Brochure schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide Klassikale Cursus Eerste hulp van het Rode Kruis Brochure schooljaar Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Maasgouw) Telefoon

2 BROCHURE MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS Algemene informatie Iedereen die werkzaam is in het veld van de complementaire geneeswijzen en daarbij het begeleiden van zijn of haar cliënten serieus neemt, zal het belangrijk vinden om zich te (blijven) professionaliseren door middel van voldoende medische en psychosociale scholing. Om te voldoen aan de huidige registratiecriteria, opgelegd door de zorgverzekeraars, overkoepelende beroepsverenigingen en organisaties, is het noodzakelijk dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en psychosociale vakken conform het HBO niveau. Binnen het instituut zijn er drie opleidingen ontwikkeld die voldoen aan de PLATO eindtermen en afhankelijk van de beroepsgroep aan de eisen van beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars voldoen: De registeropleiding medische basiskennis Voor therapeuten die werkzaam zijn in de natuurgeneeskundige sector. Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd. De registeropleiding psychosociale basiskennis Voor therapeuten die werkzaam zijn in de psychosociale sector. Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd. De registeropleiding medische en psychosociale basiskennis Voor therapeuten die zowel in de natuurgeneeskundige als in de psychosociale sector werkzaam zijn. Deze opleiding is tevens verplicht onderdeel binnen de opleiding tot E.E.N. therapeut. De opleiding is door de SNRO, KTNO en CPION geaccrediteerd. Bij CPION is deze opleiding tevens regulier getoetst. Uitgebreide klassikale cursus Eerste Hulp van het Rode Kruis EHBO is door verschillende beroepsverenigingen verplicht gesteld. Daarom bieden wij deze module aan in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. De certificaten zijn internationaal erkend. Toetsing en examinering Binnen de registeropleidingen wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via casussen, studieopdrachten en multiple-choice toetsen. Wanneer alle deelcertificaten zijn behaald ontvangt men het diploma. Erkenningen Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register. Geaccrediteerd door CPION, SNRO en KTNO Erkend door de beroepsverenigingen ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, VNRT, NFG en BATC etc. 2 Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N.

3 REGISTEROPLEIDING MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS Deze opleiding is afgestemd op de PLATO eindtermen voor therapeuten werkzaam zowel in de natuurgeneeskundige als ook in de psychosociale sector. De opleiding is officieel erkend door CPION, SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en de BATC. Instituut E.E.N. biedt iedereen de mogelijkheid aan om deze opleiding, die tevens onderdeel is van de beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut, te volgen. De medische en psychosociale vakken worden modulair gegeven. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de reguliere medische en psychosociale basiskennis. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en complementaire gezondheidszorg en de Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. De opleiding is door CPION regulier getoetst. Belang van medische en psychosociale scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van complementaire geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch- en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de medische en psychosociale vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische en psychosociale scholing te volgen. Modules De gehele opleiding bestaat uit 5 modules: - module C1A: medische basiskennis: anatomie en fysiologie - module C1B: medische basiskennis: pathologie en farmacologie - module C3A: psychosociale basiskennis: psychologie - module C3B: psychosociale basiskennis: psychopathologie - module C3C: kennis van de gezondheidszorg en communicatie. Certificering Binnen de registeropleiding wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via casussen, studieopdrachten en multiple-choice toetsen. De opleiding wordt afgesloten met een thesis. De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer de modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde naast het diploma medische en psychosociale basiskennis van het instituut ook het diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De totale opleiding bestaat uit 80 ECTS. Verplichte literatuur: Module C1 Anatomie en fysiologie van de mens 4e druk Pathologie 1e druk Handboek psychologie een Inleiding 7e druk Psychiatrie van diagnose tot behandeling 5e druk Overdracht tegenoverdracht 6e druk Fee van Delft Syllabus Instituut voor E.E.N. Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N. 3

4 Module C1 medische basiskennis De inhoud van de module Medische basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie. De lessen worden per orgaanstelsel behandeld. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie. Informatie module C1 Module C1 medische basiskennis wordt zowel als dag- en avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen Het aantal lesuren bedraagt: 114 Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag De kosten van module C1 deel A en B zijn Module C3. Psychosociale basiskennis Deze module psychosociale basiskennis wordt gegeven op HBO-niveau en kan ook als minor of vrije module gevolgd worden. Deel A: Psychologie Deel B: Psychopathologie Deel C: Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Module C3/A Psychologie Aan de hand van het leerboek Psychologie, een inleiding auteur: Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan in het dagelijkse leven. Module C3/B. Psychopathologie Als therapeut kom je in aanraking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat ten minste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen als ook de DSM-4 en 5 criteria en de psychofarmaca. Informatie module C3 Module C3 deel A en B Psychosociale basiskennis wordt zowel als dag- en avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen Het aantal lesuren bedraagt: 114 uur Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag De kosten van module C3 deel A en B zijn Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N.

5 Module C3/C. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Kennis van de gezondheidszorg In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidwetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Communicatie Juist in de hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdracht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld. Informatie module C3/C Module C3 deel 3 wordt zowel als dag- en avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 6 lesavonden of 3 lesdagen Het aantal lesuren bedraagt: 24 uur Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag De kosten van module C3/C zijn Overzicht van de lessen per module Module C1/A: Anatomie en Fysiologie Les 01. Algemene anatomie en fysiologie Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringstelsel Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel Les 11. Voortplantingsstelsel Les 12. Levensloop Toetsing en evaluatie anatomie en fysiologie Module C1/B: Pathologie en farmacologie Les 01. Algemene pathologie Les 02. Immunopathologie en oncologie Les 03. Pathologie van de circulatie Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/ zintuigen Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem Les 07. Pathologie van het spijsverteringstelsel Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap Les 12. Farmacologie Toetsing en evaluatie pathologie en farmacologie Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N. 5

6 Module C3/A: psychologie Les 01. Inleiding, Geest, Gedrag en psychologie Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen Les 03. Sensatie en perceptie Les 04. Leren Les 05. Geheugen Les 06. Denken & Intelligentie Les 07. Psychologische ontwikkelingen Les 08. Vormen van bewustzijn Les 09. Emotie en motivatie Les 10. Persoonlijkheid Les 11. Sociale psychologie/resumé Les 12. Toetsing en evaluatie deel A Module C3/B: psychopathologie Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie Les 03. Psycho-organische stoornissen Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen Les 06. Angststoornissen Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolocenten Les 12. Toetsing en evaluatie deel B Module C3/C: Kennis van gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidzorg en organisaties. Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken voor de hulpverlener om af te stemmen op de cliënt Les 4. Overdracht tegenoverdracht Les 5. Medische correspondentie Les 6. Toetsing en evaluatie deel C Les 7. Presentatie thesis 6 Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N.

7 REGISTEROPLEIDING MEDISCHE BASISKENNIS (SNRO getoetst) Deze opleiding is afgestemd op de PLATO eindtermen voor therapeuten werkzaam in de natuurgeneeskundige sector. De opleiding is officieel erkend door SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en de BATC. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de westerse reguliere medische basiskennis. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de natuurlijke gezondheidszorg en de Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bijscholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Instituut E.E.N. biedt iedereen de mogelijkheid aan om deze opleiding, die deel tevens onderdeel is van de beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut, te volgen. De medische vakken worden modulair gegeven. De gehele deelopleiding bestaat uit 3 modules: - Module C1/A: medische basiskennis: anatomie en fysiologie - Module C1/B: medische basiskennis: pathologie en farmacologie - Module C1/C: sociale kaart en beknopte psychosociale basiskennis. Module C1 medische basiskennis De inhoud van de module Medische basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie. De lessen worden per orgaanstelsel behandeld. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie en de rode vlaggen. Informatie module C1 Module C1 medische basiskennis wordt zowel als dag en als avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 32 lesavonden of 16 lesdagen Het aantal lesuren bedraagt: 138 Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag ECTS: 40 De kosten van module C1 A, B en C zijn Module C1/C. Sociale kaart, communicatie en psychosociale basiskennis Kennis van de gezondheidszorg In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidwetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Communicatie Juist in de hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdacht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld. Psychosociale basiskennis in deze lessen psychosociale basiskennis gaan we beknopt in op de deelgebieden in de psychologie, de psychiatrie, stoornissen en psychofarmaca. De gele vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde. Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N. 7

8 Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel getoetst. Wanneer de modules C1 met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma medische basiskennis. Verplichte literatuur: Module C1 Anatomie en fysiologie van de mens 4e druk Pathologie 1e druk Handboek psychologie een Inleiding 7e druk Psychiatrie van diagnose tot behandeling 5e druk Overdracht tegenoverdracht 6e druk Fee van Delft Syllabus Instituut voor E.E.N. Overzicht van de lessen per module Module C1/A Anatomie en Fysiologie Les 01. Algemene anatomie en fysiologie Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringstelsel Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel Les 11. Voortplantingsstelsel Les 12. Levensloop Examen en evaluatie anatomie en fysiologie Module C1/B Pathologie en farmacologie Les 01. Algemene pathologie Les 02. Immunopathologie en oncologie Les 03. Pathologie van de circulatie Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/ zintuigen Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem Les 07. Pathologie van het spijsverteringstelsel Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap Les 12. Farmacologie Examen en evaluatie pathologie en farmacologie Module C1/C Kennis van gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidzorg en organisaties. Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken Les 4. Overdracht tegenoverdracht Les 5. Psychologie Les 6. Psychopathologie Les 7. Psychopathologie Les 8. Psychopathologie 8 Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N.

9 REGISTEROPLEIDING PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (SNRO getoetst) Deze opleiding is afgestemd op therapeuten werkzaam in de psychosociale sector. De opleiding is erkend door de SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en BATC. Algemene informatie Iedereen die werkzaam is in het veld van de psychosociale sector en daarbij het begeleiden van zijn of haar cliënten serieus neemt, zal het belangrijk vinden om zich te (blijven) professionaliseren door middel van voldoende psychosociale scholing. Om te voldoen aan de huidige registratiecriteria, opgelegd door de zorgverzekeraars, overkoepelende beroepsverenigingen en organisaties, is het noodzakelijk dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en psychosociale vakken op HBO-niveau. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de westerse reguliere psychosociale basiskennis. De gehele opleiding bestaat uit 3 modules. - Module C1/A: psychologie - Module C3/B: psychopathologie - Module C3/C: kennis van de gezondheidszorg, communicatie en medische basiskennis. Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer de modules C3 met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma psychosociale basiskennis. Verplichte literatuur module C3 Handboek psychologie een Inleiding 7e druk Psychiatrie van diagnose tot behandeling 5e druk Overdracht tegenoverdracht 6e druk Fee van Delft Anatomie en fysiologie van de mens 4e druk Pathologie 1e druk Syllabus Instituut voor E.E.N. Inleiding Module C3/A Psychologie Aan de hand van het leerboek Psychologie, een inleiding auteur: Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan in het dagelijkse leven. Module C3/B. Psychopathologie Als therapeut kom je in aanraking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat ten minste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N. 9

10 schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen als ook de DSM-4 en 5 criteria en de psychofarmaca. Informatie module C3 Module C3 Psychosociale basiskennis wordt zowel als dag en als avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 32 lesavonden of 16 lesdagen Het aantal lesuren bedraagt: 138 uur Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag ECTS: 40 De kosten van module C3 deel A, B en C zijn Module C3/C: sociale kaart, communicatie en medische basiskennis Kennis van de gezondheidszorg In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidwetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Communicatie Juist in hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdacht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld. Medische basiskennis in deze lessen medische basiskennis gaan we beknopt in op de anatomie, fysiologie, pathologie van de orgaanstelsels. Farmacologie en de rode vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde. Overzicht van de lessen per module Module C3A: psychologie Les 01. Inleiding, Geest, Gedrag en psychologie Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen Les 03. Sensatie en perceptie Les 04. Leren Les 05. Geheugen Les 06. Denken & Intelligentie Les 07. Psychologische ontwikkelingen Les 08. Vormen van bewustzijn Les 09. Emotie en motivatie Les 10. Persoonlijkheid Les 11. Sociale psychologie/resumé Les 12. Toetsing en evaluatie deel 1 Module C3/B: psychopathologie Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie Les 03. Psycho-organische stoornissen Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen Les 06. Angststoornissen Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolocenten Les 12. Toetsing en evaluatie deel 2 10 Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N.

11 Module C3/C: Kennis van gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidzorg en organisaties. Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken Les 4. Overdracht tegenoverdracht Les 5. Medische basiskennis anatomie/ fysiologie Les 6. Medische basiskennis pathologie Les 7. Medische basiskennis pathologie Les 8. Medische basiskennis farmacologie Module C2 Uitgebreide klassikale cursus van het Rode Kruis Het Instituut heeft een samenwerkingovereenkomst met het Nederlandse Rode Kruis. Het belang van EHBO, reanimatie en AED Het instituut vindt het belangrijk dat therapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO lessen hebben gevolgd. Net als in het bedrijfsleven kun je als therapeut te maken krijgen met situaties waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kan bieden. Je leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. Niet alleen voor personeel van bedrijven is het een noodzaak om EHBO of BHV te hebben gevolgd, maar ook als therapeut is het belangrijk, om kennis van de EHBO te hebben zodat je eerste hulp kunt verlenen als dat nodig is. Reanimatie en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na zo'n 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. Verplichte literatuur Handboek Eerste hulp Rode Kruis zie ook ISBN Thema's van de lessen: C2 EHBO, reanimatie en AED Les 01. Inleiding, Reanimatie en AED Les 02. Basis Eerste Hulp Les 03. Basis Eerste Hulp Les 04. Aanvullende Eerste Hulp Les 05. Aanvullende Eerste Hulp Les 06. Theorie en praktijk toets met LOTUS Informatie module C2 Aantal lessen: 6 Lesdagen: 3 Lesuren: 21 Duur: 1,5 maand Studiebelasting: 1 1½ uur per dag ECTS: 6 Certificering: bij positief resultaat ontvang je het certificaat uitgebreide eerste hulp van het Rode Kruis. De kosten van deze module zijn Brochure medische en psychosociale basiskennis Instituut E.E.N. 11

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 -

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Anand, 2014-1 - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Opleiding tot Reiki Master (6 maanden in deeltijd)... -

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Praktische informatie. Beroepsopleidingen hypnotherapie. Inhoud 2005

Praktische informatie. Beroepsopleidingen hypnotherapie. Inhoud 2005 Atma Instituut voor psychodynamiek Praktische informatie Beroepsopleidingen hypnotherapie Inhoud 2005 INTRODUCTIE WORKSHOPS 2 Twee- tot vierjarige beroepsopleiding 3 Minimale toelatingseisen 3 Hoe zien

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004)

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Inhoudsopgave: Pagina: I. Inleiding 2 II. Uitgangspunten:

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4 OPLEIDINGSGIDS 2016 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage leidt

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE 2013-2014

CURSUSINFORMATIE 2013-2014 CURSUSINFORMATIE 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN Opleidingen voor kantoorfuncties INHOUD Welkom bij LSSO Opleidingen... 3 Telefonist(e) / Receptionist(e)... 5 Administratief Medewerker...

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites.

Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites. Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en

Nadere informatie

Keuzegids 2013-2014 1

Keuzegids 2013-2014 1 Keuzegids 2013-2014 1 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Verklaring van de blokcodes... 6 1.3 Algemene opbouw... 6 1.4 Toelichting BOWO-onderwijs... 7 Periode 6... 8 5KBW5 Innovatieve reumatologie... 9 5KME5

Nadere informatie