Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning"

Transcriptie

1 Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars

2

3 Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam het project Het gebruik van ICT binnen Content and Language Integrated Learning (CLIL) uitgevoerd. Dit project is in opdracht van kennisnet opgezet door EarlyBird in samenwerking met het ROC Zadkine en de Hogeschool Rotterdam. Doelstellingen van dit project waren: - Leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om Engelstalige teksten voor zaakonderwerpen op internet te kunnen opsporen en te kunnen beoordelen op geschiktheid voor leerlingen uit de eigen groep; - Leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om leerlingen te begeleiden bij het vinden van geschikte Engelse teksten op het internet ten behoeve van CLIL; - Leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om leerlingen te begeleiden bij het digitaal presenteren van zelfgekozen Engelse teksten op het internet. Het pilot project is een relatief nieuw initiatief binnen het Nederlandse basisonderwijs. Het maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden om ICT middelen en bronnen te gebruiken bij Engelstalige activiteiten en lessen in het basisonderwijs. In de eerste fase van het project zijn verschillende workshops georganiseerd om de leraren te scholen op de doelstellingen van dit project. In pilots in verschillende bovenbouw-groepen hebben Nederlandstalige leraren het gebruik van ICT binnen CLIL in de praktijk uitgeprobeerd. Deze leraren zijn vanuit EarlyBird ondersteund. Bij zowel de leraren als de leerlingen is het werken met ICT middelen binnen CLIL geëvalueerd. In dit evaluatierapport wordt verslag gedaan van de bevindingen. Gerard Baars Risbo Rotterdam, januari 2009

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... iii Inhoudsopgave... iv Hoofdstuk 1 Doel en opzet van het evaluatieonderzoek Doel evaluatieonderzoek Participanten Meetinstrumenten... 2 Hoofdstuk 2 Resultaten Bevindingen van leraren Bevindingen van leerlingen Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlage 1. Vragenlijst leraren Bijlage 2. Vragenlijst leerlingen iv

5 Hoofdstuk 1 Doel en opzet van het evaluatieonderzoek 1.1 Doel evaluatieonderzoek De evaluatie van het project Gebruik ICT binnen CLIL richt zich op de bevindingen van de leraren en leerlingen met het werken met ICT binnen Content and Language Integrated Learning. Bij de leraren is daarbij specifiek aandacht voor de volgende onderdelen: - Relevantie en waarde van Engelse teksten op internet voor Content and Language and Language Integrated Learning; - Zoeken en beoordelen van Engelse teksten op internet door de leraar; - Zoeken van Engelse teksten op internet door leerlingen; - Hulpmiddelen om leerlingen te ondersteunen bij het zoeken naar Engelse teksten op internet; - Maken van presentaties op de computer (digitale presentaties) door leerlingen; - Randvoorwaarden voor het werken met ICT binnen CLIL. Bij de leerlingen is ook een evaluatie uitgevoerd. Deze richtte zich met name op de waardering van de leerlingen voor de Engelstalige teksten die de leraar hen aanbood, de waardering voor het zelf selecteren van Engelse teksten en de waardering voor het maken van presentaties op de computer. 1.2 Participanten Aan de evaluatie hebben 6 leraren basisonderwijs van zes verschillende scholen meegedaan. Daarnaast hebben 91 leerlingen geparticipeerd.

6 Hoofdstuk Meetinstrumenten Voor zowel de leraren als de leerlingen is een vragenlijst ontwikkeld om de elementen uit paragraaf 1.1 te meten. De vragenlijst voor de leraar is te vinden in bijlage 1. Deze bevat 26 gesloten vragen op een 4-punts Likert schaal (zeer mee oneens, mee oneens, mee eens, zeer mee eens). Daarnaast zijn enkele basisgegevens van de leraren gevraagd, zoals leeftijd, geslacht, groep, aantal leerlingen in de groep, aantal computers in de groep, aantal jaar dat leraar Engelse lessen verzorgt, aantal jaar dat de leraar de computer gebruikt in het onderwijs, en het aantal jaar ervaring in het basisonderwijs. In 2 open vragen konden de respondenten aangeven tegen welke knelpunten ze waren aangelopen tijdens de uitvoering van het project en welke oplossingen daarvoor te bedenken zijn. Daarnaast konden ze aangeven bij welke onderdelen ze graag extra ondersteuning willen krijgen. In de laatste vraag is de respondenten gevraagd op een 10- punts-schaal een eindoordeel te geven over het pilotproject Het gebruik van ICT binnen Content and Language Integrated Learning (CLIL). Voor de leerlingen is een vragenlijst opgesteld, waarin hen werd gevraagd om op een 5-punts-schaal (helemaal niet, beetje niet, beetje niet/ beetje wel, beetje wel, helemaal wel) te reageren op een aantal stellingen over Engelstalige teksten die ze aangereikt kregen van hun leraar, over teksten die ze zelf op internet selecteerden en over het maken van presentaties op de computer. Daarnaast is gevraagd naar een aantal basisgegevens zoals de naam van de school, groep (6,7,8) en geslacht (jongen, meisje). De vragenlijst voor de leerlingen staat in bijlage 2. De vragenlijsten zijn zowel door de leraren als de leerlingen na afloop van het pilotproject ingevuld. EarlyBird heeft er op de scholen voor gezorgd dat de vragenlijsten door alle leraren en leerlingen zijn ingevuld, waardoor de respons optimaal was. 2

7 Hoofdstuk 2 Resultaten 2.1 Bevindingen van leraren Achtergrondgegevens responderende leraren Alle 6 responderende leraren geven onderwijs in de bovenbouw van de basisschool (groep 6,7,8). Er zijn 3 mannelijke en 3 vrouwelijke respondenten. De leeftijd van de respondenten varieert van 25 tot 54 jaar (gemiddeld 39 jaar). Het aantal leerlingen, waaraan de respondenten lesgeven, varieert van 17 tot 35, met een gemiddelde van 24. De respondenten hebben tussen de 2 en 4 computers in de groep. Er is een grote spreiding in het aantal jaar dat de respondenten Engelse lessen verzorgen (minimum = 1 jaar; maximum = 26 jaar). Het aantal jaar dat de respondenten de computer in de klas gebruiken varieert van 1 tot 21. Het aantal jaar ervaring in het basisonderwijs varieert van 1 tot 31 jaar. Relevantie en waarde van Engelse teksten op internet voor Content and Language Integrated Learning In tabel 2.1 staan de scores van de responderende leraren op de items in de vragenlijst die te maken hebben met de relevantie en waarde van Engelse teksten op het internet voor CLIL.

8 Hoofdstuk 2 Tabel 2.1 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op de items over de relevantie en waarde van Engelse teksten op internet Engelse teksten op internet hebben een duidelijke meerwaarde voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) (item 12) Er zijn genoeg Engelstalige teksten op internet te vinden die zeer geschikt zijn voor leerlingen uit mijn groep (item 14) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 100.0% % 100.0% Uit deze tabel blijkt dat de respondenten vinden dat Engelse teksten op het internet meerwaarde hebben voor Content and Language Integrated Learning (CLIL). Ook zijn er genoeg teksten op internet te vinden die geschikt zijn voor de eigen groep. Zoeken en beoordelen van Engelse teksten op internet door leraar In tabel 2.2 staan de scores van de respondenten op de items in de vragenlijst die te maken hebben met het zoeken en beoordelen van Engelse internetteksten door leraren voor leerlingen van de eigen groep. Tabel 2.2 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op items over zoeken en beoordelen van Engelse teksten op internet door de leraar Ik ben in staat om te beoordelen of Engelse teksten op internet geschiktheid zijn voor mijn eigen groep (item 10) Ik ben goed in staat om in te schatten welke woorden in de M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 83.3% % 83.3% 4

9 Resultaten Engelse internetteksten ik moet uitleggen aan leerlingen of moet laten opzoeken (item 19) Ik denk dat leerlingen de Engelse internetteksten die ik ze aanbied moeilijk vinden (item 22) Ik moet de leerlingen nog veel woorden van de Engelse teksten die ik ze aanbied uitleggen of laten opzoeken (item 17) Alleen door gebruik te maken van de Lextutor kan ik bepalen of Engelse teksten op internet geschikt zijn voor mijn groep (item 18) Ik heb voldoende kennis van Engelse taalverwerving om geschikte Engelse teksten op internet voor leerlingen te selecteren (item 28) Ik heb voldoende ICTvaardigheden om geschikte Engelse teksten op internet te vinden (item 27) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 50.0% % 83.3% % 33.3% % 100.0% % 83.3% Uit tabel 2.2 blijkt dat de responderende leraren in het algemeen vinden dat ze in staat zijn om Engelstalige teksten op internet te beoordelen op geschiktheid voor de eigen groep. Ook geven ze aan dat ze goed kunnen inschatten welke woorden nog moeten worden uitgelegd aan de leerlingen of moeten worden opgezocht. De respondenten geven aan dat ze veel woorden uit de Engelse teksten die ze aan de leerlingen aanbieden moeten uitleggen. De meeste respondenten zeggen over voldoende kennis van Engelse taalverwerking te beschikken en over voldoende ICT-vaardigheden om geschikte Engelse teksten op internet te vinden. 5

10 Hoofdstuk 2 Zoeken van Engelse teksten door leerlingen In tabel 2.3 staan de scores van de responderende docenten op de items in de vragenlijst die te maken hebben met het zoeken naar Engelse teksten op internet door leerlingen zelf. Tabel 2.3 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op items over zoeken naar Engelse teksten op internet door leerlingen Ik laat leerlingen zelfstandig Engelse teksten op internet zoeken (item 31) Leerlingen in mijn groep zijn in staat om zelfstandig geschikte Engelse teksten op internet te vinden (item 11) Leerlingen begrijpen de Engelse teksten die zij zelf op internet vinden goed (item 16) Ik heb de indruk dat leerlingen veel leren van de Engelse teksten zie zij zelf op internet vinden (item 13) Ik heb het idee dat leerlingen veel leren door zelf Engelse teksten op internet te selecteren (item 29) Leerlingen hebben veel begeleiding nodig bij het vinden van geschikte Engelse teksten op internet (item 15) Ik vind het makkelijk om leerlingen te begeleiden bij het zoeken naar geschikte Engelse teksten op internet (item 23) Ik instrueer de leerlingen, voordat ze Engelse teksten op internet gaan zoeken (item 32) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 50.0% % 33.3% % 50.0% % 66.7% % 80.0% % 83.3% % 50.0% % 100.0% 6

11 Resultaten Ik geef leerlingen feedback tijdens het zoeken van Engelse teksten op internet (item 34) Ik geef leerlingen feedback na afloop van het zoeken van Engelse teksten op internet (item 35) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 66.7% % 100.0% Uit tabel 2.3 blijkt dat 50% van de responderende leraren de leerlingen zelf Engelstalige teksten op internet laat zoeken. Een meerderheid van de respondenten vindt echter dat leerlingen uit de eigen groep niet in staat zijn om deze teksten zelfstandig te vinden. Daarentegen denkt een meerderheid dat leerlingen wel veel leren van het zelf zoeken van de teksten. De meeste respondenten vinden dat leerlingen begeleid moeten worden bij het zoeken naar Engelstalige teksten op internet. De helft van de respondenten vindt echter dat het niet makkelijk is om leerlingen hierbij te begeleiden. Hulpmiddelen om leerlingen te ondersteunen bij zoeken teksten op internet In tabel 2.4 staan de scores van de responderende docenten op de items in de vragenlijst die te maken hebben met een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om leerlingen te ondersteunen bij het zoeken naar Engelstalige teksten op internet. 7

12 Hoofdstuk 2 Tabel 2.4 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op items over hulpmiddelen om leerlingen te ondersteunen bij het zoeken naar teksten op internet Het gebruik van webquests is een goede manier om leerlingen Engelse internetteksten aan te reiken (item 20) De site is zeer geschikt om leerlingen wegwijs te maken op het internet (item 21) % 100.0% % 100.0% Uit tabel 2.4 blijkt dat de respondenten vinden dat webquests en de site goede hulpmiddelen zijn om leerlingen Engelstalige internetteksten te laten zoeken. Maken van digitale presentaties door leerlingen In tabel 2.5 staan de scores van de respondenten op de items die te maken hebben met het maken van presentaties op de computer (digitale presentaties) door leerlingen. Tabel 2.5 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op items over het maken van digitale presentaties door leerlingen Leerlingen uit mijn groep zijn goed in staat om digitale presentaties van hun projecten te maken (item 25) Ik ben voldoende in staat om leerlingen te begeleiden bij het maken van digitale presentaties van hun projecten (item 26) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 66.7% % 83.3% Uit deze tabel blijkt dat de meerderheid van de respondenten vindt dat leerlingen goed in staat zijn om digitale presentaties van hun projecten te 8

13 Resultaten maken. Ook achten de meeste respondenten zichzelf voldoende in staat om leerlingen hierbij te begeleiden. Randvoorwaarden In tabel 2.6 staan de scores van de respondenten op de items die te maken hebben met randvoorwaarden voor het gebruik van ICT binnen CLIL. Tabel 2.6 Gemiddelde (M), standaard deviatie (SD) en % (zeer) mee (on)eens op items over randvoorwaarden Er zijn geen technische problemen geweest tijdens de uitvoering van dit pilotproject (item 33) Ik heb voldoende computers tot mijn beschikking om leerlingen zelf Engelse teksten op internet te laten zoeken en verwerken (item 30) Ik heb zelf voldoende ondersteuning gekregen bij de uitvoering van dit pilotproject (item 24) M SD % (zeer) mee oneens % (zeer) mee eens % 66.7% % 33.3% % 100.0% Uit tabel 2.6 blijkt dat een meerderheid van de respondenten vindt dat ze onvoldoende computers tot hun beschikking hebben om leerlingen zelf Engelse teksten op internet te laten zoeken en verwerken. Alle respondenten zijn van mening dat ze bij de uitvoering van het pilotproject voldoende ondersteuning hebben gekregen. Knelpunten pilotproject en oplossingen In een open vraag (item 36) konden de respondenten aangeven tegen welke knelpunten ze tijdens het pilotproject zijn aangelopen en wat mogelijke oplossingen voor deze knelpunten zijn. De volgende aspecten zijn gerapporteerd: 9

14 Hoofdstuk 2 - Een knelpunt bij dit soort pilotprojecten is de tijdsinvestering. Bij ons op school is afgesproken dat de near-native speaker de CLIL-lessen gaat doen en dat de leerkrachten zich met de methode bezig gaan houden - In mijn functie als vakleerkracht zie ik de groepen 3x een half uur per week. Voor projectmatig werk als dit kom ik veel (contact) tijd tekort. Ik moet hiervoor een beroep doen op de groepsleerkracht - Vooral werken aan webquests kost veel tijd. Met 2 computers in de klas en 30 kinderen duurt het lang voordat ze het af kunnen maken. Vaste tijden helpen - Gebrek aan eigen vaardigheid computergebruik. Computernetwerk, waar altijd iets mis mee is. Het niveau was voor mij te hoog. Ik dacht steeds aan de opdrachten te kunnen werken. Helaas bleek ik terug op school steeds tegen problemen aan te lopen - Ik kan mijn groep leerlingen nog niet geheel zelfstandig laten zoeken. Ze zijn nog erg ongeduldig en hebben een duidelijk kader nodig waar binnen ze moeten zoeken. Ze zijn ook vluchtig als ze een lap tekst voor zich krijgen. Behoefte aan extra ondersteuning In een tweede open vraag (item 37) konden de respondenten aangeven bij welke onderdelen ze graag extra ondersteuning zouden krijgen. Daarbij werden de volgende onderdelen genoemd: - Duidelijke stap voor stap instructie waarmee ook de digibeet aan de slag kan - Ik heb de leerlingen nog niet zelfstandig laten zoeken naar geschikte teksten. Daar moet ik zelf eerst een goed plan voor bedenken Eindoordeel responderende leraren In het laatste item van de vragenlijst (item 38) is de leraren gevraagd om een eindoordeel over het pilotproject te geven. Het gemiddeld cijfer van de respondenten op een 10-punts-schaal was 7.5 met een standaard deviatie van.55. Het laagste cijfer was een 7.0, het hoogste een

15 Resultaten 2.2 Bevindingen van leerlingen Achtergrondgegevens responderende leerlingen Van de 91 leerlingen die in de analyses zijn meegenomen zitten er 31 in groep 6, 33 in groep 7 en 27 in groep 8. De groep respondenten bestaat uit 41 jongens en 46 meisjes; van 4 studenten ontbreekt dit gegeven. Scores op items vragenlijst In tabel 2.7 staat een samenvatting van de antwoorden van de leerlingen op de vragenlijst. Tabel 2.7 Samenvatting antwoorden vragenlijst leerlingen M SD % (helemaal) niet % (helemaal) wel Ik vind Engels leuk % 82.7% Ik vind de computer leuk % 92.0% Ik zit vaak achter de computer % 46.6% Ik vind de Engelse teksten die % 31.1% de meester of juf mij geeft moeilijk. Ik leer veel nieuwe woorden % 70.0% door de Engelse teksten die ik van de juf of meester krijg. Ik kan zelf goed Engelse % 41.7% teksten op internet vinden. Als ik op internet een Engelse % 30.5% tekst vind, kan ik die goed gebruiken voor mijn werkstuk. Ik leer veel nieuwe woorden % 50.6% door de Engelse teksten die ik zelf op internet vind. Ik vind de Engelse teksten die % 35.3% ik zelf op internet vind moeilijk. Ik moet vaak woorden uit % 17.5% 11

16 Hoofdstuk 2 Engelse teksten die ik op internet vind opzoeken. Ik vind het zoeken van Engelse teksten op internet makkelijk. Ik vind het leuk om Engelse teksten op internet te zoeken. Ik vind het leuk om een presentatie op de computer te maken. Ik kan goed presentaties op de computer maken. Ik vind het maken van een presentatie op de computer makkelijk. M SD % (helemaal) niet % (helemaal) wel % 53.0% % 53.4% % 57.5% % 50.0% % 43.5% Uit tabel 2.7 blijkt dat een zeer ruimte meerderheid van de responderende leerlingen Engels leuk vindt. Ongeveer een derde van de leerlingen vindt de Engelse teksten die de leraar aanbiedt moeilijk. 70% geeft aan veel te leren van de Engelse teksten die de leraar aanreikt. Meer dan 40% van de leerlingen geeft aan dat ze goed in staat zijn om zelf Engelstalige teksten op internet te vinden. Een meerderheid vindt het leuk om deze teksten zelf te zoeken. Ongeveer de helft van de responderende leerlingen geeft aan dat ze veel nieuwe woorden leren door de Engelse teksten die ze zelf op internet vinden. Over het maken van digitale presentaties (presentaties op de computer) is meer dan de helft enthousiast. De helft van de respondenten vindt dat ze dit goed kunnen. 12

17 Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen 3.1 Conclusies Bij het interpreteren van de evaluatieresultaten moet worden opgemerkt dat slechts 6 leraren hebben meegedaan aan dit pilotproject. Dat is een zeer kleine steekproef. Toch geven de resultaten van dit onderzoek enkele belangrijke indicaties voor de waarde van het gebruik van ICT binnen CLIL en enkele aanwijzingen hoe het gebruik verbeterd kan worden. Het eerste belangrijke resultaat van dit evaluatieonderzoek is dat de responderende leraren vinden dat op internet genoeg Engelstalige teksten te vinden zijn die bruikbaar zijn voor de eigen groep. De meeste respondenten zijn daarbij van mening dat ze goed in staat zijn om deze teksten te beoordelen op geschiktheid voor de eigen groep. De meeste leerlingen geven aan dat ze veel nieuwe woorden leren door de teksten die de leraar aanbiedt. Hiermee lijkt de eerste doelstelling van dit pilotproject bereikt: leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om Engelstalige teksten voor zaakonderwerpen op internet te kunnen opsporen en te kunnen beoordelen op geschiktheid voor leerlingen uit de eigen groep. Het tweede belangrijke resultaat is dat de meeste responderende leraren vinden dat de leerlingen niet in staat zijn om zelfstandig geschikte teksten op internet te vinden. Ze geven daarbij aan dat leerlingen hierbij veel begeleiding nodig hebben. Drie van de zes respondenten geeft aan dat ze het makkelijk vinden om leerlingen te begeleiden bij het zoeken van geschikte teksten; de andere 3 respondenten vinden dit niet makkelijk. Hiermee lijkt de tweede doelstelling van dit pilotproject deels gehaald. Deze doelstelling luidt: leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om leerlingen te begeleiden bij het vinden van geschikte Engelse teksten op het internet ten behoeve van CLIL. De derde doelstelling van dit project luidt: Leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs te leren om leerlingen te begeleiden bij het digitaal

18 Hoofdstuk 3 presenteren van zelfgekozen Engelse teksten op het internet. Uit de resultaten van deze evaluatie blijkt dat de meerderheid van de responderende leraren vindt dat leerlingen in staat zijn om digitale presentaties van hun projecten te maken. Ook zegt een meerderheid leerlingen hierbij voldoende te kunnen begeleiden. De helft van de leerlingen geeft aan dat ze goed presentaties op de computer kunnen maken. Een meerderheid van de leerlingen vindt dit leuk. Hiermee lijkt deze doelstelling grotendeels behaald. Geconcludeerd kan worden dat dit pilotproject succesvol was. Dit blijkt uit de waardering van de leraren voor de ondersteuning die ze vanuit EarlyBird hebben ontvangen en het eindcijfer dat ze voor dit project gaven. Het gemiddelde cijfer was een Aanbevelingen Om in de toekomst op een succesvolle en bevredigende manier ICT binnen CLIL te kunnen gebruiken, zal vooral veel aandacht besteed moeten worden aan twee belangrijke punten. Ten eerste zal ervoor gezorgd moeten worden dat een aantal randvoorwaarden goed wordt ingevuld. Leraren zullen vanuit de school gefaciliteerd moeten worden in tijd om op een gestructureerde manier kennis over en vaardigheden in het gebruik van ICT binnen CLIL op te kunnen doen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat scholen beschikken over voldoende adequate computers om leraren en leerlingen in staat te stellen om Engelstalige teksten op internet te kunnen opzoeken en waarderen. Een tweede aanbeveling: er zal meer kennis moeten worden ontwikkeld om leerlingen effectief te begeleiden bij het zelfstandig zoeken van geschikte Engelstalige teksten op het internet. Hiervoor moeten ook handzame instrumenten voor leraren ontwikkeld worden. 14

19 Bijlage 1. Vragenlijst leraren Geachte docent, De afgelopen periode heeft u meegedaan aan het pilotproject Het gebruik van ICT binnen Content and Language Integrated Learning (CLIL). Doelstellingen van dit project waren: - Engelstalige teksten voor zaakonderwerpen op internet kunnen opsporen en kunnen beoordelen op geschiktheid voor leerlingen uit de eigen groep; - Leerlingen kunnen begeleiden bij het vinden van geschikte Engelse teksten op het internet ten behoeve van CLIL; - Leerlingen kunnen begeleiden bij het digitaal presenteren van zelfgekozen Engelse teksten op het internet. Het pilot project is een relatief nieuw initiatief binnen het Nederlandse basisonderwijs. Het maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden om ICT middelen en bronnen te gebruiken bij Engelstalige activiteiten en lessen in het basisonderwijs. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is uw mening over het gebruik van ICT binnen CLIL. We willen u daarom vriendelijk verzoeken om onderstaande vragen te beantwoorden. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking, namens EarlyBird, Sjoerd Heeringa

20 Bijlage 1 A. Algemene gegevens 1. Wat is de naam van uw school? 2. In welke groep geeft u les? groep: 3. Hoeveel leerlingen heeft u in uw leerlingen groep? 4. Hoeveel computers heeft u tot uw beschikking voor uw onderwijs? computers 5. Wat is uw geslacht? man / vrouw (omcirkel) 6. Wat is uw leeftijd? jaar 7. Hoeveel jaar verzorgt u Engelse jaar lessen? 8. Hoeveel jaar gebruikt u de computer in uw onderwijs? jaar 9. Hoeveel jaar ervaring heeft u in het basisonderwijs? jaar B. Vragen over het gebruik van ICT binnen CLIL Wij willen graag weten hoe u het gebruik van ICT binnen CLIL heeft ervaren. Geef aan in welke mate u het eens/ oneens bent met de volgende stellingen. Zet een kruisje. Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 10. Ik ben in staat om te beoordelen of Engelse teksten op internet geschiktheid zijn voor mijn eigen groep. 11. Leerlingen in mijn groep zijn in staat om zelfstandig geschikte Engelse teksten op internet te vinden. 12. Engelse teksten op internet hebben een duidelijke meerwaarde voor Content and Language Integrated 16

21 Vragenlijst leraren Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Learning (CLIL). 13. Ik heb de indruk dat leerlingen veel leren van de Engelse teksten zie zij zelf op internet vinden. 14. Er zijn genoeg Engelstalige teksten op internet te vinden die zeer geschikt zijn voor leerlingen uit mijn groep. 15. Leerlingen hebben veel begeleiding nodig bij het vinden van geschikte Engelse teksten op internet. 16. Leerlingen begrijpen de Engelse teksten die zij zelf op internet vinden goed. 17. Ik moet de leerlingen nog veel woorden van de Engelse teksten die ik ze aanbied uitleggen of laten opzoeken. 18. Alleen door gebruik te maken van de Lextutor kan ik bepalen of Engelse teksten op internet geschikt zijn voor mijn groep. 19. Ik ben goed in staat om in te schatten welke woorden in de Engelse internetteksten ik moet uitleggen aan leerlingen of moet laten opzoeken. 20. Het gebruik van webquests is een goede manier om leerlingen Engelse internetteksten aan te reiken. 21. De site is zeer geschikt om leerlingen wegwijs te maken op het internet. 22. Ik denk dat leerlingen de Engelse internetteksten die ik ze aanbied moeilijk vinden. 23. Ik vind het makkelijk om leerlingen te 17

22 Bijlage 1 Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens begeleiden bij het zoeken naar geschikte Engelse teksten op internet. 24. Ik heb zelf voldoende ondersteuning gekregen bij de uitvoering van dit pilotproject. 25. Leerlingen uit mijn groep zijn goed in staat om digitale presentaties van hun projecten te maken. 26. Ik ben voldoende in staat om leerlingen te begeleiden bij het maken van digitale presentaties van hun projecten. 27. Ik heb voldoende ICT-vaardigheden om geschikte Engelse teksten op internet te vinden. 28. Ik heb voldoende kennis van Engelse taalverwerving om geschikte Engelse teksten op internet voor leerlingen te selecteren. 29. Ik heb het idee dat leerlingen veel leren door zelf Engelse teksten op internet te selecteren. 30. Ik heb voldoende computers tot mijn beschikking om leerlingen zelf Engelse teksten op internet te laten zoeken en verwerken. 31. Ik laat leerlingen zelfstandig Engelse teksten op internet zoeken. 32. Ik instrueer de leerlingen, voordat ze Engelse teksten op internet gaan zoeken. 33. Er zijn geen technische problemen geweest tijdens de uitvoering van dit pilotproject. 34. Ik geef leerlingen feedback tijdens het 18

23 Vragenlijst leraren Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens zoeken van Engelse teksten op internet. 35. Ik geef leerlingen feedback na afloop van het zoeken van Engelse teksten op internet. 36. Knelpunten waar ik tegenaan ben gelopen tijdens de uitvoering van dit project en oplossingen daarvoor zijn: 37. Ik zou graag extra ondersteuning krijgen bij: 38. Wat is uw eindoordeel over het pilotproject Het gebruik van ICT binnen Content and Language Integrated Learning (CLIL)? Omcirkel één cijfer

24

25 Bijlage 2. Vragenlijst leerlingen Hallo! Ik wil graag wat vragen stellen over het gebruik van de computer bij Engels. Jouw antwoord is altijd goed, je kunt niets fout invullen! Als je iets niet snapt, dan kun je het aan de meester of juf vragen. Alvast bedankt voor het invullen! De naam van mijn school is: In welke groep zit je? Omcirkel je groep Ben je een jongen of een meisje? Omcirkel. Jongen Meisje Geef je mening! Helemaal Beetje niet Beetje wel, Beetje wel Helemaal Omcirkel je antwoord! niet Beetje niet wel Ik vind Engels leuk. Ik vind de computer leuk. Ik zit vaak achter de computer. Ik kan zelf goed Engelse teksten op internet vinden. Als ik op internet een Engelse tekst vind, kan ik die goed gebruiken voor mijn werkstuk.

26 Bijlage 2 Geef je mening! Helemaal Beetje niet Beetje wel, Beetje wel Helemaal Omcirkel je antwoord! niet Beetje niet wel Ik vind de Engelse teksten die de meester of juf mij geeft moeilijk. Ik leer veel nieuwe woorden door de Engelse teksten die ik zelf op internet vind. Ik leer veel nieuwe woorden door de Engelse teksten die ik van de juf of meester krijg. Ik vind het leuk om een presentatie op de computer te maken. Ik kan goed presentaties op de computer maken. Ik vind de Engelse teksten die ik zelf op internet vind moeilijk. Ik moet vaak woorden uit Engelse teksten die ik op internet vind opzoeken. Ik vind het maken van een presentatie op de computer makkelijk. Ik vind het zoeken van Engelse teksten op internet makkelijk. Ik vind het leuk om Engelse teksten op internet te zoeken. Vergeet niet je antwoorden in te leveren bij je juf of meester! 22

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Colofon Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 In opdracht van Stichting Kennisnet IVO Heemraadssingel

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren Stellingen visie 1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren 2. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden 3. Ik houd

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een groep leerkrachten te vergelijken

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015 GBS De Voorbeeldschool Antwerpen Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs 2015 Haarlem, oktober 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem Nederland www.scholenmetsucces.be www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014 Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School Gemeente eemstede Schooljaar 2013-2014 De monitor is een landelijk meetinstrument dat onder andere het leesplezier van kinderen, het leesbevorderende gedrag

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): [NAAM DOCENT] Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van jouw docent(e),

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent,

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent, Dag Petra, Zie hier mijn antwoorden. Ik heb ze roze gemaakt. Mijn belangrijkste antwoord is eigenlijk dat ik vind dat er in ALLE lokalen faciliteiten moeten zijn omdat docenten in andere vakken (weet ik

Nadere informatie

Basisboek Interne Communicatie

Basisboek Interne Communicatie Basisboek Interne Communicatie Bijlage 2 Bijlage 2 Voorbeeld van een communicatie-audit 14 Hieronder treft u een voorbeeld aan van een communicatie-audit die vier aspecten van interne communicatie meet:

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool, Hippolytushoef Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Afgenomen april / mei 2017. Ingevuld door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en teamleden. Inleiding Kwaliteitszorg is: zorg en voor kwaliteit. Scholen die

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs.

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door Scholieren.com, in opdracht van Rutgers WPF. April/mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo. Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal. Naam:...

Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo. Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal. Naam:... Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal Naam:... Inleiding Als onderdeel van het onderzoek Excellent rekenen in het vmbo zijn er twee opdrachten

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Toekomst voorspellingen

Toekomst voorspellingen Toekomst voorspellingen Dit zoek is een vragenlijst waarin aan jou gevraagd wordt om over voorspellingen na te denken die mensen maken in verschillende omstandigheden. Deelname duurt ongeveer 1 minuten.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 201300028 Ir. W. De Kogel-Polak 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Nadere informatie

Onderzoek naar een verband tussen de houding van leerlingen ten opzichte van natuurkunde en het interpersoonlijk gedrag van hun docent.

Onderzoek naar een verband tussen de houding van leerlingen ten opzichte van natuurkunde en het interpersoonlijk gedrag van hun docent. TOPRA&VIL Onderzoeknaareenverbandtussende houdingvanleerlingentenopzichtevan natuurkundeenhetinterpersoonlijkgedrag vanhundocent. RonTheunissen November2009 TechnischeUniversiteitEindhoven EindhovenSchoolofEducation(ESoE)

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Dynamische Systemen

Evaluatierapport Project Dynamische Systemen Evaluatierapport Project Dynamische Systemen 201400150 dr. ir. J. van Dijk XX% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Dynamische Systemen en module 7 via een e-mailenquête geëvalueerd.

Nadere informatie

Albert Plesmanschool Rotterdam. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015

Albert Plesmanschool Rotterdam. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015 Rotterdam Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 , Rotterdam Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Beste medewerker, Om te weten te komen wat alle (toekomstige) ontwikkelingen binnen de zorg en dienstverlening doen met jouw werkplezier, of je je voldoende ondersteund

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES Aantoonbaar Betere e Begeleiding AB 2 Traject Dienst X, AB er X Maand jaartal 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Dienst X heeft in maand jaartal het onderzoek AB 2 Traject (Aantoonbaar

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN. Verantwoording

ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN. Verantwoording ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN Verantwoording Kort Uitleg over de inrichting van de ISK_Monitor Tevredenheid Leerlingen. Deze vragenlijst heeft de mogelijkheid om vragen met een koptelefoon te beluisteren.

Nadere informatie

Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord

Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord 2012/2013 Waarom een enquête? Beste Ouder, Het speciaal basisonderwijs (SBO) Cornelis Leeflang doet er alles aan om

Nadere informatie

Samen met leerlingen elke dag een beetje beter. Jonas Voorzanger & Celia van der Does

Samen met leerlingen elke dag een beetje beter. Jonas Voorzanger & Celia van der Does Samen met leerlingen elke dag een beetje beter Jonas Voorzanger & Celia van der Does Bedankt! Drie stellingen Ik weet wat het effect is van feedback Drie stellingen Ik weet wat het effect is van feedback

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen 201500122 Dr. ir. J.P. Schilder De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module 5 Dynamische Systemen via emailenquêtes geëvalueerd.

Nadere informatie

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyses Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyse (2) Vergelijking gemiddelde scores ontwerpcriteria per OGP De scores worden als volgt geïnterpreteerd

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming PAPER 3 - ONDERZOEKSINSTRUMENTEN Naam: Luuk Schoenmakers Vakgebied: Management & Organisatie Titel: Contextgericht leren: leren met behulp

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS

IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS - eindrapport - Y. Bleeker MSc (Regioplan) dr. M. Witvliet (Regioplan) dr. N. Jungmann (Hogeschool Utrecht) Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie