Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefiche Argenta Fund of Funds"

Transcriptie

1 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.012,07 Nettoactiva ,71 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 3-5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 1,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,56 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,84 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 0,80 % Risicoklasse 2 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 2 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 15 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is 3 tot 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -0,41 % -0,12 % - - 0,31 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 0,86 % -0,26 % 0,17 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2013) Argenta Fund of Funds Zeer Defensief

2 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 7,18 % Nordea 1, van het type open ICB. Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) 6,68 % Deutsche Invest I, van het type open ICB. BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 6,30 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 6,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Dépôt à Terme 19,99 % % van vermogen in top 5 posities 46,41 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 1,78 % DAT 7,08 % Aandelen- en obligatie-icb s 70,06 % Obligatie-ICB s 19,93 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

3 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Defensief Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.111,26 Nettoactiva ,22 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,38 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,41 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 50 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 5,05 % 1,74 % 2,98 % - 1,46 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 7 6,36 % 6 5 4,45 % 4 3 2,82 % 2 1,75 % ,63 % 0,39 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Defensief

4 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 4,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Italia 4.5% BTP 13/ ,03 % is een Italiaanse staatsobligatie. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 2,72 % BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 2,50 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB. IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 2,38 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Poland 5.25% Ser / ,34 % Is een Poolse staatsobligatie. Pictet EUR Short Term High Yield I EUR Cap 2,27 % Pictet, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 2,18 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 2,17 % Nordea 1, van het type open ICB. US 1.625% T-Notes Ser F / ,08 % Is een Amerikaanse staatsobligatie. % van vermogen in top 10 posities 25,91 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 18,99 % Aandelen-ICB s / aandelen 35,64 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,03 % Obligatie-ICB s 38,00 % Monetaire ICB s 0,32 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

5 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Neutraal Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Neutraal is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.242,15 Nettoactiva ,3 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,57 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,86 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Neutraal is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 85 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 8,82 % 3,36 % 5,53 % - 3,02 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) ,12 % 7,91 % 6 5,99 % 4,95 % ,41 % -0,05 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Neutraal

6 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 4,13 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 3,70 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 3,45 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 3,14 % Fidelity Fds China Consumer A ACC EUR Cap 2,68 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 2,64 % Is een Franse FCP van het type open ICB. DWS Deutschland Cap 2,40 % is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB Pictet Security I USD Cap 2,32 % Pictet, van het type open ICB. Vanguard Investment Ser Plc US Opp Fd I Cap 6 1,97 % Is een compartiment van de Ierse bevek Vanguard Investment Series Plc, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 1,96 % % van vermogen in top 10 posities 28,39 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 9,21 % Aandelen-ICB s / aandelen 56,72 % Aandelen- en obligatie-icb s 6,04 % Obligatie-ICB s 27,66 % Monetaire ICB s 0,35 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

7 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Dynamisch Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met verander lijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.372,22 Nettoactiva ,45 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,73 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,14 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 5 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Dynamisch is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 7 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 14,93 % 5,40 % 7,99 % - 4,44 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 12 9,73 % 10,77 % 9 9,08 % 7,31 % ,40 % -0,04 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Dynamisch

8 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 5,91 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 6 5,18 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 4,84 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Responsible Growth R (Retail) EUR Cap 4,42 % Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 4,31 % Fidelity Fds China Consumer A ACC USD Cap 3,93 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Technologie R (Retail) EUR Cap 3,57 % Pictet Security I USD Cap 3,28 % Pictet, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 3,17 % DWS Deutschland Cap 3,12 % Is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB % van vermogen in top 10 posities 41,74 % Totaal aantal posities 136 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Obligaties 5,25 % Aandelen-ICB s / aandelen 78,75 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,65 % Obligatie-ICB s 8,35 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Wanneer Argenta Fund of Funds Dynamisch meer dan 25 procent belegt in vastrentende effecten, betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 25-01-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Click Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Click

Jaarverslag Millesimo Click Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Click - jaarverslag 31.12.2016-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van de in bedragen en in percentages op 31 december 2016... 4 4. Beheerders...

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Crelan Fund Sustainable

Crelan Fund Sustainable Crelan Fund Sustainable Feeder van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Sustainable

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Invesco Pan European High Income Fund Presentatie Finance Avenue

Invesco Pan European High Income Fund Presentatie Finance Avenue Invesco Pan European High Income Fund Presentatie Finance Avenue November 2016 Steve Beckers Retail Sales Belux Deze commerciële presentatie is uitsluitend bestemd voor Finance Avenue in november 2016

Nadere informatie

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) %

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie