Gemeenteplein Lummen NIS 71037

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteplein Lummen NIS 71037"

Transcriptie

1 Gemeenteplein Lummen NIS 7137 Aanpassing 2 meerjarenplan

2

3 2727 Inhoudstafel Strategische nota 5 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 29 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) 35 De financiële schulden (schema TM2) 41 3

4 4

5 Strategische nota 5

6 6

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Strategische nota Meerjarenplan Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

8 Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen De verhuis van de sociale dienstverlening van het OCMW naar een gezamenlijk administratief centrum met gemeentelijke publieksgerichte dienstverlening tegen september 214, met het oog op een verhoging van de efficiëntie en toegankelijkheid, en een verlaging van de drempel bij het zetten van de eerste stap naar de dienstverlening van het OCMW Strategische nota OCMW Lummen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A,, 8 Totaal , , X X X X X X X

9 Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van 3 Strategische nota Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden X X X Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft X X X X 9

10 1

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

12 Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen De verhuis van de sociale dienstverlening van het OCMW naar een gezamenlijk administratief centrum met gemeentelijke publieksgerichte dienstverlening tegen september 214, met het oog op een verhoging van de efficiëntie en toegankelijkheid, en een verlaging van de drempel bij het zetten van de eerste stap naar de dienstverlening van het OCMW Overzicht beleidsdoelstellingen OCMW Lummen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A,, 12 Totaal , , X X X X X X X

13 Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen I ,3, ,7, 27.,, 4.,, 9.25., , A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen Overzicht beleidsdoelstellingen X X X X X X X Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I, , A,, Totaal , , X X X X X X

14 Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 221. Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , ,76,,,,,,,, Overzicht beleidsdoelstellingen X X X X X X X X X X X Het verzekeren van een kwalitatief aanbod voorschoolse kinderopvang voor Lummenaren, met extra aandacht voor de ouders onder hen die zich in een financieel of sociaal zwakkere positie bevinden, kaderend in het overkoepelend gemeentelijk kinderopvangbeleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , ,76,,,,,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,,

15 De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van Overzicht beleidsdoelstellingen De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot kinderopvang bestendigen X Het hiërarchisch herstructureren van de dienst voor onthaalouders met het oog op de creatie van de bijkomende sturing en ondersteuning die nodig is voor het garanderen van een kwaliteitsvolle en veilige voorschoolse kinderopvang door de dienst, in X De dienst voor onthaalouders en de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang naast elkaar onderbrengen in het nieuwe administratieve centrum tegen september 214, waarna verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen beide diensten kunnen worden onderzocht X

16 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I ,74, ,26, 8.,, 5.,,,, A ,71, 19.65,, ,, ,, , 8.4., Totaal , , , , , , , , , , De ondersteunende diensten van het OCMW tegen september 214 onderbrengen in het gezamenlijk administratieve centrum waar ook de ondersteunende diensten van het gemeentebestuur zullen gehuisvest zijn. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 6 van De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden Overzicht beleidsdoelstellingen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A ,, Totaal , , X X X X X X X X X

17 Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 7 van 7 Overzicht beleidsdoelstellingen Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW X

18 18

19 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19

20 2

21 Overzicht beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties Beleidsdoelstelling 1: Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Actieplannen: 1.1 De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen. Actie: De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen. 1.2 Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden. Acties: Op zoek gaan naar manieren om de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de dienstverlening van de thuiscompagnie te verbeteren Op continue wijze blijven inzetten op de bestrijding van kinderarmoede, door het aanwenden van eventuele beschikbare projectsubsidies voor de realisatie van concrete projecten, voor zover de nodige middelen met betrekking tot het benodigde personeel en andere kosten in deze subsidies vervat zitten. 1.3 Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft. Acties: Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 216 met het oog op de realisatie van noodopvang Het uitwerken van de nodige procedures en reglementen met het oog op de financiële opvolging en de toewijzing, uitstroom en begeleiding van de bewoners van deze gezinswoning voor noodopvang. 21

22 Beleidsdoelstelling 2: De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Actieplannen: 2.1 De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen Acties: De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen. 2.2 Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 221. Acties: De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 8 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 218, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 1 plaatsen dagverzorging, 22

23 kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum t klavertje en ruimte voor andere organisaties, tegen De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in De verhuis van lokaal dienstencentrum t klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Beleidsdoelstelling 3: De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie. Actieplannen: 3.1 De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen Acties: De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen. 23

24 3.2 Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden. 3.3 Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Actie: Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. 24

25 Motivatie en uitleg bij nieuwe/ gewijzigde beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties Een verdubbeling van de dienstverlening van de thuiscompagnie vanaf 214. Op zoek gaan naar manieren om de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de dienstverlening van de thuiscompagnie te verbeteren. Thuiscompagnie is een samenwerkingsverband tussen de provincie Limburg en de Limburgse diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Thuiscompagnie maakt gezinszorg toegankelijk voor kwetsbare gezinnen met kinderen. Verzorgenden komen aan huis en bieden praktische ondersteuning bij alles wat er moet gebeuren om een huishouden draaiend te houden. De verzorgenden werken in opdracht van het gezin, op hun maat en samen met hen. Door hun verbindende aanwezigheid versterken ze gezinnen om terug meer greep op hun leven te krijgen. In januari 211 stapte de dienst gezinszorg, met twee verzorgenden, mee in het project thuiscompagnie. De meerwaarde van dit project werd al snel duidelijk, zowel voor de thuiszorgdienst als de sociale dienst. In 213 stelden we vast dat twee verzorgenden niet langer voldoende waren om aan de vraag van thuiscompagnie te voldoen. Het bestuur nam de beslissing om het project uit te breiden. In december 213 werd een aanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor een uitbreiding van het urencontingent gezinszorg met 2.9 uren. Mits deze toekenning kon het project vanaf 214 uitgebreid worden met twee extra verzorgenden en 25% begeleidend personeel. Gepresteerde uren thuiscompagnie Uit de tabel kunnen we besluiten dat de gepresteerde uren thuiscompagnie in 214 met 7 % stegen t.o.v In 215 werd thuiscompagnie bij 2 nieuwe gezinnen opgestart. Een in mei en de andere in september. In totaal werden er van januari t/m september 215 al 431u42 thuiscompagnie gepresteerd. We merken echter dat de toeleiding van deze gezinnen naar de dienst moeizaam verloopt. De actie uit het beleidsplan van 214, namelijk het verdubbelen van de dienstverlening thuiscompagnie is gerealiseerd door de uitbreiding van het urencontingent en de aanstelling 25

26 van verzorgenden hiervoor, doch dit heeft het aantal gezinnen in thuiscompagnie nog niet verdubbeld. Om de toeleiding te verhogen denkt de dienst o.a. aan volgende acties: - Op regelmatige basis contacten onderhouden met betrokken diensten. Doordat de thuiszorgdienst nu in hetzelfde gebouw gehuisvest is als de sociale dienst is er duidelijk een nauwere samenwerking - Verdere deelname aan het overlegplatform, waarin diensten zoals CLB, K&G, aanwezig zijn. - Deelname aan de koffieklets in het Open Poortje. - Op regelmatige basis overleg plegen met Kim Willems, verantwoordelijke voor de projecten Kinderen Eerst en Kleuterparticipatie - Info op mediazuil in wachtruimte; papieren folders worden niet meegenomen óf door de verkeerde doelgroep. - Andere OCMW bevragen hoe zij hun gezinnen in thuiscompagnie bereiken. 1.3 Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft. Acties: Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 216 met het oog op de realisatie van noodopvang Het uitwerken van de nodige procedures en reglementen met het oog op de financiële opvolging en de toewijzing, uitstroom en begeleiding van de bewoners van deze gezinswoning voor noodopvang. Op dit ogenblik beschikt het OCMW Lummen niet over een woning voor noodopvang. Door het organiseren van noodopvang op het eigen grondgebied kunnen we voldoen aan volgende behoeften: 1.Een opvangplaats voor crisissituaties De afgelopen twee jaar heeft het OCMW aan tien verschillende gezinnen/personen een borgstelling afgeleverd voor hun verblijf in een (nood)opvang. Dat betekent dat zich op geregelde basis situaties voordoen waarin een noodopvang aan de orde is. Omdat we in Lummen zelf geen noodwoning in eigen beheer hebben, dienen deze mensen doorverwezen te worden naar een opvangvorm van het CAW. Het gevolg hiervan is dat ze op wachtlijsten komen en dat er niet aan de acute nood tegemoet gekomen kan worden. Daarenboven is aan de opvang bij het CAW een prijskaartje gekoppeld. Indien de inkomsten van betrokkenen niet volstaan, is hier ook een kost voor het OCMW aan verbonden. 26

27 Een woning waar tijdelijke opvang mogelijk is, zou het hulpaanbod kunnen versnellen, de kosten voor de cliënten aanzienlijk kunnen beperken, evenals de tussenkomsten die door ons moeten gedragen worden. 2. het gebruik van referentieadressen beperken tot een strikt minimum Over dezelfde tijdspanne als het voorgaande punt, heeft het OCMW aan zes verschillende mensen een referentieadres toegekend. Door het toekennen van dit adres kunnen betrokkenen zich opnieuw in regel stellen met de sociale zekerheid en kunnen ze opnieuw een beroep doen op een vervangingsinkomen. In een heel aantal gevallen gaat het hier om mensen die tijdelijk verblijven bij iemand anders, maar die hun adres daar niet kunnen/mogen zetten omwille van bv. schuldenproblematiek. Door deze mensen een adres op het OCMW toe te kennen, werkt het OCMW mee aan een situatie waarbij mensen een hoger vervangingsinkomen krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben (bv. een uitkering als alleenstaande owv het referentieadres hoewel ze eigenlijk samenwonend zijn). Door het aanbieden van een noodopvang kunnen deze cliënten een eigen verblijf bekomen en zich wettelijk in orde brengen zonder dat de wettelijke en feitelijke situatie van elkaar verschillen.. Ook aan deze nood kan via een doorgangswoning tegemoet gekomen worden. 3.Gewijzigde verplichtingen inzake de uitstroom van asielzoekers De grootste uitdaging voor OCMW s in de opvang van asielzoekers is de uitstroom uit de opvang en de integratie in de samenleving. De eerste stap is een eigen woning. Het is geen sinecure om voor alle LOI-bewoners die een positieve beslissing krijgen, een woning te vinden binnen de opgelegde termijn van twee à drie maanden. We willen vanuit de sociale dienst dan ook pleiten om op zoek te gaan naar een doorgangswoning. Een doorgangswoning levert het voordeel op dat we op korte termijn erkende asielzoekers kunnen huisvesten, dat we zelf extra tijd krijgen om op die manier naar een structurele oplossing te zoeken, dat we sneller terug opvangplaatsen kunnen vrijgeven aan Fedasil, en dat we geen stopzetting van onze LOI subsidies hebben omdat mensen te lang in ons LOI blijven. 2.3 Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren (in het bijzonder de alleenwonende 7-plusser), met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Bij de verdere uitwerking van dit actieplan bleek dat de focus best niet enkel gelegd moet worden bij de 7-plussers, maar dat men de groep van jongere senioren ook best mee opneemt in de onderzoeksgroep. 27

28 3.2 De samenwerking met het gemeentebestuur verdiepen en steeds alert blijven voor mogelijke synergievoordelen. Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden. Het vorige actieplan, namelijk gericht op de verdieping van de samenwerking tussen gemeente en OCMW, werd door de beleidsnota van Vlaams minister Homans betreffende de inkanteling van het OCMW in de gemeente op 1 januari 219, achterhaald. Met de integratie in het vooruitzicht werd er een projectgroep opgericht met dit actieplan als doelstelling. 3.3 Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Acties: Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Het OCMW Lummen heeft volgende visie over het vrijwilligersbeleid onderschreven: De vrijwillige inzet van mensen is voor de samenleving onbetaalbaar.vrijwilligers zijn de zuurstof van onze samenleving en dus ook belangrijk voor het OCMW Lummen. Vrijwilligerswerk levert een grote meerwaarde; zowel voor de vrijwilliger zelf als voor onze organisatie. In onze diensten vormen zij het cement van de menselijke netwerken. Deze netwerken zijn op hun beurt de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. De vrijwilliger probeert aansluiting te vinden op de leefwereld van de medemens, heeft respect voor de mening van de ander ook al denkt hij/zij anders. De vrijwilligers kunnen aan de medemens extra tijd, ondersteuning en aandacht geven. Zonder vrijwilligers zou het OCMW Lummen bepaalde taken niet kunnen opnemen of uitvoeren zoals het nu gebeurt. De verschillende diensten van het OCMW zijn constant op zoek naar vrijwilligers om hun werking te optimaliseren. Vooral in het lokaal dienstencentrum is de nood hoog. Vrijwilligers zijn hier immers de draaischijf van de werking. De werkgroep wil volgend jaar extra aandacht besteden aan het werven van vrijwilligers. Tijdens het opzetten van deze wervingscampagne willen we een aantal stappen uitwerken met als doel potentiële vrijwilligers te bereiken, en alzo de juiste persoon op de juist plaats te krijgen. 28

29 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 29

30 3

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Meerjarenplan / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

32 Jaarrekening 214 Budget 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemene financiering Overig E I A mens PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A

33 Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemene financiering Overig E I A mens PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A

34 34

35 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) 35

36 36

37 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

38 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

39 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 39 B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

40 4

41 De financiële schulden (schema TM2) 41

42 42

43 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen 8.4. C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 OCMW Lummen NIS Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Woord vooraf. Voor u ligt het meerjarenplan van het OCMW van Lummen.

Woord vooraf. Voor u ligt het meerjarenplan van het OCMW van Lummen. Meerjarenplan 2011 2013 en toekomstvisie 2 Woord vooraf Beste lezer, Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW van Lummen. Het meerjarenplan 2008-2012 bestond al, zoals totnogtoe steeds de gewoonte

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 1 De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 MEERJARENPLAN 2014-2019 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Meerjarenplan 2014-2019 Secretaris:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2883 Investering: 38 Andere: 34 OCMW Lochristi (NIS 44034)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie