Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14

2 Pagina 2/14

3 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is gemaakt van PrOZO! Dit rapport bevat de resultaten van deze evaluatie. Het zelfevaluatie instrument is ingezet bij: Leerlingen Ouders Stagebedrijven Pagina 3/14

4 1 RESULTATEN VAN DE ZELFEVALUATIE 1.1 Analyse: Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door de VO Spiegel aangeleverde verslaglegging. De resultaten zijn bekeken op: Gegevens t.a.v. persoonskenmerken Gemiddelde score per standaard en per indicator. Maximale score 4.0. Een score lager dan 2.5 is in principe een aandachtspunt. De laagste en de hoogste score zijn in de weergegeven overzichtstabellen vetgedrukt. De standaarddeviatie / de spreiding in de scores op de vragen. Een hoge standaarddeviatie wijst op een minder eenduidig beeld onder de respondenten of het niet begrijpen van de vraag door een deel van de respondenten. In de hierop volgende pagina s komen achtereenvolgens aan bod: 1.2 Persoonskenmerken 1.3 Scores per standaard 1.4 Opvallende scores bij de vragenlijsten 1.5 Normering Platform Praktijkonderwijs In de bijlage worden de resultaten van elke vragenlijst (de gemiddelde score) vervolgens volledig weergegeven. Aan de hand hiervan kan bekeken worden welke specifieke scores per vragenlijst aandacht verdienen. De hoogste en laagste scores zijn wederom vetgedrukt. 1.2 Persoonskenmerken Persoonskenmerken Leerlingen Geslacht Aantal Procentueel Jongen Meisje Persoonskenmerken Ouders Geslacht Aantal Procentueel Mijn kind is een jongen Mijn kind is een meisje Persoonskenmerken Stagebedrijven Hierover zijn geen vragen gesteld. Pagina 4/14

5 1.3 Overzicht scores per standaard Leerlingen Ouders Stage bedr. Passend programma 2,8 3,1 Adaptief onderwijs 3,0 3,4 Zelfstandigheid 2,8 Sociaal-emotionele problemen Persoonlijke vorming Stimulerende omgeving 3,0 3,4 Betrokkenheid 2,9 3,3 Veiligheid 3,2 3,4 Levensechte 2,9 leerbronnen Sociale competenties 3,0 3,3 Loopbaancompetenties 3,1 Begeleiding 3,2 3,3 Begeleidingslijn 3,2 3,4 Begeleidingsoverleg Ouders 3,0 Handelingsplan 2,7 2,8 Individueel 2,9 Ontwikkelplan portfolio Stages 3,1 3,2 3,1 Kwalificerende Programma s Condities voor zorg Veiligheidsbeleid Stagecoördinatie Kwaliteitszorg Ontwikkelingsvermogen Tevredenheid 1 3,4 Een aantal opvallende punten: Alle scores liggen gemiddeld ruim boven 2.5. Daarmee kun je stellen dat alle standaarden door alle doelgroepen als voldoende beoordeeld worden. Laagste score bij de vragenlijst voor leerlingen: Handelingsplan (67-69) Hoogste score bij de vragenlijst voor leerlingen: Veiligheid (42-48), Begeleiding in het onderwijs (58-62), Begeleidingslijn (63-66). Hoogste score bij de vragenlijst voor ouders: Adaptief Onderwijs (8,9), Stimulerende leeromgeving (10-16), Veiligheid (22-27), Begeleidingslijn (37-39) Laagste score bij de vragenlijst voor ouders: Handelingsplan (43-46) Pagina 5/14 1 Tevredenheid is geen standaard. Er zijn in de vragenlijst voor stagebedrijven een aantal vragen meegenomen die gericht zijn op het bepalen van de algemene tevredenheid van de stagebedrijven over de school.

6 Ouders en leerlingen scoren allebei relatief laag op handelingsplan en hoog op veiligheid en begeleidingslijn. Pagina 6/14

7 1.4 Opvallende scores per vragenlijst Leerlingen De hoogste gemiddelde score wordt gehaald op: o 36 De leraren letten erop dat wij veilig met spullen omgaan. (Veiligheid o 38 Op school zijn er regels hoe we met elkaar om moeten gaan. (Veiligheid) o 42 Op school kan ik in de praktijk leren. (Levensechte leerbronnen) o 63 Ik kan altijd bij mijn mentor terecht (Begeleidingslijn) De laagste gemiddelde scores worden gehaald op: o 4 Ik hoef geen dingen te doen die ik al weet of kan. Score: 2.4 (standaard passend programma). o 19 Ik mag vaak eigen opdrachten kiezen. Score: 2,4 (standaard zelfstandigheid) T.a.v. de standaard deviatie: de standaarddeviatie is over het geheel genomen hoger dan bij de andere afgenomen vragenlijsten. Dit wijst er op dat leerlingen minder eensgezind zijn in hun beeld van de school en/of dat leerlingen een uitgesprokenere mening hebben(het duidelijk ergens mee eens of niet mee eens zijn) over de school en daardoor extremer scoren. Een andere mogelijke verklaring is dat de leerlingen de vragen niet altijd begrijpen of verschillende interpretaties geven aan de vragen. Ouders: De hoogste gemiddelde score (3,6) wordt gehaald op: o 10 Mijn zoon/dochter voelt zich op school op zijn/haar gemak (standaard: stimulerende leeromgeving) o 15 De school ziet er gezellig uit. (standaard stimulerende leeromgeving) De laagste gemiddelde score (2,6) wordt gehaald op: o 4 Mijn zoon/dochter hoeft geen dingen te doen die hij/zij al weet of kan. (standaard passend programma) o 44 In het handelingsplan staat ook wat ik thuis met mijn zoon/dochter doe. (standaard: handelingsplan) o 46 Ik weet wat er in het handelingsplan van mijn zoon/dochter staat. (standaard handelingsplan) T.a.v. de standaard deviatie: de standaarddeviatie is over het geheel genomen niet uitzonderlijk hoog. Alleen bij de standaard ouderbetrokkenheid en stages zijn de standaarddeviaties relatief hoog. Ouders scoren minder eensgezind op de indicatoren bij deze standaard. Stagebedrijven: Bij stagebedrijven zijn vragen gesteld t.a.v. de standaard stages en t.a.v. hun algemene tevredenheid over de school. De gemiddelde scores zijn bij alle items hoger of gelijk aan 2.5 en m.u.v. indicator 8 zijn alle scores zelfs hoger of gelijk aan 3.0. De hoogste gemiddelde score wordt gehaald op: 19 Medewerkers van de school zijn deskundig (algemene tevredenheid). De laagste gemiddelde score wordt gehaald op: 8 Ik weet genoeg van de school. (standaard: stages). De standaarddeviatie: De standaarddeviatie is in vergelijking met de standaarddeviatie bij ouders en leerlingen relatief laag. Dit kan er op duiden dat verschillende stagebedrijven over het algemeen een zelfde beeld en zelfde ervaringen hebben met de school. Pagina 7/14

8 1.5 Normering Platform Praktijkonderwijs Het Platform Praktijkonderwijs heeft op grond van de pilots in de zomer van 2007 ook gekeken naar het geheel van standaarden. Zijn er standaarden die we met elkaar nét iets belangrijker vinden dan andere standaarden als het gaat om de vraag wat goed praktijkonderwijs inhoudt? Het Platform heeft een keuze gemaakt op grond van de pilotresultaten: van de scholen en afdelingen wordt verwacht dat zij in ieder geval op déze standaarden een goed resultaat kunnen laten zien uit de zelfevaluatie. Het gaat om de volgende vijf standaarden: Passend programma Stimulerende leeromgeving Sociale competenties Kwaliteit Ontwikkelingsvermogen Passend programma In bijlage 1 en 2 zijn de scores op de indicatoren die bij deze standaard horen terug te vinden. Bij leerlingen gaat het om indicator 3-9. Bij de ouders gaat het om indicator 3-7. Bij de stagebedrijven zijn hierover geen vragen gesteld. Opmerkingen bij de resultaten op deze standaard: De gemiddelde scores op deze standaard is voor de leerlingen gelijk aan 3,0 en voor de ouders hoger dan 3,0. Bij de leerlingen is de score m.b.t. indicator 4 Ik hoef geen dingen te doen die ik al weet of kan relatief laag. Bij de ouders is ook de score m.b.t. indicator 4 Mijn zoon/dochter hoeft geen dingen te doen die hij/zij al weet of kan relatief laag met een score van 2,6. De overige indicatoren bij deze standaard worden hoger dan 3,0 gescoord. Stimulerende leeromgeving In bijlage 1 en 2 zijn de scores op de indicatoren die bij deze standaard horen terug te vinden. Bij leerlingen gaat het om indicator Bij de ouders gaat het om indicator Bij de stagebedrijven zijn hierover geen vragen gesteld. Opmerkingen bij de resultaten op deze standaard: De gemiddelde scores op deze standaard is voor de leerlingen gelijk aan 3,0 en voor de ouders hoger dan 3,0. Bij de leerlingen is de score m.b.t. indicator 27 De toiletten zijn schoon relatief laag. Bij de ouders worden alle indicatoren boven de 3,0 gescoord. Pagina 8/14 Sociale competenties In bijlage 1 en 2 zijn de scores op de indicatoren die bij deze standaard horen terug te vinden. Bij leerlingen gaat het om indicator Bij de ouders gaat het om indicator Bij de stagebedrijven zijn hierover geen vragen gesteld. Opmerkingen bij de resultaten op deze standaard: De gemiddelde scores op deze standaard is voor de leerlingen gelijk aan 3,0 en voor de ouders hoger dan 3,0. Bij zowel de leerlingen als bij de ouders liggen de scores op de indicatoren bij deze standaard dicht bij elkaar. Kwaliteit

9 Bij de vragenlijsten voor leerlingen zijn hierover geen vragen gesteld. In bijlage 1 zijn de scores voor personeel en management op de indicatoren die bij deze standaard horen terug te vinden. Bij zowel de leerlingen, de ouders als bij de stagebedrijven zijn er geen vragen gesteld over deze standaard. Ontwikkelingsvermogen Bij de vragenlijsten voor leerlingen zijn hierover geen vragen gesteld. In bijlage 1 zijn de scores voor personeel en management op de indicatoren die bij deze standaard horen terug te vinden. Bij zowel de leerlingen, de ouders als bij de stagebedrijven zijn er geen vragen gesteld over deze standaard. Pagina 9/14

10 Bijlage 1: Resultaten vragenlijst leerlingen vraag vraag gem. sd totaal gem. 3 De leraren houden rekening met wat ik al kan. 3,1 0,7 2,8 4 Ik hoef geen dingen te doen die ik al weet of kan. 2,4 0,8 5 De leraren houden rekening met wat ik leuk vind. 2,7 0,8 6 Ik kan de lessen goed volgen. 3,1 0,8 7 Wat ik bij het ene vak leer, wordt ook wel eens gebruikt bij andere vakken. 2,8 0,7 8 We krijgen ook lessen over hoe we met elkaar omgaan. 2,9 0,8 9 De leraren helpen mij mezelf beter te leren kennen. 2,8 0,8 10 Als ik hulp nodig heb van de leraren, krijg ik die ook. 3,3 0,6 3,0 11 Als je moeite hebt met een vak, krijg je in de les extra hulp. 2,9 0,8 12 Ik begrijp meestal de uitleg van de leraren. 3,0 0,7 13 De leraren leggen goed uit. 3,1 0,7 14 Bij ons op school leren we vaak door dingen te doen. 3,3 0,6 15 Als leerlingen iets echt niet kunnen, krijgen ze andere opdrachten. 2,5 0,8 standaard passend programma adaptief onderwijs 16 Ik mag op school op mijn eigen manier werken. 2,8 0,8 2,8 zelfstandigheid 17 Bij de meeste lessen mag ik zelfstandig werken. 3,1 0,7 18 De leraren helpen mij om zelfstandig opdrachten uit te voeren. 3,0 0,6 19 Ik mag vaak eigen opdrachten kiezen. 2,4 0,8 20 Ik kijk mijn opdrachten altijd eerst zelf na. 2,8 0,8 21 Ik voel me op onze school op mijn gemak. 3,2 0,8 3,0 22 De leraren hebben belangstelling voor mij. 3,0 0,6 23 De leraren vinden dat ik veel kan. 3,1 0,6 24 De leraren geven mij zelfvertrouwen. 3,1 0,6 25 Leraren en leerlingen gaan leuk met elkaar om. 3,1 0,7 26 Onze school ziet er gezellig uit. 3,1 0,9 27 De toiletten zijn schoon. 2,7 1 stimulerende omgeving 28 Ik mag op school zeggen wat ik vind. 2,9 0,8 2,9 betrokkenheid 29 Ik mag voor een deel zelf bepalen wat ik doe. 2,5 0,8 30 Ik mag zelf zeggen hoe goed ik iets heb gedaan. 3,0 0,7 31 Op school mogen leerlingen meehelpen met het organiseren van activiteiten. 3,2 0,7 32 In de lessen helpen we elkaar. 3,2 0,7 33 Op onze school mogen leerlingen meepraten over belangrijke beslissingen. 2,7 0,8 34 Ik voel me veilig op school. 3,2 0,8 3,2 veiligheid 35 Op onze school zijn er regels voor de veiligheid. 3,3 0,7 36 De leraren letten erop dat wij veilig met spullen omgaan. 3,4 0,7 37 Als er gepest wordt, doen de leraren daar wat aan. 3,3 0,8 Pagina 10/14 38 Op school zijn er regels hoe we met elkaar om moeten gaan. 3,4 0,6 39 De leraren houden zich aan de regels die op school gelden. 3,2 0,7 40 De leraren behandelen ons allemaal gelijk. 2,9 0,8 41 De leraren gaan op een eerlijke manier met ons om. 3,2 0,6 42 Op school kan ik in de praktijk leren. 3,4 0,5 2,9 levensecht 43 Op school leer ik hoe ik zelfstandig kan wonen. 2,9 0,8 44 Op school leer ik wat ik kan doen in mijn vrije tijd. 2,5 0,9 45 Op drachten die we krijgen, zijn net echt. 2,8 0,8 46 Taken die we uitvoeren, bespreken we altijd na afloop. 2,9 0,7

11 47 De leraren helpen mij met anderen om te gaan. 2,9 0,8 3,0 48 de leraren helpen mij voor mezelf op te komen. 3,0 0,8 49 De leraren helpen mij met kritiek om te gaan. 3,1 0,7 50 De leraren helpen mij met mijn eigen gevoelens om te gaan. 2,9 0,7 51 De leraren helpen mij initiatief te nemen. 3,1 0,6 52 De leraren helpen mij bij wat ik moet doen. 3,1 0,6 53 De leraren helpen mij met het vragen van hulp als ik die nodig heb. 3,2 0,6 sociale competenties 54 De school helpt mij met het zoeken van werk voor later. 3,3 0,6 3,1 loopbaan comp 55 Op school krijg ik te horen wat voor werk er allemaal is. 3,3 0,6 56 Op school leer ik hoe ik moet solliciteren. 3,1 0,7 57 De school leert me hoe ik later mezelf kan redden. 2,8 0,9 58 De leraren houden goed in de gaten hoe het met me gaat. 3,2 0,7 59 Als er problemen met leerlingen zijn, weten leraren dat snel. 3,1 0,8 3,2 60 De leraren houden goed bij wat ik allemaal heb geleerd. 3,1 0,6 61 Als ik problemen heb, weet ik bij wie ik moet zijn. 3,3 0,7 62 De leraren houden zich aan de afspraken die ze met mij hebben gemaakt. 3,2 0,8 begeleiding in het onderwijs 63 Ik kan altijd bij mijn mentor terecht. 3,4 0,6 3,2 Begeleidingslijn 64 Mijn mentor zorgt dat ik op tijd hulp krijg. 3,3 0,7 Ik praat regelmatig met mijn mentor over hoe het met mij 65 gaat. 3,0 0,8 66 Mijn mentor maakt afspraken met me. 3,1 0,7 67 Ik heb een handelingsplan. 2,7 0,9 2,7 Handelingsplan 68 Mijn mentor heeft mijn handelingsplan samen met mij gemaakt. 2,7 0,9 69 Ik weet wat er in mijn handelingsplan staat. 2,6 0,9 70 Ik heb een portfolio. 3,0 0,8 2,9 IOP-portfolio 71 In mijn portfolio bewaar ik mijn werkstukken en toetsen. 2,9 0,8 72 Ik houd mijn portfolio zelf bij. 2,7 0,9 73 Ik heb een plan wat ik allemaal ga leren en doen. 3,0 0,8 74 Ik heb het plan zelf gemaakt. 2,8 0,8 75 Ik mag taken afsluiten wanneer ik er klaar voor ben. 2,8 0,8 76 Ik ga graag naar mijn stage. 3,2 0,8 3,1 stages 77 Ik mag zelf kiezen waar ik stage loop. 3,2 0,7 78 De school heeft mij genoeg verteld over de stageplaats. 3,1 0,8 79 Ik heb een leuke begeleider op mijn stageplaats. 3,2 0,9 80 Ik krijg van school opdrachten mee naar mijn stage. 2, De stage wordt op school nabesproken. 3,2 0,9 82 Ik word door de school goed begeleid in mijn stage. 3,2 0,8 Pagina 11/14

12 Bijlage 2: Resultaten vragenlijst ouders Pagina 12/14 vraag gem. sd totaal standaard vraag gem. 3 De leraren houden rekening met wat mijn zoon/dochter al 3,3 0,7 kan 4 Mijn zoon/dochter hoeft geen dingen te doen die hij/zij al 2,6 0,8 weet of kan. 5 De leraren houden rekening met wat mijn zoon/dochter leuk vindt. 3,2 0,5 3,1 passend onderwijs programma 6 Mijn zoon/dochter kan de lessen goed volgen. 3,3 0,6 7 De leraren helpen mijn zoon/dochter zichzelf beter te 3,4 0,6 leren kennen. 8 Als mijn zoon/dochter hulp nodig heeft van de leraren, krijgt mijn zoon/dochter die ook. 3,5 0,6 3,4 adaptief onderwijs 9 Als mijn zoon/dochter moeite heeft met een vak krijgt 3,2 0,5 hij/zij in de les extra hulp. 10 Mijn zoon/dochter voelt zich op school op zijn/haar 3,6 0,5 gemak. 11 3,5 0,5 De leraren hebben belangstelling voor mijn zoon/dochter. 12 De leraren vinden dat mijn zoon/dochter veel kan. 3,1 0,5 3,4 stimulerende 13 De leraren geven mijn zoon/dochter zelfvertrouwen. 3,5 0,5 leeromgeving 14 3,4 0,6 Leraren en leerlingen gaan op school leuk met elkaar om. 15 De school ziet er gezellig uit. 3,6 0,6 16 De toiletten zijn schoon. 3,1 0,7 17 Ik word op tijd geïnformeerd over dingen die ik moet 3,0 0,9 weten. 18 De school is duidelijk over wat zij verwacht van ouders. 3,2 0,6 19 Er zijn voldoende mogelijkheden voor ouders om mee te 3,3 0,7 3,3 betrokkenheid praten over de school. 20 De school neemt ouders serieus. 3,5 0,7 21 Ik voel me betrokken bij school. 3,3 0,7 22 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school. 3,5 0,5 23 Op school zijn er regels voor de veiligheid. 3,4 0,5 24 Als er gepest wordt, doen de leraren er wat aan. 3,4 0,5 25 Op school zijn er regels hoe leerlingen met elkaar om 3,4 0,5 3,4 veiligheid moeten gaan. 26 De leraren behandelen alle leerlingen gelijk. 3,2 0,6 27 De leraren gaan op een eerlijke manier met mijn 3,3 0,5 zoon/dochter om. 28 De leraren helpen mijn zoon/dochter met anderen om te 3,3 0,5 gaan. 29 De leraren helpen mijn zoon/dochter voor zichzelf op te komen. 3,3 0,5 3,3 sociale competenties 30 De leraren helpen mijn zoon/dochter met kritiek om te 3,4 0,5 gaan. 31 De leraren helpen mijn zoon/dochter met eigen gevoelens om te gaan. 3,3 0,7

13 vraag gem. sd totaal standaard vraag gem. 32 De leraren helpen mijn zoon/dochter initiatief te nemen. 3,3 0,6 33 De leraren houden goed in de gaten hoe het met mijn 3,4 0,5 zoon/dochter gaat. 34 Als er problemen met leerlingen zijn, weten leraren dat 3,2 0,6 3,3 begeleiding snel. 35 De leraren houden goed bij wat mijn zoon/dochter 3,1 0,6 allemaal heeft geleerd. 36 Als mijn zoon/dochter problemen heeft, weet hij/zij bij wie 3,3 0,5 hij/zij moet zijn. 37 Mijn zoon/dochter kan altijd bij zijn/haar mentor terecht. 3,5 0,5 38 De mentor zorgt dat mijn zoon/dochter op tijd hulp krijgt. 3,3 0,5 3,4 begeleidingslijn 39 Mijn zoon/dochter praat regelmatig met zijn/haar mentor 3,3 0,6 over hoe het gaat. 40 De mentor maakt afspraken met mij over de begeleiding 3,1 0,8 van mijn zoon/dochter. 41 De mentor vertelt mij regelmatig hoe het gaat met mijn 2,9 0,9 3,0 ouders zoon/dochter. 42 De mentor praat met mij over de toekomst van mijn 2,9 0,9 zoon/dochter. 43 Mijn zoon/dochter heeft een handelingsplan. 3,0 0,7 44 In het handelingsplan staat ook wat ik thuis met mijn 2,6 0,7 zoon/dochter doe. 45 De mentor heeft mij betrokken bij het handelingsplan. 2,7 0,7 2,8 handelingsplan 46 Ik weet wat er in het handelingsplan van mijn 2,6 0,7 zoon/dochter staat. 47 Mijn zoon/dochter gaat graag naar de stage. 3,2 0,8 48 3,1 0,8 3,2 stage Mijn zoon/dochter mag zelf kiezen waar hij/zij stage loopt. 49 Mijn zoon/dochter wordt door school goed begeleid in de stage. 3,2 0,8 Pagina 13/14

14 Bijlage 4: Resultaten vragenlijst stagebedrijven vraag vraag 1 De school is telefonisch goed bereikbaar 2 De school komt afspraken na 3 De school reageert snel als ik vragen heb. 4 De school pakt problemen die ik signaleer snel op. 5 De school neemt mijn opmerkingen serieus 6 De school komt snel tot oplossing van problemen 7 Het overleg met de school verloopt soepel 8 Ik weet genoeg van de school. 9 Ik weet hoe de school de stages heeft georganiseerd 10 Ik weet genoeg over de leerling die stage loopt De leerling die stage loopt, krijgt opdrachten mee van school. De leerling wordt goed voorbereid op de stage Duidelijk is wat de leerling in de stage gaat leren De leerling weet genoeg over de stageplaats De leerling wordt goed begeleid vanuit de school De school bespreekt de stage met de leerling na. De school informeert ons adequaat De school presenteert zich professioneel Medewerkers van de school zijn deskundig Medewerkers van de school zijn gemotiveerd Medewerkers van de school zijn flexibel Medewerkers van de school gaan correct met ons om. Medewerkers van de school komen hun afspraken na. Medwerkers van de school hebben hart voor hun werk. gem. sd standaard 3,3 0,4 3,1 0,5 3,2 0,5 3,2 0,5 3,3 0,5 3,2 0,5 3,2 0,5 STAGES 2,9 0,7 3,1 3,0 0,8 3,1 0,5 2,9 0,5 3,1 0,5 3,0 0,5 3,0 0,6 3,3 0,5 3,3 0,4 3,2 0,6 3,3 0,5 3,5 0,5 3,4 0,5 3,2 0,4 TEVREDENHEID 3,4 0,5 3,4 3,3 0,5 3,4 0,5 Pagina 14/14

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

ProZO! Schoolrapportage

ProZO! Schoolrapportage Normwaarde onder 3 oranje, tussen 3 en 3.5 geel, vanaf 3.5 groen ProZO! Schoolrapportage School: Het Segment Brincode: 26LT00 Doelgroep: 1. Management & Personeel Respons statistieken Totaal aantal respondenten

Nadere informatie

Evaluatie Stimulans

Evaluatie Stimulans Evaluatie Stimulans 2009-2010 Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens Rotterdam, 11 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitkomsten 4 2.1 Activiteiten Stimulans scholen 4 2.2 Tevredenheid ten aanzien van

Nadere informatie

Schooldiagnose najaar 2014

Schooldiagnose najaar 2014 Schooldiagnose najaar 2014 In het najaar van 2014 hebben we de medewerkers, ouders, leerlingen en oud-leerlingen van De Springplank gevraagd onze school en ons onderwijs te beoordelen. Op een schaal van

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Herman Broerenschool Delft. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014

Herman Broerenschool Delft. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014 Delft Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, juni 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Delft Leerlingtevredenheidspeiling

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Januari februari 2018

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Januari februari 2018 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Januari februari 2018 Ariane Breimer, directeur St. Maartenschool 21-3-2018 0 1 1. Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt op alle scholen van de Stichting Atrium een

Nadere informatie

Vragenlijst oudertevredenheid 2017

Vragenlijst oudertevredenheid 2017 Vragenlijst oudertevredenheid 2017 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool Teteringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Oudertevredenheidspeiling 2015

Oudertevredenheidspeiling 2015 Oudertevredenheidspeiling 2015 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders

Vragenlijst ouders Vragenlijst ouders 2018-2019 Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst ouders 2018-2019 van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek CSG Liudger Leerlingen, ouders en medewerkers

Tevredenheidsonderzoek CSG Liudger Leerlingen, ouders en medewerkers Tevredenheidsonderzoek CSG Liudger 2019 Leerlingen, ouders en medewerkers Voorwoord Het is inmiddels de vijfde keer dat we een groot kwaliteitsonderzoek doen bij CSG Liudger. In 2007, 2010, 2013 en in

Nadere informatie

Vragenlijst oudertevredenheid 2017

Vragenlijst oudertevredenheid 2017 Vragenlijst oudertevredenheid 2017 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidspeiling

Leerlingtevredenheidspeiling Leerlingtevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

OTP maart Uitslagen Vragenlijst. Montessori Schiedam

OTP maart Uitslagen Vragenlijst. Montessori Schiedam OTP maart 2019 Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de OTP maart 2019 van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst ouders CBS De Burcht

Uitslagen. School. Vragenlijst ouders CBS De Burcht Uitslagen Vragenlijst ouders 2011-2012 School CBS De Burcht Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 RESULTATEN Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 april 2017 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Klimop, Aalten

RESULTATEN. Rapportage Klimop, Aalten RESULTATEN Rapportage Klimop, Aalten april 2016 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen CBS De Regenboog - maart 2018

Vragenlijst Leerlingen CBS De Regenboog - maart 2018 Vragenlijst Leerlingen CBS De Regenboog - maart 2018 Uitslagen Vragenlijst CBS de Regenboog Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Triangel, Aalten

RESULTATEN. Rapportage Triangel, Aalten RESULTATEN Rapportage Triangel, Aalten april 2016 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Trendanalyse

Trendanalyse Trendanalyse 2005 2007-2009 Versie 1 April 2010 In 2005, 2007 en 2009 hebben docenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders van de samenwerkende scholen en zorginstellingen in de regio Groningen, Drenthe,

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017

Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017 Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Uitslagen. School. Ouderenquete School met de Bijbel

Uitslagen. School. Ouderenquete School met de Bijbel Uitslagen Ouderenquete 2011 School School met de Bijbel Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OBS De Moolhoek Kapelle. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2017

OBS De Moolhoek Kapelle. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2017 OBS De Moolhoek Kapelle Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2017 Haarlem, mei 2017 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

O.G. Heldringschool Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2018

O.G. Heldringschool Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2018 O.G. Heldringschool Den Haag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, november 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS de Klimop 2015

RESULTATEN. Rapportage OBS de Klimop 2015 RESULTATEN Rapportage OBS de Klimop 2015 december 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen

Tevredenheidsonderzoek leerlingen Tevredenheidsonderzoek leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Regenboog Basisschool Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Tevredenheidsonderzoek leerlingen van De Regenboog Basisschool.

Nadere informatie

Vragenlijst ouders/verzorgers 2018

Vragenlijst ouders/verzorgers 2018 Vragenlijst ouders/verzorgers 2018 Uitslagen Vragenlijst Koningin Wilhelmina School Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Externe benchmark Aantal scholen: 692 Benchmark cijfer scholen Hoogste cijfer scholen Laagste cijfer scholen Cijfers Ouders Mariaschool 2016

Externe benchmark Aantal scholen: 692 Benchmark cijfer scholen Hoogste cijfer scholen Laagste cijfer scholen Cijfers Ouders Mariaschool 2016 Externe benchmark Aantal scholen: 692 Benchmark cijfer scholen Hoogste cijfer scholen Laagste cijfer scholen Cijfers Ouders Mariaschool 2016 Verschil met benchmark cijfer scholen Vensters PO Schoolklimaat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslag jaarlijks tevredenheidsonderzoek december 2018

Uitslag jaarlijks tevredenheidsonderzoek december 2018 Uitslag jaarlijks tevredenheidsonderzoek december 2018 alles wat lager gescoord is dan 2,5 alles wat tussen de 2,5 en 3,5 gescoord is (niet in onderstaand overzicht opgenomen) Zeer tevreden: alles wat

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst kinderen 2017

Vragenlijst kinderen 2017 Vragenlijst kinderen 2017 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van het responspercentage

Nadere informatie

RKBS Bocholtz Bocholtz. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2018

RKBS Bocholtz Bocholtz. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2018 RKBS Bocholtz Bocholtz Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, mei 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in maart 2017 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

3e klas vmbo beroepsgericht (#2) 3e klas vmbo theoretische leerweg (#22) 4/5 havo (#50) 4/5/6 vwo (#62)

3e klas vmbo beroepsgericht (#2) 3e klas vmbo theoretische leerweg (#22) 4/5 havo (#50) 4/5/6 vwo (#62) Praktijkonderwijs Onderwijs en leren Leren 3,1 2,9 2,9 3,2 2,8 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,6 B De meeste leraren maken de lessen aantrekkelijk. 3,0 2,8 0,0 2,9 2,6 2,9 2,9 2,8 3,3 3,2 3,5 B Op deze school ontwikkelen

Nadere informatie

leerlingtevredenheidspeiling

leerlingtevredenheidspeiling leerlingtevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de leerlingtevredenheidspeiling van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen 2018-2019 Uitslagen Vragenlijst Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst leerlingen 2018-2019 van KBS

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2018

Vragenlijst leerlingen 2018 Vragenlijst leerlingen 2018 Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst leerlingen 2018 van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Tevredenheidspeiling ouders

Tevredenheidspeiling ouders Tevredenheidspeiling ouders 2014-2015 Ouder Enquête Algemeen In totaal zijn 68 van de 110 enquetes ingevuld. 62% van de ouders heeft zijn/ haar mening gegeven. Helemaal Oneens Eens Helemaal 1 OPEN VRAAG

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidspeiling 2015

Leerlingtevredenheidspeiling 2015 Leerlingtevredenheidspeiling 2015 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheidspeiling leerlingen 2019

tevredenheidspeiling leerlingen 2019 tevredenheidspeiling leerlingen 2019 Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tevredenheidspeiling leerlingen 2019 van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten... 5

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

4e Montessori Pinksterbloem Amsterdam. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2018

4e Montessori Pinksterbloem Amsterdam. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2018 4e Montessori Pinksterbloem Amsterdam Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, oktober 2018 Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers

Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers Uitslagen Vragenlijst De Regenboog Basisschool Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers van De Regenboog

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen - november 2018

Vragenlijst leerlingen - november 2018 Vragenlijst leerlingen - november 2018 Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst

leerlingenvragenlijst leerlingenvragenlijst 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

VL Leerlingen

VL Leerlingen VL Leerlingen 020414 Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Uitslagen Vragenlijst. CBS De Opdracht

Vragenlijst Uitslagen Vragenlijst. CBS De Opdracht Vragenlijst 2015 Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag

(V)SO De Piramide Den Haag Den Haag Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs 2013 Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst ouders Eben Haezerschool

Uitslagen. School. Vragenlijst ouders Eben Haezerschool Uitslagen Vragenlijst ouders 2009-2010 School Eben Haezerschool Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen 2018-2019 Uitslagen Vragenlijst SBO De Vlieger Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst leerlingen 2018-2019 van SBO De Vlieger. De gebruikte vragenlijst

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. Montessorischool Loenersloot

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. Montessorischool Loenersloot Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst Montessorischool Loenersloot Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. Johannes Bogermanschool

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. Johannes Bogermanschool Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van het responspercentage Waardering

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheidspeiling ouders 2019

tevredenheidspeiling ouders 2019 tevredenheidspeiling ouders 2019 Uitslagen Vragenlijst Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tevredenheidspeiling ouders 2019 van. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders

Vragenlijst Ouders Vragenlijst Ouders 20122013 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst De Toermalijn

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst De Toermalijn vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie