De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik"

Transcriptie

1 De klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2008

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK Aanleiding voor het onderzoek Werkwijze, uitvoering van het onderzoek De aangevraagde hulp, zorg en voorzieningen 4 HOOFDSTUK 2 ERVARINGEN MET DE INSTANTIES Inleiding Het Wmo-loket Het CIZ Het Wmo-kantoor Het CAK Overige instanties 9 HOOFDSTUK 3 ERVARINGEN MET DE GELEVERDE HULP EN ZORG Huishoudelijke hulp Voorzieningen 11 HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Relatie met klanttevredenheidsonderzoek SGBO Conclusies interviews Portret ter afsluiting 16 2/16

3 Hoofdstuk 1 Aanpak van het onderzoek 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In maart 2008 is in opdracht van de gemeente Bunnik een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij inwoners, die hulp bij het huishouden of een voorziening zoals een rolstoel, een woningaanpassing of vervoersvoorziening hebben. De enquête is naar alle nieuwe Wmo-klanten gestuurd, dwz mensen die in 2007 voor het eerst deze hulp hebben ontvangen. Bij de enquête is een brief van de Wmo-raad meegestuurd, waarin de geënquêteerden werd gevraagd, wie beschikbaar was voor een verdiepend interview, vooral over de ervaringen met het speciale Wmo-loket van de gemeente en met andere bij de Wmouitvoering betrokken instanties. De Wmo-raad is echter ook geïnteresseerd in de mening van de mensen die vóór januari 2007 voorzieningen hebben gekregen, of al enige jaren hulp bij het huishouden ontvangen. De Wmo-raad riep ook deze mensen op zich aan te melden voor een interview. Dat is gebeurd door middel van een oproep in diverse kerkelijke bladen van de PKNkerken en RK- Nieuwsbode op 21 mei 2008 is opgenomen. Belangstellenden konden zich voor 30 mei melden bij de Wmo-raad. Over de resultaten van het gemeentelijke klanttevredenheidsonderzoek is in mei een rapport uitgebracht. De Wmo-raad organiseerde op 19 juni in het gemeentehuis van Bunnik een discussiebijeenkomst over het rapport en over de resultaten van de interviews. 1.2 Werkwijze, uitvoering van het onderzoek Op de brief van de Wmo-raad bij de gemeentelijke enquête reageerden 10 mensen die beschikbaar waren voor een interview. Daarnaast volgde nog één aanmelding buiten de enquête om, terwijl op het persbericht in de kerkelijke bladen nog eens 4 mensen reageerden. Op het persbericht in de lokale pers kwam één schriftelijke reactie. In totaal werden dus 16 interviews gehouden in de maanden april, mei en juni De interviews werden door steeds twee leden van de Wmo-raad afgenomen, bij de mensen thuis. De WMO-raad heeft grote waardering voor de gastvrijheid en de openheid van de geïnterviewden. 3/16

4 In de interviews is door de 16 cliënten vaak uitvoerig verwoord, wat hun ervaringen met de Wmo zijn, meer in het bijzonder de ervaringen met de aanvraag, toekenning en verstrekking van hulp, zorg en voorzieningen. In deze rapportage worden de ervaringen met de instanties verwoord in hoofdstuk 2. De ervaringen met de hulp, de zorg en de voorzieningen zijn weergegeven in hoofdstuk De aangevraagde hulp, zorg en voorzieningen De vraag naar hulp, zorg en voorzieningen vormt vaak een combinatie, die als maatwerk voor de betreffende cliënt is te beschouwen en ook zo wordt ervaren. In onderstaand schema wordt dat voor de 16 geïnterviewden inzichtelijk gemaakt, welke combinatie zij hebben. Elk + teken staat voor een soort hulp, zorg of voorziening. Veel cliënten maken ook nog gebruik van andere voorzieningen. Niet alle hieronder vermelde voorzieningen vallen (nog) onder de Wmo. Cliënt Huishoudelijke hulp + Pa Vervoersvoorziening AA + + AA Rolstoel, scootmobiel etc AA Woningaanpassing N Verpleging, verzorging Afkortingen in de tabel: AA Aangevraagd en afgewezen N Voorziening staat nog op naam van overleden partner, moet nog op eigen naam cliënt Pa Particuliere hulp Verder is driemaal een elektrische fiets aangevraagd en afgewezen, omdat die niet onder de Wmo-verstrekkingen valt; vroeger viel die wel onder de WVGverstrekkingen. 4/16

5 Hoofdstuk 2 Ervaringen met de instanties 2.1 Inleiding In de gemeente Bunnik kunnen Wmo-cliënten te maken krijgen met verschillende instanties. Bij de gemeente is dat het Wmo-loket, maar voor de indicatiestelling (d.w.z. het bepalen welke zorg, hulp of voorziening nodig is) speelt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in Utrecht een rol, terwijl voor de toekenning van voorzieningen en woningaanpassingen de gemeente vanaf 2008 het Wmo-kantoor in Sittard heeft ingehuurd. Na toekenning door middel van een beschikking krijgt de cliënt te maken met de zorgverlener (de thuiszorg-organisaties) en/of met leveranciers van hulpmiddelen, bouwtechnische bedrijven voor woningaanpassingen etc. Voor het betalen van een eigen bijdrage krijgt de cliënt te maken met het CAK-BZ (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten) in Den Haag. Cliënten met een PGB (Persoonsgebonden Budget) krijgen bovendien te maken met gemeentelijke afdelingen Uitvoering en Regie (U&R) en Financiën en Informatie (F&I). 2.2 Het Wmo-loket Voor bijna elke Wmo-cliënt is het Wmo-loket van de gemeente Bunnik de eerste instantie, waarmee men in aanmerking komt; voor advies, informatie en doorverwijzing naar instanties die de vervolgstappen moeten uitvoeren. Het loket was in 2007 weliswaar al dagelijks bereikbaar, maar slechts 2 ochtenden per week bemenst. In 2008 is dat uitgebreid tot 3 ochtenden per week. Van 13 cliënten worden de ervaringen weergegeven. a. Er heeft een indicering plaats gevonden in april Men was verbaasd over de wijze en vlotheid van de gemeente waarop zij de thuiszorg hebben gekregen. b. Het loket heeft mevrouw meteen doorverwezen naar het CIZ. De betaling van de voorziening wordt tot op heden door de gemeente Bunnik niet gedaan. Ze vinden het Wmo-loket moeilijk bereikbaar. c. Men wordt vriendelijk te woord gestaan, maar het loket is slecht bereikbaar en de openingstijden zijn niet voldoende. d. Het loket is gebeld, toen de aanvraag voor HH aan de orde was. Men kreeg vaak het antwoordapparaat en er werd niet teruggebeld hoewel dat toegezegd was. Er is een folder toegestuurd met de procedure voor de aanvraag. Na telefoneren met het CIZ was de zaak toen snel voor elkaar. Er moet goed worden opgelet welke dag het is (i.v.m. de openingstijden), anders is men snel een week verder. 5/16

6 e. Meneer heeft er begrip voor, dat de invoering van de Wmo in de beginperiode niet gladjes verliep. Hij heeft in het begin veel contact gehad met het loket, maar afhandeling duurt lang. De eerste vijf maanden van 2007 van het PGB zijn pas na een jaar afgehandeld. Mogelijk zijn de rekeningen van het CAK niet helemaal goed. Van het loket hoort hij niet, of er juiste of onjuiste gegevens aan het CAK zijn doorgegeven. Op een over de aanvraag van een Regiopas is na twee weken geen reactie, ook geen ontvangstbevestiging. f. Mevrouw is tevreden over het Wmo-loket: de medewerkster staat haar netjes te woord en heeft toegezegd haar terug te bellen, zodra iets bekend is over de omzetting op haar naam van de traplift van haar overleden man. g. Mevrouw is matig tevreden over het Wmo-loket, voor wat betreft de deskundigheid en ze voelde zich niet begrepen; wel vindt ze, dat de informatie die ze heeft gekregen haar heeft geholpen. h. Mevrouw heeft het loket meerdere malen gebeld over de betaling van twee van de drie voorzieningen en de definitieve beschikking voor de derde aanpassing. Voor deze derde voorziening heeft mevrouw zelf offertes moeten opvragen. Vriendelijk werd steeds beloofd, dat teruggebeld zou worden, maar dat gebeurde pas nadat een Wmo-raadslid wegens energiegebrek eenmaal het bellen van haar overnam. Toen kwam er schot in de zaak! i. Cliënt vindt, dat er meer informatie zou moeten gaan naar gebruikers van Wmovoorzieningen, over de mogelijkheden. Ze vindt het loket niet gemakkelijk telefonisch bereikbaar of het is in gesprek; terugbellen gebeurd niet. De openingstijden zijn te beperkt. De informatie heeft niet geholpen, want cliënt en echtgenoot (mantelzorger) moeten zelf alles uitzoeken. De mantelzorger maakt zich ernstig zorgen over de Wmo-taken bij de z.i. kleine gemeente Bunnik. Het loket is zoals gezegd te weinig geopend en men kan geen specialist in dienst nemen. Er is herindicatie aangevraagd in november 2007, i.v.m. de wetswijziging. Pas in maart 2008 is er een brief ontvangen over een PGB m.i.v. 3 maart Nadat cliënt belde over de tussenliggende periode januari t/m maart kwam er een nieuwe brief (die hij zelf gedicteerd heeft). Een aangevraagd formulier over de verantwoording van het PGB is nooit ontvangen! De verantwoording van het PGB is ingewikkeld. j. Cliënte beoordeelt het contact met het loket als slecht. Ook is het telefonisch vaak niet te bereiken op de aangegeven tijden. k. Cliënte is zeer tevreden over in het bijzonder de loketmedewerkster. Ze geeft goede informatie maar biedt ook een luisterend oor om stoom af te blazen. De beperkte openingstijden en telefonische bereikbaarheid zijn voor cliënte geen probleem, omdat ze vragen ook per kan stellen. 6/16

7 l. De gemeente zou pro-actiever moeten zijn bij informatieverstrekking. Cliënte vindt het loket te beperkt geopend en bemenst. m. Het Wmo-loket werd ingeschakeld na 4 maanden slechte ervaringen met het CIZ; de gemeente kende de voorziening binnen 10 dagen toe, op basis van medische informatie van de huisarts. 2.3 Het CIZ Het CIZ in Utrecht is meestal de eerste instantie (na het Wmo-loket), waarmee de Wmo-cliënt te maken krijgt aanraking komt. Van 10 cliënten zijn de volgende ervaringen opgenomen: a. Na de indicatiestelling heeft het maanden geduurd, voordat de voorziening in augustus 2007 geïnstalleerd werd. Het lukte niet of nauwelijks de indicatiesteller aan de telefoon te krijgen. Over de behandeling door het CIZ is mevrouw dan ook niet te spreken. b. Het CIZ heeft telefonisch geïndiceerd voor HH. De aanvraag is van augustus, na navraag in september kwam begin oktober een brief, waarin hulp werd toegekend voor een periode van augustus 2007 t/m februari 2008 (!). CIZ heeft de indicatie aan Vitras doorgegeven, maar hulp is niet geleverd. c. De procedure is goed verlopen: een week na aanvraag was er het indicatiebesluit. d. Mevrouw is niet tevreden over de afhandeling door het CIZ en de afwijzingen van wat zij aangevraagd heeft (kortingspas, regiotax en/of reiskostenvergoeding). Zij heeft zich nu tot het Maatschappelijk Werk gewend en gaat een PGB aanvragen. e. Voor woningaanpassingen, aangevraagd in juli 2007, kwamen twee van de drie beschikkingen pas in december Hierin zaten veel fouten: BTW was niet meegerekend en als beroepsinstanties werden B&W van resp. Doorn en Wijk bij Duurstede genoemd. Toen het dossier bij het Wmo-kantoor zoek was, is het CIZ gebeld. Na even zoeken bleek het daar te liggen; het is waarschijnlijk nooit naar het Wmo-kantoor gestuurd. f. Alle hulp en voorzieningen zijn ca. 5 jaar geleden geïndiceerd door het toenmalige CIZ Maarn. Het CIZ kwam aan huis en adviseerde een aantal zaken, waar betrokkene nog helemaal niet aan had gedacht. Alles is toen snel en goed geregeld, men is zeer tevreden over de toenmalige aanpak en voorzieningen. g. Cliënte had een indicatie en een PGB voor HH en persoonlijke verzorging tot Toen heeft zij papieren gekregen van het Wmo-loket om een nieuwe indicatie aan te vragen via het CIZ. De indicatie is telefonisch gedaan en deze is nog in behandeling Door toedoen van de verpleegkundige van de zorg gaat de persoonlijke zorg toch door, terwijl de indicatie nog in behandeling is. Ook de HH loopt door. 7/16

8 Cliënte wil af van het PGB, omdat zij meent dat zij een te hoge eigen bijdrage betaalt. h. Mevrouw vindt de indicatieadviseurs vriendelijk, maar de organisatie zelf is traag en slordig; de beslissingsvaardigheid is klein. Ook ondervindt ze weinig respect voor haar situatie en ervaringskennis. Door de beperkte keuzemogelijkheid van de scootmobiel kan zij bijvoorbeeld niet een met vier wielen, maar met drie krijgen, omdat er gezegd wordt dat die net zo stabiel is. Haar ervaring is echter anders. De cliënte overweegt nu een PGB aan te vragen en dan zelf een model te kiezen. i. Bij de aanvraag voor een kinderwagen en rolstoel speelde het tekort aan vertrouwen tussen de artsen van het CIZ en de revalidatieartsen een grote rol. Dit leidde tot (te) veel checks en controles, waardoor de indicatie pas na een half jaar kwam. Veel administratieve rompslomp rond afkeuring van de oude voorziening leidde eveneens tot vertraging. Gebrek aan inzicht en (levens)ervaring van de CIZ-medewerker werd door cliënte als pijnlijk ervaren. j. Voor de aanvraag van een schootskleed voor de scootmobiel moest mevrouw een bezoek van een CIZ-arts afwachten. Het CIZ-personeel droeg badinerend onbruikbare alternatieven aan. De arts bracht zonder mevrouw gezien te hebben een negatief advies uit. Met het toenmalige CIZ in Maarn waren er betere ervaringen. 2.4 Het Wmo-kantoor Het Wmo-kantoor is sinds 1 maart 2008 door de gemeente ingeschakeld om de aanvragen van voorzieningen af te handelen. Ervaringen met het Wmo-kantoor worden door 4 cliënten aangevoerd. a. Er is vele malen tevergeefs met het Wmo-kantoor gebeld over de betaling. b. Het Wmo-kantoor is g d door het Wmo-loket in april 2008 over een voorziening die in juli 2007 was aangevraagd, dit op aanraden van de echtgenoot van mevrouw. Het Wmo-kantoor zei, dat het dossier zoek was, waarop de daarin zittende offertes door cliënte opnieuw zijn g d naar het Wmo-kantoor. Het kantoor beloofde binnen een week te reageren en maakte dit waar, door binnen een week een beschikking te sturen. c. De ervaringen van cliënte met het Wmo-kantoor, dat de uitvoering doet, zijn slecht. Ze heeft veel telefoontjes moeten plegen over een aanvraag voor drempelaanpassing. De aanvraag is enige tijd zoek geweest en ook hier heeft het Wmo-loket geholpen. d. De voorziening werd officieel via het Wmo-kantoor toegekend, maar mevrouw moest nog daar nog anderhalve maand op wachten. 8/16

9 2.5 Het CAK Tijdens de interviews is niet gevraagd naar ervaringen met het CAK Echter, 4 cliënten kwamen met ervaringen met deze instantie. a. Naar mening van cliënt int het CAK de eigen bijdrage van de zorg niet volgens de regels. b. Cliënt vindt de facturen van het CAK en de berekeningen erg ingewikkeld. c. In mei 2008 is nog steeds niet duidelijk, wat de eigen bijdrage over 2008 wordt; toen kwamen ook pas de eerste voorlopige rekeningen. d. Ronduit ergerlijk is, dat cliënte na 5 maanden nog niet weet wat de eigen bijdragen per vier weken zal zijn. De facturen zijn onbegrijpelijk. De bejegening is onvriendelijk. Ze werd gesommeerd een belastingopgave toe te sturen, terwijl ze nog geen definitieve opgave had. Ze heeft twee bezwaarschriften lopen, waarop ze geen reactie krijgt. Ze is nu gestopt met het betalen van de rekeningen. 2.6 Overige instanties thuiszorgverleners Thuiszorgverleners zijn instanties die na de indicatie hulp en/of zorg verlenen. Het zijn de instanties waar cliënten vaak lange tijd een klantrelatie mee hebben. Over de zorgverleners deelden 9 cliënten hun ervaringen mee. a. De dames hebben samen een indicatie voor HH gekregen. Zij hebben de hulp via het zorgburo Tasseron, dat ook zorgt voor waarneming bij ziekte. Het buro Tasseron was al bij de dames bekend, omdat zij daar eerder op eigenkosten verpleging hebben ingehuurd bij dit buro. Ook hebben zij voor dag en nacht opvang gezorgd toen de huisgenote in het ziekenhuis lag. b. Nadat het CIZ HH, 3 uur per week indiceerde (de familie denkt zelf, dat één dagdeel per 14 dagen ook wel genoeg is), is de aanvraag naar Vitras gegaan, maar die heeft nooit iets van zich laten horen. Later belde mevrouw met een Wmo-raadslid om haar te helpen hoe te handelen, omdat meneer was opgenomen in het ziekenhuis. c. Meneer had al voor het overlijden van zijn vrouw in 2007 HH. De zorg werd verleend door Vitras. Pijnlijk was, dat na het overlijden de hulp niet meer kwam, zelfs niet daags na het overlijden, omdat de indicatie ten behoeve van zijn vrouw was. Zijn familie heeft op korte termijn een indicatie aangevraagd bij het CIZ en daarna liep de hulpverlening weer door. 9/16

10 d. De familie heeft verpleeghulp en later ook huishoudelijke hulp. De verpleeghulp van Vitras verwees voor de HH door naar Nedzorg, omdat Vitras een wachttijd kende als gevolg van gebrek aan personeel. Vitras reageerde overigens drie weken na de aanvraag met het aanbieden van een hulp. Geklaagd wordt over de slechte planning en inroostering van Vitras, waarbij een verpleeghulp uit Zeist wordt ingezet, terwijl de min of meervaste hulp werkeloos thuis zit. Ook genoemd wordt de slechte ervaring met een hulp uit de Dominicaanse Republiek, die door slechte taalbeheersing en geringe kennis voor een enigszins gevaarlijke situatie heeft gezorgd. e. Meneer heeft al langer dan twee jaar hulp van Allerzorg; dit dateert nog uit de tijd dat zijn vrouw HH en persoonlijke verzorging nodig had. Hij had zelf via internet deze zorgverlener gevonden. De indicatie is gesteld op 4 tot 6 uur per week, maar meneer maakt slechts gebruik van 3 uur per twee weken. Sinds mag dit alleen via een PGB. De huidige hulpverlener is gebleven na het overlijden van de echtgenote, ca. 2 jaar geleden. f. Mevrouw had eerst HH van Vitras, maar heeft later gekozen voor Nedzorg. Verder krijgt zij goede hulp (0,5 per dag) bij douchen en aankleden van Vitras. g. Over de al langdurig verleende HH is mevrouw zeer tevreden. De organisatie daarachter (Vitras) plant slecht of niet bij vakanties of ziekte van de hulp en laat nooit iets horen over wijzigingen in de organisatie en werkwijze, die van invloed zijn op hulpen en hulpvrager. Mevrouw wil geen PGB, omdat het moeilijk is hulp te vinden en er geen vervanging is bij vakantie en ziekte en de druk op de mantelzorger zo nog zwaarder wordt. h. HH en verpleegzorg wordt verleend door buro Tasseron en daarover is men zeer tevreden. i. De contacten met Vitras als organisatie lopen minder goed. Cliënte vindt, dat Vitras teveel centraliseert. leveranciers en overige organisaties Na indicatiestelling en toekenning volgt voor voorzieningen een contact met leveranciers, die vaak al zijn aangewezen. Slechts 2 cliënten hebben ervaringen met deze instanties meegedeeld. a. Mevrouw heeft een vergoeding voor de regiotax gekregen (met een eigen bijdrage) en is daarover tevreden. b. Het is onduidelijk, wat de routing is van de rekening voor een reparatie aan een chemisch toilet, die nog uitgevoerd gaat worden. 10/16

11 Hoofdstuk 3 Ervaringen met de geleverde hulp en zorg 3.1 Huishoudelijke hulp De hulpverlener in persoon is het zichtbare deel van de zorgverlenende instantie. De hulpverlener komt in de privé-situatie van de cliënt terecht en krijgt kennis van woning, relaties, mantelzorg, medische en psychische omstandigheden, etc. Er waren 6 cliënten, die ervaringen met de hulpverleners meedeelden. a. Zij zijn zeer tevreden over de hulp: het is een 23 jarig meisje dat zij waarderen met het rapportcijfer 8-9. b. Mevrouw heeft 6 uur HH; bij ziekte is er geen vervanging. Ze zou wel meer hulp willen hebben, maar kan dat niet krijgen, omdat de meeste particuliere hulpen niet via een PGB betaald willen worden. Ze heeft twee hulpen, die met elkaar overleggen en ze is daar tevreden over. c. Meneer kan niet zonder hulp; daardoor blijft hulp van anderen dan de huishoudelijke hulp nodig, omdat deze niet alle werkzaamheden mag verrichten. d. De hulp is zes weken geweest en bleef daarna zonder reden en met smoesjes (lekkage, ziek) weg. Mogelijk speelde mee, dat de hulp in Soest woonde en geen reiskostenvergoeding kreeg. e. Doordat de hulp niet alle werkzaamheden mag uitvoeren, blijft er erg veel voor de mantelzorger over; mevrouw kan door haar bedlegerigheid namelijk geen enkele activiteit uitvoeren. f. Na een aantal hulpen, heeft cliënte nu een hele goede, die het hele huishouden organiseert en nog gezellig is ook. Ze verbaast zich over de hoeveelheid mensen die langskomen voor de steunkousen (het zijn er zeker 7). 3.2 Voorzieningen Voorzieningen zijn vaak een belangrijk en noodzakelijk hulpmiddel om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan het sociale leven deel te nemen. Er waren 7 cliënten met ervaringen op dit gebied. a. De dames hebben de woning volledig op eigen kosten laten aanpassen. Uit het hele gesprek blijkt dat de dames, overal hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen en zeker niet van alle mogelijkheden op de hoogte zijn. Zo hebben zij bijvoorbeeld niet aan een gehandicaptenparkeerkaart gedacht. 11/16

12 b. Cliënten hadden geen keuze bij het verhoogd toilet, maar hebben wel voor een andere kleur gekozen, waarvoor moest worden bijbetaald. c. Een aanvraag voor een traplift werd in eerste instantie afgewezen, met het dwingende advies naar andere woonruimte om te zien. Na een bezwaarschrift werd de traplift toegekend, nadat de gemeentelijke arts moest inschatten of de klant wel meer dan zeven jaar daarvan gebruik zou maken. Cliënte heeft ook een licht wendbare en opvouwbare rolstoel. Naar haar mening mag de advisering over rolstoelen wel zorgvuldiger. d. Meneer heeft een Valys-pas gekregen, hoewel de inkomensgrens werd overschreden. e. Mevrouw maakt gebruik van voorzieningen van voor de invoering van de Wmo, namelijk een aangepaste stoel (sta-op-stoel), een chemisch toilet en een elektrische fiets. In 2003 heeft ze via de WVG een sta-op-stoel aangevraagd. Na vier maanden heeft ze die uit eigen middelen aangeschaft, maar na 15 maanden kwam er alsnog toestemming. Een chemisch toilet dateert uit Mevrouw heeft in 1998 een elektrische fiets gekregen, op basis van een indicatie van het RIO (Regionaal Indicatieorgaan). In augustus 2007 heeft ze (via het Wmo-loket) een nieuwe aangevraagd, maar zij kreeg te horen, dat deze niet meer in het pakket van de Wmo zit; wel kon ze een scootmobiel krijgen. Ze heeft toen uiteindelijk de fiets zelf aangeschaft. f. Als haar man niet thuis is kan mevrouw, met haar zelf verrijdbaar rolstoelbed, niet naar buiten. Door vertragingen bij de afhandeling van de aanvraag voor woningaanpassing en een in de offerte al vermelde lange levertijd (3 à 4 maanden) duurt die toestand in totaal minimaal één jaar. g. Cliënte had een urgentieverklaring voor een aangepaste woning. Er werden twee woningen in Utrecht aangeboden, beide op de 7 e etage. In overleg met Bunninchem betrokken werd, werd verhuiskostenvergoeding geweigerd, die bij verhuizing naar Utrecht wel zou zijn gekregen volgens cliënte. Hiertegen is bezwaar aangetekend bij de gemeente Bunnik en dat is afgewezen, c.q. ongegrond verklaard. Tevens heeft mevrouw een rolstoel, een scootmobiel en een lift voor de scootmobiel aangevraagd, evenals een vervoersvoorziening (vergoeding voor vrije kilometers voor het gebruik van de eigen auto). De rolstoel en scootmobiel zijn toegewezen, de lift niet en voor de vervoersvoorziening werd een alternatief aangedragen (waar mevrouw geen gebruik van maakt). Over de scootmobiel is cliënte tevreden, over de rolstoel niet; ze kan die niet voldoende in de hand houden (mevrouw mocht niet kiezen en had liever een ander merk gehad). 12/16

13 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Relatie met klanttevredenheidsonderzoek SGBO De interviews zijn bedoeld om de cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek wat meer reliëf te geven en het verhaal achter de cijfers te vertellen. In totaal hebben 76 mensen de vragenlijst ingevuld. Met 16 cliënten hebben we vervolgens een gesprek gevoerd. Over het algemeen geven de Wmo-cliënten in Bunnik een lager rapportcijfer voor de verschillende onderdelen van de Wmo, dan de rest van Nederland. Het klanttevredenheidsonderzoek is namelijk in 230 gemeenten uitgevoerd en dat geeft een goede basis voor vergelijking tussen gemeenten onderling. De aanvraagprocedure (loket, indicatiestelling door het CIZ, wachttijd e.d) krijgt in Bunnik een mager zesje, terwijl dat gemiddeld in Nederland een dikke zeven scoort. De interviews leggen de vinger op een paar zere plekken. Ook de tevredenheid over de hulp bij het huishouden is in Bunnik minder groot dan elders, hoewel het wel een dikke voldoende scoort (7,6 tegen 8,1). Het minst tevreden is men over de informatievoorziening van Vitras. Dat komt wel overeen met informatie uit de interviews. Niettemin zijn klanten blij met de hulp bij het huishouden. Dat mag als een compliment voor gemeenten en zorgaanbieder uitgelegd worden. De overgang naar de Wmo was immers niet eenvoudig. Over de andere voorzieningen (rolstoelen, woningaanpassingen e.d) is men in Bunnik net zo tevreden als elders, maar daar worden minder mooie rapportcijfers op gehaald dan voor de hulp bij het huishouden. Het aanvullend vervoer is in de regio waar Bunnik van uitmaakt beter geregeld dan elders in het land, want op dat punt zijn de rapportcijfers in Bunnik hoger. Of dat beeld ook in de gemeenten in de regio bevestigd wordt is niet bekend. De Wmo-voorzieningen zijn bedoeld om mensen zelfstandig te houden en mee te laten doen aan de maatschappij. In dat opzicht zijn de Wmo-cliënten in Bunnik heel tevreden met de hulp of voorziening en dat geldt voor Wmo-cliënten elders zelf nog ietsje meer (91% tegen 94% tevredenheid). De hulp bij het huishouden, de rolstoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen zijn voor heel veel mensen van essentieel belang. Samenvattend: de cliënt geeft de Wmo-voorzieningen op de meeste onderdelen een dikke voldoende. Afgezet tegen het landelijke beeld is de opgave van de gemeente Bunnik om de Wmo goed uit te voeren iets groter dan in andere gemeenten. 4.2 Conclusies interviews Het aantal van 16 interviews is weliswaar klein, maar in de gesprekken zijn duidelijke signalen afgegeven over waar de schoen wringt en in welke richting de oplossing moet worden gevonden. Elke klacht die in de interviews werd geuit kan opgevat worden als een gratis advies. De Wmo-raad trekt op grond van het bovenstaande de volgende conclusies. 13/16

14 ketensamenwerking Cliënten hebben in het proces van aanvraag tot en met toekenning te maken met een keten van vijf instanties (Wmo-loket, CIZ, Wmo-kantoor, zorgverlener, leverancier). slechte communicatie of kwijtraken van gegevens. Aangezien dit vooral voor minder zelfredzame en minder assertieve mensen problemen geeft, vormt dit een aandachtspunt voor de gemeente. Het is een heel gepuzzel om uit te zoeken waar er in de keten iets fout gaat. De Wmo-raad beveelt daarom aan om het aantal partners in de keten zo klein mogelijk te houden en op één punt in het proces, bijvoorbeeld in het loket, alle voortgangsinformatie beschikbaar te hebben. Duidelijk moet zijn wie waar verantwoordelijk voor is. Informatie en advies Voor veel cliënten is de centrale vraag waar men moet zijn voor informatie over de Wmo, over indicatiestelling en over hulp, zorgverlening, voorzieningen. Voor een cliënt is het niet op voorhand duidelijk of iets onder de Wmo valt of niet. Cliënten weten niet altijd wat ze in het Wmo-loket kunnen vinden. De openingstijden zijn in de ogen van de cliënten beperkt. Het Wmo-loket functioneert in 2008 beter dan in 2007, maar de bereikbaarheid is nog niet optimaal. De Wmo-raad beveelt aan om de bereikbaarheid van het Wmo-loket op korte termijn te verbeteren en het Wmo- loket een brede informatie en adviesfunctie te geven, waar cliënten met alle vragen over zorg terecht kunnen. Cliënten hoeven dan maar één nummer te onthouden en dat is van het loket. Vandaaruit wordt men naar de juiste plek gewezen. CIZ Het CIZ is een trage en vertragende factor in het proces en wordt als een bureaucratische en inefficiënte organisatie ervaren. De indicatiecriteria zijn niet transparant en roepen dikwijls vragen op. De Wmo-raad verzoekt het college om haast te maken met het onderzoek naar de wijze van indiceren in Bunnik. Transparantie over de criteria voor de indicatiestelling is een belangrijke kwaliteitseis. CAK Over het CAK zijn spontaan veel klachten geuit, over de onbegrijpelijkheid van de brieven, over de onduidelijkheid over de eigen bijdrage en over de bejegening. Landelijk worden ook veel klachten geuit over het CAK. Inmiddels is er een landelijk onderzoek naar het functioneren van het CAK in gang gezet door de Staatssecretaris. Veel cliënten zijn geschrokken van de hoogte van de eigen bijdragen voor de Wmo. Dat weerhoudt sommigen er van om hulp in te schakelen of brengt anderen ertoe zich met minder hulp (te weinig hulp) tevreden te stellen. 14/16

15 Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor het CAK, beveelt de Wmo-raad aan om de informatievoorziening over de eigen bijdragen e.d niet alleen aan het CAK over te laten. De vaak technische informatie moet toegankelijk worden gemaakt. De gemeente heeft daarin ook een verantwoordelijkheid. Ook vraagt de Wmo- Wachtlijstbeheer Het wachtlijstbeheer bij de grootste zorgaanbieder Vitras zit niet goed in elkaar. Dat mensen geen zorg ontvangen, niet naar andere aanbieders worden verwezen en überhaupt niets horen van een aanbieder of veel te laat, mag niet voorkomen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat Vitras slecht scoort op de informatievoorziening. (Over de andere zorgaanbieders ontbreekt helaas informatie) De Wmo-raad raadt de gemeente aan om de zorgaanbieders te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het wachtlijstbeheer en daar ook actief op toe te zien. Zorgaanbieders moeten melden als er geen zorg geleverd kan worden, zodat er samen met de cliënt een andere aanbieder kan worden gezocht. Hulp bij het huishouden Uit de interviews kwam naar voren dat veel cliënten de vele regels rond de hulp bij het huishouden niet begrijpen; boodschappen doen is niet mogelijk, balkon mag niet geveegd worden, meubilair mag niet verschoven etc. Regels belemmeren soms een goede hulpverlening. Cliënten blijven aangewezen op hulp van anderen. Het is opgevallen, dat de kleinere zorgorganisaties zeker niet slechter, maar soms zelfs beter presteren dan de gevestigde grotere organisaties zoals Vitras. Bij hulp bij het huishouden is er behoefte aan meer vrijheidsgraden. De Wmo-raad beveelt aan om daar bij het programma van eisen voor een nieuwe aanbesteding rekening mee te houden. Openbare ruimte Soms geeft de inrichting van de openbare ruimte, met name als het gaat om drempels, stoepranden en de plaatsing van straatmeubilair, problemen voor de Wmo-cliënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Hier ligt een taak voor wijkverenigingen en de gemeente. De Wmo-raad beveelt aan om bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening te houden met mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.voor de participatie is dat van evengroot belang als de voorzieningen. Tot slot De Wmo-raad pleit bij de Wmo in het algemeen voor een flexibele uitvoering van de regels, waarbij niet de letter, maar de geest van de regelgeving voorop staat. Het bij de uitvoerende hulp- en zorgorganisatie, de individuele hulpverlener en diens leidinggevende, de indicatiesteller (het CIZ) als bij de gemeente. Alleen als mensen 15/16

16 op alle niveaus zelf persoonlijke verantwoordelijkheid in dit opzicht nemen, gaat de 4.3 Portret ter afsluiting Omdat een goed verhaal meer zeggingskracht heeft dan een rapport vol cijfers en dure woorden, volgt ter illustratie van alles wat in dit rapport aan de orde is geweest een schets van een van de interviews. Lees en trek uw conclusies. Ervaringen met de Wmo in Bunnik Meneer Jansen staat ons al in de deur op te wachten. Een lange slanke man met een vrolijke blik. 95 jaar en nog haast kaarsrecht. Zal ik uw jas even aannemen? We stappen een smaakvol appartement binnen. Zullen we aan tafel gaan zitten? Op tafel ligt een stapeltje papieren klaar. Meneer Jansen heeft zich goed voorbereid. Hulp in de huishouding heeft hij sinds zijn vrouw ziek is geworden. Toen zij in 2006 plotseling door een CVA getroffen werd, was binnen no time hulp geregeld. Dat ging echt gesmeerd binnen twee weken. Ze is inmiddels overleden. De eerste hulp was een kei, echt een geweldig goeie en lieve meid. Het was wel een schok dat ze niet meer kwam nadat zijn vrouw overleed. Hij was helemaal in de war. Wat moest hij nou, dochter heeft voor een nieuwe indicatie gezorgd, maar gek is het wel. Hij heeft het indicatiebesluit er nog eens op na gelezen en daar staat toch in dat hij als mantelzorger ook niet meer alles zelf kan en de hulp dus ook voor hem was. Enfin, nu heeft hij weer een goeie hulp. Ja, de eerste hulp evenaart ze niet, maar dat was een lot uit de loterij. Hij kijkt wel op van alle regels die er zijn. Vorige week vroeg hij of ze even het balkonnetje wilde schoonmaken. Met het mooie weer in het verschiet wil hij daar weer eens zitten. Maar dat mag dan niet, daar mogen ze niks aan doen. En als de ramen in de slaapkamer gezeemd moeten worden, moet hij met zijn kleinzoon het bureau verslepen, anders kan ze er niet bij. De eerste hulp klom er gewoon boven op. Ach, dat niet iedereen dat doet, snapt hij wel. Van de brieven van het CAK snapt hij trouwens geen sikkepit. Ze zijn onleesbaar en ze kloppen niet. Volgens de overgangsregeling zou tot 1 januari 2008 het oude tarief van 12,20 in rekening worden gebracht en nu heeft hij een rekening waarin toch al 14,78 wordt gevraagd. Eigenlijk heeft hij er geen zin in om er achter aan te gaan, maar het deugt niet. Soms maakt hij zich wel zorgen waar hij moet zijn als er echt wat is. We drukken hem op het hart om dan het loket te bellen en het nummer naast de telefoon te leggen. 16/16

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Opnieuw de klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

Opnieuw de klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Opnieuw de klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik November 2010 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze en uitvoering

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : 14.1.052 Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET 1 PROJECT I1785 Rapportagedatum : 8 mei 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina Mensinga &

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Wat vindt de cliënt van Hulp bij het huishouden ervan? Verdiepend tevredenheidsonderzoek Wmo in de gemeente Eijsden

Wat vindt de cliënt van Hulp bij het huishouden ervan? Verdiepend tevredenheidsonderzoek Wmo in de gemeente Eijsden Wat vindt de cliënt van Hulp bij het huishouden ervan? Verdiepend tevredenheidsonderzoek Wmo in de gemeente Eijsden Wat vindt de cliënt van Hulp bij het huishouden ervan? Verdiepend tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie