Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!"

Transcriptie

1 Flexibele fondsen

2 Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid van de beheerders 4 De risico s van flexibele fondsen 5 Geen kapitaalbescherming 5 Risico s van beleggingen in aandelen en obligaties 5 Een variabel en discretionair risicoprofiel 5 Flexibele fondsen geselecteerd door Delta Lloyd Bank 6 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en fiscaliteit 7 Aanbevolen beleggersprofiel 7 Ethna-Aktiv T (EUR) & Carmignac Patrimoine A (EUR) 9 Beleggingsbeleid en belangrijkste financiële kenmerken Ethna-Aktiv T (EUR) 10 Carmignac Patrimoine A (EUR) 12

3 Flexibele fondsen 1 Een airbag in uw portefeuille! Het beste moment om in aandelen te beleggen is moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beurzen volatiel zijn. De financiële markten worden immers niet alleen door rationele elementen beïnvloed (de economische, sectorale en geografische activiteit, de evolutie van de rentevoeten...), maar ook door emotionele factoren (speculatieve zeepbellen, sociopolitieke gebeurtenissen, het klimaat...). Het is dus niet altijd gemakkelijk om tegen een lage koers te kopen en tegen een hoge te verkopen. Koers 1. Wel, wel! De koersen stijgen Ik moet de markten wat beter volgen. 2. Ik koop! 4. Ik lig er wakker van Ik verkoop! 3. I k m o e t ge b r u i k m a ke n van de correctie om het dubbele te kopen. 5. Zij die belegden, zullen bedrogen uitkomen. Tijd Koers Een oplossing? Met een gediversifieerde portefeuille gedeeltelijk beleggen in flexibel beheerde gemengde fondsen 1, beter bekend als flexibele fondsen 1. Deze aanpak is bedoeld om enerzijds in crisisperioden de verliezen te beperken en anderzijds in mindere mate voordeel te doen met stijgende koersen, aangezien deze fondsen streven naar de vrijwaring van het kapitaal. Beurscrisis Beurscrisis Tijd 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 3

4 De voordelen van flexibele fondsen 1 Gediversifieerde gemengde fondsen 1 Flexibel beheerde gemengde fondsen 1 zijn ruim gediversifieerd, om de verschillende trends op de financiële markten te benutten. Ze kunnen in verschillende beleggingscategorieën en in een groot aantal individuele effecten beleggen. Meestal beleggen ze in aandelen, obligaties en liquiditeiten, maar ook andere categorieën van financiële activa komen in aanmerking. De beleggingen in aandelen mikken op winst wanneer de beurzen stijgen, de beleggingen in obligaties en liquiditeiten zijn bedoeld om andere bronnen van potentieel rendement te benutten en de waarde van het fonds 1 te beschermen tegen de schommelingen van de aandelen. Bovendien zijn de activacategorieën meestal in ruime mate zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd. Dat geeft de beheerders de mogelijkheid om gebruik te maken van opportuniteiten op verschillende obligatie- en aandelenmarkten, afhankelijk van hun verwachtingen. Een zeer flexibel actief beheer De meeste gemengde fondsen 1 streven naar een risicoprofiel op lange termijn dat bij een bepaald beleggerstemperament past. De spreiding van de activa van deze gemengde fondsen 1 kan verschillen naarmate de beurzen en de verwachtingen van de beheerders evolueren, maar de variaties zijn meestal beperkt volgens het risicoprofiel van het fonds. Zo zal een neutraal gemengd fonds op lange termijn gemiddeld ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties en liquiditeiten houden. De beheerders van een gemengd fonds 1 met flexibel beheer hebben een grote vrijheid om de spreiding van de activa op korte termijn te wijzigen. Met andere woorden, ze kunnen hun posities in aandelen of obligaties zodanig aanpassen dat het risicoprofiel van het fonds 1 volledig verandert. Bepaalde gemengde fondsen 1 met flexibel beheer kunnen bijvoorbeeld tijdens een beurscrash hun belegging in aandelen zelfs van 50% naar 0% verlagen. Deze flexibiliteit is erg nuttig om in het geval van een beurscrisis de potentiële verliezen te beperken. Expertise en onafhankelijkheid van de beheerders Een flexibel gemengd beheer veronderstelt een beheerdersteam met expertise in de evolutie van de verschillende financiële markten en de selectie van activa. Om hun risicobenadering snel te kunnen aanpassen aan de schommelingen van de markten, zonder de voorzichtigheid uit het oog te verliezen, moeten de beheerders bovendien in het ideale geval veel ervaring hebben, zodat ze onafhankelijk en los van elke emotie de juiste keuzen maken. Sommige beheerders namen dankzij hun expertise en ervaring in het verleden beslissingen die het verschil maakten. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 4

5 De risico s van flexibele fondsen 1 Geen kapitaalbescherming Hoewel de gemengde fondsen 1 met flexibel beheer in crisisperioden de verliezen trachten te beperken, garanderen ze geen kapitaalbescherming. Risico s van beleggingen in aandelen en obligaties De effecten en activacategorieën waarin een gemengd fonds 1 belegt, kunnen zowel opwaarts als neerwaarts schommelen. De verschillende risico s zijn onder meer: het risico van de markt, sectoren of ondernemingen; het risico van de stijging van rentevoeten of kredietspreads; geopolitieke risico s; het risico van de emittent, de tegenpartij of een faillissement; de wisselkoersrisico s van beleggingen in vreemde valuta; de risico s van afgeleide instrumenten. Een variabel en discretionair risicoprofiel Zoals gezegd, kunnen de beheerders van flexibele fondsen 1 het risicoprofiel van hun beheer snel wijzigen naarmate de financiële markten en hun verwachtingen evolueren. Die grote flexibiliteit kan leiden tot sterke positieve of negatieve verschillen in prestatie tegenover de markten. Bovendien streven deze fondsen 1 naar een beperking van het verlies in crisisperioden, zodat ze slechts gedeeltelijk hun voordeel doen met een stijging van de markten, anders dan gemengde fondsen 1 die op een stabiel risicoprofiel en een stabiele spreiding van de activa op lange termijn mikken. Ten slotte kan het zeer flexibele beheer van deze fondsen 1 de prestaties sterk doen dalen als de beheerders zich in de markttrends vergissen. Om al die redenen is het belangrijk, alvorens te kiezen voor dit type van belegging, rekening te houden met de financiële situatie, de ervaring, de diversificatie van de portefeuille, de kennis en de beleggingsdoelstellingen van elke potentiële belegger. Daarom is het aanbevolen meer informatie over dit onderwerp te vragen aan uw Delta Lloyd-adviseur. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De categorie Carmignac Patrimoine A (EUR) werd opgericht op 7 november 1989 en de categorie Ethna-Aktiv T (EUR) werd opgericht op 16 juli De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 5

6 Flexibele fondsen 1 geselecteerd door Delta Lloyd Bank In België vinden we een groot aantal flexibele fondsen 1, van meer defensief tot meer dynamisch. Om de portefeuille te diversifiëren en als gedeeltelijke bescherming tegen de volatiliteit van de markten, heeft Delta Lloyd Bank voor de potentiële beleggers met een geschikt beleggersprofiel twee goed aangeschreven gemeenschappelijke beleggingsfondsen gekozen: Ethna-Aktiv T (EUR) 2 en Carmignac Patrimoine A (EUR) 2. Ze hebben het voordeel dat ze de risicobeleggingen in aandelen beperken tot maximaal de helft van hun activa. Deze twee fondsen 1 hebben echter elk een ander beheer. Bijvoorbeeld: Het gemeenschappelijk beleggingsfonds Ethna-Aktiv T (EUR) 2 is een voorzichtig fonds 1 dat op de eerste plaats de volatiliteit van de aandelenmarkten wil beperken terwijl het naar een kapitaalaangroei op lange termijn streeft. Het belegt bovendien voornamelijk in de ontwikkelde landen (van de OESO). Het gemeenschappelijk beleggingsfonds Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 is eerder een op overtuigingen gebaseerd fonds 1 dat een evenwicht zoekt tussen risico en rendement op lange termijn. Het streeft op middellange termijn naar een betere prestatie dan zijn benchmark, die voor 50% bestaat uit een wereldindex van aandelen en voor 50% uit een wereldindex van obligaties. Het kan ook maximaal 25% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van groeilanden en maximaal 25% in obligaties van groeilanden (China, Brazilië, Mexico, Afrika, India...). Hoewel deze aandelen in sommige perioden een beter potentieel rendement hebben, zijn ze vaak ook riskanter dan die van de ontwikkelde landen (onder meer als gevolg van de geopolitieke spanningen). Bovendien kan de blootstelling van dit fonds aan vreemde valuta een grotere rol spelen in zijn beheer. Hoewel het beheer in het verleden van deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen geen enkele garantie vormt voor de toekomst, hebben beide fondsen 1 in het verleden bewezen dat ze enerzijds de verliezen in een periode van beurscrisis kunnen beperken en anderzijds voor een gedeelte kunnen profiteren van de groei van de financiële markten wanneer de beurzen stijgen. Globale spreiding van de grote activacategorieën tot 31/12/ Ethna-Aktiv T (EUR) (sinds 31/07/2009) Carmignac Patrimoine A (EUR) (sinds 31/01/2005) De beheerders van gemengde fondsen 1 met flexibel beheer hebben een zeer grote vrijheid om de spreiding van de activa op korte termijn te wijzigen. Met andere woorden, ze kunnen hun posities in aandelen, obligaties en liquiditeiten zodanig aanpassen dat het risicoprofiel van het fonds 1 volledig verandert. Hoewel het beheer in het verleden van deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen geen enkele garantie vormt voor de toekomst, heeft het flexibele actieve beheer de verliezen beperkt tijdens vorige beurscrashes zoals die van 2008 (vastgoedcrisis). Voor meer informatie, raadpleeg het beleggingsbeleid en de belangrijkste financiële kenmerken van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Ethna-Aktiv T (EUR) 2 en Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 op pagina s 14 tot 17. 6

7 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en fiscaliteit De door Delta Lloyd Bank geselecteerde flexibele fondsen 1 in deze brochure zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de vorm van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar buitenlands recht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), vormt een GBF een zuiver contractueel beleggingsvehikel zonder rechtspersoonlijkheid. Het betreft een gewone onverdeeldheid van goederen. De certificaathouders zijn onverdeelde eigenaren van het vermogen van een GBF. Het ontbreken van een rechtspersoonlijkheid betekent dat een GBF fiscaal transparant is. De inkomsten (dividenden en interesten) van het GBF worden beschouwd als roerende inkomsten van de beleggers op het ogenblik van de toewijzing van de roerende inkomsten aan de beleggings- instelling. Daaruit volgt dat beleggers die natuurlijke personen en Belgische fiscale rijksinwoners zijn de dividenden en interesten die zij elk jaar ontvangen en waarop geen roerende voorheffing van 25% is geheven, moeten aangeven voor de belasting op de natuurlijke personen. Naast deze aangifte moeten de beleggers die natuurlijke personen en Belgische fiscale rijksinwoners zijn op het ogenblik van de verkoop een roerende voorheffing betalen van 25% op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1. Er is wel geen roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde minderwaarden en er moet geen Taks op de Beursverrichtingen (TOB) worden betaald. Aanbevolen beleggersprofiel De financiële instrumenten voorgesteld in dit document kunnen tot de helft aandelen (en aanverwante effecten) bevatten; het restant is voornamelijk in obligaties en liquiditeiten belegd. Indien Delta Lloyd Bank adviseert om op deze beleggingen in te schrijven, worden zij met het oog op de bescherming van de beleggers automatisch verondersteld 50% aandelen en 50% obligaties te houden (ook al kan het percentage aandelen veel lager zijn). Bovendien is een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar aanbevolen en moet de roerende portefeuille van de belegger na de intekening op deze beleggingen overeenkomen met de samenstelling van het relevante beleggersprofiel. Voor meer informatie over deze beleggersprofielen kunt u terecht bij uw Delta Lloyd-adviseur. Delta Lloyd Bank raadt een belegging in deze financiële instrumenten uitsluitend aan als u hun kenmerken goed begrijpt en, meer bepaald, begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Bovendien mag elke beslissing tot beleggen in een van de financiële instrumenten opgenomen in dit document pas worden genomen na kennisneming van de meest recente versie van het prospectus en van de Essentiële beleggersinformatie van deze financiële instrumenten. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 7

8

9 Ethna-Aktiv T (EUR) & Carmignac Patrimoine A (EUR) Beleggingsbeleid en belangrijkste financiële kenmerken 9

10 Ethna-Aktiv T (EUR) 2 Een voorzichtig flexibel fonds 1 dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn Beleggingsbeleid Het hoofddoel van Ethna-Aktiv T (EUR) 2 is een interessante meerwaarde in euro realiseren, rekening houdend met de stabiliteit van de waarde en de liquiditeit van de activa van het fonds 1. Het fonds 1 belegt zijn activa in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito s. Het gedeelte aandelen, aandelenfondsen en aan aandelen gelijkgestelde effecten mag in totaal niet hoger zijn dan 49% van de nettoactiva van het fonds 1. De belegging in andere fondsen mag niet hoger zijn dan 10% van de activa van het fonds 1. Het fonds belegt voornamelijk in activa van emittenten die in een lidstaat van de OESO gevestigd zijn. Het fonds 1 kan gebruik maken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de toekomstige koers van andere activa-elementen ( afgeleide producten ) om zijn activa in te dekken of te doen aangroeien. Brutorendementen per kalenderjaar (van 01/01/10 tot 31/12/14) 3 Evolutie van de koers (basis 100) sinds de oprichting (van 16/07/09 tot 31/12/14) 3 12% % 8% 6% 9,9% 10,0% 5,3% 7,6% % 120 2% 0% -2% -4% -1,9% De categorie Ethna-Aktiv T (EUR) 2 werd opgericht op 16 juli

11 Belangrijkste financiële kenmerken Benaming Beheersmaatschappij ISIN-code Ethna-Aktiv T (EUR) ETHENEA Independent Investors S.A. ( LU Rechtsvorm Gemeenschappelijk beleggingsfonds met kapitalisatie naar Luxemburgs recht Ethna-Aktiv Deelbewijzencategorie T (EUR) Munt EUR Orders Orders door Delta Lloyd Bank ontvangen voor 17 u. op dag D: - Koersdatum: D+1 - Valutadatum: D+3 Minimale inschrijving Eén deelbewijs Uitgiftedatum Beheersprovisie 1,50% + 0,15% administratiekosten (waarvan 0,54% provisie voor Delta Lloyd Bank) Prestatievergoeding voor de beheersmaatschappij Financiële dienstverlening Instapkosten Delta Lloyd Bank Tot 20% van elke stijging van de activa van het fonds 1 boven 5% per jaar, op voorwaarde dat de voorgaande waardeverminderingen gecompenseerd zijn. CACEIS Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Minder dan EUR: 2,50% tot EUR: 2,25% tot EUR: 2,00% EUR of meer: 1,50% Meer dan 5 jaar Beleggingshorizon Periodiciteit van de NIW Elke werkdag (behalve 24 en 31/12) Publicatie van de NIW op Roerende voorheffing Onder voorbehoud van toekomstige fiscale wijzigingen: 25% voorheffing bij de verkoop op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1 ; 25% op de roerende inkomsten ontvangen via het gemeenschappelijk beleggingsfonds, die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen. De belegger die een natuurlijke persoon en een Belgische fiscale rijksinwoner is, moet deze inkomsten die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen, op zijn jaarlijkse belastingaangifte vermelden. Om deze inkomsten elk jaar te berekenen, is een calculator beschikbaar op Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Wettelijke documenten Geen Het prospectus (NL/FR), de jaarverslagen (NL/FR), de halfjaarverslagen (FR/ENG) en de Essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener en op 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 11

12 Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 Een flexibel fonds 1 dat streeft naar een evenwicht tussen risico en rendement op lange termijn Beleggingsbeleid Het fonds 1 streeft naar betere prestaties dan zijn benchmark, op een termijn van meer dan 3 jaar. De benchmark is een index samengesteld als volgt: 50% wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD), berekend met herbelegging van de nettodividenden, en 50% wereldindex van obligaties Citigroup WGBI All Maturities, berekend met herbelegging van de coupons. Voor de deelbewijzen in euro en de ingedekte deelbewijzen wordt de indicator elk kwartaal herberekend en omgezet in euro. Het fonds 1 is een gediversifieerd fonds met de volgende rendementsdrijvers. Aandelen: het fonds 1 is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder sectorale of geografische beperkingen, inclusief groeilanden tot 25% van de nettoactiva). Renteproducten: de nettoactiva van het fonds 1 worden voor 50% tot 100% belegd in publieke en/of private obligaties met vaste en/of variabele rente en in monetaire producten. De gemiddelde rating van de door het fonds 1 gehouden obligaties moet ten minste Investment Grade zijn (minimaal BBB- /Baa of een equivalente rating van een ratingbureau 4 ). De renteproducten van groeilanden mogen niet meer dan 25% van de nettoactiva bedragen. Munt: het fonds 1 mag andere dan zijn waarderingsmunt als blootstelling of indekking gebruiken. Brutorendementen per kalenderjaar sinds 10 jaar (van 01/01/05 tot 31/12/14) 3 Evolutie van de koers (basis 100) sinds 10 jaar (van 01/01/05 tot 31/12/14) 3 25,0% 21,2% 20,0% 15,0% 16,4% 17,6% 13,4% 15,3% 16,0% ,0% 5,0% 0% 9,1% 4,5% 0,6% 0,0% -0,5% 6,9% 8,8% 5,4% 5,9% 4,7% 3,5% 1,8% -0,8% ,0% -10,0% Carmignac Patrimoine A EUR acc Benchmark ,0% -15,0% De categorie Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 werd opgericht op 7 november Carmignac Patrimoine A (EUR) Benchmark 12

13 Belangrijkste financiële kenmerken Benaming Beheersmaatschappij ISIN-code Carmignac Patrimoine A (EUR) Carmignac gestion ( FR Rechtsvorm Gemeenschappelijk beleggingsfonds met kapitalisatie naar Frans recht Carmignac Patrimoine Deelbewijzencategorie A (EUR) Munt EUR Orders Orders door Delta Lloyd Bank ontvangen voor 18 u. op dag D: - Koersdatum: D - Valutadatum: D+3 Minimale inschrijving Eén deelbewijs Uitgiftedatum Beheersprovisie 1,50% (waarvan 0,54% provisie voor Delta Lloyd Bank) Prestatievergoeding voor de beheersmaatschappij Financiële dienstverlening Instapkosten Delta Lloyd Bank Beleggingshorizon Periodiciteit van de NIW Publicatie van de NIW op Roerende voorheffing Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Wettelijke documenten 10% van de meerprestatie van het fonds 1 tegenover zijn benchmark in het geval van een positieve prestatie. CACEIS Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Minder dan EUR: 2,50% tot EUR: 2,25% tot EUR: 2,00% EUR of meer: 1,50% Meer dan 5 jaar Elke werkdag Onder voorbehoud van toekomstige fiscale wijzigingen: 25% voorheffing bij de verkoop op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1 verkregen meerwaarden (indien het minimaal 25% schuldvorderingen houdt); 25% op de roerende inkomsten ontvangen via het gemeenschappelijk beleggingsfonds die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen. De belegger die een natuurlijke persoon en een Belgische fiscale rijksinwoner is, moet deze niet aan de roerende voorheffing onderworpen inkomsten op zijn jaarlijkse belastingaangifte vermelden. Om deze inkomsten elk jaar te berekenen, is een calculator beschikbaar op Geen Het prospectus (NL/FR), de jaarverslagen (NL/FR), de halfjaarverslagen (NL/FR) en de Essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener en op 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 4 Zie bijvoorbeeld de ratings van de volgende ratingbureaus: Standard & Poor s ( Fitch ( en Moody s ( 13

14 N-BRO-109/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert, Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - FSMA A

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Gerenommeerde beheerders

Gerenommeerde beheerders Future Invest Plan Future Invest Plan Een beleggingsplan voor de projecten die u na aan het hart liggen Iedereen heeft plannen voor later. De interpretatie van het begrip later verschilt echter van persoon

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Crelan Fund Sustainable

Crelan Fund Sustainable Crelan Fund Sustainable Feeder van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Sustainable

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013 Bescherming tegen inflatie met een echte internationale diversificatie Inflatiegerelateerde obligaties zijn een interessante diversificatie. Ze bieden niet alleen bescherming tegen inflatie, maar kunnen

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING WAT IS EEN ICB? Een ICB (Instelling voor Collectieve Belegging of fonds in de omgangstaal) is een instelling die heeft als doelstelling kapitaal op te

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon beleggingen ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon optinote carmignac patrimoine AXA Belgium Finance (NL) Op de eindvervaldag, 14 februari

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCP) naar Frans recht

Gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCP) naar Frans recht CPR Silver Age Juli 2013 Gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCP) naar Frans recht De doelstelling van CPR Silver Age is van een gunstige trend te profiteren, met name de veroudering van de bevolking, door

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie