Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014"

Transcriptie

1 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn een initiatief van het project SamenOud. R. Brans J. Haandrikman Oktober 2014

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Doel van de SamenOud-dagen Opzet evaluatieformulieren Resultaten Opkomst en deelnemers SamenOud-dagen De SamenOud-dagen Alleen voor SamenOud-deelnemers Conclusie Ouderen en uitnodiging Conclusie SamenOud-dagen Aanbevelingen Bijlagen 1: Het evaluatieformulier

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In 2012 is vanuit het project SamenOud een start gemaakt met de SamenOud-dagen en is in zowel het voorjaar als in het najaar van 2012 en voorjaar van 2013 een dag georganiseerd. Deze dagen zijn speciaal opgezet voor de deelnemers van SamenOud en bestonden uit een informatiemarkt en uiteenlopende activiteiten. In het voorjaar van 2014 is er opnieuw een SamenOud-dag georganiseerd in de verschillende gemeenten, in dit rapport worden deze dagen geëvalueerd. 1.2 Doel van de SamenOud-dagen Het doel dat het project SamenOud wil bereiken met het zelfmanagementprogramma is dat de ouderen zelf regie behouden, langer zelfredzaam blijven en daarmee uiteindelijk ook een hoger welbevinden ervaren. De SamenOud dagen worden georganiseerd voor alle ouderen die deelnemen. Deze dagen hebben tot doel ouderen handvaten te bieden die uiteindelijk helpen bij het realiseren van het doel van SamenOud, dat ouderen langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. 1.3 Opzet van de evaluatieformulieren Het evaluatieformulier dat de ouderen hebben ingevuld na afloop van de activiteit bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel is de ouderen gevraagd of ze zelf deelnemer zijn van het project SamenOud en of ze een gast hebben meegenomen naar de activiteit. In het tweede deel van het formulier konden de ouderen de activiteit beoordelen. De deelnemers hebben hier achtereenvolgens aangegeven of ze de activiteit nuttig vonden, tijdens de activiteit nieuwe contacten hebben opgedaan en of ze een eventuele volgende SamenOud-activiteit weer willen komen. Ook hebben de ouderen in dit deel aangegeven of ze de gevraagde financiële bijdrage voor de SamenOud-dag ( 5,00) passend vonden. Ter afronding van het tweede deel konden de ouderen een rapportcijfer geven voor de SamenOud-dag en suggesties aandragen voor een eventuele volgende SamenOud-dag. Het derde en laaatste deel van het formulier is alleen bedoeld voor de deelnemers van SamenOud. De ouderen konden hier het belang aangeven van de persoonlijke uitnodiging die ze voor de SamenOud-dag hebben ontvangen. Als laatste is de ouderen gevraagd of ze waren gekomen wanneer ze geen gast mee hadden mogen nemen naar de activiteit. Het evaluatieformulier is toegevoegd als bijlage 1 van dit rapport. 3

4 2. Resultaten In dit hoofdstuk zullen in drie paragrafen de resultaten worden besproken. Per vraag van het evaluatieformulier is een tabel gemaakt die weergeeft hoe de ouderen over een bepaalde stelling dachten. De meest opvallende resultaten worden hierbij besproken. 2.1 Opkomst en deelnemers SamenOud-dagen In de eerste vraag op het evaluatieformulier konden de ouderen aangeven of ze zelf deelnamen aan het project SamenOud of dat ze als gast aanwezig waren op de activiteit. Tabel laat zien dat het aandeel ouderen dat deelneemt aan SamenOud in Stadskanaal (90%) en Veendam (88%) iets hoger ligt dan bij Oude Pekela (81%). In totaal zien we dat 165 van de aanwezige ouderen (87%) op de SamenOud-dagen deelnemer is van SamenOud. Tabel Deelname project SamenOud Ouderen van SamenOud 095 (90) 36 (88) 34 (81) 165 (87) Gasten 011 (10) 05 (12) 08 (19) 024 (13) Totaal 106 (100) 41 (100) 42 (100) 189 (100) De ouderen die als gast bij de SamenOud-activiteit aanwezig waren konden op het evaluatieformulier aangeven of hij/zij partner, familie, kennis of vriend(in) is van de betreffende deelnemende oudere van het project. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel In de tabel is te zien dat wanneer de ouderen van SamenOud een gast mee hebben genomen dit meestal een partner (48%) of een kennis was (32%). De twee ouderen die aan hebben gegeven iemand anders mee te hebben genomen gaven beiden aan dat ze hun schoonzus hadden meegenomen. Tabel Gasten van de ouderen van SamenOud Partner 04 (36) 2 (40) 5 (63) 11 (46) Familie 02 (18) 0 1 (13) 03 (13) Kennis 04 (36) 3 (60) 1 (13) 08 (33) Vriend(in) Anders nl 01 (9) 0 1 (13) 02 (8) Totaal 11 (100) 5 (100) 8 (100) 24 (100) 4

5 2.2 De SamenOud-dagen De ouderen konden in de eerste vraag van dit gedeelte aangeven of ze de SamenOud-dag nuttig vonden. De antwoorden op deze vraag zijn verwerkt in Tabel Uit de antwoorden komt naar voren dat het overgrote deel van de ouderen (97%) de activiteit nuttig heeft gevonden. Ook wordt duidelijk dat geen enkele oudere van mening is dat de SamenOud-dag niet nuttig was. Tabel Ik vond de SamenOud-dag in het algemeen nuttig (Helemaal) mee eens 105 (99) 39 (95) 041 (98) 185 (97) Neutraal 001 (1) 02 (5) 001 (2) 004 (3) (Helemaal) niet mee eens Totaal 106 (100) 41 (100) 042 (100) 189 (100) In Tabel staat weergegeven in hoeverre de ouderen het eens zijn met de stelling Ik heb tijdens deze dag voldoende informatie gekregen over activiteiten in mijn woonomgeving. Deze vraag wordt veelal positief beantwoord (86%). Slechts een enkeling (2%) geeft aan onvoldoende informatie te hebben gekregen. Dit was alleen het geval op de SamenOud-dag in Veendam. Tabel Ik heb tijdens deze dag voldoende informatie gekregen over activiteiten in mijn woonomgeving (Helemaal) mee eens 087 (84) 33 (87) 38 (93) 158 (86) Neutraal 017 (16) 01 (3) 03 (7) 021 (11) (Helemaal) niet mee eens (10) (2) Totaal 104 (100) 38 (100) 41 (100) 183 (100) Het grootste gedeelte van de ouderen (89%) vindt dat ze tijdens de SamenOud-dag iets hebben geleerd over zo lang mogelijk gezond blijven. In de onderstaande tabel staan alle antwoorden weergegeven. Tabel blijven Ik heb iets geleerd tijdens de SamenOud-dag over hoe ik kan zorgen dat ik zo lang mogelijk gezond kan (Helemaal) mee eens 090 (87) 36 (90) 38 (93) 164 (89) Neutraal 014 (13) 04 (10) 03 (7) 021 (11) (Helemaal) niet mee eens Totaal 104 (100) 40 (100) 41 (100) 185 (100) 5

6 De meeste ouderen (52%) geven aan tijdens de SamenOud-dag nieuwe contacten te hebben opgedaan. In tabel staan alle antwoorden weergegeven. Tabel Ik heb tijdens deze activiteit nieuwe contacten opgedaan (Helemaal) mee eens 047 (47) 17 (43) 28 (76) 092 (52) Neutraal 045 (45) 19 (48) 09 (24) 073 (41) (Helemaal) niet mee eens 009 (9) 04 (10) (7) Totaal 101 (100) 40 (100) 37 (100) 178 (100) In totaal geven 90 ouderen (52%) aan dat ze op de SamenOud-dagen een activiteit/bezigheid hebben gevonden die ze in de toekomst misschien vaker gaan doen. Tabel Een bezigheid /activiteit gevonden die ik in de toekomst misschien vaker ga doen (Helemaal) mee eens 45 (46) 23 (62) 22 (58) 090 (52) Neutraal 48 (49) 12 (32) 15 (39) 075 (43) (Helemaal) niet mee eens 05 (5) 02 (6) 01 (3) 008 (5) Totaal 98 (100) 37 (100) 38 (100) 173 (100) De resultaten in Tabel laten zien dat 125 ouderen (72%) aangeven adviezen en/of informatie gekregen te hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven. In totaal geven drie personen (2%) aan dat ze geen adviezen of informatie hebben gekregen die hun kan helpen langer zelfstandig te blijven. Tabel Ik heb adviezen/informatie gekregen die mij kunnen helpen langer zelfstandig te blijven (Helemaal) mee eens 75 (77) 26 (68) 24 (65) 125 (72) Neutraal 22 (22) 11 (29) 12 (32) 045 (26) (Helemaal) niet mee eens 01 (1) 01 (3) 01 (3) 003 (2) Totaal 98 (100) 38 (100) 37 (100) 173 (100) Per onderdeel van de SamenOud-dag is de ouderen gevraagd om een beoordeling te geven in de vorm van een rapportcijfer tussen 1 en 10. De resultaten worden weergegeven in Tabel In de tabel is te zien dat bijna alle onderdelen van de SamenOud-dagen hoog scoren ( 7,5). Uitschieters zijn het onderdeel Jong van binnen in Stadskanaal (9,0) en Jeu de boules in Pekela (8,9). Twee onderdelen op de SamenOud-dagen scoren relatief laag, dit zijn de onderdelen Zingen (6,9) en Wii (6,4). 6

7 Tabel Welk cijfer geeft u de onderdelen van deze SamenOud-dag op een schaal van 1 t/m 10? Stadskanaal Gem. (std.) Veendam Gem. (std.) Pekela Gem. (std.) Gemiddelde Gem. (std.). in Beweging 7,6 (1.12) 7,5 (1.20) 8,0 (0.74) 7,7 (0.22) Informatiemarkt 7,8 (0.92) 7,7 (1.25) 7,7 (0.69) 7,7 (0.05) Lunch 8,5 (1.15) 8,0 (1.07) 8,3 (0.76) 8,3 (0.21) Inleiding AWBZ/WMO 7,9 (1.17) 7,5 (1.67) 7,1 (0.86) 7,5 (0.33) Voeding en Vitamines 8,4 (1.39) 8,0 (1.04) 8,0 (0.53) 8,1 (0.19) Dorpswandeling 8,0 (1.41) - Yoga 8,0 (1.60) - Uzelf versterken 8,4 (0.95) - Paasschikken 8,1 (0.83) - Koken 8,2 (0.88) - Jong van binnen 9,0 (0.80) - Veiligheid in/om huis 7,9 (1.32) - Zitgymnastiek 7,8 (1.28) - Zingen 6,9 (1.61) 7,6 (0.49) 8,2 (1.35) Wii 6,4 (2.24) - Valpreventie 7,9 (0.81) - Film 8,0 (1.03) - Creatief werken 8,5 (0.76) - Jeu de boules 8,9 (1.12) - Sportief wandelen 7,5 (0.50) - Gem. totaal (std.) 8,1 (0.36) 7,6 (0.61) 8,0 (0.52) 7,9 (0.31) De ouderen konden op het formulier middels een rapportcijfer de SameOud-dag ook een algehele beoordeling geven. Een overzicht van de gegeven cijfers met gemiddelden wordt weergegeven in Tabel In de tabel is te zien dat de gemiddelde rapportcijfers dicht bij elkaar liggen en variëren tussen een 8,1 in Veendam en een 8,4 (0,78) in Pekela. Op alle SamenOud-dagen gaven de meeste ouderen (58%) een rapportcijfer acht als beoordeling. Tabel Welk cijfer geeft u voor deze dag? (op een schaal van 1 t/m 10) Cijfer Stadskanaal N (%) Veendam N (%) Pekela N (%) Totaal N (%) (2) (3)000 0 (00) 3 (2) (11) 05 (15) 2 (5)0 18 (11) (57) 20 (59) 23 (59)0 98 (58) (19) 07 (21) 9 (23) 34 (20) (11) 1 (3) 5 (13) 17 (10) N totaal 0097 (100)0 034 (100) 39 (100) 170 (100) Gemiddelde (SD) 08,3 (0.88) 08,1 (0.76) 08,4 (0.78)00 08,3 (0.12) 7

8 De ouderen kregen op het evaluatieformulier de ruimte om tips en suggesties te geven voor de organisatie van een eventuele volgende SamenOud-dag. De suggesties en tips worden weergegeven in Tabel Zowel in Stadskanaal als Veendam wordt de suggestie gegeven om de ruimte meer te verwarmen. Tabel Suggesties of tips voor een volgende SamenOud-dag Stadskanaal Veendam Pekela Meer bewegen op muziek Minder grote zaal Jeu de boules op een echt veld Verwarming iets hoger Verwarming hoger Zingen in het programma houden Eigen lunch meenemen Betere geluidsinstallatie Liever de pauzes korter, in plaats hiervan nog twee activiteiten Boottocht door stadskanaal en omgeving Groep oprichten zitymnastiek Rekening houden met geloof rondom eten Shantykoor "De Noszelie Singers" Met elkaar koken laten optreden Bruin brood bij de lunch Beter op de tijd letten, geen wandeling gehad Informatie over verkeer en mobiliteit Muziek te hard (tijdens koken) WMO-stand gemeente Borger - Odoorn 2.3 Alleen voor SamenOud-deelnemers (N=165) In het evaluatieformulier is een gedeelte opgenomen dat betrekking heeft op de uitnodiging voor de SamenOud-dag. Deze vragen zijn daarom alleen ingevuld door mensen die een uitnodiging voor de dag hebben ontvangen, de SamenOud-deelnemers (N=165). In het eerste deel is de ouderen gevraagd of ze ook naar de dag gekomen waren wanneer ze geen persoonlijke uitnodiging hadden gekregen. In totaal hebben 146 (88%) van de 165 ouderen antwoord gegeven op deze vraag. De antwoorden zijn verwerkt in Tabel In de tabel is te zien dat 110 (75%) van de 146 ouderen aangeven het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Dit aandeel ligt relatief het hoogste in Veendam (81%). In totaal geven 18 ouderen (12%) geven aan het niet eens te zijn met de stelling. Tabel Zonder persoonlijke uitnodiging was ik niet gekomen (Helemaal) mee eens 64 (72) 26 (81) 20 (61) 110 (75) Neutraal 07 (8) 03 (9) 08 (24) 018 (12) (Helemaal) niet mee eens 10 (11) 03 (9) 05 (15) 018 (12) Totaal 81 (100) 32 (100) 33 (100) 146 (100) 8

9 Aan de deelnemers van SamenOud is ook gevraagd of ze de SamenOud-dag bezocht zouden hebben wanneer ze geen gast mee hadden mogen nemen. In totaal hebben 151 (92%) van de 165 ouderen antwoord gegeven op deze vraag. De antwoorden zijn verwerkt in Tabel In de tabel is te zien dat 52 ouderen (34%) aangeven dat de vraag niet op hun van toepassing is. In totaal geven 38 ouderen (25%) aan dat ze niet naar de activiteit gekomen waren wanneer ze geen gast mee hadden mogen nemen. Tabel Ik was niet gekomen, als ik geen gast mee mocht nemen (Helemaal) mee eens 14 (16) 11 (35) 13 (38) 138 (25) Neutraal 12 (14) 07 (22) 19 (26) 028 (19) (Helemaal) niet mee eens 23 (28) 02 (6) 08 (24) 033 (22) Niet van toepassing 36 (42) 12 (38) 04 (12) 052 (34) Totaal 85 (100) 32 (100) 34 (100) 151 (100) Om te bepalen of de SamenOud-dag een dag is waar ouderen vaker naartoe gaan, is gevraagd hoe vaak de ouderen een SamenOud-dag hebben bezocht. Ouderen konden aangeven of dit bezoek de eerste, tweede, derde of vierde keer was dat zij een SamenOud-dag bezochten. In totaal hebben 163 (99%) van de 165 ouderen deze vraag ingevuld. Van de 2 ouderen die geen antwoord hebben ingevuld is er één afkomstig uit Stadskanaal en één uit Veendam. In Tabel zien we dat dit bezoek aan de SamenOud-dag voor de meeste ouderen de derde keer was (32%). Voor slechts 28 ouderen (17%) geldt dat dit het vierde bezoek aan een SamenOud-dag was. Voor ruim de helft van de ouderen (51%) was dit het eerste of tweede bezoek aan een SamenOud-dag. Tabel Overzicht aantal bezoeken SamenOud-dag Eerste keer 30 (32) 08 (23) 03 (9) 141 (25) Tweede keer 16 (17) 13 (37) 13 (37) 042 (26) Derde keer 24 (26) 12 (34) 16 (46) 052 (32) Vierde keer 23 (25) 02 (6) 03 (9) 028 (17) Totaal 93 (100) 35 (100) 35 (100) 163 (100) De ouderen is gevraagd of ze een eventuele volgende SamenOud-dag weer zouden willen bezoeken. In totaal hebben 164 (99%) van de 165 ouderen antwoord gegeven op deze vraag. Eén oudere uit stadskanaal heeft deze vraag niet beantwoord. Uit Tabel blijkt dat 163 (99%) van de 164 ouderen aangeven dat ze een eventuele volgende SamenOud-dag weer zouden bezoeken. Slechts één aanwezige op de SamenOud-dag in Stadskanaal geeft aan een volgende SamenOud-dag niet te gaan bezoeken. Tabel Het bezoeken van een volgende SamenOud-dag Ja 92 (99) 36 (100) 35 (100) 163 (99) Nee 01 (1) (1) Totaal 93 (100) 36 (100) 35 (100) 164 (100) 9

10 Bij de laatste vraag van het evaluatieforrmulier konden de ouderen aangeven of ze de gevraagde bijdrage van 5,00 voor de SamenOud-dag passend vonden. Alle 165 ouderen (100%) hebben antwoord gegeven op deze vraag. Een overzicht van de antwoorden wordt weergegeven in Tabel Uit de anwoorden blijkt dat bijna alle ouderen (98%) de gevraagde 5,00 voor deelname aan de SamenOuddag een passende financiële bijdrage vonden. Er zijn drie ouderen uit Stadskanaal die hebben aangegeven dat ze de financiële bijdrage niet passend vonden. Twee van deze ouderen geven aan dat ze het bedrag te hoog vinden, één oudere geeft aan liever zelf lunch mee te nemen om de kosten te drukken. Tabel Financiële bijdrage voor een volgende SamenOud-dag is passend Ja 91 (97) 36 (100) 35 (100) 162 (98) Nee, omdat (3) (2) Totaal 94 (100) 36 (100) 35 (100) 165 (100) 10

11 3. Conclusie In dit hoofdstuk zal per onderdeel van het evaluatieformulier een korte conclusie worden beschreven. Aan de hand van deze conclusies wordt bekeken of de SamenOud-dagen wederom een succes zijn geweest. Op basis van de resultaten afkomstig van de evaluatieformulieren zal bepaald worden in welke mate de ouderen de dag positief hebben beoordeeld. Ook zal nader worden bekeken of de dag aansluit bij de doelen van het zelfmanagementprogramma van SamenOud, de regie bij de ouderen zelf houden en de zelfredzaamheid stimuleren zodat een hoger welbevinden bereikt kan worden. 3.1 Ouderen en uitnodiging Uit de evaluatieformulieren komt naar voren dat de grote meerderheid van de ouderen, die aanwezig waren op de SamenOud-dagen, deelnemer zijn van project SamenOud. Uit de evaluatie blijkt echter wel dat (een deel van) de ouderen het belangrijk vinden dat ze de mogelijkheid hebben om een gast mee te nemen. Zo geeft een kwart van de ouderen aan dat ze niet waren gekomen wanneer ze geen gast mee hadden mogen nemen. Daarnaast blijkt dat in de overweging om wel of niet aanwezig te zijn op de SamenOud-dag de uitnodiging ook een belangrijke rol speelt. De ouderen ontvangen graag een persoonlijke uitnodiging. 3.2 Conclusie SamenOud-dagen Uit de resultaten blijkt dat nagenoeg alle aanwezige ouderen de SamenOud-dagen waaraan is deelgenomen als nuttig hebben ervaren. Een grote meerderheid van de ouderen geeft aan voldoende informatie te hebben gekregen over activiteiten in hun eigen woonomgeving. Ook geven zij aan iets geleerd te hebben dat hun kan helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Ruim de helft van de ouderen geeft aan tijdens de SamenOud-dag nieuwe contacten te hebben opgedaan. We kunnen daarom stellen dat wat betreft de doelen van SamenOud, het met elkaar bezig zijn en sociale contacten leggen, de SamenOud-dagen een succes zijn geweest. Dit succes wordt eveneens bevestigd doordat bijna alle ouderen aangeven een eventuele volgende SamenOud-dag graag weer bij te wonen. Ook de rapportcijfers, waarvan de gemiddelden variëren tussen een 8,1 en een 8,4, weerspiegelen de positieve houding van de ouderen ten aanzien van de SamenOud-dagen. Een opvallend positief resultaat is dat bijna alle ouderen (>98%) de financiële bijdrage van 5,00 die werd gevraagd voor de SamenOud-dagen passend vonden. Deze bereidheid van de ouderen om een financiële bijdrage te leveren is een belangrijk gegeven voor de houdbaarheid van de activiteiten en biedt perspectief voor het organiseren van SamenOud-activiteiten in de toekomst. De veelheid aan suggesties die de ouderen doen op het evaluatieformulier laten zien dat de deelnemers enthousiast zijn en graag meedenken over een mogelijk vervolg van de SamenOud-activiteiten. 3.3 Aanbevelingen Op basis van de conclusies uit dit rapport kan een aantal aanbevelingen gedaan worden. Ondanks dat de ouderen de SamenOud-dagen overwegend positief beoordelen zijn er bijvoorbeeld verschillende suggesties gedaan ter verbetering van het evenement. Deze suggesties zijn voornamelijk gericht op verschillende activiteiten die op de SamenOud-dag geïntroduceerd zouden kunnen worden. Uit de evaluaties van de vorige SamenOud-dagen konden we opmaken dat er altijd ouderen zullen zijn die bepaalde activiteiten missen of geen behoefte hebben aan bepaalde aangeboden activiteiten. Ook is beschreven dat dit vermoedelijk inherent is aan het organiseren van een evenement voor een doelgroep die zeer divers is wat betreft lichamelijke en geestelijke fitheid. 11

12 Het samenstellen van een aanbod aan activiteiten dat zoveel mogelijk ouderen aanspreekt zal daarom steeds weer een uitdaging vormen voor de organisatie. Een aantal suggesties en opmerkingen van de ouderen richten zich op de technische opzet van de SamenOud-dagen. Zo werd er genoemd dat de geluidsinstallatie in Veendam beter kon, de informatie was niet goed te verstaan. Daarnaast werd genoemd dat zowel de verwarming van de ruimte in Stadskanaal en Veendam niet voldoende was. Ook bij vorige SamenOud-dagen is opgemerkt dat de lage temperatuur in de ruimte door sommige ouderen als vervelend wordt ervaren. Voor de organisatie van een toekomstige SamenOud-dag is het, als het gaat om het zoeken naar een geschikte ruimte, aan te bevelen om een ruimte te zoeken die voldoende verwarmd kan worden. Uit de evaluaties van de vorige SamenOud-dagen is gebleken dat ouderen de persoonlijke uitnodiging voor de SamenOud-dag een belangrijke voorwaarde vinden om daadwerkelijk een bezoek te brengen aan de dag. Het belang van de persoonlijke uitnodiging komt ook in de resultaten van dit rapport weer naar voren. De grote meerderheid van de ouderen geeft aan zonder persoonlijke uitnodiging geen bezoek te brengen aan de SamenOud-dag. Het is daarom aan te bevelen om ouderen, wat betreft de uitnodiging van deze evenementen, persoonlijk te benaderen. Ook is het aan te bevelen om de ouderen voor toekomstige evenementen de mogelijkheid te blijven bieden om een gast mee te nemen. 12

13 Bijlage 1: Evaluatieformulier Evaluatie SamenOud-dag [Plaats] [Datum] 2014 U heeft deelgenomen aan deze SamenOud-dag. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en mening hierover. Daarmee helpt u ons de SamenOud-dagen in de toekomst te verbeteren. Wilt u daarvoor onderstaande vragen beantwoorden? Omcirkel het best passende antwoord (slechts één antwoord mogelijk): Uw naam (indien mogelijk):.. 1. Ik ben deelnemer aan SamenOud? Ja (ga naar vraag 3) Nee (zie vraag 2) 2. Ik ben geen deelnemer aan SamenOud, maar : Partner van een deelnemer aan SamenOud Kennis Vriend(in) Kind Anders, nl. 3. Ik vond de SamenOud-dag in het algemeen nuttig. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 13

14 4. Ik heb tijdens deze dag voldoende informatie gekregen over activiteiten in mijn woonomgeving. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 5. Ik heb iets geleerd tijdens de SamenOud-dag over hoe ik kan zorgen dat ik zo lang mogelijk gezond kan blijven. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 6. Ik heb nieuwe contacten opgedaan tijdens de SamenOud-dag. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 7. Ik heb een bezigheid/activiteit gevonden tijdens de SamenOud-dag die ik in de toekomst misschien vaker ga doen. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 8. Ik heb adviezen en/of informatie gekregen die mij kunnen helpen langer zelfstandig te blijven. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 14

15 9. Welk cijfer geeft u de onderdelen van deze SamenOud-dag op een schaal van 1 t/m 10? (activiteiten voor zover voor u van toepassing!) Stadskanaal in Beweging Informatiemarkt Lunch Inleiding AWBZ/Wmo Voeding en Vitamines Dorpswandeling Yoga Uzelf versterken Paasschikken Koken Jong van binnen Veiligheid in/om huis 10. Welk cijfer geeft u voor de totale SamenOud-dag? (op een schaal van 1 t/m 10) 11. Heeft u leuke suggesties of tips voor een volgende SamenOud-dag?.. De volgende vragen zijn alleen voor de deelnemers aan SamenOud: 12. Zonder persoonlijke uitnodiging was ik niet gekomen. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 15

16 Niet van toepassing 13. Ik was niet gekomen, als ik geen gast mocht meenemen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Niet van toepassing 14. Dit bezoek aan de SamenOud-dag was voor mij de Eerste keer Tweede keer Derde keer Vierde keer 15. Komt u een volgende SamenOud-dag weer? Ja Nee 16. Vindt u de financiële bijdrage voor deze SamenOud-activiteit ( 5,00) passend? Ja, prima Nee, omdat. Bedankt voor het invullen! 16

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Een evaluatierapport over de SamenOud-activiteiten in Stadskanaal, Veendam en Pekela. R. Brans Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen najaar 2012

Evaluatie SamenOud-dagen najaar 2012 Evaluatie SamenOud-dagen najaar 2012 Een evaluatierapport over de tweede reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (19 nov. 2012), Veendam (20 nov. 2012) en Pekela (22 okt. 2012). De SamenOud-dagen zijn een

Nadere informatie

Evaluatie rapport SamenOuddagen

Evaluatie rapport SamenOuddagen Evaluatie rapport SamenOuddagen 2012 Dit rapport omvat de evaluatie van de SamenOud-dagen, een initiatief van het project SamenOud. De dagen zijn georganiseerd ter ondersteuning van de zelfmanagementcapaciteiten

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009)

Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009) Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009) Inleiding Dit is een evaluatierapport op basis van de evaluatieformulieren

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Voortgangsmonitor. Driehuis en gezinshuizen. JiO 9 maart 2015. Caroline van den Bel en Carolien Konijn

Voortgangsmonitor. Driehuis en gezinshuizen. JiO 9 maart 2015. Caroline van den Bel en Carolien Konijn Voortgangsmonitor Driehuis en gezinshuizen JiO 9 maart 2015 Caroline van den Bel en Carolien Konijn Voortgangsmonitor Driehuis en gezinshuizen Driehuis en gezinshuizen bij Spirit: doelgroep driehuis: kinderen

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2012

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2012 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 212 Inleiding De snelle opkomst van de Sociale Media vormt voor veel scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties een grote uitdaging. De jeugd

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek Inventarisatie (A) Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen? SOMS

Nadere informatie

Evaluatierapport. Training. Bewust en positief omgaan met kinderen met ADHD en drukke kinderen. Korein Kinderplein 1 en 20 oktober 2009

Evaluatierapport. Training. Bewust en positief omgaan met kinderen met ADHD en drukke kinderen. Korein Kinderplein 1 en 20 oktober 2009 Evaluatierapport Training Bewust en positief omgaan met kinderen met ADHD en drukke kinderen Korein Kinderplein 1 en 20 oktober 2009 Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Terugkoppeling van de enquête

Terugkoppeling van de enquête Terugkoppeling van de enquête Wij delen graag de resultaten van de vrijwilligers enquête die jullie na het Oerol festival hebben ingevuld. De enquête is tot nu toe ingevuld door ongeveer 300 vrijwilligers.

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Anders, nl... 22 7.72 % Statistieken Naam formulier form4 Titel formulier Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Aantal vragen 17 Totaal aantal ingevuld 285 Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte 1. 1. Wat

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten. september 2012

Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten. september 2012 Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten september 2012 Achtergrond Met behulp van een online vragenlijst is de waardering en beoordeling van de gasten ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen

Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen Vragenlijst Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen Versie voor familieleden / verzorgers (Deze versie is een samenvatting van alle in gevulde formulieren). Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Toelichting op cliëntenenquête

Toelichting op cliëntenenquête Toelichting op cliëntenenquête Het inventariseren van de ervaringen van cliënten over uw praktijk is nodig om te weten of de zorg en de praktijkvoering aansluit bij de wensen van uw cliënten. Deze enquête

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig.

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig. Evaluatie opleiding Industrieel Ontwerpen Vak Applicatiebouw Vakcode 280111 Verantwoordelijke docent Mw. dr. A.H.M.E. Reinders Aantal studiepunten 2,9 EC Programma B1 Periode 2 e semester 2006-2007 Rapportage

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2015 www.mediaenmaatschappij.nl

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2015 www.mediaenmaatschappij.nl Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 15 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en duidelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 Coen Ronde Beleidsmedewerker I&O, Tinten welzijnsgroep Projectleider SamenOud c.j.ronde@umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Afdelingen Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en deskundigheid

Nadere informatie

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013 Rapport evaluatie publiek private samenwerking V en uitzendbranche Juli Auteurs: Femke Kooijman, Beleidsmedewerker onderzoek AB Judith Huitenga, medewerker Servicepunt Flex Met medewerking van V, AB, NBB

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

HANDIG OM TE WETEN AANDACHTSPUNTEN TER VOORBEREIDING OP HET BEZOEK VAN EEN GASTSPREKER TER VOORBEREIDING: IN DE KLAS

HANDIG OM TE WETEN AANDACHTSPUNTEN TER VOORBEREIDING OP HET BEZOEK VAN EEN GASTSPREKER TER VOORBEREIDING: IN DE KLAS HANDIG OM TE WETEN AANDACHTSPUNTEN TER VOORBEREIDING OP HET BEZOEK VAN EEN GASTSPREKER Een les van een gastspreker vraagt zowel voor, tijdens als na de gastles zorg en aandacht van de begeleidende leraar.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Enquete ouders timmerdorp 2011. Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering

Enquete ouders timmerdorp 2011. Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering Enquete ouders timmerdorp 2011 Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering Bestuur timmerdorp Egmond Binnen, april 2012 Inhoudsopgave 1 Enquête ouders timmerdorp 2011...3 2 Samenvatting enquête en

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

EVALUATIEPAKKET ZILVERWIJZER IN WOONZORGCENTRA

EVALUATIEPAKKET ZILVERWIJZER IN WOONZORGCENTRA EVALUATIEPAKKET ZILVERWIJZER IN WOONZORGCENTRA houdsopgave 1. leiding: Waarom evalueren?... 3 2. Aan de slag met evalueren... 4 3. Enkele richtlijnen (evaluatie door de deelnemers)... 7 4. Bijlagen: Evaluatieformulieren...

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Doordat we voldoende tijd gaven om het formulier in te vullen kregen we veel opmerkingen en nuttige informatie als feedback.

Doordat we voldoende tijd gaven om het formulier in te vullen kregen we veel opmerkingen en nuttige informatie als feedback. ALGEMEEN Eindoordeel van de Woudschoten Chemie Conferentie 25 Het eindoordeel van de kwaliteit van de organisatie is zeer positief. Slechts 13 van de 188 deelnemers vonden de kwaliteit van de organisatie

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Vragenlijst Professionals

Vragenlijst Professionals Vragenlijst bezochte professionals Vragenlijst Professionals In de afgelopen weken is de organisatie* waarvoor u werkzaam bent door havo 4-leerlingen bezocht in het kader van de pilot havo Carrousel. Bij

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van Welstad In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Onder alle geregistreerde mantelzorgers Sita Hes, Augustus 2014 Uitgevoerd

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie