voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO"

Transcriptie

1 Overzicht Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg Afgeleid van de eindtermen van PLATO Algemene basiskennis uitgeschreven vergelijkende tabel Medische kennis en Psychsciale kennis Vlgens de taxnmie van Blm Samengesteld en bewerkt dr Mariet van Buuren Instituut vr E.E.N. Panheel

2 TOELICHTING De cursief gedrukte teksten zijn afkmstig uit de A tabellen maar m de ttale kennis makkelijker te kunnen vergelijken cursief in de B en C lijst gezet. Dit staat er dus vr de leesbaarheid bij de rgaanstelsels dubbel in. In de lege klmmen kan men vr de vindbaarheid met bladzijde verwijzing werken naar de eigen uitgeschreven eindtermen van de pleiding/berepsrganisatie. De taxnmie van Blm is tussen haakjes weergegeven per nderdeel. DE TAXONOMIE VAN BLOOM: 1. Kennis: feiten, reprductie f gebeurtenissen 2. Inzicht: pbuw uit kennis en verwrven inzichten; kunnen selecteren en samenvatten 3. Tepassen: het tepassen van nieuwe kennis en inzicht en plssend kunnen werken 4. Analyseren: prbleemplssend kunnen werken en dingen kunnen scheiden 5. Synthetiseren: ntwerpen, samenstellen, ntwikkelen en kennis p verschillende terreinen kunnen cmbineren 6. Evalueren: cncluderen besluiten en beargumenteren Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 2

3 Tabel A Eindtermen medische en psychsciale basiskennis Blz. VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B BASISBEGRIPPEN Definitie gezndheid vlgens WHO (1) Gezndheid en ziekte (1) Preventie (1) Curatie (1) Palliatie (1) Symptmen (1) Infectie (1) Klachten (1) Besmetting (1) ANATOMIE Orgaanstelsels en de ligging van de rganen (1) Blz. VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C BASISBEGRIPPEN Definitie gezndheid vlgens WHO (1) Gezndheid en ziekte (1) Preventie (1) Curatie (1) Palliatie (1) Symptmen (1) Infectie (1) Klachten (1) Besmetting (1) ANATOMIE Orgaanstelsels en de ligging van de rganen (1) FYSIOLOGIE definitie en basisbegrippen uit de fysilgie (1) FYSIOLOGIE definitie en basisbegrippen uit de fysilgie (1) PATHOLOGIE rzaken van ziekte en reacties lichaam (2) Diagnstisch prces binnen de geneeskunde Theretische nderbuwing van medisch algemeen lichamelijk nderzek (1) Geïntegreerde geneeskunde Integratie tussen fysieke, psychsciale en sciale factren (2) Infrmatievaardigheden Zeken en berdelen van infrmatie in vr het vakgebied relevante databases zals: Pub- Med, Cchrane, ERIC, Schlar, PATHOLOGIE rzaken van ziekte en reacties lichaam (2) Diagnstisch prces binnen de geneeskunde Theretische nderbuwing van medisch algemeen lichamelijk nderzek (1) Geïntegreerde geneeskunde Integratie tussen fysieke, psychsciale en sciale factren (2) Infrmatievaardigheden Zeken en berdelen van infrmatie in vr het vakgebied relevante databases zals: Pub- Med, Cchrane, ERIC, Schlar, Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 3

4 Ggle (2) Relevantie van artikelen in vaktijdschriften (waarin.a. verwezen wrdt naar wetenschappelijke) artikelen) vr het eigen berepsmatig handelen (2) Grenzen van vakgebied / eigen prfessinaliteit Grenzen eigen deskundigheid en vakgebied, kent prfessinele beperkingen (4) Gezndheidsgedrag van mensen Over- en nder rapprteren van klachten. Gezndheidsbevrderend en gezndheidsbelemmerend gedrag (2) Cntextfactren van invled p welbevinden, ziekte en ziektebeleving O.a. risicfactren en beschermende factren (3) Organisatie van en samenwerken binnen de Nederlandse gezndheidszrg Schriftelijke cmmunicatie met de reguliere en cmplementaire gezndheidszrg (2) De sciale kaart: rganisaties in (geestelijke) gezndheidszrg in NL en hun delen (2) Ggle (2) Relevantie van artikelen in vaktijdschriften (waarin.a. verwezen wrdt naar wetenschappelijke) artikelen) vr het eigen berepsmatig handelen (2) Grenzen van vakgebied / eigen prfessinaliteit Grenzen eigen deskundigheid en vakgebied, kent prfessinele beperkingen (4) Gezndheidsgedrag van mensen Over- en nder rapprteren van klachten. Gezndheidsbevrderend en gezndheidsbelemmerend gedrag (2) Cntextfactren van invled p welbevinden, ziekte en ziektebeleving O.a. risicfactren en beschermende factren (3) Organisatie van en samenwerken binnen de Nederlandse gezndheidszrg Schriftelijke cmmunicatie met de reguliere en cmplementaire gezndheidszrg (2) De sciale kaart: rganisaties in (geestelijke) gezndheidszrg in NL en hun delen (2) Reguliere medische en psychsciale behandelwijzen (1) Reguliere medische en psychsciale behandelwijzen (1) WETGEVING EN GEZONDHEIDSETHIEK Wetten in de gezndheidszrg kennen met hun del: BIG; Klachtenwet Cliënten Zrgsectr; WBP; WGBO (2) (ethische) Gedragscdes (2) Ethische vraagstukken en handelingspties daarbij (2) Algemene praktijkrichtlijnen (2) WETGEVING EN GEZONDHEIDSETHIEK Wetten in de gezndheidszrg kennen met hun del: BIG; Klachtenwet Cliënten Zrgsectr; WBP; WGBO (2) (ethische) Gedragscdes (2) Ethische vraagstukken en handelingspties daarbij (2) Algemene praktijkrichtlijnen (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 4

5 Tabel B en C Eindtermen medische en psychsciale basiskennis VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B Medische basiskennis EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ONDERZOEKSTECHNIEKEN Meest gangbare (medische) nderzekstechnieken Zals: Labratriumnderzek chlesterl leverfunctie bledsuikerregulatie anemie ntstekingsmarkers FARMACOLOGIE Algemene farmaclgie Farmackinethiek: Resrptie, distributie, transfrmatie en excretie (1) Begrippen in farmaclgie zals therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring (1) Werkingprincipes van een geneesmiddel (2) Bijwerkingen (1) Interacties (2) Veranderde werking van geneesmiddelen (2) Hfdgrepen geneesmiddelen (1): Analgetica Antibacteriële middelen Antimytica Antivirale middelen Antithrmbtica Psychfarmaca: (antipsychtica, antidepressiva, hypntica/anxilytica, verige psychfarmaca Hrmnale middelen VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C Medische basiskennis EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ONDERZOEKSTECHNIEKEN FARMACOLOGIE Algemene farmaclgie Farmackinethiek: Resrptie, distributie, transfrmatie en excretie (1) Begrippen in farmaclgie zals therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring (1) Werkingprincipes van een geneesmiddel (2) Bijwerkingen (2) Interacties (2) Veranderde werking van geneesmiddelen (2) Hfdgrepen geneesmiddelen (2) Analgetica Antibacteriële middelen Antimytica Antivirale middelen Antithrmbtica Psychfarmaca: (antipsychtica, antidepressiva, hypntica/anxilytica, verige psychfarmaca Hrmnale middelen Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 5

6 Antihistaminica Bleddrukregulerende medicijnen Maagzuurremmers en maagbeschermers Chlesterl verlagers Insuline Cytstatica Vaccinaties CELLEN EN WEEFSELS Anatmie en fysilgie De buw van een menselijke cel (1) De functie van de celrganellen (2) Werkingsprincipes van de menselijke cel: diffusie, smse, actief transprt (2) Celdeling (mitse / meise) (2) Differentiatie van cellen in een menselijk lichaam (2) De verschillende weefsel grepen (1) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: Aangebren en genetisch bepaalde aandeningen Ontstekingen en infecties, kanker en tumren HART EN VAATSTELSEL Anatmie en fysilgie De grte en de kleine bledsmlp (2) De buw van een slagader, haarvat en een ader (1) Anatmie en werking van het hart (2) Regulering arteriële bleddruk (2) Kenmerken systlische druk, diastlische druk en plsdruk (2) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering: angina pectris (2) dreigend hartinfarct en hartinfarct (2) decmpensati crdis (2) hartritmestrnissen (2) hypertensie en hyptensie (2) athersclerse (2) Antihistaminica Bleddrukregulerende medicijnen Maagzuurremmers en maagbeschermers Chlesterl verlagers Insuline Cytstatica Vaccinaties CELLEN EN WEEFSELS Anatmie en fysilgie (tabel A) Ligging van cellen en weefsels (1) (tabel A) Fysilgie: Definitie en basisbegrippen van cellen en weefsels (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van cellen en weefsels (1) HART EN VAATSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van hart en vaatstelsel (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van cellen en weefsels (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het hart en vaatstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 6

7 claudicati intermittens (2) hg chlesterl (2) trmbse en emblie (2) varices (2) edeem (2) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS BLOED- EN LYMFESTELSEL EN AFWEER Anatmie en fysilgie De functies en samenstelling van het bled (2) De verschillende bledgrepen (2) bledtransfusieschema (2) Resusantagnisme (1) Hematcriet (1) De werking van erytrcyten (2) Functie en plaats van vrming van leuccyten (1) Weerstand en immuniteit (2) Bezinkingssnelheid (2) Bledstelping (2) De buw en de werking van een lymfeklier (2) De functies van de milt (2) De ligging en de functie van de thymus (2) Pathlgie Zrgverlener is bekend met symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van de aandening: vrmen van anemie (2) carcinmen (2) leukemie (2) maligne lymfm & Hdgkin (2) allergieën (2) multipel myelm (2) pllinse (2) anafylactische shck (2) HIV en AIDS (2) lupus erythematdes (2) sclerdermie (2) plymysitis (2) plymyalgia reumatica (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS BLOED- EN LYMFESTELSEL EN AFWEER Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van het bled en lymfe (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het bled en lymfe (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van bled en lymfe (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 7

8 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS BEWEGINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van het skelet (2) Buw van bt(typen) (1) Btvrming (2) De driedeling van een pijpbeen (1) Benaming en indeling schedelbeenderen (1) Opbuw van de wervelklm (1) Opbuw van het thrax skelet(1) Opbuw van het skelet van de schudergrdel (1) Opbuw van de bekkengrdel (1) De beenderen van de nderste en bvenste extremiteiten (1) Btverbindingen en gewrichtstypen (1) Buw en functie van nderdelen van gewrichten (2) Functies van het spierstelsel (2) Buw en functie spieren en pezen (2) Ligging en functie van de grte- en kleine spiergrepen (2) de begrippen extensren, flexren, adductren, abductren, agnisten, synergisten en antagnisten, cntractie en spierfascie (2) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: afwijkende standen van de wervelklm (2) spieratrfie en hypertrfie (2) plyartritis ndsa (2) reumatïde arthritis (2) acuut reuma (2) artrse (2) bacteriële f infectieuze reuma (2) jicht (2) (mrbus) Bechterew (2) rugpijn en rugaandeningen (nucleus pulpsus, (2) ziekte van Scheuermann(2) fibrmysitis (2) tendinitis (2) bursitis btbreuken (2) pst traumatische dystrfie (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS BEWEGINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van het skelet, spieren, pezen en banden (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het skelet, spieren, pezen en banden (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van skelet spieren, pezen en banden (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 8

9 plyartritis ndsa; acuut trauma; verzwikking, verstuiking, zwelling TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ADEMHALINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie De buw van het ademhalingsstelsel (1) Functies neus- en mndademhaling (2) Indeling van de lngen in kwabben en segmenten (1) Gaswisseling (2) De ademhalings- en hulp- ademhalingsspieren (1) Ademhalingsbewegingen (1) Principes van regulering van ademhaling (2) Reflexen: hesten, braakreflex, niezen, geeuwen, hikken en slikken (1) Begrippen: ademvlume, expiratire reserve vlume, inspiratire reserve vlume, residulucht, vitale capaciteit en ttale capaciteit (2) Pathlgie Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps (2) Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stkes ademhaling (2) cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne (2) Sputum en afwijkingen hierin (2) Prductieve en niet prductieve hest (2) symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: astma en COPD (2) hyperventilatiesyndrm (2) pneumthrax (2) pneumnie (2) lngkanker (2) lngemblie en lnginfarct (2) sarcïdse en Besnier Beck (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ADEMHALINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Buw en functie va de luchtwegen (1) Gaswisseling (1) Regulatie van de ademhaling (1) Pathlgie Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps (1) Kussmaul ademhaling, Cheyne-Stkes ademhaling (1) hyperventilatie (1) cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne (1) Sputum en afwijkingen hierin (2) Prductieve en niet prductieve hest (2) Hyperventilatiesyndrm (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 9

10 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS NIERSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van de nieren (2) Ligging, buw en functie van de nieren, urineleiders en de blaas (2) Buw en functie nefrn (1) Ultrafiltratie en filtratiedruk (2) Terug resrptie en excretie (2) De functie van de hrmnen: aldstern, A.D.H. en renine (2) Nieren en bleddrukregulatie (2) De functie van erytrpëtine(2) De functie van de uitwendige en inwendige sluitspier (2) Ontstaan en verlp mictiereflex Urinebuis van de man en de vruw (1) De samenstelling van nrmale urine (1) Pathlgie Afwijkingen in de samenstelling van de urine (1) Verschillende srten pijnklachten bij aandeningen van nieren en urinewegen: (2) cystitis (2) pyelnefritis (2) glmerulnefritis (2) nierstenen (2) incntinentie (2) nierinsufficiëntie en chrnische nierinsufficientie (2) terminale nierinsufficiëntie (2) nefrtisch en nefritisch syndrm(2) SPIJSVERTERINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van de mndhlte (1) Ligging speekselklieren (1) Functies en samenstelling van speeksel (2) Samenstelling van het melk- gebit en vlwassene gebit (1) De buw, functie en Werking van de slkdarm, maag, dunne darm en dikke darm en alvleesklier en lever (2) Slikbeweging (1) De samenstelling en functies van maagsap (2) Functie van de nervus vagus (1) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS NIERSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de nieren, blaas en urinewegen (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van de nieren, blaas en urinewegen (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van de nieren, blaas en urinewegen (1) SPIJSVERTERINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de rganen van het spijsverteringstelsel (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het spijsverteringstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 10

11 Wijze van ntlediging van de maag (2) Prces van resrptie van vedingsstffen (2) De samenstelling en functies van alvleessap (2) De samenstelling van nrmale faeces (1) Buw en functie van galblaas en galwegen (2) De samenstelling en de belangrijkste functie van gal (1) Verlp nrmale bilirubine- stfwisseling (2) Pathlgie Prehepatische/hepatische en psthepatische icterus (2) Braakreflex (2) Prjectiel, retentie en faecaal braken (2) Afwijkingen in geur, kleur en samenstelling van braaksel en ntlasting (2) carcinmen (2) hernia diafragmatica (2) ntstekingen (2) slkdarmklachten (2) ulcus pepticum (2) maagbleding (2) maagperfratie (2) malabsrptie syndrm (2) celiakie (2) ziekte van Crhn (2) IBS (2) hemrrïden (2) diarree en bstipatie (2) hepatitis A en B (2) galstenen (2) hernia inguinalis (2) vedselallergie en vedselintllerantie (2) diabetes type 1 en 2 (2) vergewicht/besitas (2) nn fatty acid liver desease(2) leverdysfunctie (2) diverticulitus (2) clitus ulcersa (2) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het spijsverteringstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 11

12 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ZINTUIGEN EN HUID (sensrisch systeem) Anatmie en fysilgie Functies van de huid (1) Opbuw en functies lagen van de huid (2) Buw en functie van haren, nagels, Buw en Functie van zweet-, talg en melkklieren (1) Eigenschappen en functies van het sensrisch systeem (2) Werking smaakvrming (1) De buw van het g (2) Prces van beeldvrming (1) de buw van het r (2) Prces van geluidsvrming (1) De buw van het evenwichtsrgaan (2) Prces van evenwichtsvrming (2) Pathlgie carcinmen (2) infecties van huid, mnd, neus, r en g (2) eczeem (2) psriasis (2) ulcus cruris (2) cataract (2) glaucm (2) refractieafwijkingen (2) slechthrendheid (2) ziekte van Menière (2) tinnitus (2) Macula degeneratie (2) ZENUWSTELSEL /NEUROLOGIE Anatmie en fysilgie Functies van het zenuwstelsel (2) Onderdelen en functies van een zenuwcel (1) Werking prikkelgeleiding en verdracht (2) Typen zenuwcellen (1) Buw, functies en werking van de grte hersenen (2) Buw, functies en werking van de kleine hersenen (2) Ligging en werking van de Thalamus en de hypthalamus (2) De belangrijkste hersenzenuwen (I, II, V, VII, X) (1) De ligging, buw en functie van het ruggenmerg (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ZINTUIGEN EN HUID Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de huid en zintuigen (1) (tabel A) fysilgie van de huid en zintuigen (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van de huid en zintuigen (1) ZENUWSTELSEL /NEUROLOGIE Algemene functies zenuwstelsel Buw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel (1) Functie animale zenuwstelsel en vegetatieve zenuwstelsel (1) Zenuwweefsel (1) Prikkelgeleiding en verdracht (1) Neurtransmitters (1) Netwerkvrming, Plasticiteit zenuwweefsel (1) Buw en functies van het centrale zenuwstelsel (1) Grte hersenen (1) Tussenhersenen: thalamus en hypthalamus (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 12

13 Buw en werking perifere zenuwstelsel (incl. Reflexen) (2) Indeling en functie mtrische systeem (2) Ligging en functies vliezen rnd het zenuwstelsel (2) Functies, samenstelling, ligging van liqur cerebr spinalis (2) Buw en lcatie ventrikelsysteem van de hersenen (1) Animale en het vegetatieve zenuwstelsel (2) De bledvrziening van de hersenen (2) Bled-hersenbarrière (1) Pathlgie carcinmen (2) infecties (2) Transient Ischaemic At-tack (2) Cerebrvasculair accident (2) Bell s paralyse (2) carpaal tunnelsyndrm (2) perifere neurpathie (2) syndrm van Guillain-Barré (2) verschillende vrmen van hfdpijn (2) epilepsie (2) ziekte van Parkinsn (2) multiple sclerse (2) trauma s (2) HORMOON STELSEL Anatmie en fysilgie Werkingsprincipe van hrmnen (1) De ligging en de (hrmnale) functie van de hypfyse en hypthalamus (2) De werking en de plaats van prductie van mannelijke en vruwelijke hrmnen (1) De ligging en functie van de schildklier (hrmnen) (2) De ligging en functie van de bijschildklieren (hrmnen) (2) De ligging en de buw van de bijnieren (1) Functies hrmngrepen van de bijnierschrs (2) Functies hrmnen bijniermerg (2) Pathlgie diabetes mellitus (2) hypglycaemie en hyperglycaemie (2) hyperthyreïdie en hypthyreïdie (2) Hersenstam (1) Kleine hersenen, ruggenmerg (1) Buw en functies van perifere zenuwstelsel (incl. Reflexen) (1) Pathlgie Verschillende vrmen van hfdpijn (1) Epilepsie (1) Ziekte van Parkinsn (1) Multiple sclerse (1) Trauma s (1) Transient Ischaemic Attack (1) Cerebrvasculair accident (1) HORMONAAL STELSEL Anatmie en fysilgie Epifyse (2) Hypfyse (2) Schildklier (2) Bijschildklieren (2) Pancreas (2) Bijnieren (2) Vruwelijke en mannelijke geslachtsklieren (2) Pathlgie Diabetes Mellitus (2) Hypfunctie en hyperfunctie van de endcriene klieren en daaraan gekppelde ziekten (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 13

14 Cushing (2) Addisn (2) hyppituïtarisme (2) hyperparathyreïdie en hypparathyreïdie (2) vitamine D deficiëntie (2) steprse (2) besitas en metabl syndrm (2) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS GENITAAL STELSEL Menstruatiecyclus (1) Primaire en de secundaire geslachtskenmerken van de man en de vruw (1) De buw en de functies van de eierstk en eileider (1) Buw en functie van de baarmeder en baarmederwand (2) Buw en de functie van de vagina (2) Buw, de ligging en de functies van de zaadballen (2) De functie van de cellen van Sertli, de cellen van Leydig (2) De ligging en functie van de zaadblaasjes (2) De buw, de ligging en de functies van de prstaat (2) Onderdelen van de penis, de werking van de zwellichamen (1) De samenstelling van sperma (1) Pathlgie (2) carcinmen; infecties en sa s; variumcyste; menstruatieklachten; het climacterium en de menpauze; mastitis; Ply cysteus varieel syndrm mym; endmetrisis; verzakking; infertiliteit; prstaatklachten; erectiestrnissen; zwangerschapsklachten; abrtus; graviditeit; bekkeninstabiliteit/symfysilyse TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS GENITAAL STELSEL De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de man: FSH, LH en teststern (1) De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de man: FSH, LH en teststern (1) Wat er tijdens een menstruele cyclus gebeurt in de hypfyse de eierstk en de baarmeder (1) Het climacterium en de menpauze (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het genitaal stelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 14

15 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS LEVENSFASE Pathlgie/Pediatrie (2) krts en vlekken; geslachtsafwijkingen (2) spina bifida, hydrcefalus (2) aangebren afwijkingen van hart- en bledsmlp (2) pervasieve strnissen (2) pylrusstense (2) atresie / stense in het maagdarmkanaal (2) cngenitale hernia diafragmatica (2) cngenitale heupluxatie (2) afwijkingen van de ledematen (2) meningitis (2) encefalitis (2) chrnische sereuze titis media (2) acute dyspneu bij kinderen (2) cnstitutineel eczeem (2) vergiftigingen (2) (= EHBO) acute lymfatische leukemie (2) buikpijn (2) grei- en ntwikkelingsstrnissen (2) rde hnd (Rubella) waterpkken (varicella) bf (partitis epidemica) mazelen (mrbilli) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS LEVENSFASE Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 15

16 VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B PSYCHOLOGIE TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS DEELGEBIEDEN PSYCHOLOGIE Bilgische benadering (1) Leertheretische benadering (1) Humanistische benadering (1) Systeem theretische benadering (1) VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C PSYCHOLOGIE TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS DEELGEBIEDEN PSYCHOLOGIE Bilgische benadering (1) Leertheretische benadering (2) Humanistische benadering (1) Systeem theretische benadering (1) LEREN GEHEUGEN DENKEN EN INTELLIGENTIE Verschillende leervrmen (1) Functie en werking van het geheugen (1) Prblemen met het geheugen (2) Vrmen van denkprcessen (1) IQ testen, tepassing en betekenis (1) TOEGEPASTE (ONTWIKKELINGS) PSYCHOLOGIE EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE Persnlijkheidsntwikkeling (2) Leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken (2) Psychpathlgie en maatschappij (2) Verudering/ sterven Ouderdmsprblematiek (2) Dementie (2) Ruwprblematiek (2) PSYCHOPATHOLOGIE TOEGEPASTE (ONTWIKKELINGS) PSYCHOLOGIE EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE Persnlijkheidsntwikkeling (2) Leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken (2) Psychpathlgie en maatschappij (2) Verudering/ sterven Ouderdmsprblematiek (2) Dementie (2) Ruwprblematiek (2) PSYCHOPATHOLOGIE Psychpathlgie en herkennen van risicdragende situaties vr cliënt (1) Algemene kenmerken psychpathlgie (1) Risic dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlzing, mishandeling, nderdrukking, werken met gevaarlijke stffen, druggebruik (3) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 16

17 DSM-IV en V systeem en verschillen daartussen (1) Algemene kenmerken psychpathlgie (1) Diagnstisch prces psychpathlgie (1) Strnissen (2) schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen; angststrnissen; smatfrme strnissen; eetstrnissen; slaap/waakstrnissen; persnlijkheidsstrnissen; autismespectrum-strnissen; aandachts -en gedragsstrnissen; verslavingsprblematiek. Psychfarmaca: benzdiazepinen (1) antidepressiva (de klassieke, MAO-remmers en SSRI s); antipsychtica (de klassieke en de atypische); stemmingsstabilisatren (Lithium, anti-epileptica); psychstimulantia (Ritalin, Cncerta, Stratera); Diagnstisch prces binnen psychiatrie (1) DSM-IV en V systeem en verschillen daartussen (1) Vr- en nadelen DSM-V en cnsequenties prfessineel handelen (2) Strnissen (4) schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen angststrnissen dissciatieve strnissen smatfrme strnissen eetstrnissen seksuele strnissen en gender identiteitsstrnissen slaap / waakstrnissen strnissen in de impuls-cntrle persnlijkheidsstrnissen aanpassingsstrnissen autismespectrumstrnissen aandachts- en gedragsstrnissen verslavingsprblematiek psych-rganische strnissen Psychfarmaca en bijwerkingen daarvan (2) benzdiazepinen; antidepressiva (de klassieke, MAO-remmers en SSRI s); antipsychtica (de klassieke en de atypische); stemmingsstabilisatren (Lithium, anti-epileptica); psychstimulantia (Ritalin, Cncerta, Stratera); Mtiveren tt gebruik (bij)werkingen kennen en hier- ver infrmatie pzeken (2) GEBRUIK VRAGENLIJSTEN Typen (screeninglijsten vr UHR, depressie, angst, ADHD, ASS etc. en gebruik daarvan (2) BASISVAARDIGHEDEN M.B.T. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT) Eenvudige functie analyses en betekenis analyses, cgnitieve technieken (2) PSYCHIATRISCHE BEHANDELING PSYCHIATRISCHE BEHANDELING Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 17

18 Psychtherapie in grte lijnen, psychfarmaca, cgnitieve attributies, therapietruw bij gebruik van psychfarmaca, psych-educatie (1) Psychtherapie in grte lijnen, psychfarmaca, cgnitieve attributies, therapietruw bij gebruik van psychfarmaca, psych educatie (1) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS GESPREKSVAARDIGHEDEN TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS GESPREKSVAARDIGHEDEN Begrippen als (2) nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren; cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. Begrippen als (2) nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren; cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. THERAPEUTISCHE BASISVAARDIGHEDEN THERAPEUTISCHE BASISVAARDIGHEDEN Begrippen als (2) empathie; cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. Begrippen als (2) empathie; cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. RODE EN GELE VLAGGEN RODE EN GELE VLAGGEN Symptmen wrden erkend dr lessen en studie Medische en psychsciale signalen p- merken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5) (4) Symptmen wrden erkend dr lessen en studie Medische en psychsciale signalen p- merken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5) (4) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 18

19 RODE VLAGGEN hyperhydrsis hartklppingen waarbij de hartslag irregulair en inequaal is (tijdsinterval tussen de slagen wisselt steeds en harde slagen / zachtere slagen wisselen elkaar af) wanneer iemand in rust een hartslag heeft van meer dan hnderd slagen per minuut krampachtige spierpijnen ver de brstkas verminderd ademgeruis aan 1 zijde van de brstkas acute schuderpijn (vnl. links) met zweten pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een klamme huid acute dyspne hemptë braken en diarree in het algemeen, in de zwangerschap en bij zuigelingen en jnge kinderen bstipatie znder duidelijke rzaak (nieuw f ud ) bled bij de ntlasting gewichtsverlies acute (nieuwe) buikpijn in het algemeen en in het bijznder bij kinderen herhaalde buikklachten algehele zwelling van het buikgebied pijn in de nderbuik bij vruwen mgelijke gezndheidsrisic s van dysfagie een nverklaarbare drge mnd een pijnlijke en/f stijve nek gezwllen enkel aan één zijde en gezwllen enkels aan beide zijden zwellingen in de nek bij zuigelingen en kinderen lpprblemen (mank lpen, kreupel zijn, pijn bij lpen en niet willen lpen) bij kinderen pltselinge duizeligheid en/f flauwte tintelingen en/f tastverlies tremren pijn in het gezicht afasie een acute visus strnis pijn in en/f rndm het g nverklaarbare heesheid en stemverlies rugpijn eventueel met uitstralingspijn(been) hematurie pst-mepauzaal bledverlies bij vruwen paarse verkleuring van de huid bij kinderen zwellingen nder de huid bewustzijnsveranderingen nverklaarbaar veel drst nverklaarbare veel plassen pijn p de brst nbegrepen meheid nbegrepen krts Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 19

20 GELE VLAGGEN zeer smber en lustels gedrag waanbeelden wanen/hallucinaties angsten slaap / waakstrnissen verwardheid hallucinaties UHR-psychse symptmen (meite met het cntact, vreemde gedachtegangen) agressie en impulscntrle leidend tt prblemen in de dagelijkse mgang chas: meite met plannen, kmt afspraken niet na levensbedreigende ddswens hulpverlener snapt patiënt niet Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 20

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg. Eindtermen Juli 2013 Ingebrg Tönis Frwine den Oudendammer PLATO/Universiteit Leiden 071 527 3418 In pdracht van: Achmea, Cöperatie

Nadere informatie

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch Palliatieve zrg Richtlijnen vr de praktijk Schema ter berdeling vr klankbrdgrep smatisch vs. Psychiatrisch Inhudspgave: 1. Amytrfische laterale sclerse... 4 Beleid en behandeling:... 4 2. Angst... 4 Beleid

Nadere informatie

Ziektenleer gezelschapsdieren 1/44 Samenvatting

Ziektenleer gezelschapsdieren 1/44 Samenvatting Ziektenleer gezelschapsdieren 1/44 Endcrinlgie Hfdstuk 1: hypthalamus-hypfyse-delwitrgaan-as Neurhypfysaire hrmnen: xytcine (OT) vaspressine (VP)/antidiuretisch hrmn (ADH): secretie bepaald dr veranderingen

Nadere informatie

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12 Infbrchure vr studenten Inwendige 1 Cardilgie Vaatheelkunde Straat 12 Infbrchure inwendige 1 straat 12 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 Glbale mschrijving van de afdeling... 4 Functies... 4

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 Inhoud Woord vooraf 1 1 Over de auteurs 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 1 Cellen en weefsels 1 6 1.1 Kenmerken van het leven 1 7 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013

Nadere informatie

IPSEN FARMACEUTICA bv PAMORELIN 11,25 mg Patiëntenbijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

IPSEN FARMACEUTICA bv PAMORELIN 11,25 mg Patiëntenbijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pamrelin 11,25 mg Peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pamrelin 11,25 mg Peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM

TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM auteur : Sfie Kindts Trmbtische trmbcytpenische purpura (TTP) en hemlytisch uremisch syndrm (HUS): twee niet z frequente aandeningen

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Vroegtijdige onderkenning van aangeboren hartafwijkingen

Vroegtijdige onderkenning van aangeboren hartafwijkingen Vregtijdige nderkenning van aangebren hartafwijkingen Samenvatting Definities en pathlgie Een aangebren hartafwijking wrdt gedefinieerd als een structurele afwijking van het hart en/f de grte intra-thracale

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam

Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam Handbek Sldaat Inwerkbek vr nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vruwe Gasthuis A dam Versie: 10/03/2015 Auteur: Mark Frederikse, aangepast dr Jasper Rebel, SEH-arts

Nadere informatie

HET MENSELIJK LICHAAM

HET MENSELIJK LICHAAM 1 HET MENSELIJK LICHAAM INHOUD: 1.1 Inleiding 1.3 1.1.1 lesdoelstellingen 1.4 1.2 Waar ligt wat? 1.5 1.2.1 de lichaamsstreken 1.6 1.2.2 de lichaamsholten 1.8 1.3 Overzicht van de lichaamsstelsels 1.10

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Declaratiecode Zorgproduct code Omschrijving Totaaltarief 14B109 972800062 Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij een erfelijkheidsonderzoek 285,49

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 HBO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie