ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN PROJECT RAPPORT"

Transcriptie

1 Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit rapport of bevat the SENDI de evaluatie project. analyse All questions van de will ingevulde be covered vragenlijst with a small van het evaluation algemene supported evaluatie by van a de SENDI project. Alle vragen bevatten een This report contains the evaluation analysis of diagram. kleine evaluatie ondersteund door een diagram. the filled out questionnaire of the third meeting in Prague of the SENDI project. All questions will be covered with a small evaluation supported by a diagram. 1 oktober 2015 Written by: Tessa 07/ 01/10/2015 Grefkens, Pro Work Geschreven Written door by Tessa Tessa den Grefkens Bakker Grefkens PRO WORK PRO WORK

2 Evaluatie rapport SENDI project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT In dit evaluatierapport worden alle vragen geëvalueerd door middel van een beknopte analyse, die wordt ondersteund met een aantal diagrammen. Alle vragen zijn beantwoord door de 9 deelnemers aan het SENDI project, dus in dit verslag worden vragen afzonderlijk beschreven, waarbij N = 9 is voor alle geëvalueerde vragen. Ten tweede is er een analyse gemaakt met betrekking tot de beoordelaar en studenten enquête, die werd uitgevoerd in de maand september naar aanleiding van de SENDI activiteiten. Tenslotte is het projectteam van mening, dat het noodzakelijk is om andere tevens extra uitkomsten, die niet in het aanvraagformulier van het project worden genoemd te includeren. Onder deze aanvullende uitkomsten zijn o.a. de nieuwsbrief, identificatieplaatjes van de SENDI centra, extra geprinte disseminatie documenten en meer, die toegevoegde waarde hebben gebracht aan het project en nog meer hebben opgebracht, dan voorheen voorzien. Het uiteindelijke resultaat is zeer bevredigend, omdat aan alle resultaten van het project en zodoende alle verwachtingen zijn voldaan. Daarnaast wordt ook de duurzaamheid gewaarborgd, omdat we meer SENDI centra hebben opgericht, dan gepland. Daarnaast heeft het partnerschap een hoger aantal certificaten voor de studenten en beoordelaars bereikt. Het is belangrijk te noemen, dat het partnerschap deze resultaten heeft behaald, ondanks het feit dat de Belgische partner wegviel aan het begin van het project! 1

3 Vraag 1 De SENDI resultaten De SENDI resultaten: Hebben we ons doel bereikt? In hoeverre hebben we onze doelgroep bereikt? Wat waren succesfactoren in het project, die hieraan hebben bijgedragen? Wat zijn de leerfactoren, die verbeterd hadden kunnen worden? Opmerkingen/uitleg We waren in staat om te certificeren voor de positie van een doelgroep, die niet in staat was om dit te doen in het formele onderwijs wel mogelijk te maken. De reacties van de trotse studenten, die hun certificaten ontvingen waren geweldig. Doelen zijn bereikt. Sommige communicatiekanalen moeten worden verbeterd. Vaststelling van het juiste communicatiekanaal was moeilijker aan het begin van het project. Na het opzetten van de beroepskwalificaties en de specificatie van de doelgroepen in het specifieke projectlanden, werd het project met succes gerealiseerd. Ik denk dat we ons doel en doelgroep hebben bereiekt, zoals vermeld in het aanvraagformulier. De succesfactoren van het project waren vooral de deskundigheid van de projectpartners en de leerfactoren was vooral de communicatie tussen de vergaderingen door en de volgende deadlines zoals afgesproken. Ten aanzien van het diagram en de detailinformatie die is gegeven lijkt het erop, dat de meeste van de partners denken dat de doelstellingen van het SENDI project binnen de projectperiode bereikt zijn bereikt en dat we onze doelgroep hebben bereikt en hebben dat er meerdere succesfactoren zijn te noemen (certificeren van deze kansarme groep, het opzetten van beroepskwalificaties, ervaring van de projectpartners). De leerfactoren zijn vooral gerelateerd aan de communicatie (de communicatiekanalen konden worden verbeterd, vooral tussen de vergaderingen door) en ook de deadlines worden genoemd als een leerfactor (deze hadden meer in acht moeten worden genomen, volgens een deelnemer). 2

4 Vraag 2 Het SENDI proces Het SENDI proces: Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat moeten we beter doen de volgende keer? Opmerkingen/Uitleg De project leider had een meer actieve rol kunnen aannemen. De meeste dingen gingen goed. Betere betrokkenheid van de project leider, betere communicatie. Het project was succesvol aangaande de project doelen en doelgroepen. Alleen de communicatie binnen het partnerschap was een beetje problematisch in het begin, vooral als gevolg van veranderingen in het partnerschap. Mijn aanbeveling voor een volgend project zou zijn om een sterkere projectmanagement te organsiseren tijdens de eerste maanden van het project met een duidelijke specificatie. Ik denk dat we sommige activiteiten beter hadden kunnen plannen dan we deden met betere deadlines en betere afspraken over interpretaties van de dingen die vermeld waren in het aanvraagformulier, wat werd ermee bedoeld en wat moeten we het eens over worden? Het project ging goed en er was een zeer gewenst resultaat Wat betreft het SENDI proces, het diagram maakt duidelijk, dat iedereen positief lijkt over het hele proces, omdat alle deelnemers antwoordden met JA! Dit kan worden gerelateerd aan de positieve opmerkingen (meerderheid van de dingen ging goed, het project was succesvol als het ging om het project doel en doelgroep en een bevredigend resultaat). Maar ten aanzien van de meer kritische opmerkingen, een aantal verbeteringen zouden kunnen worden gemaakt (de leidende partner kan een actievere rol hebben gehad, een betere betrokkenheid van het management, betere communicatie, sterker projectmanagement tijdens de eerste maanden, duidelijke specificatie van de rollen en taken van alle partners, een betere planning met betrekking tot de SENDI activiteiten, meer respect ten aanzien van deadlines en voor wat er werd vermeld in het aanvraagformulier). 3

5 Vraag 3 Het SENDI project team Het SENDI project team: Hoe was de samenwerking? Waren er voldoende kennis, ervaring en vaardigheden aanwezig? Opmerkingen/Uitleg De samenwerking was ok, de project coordinator had een meer actievere rol kunnen hebben, zeker tussen de meetings en tijdens de meetings. Alle partners hadden voldoende kennis, ervaring op het gebied van het SENDI project, sommige hadden weinig ervaring in EU projecten, maar dit is opgelost. Zeer tevreden. Zoals duidelijk wordt hebben alle deelnemers 'ja' geantwoord toen ze antwoord gaven op de vraag over de teamsamenwerking, voldoende kennis, vaardigheden en ervaring van de projectpartners (samenwerking was ok, partners hadden voldoende kennis en ervaring op het gebied van het SENDI project en 'zeer bevredigend' ). Ook werden een aantal kritische opmerkingen gemaakt (de coördinator van het project zou een actievere rol hebben kunnen hebben, vooral tussen de vergaderingen door en tijdens vergaderingen en een gebrek aan ervaring van een aantal partners in de EU-projecten - maar dit werd opgelost). 4

6 Vraag 4 Het SENDI project management Het SENDI project management: Is het project op de juiste manier uitgevoerd v.w.b. het project management team? Was er genoeg (fysiek / online) contact? Was er genoeg assistentie en management? Opmerkingen/Uitleg Project management vanuit de coordinator was niet van een goed niveau v.w.b. de betrokkenheid. Persoonlijke project meetings waren zeer important voor effectieve samenwerking. Het was ok, maar het had geintensifeerd kunnen worden. Volgens 8 deelnemers, werd het project management op de juiste wijze uitgevoerd (belang van persoonlijke project bijeenkomsten voor effectieve samenwerking en 'dit was ok'), maar 1 deelnemer vond dat dit onvoldoende was (project management van de leidinggevende partner was niet voldoende omtrent de betrokkenheid en dit had geïntensiveerd kunnen worden). 5

7 Vraag 5 De SENDI toekomst De SENDI toekomst: Is er een goede basis gelegd voor dit project om een goede toekomst? Zijn er concrete plannen om het (de) project (activiteiten) voort te zetten? Opmerkingen/Uitleg De duurzaamheid van het project is bevestigd door de gelegenheid om mensen te certificeren met het SENDI systeem. Disseminatie evenement en de oprichting van SENDI centra hebben een goede basis gelegd voor de duurzaamheid van het project. Ja, we hebben goede hoop voor wat betreft de toekomst en denk dat we een mooie basis hebben gelegd om verder te werken aan de kwalificaties voor de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We denken over de duurzame toekomst mogelijkheden! Het lijkt erop dat alle partners zeer positief zijn in termen van de SENDI toekomst (de duurzaamheid van het project wordt verzekerd door het SENDI systeem, verspreiding van evenementen gedaan voor de duurzaamheid van de projectresultaten, hoopvol in termen van de toekomst, mooie basis om verder te werken aan SENDI kwalificaties voor leerlingen met special onderwijsbehoeften). 6

8 Laatste ALGEMENE evaluatie Zoals duidelijk gemaakt door alle antwoorden, diagrammen en opmerkingen / uitleg, lijken alle partners lijken positief over het SENDI project in het algemeen. De ALGEMENE evaluatie Ten aanzien van de detailinformatie, die is gegeven lijkt het erop, dat de meeste van de partners denken dat de doelstellingen van het SENDI project binnen de projectperiode bereikt zijn bereikt en dat we onze doelgroep hebben bereikt en hebben dat er meerdere succesfactoren zijn te noemen (certificeren van deze kansarme groep, het opzetten van beroepskwalificaties, ervaring van de projectpartners). De leerfactoren zijn vooral gerelateerd aan de communicatie (de communicatiekanalen konden worden verbeterd, vooral tussen de vergaderingen door) en ook de deadlines worden genoemd als een leerfactor (deze hadden meer in acht moeten worden genomen, volgens een deelnemer) (Q1). Wat betreft het SENDI proces, het diagram maakt duidelijk, dat iedereen positief lijkt over het hele proces, omdat alle deelnemers antwoordden met JA! Dit kan worden gerelateerd aan de positieve opmerkingen (meerderheid van de dingen ging goed, het project was succesvol als het ging om het project doel en doelgroep en een bevredigend resultaat). Maar ten aanzien van de meer kritische opmerkingen, een aantal verbeteringen zouden kunnen worden gemaakt (de leidende partner kan een actievere rol hebben gehad, een betere betrokkenheid van het management, betere communicatie, sterker projectmanagement tijdens de eerste maanden, duidelijke specificatie van de rollen en taken van alle partners, een betere planning met betrekking tot de SENDI activiteiten, meer respect ten aanzien van deadlines en voor wat er werd vermeld in het aanvraagformulier) (Q2). Zoals duidelijk wordt hebben alle deelnemers 'ja' geantwoord toen ze antwoord gaven op de vraag over de teamsamenwerking, voldoende kennis, vaardigheden en ervaring van de projectpartners (samenwerking was ok, partners hadden voldoende kennis en ervaring op het gebied van het SENDI project en 'zeer bevredigend' ). Ook werden een aantal kritische opmerkingen gemaakt (de coördinator van het project zou een actievere rol hebben kunnen hebben, vooral tussen de vergaderingen door en tijdens vergaderingen en een gebrek aan ervaring van een aantal partners in de EU-projecten - maar dit werd opgelost) (Q3). Volgens 8 deelnemers, werd het project management op de juiste wijze uitgevoerd (belang van persoonlijke project bijeenkomsten voor effectieve samenwerking en 'dit was ok'), maar 1 deelnemer vond dat dit onvoldoende was (project management van de leidinggevende partner was niet voldoende omtrent de betrokkenheid en dit had geïntensiveerd kunnen worden) (Q4). Het lijkt erop dat alle partners zeer positief zijn in termen van de SENDI toekomst (de duurzaamheid van het project wordt verzekerd door het SENDI systeem, verspreiding van evenementen gedaan voor de duurzaamheid van de projectresultaten, hoopvol in termen van de toekomst, mooie basis om verder te werken aan SENDI kwalificaties voor leerlingen met special onderwijsbehoeften) (Q5). 7

9 STUDENT evaluatie 22 studenten hebben de evaluatie enquete ingevuld. Met betrekking tot het geslacht van de studenten, 11 waren man en 11 waren vrouw

10 36 42 Voor wat betreft het gebruik van het SENDI E-learning platform als studenten, 9 vonden dit zeer makkelijk, 11 vonden dit makkelijk en 2 vonden dit moeilijk. 9

11 Voor wat betreft de communicatie met de docent door middel van het platform als student, vonden 7 van hun dit zeer makkelijk, 13 van hen dit makkelijk en 2 van hem denken dat dit moeilijk was. 10

12 Voor wat betreft de reacties van docenten als studenten vonden 22 van hen dit makkelijk. 11

13 Voor wat betreft de tevredenheid met de docentenadviezen en begeleiding als studenten vonden 21 van hen dit voldoende en 1 van hen dit onvoldoende. 12

14 Voor wat betreft de activiteiten op het SENDI e-learning platform als studenten, vonden 13 van hen dit zeer makkelijk en gebruiksvriendelijk en 9 van hen vonden dit interessant en gebruiksvriendelijk. 13

15 Voor wat betreft de algehele ervaring met het SENDI project vonden alle 22 studenten dit zeer positief. 14

16 Voor wat betreft aanbeveling van het SENDI platform aan anderen vinden alle studenten die dit hebben beantwoord dit zeker de moeite waard. 1 student heeft deze vraag overgeslagen. Definitieve STUDENT evaluatie 22 studenten hebben de evaluatie enquête ingevuld. Met betrekking tot het geslacht van de studenten, 11 waren man en 11 waren vrouw. De meeste van hen waren tussen de jaar oud, sommige waren ouder en een paar jonger. Voor wat betreft het gebruik van het SENDI E-learning platform als studenten, 9 vonden dit zeer makkelijk, 11 vonden dit makkelijk en 2 vonden dit moeilijk. Voor wat betreft de communicatie met de docent door middel van het platform als student, vonden 7 van hun dit zeer makkelijk, 13 van hen dit makkelijk en 2 van hem denken dat dit moeilijk was. Voor wat betreft de reacties van docenten als studenten vonden 22 van hen dit makkelijk. Voor wat betreft de tevredenheid met de docentenadviezen en begeleiding als studenten vonden 21 van hen dit voldoende en 1 van hen dit onvoldoende. Voor wat betreft de activiteiten op het SENDI e-learning platform als studenten, vonden 13 van hen dit zeer makkelijk en gebruiksvriendelijk en 9 van hen vonden dit interessant en gebruiksvriendelijk. Voor wat betreft de algehele ervaring met het SENDI project vonden alle 22 studenten dit zeer positief. Voor wat betreft aanbeveling van het SENDI platform aan anderen vinden alle studenten die dit hebben beantwoord dit zeker de moeite waard. 1 student heeft deze vraag overgeslagen. Uit deze enquête blijkt, dat de respondenten zeer positief waren over het SENDI platform, inclusief e-learning materialen en het contact met zijn of haar docenten. 15

17 DOCENTEN evaluatie 14 docenten hebben de evaluatie enquête ingevuld. Voor wat betreft het geslacht van de docenten, 9 van hen waren man en 5 van hen was vrouw

18 Voor wat betreft het gebruik van de e-learning platform van het SENDI project als docenten, vonden 9 van hen dit zeer makkelijk, 4 van hen dachten dat het makkelijk was en 1 van hen vond dit moeilijk. 17

19 Voor wat betreft de communicatie met de studenten door middle van het SENDI platform als docenten, vindt 7 van hen dit zeer makkelijk, 6 van hen dit makkelijk en 1 van hen dit moeilijk. 18

20 Voor wat betreft het gebruik van het e-learning platform van het SENDI project in relatie tot studentenregistratie, data aanpassen en het toekennen van een beoordelaar als docent, denken 7 van hen dat dit zeer makkelijk was, 5 van hen dat dit moeilijk was en 1 van hen dat dit moeilijk was. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 19

21 Voor wat betreft het gebruik van het INGOTS Markbook als docent, 6 van hen vond dit zeer makkelijk, 5 van hen vond dit makkelijk en 2 van hen vond dit moeilijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 20

22 Voor wat betreft het werken met de beoordelingscriteria als docent, vonden 6 van hen vond dit zeer makkelijk, 4 van hen vond dit makkelijk en 3 van hen vond dit moeilijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 21

23 Voor wat betreft de geschiktheid van de criteria voor studenten als docent, vonden 12 van hen vond dit goed en 1 van hen vond dit niet goed. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 22

24 Voor wat betreft het contact opnemen met de moderator om certificaten aan te vragen als docent, vond 9 van hen vond dit zeer makkelijk en 4 van hen dit makkelijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 23

25 Voor wat betreft de tevredenheid met de snelheid van respons van de moderator als docent, vonden 13 van hen vond dit voldoende. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. 24

26 Voor wat betreft de indruk van docenten van de werkbaarheid van het Markbook als docent, vonden 12 van hen vond dit voldoende. 2 docenten hebben deze vraag niet beantwoord. Definitieve DOCENT evaluatie 14 Docenten hebben deze evaluatie enquête ingevuld. Voor wat betreft het geslacht van de docenten, 9 van hen waren man en 5 van hen was vrouw. De meeste van hen waren tussen de jaar oud, alleen 1 iemand was jonger en sommige van hen waren ouder. Voor wat betreft het gebruik van de e-learning platform van het SENDI project als docenten, vonden 9 van hen dit zeer makkelijk, 4 van hen dachten dat het makkelijk was en 1 van hen vond dit moeilijk. Voor wat betreft de communicatie met de studenten door middle van het SENDI platform als docenten, vindt 7 van hen dit zeer makkelijk, 6 van hen dit makkelijk en 1 van hen dit moeilijk. Voor wat betreft het gebruik van het e-learning platform van het SENDI project in relatie tot studentenregistratie, data aanpassen en het toekennen van een beoordelaar als docent, denken 7 van hen dat dit zeer makkelijk was, 5 van hen dat dit moeilijk was en 1 van hen dat dit moeilijk was. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft het gebruik van het INGOTS Markbook als docent, 6 van hen vond dit zeer makkelijk, 5 van hen vond dit makkelijk en 2 van hen vond dit moeilijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft het werken met de beoordelingscriteria als docent, vonden 6 van hen vond dit zeer makkelijk, 4 van hen vond dit makkelijk en 3 van hen vond dit moeilijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft 25

27 de geschiktheid van de criteria voor studenten als docent, vonden 12 van hen vond dit goed en 1 van hen vond dit niet goed. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft het contact opnemen met de moderator om certificaten aan te vragen als docent, vond 9 van hen vond dit zeer makkelijk en 4 van hen dit makkelijk. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft de tevredenheid met de snelheid van respons van de moderator als docent, vonden 13 van hen vond dit voldoende. 1 docent heeft deze vraag niet beantwoord. Voor wat betreft de indruk van docenten van de werkbaarheid van het Markbook als docent, vonden 12 van hen vond dit voldoende. 2 docenten hebben deze vraag niet beantwoord. Uit deze enquête blijkt, dat de meeste respondenten zeer positief zijn over het SENDI platform, inclusief e- learning materiaal en contact met zijn / haar studenten. 26

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

EVALUATION REPORT PILOTS STUDY SUPPORT - 2012-1- NL1-LEO06-07625

EVALUATION REPORT PILOTS STUDY SUPPORT - 2012-1- NL1-LEO06-07625 EVALUATION REPORT PILOTS STUDY SUPPORT - 212-1- NL1-LEO6-7625 Concluding evaluation report STUDY SUPPORT pilots This report contains CONCLUDING the evaluation REPORT analysis of the filled out questionnaire

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Opening Harm Weistra harm@weistra.net 14 februari 2007. Resultaten online onderzoek

Opening Harm Weistra harm@weistra.net 14 februari 2007. Resultaten online onderzoek Opening Harm Weistra harm@weistra.net 14 februari 7 Resultaten online onderzoek 1 Kenmerken respondenten Aantal (#) 113 1 9 8 7 6 5 4 3 1 43 Aantal respondenten 6 7 2 Geslacht (%) 7 6 56 61 5 44 39 4 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul Klantheidsonderzoek November 28 Lucia Tholense & Mariska Verheul Inleiding Benadering van de klanten 27= 1 persoon => 2,56% 28= 1 persoon => 3.23% Wat is er onderzocht Vergelijking tussen november 27 en

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Alle respondenten geven aan dat de website toegankelijk is.

Alle respondenten geven aan dat de website toegankelijk is. Analyse vragenlijst ontwerp evaluatie ontwerp Is de website toegankelijk? toegankelijkheid Alle respondenten geven aan dat de website toegankelijk is. Kunt u zonder informatie snel starten? Alle respondenten

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Benchmark 2.0 Corporate leren 2015

Benchmark 2.0 Corporate leren 2015 Benchmark 2.0 Corporate leren 2015 1 Benchmark 2.0 Corporate leren 2015 Marjolein van Altena Nederlandse Stichting voor Corporate Universities Edith Abeen Hogeschool Utrecht Eveline Bouwman Hogeschool

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 havo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 havo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 havo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Samenvatting en conclusie syllabuscommissie 7 Bijlage 1: Vragenlijst

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET)

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Let op: Deze vertaling is bedoeld voor studenten die het participant report moeten invullen na terugkomst van de buitenlandstage/bpv.

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 28.06.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 28.06.2014 14:29 1.

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 28.06.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 28.06.2014 14:29 1. 28.06.2014 28.06.2014 14:29 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. Dit rapport geeft de diagnose resultaten weer aan de hand van vijf metingen: Contextual Scale

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Dit schooljaar heeft bettermarks een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle docenten die met bettermarks werken. Hierin werden vragen gesteld

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6 Onderzoeksopzet Evaluatie Wmo 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden 2013 in werking getreden. Tevens is op die datum een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Vragenlijst Professionals

Vragenlijst Professionals Vragenlijst bezochte professionals Vragenlijst Professionals In de afgelopen weken is de organisatie* waarvoor u werkzaam bent door havo 4-leerlingen bezocht in het kader van de pilot havo Carrousel. Bij

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Auteur: Erik de Vries Gonggrijp September/oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1: samenvatting paper 1 blz. 22 2: beschrijving van de onderzoeksmethode blz. 22 Literatuur blz. 28

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Vragenlijst. Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek. Beste medewerker,

Vragenlijst. Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek. Beste medewerker, 202 hetfunctioneringsgesprek.nl Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek Beste medewerker, Afgelopen periode heeft onze organisatie de functioneringsgesprekken afgenomen. Ook met u is een gesprek gevoerd.

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample > Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 Groepsrollen Lage scores Gemiddeld Hoge scores Groepsrol Coördinator Ondernemer Creatief denker Voltooier Uitvoerder

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start!

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Het curriculum pro; wat beogen we ermee? In 2013 heeft het praktijkonderwijs het curriculum pro ontwikkeld. Daarmee hebben wij als schoolsoort een

Nadere informatie

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie Rapportage Mei, 2016 s-hertogenbosch Inhoud Introductie... 2 Opzet van het onderzoek... 2 Resultaten... 2 Conclusies, interpretaties en aanbevelingen... 2

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon.

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon. Inleiding Vul de Company Health Check in om na te gaan hoe het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie kan worden verbeterd! In 15 minuten komt u te weten in welke mate gezondheidsbevordering een rol speelt

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Uw Bestuur Interactief. Mogelijke concrete toepassingen

Uw Bestuur Interactief. Mogelijke concrete toepassingen Uw Bestuur Interactief Mogelijke concrete toepassingen 2008 1 Mogelijke onderzoeken o Personeelstevredenheidsenquêtes o Klantentevredenheidsonderzoek o Website-evaluaties o Evaluatie gemeentelijk infoblad

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Basisboek Interne Communicatie

Basisboek Interne Communicatie Basisboek Interne Communicatie Bijlage 2 Bijlage 2 Voorbeeld van een communicatie-audit 14 Hieronder treft u een voorbeeld aan van een communicatie-audit die vier aspecten van interne communicatie meet:

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouders

Vragenlijst voor ouders Vragenlijst voor ouders De Vragenlijst voor ouders is te gebruiken voor alle ouders. Er worden zes vragen gesteld over hun ideeën ten aanzien van het welbevinden van hun kind. Het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen

Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen Mei 2015 Oudergeleding MR-en : Lumien Brand Brenda Dannijs Anja Kievit Liesbeth den Hollander Inleiding Medio september 2014 hebben de

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Strategisch lezen voor beroep en studie

Strategisch lezen voor beroep en studie Strategisch lezen voor beroep en studie Roos Scharten (Expertisecentrum Nederlands) Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf) Edith Vissers (KPC Groep) 9 december 2015 Leijgraaf: het uitgangspunt! Elke professional

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Start Werk & Blijf veilig: 1

Start Werk & Blijf veilig: 1 Start Werk & Blijf veilig: 1 * Achtergrond * Casus * Veiligheidsbewustwording * Doelgroepen * Doelstellingen * Leermethode * Certificering * SWB Matrix Start Werk en Blijf veilig: 2 * Start Veilig - E-learning

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 vwo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Samenvatting en conclusie syllabuscommissie 7 Bijlage 1: Vragenlijst

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

DIGITAL COURSE EVALUATION

DIGITAL COURSE EVALUATION DIGITAL COURSE EVALUATION Inhoud presenta.e Wat doet DiCE? Aantal belangrijke kenmerken / functies Procesflow Integratie met SIS / studieprogramma Rollen en rechten Evaluaties (Enquêtes) Rapportage Wat

Nadere informatie