AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 2016"

Transcriptie

1 AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 216

2 Inhoudstafel strategische nota 2 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 14 De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 2 Motivering van de wijzigingen 27 1

3 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : strategische nota Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

4 overzicht beleidsdoelstellingen Lummen Vrije tijd Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 12 3

5 overzicht beleidsdoelstellingen Toegang tot informatie, media en kennis Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis Initiatieven van cultuur- en sportparticipatie Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen Ondersteuning verenigingen en organisatoren Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren Uitbouw en optimalisatie infrastructuur Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente Onderwijs, opvang en jeugd Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 12 4

6 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Optimaliseren dienstverlening BKO Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang Ondersteuning jeugdwerk Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk Bestendiging onderwijsaanbod Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 12 5

7 overzicht beleidsdoelstellingen Lokale economie Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Economisch knooppunt Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 12 6

8 overzicht beleidsdoelstellingen Toerisme en evenementen als ondersteuning economie Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie Ondersteuning landbouw Ondersteuning bieden aan de landbouw Wonen en leven Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 12 7

9 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Betaalbaar en aangepast wonen Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken Groen en landelijk karakter Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente Rechtvaardig afvalbeleid Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" Duurzaamheid als aandachtspunt Duurzaamheid als aandachtspunt Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 7 van 12 8

10 overzicht beleidsdoelstellingen Netheid en properheid Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein Veiligheid en verkeer Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 8 van 12 9

11 overzicht beleidsdoelstellingen Weginfrastructuur Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur Verkeersmobiliteit en parkeergelegenheid Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden Algemene veiligheid Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen Interne organisatie Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 9 van 12 1

12 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeentelijke organisatie en werking Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking Samenwerking met OCMW Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie Investeren in personeel Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 1 van 12 11

13 overzicht beleidsdoelstellingen Communicatie Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger Automatiseren en digitaliseren Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening Overig beleid Overig beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 11 van 12 12

14 Powered by TCPDF ( overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Overig beleid Overig beleid Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 12 van 12 13

15 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

16 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 6 15

17 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 6 16

18 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 6 17

19 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 6 18

20 Powered by TCPDF ( Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 6 19

21 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

22 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 7 21

23 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 7 22

24 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 7 23

25 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 7 24

26 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 7 25

27 Powered by TCPDF ( Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 7 van 7 26

28 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Exploitatiebudget De belangrijke bedragen (gemeentefonds, belastingen, dividenden, werkingskosten, personeel en subsidies) werden bijgestuurd op basis van nieuwe gegevens. Investeringsbudget De belangrijkste aanpassingen van het meerjarenplan gebeuren in het investeringsbudget. Ingevolge gewijzigde omstandigheden worden de transactieen verschoven en opnieuw geraamd (zie volgende bladzijden). Andere Aangezien de uitvoering van het investeringsbudget bepalend is voor het opnemen van leningen, worden ook de op te nemen leningen aangepast in functie van het kasresultaat. Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

29 1 Vrije tijd Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven UITG. Dienst / Beleid IIA Iedere Lummenaar heeft recht op een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis VK REK 214 REK /2217/1/73 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/openbare bibliotheken Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 214/2217/1/74 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport /227/1/74 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout 215/2217/1/79 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overige culturele instellingen Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof 214/2217/1/75 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gemeenschapscentrum Totaal Rubriek IIA3 217/23/1/79 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aanschaffingswaarde/Uitleendienst Totaal Rubriek IV Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen 214/664/1/74 Toegestane investeringssubsidies/sport Totaal Rubriek ONTV. IIB Stimuleren van cultuureducatie 214/26/1/73 -Terreinen en gebouwen -Overige MVA - Aanschaffingswaarde/Openbare bibliotheken 9 9 IV 2145 Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 216/15/1/74 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/sport Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

30 2 Onderwijs, opvang en jeugd Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs UITG. Actie IIA Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang VK REK 214 REK xx Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) 215/227/1/75 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/jeugd Bouw van een nieuwe gemeenteschool 214/2217/1/8 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gewoon basisonderwijs Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans 216/2237/1/82 Overige zakelijke rechten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/deeltijds kunstonderwijs Totaal Rubriek IIA Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal /23/1/945 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang Totaal Rubriek IV Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) /664/1/75 Toegestane investeringssubsidies/jeugd Totaal Rubriek ONTV. IIB Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout en Meldert /26/1/945 Terreinen en gebouwen - overige MVA - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang IV Bouw van een nieuwe gemeenteschool 216/15/1/8 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/gewoon basisonderwijs Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

31 3 Lokale economie Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Actie VK REK 214 REK UITG. IIA Opwaardering van de handel-as in het centrum 214/2257/1/2 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/wegen Totaal Rubriek -45 ONTV. IIB Uitbouw industriezone 214/26/1/51 Terreinen en gebouwen - overige materi le vaste activa - Aanschaffingswaarde/Nijverheid Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

32 4 Wonen en leven Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is UITG. Actie IIA Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen 217/227/1/ Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/begraafplaatsen VK REK 214 REK /221/1/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/monument, erfgoed of eredienst Totaal Rubriek IIA Uitbreidingen voor fietspaden en stoepen 214/2247/1/62 Wegen - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud 214/2257/1/68 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/groene ruimte Totaal Rubriek IIB Zorg dragen voor monumenten 214/267/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/monumentenzorg Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) en Meldert 214/267/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen Totaal Rubriek IV Uitbreiding nutsvoorzieningen 214/664/1/62 Toegestane investeringssubsidies/ Grondbeleid voor wonen ONTV. Totaal Rubriek IIA Overname containerpark 214/222/1/3 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval IIB Woonontwikkeling (Schalbroek, Linkhout,Meldert, Woonzorgcampus) 214/26/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Grondbeleid voor wonen Zorg dragen voor monumenten 214/26/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Monumentenzorg 17 IV 216/15/1/72 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/monumentenzorg Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

33 5 Veiligheid en verkeer Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker UITG. Actie VK REK 214 REK IIA Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat 215/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Herinrichting Meerlestraat 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Fietspad Vinnehoekstraat /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Periodiek onderhoud buurtwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/2287/1/22 Overige onroerende infrastuctuur - Activa in aanbouw/parkeren Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer Heraanleg Maria Vanloonstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer Zijwegen Gestel /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

34 21427 Zonnestraat 216/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Totaal Rubriek IIB Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/267/1/22 Terreinen en gebouwen - Overige MVA - Activa in aanbouw/parkeren Totaal Rubriek ONTV Actie Periodiek onderhoud buurtwegen VK REK 214 REK IV 215/15/1/2 Investeringssubsidies /Wegen Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 215/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Fietspad Vinnehoekstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

35 6 Interne organisatie Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger UITG. Actie VK REK 214 REK IIA magazijn voor de werkplaatsen 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur Optimaliseren van de werking van de politie 215/221/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Politiediensten Totaal Rubriek IIA Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 215/24/1/19 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur Implementatie van een klantenbegeleidingssysteem in het administratief centrum 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Verbeterde communicatie met de burger 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten 216/23/1/19 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur 217/24/1/75 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Jeugd Modernisering van het wagen- en machinepark 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS /24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen verschoven nr verbeterde communicatie Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken verschoven naar ICT en NAC Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad verschoven nr verbeterde communicatie ONTV. Totaal Rubriek IIB magazijn voor de werkplaatsen 215/26/1/19 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 18 december 2017

AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 18 december 2017 AANPASSING MEERJARENPLAN 214-22 Gemeenteraad van 18 december 217 Inhoudstafel strategische nota 2 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 12 De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 19 Motivering

Nadere informatie

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016 BUDGET 217 Gemeenteraad van 19 december 216 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET 2018 Gemeenteraad van 18 december 2017

BUDGET 2018 Gemeenteraad van 18 december 2017 BUDGET 218 Gemeenteraad van 18 december 217 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET 2019 Gemeenteraad van 17 december 2018

BUDGET 2019 Gemeenteraad van 17 december 2018 BUDGET 2019 Gemeenteraad van 17 december 2018 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2018 Gemeenteraad van 16 april 2018

BUDGETWIJZIGING 2018 Gemeenteraad van 16 april 2018 BUDGETWIJZIGING 218 Gemeenteraad van 16 april 218 Inhoudstafel Verklarende nota 2 Motivering van de wijzigingen van het budget 3 Wijziging doelstellingennota 5 Wijziging doelstellingenbudget (schema B1)

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening OCMW 2018 Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017 aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5

Nadere informatie

Jaarrekening GEMEENTE 2018

Jaarrekening GEMEENTE 2018 Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

OCMW Budget Beleidsnota

OCMW Budget Beleidsnota OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode

Nadere informatie

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018 AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Gemeenteraad van 25 juni 2018

Jaarrekening 2017 Gemeenteraad van 25 juni 2018 Jaarrekening 217 Gemeenteraad van 25 juni 218 Inhoudstafel Beleidsnota 2 De doelstellingenrealisatie 3 De doelstellingenrekening (schema J1) 15 De financiële toestand 17 Financiële nota 2 De exploitatierekening

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak. AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand... Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015 meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële

Nadere informatie

Aanpassing 5 van het meerjarenplan

Aanpassing 5 van het meerjarenplan Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2018 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 23 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:

Nadere informatie

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Gemeenteraad van 26 juni 2017

Jaarrekening 2016 Gemeenteraad van 26 juni 2017 Jaarrekening 216 Gemeenteraad van 26 juni 217 Inhoudstafel Beleidsnota 2 De doelstellingenrealisatie 3 De doelstellingenrekening (schema J1) 15 De financiële toestand 17 Financiële nota 2 De exploitatierekening

Nadere informatie

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016 meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële

Nadere informatie

Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Aanpassing 3 van het meerjarenplan Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair

Nadere informatie

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037 Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening

Nadere informatie

OCMW Toelichting bij budget 2019

OCMW Toelichting bij budget 2019 OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur

Nadere informatie

Budget AGB Maaseik Toelichting

Budget AGB Maaseik Toelichting AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018 aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit departement Financiën dienst Budget dossiernummer: 171323 Provincieraadsbesluit betreft Meerjarenplan 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks budgetwijzigingen 217 verslaggever

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE 888.322.238 Tel. 15 22 86 5 E-mail: info@heist-op-den-berg.be MEERJARENPLAN 217-222 Financieel boekjaar 218 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE 888.322.238 Tel. 15 22 86

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Stad Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Aanpassing aan het meerjarenplan

Stad Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Aanpassing aan het meerjarenplan Stad Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Aanpassing aan het meerjarenplan 214-219 Gemeenteraad 3 maart 215 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING 218 - Verklarende nota

Nadere informatie

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan

Herziening meerjarenplan Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening

Nadere informatie

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018 OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684 MEERJAREN PLAN 2014 2020 aanpassing nr.4 20 december

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree. Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Toelichting bij jaarrekening 2018 Gemeenteraad van 24 juni 2019

Toelichting bij jaarrekening 2018 Gemeenteraad van 24 juni 2019 Toelichting bij jaarrekening Gemeenteraad van 24 juni 219 Inhoudstafel Toelichting financiële nota 2 Exploitatierekening: verklaring van verschillen tussen rekening en budget 3 Exploitatierekening per

Nadere informatie

REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035

REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035 JAARREKENING 218 OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 63 286 Sint-Katelijne-Waver NIS : 1235 REKENING 218 Algemeen Directeur : Gunter Desmet Financieel Directeur : Britt Van den Broeck Contact : info@skw.be

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Meerjarenplan

Meerjarenplan Meerjarenplan - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Meerjarenplan - NHOUDSTFL 1 Strategische nota... 2 1.1 Overzicht beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij jaarrekening 2017 Gemeenteraad van 25 juni 2018

Toelichting bij jaarrekening 2017 Gemeenteraad van 25 juni 2018 Toelichting bij jaarrekening 217 Gemeenteraad van 25 juni 218 Inhoudstafel Toelichting financiële nota 2 Exploitatierekening: verklaring van verschillen tussen rekening en budget 3 Exploitatierekening

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL JAARREKENING

INHOUDSTAFEL JAARREKENING JAARREKENING 218 INHOUDSTAFEL JAARREKENING Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Beleidsnota Doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2018

TOELICHTING BUDGET 2018 TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Gemeenteraad van 24 juni 2019

Jaarrekening 2018 Gemeenteraad van 24 juni 2019 Jaarrekening 218 Gemeenteraad van 24 juni 219 Inhoudstafel Beleidsnota 2 De doelstellingenrealisatie 3 De doelstellingenrekening (schema J1) 16 De financiële toestand 18 Financiële nota 21 De exploitatierekening

Nadere informatie

meerjarenplan Aanpassing 1

meerjarenplan Aanpassing 1 meerjarenplan 2014-2019 anpassing 1 NPSSING MEERJRENPLN 2014 2019 MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan 2014 2019 (schema M1) Staat van het financiële evenwicht 2014 2019

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING

MEERJARENPLANAANPASSING MEERJARENPLANAANPASSING 7 2014-2019 AGB SPIE Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2019 Inhoud 1 Motivering van de wijzigingen...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 214-22 NAAR AANLEIDING VAN HET BUDGET 218. AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen provincie Oost-Vlaanderen Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen - provincie (L Óost-Vlaanderen 1 Balans Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer

Nadere informatie

BALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7

BALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7 BALANS & RESULTATENREKENING 218 SCHEMA J6 & J7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek

Nadere informatie

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening

Nadere informatie

Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015

Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015 Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015 AGB Westerlo p. 2 van 21 jaarrekening 2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000386 NIS-code: 13049 Inhoud Beleidsnota...

Nadere informatie

M1 Financieel doelstellingenplan

M1 Financieel doelstellingenplan meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans

Nadere informatie

Jaarrekening AGB Maaseik

Jaarrekening AGB Maaseik AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Jaarrekening 217 - AGB Maaseik Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak 1 I. JAARREKENING AGBM volgens BBC 3 ) Leeswijzer

Nadere informatie

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur 1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De

Nadere informatie

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014 Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...

Nadere informatie

AANPASSINGEN MEERJARENPLAN (2017)

AANPASSINGEN MEERJARENPLAN (2017) AANPASSINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019(2017) i.f.v. de tweede budgetwijziging 2017 Stad Turnhout Type aanpassing meerjarenplan\motivering wijzigingen NIS-code: 13040 Campus Blairon 200 2300 Turnhout 1 Rapportgegevens

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget OCMW

Budget OCMW Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget

Nadere informatie