteringen tijdens de overgangssituatie tot 2016 wanneer de WGA verzekeringsmarkt wordt uitgebreid met flexwerkers. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn of worden, zullen de WGAlasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, vanaf 2016 niet individueel hoeven te betalen. Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Financiering: nog niet bekend. 24

25 Ontwikkelingen ZW Vragen: Gevolgen voor de huidige WGA ERD Polissen? Gevolgen sectorpremies? Terug naar UWV of niet? Gevolgen voor de huidige gedifferentieerde premie UWV? 25

26 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden (flexwerkers) 26

27 Ontwikkelingen Ziektewet Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden (flexwerkers) Arbeidsongeschiktheidscriterium: Nu: zijn arbeid (sinds 1929) Nadelen: Sluit niet aan bij re-integratieverplichtingen Onvoldoende activerend, inkomen centraal Arbeid flexwerkers doorgaans niet bestendig Na 52 weken gangbare arbeid, beoordeling door UWV conform WIA 27

28 Ontwikkelingen Ziektewet Arbeidsongeschiktheidsbegrip wijzigt (2013): Na 52 weken, beoordeling op gangbare arbeid Ziektewet ondergrens (na 52 weken; per 2013)): Ondergrens 35% (conform WIA beoordeling) Uitlooptermijn 1 maand Verwachting door criterium en ondergrens personen eerderuit de Ziektewet of wel besparing 92 mln Uitkering wijzigt:... 28

29 Ontwikkelingen Ziektewet Ziektewet Loon Gerelateerde Uitkering (LGU): Loongerelateerde uitkering op basis van arbeidsverleden 70% (max. loon nieuw loon) 3 maanden met verlenging 1 maand per gewerkt jaar, max. 104 weken Daarna vervolguitkering: 70% (minimumloon inkomen) Let op, uitgesteld tot PvdA niet akkoord met dit onderdeel Let op, geschrapt in sociaal akkoord! Vervalt 29

30 De zieke flex-medewerker Voorbeeld Werknemer heeft een jaarcontract Loon Na 6 maanden meldt hij zich ziek Contract wordt niet verlengd Blijft ziek en belandt uiteindelijk in de WGA Hij heeft een arbeidsverleden van 6 jaar 30

31 De zieke flex-medewerker(oorspronkelijk) Na 6 maanden loopt contract af 100 CAO 70 0 Loondoorbet. ½jaar ZW loongerelateerd ½jaar ZW vervolguitkering 1 jaar WGA LGU ½jaar WGA vervolguitkering 67 jr. 31

32 De zieke flex-medewerker(actueel) Na 6 maanden loopt contract af 100 CAO 70 Loondoorbet. ZW WGA LGU 0 ½jaar ZW ½jaar 1 jaar ½jaar WGA vervolguitkering 67 jr. 32

33 De zieke flex-medewerker Voorbeeld Loondoorbetaling bij ziekte: ,- Ziektewet na 52 weken (oude model VVuitkering): ,-(12.390,-) Ziektewet loongerelateerd: (6/12* )*70% , ,- WGA loongerelateerd: (6/12* )*70% ,- WGA vervolg: (9,5* ) , ,- 33

34 Kortom Samenvatting werknemers Loongerelateerde periode obv 70% GESCHRAPT Vervolgperiode obv minimumloon* GESCHRAPT Na 52 weken criterium gangbare arbeid Na 52 weken ondergrens 35% Aangescherpte re-integratieverplichting Uitbreiding proefplaatsing naar 6 maanden Verwachting door criterium en ondergrens personen eerder uit de Ziektewet of wel besparing 92 mln

35 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Ziektewet Eigenrisicodragerschap 35

36 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Wat houdt het in? Werkgevers kunnen het (nu al) worden ERD bepaalt zelf ERD betaalt ERD zorgt voor recht, hoogte, duur van de uitkering zelf de ZW-uitkering verzuimbegeleiding en re-integratie re-integratievoorstel UWV is en blijft eindverantwoordelijk Voorbeeld: beschikkingen (bijv. uitkeringsmaatregel) worden door ERD ZW opgevraagd bij UWV en door UWV verstrekt aan ERD ZW, die deze doorzet naar werknemer 36

37 Ontwikkelingen Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Ziektewet Eigenrisicodragerschap: Door beperkt risico is garantstelling niet nodig, Overheid verwacht dat meerderheid werkgevers kiest voor ERD Ontwikkeling wordt gemonitoord, op termijn volledige privatisering mogelijk 37

38 Modernisering Ziektewet Welke werknemers? Werknemer met (tijdelijk) contract, die ziek uit dienst gaan Werknemers zonder gewoon arbeidscontract: thuiswerkers/stagiairs Ex- werknemers die verzekerd waren en na einde contract ziek worden (nawerking) Uitzendkrachten met uitzendbeding Dus NIET voor Werknemers met Recht op Ziektewetuitkering TIJDENS Dienstverband! 38

39 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Voordelen: Lagere verplichte premie sectorfonds (WW, waarin ZW verwerkt is), Sectorpremies gemiddeld 20% gestegen in 2013! 2014 ev: geen gedifferentieerde premie, Zelf zorgen voor re-integratie en begeleiding, Verzuimbeleid inpassen in beleid voor overige werknemers, Zelf de ZW uitvoeren, met UWV als eindverantwoordelijke, Nadeel: alle meldingen moeten ook naar UWV! 39

40 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Nadelen Zelf de ZW uitvoeren = kennis en Regie! Zelf de ZW-uitkering betalen, ook overlijdensuitkering Mogelijke kosten van herverzekering of ZW uitkeringen eigen rekening Gescheiden verzuimadministratie UWV kan bij wanpresteren taken overnemen en kosten doorberekenen Uitloop bij stoppen ERD ZW 40

41 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Spelregels Melden bij Belastingdienst Twee keer per jaar: 1-1 en 1-7 Startende werkgever: ieder moment Geen inloop! Verantwoordelijk voor alle meldingen op en na de dag van toekenning ERD ZW Wel uitloop! 41

42 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Verdere voorwaarden: Verzuimbegeleiding moet plaatsvinden door gecertificeerde dienst (Arbo) Afspraken rond verzuimbegeleiding schriftelijk vastleggen En meesturen bij aanvraag!! Geen ERD zijn geweest drie jaar voor ingangsdatum 42

43 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Besparingen en kosten 43

44 Voorbeeld 1 Voorbeeld MKB bedrijf sector personen loonsom ,- Werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Zijn loon is ,-. Daarvoor heeft deze werknemer een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel ( ,- pj). Wat is de loondoorbetaling? Wat is het dagloon? Wat is de ZW uitkering voor de lange duur? ERD voor ZW worden, wat is het premievoordeel per ? (sectortabel is bekend) 44

45 Hoogte loondoorbetaling? Een werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Loon is ,-. Daarvoor een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel. Wat is de loondoorbetaling? Loon 4 maanden ,- Loondoorbetaling bij ziekte 8 maanden 100%*(( ,-/ 12)*8)= ,- Uit dienst:???? 45

46 Hoogte Ziektewetuitkering? Een werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Loon is ,-. Daarvoor een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel. Wat is de loondoorbetaling? Uit dienst (ziektewetuitkering per maand): (70% * 54,-) * 21,75= 822,- Maal 16 (maanden) ,- 2014: Vervalt: Loongerelateerde uitkering (LGU) Vervalt: Vervolguitkering (VVU) herbeoordeling ZW recht na 52 wkn ziekte: voortzetting uitkering of <35% 46

47 Kosten Kosten (2012) uitvoer taken door UWV: beoordeling Recht Ziektewet 45,- beoordeling Hoogte Ziektewet 70,- beoordeling Duur Ziektewet 22,- informatieverzoek Ziektewet 30,- informatieverzoek Ziektewet inclusief gegevens eigen risicodragerschap 36, beoordeling Maatregel Ziektewet 38,- 47

48 Premievoordeel? ERD voor ZW worden, wat is het premievoordeel per ? Loonsom = , Premie Premie ERD ZW Verschil Loonsom Premie% ,06% 3,36% Premie Ziektewetlast / ,- 48

49 Voorbeeld 2 Grote werkgever loonsom 100 mln, diverse medewerkers ziek uit dienst 49

50 Ziektewetlasten of een kansen De Ziektewetlast maximaal Mede- werker 1e ziektedag Loon Dagen ziek Loon bij ziekte Restant wachttijd ZW last maximaal ZW last

51 Ziektewetlasten of een kans Op bedrijfsniveau bezien 2012 Premie Premie ERD ZW Verschil Loonsom Premie% ,25% 0,91% Premie% ,62% 1,30% Premie Premie Ziektewetlast

52 De Ziektewet Eigen risicodragen Belangrijk bij keuze: Potentiële ZW populatie bedrijf Geen inlooprisico Toekomstige financiering afhankelijk van bedrijfsgrootte Vertrouwen in (bewezen) 2 e spoor begeleiding Wel uitloop

53 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Voorbeelden voor

54 Premiedifferentiatie Indeling werkgevers 0 t/m10 * gemiddeldeloonsom= klein 2014: maximaal >10 t/m 100 * gemiddelde loonsom = middelgroot 2014: maximaal >100 * gemiddelde loonsom = groot

55 Premiedifferentiatie Kleine werkgever: premie is per sector vastgesteld Voorbeeld: Werkgever loonsom Werkzaam in detailhandel(sector 17) Premie WGA vast: 0,56% (let op!) Premie WGA flex: 0,24% (voorheen sectorfonds) Premie Ziektewet: 0,56% ( voorheen sectorfonds) Totaal: 1,36% * = 4.080

56 Premiedifferentiatie Grote werkgever: berekening nagenoeg gelijk aan methodiek WGA 2013 Parameters WGA vast Rekenpremie 0,51% Gemiddeld werkgeversrisico 0,27% Minimumpremie 0,12% Maximumpremie 1,96% Correctiefactor 1,44

57 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA last: Individueel risico 0,40% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,51% + (0,40 0,27) * 1,44 = 0,51% + 0,18 = 0,69% Premie WGA vast 2014:

58 Premiedifferentiatie Grote werkgever: Parameters WGA flex Rekenpremie 0,18% Gemiddeld werkgeversrisico 0,02% Minimumpremie 0,04% Maximumpremie 0,68% Correctiefactor 2,00

59 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA flex last: Individueel risico 0,20% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,18% + (0,20 0,02) * 2,00 = 0,18% + 0,36 = 0,54% Premie WGA flex 2014:

60 Premiedifferentiatie Grote werkgever: Parameters Ziektewet Rekenpremie 0,34% Gemiddeld werkgeversrisico 0,10% Minimumpremie 0,07% Maximumpremie 1,24% Correctiefactor 2,00

61 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld Ziektewet last: Individueel risico 0,30% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,34% + (0,30 0,10) * 2,00 = 0,34% + 0,40 = 0,74% Premie Ziektewet 2014:

62 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA vast last: WGA flex last: Ziektewet last: Individueel risico 0,40% Premie WGA vast 2014: Premie WGA flex 2014: Premie Ziektewet 2014: Totaal: ,-(last 44 k)

63 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Invloed van individuele en sectorale premie Plaats op weegschaal bepaalt mate van invloed Meer sectorale premie Meer individuele premie

64 Premiedifferentiatie Bepalen mate van invloed ( loonsom - loonsom klein) loonsom groot - loonsom klein Voorbeeld middelgrote werkgever Loonsom

65 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 93% aandeel sectorale premie

66 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Meer sectorale premie Meer individuele premie

67 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 3% aandeel sectorale premie

68 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Meer sectorale premie Meer individuele premie

69 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA vast Loonsom: WGA last Individueel risico: 1,00% Individuelepremie: 0,51 + (1,00 0,27) * 1,44 = 1,56% Maximumpremie: 1,96% Individuele premie: 1,56% Sectorpremie detailhandel: 0,56%

70 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 39% aandeel sectorale premie

71 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA vast Loonsom: Sectorpremie: 0,56% Individuele premie: 1,56% Premie: 0,39 * 0,56% + 0,61 * 1,56% = 1,17% Gedifferentieerde premie WGA vast: (last 20 k) Gedifferentieerde premie WGA flex: (last 12 k) Gedifferentieerde premie Ziektewet: (last 10 k) Totaal (last 42 k/2,59%)

72 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA flex Loonsom: WGA last Individueel risico: 0,60% Individuelepremie: 0,18 + (0,60 0,02) * 2,00 = 1,34% Maximum premie WGA flex: 0,68% Individuele premie: 0,68% Sectorpremie detailhandel: 0,24%

73 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA flex Loonsom: Sectorpremie: 0,24% Individuele premie: 0,68% Premie: 0,39 * 0,24% + 0,61 * 0,68% = 0,51% Gedifferentieerde premie WGA flex:

74 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Ziektewet Loonsom: Ziektewetlast Individueel risico: 0,50% Individuelepremie: 0,34 + (0,50 0,10) * 2,00 = 1,14% Maximum premie Ziektewet: 1,24% Individuele premie: 1,14% Sectorpremie detailhandel: 0,56%

75 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Ziektewet Loonsom: Sectorpremie: 0,56% Individuele premie: 1,14% Premie: 0,39 * 0,56% + 0,61 * 1,14% = 0,91% Gedifferentieerde premie Ziektewet:

76 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Loonsom: Premie WGA vast 1,17% Premie WGA flex 0,51% Premie Ziektewet 0,91% Totaal2,59% * =

77 Vragen?

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Naslagwerk modernisering van de Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Onderscheid in

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld

Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Hartelijk welkom Wet BeZaVa Samenvoeging WGA vast en flex een nieuwe premiewereld Wet en regelgeving BeZaVa, 01-01-2014 Premiedifferentiatie: Ziektewet WGA Flex, naast WGA Vast WWZ, 01-01-2015 Proeftijd

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever

Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever 4 juni 2013 Namens H&S Adviesgroep BV Miranda Edens : Senior HR Consultant Pieter Stoop : Case & Care Manager Inhoud & Even voorstellen: H&S Adviesgroep

Nadere informatie

WELKOM! Pensioen- en verzuimseminar 21 maart 2012

WELKOM! Pensioen- en verzuimseminar 21 maart 2012 WELKOM! Pensioen- en verzuimseminar 21 maart 2012 Pensioen- en verzuimseminar Welkom door Frank Hulscher Meedoen? Uw mening geven? Vragen stellen? Sluit aan bij van VNO-NCW Midden Ook na afloop van deze

Nadere informatie

Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA

Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA 8 maart2016 Hendrik Jan van Pelt Terugblik WGA 2006/2007: Start WIA met hybride markt Level playingfield: rentehobbel Desondanks private verliezen opgelopen tot ruim

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb Janthony Wielink Inhoudelijk programma Doelstelling overheid Gevolgen werkgevers Gevolgen werknemers Verzuimbeleid wordt re integratiebeleid Toekomstplannen

Nadere informatie

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Nationale Administrateursdag 2016 10 november 2016 Door Marjol Nikkels De werkgever betaalt de rekening Van Pemba, via premiedifferentiatie

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie