Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan"

Transcriptie

1 Agressie bij dementie, he hier mee m te gaan Agressie is een svrm welke vrtkmt uit een emtie. Het is zichtbaar, de emtie er achter is vaak meilijk te peilen bij cliënten met dementie en daarm wrdt het vaak nbegrepen genemd. Gedrag Wat zie je Wat kan je den Assertief = Opkmen vr jezelf m een del te bereiken en daarbij de ander respecteren Persn geeft duidelijk aan wat hij wil Persn hudt rekening met zichzelf en met anderen Persn is zelfverzekerd Agitatie = Een zekere mate van pgewndenheid, prikkelbaarheid en spanning afwisselend in niveau Dreigend agressief Agressief f nbegrepen Gespannen huding Verhgde mtriek Dells heen en weer lpen Gebald vuisten Verhgde vlume en snelheid van spreken Of juist in zichzelf keren met gespannen uitdrukking = Verbale uitingen tegen anderen die vijandig van aard zijn en nplezierig wrden ervaren dr anderen Schelden Dreigende uitlatingen Fysiek dreigen Spugen Negeren Sarcasme = Fysieke vijandigheid gericht tegen mgeving f de ander Gien, smijten en vernielen van materiaal Vernielen van andermans spullen Slaan, schppen, duwen, krabben, bijten, vechten Gericht gien met vrwerpen naar de ander Reader: GGZ Centraal (2009) Agressie Regulatie Training. - Gede vrbeeld geven - Geznd en assertiviteit stimuleren - Erkennen dat de ander een prbleem heeft, dus niet negeren - Ruimte geven - Gedragsalternatieven - Grenzen vr jezelf bepalen - Veiligheid kennen - Grenzen aangeven - Veiligheid zeken - Grenzen stellen - Cntrle krijgen en nemen - In thuissituatie weg gaan en met anderen terugkmen. Niet alleen blijven April 2014 pag. 1

2 Schaal van ERG f Agressietrap; 100 % geweld 75 % fysiek agressief grensverschrijdend 60 % % grens dreigend agressief = schemergebied 40 % % agitatie 0 % assertiviteit Risicfactren (zals ziekte, cultuur, sciale mstandigheden) kunnen de grens eerder bepalen. Bij cliënten met dementie spreken we meer van nbegrepen in plaats van agressie. Onbegrepen is een uitingsvrm van de cliënt dat dr de persn zelf en/f diens mgeving als meilijk hanteerbaar wrdt ervaren. Daarbij is het sms k meilijk te achterhalen waar het vandaan kmt. Vrbeelden van nbegrepen zijn: Agitatie, agressie, apathie, verminderde empathie, hulp afwijzen, mkering dag-nachtritme, vermatig ninvelbaar huilen f lachen, ntremming met eten, seksuele ntremming, lichamelijke nrust f dwaal- f zwerf, verzamelwede f neiging m dingen te verstppen en decrumverlies De vlgende aspecten meten daarbij wrden berdeeld dr de huisarts Smatisch f psychiatrisch; visus f hrprblemen, pijn, nderveding, mictie/defecatieprblemen, slaapprblemen, bijwerking medicatie, delier, depressie, angst f psychse Psychsciaal; zals geen passende dagbesteding f dagstructuur, gebrek aan beweging f sciale cntacten Kenmerken van de mantelzrger; ngeduld, verbelasting, sms relatinele prblemen en verstrde interactie April 2014 pag. 2

3 Behandeling: Behandeling van lichamelijke prblemen; bijv pijnstilling, ndervangen van mictie/defecatieprblemen, veding/dieet, slaapmedicatie Niet-medicamenteuze behandeling; Vrlichting vral aan naasten en adviseren daarbij plezierig met psitieve aandacht belnen en weinig aandacht schenken aan negatief Extra ndersteuning aan mantelzrger Afspraken maken ver aanpassing dagbesteding (zijn er te veel f te weinig prikkels) Psychsciale activiteiten (hierbij spelen mgevingssituaties en sciale cntacten een rl): Het begint met belevingsgerichte zrg. De zrg is afgestemd p de individuele beheften en de fase van de ziekte. - Multisensrische stimulatie; Snezelen, licht, geluid heeft een psitieve invled - Reminiscentie; uitwisseling van herinneringen aan activiteiten, gebeurtenissen en ervaringen met behulp van materiaal f bekende vrwerpen (levenskffer maken) - Muziektherapie; luisteren maar k het actief bespelen, bewegen p muziek. - Armatherapie; kan dr verschillende liën in de lucht maar k middels massage - Psychmtrische therapie; bewegingsactiviteiten, bewegingsspel en ntspanningsefeningen Behandeling met psychfarmaca; Behandeling met psychfarmaca vindt alleen plaats in acute situaties, als niet-medicamenteuze interventies niet vldende effectief zijn. Als bijwerkingen wrden met name extrapiramidale symptmen (tremren, parkinsnisme), sufheid en een verhgde valneiging gezien. Verder is er een verhgde kans p verlijden bij haldl en verhgd risic p CVA bij risperidn. Jnker, dr C., Slaets, dr J.P.J., Verhey, dr F.R.J., (2009) Handbek dementie, laatste inzichten in diagnstiek en behandeling. Huten, BSvL April 2014 pag. 3

4 Uitwerking verpleegprbleem vlgens de wijkverpleegkundige standaard Dementie (2004) Gedragsverandering bij cliënten met dementie Verschijnselen De dementerende vertnt: Affectlabiliteit Stemmingswisselingen Kleef Prikkelbaarheid/ngeduld Gevelsarmede Wede-uitbarstingen Verminderde driftremming Huil Dementerende uit gevelens van: Façade Bezrgdheid/beklemming Geneigd schuld p anderen te schuiven Gebrek aan zelfvertruwen Schrikreacties Hulpelsheid (nachtelijke) nrust Zenuwachtigheid Weigerachtig Niet kunnen ntspannen Verlatingsangst Smberheid Verlies van tact, verlies van beheersing van humeur Achterdcht Gewelddadig, pgewnden f angstig Welk del juist bereiken Veilig gevel/ welbevinden Angstbeheersing Vermindering van (nachtelijke) nrust Activiteiten m het del te bereiken Ga na waar het (nbegrepen) een uiting van kan zijn (rzaak kan zijn stress, pijn, meheid, infectie, bstipatie, teveel f te weinig prikkels, verlies van vertruwelijkheid, autnmie, bvenmatige eisen. Sluit uit dat de sverandering niet kmt dr een (beginnend) delier. Schenk aandacht aan het van de dementerende en/f wat wrdt gezegd en het achterliggende gevel daarbij; let daarbij k p gebaren. Ga na wat de behefte is (veding, vcht, uitscheiding, sciale cntacten, beweging, seksuele bevrediging, zelfntwikkeling) Hud rekening met gebeurtenissen in levenslp, die verklarend kunnen zijn vr huidige gevelens. Geef de dementerende het gevel serieus genmen te wrden. Stimuleer en cmplimenteer psitief. Gebruik bevestigende zinnen, ga geen strijd aan ver de waarneming/beleving van de dementerende. Bewaak de heveelheid activiteiten en mgevingsprikkels, naar gelang beheften van dementerende. Verminder stress dr rekening te huden met mgelijkheden van de dementerende; niet vervragen. Maak de dementerende geen verwijten en treedt niet bestraffend p. Treed niet cnfrnterend p naar de dementerende, maar stel z ndig grenzen. Vermijd uitefening van dwang. Wrd niet bs als de dementerende zich beschuldigend uit. Vermijd fluisteren f praten ver de dementerende in zijn/haar bijzijn. Zrg vr activiteiten die het zelfvertruwen bevrderen. April 2014 pag. 4

5 Ga na wanneer en waarm de dementerende angstig is f zich nzeker velt. Praat de angst, bezrgdheid niet weg. Blijf bij de dementerende tijdens uiting f signalen van angst, bezrgdheid en prbeer gedachten af te leiden Vermijd wrden f thema s die angst prepen Wanneer men er niet in slaagt m de wereld van de dementerende binnen te gaan, ga dan na he een gevel van begrip en vertruwen ver te brengen is (bijv laat dan met lach f aanraking weten dat alles in rde is). Nachtelijke nrust Ga na wat de reden van nachtelijke nrust is, zals: - Slaapcmfrt (matras, net knellende kleding, verduistering, geluid, temperatuur) - Pijn - Angst - Cntinentie (invled van medicatie) - Obstipatie Zrg vr ptimaal slaapcmfrt: - Ged matras, sepele, warme nachtkleding, lichtwerende grdijnen, juiste slaapkamertemperatuur. - Vrkm/bestrijd pijn in verleg met huisarts - Schenk aandacht aan angst, cntinentie en bstipatie Overleg met huisarts ver medicatie Carpenit-Myet, L., ( e ). Zakbek Verpleegkundige diagnsen. Huten, Nrdhff Uitgevers Grningen April 2014 pag. 5

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch Palliatieve zrg Richtlijnen vr de praktijk Schema ter berdeling vr klankbrdgrep smatisch vs. Psychiatrisch Inhudspgave: 1. Amytrfische laterale sclerse... 4 Beleid en behandeling:... 4 2. Angst... 4 Beleid

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Het moreel appèl van - de rechter

Het moreel appèl van - de rechter Het mreel appèl van - de rechter Id Weijers De zestienjarige Harrie zag dat.zijn maten in de hek van de cafetaria een nbekende jngen zmaar,, znder aanleiding tegen de muur drukten, aan zijn. jack begnnen

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Sensibiliseringscampagne Hier trek ik de lijn!

Sensibiliseringscampagne Hier trek ik de lijn! Sensibiliseringscampagne Hier trek ik de lijn! VIVA-SVV en zij-kant geven werknemers en werkgevers tips bij ngewenst seksueel gedrag dr derden p het werk. Persbericht: Hier trek ik de lijn! 10% van alle

Nadere informatie

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde:

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde: DC 27 Dementie 1 Inleiding Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. We zijn allemaal wel eens vergeetachtig of kunnen ons even iets niet meer herinneren. Ouderen

Nadere informatie