Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!"

Transcriptie

1 Flexibele fondsen

2 Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid van de beheerders 4 De risico s van flexibele fondsen 5 Geen kapitaalbescherming 5 Risico s van beleggingen in aandelen en obligaties 5 Een variabel en discretionair risicoprofiel 5 Flexibele fondsen geselecteerd door Delta Lloyd Bank 6 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en fiscaliteit 7 Aanbevolen beleggersprofiel 7 Ethna-Aktiv T (EUR) & Carmignac Patrimoine A (EUR) 9 Beleggingsbeleid en belangrijkste financiële kenmerken Ethna-Aktiv T (EUR) 10 Carmignac Patrimoine A (EUR) 12

3 Flexibele fondsen 1 Een airbag in uw portefeuille! Het beste moment om in aandelen te beleggen is moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beurzen volatiel zijn. De financiële markten worden immers niet alleen door rationele elementen beïnvloed (de economische, sectorale en geografische activiteit, de evolutie van de rentevoeten...), maar ook door emotionele factoren (speculatieve zeepbellen, sociopolitieke gebeurtenissen, het klimaat...). Het is dus niet altijd gemakkelijk om tegen een lage koers te kopen en tegen een hoge te verkopen. Koers 1. Wel, wel! De koersen stijgen Ik moet de markten wat beter volgen. 2. Ik koop! 4. Ik lig er wakker van Ik verkoop! 3. I k m o e t ge b r u i k m a ke n van de correctie om het dubbele te kopen. 5. Zij die belegden, zullen bedrogen uitkomen. Tijd Koers Een oplossing? Met een gediversifieerde portefeuille gedeeltelijk beleggen in flexibel beheerde gemengde fondsen 1, beter bekend als flexibele fondsen 1. Deze aanpak is bedoeld om enerzijds in crisisperioden de verliezen te beperken en anderzijds in mindere mate voordeel te doen met stijgende koersen, aangezien deze fondsen streven naar de vrijwaring van het kapitaal. Beurscrisis Beurscrisis Tijd 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 3

4 De voordelen van flexibele fondsen 1 Gediversifieerde gemengde fondsen 1 Flexibel beheerde gemengde fondsen 1 zijn ruim gediversifieerd, om de verschillende trends op de financiële markten te benutten. Ze kunnen in verschillende beleggingscategorieën en in een groot aantal individuele effecten beleggen. Meestal beleggen ze in aandelen, obligaties en liquiditeiten, maar ook andere categorieën van financiële activa komen in aanmerking. De beleggingen in aandelen mikken op winst wanneer de beurzen stijgen, de beleggingen in obligaties en liquiditeiten zijn bedoeld om andere bronnen van potentieel rendement te benutten en de waarde van het fonds 1 te beschermen tegen de schommelingen van de aandelen. Bovendien zijn de activacategorieën meestal in ruime mate zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd. Dat geeft de beheerders de mogelijkheid om gebruik te maken van opportuniteiten op verschillende obligatie- en aandelenmarkten, afhankelijk van hun verwachtingen. Een zeer flexibel actief beheer De meeste gemengde fondsen 1 streven naar een risicoprofiel op lange termijn dat bij een bepaald beleggerstemperament past. De spreiding van de activa van deze gemengde fondsen 1 kan verschillen naarmate de beurzen en de verwachtingen van de beheerders evolueren, maar de variaties zijn meestal beperkt volgens het risicoprofiel van het fonds. Zo zal een neutraal gemengd fonds op lange termijn gemiddeld ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties en liquiditeiten houden. De beheerders van een gemengd fonds 1 met flexibel beheer hebben een grote vrijheid om de spreiding van de activa op korte termijn te wijzigen. Met andere woorden, ze kunnen hun posities in aandelen of obligaties zodanig aanpassen dat het risicoprofiel van het fonds 1 volledig verandert. Bepaalde gemengde fondsen 1 met flexibel beheer kunnen bijvoorbeeld tijdens een beurscrash hun belegging in aandelen zelfs van 50% naar 0% verlagen. Deze flexibiliteit is erg nuttig om in het geval van een beurscrisis de potentiële verliezen te beperken. Expertise en onafhankelijkheid van de beheerders Een flexibel gemengd beheer veronderstelt een beheerdersteam met expertise in de evolutie van de verschillende financiële markten en de selectie van activa. Om hun risicobenadering snel te kunnen aanpassen aan de schommelingen van de markten, zonder de voorzichtigheid uit het oog te verliezen, moeten de beheerders bovendien in het ideale geval veel ervaring hebben, zodat ze onafhankelijk en los van elke emotie de juiste keuzen maken. Sommige beheerders namen dankzij hun expertise en ervaring in het verleden beslissingen die het verschil maakten. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 4

5 De risico s van flexibele fondsen 1 Geen kapitaalbescherming Hoewel de gemengde fondsen 1 met flexibel beheer in crisisperioden de verliezen trachten te beperken, garanderen ze geen kapitaalbescherming. Risico s van beleggingen in aandelen en obligaties De effecten en activacategorieën waarin een gemengd fonds 1 belegt, kunnen zowel opwaarts als neerwaarts schommelen. De verschillende risico s zijn onder meer: het risico van de markt, sectoren of ondernemingen; het risico van de stijging van rentevoeten of kredietspreads; geopolitieke risico s; het risico van de emittent, de tegenpartij of een faillissement; de wisselkoersrisico s van beleggingen in vreemde valuta; de risico s van afgeleide instrumenten. Een variabel en discretionair risicoprofiel Zoals gezegd, kunnen de beheerders van flexibele fondsen 1 het risicoprofiel van hun beheer snel wijzigen naarmate de financiële markten en hun verwachtingen evolueren. Die grote flexibiliteit kan leiden tot sterke positieve of negatieve verschillen in prestatie tegenover de markten. Bovendien streven deze fondsen 1 naar een beperking van het verlies in crisisperioden, zodat ze slechts gedeeltelijk hun voordeel doen met een stijging van de markten, anders dan gemengde fondsen 1 die op een stabiel risicoprofiel en een stabiele spreiding van de activa op lange termijn mikken. Ten slotte kan het zeer flexibele beheer van deze fondsen 1 de prestaties sterk doen dalen als de beheerders zich in de markttrends vergissen. Om al die redenen is het belangrijk, alvorens te kiezen voor dit type van belegging, rekening te houden met de financiële situatie, de ervaring, de diversificatie van de portefeuille, de kennis en de beleggingsdoelstellingen van elke potentiële belegger. Daarom is het aanbevolen meer informatie over dit onderwerp te vragen aan uw Delta Lloyd-adviseur. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De categorie Carmignac Patrimoine A (EUR) werd opgericht op 7 november 1989 en de categorie Ethna-Aktiv T (EUR) werd opgericht op 16 juli De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 5

6 Flexibele fondsen 1 geselecteerd door Delta Lloyd Bank In België vinden we een groot aantal flexibele fondsen 1, van meer defensief tot meer dynamisch. Om de portefeuille te diversifiëren en als gedeeltelijke bescherming tegen de volatiliteit van de markten, heeft Delta Lloyd Bank voor de potentiële beleggers met een geschikt beleggersprofiel twee goed aangeschreven gemeenschappelijke beleggingsfondsen gekozen: Ethna-Aktiv T (EUR) 2 en Carmignac Patrimoine A (EUR) 2. Ze hebben het voordeel dat ze de risicobeleggingen in aandelen beperken tot maximaal de helft van hun activa. Deze twee fondsen 1 hebben echter elk een ander beheer. Bijvoorbeeld: Het gemeenschappelijk beleggingsfonds Ethna-Aktiv T (EUR) 2 is een voorzichtig fonds 1 dat op de eerste plaats de volatiliteit van de aandelenmarkten wil beperken terwijl het naar een kapitaalaangroei op lange termijn streeft. Het belegt bovendien voornamelijk in de ontwikkelde landen (van de OESO). Het gemeenschappelijk beleggingsfonds Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 is eerder een op overtuigingen gebaseerd fonds 1 dat een evenwicht zoekt tussen risico en rendement op lange termijn. Het streeft op middellange termijn naar een betere prestatie dan zijn benchmark, die voor 50% bestaat uit een wereldindex van aandelen en voor 50% uit een wereldindex van obligaties. Het kan ook maximaal 25% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van groeilanden en maximaal 25% in obligaties van groeilanden (China, Brazilië, Mexico, Afrika, India...). Hoewel deze aandelen in sommige perioden een beter potentieel rendement hebben, zijn ze vaak ook riskanter dan die van de ontwikkelde landen (onder meer als gevolg van de geopolitieke spanningen). Bovendien kan de blootstelling van dit fonds aan vreemde valuta een grotere rol spelen in zijn beheer. Hoewel het beheer in het verleden van deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen geen enkele garantie vormt voor de toekomst, hebben beide fondsen 1 in het verleden bewezen dat ze enerzijds de verliezen in een periode van beurscrisis kunnen beperken en anderzijds voor een gedeelte kunnen profiteren van de groei van de financiële markten wanneer de beurzen stijgen. Globale spreiding van de grote activacategorieën tot 31/12/ Ethna-Aktiv T (EUR) (sinds 31/07/2009) Carmignac Patrimoine A (EUR) (sinds 31/01/2005) De beheerders van gemengde fondsen 1 met flexibel beheer hebben een zeer grote vrijheid om de spreiding van de activa op korte termijn te wijzigen. Met andere woorden, ze kunnen hun posities in aandelen, obligaties en liquiditeiten zodanig aanpassen dat het risicoprofiel van het fonds 1 volledig verandert. Hoewel het beheer in het verleden van deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen geen enkele garantie vormt voor de toekomst, heeft het flexibele actieve beheer de verliezen beperkt tijdens vorige beurscrashes zoals die van 2008 (vastgoedcrisis). Voor meer informatie, raadpleeg het beleggingsbeleid en de belangrijkste financiële kenmerken van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Ethna-Aktiv T (EUR) 2 en Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 op pagina s 14 tot 17. 6

7 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en fiscaliteit De door Delta Lloyd Bank geselecteerde flexibele fondsen 1 in deze brochure zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de vorm van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar buitenlands recht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), vormt een GBF een zuiver contractueel beleggingsvehikel zonder rechtspersoonlijkheid. Het betreft een gewone onverdeeldheid van goederen. De certificaathouders zijn onverdeelde eigenaren van het vermogen van een GBF. Het ontbreken van een rechtspersoonlijkheid betekent dat een GBF fiscaal transparant is. De inkomsten (dividenden en interesten) van het GBF worden beschouwd als roerende inkomsten van de beleggers op het ogenblik van de toewijzing van de roerende inkomsten aan de beleggings- instelling. Daaruit volgt dat beleggers die natuurlijke personen en Belgische fiscale rijksinwoners zijn de dividenden en interesten die zij elk jaar ontvangen en waarop geen roerende voorheffing van 25% is geheven, moeten aangeven voor de belasting op de natuurlijke personen. Naast deze aangifte moeten de beleggers die natuurlijke personen en Belgische fiscale rijksinwoners zijn op het ogenblik van de verkoop een roerende voorheffing betalen van 25% op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1. Er is wel geen roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde minderwaarden en er moet geen Taks op de Beursverrichtingen (TOB) worden betaald. Aanbevolen beleggersprofiel De financiële instrumenten voorgesteld in dit document kunnen tot de helft aandelen (en aanverwante effecten) bevatten; het restant is voornamelijk in obligaties en liquiditeiten belegd. Indien Delta Lloyd Bank adviseert om op deze beleggingen in te schrijven, worden zij met het oog op de bescherming van de beleggers automatisch verondersteld 50% aandelen en 50% obligaties te houden (ook al kan het percentage aandelen veel lager zijn). Bovendien is een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar aanbevolen en moet de roerende portefeuille van de belegger na de intekening op deze beleggingen overeenkomen met de samenstelling van het relevante beleggersprofiel. Voor meer informatie over deze beleggersprofielen kunt u terecht bij uw Delta Lloyd-adviseur. Delta Lloyd Bank raadt een belegging in deze financiële instrumenten uitsluitend aan als u hun kenmerken goed begrijpt en, meer bepaald, begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Bovendien mag elke beslissing tot beleggen in een van de financiële instrumenten opgenomen in dit document pas worden genomen na kennisneming van de meest recente versie van het prospectus en van de Essentiële beleggersinformatie van deze financiële instrumenten. 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 7

8

9 Ethna-Aktiv T (EUR) & Carmignac Patrimoine A (EUR) Beleggingsbeleid en belangrijkste financiële kenmerken 9

10 Ethna-Aktiv T (EUR) 2 Een voorzichtig flexibel fonds 1 dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn Beleggingsbeleid Het hoofddoel van Ethna-Aktiv T (EUR) 2 is een interessante meerwaarde in euro realiseren, rekening houdend met de stabiliteit van de waarde en de liquiditeit van de activa van het fonds 1. Het fonds 1 belegt zijn activa in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito s. Het gedeelte aandelen, aandelenfondsen en aan aandelen gelijkgestelde effecten mag in totaal niet hoger zijn dan 49% van de nettoactiva van het fonds 1. De belegging in andere fondsen mag niet hoger zijn dan 10% van de activa van het fonds 1. Het fonds belegt voornamelijk in activa van emittenten die in een lidstaat van de OESO gevestigd zijn. Het fonds 1 kan gebruik maken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de toekomstige koers van andere activa-elementen ( afgeleide producten ) om zijn activa in te dekken of te doen aangroeien. Brutorendementen per kalenderjaar (van 01/01/10 tot 31/12/14) 3 Evolutie van de koers (basis 100) sinds de oprichting (van 16/07/09 tot 31/12/14) 3 12% % 8% 6% 9,9% 10,0% 5,3% 7,6% % 120 2% 0% -2% -4% -1,9% De categorie Ethna-Aktiv T (EUR) 2 werd opgericht op 16 juli

11 Belangrijkste financiële kenmerken Benaming Beheersmaatschappij ISIN-code Ethna-Aktiv T (EUR) ETHENEA Independent Investors S.A. (www.ethenea.be) LU Rechtsvorm Gemeenschappelijk beleggingsfonds met kapitalisatie naar Luxemburgs recht Ethna-Aktiv Deelbewijzencategorie T (EUR) Munt EUR Orders Orders door Delta Lloyd Bank ontvangen voor 17 u. op dag D: - Koersdatum: D+1 - Valutadatum: D+3 Minimale inschrijving Eén deelbewijs Uitgiftedatum Beheersprovisie 1,50% + 0,15% administratiekosten (waarvan 0,54% provisie voor Delta Lloyd Bank) Prestatievergoeding voor de beheersmaatschappij Financiële dienstverlening Instapkosten Delta Lloyd Bank Tot 20% van elke stijging van de activa van het fonds 1 boven 5% per jaar, op voorwaarde dat de voorgaande waardeverminderingen gecompenseerd zijn. CACEIS Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Minder dan EUR: 2,50% tot EUR: 2,25% tot EUR: 2,00% EUR of meer: 1,50% Meer dan 5 jaar Beleggingshorizon Periodiciteit van de NIW Elke werkdag (behalve 24 en 31/12) Publicatie van de NIW op Roerende voorheffing Onder voorbehoud van toekomstige fiscale wijzigingen: 25% voorheffing bij de verkoop op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1 ; 25% op de roerende inkomsten ontvangen via het gemeenschappelijk beleggingsfonds, die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen. De belegger die een natuurlijke persoon en een Belgische fiscale rijksinwoner is, moet deze inkomsten die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen, op zijn jaarlijkse belastingaangifte vermelden. Om deze inkomsten elk jaar te berekenen, is een calculator beschikbaar op Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Wettelijke documenten Geen Het prospectus (NL/FR), de jaarverslagen (NL/FR), de halfjaarverslagen (FR/ENG) en de Essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener en op 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 11

12 Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 Een flexibel fonds 1 dat streeft naar een evenwicht tussen risico en rendement op lange termijn Beleggingsbeleid Het fonds 1 streeft naar betere prestaties dan zijn benchmark, op een termijn van meer dan 3 jaar. De benchmark is een index samengesteld als volgt: 50% wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD), berekend met herbelegging van de nettodividenden, en 50% wereldindex van obligaties Citigroup WGBI All Maturities, berekend met herbelegging van de coupons. Voor de deelbewijzen in euro en de ingedekte deelbewijzen wordt de indicator elk kwartaal herberekend en omgezet in euro. Het fonds 1 is een gediversifieerd fonds met de volgende rendementsdrijvers. Aandelen: het fonds 1 is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder sectorale of geografische beperkingen, inclusief groeilanden tot 25% van de nettoactiva). Renteproducten: de nettoactiva van het fonds 1 worden voor 50% tot 100% belegd in publieke en/of private obligaties met vaste en/of variabele rente en in monetaire producten. De gemiddelde rating van de door het fonds 1 gehouden obligaties moet ten minste Investment Grade zijn (minimaal BBB- /Baa of een equivalente rating van een ratingbureau 4 ). De renteproducten van groeilanden mogen niet meer dan 25% van de nettoactiva bedragen. Munt: het fonds 1 mag andere dan zijn waarderingsmunt als blootstelling of indekking gebruiken. Brutorendementen per kalenderjaar sinds 10 jaar (van 01/01/05 tot 31/12/14) 3 Evolutie van de koers (basis 100) sinds 10 jaar (van 01/01/05 tot 31/12/14) 3 25,0% 21,2% 20,0% 15,0% 16,4% 17,6% 13,4% 15,3% 16,0% ,0% 5,0% 0% 9,1% 4,5% 0,6% 0,0% -0,5% 6,9% 8,8% 5,4% 5,9% 4,7% 3,5% 1,8% -0,8% ,0% -10,0% Carmignac Patrimoine A EUR acc Benchmark ,0% -15,0% De categorie Carmignac Patrimoine A (EUR) 2 werd opgericht op 7 november Carmignac Patrimoine A (EUR) Benchmark 12

13 Belangrijkste financiële kenmerken Benaming Beheersmaatschappij ISIN-code Carmignac Patrimoine A (EUR) Carmignac gestion (www.carmignac.be) FR Rechtsvorm Gemeenschappelijk beleggingsfonds met kapitalisatie naar Frans recht Carmignac Patrimoine Deelbewijzencategorie A (EUR) Munt EUR Orders Orders door Delta Lloyd Bank ontvangen voor 18 u. op dag D: - Koersdatum: D - Valutadatum: D+3 Minimale inschrijving Eén deelbewijs Uitgiftedatum Beheersprovisie 1,50% (waarvan 0,54% provisie voor Delta Lloyd Bank) Prestatievergoeding voor de beheersmaatschappij Financiële dienstverlening Instapkosten Delta Lloyd Bank Beleggingshorizon Periodiciteit van de NIW Publicatie van de NIW op Roerende voorheffing Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Wettelijke documenten 10% van de meerprestatie van het fonds 1 tegenover zijn benchmark in het geval van een positieve prestatie. CACEIS Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Minder dan EUR: 2,50% tot EUR: 2,25% tot EUR: 2,00% EUR of meer: 1,50% Meer dan 5 jaar Elke werkdag Onder voorbehoud van toekomstige fiscale wijzigingen: 25% voorheffing bij de verkoop op de meerwaarden verkregen uit de schuldvorderingen (obligaties, liquiditeiten) van het fonds 1 verkregen meerwaarden (indien het minimaal 25% schuldvorderingen houdt); 25% op de roerende inkomsten ontvangen via het gemeenschappelijk beleggingsfonds die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen. De belegger die een natuurlijke persoon en een Belgische fiscale rijksinwoner is, moet deze niet aan de roerende voorheffing onderworpen inkomsten op zijn jaarlijkse belastingaangifte vermelden. Om deze inkomsten elk jaar te berekenen, is een calculator beschikbaar op Geen Het prospectus (NL/FR), de jaarverslagen (NL/FR), de halfjaarverslagen (NL/FR) en de Essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener en op 1 Met term fonds wordt bedoeld gemeenschappelijk beleggingsfonds of de klasse van het fonds. 2 Dit financiële instrument is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financiële instrument, richt u dan tot de financiële dienstverlener. 3 De vermelde brutorendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten. Ze houden geen rekening met de eventuele instap- en uitstapkosten en met de taksen. De prestaties en activaspreiding in het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. 4 Zie bijvoorbeeld de ratings van de volgende ratingbureaus: Standard & Poor s (www.standardandpoors.com), Fitch (www.fitchratings.com) en Moody s (www.moodys.com). 13

14 N-BRO-109/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert, Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - FSMA A

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection Protected Juli 2014 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijd zo blijven.

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie