Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen"

Transcriptie

1 Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg. Eindtermen Juli 2013 Ingebrg Tönis Frwine den Oudendammer PLATO/Universiteit Leiden In pdracht van: Achmea, Cöperatie VGZ, CZ, Menzis, ONVZ Zrgverzekeraar

2

3 Inhud 1. Inleiding Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Tabel B. Eindtermen Medische Basiskennis Tabel C. Psychsciale Basiskennis Rde en gele vlaggen Bijlage: Telichting p niveaus van Blm... 33

4 1. Inleiding Dit dcument bevat eindtermen vr medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners werkzaam in de cmplementaire zrg. Deze eindtermen geven aan ver welke nderwerpen deze zrgverleners kennis meten hebben en p welk beheersingsniveau: reprductie, inzicht/ begrijpen, tepassen, analyseren, f evalueren. Infrmatie ver de betekenis van deze niveaus is pgenmen in de bijlage. De hier gepresenteerde eindtermen zijn ntwikkeld vanuit het perspectief cliënt/patiëntveiligheid. Ze gaan echter nadrukkelijk niet m het daadwerkelijk (in de praktijk) laten zien van handelingen en gedrag. Wél vrmt het vlden aan deze eindtermen een ndzakelijke vrwaarde vr prfessineel gedrag van de zrgverlener vanuit het perspectief van patiënt/cliëntveiligheid. Bij tekenning van de pdracht aan PLATO is afgesprken dat PLATO de eindtermen zu ntwikkelen p basis van de, p dat mment (dr kepelrganisaties) bij de zrgverzekeraars aangeleverde vrstellen vr eindtermen. Daarbij is er niet vr gekzen m PLATO adviezen te laten ntwikkelen m.b.t. de didactische inbedding van de eindtermen in pleidingen. Bij de ntwikkeling van de eindtermen hebben vier deskundigen p 2 mmenten in het ntwikkelprces feedback gegeven. Na pleveren van het cncept knden kepelrganisaties een reactie geven. Van de feedbackpunten die dat pleverde, is een grt aantal verwerkt. Vr een nadere telichting p de ttstandkming van de eindtermen en de ratinale daarachter, wrdt verwezen naar het dcument: Achtergrndinfrmatie en ratinale bij eindtermen medischeen psychsciale basiskennis in de cmplementaire zrg. Daarin wrdt tevens ingegaan p de adviserende inbreng van inhudsdeskundigen en de keuzes die gemaakt zijn bij het verwerken van reacties van de kepelrganisaties. Vrliggend dcument is definitief in die zin dat in de pleidingspraktijk en bij accreditatie van pleidingen met deze eindtermen zal wrden gewerkt. De eindtermen vrmen echter geen statisch geheel. Aanbevlen wrdt daarm de eindtermen peridiek te evalueren. Op die manier kunnen nderbuwd wijzigingen wrden aangebracht en kunnen de eindtermen meegreien met veranderingen in de cntet. Opbuw en indeling van de eindtermen De eindtermen zals beschreven in dit dcument zijn als vlgt pgebuwd: A. Algemene basiskennis. Dit betreft een gemeenschappelijk deel vr alle zrgverleners ver dezelfde nderwerpen en p hetzelfde niveau. B. Medische basiskennis. Dit is bedeld vr dat deel van de zrgverleners die vanuit het gpunt van veiligheid meer van de medische basiskennis meten weten. Hier zitten k enkele meer psychsciale nderwerpen in. Het niveau waarp dit beheerst met wrden verschilt van de psychsciale basiskennis zals beschreven nder C. C. Psychsciale basiskennis. Dit is bedeld vr therapeuten die in hun werk het accent leggen p psychsciale begeleiding en hulpverlening. Tt deze basiskennis behrt k enige medische basiskennis, maar de mvang en het beheersingsniveau verschilt van de medische basiskennis zals beschreven nder B. PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

5 Schematisch ziet dit er als vlgt uit: A. Algemene basiskennis B. Medische basiskennis C. Psychsciale basiskennis Medische basiskennis p hger cgnitief Psychsciale basiskennis p hger cgnitief niveau niveau Psychsciale basiskennis p elementair niveau Medische basiskennis p elementair niveau Een eindterm m.b.t. basiskennis in de cmplementaire zrg bestaat uit een nderwerp en een aanduiding van het niveau waarp kennis met betrekking tt dat nderwerp beheerst met zijn. In de hierna vlgende tabellen zijn de eindtermen vr A, B en C weergegeven. Daarbij is in de laatste klm bij elk nderwerp het gewicht dr middel van een cijfer 1 t/m 4 aangegeven. Deze gewichten huden het vlgende in: Gewicht 1: vr nderwerpen die p het niveau van reprductie meten wrden getetst. Dit telt dus 1 mee. Gewicht 2: vr nderwerpen die p het niveau van inzicht/begrijpen tt en met analyse meten wrden getetst. Gewicht 3: vr nderwerpen die p het niveau van evaluatie meten wrden getetst. Hierbij gaat het bijvrbeeld m het maken van afwegingen waarvr meerdere kennis/themagebieden met elkaar wrden gecmbineerd/ infrmatie uit verschillende brnnen ndig is. Gewicht 4: indien een appel wrdt gedaan p het signaleren van de zgenaamde rde en/f gele vlaggen en het daarbij maken van een vertaalslag naar adequaat (medisch- en /f psychsciaal handelen (vanuit het gpunt van cliënt/patiëntveiligheid). Bij een beperkt aantal nderwerpen is, mwille van een evenwichtige verdeling, afgeweken van dit principe. Dat is bijvrbeeld het geval als er bij een nderwerp veel subnderwerpen p reprductieniveau liggen en deze samen te zwaar zuden gaan wegen ten pzichte van andere nderwerpen als ze allemaal afznderlijk het gewicht 1 zuden krijgen. In die situaties is het gewicht 1 tegekend aan een cluster van subnderwerpen. Ok kmt het vr dat een nderwerp een zwaarder gewicht krijgt tegekend dan sec p grnd van bvenstaande richtlijn mag wrden verwacht. Dit zien we bijvrbeeld bij het laatstgenemde nderwerp in lijst A (algemene basiskennis). Op grnd van de richtlijn zu hier gewicht 2 meten wrden tegekend. Vanwege het belang van dit nderwerp te midden van het ttaal, is hier gewicht 3 aan gegeven. Het laatste nderdeel van dit dcument betreft een verzicht van de zgenaamde rde en gele vlaggen. Dit betreft medische (rde vlaggen) en psychsciale (gele vlaggen) signalen die meten wrden pgemerkt dr zrgverleners en aanleiding meten geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener. Bij een aantal eindtermen wrdt verwezen naar deze rde en gele vlaggen. PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

6 2. Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Dit betreft eindtermen vr alle zrgverleners in het cmplementaire werkveld, waarvr bij allen hetzelfde niveau wrdt verwacht. Onderwerp Subnderwerpen en begrippen bij nderwerp Reprductie / Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht begrijpen Gezndheid en ziekte Preventie Curatie Palliatie Symptmen Begripskennis Infectie Klachten Besmetting Anatmie: rgaanstelsels en ligging van de rganen Fysilgie: definitie en basisbegrippen Diagnstisch prces binnen de geneeskunde Reguliere medische en psychsciale behandelwijzen Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezndheidszrg Pathlgie: rzaken van ziekte en reacties lichaam Definitie gezndheid vlgens WHO Theretische nderbuwing van medisch algemeen lichamelijk nderzek Schriftelijke cmmunicatie met de reguliere en cmplementaire gezndheidszrg De sciale kaart: rganisaties in (geestelijke) gezndheidszrg in NL en hun delen. Wetgeving en gezndheidsethiek Wetten in de gezndheidszrg kennen met hun del: BIG; Klachtenwet Cliënten Zrgsectr; WBP; WGBO. 2

7 Onderwerp Reprductie / Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Subnderwerpen en begrippen bij nderwerp begrijpen (ethische) Gedragscdes Ethische vraagstukken en handelingspties 3 daarbij Algemene praktijkrichtlijnen Geïntegreerde geneeskunde Integratie tussen fysieke, psychsciale en sciale factren. Infrmatievaardigheden Zeken en berdelen van infrmatie in vr het vakgebied relevante databases zals: PubMed, Cchrane, ERIC, Ggle Schlar 2 Relevantie van (wetenschappelijke) artikelen in vaktijdschriften bepalen. 2 Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid. 4 Gezndheidsgedrag van mensen Cntetfactren van invled p welbevinden, ziekte en ziektebeleving Over- en nder rapprteren van klachten. Gezndheid bevrderend en gezndheid belemmerend gedrag O.a. risicfactren en beschermende factren 3 2 PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

8 3. Tabel B. Eindtermen Medische Basiskennis Deze tabel bevat eindtermen vr medische basiskennis, specifiek bedeld vr zrgverleners waarvr het accent p het medische dmein ligt. Dit kmt bvenp de eindtermen die vr alle zrgverleners in het cmplementaire werkveld gelden (zie tabel A). Onderwerp Meest gangbare (medische) nderzekstechnieken Algemene farmaclgie Subthema s bij nderwerp Farmackinetiek Begrippen in farmaclgie Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Zals: Labratriumnderzekzek chlesterl, leverfunctie, bledsuikerregulatie anemie ntstekingsmarkers Resrptie, distributie, transfrmatie en ecretie Therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring Werkingsprincipes van een geneesmiddel Bijwerkingen Interacties Veranderde werking van geneesmiddelen Hfdgrepen Geneesmiddelen en vaccinaties Analgetica Antibacteriële middelen Antimytica Antivirale middelen Antithrmbtica PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

9 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Psychfarmaca: (antipsychtica, anti-depressiva, hypntica/anilytica, verige psychfarmaca. Hrmnale middelen Antihistaminica Bleddrukregulerende medicijnen Maagzuurremmers en maagbeschermers Chlesterl verlagers Insuline Cytstatica Vaccinaties Cellen en weefsels Anatmie en fysilgie De buw van een menselijke cel De functie van de celrganellen: transprt in de menselijke cel zals: diffusie, smse, actief transprt; Celdeling (mitse / meise) Differentiatie van cellen in een menselijk lichaam De verschillende weefselgrepen PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

10 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Pathlgie symptmen, pathfysilgie, rzaken, cmplicaties en medische benadering Aangebren en genetisch bepaalde aandeningen Ontstekingen en infecties Kanker en tumren Hart en vaatstelsel Bled- en Lymfestelsel en afweer Anatmie en fysilgie Pathlgie: symptmen, pathfysilgie, rzaken, cmplicaties, en medische benadering: Anatmie en fysilgie De grte en de kleine bledsmlp De buw van een slagader, haarvat en een ader; Anatmie en werking van het hart Regulering arteriële bleddruk Kenmerken systlische druk, diastlische druk en plsdruk; angina pectris; dreigend hartinfarct en hartinfarct; decmpensati crdis; hartritmestrnissen; 2 hypertensie en hyptensie; athersclerse; claudicati intermittens; hg chlesterl; trmbse en emblie; varices. edeem De functies en samenstelling van het bled PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

11 Onderwerp Zrgverlener is bekend met symptmen, pathfysilgie, rzaken en medische benadering van de aandening: Bewegingsstelsel Subthema s bij nderwerp Pathlgie Anatmie en fysilgie Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht De verschillende bledgrepen en bledtransfusieschema Resusantagnisme Hematcriet 1 De werking van erytrcyten Functie en plaats van vrming van leuccyten 1 Weerstand en immuniteit Bezinkingssnelheid Bledstelping 1 De buw en de werking van een lymfeklier; De functies van de milt; 2 De ligging en de functie van de thymus vrmen van anemie; carcinmen; leukemie; maligne lymfm & Hdgkin; allergieën; multipel myelm; pllinse; anafylactische shck; HIV en AIDS; lupus erythematdes; sclerdermie; plymysitis; plymyalgia reumatica. Functies van het skelet; PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

12 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Buw van bt(typen) btvrming De drie-deling van een pijpbeen; Benaming en indeling schedelbeenderen Opbuw van de wervelklm Opbuw van het thraskelet Opbuw van het skelet van de schudergrdel Opbuw van de bekkengrdel De beenderen van de nderste en bvenste etremiteiten Btverbindingen en gewrichtstypen Buw en functie van nderdelen van gewrichten Functies van het spierstelsel; Buw en functie spieren en pezen Ligging en functie van de grte- en kleine spiergrepen. de begrippen etensren, fleren, adductren, abductren, agnisten, synergisten en antagnisten, cntractie en spierfascie; Pathlgie afwijkende standen van de wervelklm PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

13 Onderwerp Ademhalingsstelsel Subthema s bij nderwerp symptmen, pathfysilgie, rzaken, cmplicaties en medische benadering van: Anatmie en fysilgie Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht spieratrfie en hypertrfie. plyartritis ndsa; reumatïde arthritis; acuut reuma; artrse; bacteriële f infectieuze reuma; jicht; (mrbus) Bechterew; rugpijn en rugaandeningen (hernia nuclei pulpsi;ziekte van Scheuermann); fibrmysitis; tendinitis; bursitis; btbreuken; pst traumatische dystrfie plyartritis ndsa; acuut trauma; verzwikking, verstuiking, zwelling De buw van het ademhalingsstelsel Functies neus- en mndademhaling Indeling van de lngen in kwabben en segmenten Gaswisseling De ademhalings- en hulpademhalingsspieren Ademhalingsbewegingen PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

14 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Pathlgie symptmen, pathfysilgie, rzaken, cmplicaties en medische benadering van: Anatmie en fysilgie Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Principes van regulering van ademhaling Refleen: hesten, braakrefle, niezen, geeuwen, hikken en slikken. Begrippen: ademvlume, epiratire reserve vlume, inspiratire reserve vlume, residulucht, vitale capaciteit en ttale capaciteit. Prductieve en niet prductieve hest. Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps, Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne- Stkes ademhaling, cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne Afwijkingen in sputum astma en COPD; hyperventilatiesyndrm; pneumthra; pneumnie; lngkanker; lngemblie en lnginfarct; sarcïdse en Besnier Beck. Functies van de nieren; Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Ligging Buw en functie van PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

15 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht de nieren, urineleiders en de blaas Buw en functie nefrn Ultrafiltratie en filtratiedruk Terug resrptie en ecretie; De functie van de hrmnen: aldstern, A.D.H. en renine; Nieren en bleddrukregulatie De functie van erytrpëtine; De functie van de uitwendige en inwendige sluitspier Ontstaan en verlp mictierefle Urinebuis van de man en de vruw De samenstelling van nrmale urine Pathlgie afwijkingen in urine samenstelling Verschillende srten pijnklachten bij aandeningen van nieren en urinewegen cystitis; pyelnefritis; glmerulnefritis; 2 nierstenen; incntinentie; nierinsufficiëntie en chrnische nierinsufficientie; terminale nierinsufficiëntie; nefrtisch syndrm en PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

16 Onderwerp Spijsverteringsstelsel Subthema s bij nderwerp Anatmie en fysilgie Pathlgie symptmen, pathfysilgie, r- Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht nephritis. Functies van de mndhlte Ligging speekselklieren Functies en samenstelling van speeksel; Samenstelling van het melkgebit en vlwassene gebit; De buw, functie en Werking van de slkdarm, maag, dunne darm en dikke darm en alvleesklier en lever; Slikbeweging De samenstelling en functies van maagsap Functie van de nervus vagus; Wijze van ntlediging van de maag Prces van resrptie van vedingsstffen; De samenstelling en functies van alvleessap De samenstelling van nrmale faeces; Buw en functie van galblaas en galwegen De samenstelling en de belangrijkste functie van gal; Verlp nrmale bilirubinestfwisseling; Prehepatische/hepatische en psthepatische icterus; PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

17 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Zintuigen en sensrisch zaken en medische benadering van: Anatmie en fysilgie en braakrefle Prjectiel, retentie en faecaal braken; Afwijkingen in geur, kleur en samenstelling van braaksel en ntlasting; carcinmen hernia diafragmatica ntstekingen slkdarmklachten ulcus pepticum maagbleding maagperfratie malabsrptie syndrm celiakie ziekte van Crhn IBS; hemrrïden; diarree en bstipatie; hepatitis A en B; galstenen; hernia inguinalis. vedselallergie en vedselintllerantie diabetes type 1 en 2 vergewicht/besitas nn fatty acid liver desease leverdysfunctie diverticulitus us ulcersclita Functies van de huid PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

18 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht systeem Zenuwstelsel /neurlgie Opbuw en functies lagen van de huid Buw en functie: haren, nagels, zweet-, talg en melkklieren Eigenschappen en functies van het sensrisch systeem Werking smaakvrming De buw van het g Prces van beeldvrming de buw van het r Prces van geluidsvrming De buw van het evenwichtsrgaan Prces van evenwichtsvrming Pathlgie carcinmen; infecties van huid, mnd, neus, r en g; eczeem; psriasis; ulcus cruris; cataract; glaucm; refractieafwijkingen; slechthrendheid; ziekte van Menière; tinnitus; Macula degeneratie. Onderdelen en functies van Anatmie en fysilgie Functies van het zenuwstelsel; PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

19 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht een zenuwcel Werking prikkelgeleiding en verdracht Typen zenuwcellen Buw, functies en werking van de grte hersenen Buw, functies en werking van de kleine hersenen; Ligging en werking van de Thalamus en de hypthalamus; De belangrijkste hersenzenuwen (I, II, V, VII, X); De ligging, buw en functie van het ruggenmerg; Buw en werking perifere zenuwstelsel (incl. Refleen) Indeling en functie mtrische systeem Ligging en functies vliezen rnd het zenuwstelsel Functies, samenstelling, ligging van liqur cerebr spinalis; Buw en lcatie ventrikelsysteem van de hersenen Animale en het vegetatieve zenuwstelsel; De bledvrziening van de hersenen Bled-hersenbarrière PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

20 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Pathlgie carcinmen; infecties; Transient Ischemic Attack en Cerebrvasculair accident; Bell s paralyse; carpaal tunnelsyndrm; perifere neurpathie; syndrm van Guillain- Barré; verschillende vrmen van hfdpijn; epilepsie; ziekte van Parkinsn; multiple sclerse; trauma s. Hrmnstelsel Anatmie en fysilgie Werkingsprincipe van hrmnen De ligging en de (hrmnale) functie van de hypfyse en hypthalamus, De werking en de plaats van prductie van mannelijke en vruwelijke hrmnen De ligging en functie van de schildklier(hrmnen); De ligging en functie van de bijschildklieren (hrmnen); De ligging en de buw van de bijnieren; Functies hrmngrepen van de bijnierschrs; Functies hrmnen bijnier- PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

21 Onderwerp Genitaal stelsel Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: merg Pathlgie diabetes mellitus; hypglycaemie en hyperglycaemie; hyperthyreïdie en hypthyreïdie; Cushing; Addisn; hyppituïtarisme; hyperparathyreïdie en hypparathyreïdie; vitamine D deficiëntie; steprse; besitas en metabl syndrm Anatmie en Menstruatiecyclus fysilgie Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Primaire en de secundaire geslachtskenmerken van de man en de vruw; De buw en de functies van de eierstk en eileider; Buw en functie van de baarmeder en baarmederwand Buw en de functie van de vagina Buw, de ligging en de functies van de zaadballen; De functie van de cellen van Sertli en de cellen van PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

22 Onderwerp Levensfase Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Leydig De ligging en functie van de zaadblaasjes De buw, de ligging en de functies van de prstaat Onderdelen van de penis en de werking van de zwellichamen De samenstelling van sperma Pathlgie carcinmen; infecties en sa s; variumcyste; menstruatieklachten; het climacterium en de menpauze; mastitis; Ply cysteus varieel syndrm mym; endmetrisis; verzakking; infertiliteit; prstaatklachten; erectiestrnissen; zwangerschaps-klachten; abrtus; graviditeit; bekkeninstabiliteit /symfysilyse. Pathlgie krts en vlekken; Pediatrie geslachtsafwijkingen; spina bifida; hydrcefalus; aangebren afwijkingen PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

23 Onderwerp Psychlgie Subthema s bij nderwerp Verudering/ sterven Deelgebieden psychlgie Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht van hart- en bledsmlp; pervasieve strnissen; pylrusstense; atresie / stense in het maagdarmkanaal; cngenitale hernia diafragmatica; cngenitale heupluatie; afwijkingen van de ledematen; meningitis; encefalitis; chrnische sereuze titis media; acute dyspneu bij kinderen; cnstitutineel eczeem; vergiftigingen; rde hnd waterpkken bf mazelen acute lymfatische leukemie; buikpijn grei- en ntwikkelingsstrnissen. Ouderdmsprblematiek; Dementie; Ruwprblematiek Bilgische benadering, Leertheretische benadering, PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

24 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Humanistische benadering, tegepaste (ntwikkelings) psychlgie en klinische psychlgie Psychpathlgie Systeem theretische benadering Persnlijkheid-ntwikkeling Leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken Psychpathlgie en maatschappij DSM IV en V systeem en verschillen daartussen Algemene kenmerken psychpathlgie Diagnstisch prces psychpathlgie Strnissen: schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen; angststrnissen; smatfrme strnissen; eetstrnissen; slaap/waakstrnissen; persnlijkheidsstrnissen; autismespectrumstrnissen; aandachts -en gedragsstrnissen; verslavingsprblematiek. PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

25 Onderwerp Gespreksvaardigheden Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Aanpassingsstrnissen Psych-rganische strnissen Psychfarmaca: antidepressiva (de klassieke, MAO-remmers en SSRI s); antipsychtica (de klassieke en de atypische); stemmingsstabilisatren (Lithium, anti-epileptica); psychstimulantia (Ritalin, Cncerta, Stratera); Benzdiazepinen. Psychiatrische behandeling Psychtherapie in grte lijnen, psychfarmaca, cgnitieve attributies, therapietruw bij gebruik van psychfarmaca, psych educatie. Begrippen als: nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren; cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

26 Onderwerp Subthema s bij nderwerp Hierbij gaat het m de vlgende begrippen: Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Therapeutische basisvaardigheden Medische en psychsciale signalen pmerken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5). situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. Begrippen als: empathie; cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. 4 PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

27 4. Tabel C. Psychsciale Basiskennis Dit betreft eindtermen die vr zrgverleners in het psychsciale vakgebied tt de basiskennis wrdt gerekend. Dit kmt bvenp de eindtermen die vr alle zrgverleners in het cmplementaire werkveld gelden (tabel A). Onderwerpen Deelgebieden van psychlgie Tegepaste (ntwikkelings)psychlgie en klinische psychlgie Gespreksvaardigheden Sub-Onderwerpen en begrippen Bilgische benadering Leertheretische benadering Humanistische benadering Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Systeem theretische benadering persnlijkheidsntwikkeling leeftijdsfasen en bijbehrende ntwikkelingstaken Psychpathlgie en maatschappij Verudering/sterven : uderdmsprblematiek; dementie; ruwprblematiek. M.b.t.: nn verbaal gedrag; verbaal vlgen; gebruik stiltes; samenvatten; feedback; drvragen; reflecteren cncretiseren; interpretatie; cnfrntatie; 1 PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

28 Onderwerpen Therapeutische basisvaardigheden Psychpathlgie en herkennen van risicdragende situaties vr cliënt Sub-Onderwerpen en begrippen eigen vrbeelden geven; terugkppelen naar delen; situatie verduidelijken; afsluiten van gesprek. M.b.t: Empathie; Cngruentie; nvrwaardelijke acceptatie; attitude van de therapeut. Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Algemene kenmerken psychpathlgie Risic dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlzing, mishandeling, nderdrukking, werken met gevaarlijke stffen, druggebruik Diagnstisch prces binnen psychiatrie structuur en gebruik van DSM IV en -V en de verschillen tussen beiden. Vr- en nadelen DSM-V en cnsequenties prfessineel handelen. Strnissen: schizfrenie en andere psychtische strnissen; stemmingsstrnissen angststrnissen dissciatieve strnissen smatfrme strnissen PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

29 Onderwerpen Psychiatrische behandeling Psychfarmaca en (bij)werkingen daarvan Gebruik vragenlijsten Sub-Onderwerpen en begrippen eetstrnissen seksuele strnissen en gender identiteitsstrnissen slaapstrnissen strnissen in de impulscntrle persnlijkheidsstrnissen aanpassingsstrnissen autismespectrumstrnissen aandachts- en gedragsstrnissen verslavingsprblematiek psych-rganische strnissen Psychtherapie in grte lijnen Psychfarmaca, Therapietruw bij gebruik van psychfarmaca. Psych-educatie Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Benzdiazepinen Antidepressiva 2 Antipsychtica Stemmingsstabilisatren Psychstimulantia Mtiveren tt gebruik (Bij)werkingen kennen en hierver infrmatie pzeken Typen (screeninglijsten vr UHR, depressie, angst, ADHD, 1 2 PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

30 Onderwerpen Basisvaardigheden m.b.t. Cgnitieve edragstherapie (CGT) Algemene farmaclgie Sub-Onderwerpen en begrippen ASS etc. en gebruik daarvan. Eenvudige functie analyses en betekenis analyses, cgnitieve technieken. Farmackinethiek: resprptie; disributie; transfrmatie en ecretie. Begrippen in farmaclgie: therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring Werkingprincipes van een geneesmiddel Bijwerkingen en interacties Veranderde werking van geneesmiddelen Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Hfdgrepen geneesmiddelen en vaccinaties: analgetica antibacteriële middelen antimytica antivirale middelen antithrmbtica psychfarmaca: (antipsychtica, anti-depressiva, hypntica/anilytica, verige psychfarmaca. hrmnale middelen antihistaminica bleddrukregulerende medicijnen PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

31 Onderwerpen Ademhalingsstelsel Sub-Onderwerpen en begrippen maagzuurremmers en maagbeschermers chlesterl verlagers Insuline cytstatica vaccinaties Buw en functie va de luchtwegen Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Gaswisseling Regulatie van de ademhaling Pathlgie Zenuwstelsel /neurlgie Hyperventilatiesyndrm; Symptmen bij ziekten van de luchtwegen: stridr, dyspne d'effrt en dyspne de reps, Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stkes ademhaling, cyanse (centraal en perifeer), bradypne, en tachypne. Algemene functies zenuwstelsel Buw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel. Functie animale zenuwstelsel en vegetatieve zenuwstelsel Zenuwweefsel Prikkelgeleiding en verdracht: Neurtransmitters 1 1 PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

32 Onderwerpen Pathlgie Leren, geheugen, denken en intelligentie Sub-Onderwerpen en begrippen Netwerkvrming Plasticiteit zenuwweefsel Buw en functies van het centrale zenuwstelsel Grte hersenen Tussenhersenen: thalamus en hypthalamus Hersenstam Kleine hersenen ruggenmerg Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht Buw en functies van perifere zenuwstelsel (incl. Refleen) Verschillende vrmen van hfdpijn Epilepsie Ziekte van Parkinsn Multiple sclerse Trauma s Transient Ischemic Attack en Cerebrvasculair accident Verschillende leervrmen Functie en werking van het geheugen 1 Prblemen met het geheugen Vrmen van denkprcessen IQ testen: tepassing en betekenis Genitaal stelsel De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de man: FSH, LH en teststern. PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

33 Onderwerpen Hrmnaal stelsel Anatmie en fysilgie Pathlgie Medische en psychsciale signalen pmerken die (mgelijk) aanleiding geven vr verwijzing naar een BIG geregistreerde zrgverlener, en daarnaar handelen Sub-Onderwerpen en begrippen De werking en de plaats van prductie van de vlgende hrmnen bij de vruw: estrn, prgestern, FSH en LH. Wat er tijdens een menstruele cyclus gebeurt in de hypfyse, de eierstk en de baarmeder; Het climacterium en de menpauze. Epifyse Hypfyse Schildklier Bijschildklieren Pancreas Bijnieren Vruwelijke en mannelijke geslachtsklieren Diabetes Mellitus Hypfunctie en hyperfunctie van de endcriene klieren en daaraan gekppelde ziekten Medische en psychsciale signalen (zie rde en gele vlaggen zie H5). Reprductie Tepassen Analyseren Evalueren Gewicht PLATO Universiteit Leiden / Eindtermen M&PS basiskennis cmplementaire zrg / juli

voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO

voor zorgverleners in de complementaire zorg Afgeleid van de eindtermen van PLATO Overzicht Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg Afgeleid van de eindtermen van PLATO Algemene basiskennis uitgeschreven vergelijkende tabel Medische kennis en Psychsciale

Nadere informatie

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen

Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. Eindtermen Medische- en psychsciale basiskennis vr zrgverleners in de cmplementaire zrg. Eindtermen Juli 2013 Ingebrg Tönis Frwine den Oudendammer PLATO/Universiteit Leiden 071 527 3418 In pdracht van: Achmea, Cöperatie

Nadere informatie

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

Checklist 'taxonomie van Bloom'

Checklist 'taxonomie van Bloom' Checklist 'taxonomie van Bloom' Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kenniss in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de

Nadere informatie

Checklist 'taxonomie van Bloom'

Checklist 'taxonomie van Bloom' Checklist 'taxonomie van Bloom' Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kenniss in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de

Nadere informatie

Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis

Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis Dit betreft eindtermen vr alle zrgverleners in het cmplementaire werkveld, waarvr bij allen hetzelfde niveau wrdt verwacht. (zie k bijlage telichting Blm) R = Reprductie

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk Bloom Taxonomie van in de praktijk De taxonomie van Bloom kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en doen. Het helpt je om in je vraagstelling een plaats te geven

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Criteria voor Goed onderbouwd en effectief:

Criteria voor Goed onderbouwd en effectief: Criteria vr Ged nderbuwd en effectief: berdeling dr de Erkenningscmmissie Interventies juli 2013, versie 1.1 2013-2018 Gede Onderbuwing Criteria vr de beschrijving (deze gelden grtendeels k vr Ged Beschreven)

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Differentiaal-diagnostiek en comorbiditeit van ADHD bij volwassenen

Differentiaal-diagnostiek en comorbiditeit van ADHD bij volwassenen Differentiaal-diagnstiek en cmrbiditeit van ADHD bij vlwassenen Eenvudig en tch cmplex!? Dminique Walschaerts Anekdte Enkele fascinerende misverstanden rnd mijn takenpakket. 1. Aah jij werkt rnd ADHD.

Nadere informatie

Als je eerder een paard hebt gehad, wat is de reden dat je hem niet meer hebt of wat is de reden dat je er nog een bij wilt?

Als je eerder een paard hebt gehad, wat is de reden dat je hem niet meer hebt of wat is de reden dat je er nog een bij wilt? Checklist eigen paard Vrdat je een eigen paard kpt is het raadzaam vr jezelf na te gaan wat je nu eigenlijk echt wil. Onderstaande lijst is een ged hulpmiddel m je wens eens tegen het licht te huden en

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks Bedrijfsethiek Hfst 2: Waarden en nrmen: 2.2: Mraal: Mraal is het geheel van aanwezige waarden en nrmen bij een individu, grepering f gehele samenleving. De wetenschap die de mraal bestudeert is de ethiek.

Nadere informatie

Achtergrond : Perspectief 2020

Achtergrond : Perspectief 2020 Achtergrnd : Perspectief 2020 Vraaggestuurd en persnsgericht ndersteuningsmdel Vlwaardig burgerschap in een inclusieve samenleving Vermaatschappelijking van de zrg Gedeelde zrg en ndersteuning Achtergrnd

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen.

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Verbanden 2 Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Delgrep Verbanden 2 Verbanden 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1-4 van het vmb en in klas 1-3 van hav/vw.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

NASCHOLING 2011-2012

NASCHOLING 2011-2012 NASCHOLING 2011-20 Drgisten Waarbrgcertificaat Het Drgisten Waarbrgcertificaat is het bewijs dat een winkel aan een aantal belangrijke vrwaarden vldet. Certificering zrgt vr een bepaald kwaliteitsniveau

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie