Vereenvoudigd Prospectus December KBL EPB Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund"

Transcriptie

1 Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens tot beleggen over te gaan, het laatste geldende volledig prospectus te raadplegen. Voor alle informatie met betrekking tot de activa van de SICAV, kan de belegger een beroep doen op het laatste jaarverslag of halfjaarverslag. Het prospectus alsmede de verschillende jaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op het hoofdkantoor van de SICAV

2 Oprichting: 13 december 1996, Groothertogdom Luxemburg, (H.R. B ). Looptijd van de SICAV: Onbepaald Wettelijk stelsel: SICAV beheerd volgens Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging Hoofdkantoor 11, rue Aldringen L-1118 Luxembourg Promotor: KBL European Private Bankers S.A. Depositobank: KBL European Private Bankers S.A. Beheersmaatschappij: Kredietrust Luxembourg S.A., Luxemburg Erkende bedrijfsrevisoren: Deloitte S.A., Luxemburg Bevoegde autoriteit: CSSF, Luxemburg Compartimenten: - KBL EPB FUND FLEXIBLE 25/75 - KBL EPB FUND FLEXIBLE 50/50 - KBL EPB FUND BOND ALLOCATION - KBL EPB FUND UNIVERSAL PORTFOLIO - KBL EPB FUND FLAGSHIP - 2 -

3 De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beleggingen van ieder compartiment onderworpen zijn aan de schommelingen van de markt en dat ze het risico lopen, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te ontvangen dan dat ze hebben geïnvesteerd. In het kader van een efficiënt beheer, kan ieder compartiment tevens bijkomend afgeleide instrumenten inzetten, binnen de beperkingen die zijn beschreven in het hoofdstuk Financiële Technieken en Instrumenten en in overeenstemming met het hoofdstuk Investeringsbeperkingen van het volledig prospectus. De doelstelling van het gebruik van deze afgeleide instrumenten is een exposure te krijgen of te vervolledigen die in overeenstemming is met het betreffende beleggingsbeleid. Beheersmaatschappij Middels een aanstellingsovereenkomst, gedateerd op 30 april 2006 heeft de Raad van Bestuur van de SICAV KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. aangewezen als Beheersmaatschappij voor het leveren van beheersdiensten, alsmede administratieve en commerciële diensten. De vennootschap is officieel erkend als Beheersmaatschappij volgens de bepalingen in Hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, overeenkomstig de richtlijn 2009/65/EG. De Beheersmaatschappij is aangewezen als Domiciliëringsagent, Overdrachts- en Registratieagent, en Administratief Agent op grond van de overeenkomsten gesloten op 28 april Belastingstelsel De SICAV is onderworpen aan een jaarlijkse belasting die 0,05% vertegenwoordigt van de waarde van de netto-activa van ieder compartiment. Koers Beschikbaar op iedere bankwerkdag op de hoofdzetel van de SICAV. Commissies die ten laste komen van de SICAV De commissies voor het beheer, de depositobank en de administratief agent worden berekend op basis van de waarde van de netto-activa van het betreffende compartiment. De SICAV draagt zelf al haar bedrijfskosten (met inbegrip van de vergoedingen van de Beleggingsadviseur en van de vergoedingen en bepaalde uitgaven van de bestuurders, de Depothoudende Bank, de Administratief Agent, de Beheersmaatschappij, de Bedrijfsrevisor, de juridische adviseurs, evenals van de kosten voor het drukken en verspreiden van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen en van deze Prospectus), evenals de makelaarslonen, de belastingen die door de SICAV betaald moeten worden en de inschrijvingskosten van de SICAV, de kosten voor de handhaving van deze inschrijving bij alle regeringsinstanties. Contact Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de SICAV op het volgende adres: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352)

4 KBL EPB FUND FLEXIBLE 25/75 Beleggingsdoelstelling Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Beleggingsbeleid De term "flexibel", in de naam van het compartiment, weerspiegelt de flexibiliteit op het niveau van de allocaties (binnen de hierna beschreven limieten) ten opzichte de gemiddelde allocatie die wordt weergegeven door de term "25-75". Dit compartiment belegt de tegoeden zonder beperking voor wat betreft economische sectoren of geografische regio's. Het compartiment belegt, rechtstreeks of via aandelen of deelbewijzen in ICBE's, die zijn toegelaten in overeenstemming met de richtlijn 2009/65/EG, en/of andere ICB's waarin is rekening gehouden met de voorschriften in artikel 41(1) e) van de Wet, waarbij een basisgedeelte in aandelen wordt aangehouden van minimaal 10% en maximaal 40% van de nettoactiva. Dit basisgedeelte is bestemd om te kunnen profiteren van iedere mogelijkheid die er wordt geboden in verband met de fluctuaties op de aandelenmarkten. Het compartiment belegt, rechtstreeks of via aandelen of deelbewijzen in ICBE's en/of in andere ICB's, in overeenstemming met de richtlijn 2009/65/EG en/of andere ICB's waarin is rekening gehouden met de voorschriften in artikel 41(1) e) van de Wet, volgens een gemiddelde allocatie, 25% van de nettoactiva in aandelen en 75% van de nettoactiva in renteproducten en liquiditeiten (de liquiditeiten vertegenwoordigen maximaal 10% van de nettoactiva). Deze allocatie van de activa dient te worden beschouwd als een gemiddelde. Via het hiervoor genoemde basisgedeelte aan aandelen kan deze allocatie namelijk variëren van 10% van de nettoactiva in aandelen en 90% in renteproducten en liquiditeiten tot 40% van de nettoactiva in aandelen en 60% van de nettoactiva in renteproducten en liquiditeiten. Onder renteproducten dient men onder andere te verstaan: obligaties, geldmarktinstrumenten en gestructureerde producten op basis van renteproducten. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger Dit compartiment is bestemd voor gematigde beleggers. Zij hebben als prioriteit de constante waardevermeerdering van het belegde kapitaal terwijl zij, dankzij het grotere gedeelte in aandelen, tegelijkertijd profiteren van een reëel extra groeipotentieel dat wordt geboden door de internationale beurzen. De rendementsvooruitzichten zijn bij deze strategie op de lange termijn minder hoog dan bij strategieën waarin het gedeelte in aandelen hoger is, maar daarentegen is het risiconiveau lager. Deze belegging biedt een gemiddeld risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 3 jaar

5 Historische prestaties Historische prestaties van het compartiment KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25/75 (voorheen genoemd DIVERSIFIED SECURITIES FUND - 25/75). Historische prestaties *) 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% % % % % % KBL EPB Fund -Flexible 25/75 aandelen (in EUR) Omloopsnelheid van de portefeuille (in %) (de emissies en de terugkopen worden per NIW-berekeningsdag gecompenseerd) - op ,58 Prestaties van de aandelen (in %) - op ,33 - op ,25 - op ,10 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,40 *) De in het verleden behaalde prestatie is geen indicatie voor de toekomstige prestatie. N.B.: Deze gegevens zijn gebaseerd op historische cijfers en vormen geen waarborg voor de toekomst

6 Commissies die ten laste komen van de belegger Instapkosten Maximaal 5% Uitstapkosten Maximaal 2% Commissies die ten laste komen van de SICAV Beheerder Maximaal 1,30% Depositobank Maximaal 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 Administratief Agent Registratieagent en registrator Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment EUR 3.000,00 plus een vaste commissie per verrichting. Intekeningen en terugkopen: Periode Intekeningen / Terugkopen / Conversies tot Toepasbare NIW Plaats van ontvangst voor de inteken- / terugkoop- / conversieorders Betalingen voor de intekeningen/terugkopen Dagelijks uur (Luxemburgse tijd) op de Evaluatiedag (D) Van D berekend op de tweede bankwerkdag volgend op D ("Berekeningsdag") De hoofdzetel van de SICAV De tweede Luxemburgse bankwerkdag volgend op de toepasselijke Berekeningsdag. Indien deze dag geen bankwerkdag is in de munt van de aandelencategorie waarop ingeschreven is, is de toepasselijke dag van betaling de eerstvolgende bankwerkdag met betrekking tot deze munt. Dividenden: Dividenduitkering niet voorzien: uitsluitend kapitalisatie-aandelen. 6

7 KBL EPB FUND - FLEXIBLE 50/50 Beleggingsdoelstelling Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Beleggingsbeleid De term "flexibel", in de naam van het compartiment, weerspiegelt de flexibiliteit op het niveau van de allocaties (binnen de hierna beschreven limieten) ten opzichte de gemiddelde allocatie die wordt weergegeven door de term "50-50". Dit compartiment belegt de tegoeden zonder beperking voor wat betreft economische sectoren of geografische regio's. Het compartiment belegt, rechtstreeks of via aandelen of deelbewijzen in ICBE's, die zijn toegelaten in overeenstemming met de richtlijn 2009/65/EG, en/of andere ICB's waarin is rekening gehouden met de voorschriften in artikel 41(1) e) van de Wet, waarbij een basisgedeelte in aandelen wordt aangehouden van minimaal 25% en maximaal 75% van de nettoactiva. Dit basisgedeelte is bestemd om te kunnen profiteren van iedere mogelijkheid die er wordt geboden in verband met de fluctuaties op de aandelenmarkten. Het compartiment belegt, rechtstreeks of via aandelen of deelbewijzen in ICBE's of in andere ICB's, in overeenstemming met de richtlijn 2009/65/EG en/of andere ICB's waarin is rekening gehouden met de voorschriften in artikel 41(1) e) van de Wet, volgens een gemiddelde allocatie, 50% van de nettoactiva in aandelen en 50% van de nettoactiva in renteproducten en liquiditeiten (de liquiditeiten vertegenwoordigen maximaal 10% van de nettoactiva). Deze allocatie van de activa dient te worden beschouwd als een gemiddelde. Via het hiervoor genoemde basisgedeelte aan aandelen kan deze allocatie namelijk variëren van 25% van de nettoactiva in aandelen en 75% in renteproducten en liquiditeiten tot 75% van de nettoactiva in aandelen en 25% van de nettoactiva in renteproducten en liquiditeiten. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger Dit compartiment is bestemd voor dynamische beleggers. Hun prioriteit is een waardevermeerdering van hun kapitaal op de lange termijn te behalen door middel van het optimaal samenstellen van een internationaal gediversifieerde portefeuille. Het risiconiveau is hoger dan bij strategieën waarin het gedeelte in aandelen kleiner is maar de rendementsvooruitzichten zijn daarentegen hoger op de lange termijn. Deze belegging biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 4 jaar. 7

8 Historische prestaties Historische prestaties van het compartiment KBL EPB FUND - FLEXIBLE 50/50 (voorheen genoemd DIVERSIFIED SECURITIES FUND - 50/50). Historische prestaties *) 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % KBL EPB Fund Flexible 50/50 aandelen (in EUR) KBL EPB Fund - Flexible 50/50 actions (en EUR) Omloopsnelheid van de portefeuille (in %) (de emissies en de terugkopen worden per NIW-berekeningsdag gecompenseerd) - op ,22 Prestaties van de aandelen (in %) - op ,64 - op ,76 - op ,21 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,88 *) De in het verleden behaalde prestatie is geen indicatie voor de toekomstige prestatie. N.B.: Deze gegevens zijn gebaseerd op historische cijfers en vormen geen waarborg voor de toekomst. 8

9 Commissies die ten laste komen van de belegger Instapkosten Maximaal 5% Uitstapkosten Maximaal 2% Commissies die ten laste komen van de SICAV Beheerder Maximaal 1,5% Depositobank Maximaal 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 Administratief Agent Registratieagent en registrator Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment EUR 3.000,00 plus een vaste commissie per verrichting. Intekeningen en terugkopen Periode Intekeningen / Terugkopen / Conversies tot Toepasbare NIW Plaats van ontvangst voor de inteken- / terugkoop- / conversieorders Betalingen voor de intekeningen/terugkopen: Dagelijks uur (Luxemburgse tijd) op de Evaluatiedag (D) Van D berekend op de tweede bankwerkdag volgend op D ("Berekeningsdag") De hoofdzetel van de SICAV De tweede Luxemburgse bankwerkdag volgend op de toepasselijke Berekeningsdag. Indien deze dag geen bankwerkdag is in de munt van de aandelencategorie waarop ingeschreven is, is de toepasselijke dag van betaling de eerstvolgende bankwerkdag met betrekking tot deze munt. OPGELET: het verzoek tot intekening kan niet kleiner zijn dan vijf aandelen. Dividenden Dividenduitkering niet voorzien: uitsluitend kapitalisatie-aandelen. 9

10 KBL EPB FUND BOND ALLOCATION Beleggingsdoelstelling Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Beleggingsbeleid Dit compartiment belegt voornamelijk, rechtstreeks of via aandelen of deelbewijzen in ICBE's die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EG en/of andere ICB's die de bepalingen van artikel 41 (1) e) van de Wet naleeft, in alle soorten obligaties (zoals Inflation linked bonds, corporate bonds, convertible bonds, high-yield bonds, ) en gelijkaardige instrumenten uitgegeven in een valuta die vrij converteerbaar is door de publiekrechtelijke of private emittenten die zijn gevestigd, of het merendeel van hun activiteiten uitoefenen, in een ontwikkeld of opkomend land, volgens wegingen die afhangen van vooruitlopende indicatoren inzake de positionering in het kader van de ontwikkeling van de economische cyclus. Het compartiment zal waken over een toereikende en behoorlijke spreiding tussen de verschillende obligatiesegmenten. Het obligatiesegment convertible bonds zal nooit meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment kunnen vertegenwoordigen. De opkomende landen zijn Staten die zich in een fase van economische ontwikkeling bevinden maar die echter nog niet het stadium hebben bereikt van de ontwikkelde economieën, zoals die van de West-Europese Staten, Noord-Amerika of Japan. De opkomende landen die op dit moment geschikt zijn voor beleggingen in obligaties, bevinden zich in Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika alsmede in de mediterrane regio en omvatten met name, maar niet uitsluitend, Argentinië, Bangladesh, Brazilië, Bulgarije, China, Kroatië, Colombia, de Tsjechische Republiek, Egypte, Ghana, Hongarije, India, Indonesië, Maleisië, Mexico, Marokko, Pakistan, Peru, Nigeria, Polen, Roemenië, Rusland, Saoedie-Arabië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taïwan, Thailand, de Filippijnen, Turkije, de Oekraïne en Vietnam. De lijst van Staten die als opkomend land zijn gekwalificeerd kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Teneinde de waarde van de niet geïnvesteerde activa van het compartiment te waarborgen zoals beschreven in de eerste alinea, kan het compartiment, in bijkomende mate, tevens beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's en van de geldmarkt en deposito's afgeleide instrumenten. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger Dit compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerende tegoeden wensen te beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille, die is gepositioneerd in verschillende segmenten van de obligatiemarkt (bedrijfsobligaties, inflatiegebonden obligaties, obligaties uit opkomende landen ) en waarvan de allocatie zal variëren afhankelijk van de economische cyclus. Het risiconiveau is hoger dan bij de traditionele Staatsobligaties, maar de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zijn hoger. Deze belegging biedt een gemiddeld risiconiveau en impliceert dientengevolge een aanbevolen beleggingshorizon van minimaal 4 à 5 jaar. De mogelijkheid om in dit compartiment te beleggen hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger, en met name van zijn persoonlijke vermogen, zijn behoeften en de hierboven genoemde beleggingsduur. Geadviseerd wordt om beleggingen voldoende te spreiden zodat deze niet uitsluitend worden blootgesteld aan de risico's van slechts één ICBE. 10

11 Een belegger dient zelf het risico van een dergelijke belegging te analyseren en zijn eigen mening te vormen. Hij laat zich hierbij zonodig adviseren door in deze materie gespecialiseerde adviseurs, met name om na te gaan of de belegging aansluit op zijn financiële situatie. Historische prestaties Historische prestaties van het compartiment KBL EPB FUND BOND ALLOCATION Aangezien dit compartiment in september 2010 is gelanceerd, zijn de gegevens nog niet beschikbaar. Commissies die ten laste komen van de belegger Instapkosten Maximaal 5% Uitstapkosten Maximaal 2% Commissies die ten laste komen van de SICAV Beheerder Maximaal 1% Depositobank Maximaal 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 Administratief Agent Registratieagent en Registrator Intekeningen en terugkopen Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. EUR 3.000,00 plus een vaste commissie per verrichting Periode Intekeningen / Terugkopen / Conversies tot Toepasbare NIW Plaats van ontvangst voor de inteken- / terugkoop- / conversieorders Betalingen voor de intekeningen/terugkopen Dagelijks uur (Luxemburgse tijd) op de Evaluatiedag (D) Van D berekend op de tweede bankwerkdag volgend op D ("Berekeningsdag") Hoofdzetel van de SICAV De tweede Luxemburgse bankwerkdag volgend op de toepasselijke Berekeningsdag. Indien deze dag geen bankwerkdag is in de munt van de aandelencategorie waarop ingeschreven is, is de toepasselijke dag van betaling de eerstvolgende bankwerkdag met betrekking tot deze munt. OPGELET: het verzoek tot intekening kan niet kleiner zijn dan vijf aandelen. Dividenden Dividenduitkering niet voorzien: uitsluitend kapitalisatie-aandelen. 11

12 KBL EPB FUND - UNIVERSAL PORTFOLIO Beleggingsdoelstelling Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Beleggingsbeleid Dit compartiment belegt de tegoeden in verschillende roerende waarden, waaronder zowel obligaties en/of aandelen zonder beperkingen voor wat betreft de economische sector of de geografische oorsprong. De beleggingen in aandelen zullen maximaal 25% van de nettoactiva van het compartiment mogen bedragen. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger Het compartiment is bestemd voor voorzichtige beleggers, die als belangrijkste prioriteit hebben de bescherming van de nominale waarde van het kapitaal dat is belegd middels een investering in eersteklas internationale obligaties, en die tegelijkertijd willen profiteren van het extra groeipotentieel dat wordt geboden door het zeer beperkte percentage dat is toegekend aan de internationale beurzen. De beleggers zijn zich bewust van het feit dat de rendementsvooruitzichten met deze strategie op de lange termijn minder hoog zijn dan voor strategieën waarbij het aandelengedeelte hoger is, maar dat daarentegen het risiconiveau lager is. Deze belegging biedt een gemiddeld risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 2 jaar. 12

13 Historische prestaties Historische prestaties van het compartiment KBL EPB FUND - UNIVERSAL PORTFOLIO (voorheen DIVERSIFIED SECURITIES FUND - UNIVERSAL PORTFOLIO). Historische prestaties*) 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% KBL EPB Fund Universal Portfolio aandelen KBL EPB (in Fund EUR) - Universal Portfolio actions (en EUR) Omloopsnelheid van de portefeuille (in %) (de emissies en de terugkopen worden per NIW-berekeningsdag gecompenseerd) - op ,56 Prestaties van de aandelen (in %) - op ,27 - op ,74 - op ,45 TER per aandeel (in %) - op ,36 *) De in het verleden behaalde prestatie is geen indicatie voor de toekomstige prestatie. N.B.: Deze gegevens zijn gebaseerd op historische cijfers en vormen geen waarborg voor de toekomst 13

14 Commissies die ten laste komen van de belegger Instapkosten Maximaal 5% Uitstapkosten Maximaal 2% De conversie van en naar andere compartimenten is niet toegestaan. Commissies die ten laste komen van de SICAV Beheerder Maximaal 1% Depositobank Maximaal 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 Administratief Agent Registratieagent en Registrator EUR 2.000,00 Maximaal 0,07% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, met een jaarlijks minimum van EUR ,00. Intekeningen en terugkopen Periode Intekeningen / Terugkopen tot Toepasbare NIW Plaats van ontvangst voor de inteken- / terugkoop- / conversieorders Betalingen voor de intekeningen/terugkopen Halfmaandelijks uur (Luxemburgse tijd) op de bankwerkdag voorafgaand aan de Evaluatiedag (D) Van D ("Evaluatiedag"), berekend en gedateerd op de 1e en de 3e donderdag van elke maand Hoofdzetel van de SICAV De 3e Luxemburgse bankwerkdag volgend op de Waarderingsdag Dividenden Verwachte dividenduitbetaling voor de uitkeringsaandelen

15 KBL EPB FUND - FLAGSHIP Beleggingsdoelstelling Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Beleggingsbeleid De beleggingsdoelstelling van het compartiment is het realiseren van vermogensgroei over een lange termijn middels een gemengd, flexibel en niet-geïndexeerd beheer, waarbij de prioriteit wordt gegeven aan een brede spreiding van de risico's. Het compartiment realiseert deze doelstelling door de activa hoofdzakelijk te beleggen in aandelen of deelbewijzen uitgegeven door ICBE's en/of andere ICB's (ETF's inbegrepen) waarvan het beleggingsbeleid is te investeren in effecten, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten of waarvan de portefeuille is samengesteld uit dergelijke waarden. De activa van het compartiment zullen worden toegewezen op basis van de overtuigingen van de beheerder met betrekking tot de markten, het economische klimaat, de marktopportuniteiten, enz., en dit zonder enige beperking of voorbehoud voor wat betreft de geografische, industriële of sectorale spreiding, noch voor wat betreft de strategie voor het beheer van de ICBE's en/of ICB's waarin het compartiment belegt. Het compartiment belegt maximaal 70% van de nettoactiva rechtstreeks in aandelen en aandelen of deelbewijzen in ICB's en/of andere ICB's, waarvan het beleggingsbeleid erop gericht is voor minimaal 75% van de nettoactiva te zijn blootgesteld aan aandelen (ICB's met de zogenoemde "long-only"-strategie). Afhankelijk van de voorwaarden en vooruitzichten die door de markten worden geboden, zal het compartiment tot 100% van de nettoactiva kunnen beleggen in liquiditeiten, bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, ICB's en andere ICB's die zijn belegd in bankdeposito's en/of instrumenten van de bankmarkt, echter de liquiditeiten alleen zullen van bijkomende aard blijven. Het compartiment zal tevens, met het oog op een dekking en/of een efficiënt beheer, gebruik kunnen maken van afgeleide instrumenten en producten, binnen de in het hoofdstuk "Financiële Technieken en Instrumenten" voorziene grenzen en in overeenstemming met het hoofdstuk "Investeringsbeperkingen". De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de financiële markten en die streven naar een groei van het kapitaal op de lange termijn. De belegger dient bereid te zijn aanzienlijke risico's te aanvaarden ten gevolge van schommelingen van de beurskeurzen, de kredietrisico's, de renterisico's, de risico's verbonden aan het gebruik van derivaten, valutarisico's, enz. afhankelijk van het aandeel hiervan in de activa. Dit compartiment is bestemd voor beleggers met een beleggingshorizon van langer dan 5 jaar. 15

16 Historische prestaties Aangezien dit compartiment in december 2011 is gelanceerd, zijn de gegevens nog niet beschikbaar. Commissies die ten laste komen van de belegger Instapkosten Maximaal 5% Uitstapkosten Maximaal 2% Commissies die ten laste komen van de SICAV Beheerder Maximaal 1,5% Depositobank Maximaal 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 Administratief Agent Registratieagent en Registrator Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, met een jaarlijks minimum van EUR ,00. EUR 3.000,00 plus een vaste commissie per verrichting Intekeningen en terugkopen Periode Intekeningen / Terugkopen / Conversies tot Toepasselijke NIW Plaats van ontvangst voor de inteken- / terugkoop- / conversieorders Betalingen voor de intekeningen/terugkopen Dagelijks uur (Luxemburgse tijd) op de werkdag voorafgaand aan de Evaluatiedag (D) Van D berekend op de tweede bankwerkdag volgend op D ("Berekeningsdag") Hoofdzetel van de SICAV De tweede Luxemburgse bankwerkdag volgend op de toepasselijke Berekeningsdag. Indien deze dag geen bankwerkdag is in de munt van de aandelencategorie waarop ingeschreven is, is de toepasselijke dag van betaling de eerstvolgende bankwerkdag met betrekking tot deze munt. Dividenden Verwachte dividenduitbetaling voor de uitkeringsaandelen. 16

17 Opmerkingen betreffende de historische prestaties De jaarlijkse prestaties zijn berekend voor de 3 laatste boekjaren. Voor de compartimenten / type aandelen die in de loop van het boekjaar zijn gelanceerd of opgeheven, is de overeenkomstige jaarprestatie niet berekend. De in het verleden behaalde prestatie is geen indicatie voor de toekomstige prestatie. In de gegevens met betrekking tot de prestatie is geen rekening gehouden met de geïnde commissies en kosten bij de uitgifte en de terugkoop van de aandelen van de SICAV. De gepresenteerde TER (Total Expense Ratio) en PTR (Portfolio Turnover Rate) worden berekend met inachtneming van de Richtlijn voor de berekening en de publicatie van de TER en de PTR, die op 16 mei 2008 is uitgevaardigd door de Zwitserse vereniging van de beleggingsfondsen ("Swiss Funds Association SFA"). De TER en de PTR worden berekend over de 12 laatste maanden voorafgaand aan de aangeduide referentiedatum. De kosten van transacties worden niet opgenomen in de berekening van de TER. De synthetische TER wordt berekend op basis van de beschikbare informatie op het moment van opstellen van dit document. Als belangrijke indicator van de omvang van de bijkomende kosten voor de SICAV bij de aankoop en de verkoop van de belegging, is de PTR berekend volgens de volgende formule: PTR = [(Totaal 1 Totaal 2) / M ] x 100 waarbij: Totaal 1 = totaal van de transacties op effecten tijdens het boekjaar = X + Y waarbij X = aankoop van effecten en Y = verkoop van effecten Totaal 2 = totaal van de transacties op aandelen van de SICAV tijdens het boekjaar = S + T waarbij S = uitgifte van aandelen van de SICAV en T = terugkoop van aandelen van de SICAV De uitgiften en terugkopen van aandelen worden gecompenseerd per datum van berekening van de nettoinventariswaarde. M = gemiddeld netto actief 17

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBL EPB Equity Fund II

KBL EPB Equity Fund II KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B 43.091 BTW-Nr.: 1993

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING WAT IS EEN ICB? Een ICB (Instelling voor Collectieve Belegging of fonds in de omgangstaal) is een instelling die heeft als doelstelling kapitaal op te

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN RICHELIEU INVESTMENT FUNDS

VRAGEN EN ANTWOORDEN RICHELIEU INVESTMENT FUNDS RICHELIEU INVESTMENT FUNDS VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE FUSIE VAN DE COMPARTIMENTEN NAAR LUXEMBURGS RECHT VAN PUILAETCO DEWAAY FUND (L) MET DE SICAV S VAN RICHELIEU INVESTMENT FUNDS VRAGEN & ANTWOORDEN

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie