voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO"

Transcriptie

1 Overzicht Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg Afgeleid van de eindtermen van PLATO Algemene basiskennis uitgeschreven vergelijkende tabel Medische kennis en Psychsciale kennis Vlgens de taxnmie van Blm Samengesteld en bewerkt dr Mariet van Buuren Instituut vr E.E.N. Panheel

2 TOELICHTING De cursief gedrukte teksten zijn afkmstig uit de A tabellen maar m de ttale kennis makkelijker te kunnen vergelijken cursief in de B en C lijst gezet. Dit staat er dus vr de leesbaarheid bij de rgaanstelsels dubbel in. In de lege klmmen kan men vr de vindbaarheid met bladzijde verwijzing werken naar de eigen uitgeschreven eindtermen van de pleiding/berepsrganisatie. De taxnmie van Blm is tussen haakjes weergegeven per nderdeel. DE TAXONOMIE VAN BLOOM: 1. Kennis: feiten, reprductie f gebeurtenissen 2. Inzicht: pbuw uit kennis en verwrven inzichten; kunnen selecteren en samenvatten 3. Tepassen: het tepassen van nieuwe kennis en inzicht en plssend kunnen werken 4. Analyseren: prbleemplssend kunnen werken en dingen kunnen scheiden 5. Synthetiseren: ntwerpen, samenstellen, ntwikkelen en kennis p verschillende terreinen kunnen cmbineren 6. Evalueren: cncluderen besluiten en beargumenteren Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 2

3 Tabel A Eindtermen medische en psychsciale basiskennis Blz. VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B BASISBEGRIPPEN Definitie gezndheid vlgens WHO (1) Gezndheid en ziekte (1) Preventie (1) Curatie (1) Palliatie (1) Symptmen (1) Infectie (1) Klachten (1) Besmetting (1) ANATOMIE Orgaanstelsels en de ligging van de rganen (1) Blz. VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C BASISBEGRIPPEN Definitie gezndheid vlgens WHO (1) Gezndheid en ziekte (1) Preventie (1) Curatie (1) Palliatie (1) Symptmen (1) Infectie (1) Klachten (1) Besmetting (1) ANATOMIE Orgaanstelsels en de ligging van de rganen (1) FYSIOLOGIE definitie en basisbegrippen uit de fysilgie (1) FYSIOLOGIE definitie en basisbegrippen uit de fysilgie (1) PATHOLOGIE rzaken van ziekte en reacties lichaam (2) Diagnstisch prces binnen de geneeskunde Theretische nderbuwing van medisch algemeen lichamelijk nderzek (1) Geïntegreerde geneeskunde Integratie tussen fysieke, psychsciale en sciale factren (2) Infrmatievaardigheden Zeken en berdelen van infrmatie in vr het vakgebied relevante databases zals: Pub- Med, Cchrane, ERIC, Schlar, PATHOLOGIE rzaken van ziekte en reacties lichaam (2) Diagnstisch prces binnen de geneeskunde Theretische nderbuwing van medisch algemeen lichamelijk nderzek (1) Geïntegreerde geneeskunde Integratie tussen fysieke, psychsciale en sciale factren (2) Infrmatievaardigheden Zeken en berdelen van infrmatie in vr het vakgebied relevante databases zals: Pub- Med, Cchrane, ERIC, Schlar, Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 3

4 Ggle (2) Relevantie van artikelen in vaktijdschriften (waarin.a. verwezen wrdt naar wetenschappelijke) artikelen) vr het eigen berepsmatig handelen (2) Grenzen van vakgebied / eigen prfessinaliteit Grenzen eigen deskundigheid en vakgebied, kent prfessinele beperkingen (4) Gezndheidsgedrag van mensen Over- en nder rapprteren van klachten. Gezndheidsbevrderend en gezndheidsbelemmerend gedrag (2) Cntextfactren van invled p welbevinden, ziekte en ziektebeleving O.a. risicfactren en beschermende factren (3) Organisatie van en samenwerken binnen de Nederlandse gezndheidszrg Schriftelijke cmmunicatie met de reguliere en cmplementaire gezndheidszrg (2) De sciale kaart: rganisaties in (geestelijke) gezndheidszrg in NL en hun delen (2) Ggle (2) Relevantie van artikelen in vaktijdschriften (waarin.a. verwezen wrdt naar wetenschappelijke) artikelen) vr het eigen berepsmatig handelen (2) Grenzen van vakgebied / eigen prfessinaliteit Grenzen eigen deskundigheid en vakgebied, kent prfessinele beperkingen (4) Gezndheidsgedrag van mensen Over- en nder rapprteren van klachten. Gezndheidsbevrderend en gezndheidsbelemmerend gedrag (2) Cntextfactren van invled p welbevinden, ziekte en ziektebeleving O.a. risicfactren en beschermende factren (3) Organisatie van en samenwerken binnen de Nederlandse gezndheidszrg Schriftelijke cmmunicatie met de reguliere en cmplementaire gezndheidszrg (2) De sciale kaart: rganisaties in (geestelijke) gezndheidszrg in NL en hun delen (2) Reguliere medische en psychsciale behandelwijzen (1) Reguliere medische en psychsciale behandelwijzen (1) WETGEVING EN GEZONDHEIDSETHIEK Wetten in de gezndheidszrg kennen met hun del: BIG; Klachtenwet Cliënten Zrgsectr; WBP; WGBO (2) (ethische) Gedragscdes (2) Ethische vraagstukken en handelingspties daarbij (2) Algemene praktijkrichtlijnen (2) WETGEVING EN GEZONDHEIDSETHIEK Wetten in de gezndheidszrg kennen met hun del: BIG; Klachtenwet Cliënten Zrgsectr; WBP; WGBO (2) (ethische) Gedragscdes (2) Ethische vraagstukken en handelingspties daarbij (2) Algemene praktijkrichtlijnen (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 4

5 Tabel B en C Eindtermen medische en psychsciale basiskennis VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B Medische basiskennis EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ONDERZOEKSTECHNIEKEN Meest gangbare (medische) nderzekstechnieken Zals: Labratriumnderzek chlesterl leverfunctie bledsuikerregulatie anemie ntstekingsmarkers FARMACOLOGIE Algemene farmaclgie Farmackinethiek: Resrptie, distributie, transfrmatie en excretie (1) Begrippen in farmaclgie zals therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring (1) Werkingprincipes van een geneesmiddel (2) Bijwerkingen (1) Interacties (2) Veranderde werking van geneesmiddelen (2) Hfdgrepen geneesmiddelen (1): Analgetica Antibacteriële middelen Antimytica Antivirale middelen Antithrmbtica Psychfarmaca: (antipsychtica, antidepressiva, hypntica/anxilytica, verige psychfarmaca Hrmnale middelen VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C Medische basiskennis EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ONDERZOEKSTECHNIEKEN FARMACOLOGIE Algemene farmaclgie Farmackinethiek: Resrptie, distributie, transfrmatie en excretie (1) Begrippen in farmaclgie zals therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring (1) Werkingprincipes van een geneesmiddel (2) Bijwerkingen (2) Interacties (2) Veranderde werking van geneesmiddelen (2) Hfdgrepen geneesmiddelen (2) Analgetica Antibacteriële middelen Antimytica Antivirale middelen Antithrmbtica Psychfarmaca: (antipsychtica, antidepressiva, hypntica/anxilytica, verige psychfarmaca Hrmnale middelen Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 5

6 Antihistaminica Bleddrukregulerende medicijnen Maagzuurremmers en maagbeschermers Chlesterl verlagers Insuline Cytstatica Vaccinaties CELLEN EN WEEFSELS Anatmie en fysilgie De buw van een menselijke cel (1) De functie van de celrganellen (2) Werkingsprincipes van de menselijke cel: diffusie, smse, actief transprt (2) Celdeling (mitse / meise) (2) Differentiatie van cellen in een menselijk lichaam (2) De verschillende weefsel grepen (1) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: Aangebren en genetisch bepaalde aandeningen Ontstekingen en infecties, kanker en tumren HART EN VAATSTELSEL Anatmie en fysilgie De grte en de kleine bledsmlp (2) De buw van een slagader, haarvat en een ader (1) Anatmie en werking van het hart (2) Regulering arteriële bleddruk (2) Kenmerken systlische druk, diastlische druk en plsdruk (2) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering: angina pectris (2) dreigend hartinfarct en hartinfarct (2) decmpensati crdis (2) hartritmestrnissen (2) hypertensie en hyptensie (2) athersclerse (2) Antihistaminica Bleddrukregulerende medicijnen Maagzuurremmers en maagbeschermers Chlesterl verlagers Insuline Cytstatica Vaccinaties CELLEN EN WEEFSELS Anatmie en fysilgie (tabel A) Ligging van cellen en weefsels (1) (tabel A) Fysilgie: Definitie en basisbegrippen van cellen en weefsels (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van cellen en weefsels (1) HART EN VAATSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van hart en vaatstelsel (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van cellen en weefsels (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het hart en vaatstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 6

7 claudicati intermittens (2) hg chlesterl (2) trmbse en emblie (2) varices (2) edeem (2) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS BLOED- EN LYMFESTELSEL EN AFWEER Anatmie en fysilgie De functies en samenstelling van het bled (2) De verschillende bledgrepen (2) bledtransfusieschema (2) Resusantagnisme (1) Hematcriet (1) De werking van erytrcyten (2) Functie en plaats van vrming van leuccyten (1) Weerstand en immuniteit (2) Bezinkingssnelheid (2) Bledstelping (2) De buw en de werking van een lymfeklier (2) De functies van de milt (2) De ligging en de functie van de thymus (2) Pathlgie Zrgverlener is bekend met symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van de aandening: vrmen van anemie (2) carcinmen (2) leukemie (2) maligne lymfm & Hdgkin (2) allergieën (2) multipel myelm (2) pllinse (2) anafylactische shck (2) HIV en AIDS (2) lupus erythematdes (2) sclerdermie (2) plymysitis (2) plymyalgia reumatica (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS BLOED- EN LYMFESTELSEL EN AFWEER Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van het bled en lymfe (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het bled en lymfe (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van bled en lymfe (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 7

8 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS BEWEGINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van het skelet (2) Buw van bt(typen) (1) Btvrming (2) De driedeling van een pijpbeen (1) Benaming en indeling schedelbeenderen (1) Opbuw van de wervelklm (1) Opbuw van het thrax skelet(1) Opbuw van het skelet van de schudergrdel (1) Opbuw van de bekkengrdel (1) De beenderen van de nderste en bvenste extremiteiten (1) Btverbindingen en gewrichtstypen (1) Buw en functie van nderdelen van gewrichten (2) Functies van het spierstelsel (2) Buw en functie spieren en pezen (2) Ligging en functie van de grte- en kleine spiergrepen (2) de begrippen extensren, flexren, adductren, abductren, agnisten, synergisten en antagnisten, cntractie en spierfascie (2) Pathlgie symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: afwijkende standen van de wervelklm (2) spieratrfie en hypertrfie (2) plyartritis ndsa (2) reumatïde arthritis (2) acuut reuma (2) artrse (2) bacteriële f infectieuze reuma (2) jicht (2) (mrbus) Bechterew (2) rugpijn en rugaandeningen (nucleus pulpsus, (2) ziekte van Scheuermann(2) fibrmysitis (2) tendinitis (2) bursitis btbreuken (2) pst traumatische dystrfie (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS BEWEGINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van het skelet, spieren, pezen en banden (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het skelet, spieren, pezen en banden (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van skelet spieren, pezen en banden (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 8

9 plyartritis ndsa; acuut trauma; verzwikking, verstuiking, zwelling TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ADEMHALINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie De buw van het ademhalingsstelsel (1) Functies neus- en mndademhaling (2) Indeling van de lngen in kwabben en segmenten (1) Gaswisseling (2) De ademhalings- en hulp- ademhalingsspieren (1) Ademhalingsbewegingen (1) Principes van regulering van ademhaling (2) Reflexen: hesten, braakreflex, niezen, geeuwen, hikken en slikken (1) Begrippen: ademvlume, expiratire reserve vlume, inspiratire reserve vlume, residulucht, vitale capaciteit en ttale capaciteit (2) Pathlgie Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps (2) Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stkes ademhaling (2) cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne (2) Sputum en afwijkingen hierin (2) Prductieve en niet prductieve hest (2) symptmen, pathfysilgie, cmplicaties, rzaken en medische benadering van: astma en COPD (2) hyperventilatiesyndrm (2) pneumthrax (2) pneumnie (2) lngkanker (2) lngemblie en lnginfarct (2) sarcïdse en Besnier Beck (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ADEMHALINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Buw en functie va de luchtwegen (1) Gaswisseling (1) Regulatie van de ademhaling (1) Pathlgie Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps (1) Kussmaul ademhaling, Cheyne-Stkes ademhaling (1) hyperventilatie (1) cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne (1) Sputum en afwijkingen hierin (2) Prductieve en niet prductieve hest (2) Hyperventilatiesyndrm (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 9

10 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS NIERSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van de nieren (2) Ligging, buw en functie van de nieren, urineleiders en de blaas (2) Buw en functie nefrn (1) Ultrafiltratie en filtratiedruk (2) Terug resrptie en excretie (2) De functie van de hrmnen: aldstern, A.D.H. en renine (2) Nieren en bleddrukregulatie (2) De functie van erytrpëtine(2) De functie van de uitwendige en inwendige sluitspier (2) Ontstaan en verlp mictiereflex Urinebuis van de man en de vruw (1) De samenstelling van nrmale urine (1) Pathlgie Afwijkingen in de samenstelling van de urine (1) Verschillende srten pijnklachten bij aandeningen van nieren en urinewegen: (2) cystitis (2) pyelnefritis (2) glmerulnefritis (2) nierstenen (2) incntinentie (2) nierinsufficiëntie en chrnische nierinsufficientie (2) terminale nierinsufficiëntie (2) nefrtisch en nefritisch syndrm(2) SPIJSVERTERINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie Functies van de mndhlte (1) Ligging speekselklieren (1) Functies en samenstelling van speeksel (2) Samenstelling van het melk- gebit en vlwassene gebit (1) De buw, functie en Werking van de slkdarm, maag, dunne darm en dikke darm en alvleesklier en lever (2) Slikbeweging (1) De samenstelling en functies van maagsap (2) Functie van de nervus vagus (1) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS NIERSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de nieren, blaas en urinewegen (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van de nieren, blaas en urinewegen (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van de nieren, blaas en urinewegen (1) SPIJSVERTERINGSSTELSEL Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de rganen van het spijsverteringstelsel (1) (tabel A) fysilgie: definitie en basisbegrippen van het spijsverteringstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 10

11 Wijze van ntlediging van de maag (2) Prces van resrptie van vedingsstffen (2) De samenstelling en functies van alvleessap (2) De samenstelling van nrmale faeces (1) Buw en functie van galblaas en galwegen (2) De samenstelling en de belangrijkste functie van gal (1) Verlp nrmale bilirubine- stfwisseling (2) Pathlgie Prehepatische/hepatische en psthepatische icterus (2) Braakreflex (2) Prjectiel, retentie en faecaal braken (2) Afwijkingen in geur, kleur en samenstelling van braaksel en ntlasting (2) carcinmen (2) hernia diafragmatica (2) ntstekingen (2) slkdarmklachten (2) ulcus pepticum (2) maagbleding (2) maagperfratie (2) malabsrptie syndrm (2) celiakie (2) ziekte van Crhn (2) IBS (2) hemrrïden (2) diarree en bstipatie (2) hepatitis A en B (2) galstenen (2) hernia inguinalis (2) vedselallergie en vedselintllerantie (2) diabetes type 1 en 2 (2) vergewicht/besitas (2) nn fatty acid liver desease(2) leverdysfunctie (2) diverticulitus (2) clitus ulcersa (2) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het spijsverteringstelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 11

12 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS ZINTUIGEN EN HUID (sensrisch systeem) Anatmie en fysilgie Functies van de huid (1) Opbuw en functies lagen van de huid (2) Buw en functie van haren, nagels, Buw en Functie van zweet-, talg en melkklieren (1) Eigenschappen en functies van het sensrisch systeem (2) Werking smaakvrming (1) De buw van het g (2) Prces van beeldvrming (1) de buw van het r (2) Prces van geluidsvrming (1) De buw van het evenwichtsrgaan (2) Prces van evenwichtsvrming (2) Pathlgie carcinmen (2) infecties van huid, mnd, neus, r en g (2) eczeem (2) psriasis (2) ulcus cruris (2) cataract (2) glaucm (2) refractieafwijkingen (2) slechthrendheid (2) ziekte van Menière (2) tinnitus (2) Macula degeneratie (2) ZENUWSTELSEL /NEUROLOGIE Anatmie en fysilgie Functies van het zenuwstelsel (2) Onderdelen en functies van een zenuwcel (1) Werking prikkelgeleiding en verdracht (2) Typen zenuwcellen (1) Buw, functies en werking van de grte hersenen (2) Buw, functies en werking van de kleine hersenen (2) Ligging en werking van de Thalamus en de hypthalamus (2) De belangrijkste hersenzenuwen (I, II, V, VII, X) (1) De ligging, buw en functie van het ruggenmerg (2) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS ZINTUIGEN EN HUID Anatmie en fysilgie (tabel A) anatmie: ligging van de huid en zintuigen (1) (tabel A) fysilgie van de huid en zintuigen (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van de huid en zintuigen (1) ZENUWSTELSEL /NEUROLOGIE Algemene functies zenuwstelsel Buw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel (1) Functie animale zenuwstelsel en vegetatieve zenuwstelsel (1) Zenuwweefsel (1) Prikkelgeleiding en verdracht (1) Neurtransmitters (1) Netwerkvrming, Plasticiteit zenuwweefsel (1) Buw en functies van het centrale zenuwstelsel (1) Grte hersenen (1) Tussenhersenen: thalamus en hypthalamus (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 12

13 Buw en werking perifere zenuwstelsel (incl. Reflexen) (2) Indeling en functie mtrische systeem (2) Ligging en functies vliezen rnd het zenuwstelsel (2) Functies, samenstelling, ligging van liqur cerebr spinalis (2) Buw en lcatie ventrikelsysteem van de hersenen (1) Animale en het vegetatieve zenuwstelsel (2) De bledvrziening van de hersenen (2) Bled-hersenbarrière (1) Pathlgie carcinmen (2) infecties (2) Transient Ischaemic At-tack (2) Cerebrvasculair accident (2) Bell s paralyse (2) carpaal tunnelsyndrm (2) perifere neurpathie (2) syndrm van Guillain-Barré (2) verschillende vrmen van hfdpijn (2) epilepsie (2) ziekte van Parkinsn (2) multiple sclerse (2) trauma s (2) HORMOON STELSEL Anatmie en fysilgie Werkingsprincipe van hrmnen (1) De ligging en de (hrmnale) functie van de hypfyse en hypthalamus (2) De werking en de plaats van prductie van mannelijke en vruwelijke hrmnen (1) De ligging en functie van de schildklier (hrmnen) (2) De ligging en functie van de bijschildklieren (hrmnen) (2) De ligging en de buw van de bijnieren (1) Functies hrmngrepen van de bijnierschrs (2) Functies hrmnen bijniermerg (2) Pathlgie diabetes mellitus (2) hypglycaemie en hyperglycaemie (2) hyperthyreïdie en hypthyreïdie (2) Hersenstam (1) Kleine hersenen, ruggenmerg (1) Buw en functies van perifere zenuwstelsel (incl. Reflexen) (1) Pathlgie Verschillende vrmen van hfdpijn (1) Epilepsie (1) Ziekte van Parkinsn (1) Multiple sclerse (1) Trauma s (1) Transient Ischaemic Attack (1) Cerebrvasculair accident (1) HORMONAAL STELSEL Anatmie en fysilgie Epifyse (2) Hypfyse (2) Schildklier (2) Bijschildklieren (2) Pancreas (2) Bijnieren (2) Vruwelijke en mannelijke geslachtsklieren (2) Pathlgie Diabetes Mellitus (2) Hypfunctie en hyperfunctie van de endcriene klieren en daaraan gekppelde ziekten (2) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 13

14 Cushing (2) Addisn (2) hyppituïtarisme (2) hyperparathyreïdie en hypparathyreïdie (2) vitamine D deficiëntie (2) steprse (2) besitas en metabl syndrm (2) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS GENITAAL STELSEL Menstruatiecyclus (1) Primaire en de secundaire geslachtskenmerken van de man en de vruw (1) De buw en de functies van de eierstk en eileider (1) Buw en functie van de baarmeder en baarmederwand (2) Buw en de functie van de vagina (2) Buw, de ligging en de functies van de zaadballen (2) De functie van de cellen van Sertli, de cellen van Leydig (2) De ligging en functie van de zaadblaasjes (2) De buw, de ligging en de functies van de prstaat (2) Onderdelen van de penis, de werking van de zwellichamen (1) De samenstelling van sperma (1) Pathlgie (2) carcinmen; infecties en sa s; variumcyste; menstruatieklachten; het climacterium en de menpauze; mastitis; Ply cysteus varieel syndrm mym; endmetrisis; verzakking; infertiliteit; prstaatklachten; erectiestrnissen; zwangerschapsklachten; abrtus; graviditeit; bekkeninstabiliteit/symfysilyse TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS GENITAAL STELSEL De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de man: FSH, LH en teststern (1) De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de man: FSH, LH en teststern (1) Wat er tijdens een menstruele cyclus gebeurt in de hypfyse de eierstk en de baarmeder (1) Het climacterium en de menpauze (1) Pathlgie (tabel A) rzaak van ziekten van het genitaal stelsel (1) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 14

15 TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS LEVENSFASE Pathlgie/Pediatrie (2) krts en vlekken; geslachtsafwijkingen (2) spina bifida, hydrcefalus (2) aangebren afwijkingen van hart- en bledsmlp (2) pervasieve strnissen (2) pylrusstense (2) atresie / stense in het maagdarmkanaal (2) cngenitale hernia diafragmatica (2) cngenitale heupluxatie (2) afwijkingen van de ledematen (2) meningitis (2) encefalitis (2) chrnische sereuze titis media (2) acute dyspneu bij kinderen (2) cnstitutineel eczeem (2) vergiftigingen (2) (= EHBO) acute lymfatische leukemie (2) buikpijn (2) grei- en ntwikkelingsstrnissen (2) rde hnd (Rubella) waterpkken (varicella) bf (partitis epidemica) mazelen (mrbilli) TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS LEVENSFASE Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 15

16 VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE Algemene eindtermen A en B PSYCHOLOGIE TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS DEELGEBIEDEN PSYCHOLOGIE Bilgische benadering (1) Leertheretische benadering (1) Humanistische benadering (1) Systeem theretische benadering (1) VAKGROEP PSYCHOSOCIAAL Algemene eindtermen A en C PSYCHOLOGIE TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS DEELGEBIEDEN PSYCHOLOGIE Bilgische benadering (1) Leertheretische benadering (2) Humanistische benadering (1) Systeem theretische benadering (1) LEREN GEHEUGEN DENKEN EN INTELLIGENTIE Verschillende leervrmen (1) Functie en werking van het geheugen (1) Prblemen met het geheugen (2) Vrmen van denkprcessen (1) IQ testen, tepassing en betekenis (1) TOEGEPASTE (ONTWIKKELINGS) PSYCHOLOGIE EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE Persnlijkheidsntwikkeling (2) Leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken (2) Psychpathlgie en maatschappij (2) Verudering/ sterven Ouderdmsprblematiek (2) Dementie (2) Ruwprblematiek (2) PSYCHOPATHOLOGIE TOEGEPASTE (ONTWIKKELINGS) PSYCHOLOGIE EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE Persnlijkheidsntwikkeling (2) Leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken (2) Psychpathlgie en maatschappij (2) Verudering/ sterven Ouderdmsprblematiek (2) Dementie (2) Ruwprblematiek (2) PSYCHOPATHOLOGIE Psychpathlgie en herkennen van risicdragende situaties vr cliënt (1) Algemene kenmerken psychpathlgie (1) Risic dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlzing, mishandeling, nderdrukking, werken met gevaarlijke stffen, druggebruik (3) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 16

17 DSM-IV en V systeem en verschillen daartussen (1) Algemene kenmerken psychpathlgie (1) Diagnstisch prces psychpathlgie (1) Strnissen (2) schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen; angststrnissen; smatfrme strnissen; eetstrnissen; slaap/waakstrnissen; persnlijkheidsstrnissen; autismespectrum-strnissen; aandachts -en gedragsstrnissen; verslavingsprblematiek. Psychfarmaca: benzdiazepinen (1) antidepressiva (de klassieke, MAO-remmers en SSRI s); antipsychtica (de klassieke en de atypische); stemmingsstabilisatren (Lithium, anti-epileptica); psychstimulantia (Ritalin, Cncerta, Stratera); Diagnstisch prces binnen psychiatrie (1) DSM-IV en V systeem en verschillen daartussen (1) Vr- en nadelen DSM-V en cnsequenties prfessineel handelen (2) Strnissen (4) schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen angststrnissen dissciatieve strnissen smatfrme strnissen eetstrnissen seksuele strnissen en gender identiteitsstrnissen slaap / waakstrnissen strnissen in de impuls-cntrle persnlijkheidsstrnissen aanpassingsstrnissen autismespectrumstrnissen aandachts- en gedragsstrnissen verslavingsprblematiek psych-rganische strnissen Psychfarmaca en bijwerkingen daarvan (2) benzdiazepinen; antidepressiva (de klassieke, MAO-remmers en SSRI s); antipsychtica (de klassieke en de atypische); stemmingsstabilisatren (Lithium, anti-epileptica); psychstimulantia (Ritalin, Cncerta, Stratera); Mtiveren tt gebruik (bij)werkingen kennen en hier- ver infrmatie pzeken (2) GEBRUIK VRAGENLIJSTEN Typen (screeninglijsten vr UHR, depressie, angst, ADHD, ASS etc. en gebruik daarvan (2) BASISVAARDIGHEDEN M.B.T. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT) Eenvudige functie analyses en betekenis analyses, cgnitieve technieken (2) PSYCHIATRISCHE BEHANDELING PSYCHIATRISCHE BEHANDELING Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 17

18 Psychtherapie in grte lijnen, psychfarmaca, cgnitieve attributies, therapietruw bij gebruik van psychfarmaca, psych-educatie (1) Psychtherapie in grte lijnen, psychfarmaca, cgnitieve attributies, therapietruw bij gebruik van psychfarmaca, psych educatie (1) TABEL B. EINDTERMEN MEDISCHE BASISKENNIS GESPREKSVAARDIGHEDEN TABEL C. EINDTERMEN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS GESPREKSVAARDIGHEDEN Begrippen als (2) nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren; cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. Begrippen als (2) nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren; cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. THERAPEUTISCHE BASISVAARDIGHEDEN THERAPEUTISCHE BASISVAARDIGHEDEN Begrippen als (2) empathie; cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. Begrippen als (2) empathie; cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. RODE EN GELE VLAGGEN RODE EN GELE VLAGGEN Symptmen wrden erkend dr lessen en studie Medische en psychsciale signalen p- merken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5) (4) Symptmen wrden erkend dr lessen en studie Medische en psychsciale signalen p- merken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5) (4) Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 18

19 RODE VLAGGEN hyperhydrsis hartklppingen waarbij de hartslag irregulair en inequaal is (tijdsinterval tussen de slagen wisselt steeds en harde slagen / zachtere slagen wisselen elkaar af) wanneer iemand in rust een hartslag heeft van meer dan hnderd slagen per minuut krampachtige spierpijnen ver de brstkas verminderd ademgeruis aan 1 zijde van de brstkas acute schuderpijn (vnl. links) met zweten pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een klamme huid acute dyspne hemptë braken en diarree in het algemeen, in de zwangerschap en bij zuigelingen en jnge kinderen bstipatie znder duidelijke rzaak (nieuw f ud ) bled bij de ntlasting gewichtsverlies acute (nieuwe) buikpijn in het algemeen en in het bijznder bij kinderen herhaalde buikklachten algehele zwelling van het buikgebied pijn in de nderbuik bij vruwen mgelijke gezndheidsrisic s van dysfagie een nverklaarbare drge mnd een pijnlijke en/f stijve nek gezwllen enkel aan één zijde en gezwllen enkels aan beide zijden zwellingen in de nek bij zuigelingen en kinderen lpprblemen (mank lpen, kreupel zijn, pijn bij lpen en niet willen lpen) bij kinderen pltselinge duizeligheid en/f flauwte tintelingen en/f tastverlies tremren pijn in het gezicht afasie een acute visus strnis pijn in en/f rndm het g nverklaarbare heesheid en stemverlies rugpijn eventueel met uitstralingspijn(been) hematurie pst-mepauzaal bledverlies bij vruwen paarse verkleuring van de huid bij kinderen zwellingen nder de huid bewustzijnsveranderingen nverklaarbaar veel drst nverklaarbare veel plassen pijn p de brst nbegrepen meheid nbegrepen krts Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 19

20 GELE VLAGGEN zeer smber en lustels gedrag waanbeelden wanen/hallucinaties angsten slaap / waakstrnissen verwardheid hallucinaties UHR-psychse symptmen (meite met het cntact, vreemde gedachtegangen) agressie en impulscntrle leidend tt prblemen in de dagelijkse mgang chas: meite met plannen, kmt afspraken niet na levensbedreigende ddswens hulpverlener snapt patiënt niet Leeswijzer eindtermen PLATO Mariet van Buuren Instituut E.E.N. 20

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg. Eindtermen Juli 2013 Ingebrg Tönis Frwine den Oudendammer PLATO/Universiteit Leiden 071 527 3418 In pdracht van: Achmea, Cöperatie

Nadere informatie

Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis

Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Dit betreft eindtermen vr alle zrgverleners in het cmplementaire werkveld, waarvr bij allen hetzelfde niveau wrdt verwacht. (zie k bijlage telichting Blm) R = Reprductie

Nadere informatie

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg. Eindtermen Juli 2013 Ingebrg Tönis Frwine den Oudendammer PLATO/Universiteit Leiden 071 527 3418 In pdracht van: Achmea, Cöperatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11 Doelstellingen 12 1 Het bewegingsstelsel 15 1.1 Anatomie 15 1.1.1 Skelet- en beenderstelsel 15 1.1.2 Spierstelsel

Nadere informatie

Studiegids MBK-Light

Studiegids MBK-Light 1 Studiegids MBK-Light Alle rechten voorbehouden.! Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 Inhoud Woord vooraf 1 1 Over de auteurs 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 1 Cellen en weefsels 1 6 1.1 Kenmerken van het leven 1 7 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

! Versie!2.2! ! Studiegids PSBK-Pro V2.2!!!

! Versie!2.2! ! Studiegids PSBK-Pro V2.2!!! 1 Studiegids opleidingpsychosocialebasiskennis Versie2.2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Informatie voor stagiaires & studenten,afdeling 4

Informatie voor stagiaires & studenten,afdeling 4 Infrmatie vr stagiaires & studenten,afdeling 4 Welkm p afdeling 4 Binnenkrt ga je stage lpen f werken p afdeling interne geneeskunde. Dr middel van nderstaande infrmatie willen we je infrmeren ver de gang

Nadere informatie

Studiegids opleiding PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS. Versie 1.9

Studiegids opleiding PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS. Versie 1.9 1 Studiegids opleiding PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS Versie 1.9 Alle rechten voorbehouden.! Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 4b Opslag, uitscheiding en bescherming VMBO

Samenvatting Biologie voor Jou 4b Opslag, uitscheiding en bescherming VMBO Samenvatting Bilgie vr Ju 4b Opslag, uitscheiding en bescherming VMBO 8.1 Vleistf tussen cellen van rganen = weefselvleistf Cellen nemen zuurstf en vedingsstffen p uit weefselvleistf en geven CO2 en afvalstffen

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015 19999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.886,92 19999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 2.889,91 19999005 Onderzoek of behandeling op de polikliniek

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Nascholingsprogramma 2013

Nascholingsprogramma 2013 Naschlingsprgramma 2013 14-2-12 Spagyriek Energetische geneeskunde Klassieke hmepathie In de klassieke hmepathie maken we gebruik van het gelijksrtigheidsprincipe. Hierbij gelden de vlgende uitgangspunten:

Nadere informatie

Samenvatting Je Lichaam werkt / Je lijf werkt Nectar

Samenvatting Je Lichaam werkt / Je lijf werkt Nectar Samenvatting Je Lichaam werkt / Je lijf werkt Nectar PARAGRAAF 1 Van grt naar klein: Organisme = levend wezen Orgaanstelsel = grep van samenwerkende rganen (bijv. ademhalingsstelsel, verteringsstelsel,

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Planning Fascia College

Planning Fascia College Planning Fascia Cllege Algemeen 3 17 tt 20.09.14 Seminarie met Danis Bis 4 20 en 21.09.14 Cngres 20 jaar fasciatherapie + wrkshps 5 29.09.2014 Infavnd Perceptieve Pedaggie 6 6.10.2014 Praktijkavnd Fasciatherapie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Kenniscentrum en ASS. Achtergrond

Kenniscentrum en ASS. Achtergrond Kenniscentrum en ASS Bij hulpvragen die betrekking hebben p ASS (strnissen in het autistisch spectrum) gaan we in het Kenniscentrum uit van de mschrijving van de DSM IV. In de DSM IV wrdt een aantal strnissen

Nadere informatie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie Inleiding Wat goed dat je hebt doorgezet naar de volgende cursus! Je wilt dus nog meer te weten komen over hoe je lichaam precies in elkaar zit en hoe het werkt! En dat precies is wat je in deze cursus

Nadere informatie

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) DBC DOT Zorgproduct Clinic Costs Honorarium Total Cost Description 14B181 972804020 96,06 79,12 175,18 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 14D873 990216018 124,52 154,09 278,61 Consult

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Cliëntprofielen- en productenboek auditief en/of communicatief Extramurale zorg

Cliëntprofielen- en productenboek auditief en/of communicatief Extramurale zorg Cliëntprfielen- en prductenbek auditief en/f cmmunicatief Extramurale zrg Status: Bijgesteld p basis van stelselwijzigingen miv 2015 Datum: 9 januari 2015 Versie: 1.3 Inhudspgave Inleiding 3 Cliëntprfiel

Nadere informatie

Inhoud. 1 Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel 1

Inhoud. 1 Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel 1 IX Inhoud 1 Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel 1 1 Anatomie en fysiologie van het bewegingsstelsel 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Botten 2 1.3 Spierweefsel 3 2 Zorgvragers met gewrichtsaandoeningen

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

Differentiaal-diagnostiek en comorbiditeit van ADHD bij volwassenen

Differentiaal-diagnostiek en comorbiditeit van ADHD bij volwassenen Differentiaal-diagnstiek en cmrbiditeit van ADHD bij vlwassenen Eenvudig en tch cmplex!? Dminique Walschaerts Anekdte Enkele fascinerende misverstanden rnd mijn takenpakket. 1. Aah jij werkt rnd ADHD.

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening?

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening? MEDISCHE VRAGENLIJST opgesteld ter voorbereiding van de Mayr kuur Gelieve deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de begeleidende arts (briefomslag in bijlage) Deze lijst gaat dus rechtstreeks

Nadere informatie

Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan

Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan Agressie bij dementie, he hier mee m te gaan Agressie is een svrm welke vrtkmt uit een emtie. Het is zichtbaar, de emtie er achter is vaak meilijk te peilen bij cliënten met dementie en daarm wrdt het

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index. Activiteitenfiche timmerhek 1 Nagels en schreven brnnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Leeftijd : vierjarigen Aantal kinderen : maximaal 3 Lcatie

Nadere informatie

Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner

Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner Ïáíá ÇáÍæÇãá:ş ÇÓÊÈíÇä ááóíïçê ÇáÍæÇãá Çæ ÇáãŞÈáÇÊ Úáì ÇáÍãá æôñßçá ÍíÇÊåä åğç ÇáÇÓÊÈíÇä ãæìå áãä íäêùñæä ãæáæïğç ş æíãßä ÇáÇÌÇÈÉ Úäå ŞÈá ÇÓÊÔÇÑÉ ãç ŞÈá ÇáÍãá Çæ ŞÈá ãşçèáé ÈÏÁ ãêçèúé ÇáÍãá ş(úçïéğş Êßæä

Nadere informatie

Medische Vragenlijst B

Medische Vragenlijst B Medische Vragenlijst B Contractnummer: Producentnummer: Kandidaatverzekerde De kandidaat-verzekerde wordt verzocht om deze vragenlijst persoonlijk in te vullen en hem onder gesloten omslag bij het voorstel

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Welkom. Migraine. Patrick De Wit. donderdag 30 mei 13

Welkom. Migraine. Patrick De Wit. donderdag 30 mei 13 Welkm Migraine Patrick De Wit Laat uw dag niet verzieken dr migraine! Migraine is een chrnische hersenziekte Wereld Gezndheidsrganisatie: migraine bij vruwen p nr. 12, bij mannen p nr. 18. Ter vergelijking

Nadere informatie

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband?

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Bij mensen kan slechts 1 w h i p l a s h a c c i d e n t langdurige pijn en lijden veroorzaken. De anatomie van de hond is fundamenteel gelijk aan

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling 14B180 972804018 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 2.142,56 1.723,33 419,23 14B181 972804020 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 174,41 112,38 62,03 14B194

Nadere informatie

Persoonlijke medische vragenlijst WERKNEMER/UITZENDKRACHT/STUDENT/ STAGIAIR/JOBSTUDENT

Persoonlijke medische vragenlijst WERKNEMER/UITZENDKRACHT/STUDENT/ STAGIAIR/JOBSTUDENT Afspraak op... dag... /... /... om... uur. Gelieve uw SISkaart en vaccinatiegegevens mee te brengen. Indien u niet aanwezig kan zijn op het preventief medisch onderzoek, gelieve dan tijdig te verwittigen.

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure Instituut voor Eclectische

Nadere informatie

1 Wat is een geneesmiddel? 15. Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17

1 Wat is een geneesmiddel? 15. Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17 Voorwoord 13 1 Wat is een geneesmiddel? 15 Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17 2 Toepassing van een geneesmiddel 20 Inleiding 20 2.1 Behandelingsmethoden

Nadere informatie

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Dierenartsenpraktijk Akuut Leuvensesteenweg 355 3070 Krtenberg 0475/581.563 www.akuut.be inf@akuut.be DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Mijn hnd/kat heeft diabetes mellitus... Wat is diabetes mellitus? Bij

Nadere informatie

Studiegids - Medische Basiskennis September 2014 V1.4 Con Amore Opleidingen. Studiegids

Studiegids - Medische Basiskennis September 2014 V1.4 Con Amore Opleidingen. Studiegids Studiegids - Medische Basiskennis September 2014 V1.4 Con Amore Opleidingen Studiegids Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

FELINE LEUKEMIE. (door het Feline leukemie virus (FELV) veroorzaakte leukose en sarcomen bij de kat) Inleiding. Ziektebeeld. o o o

FELINE LEUKEMIE. (door het Feline leukemie virus (FELV) veroorzaakte leukose en sarcomen bij de kat) Inleiding. Ziektebeeld. o o o FELINE LEUKEMIE (dr het Feline leukemie virus (FELV) verrzaakte leukse en sarcmen bij de kat) dr dr. Herman F. Egberink, Vakgrep Infectieziekten en Immunlgie Afdeling: Virlgie, Faculteit Diergeneeskunde,

Nadere informatie

NASCHOLING 2011-2012

NASCHOLING 2011-2012 NASCHOLING 2011-20 Drgisten Waarbrgcertificaat Het Drgisten Waarbrgcertificaat is het bewijs dat een winkel aan een aantal belangrijke vrwaarden vldet. Certificering zrgt vr een bepaald kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.017,97 14B170 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium 990416036 14E000 Behandeling of

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium 990416036 14E000 Behandeling of 990416036 14E000 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie 635,37 416,78 218,59 20109057 15E000 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 10-11-2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 10-11-2014 Prijzen kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zet- en drukfouten voorbehouden. Blz 1-91 zorgproducten gesorteerd op declaratie. Blz. 91-112 overige zorgproducten gesorteerd op declaratie. Declaratie Kosten

Nadere informatie

J. van Amerongen H. Elling. Geneesmiddelenkennis. doktersassistenten

J. van Amerongen H. Elling. Geneesmiddelenkennis. doktersassistenten J. van Amerongen H. Elling Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten Vierde druk 2013 Houten 2013 V Voorwoord De beroepen van doktersassistent en praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk vereisen

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pamrelin 11,25 mg, peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte. Lees deze bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016 DBC-zorgproductcode / Zorgactiviteitencode Declaratiecode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving / Zorgactiviteitenomschrijving

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

TweeSteden DOT prijslijst passanten vanaf 01-07-2013

TweeSteden DOT prijslijst passanten vanaf 01-07-2013 14E000 990416036 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie 636,78 15E000 020109057 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van mannelijke

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Voor u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verloskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl).

Voor u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verloskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl). Vr u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verlskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl). Deze vragenlijst is een vrbereiding p uw eerste bezek bij de verlskundige. Samen met u en uw

Nadere informatie

Zwangerschap en epilepsie

Zwangerschap en epilepsie Zwangerschap en epilepsie Prf Dr W Van Paesschen UZ Leuven Reprductieve aspecten van epilepsiebehandeling 1. Anticnceptie 2. Zwangerschap en epilepsie 3. Behandeling van vruwen met epilepsie in de vruchtbare

Nadere informatie

Vragenlijst ALGEMENE GEGEVENS ALGEMEEN. Voorletters: Voornaam: Meisjesnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: Heb je een partner? Zo ja: Achternaam:

Vragenlijst ALGEMENE GEGEVENS ALGEMEEN. Voorletters: Voornaam: Meisjesnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: Heb je een partner? Zo ja: Achternaam: Vragenlijst Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap! Je hebt binnenkrt je eerste afspraak met één van de verlskundigen van Vida. Om je z ged mgelijk te begeleiden willen we je vragen nderstaande vragenlijst

Nadere informatie

DBC-zorgproducten 2015

DBC-zorgproducten 2015 DBC-zorgproducten 2015 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Allergologie 15D218 Maximaal 2 testen met een dagbehandeling tijdens een vervolg contact bij allergie 775,20 Allergologie 15D219

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging niveau 2 2 Inhoud 1 Thema Schoon en verzorgd 6 1.1 Micro-organismen 7 1.2 Infecties voorkomen 9 1.3 Vaardigheid Handen wassen 11 1.4 Toets jezelf 13 2 Thema Zorg

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur Gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Coachingsgesprek met gebruikers

Coachingsgesprek met gebruikers Cachingsgesprek met gebruikers Sympsium Perinatale perikelen De Bakermat Dr. Sabine Van Baelen Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Randvrwaarden Persn met er klaar vr zijn met het zelf echt willen

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd die ook arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking)

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Loyalis klantnummer Medisch nummer Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) De gezondheidsverklaring Hebt u voor een aanvulling op uw eigen inkomen gekozen?

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden)

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden) Vragenlijst osteopathie Geachte mevrouw, meneer Een goede diagnose is een startpunt voor een succesvolle behandeling. En voor een goede diagnose is het van belang om van alles te weten over uw klacht en

Nadere informatie

Aanpak van Neonatale Erythrodermie. Een praktische handleiding voor artsen Op basis van de flowchart uit het protocol

Aanpak van Neonatale Erythrodermie. Een praktische handleiding voor artsen Op basis van de flowchart uit het protocol Aanpak van Nenatale Erythrdermie Een praktische handleiding vr artsen Op basis van de flwchart uit het prtcl Flwchart aanpak cngenitale en nenatale erythrdermie Cngenitale / nenatale erythrdermie (A) Multidisciplinaire

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en 1 of 2 polikliniekbezoeken tijden eerste contact bij allergie 970,90

Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en 1 of 2 polikliniekbezoeken tijden eerste contact bij allergie 970,90 DBC-zorgproducten 2016 (A en B segment) Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Allergologie 15D218 Maximaal 2 testen met een dagbehandeling tijdens een vervolg contact bij allergie 767,67

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout Activiteitenfiche timmerhek 2 Stukken uit het hut brn : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Het rde kruis 2012, Eerste hulp vr leerkrachten, Mechelen :

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie