2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksgroep en dataverzameling Informatie De aanvraag Procedure Bejegening Rechten en plichten Inspraak bij de gemeente Aanvraag afgewezen of ingewilligd Ingewilligde aanvragen Algemeen oordeel Conclusies Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 1

2 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt sinds 2007 uitgevoerd in gemeenten. Een wet met beleid en activiteiten die ervoor moeten zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hier zijn individuele voorzieningen voor nodig. De gemeente voert de WMO uit. In de wet staat niet precies hoe de WMO uitgevoerd moet worden, de gemeente kan dat voor een groot deel zelf bepalen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elk jaar een WMO-tevredenheidsonderzoek uit te voeren, om in beeld te krijgen wat klanten van de lokale uitvoering van de WMO vinden. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie voor de gemeente. Het doel van dit WMO-klantenonderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften en meningen van de klanten die te maken hebben met de WMO. Onderzoeksresultaten geven de gemeente concrete aanbevelingen om de lokale uitvoering van de WMO zonodig nog verder te kunnen verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd in april In het onderzoek hebben aanvragers van de WMO hun mening kunnen geven over: Informatie De aanvraag Keuzevrijheid Procedure Wachttijd tot definitief besluit Bejegening Rechten en plichten Inspraak Wachttijd tot levering Resultaat en kwaliteit Algemeen oordeel 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling Voor het onderzoek is uit het klantenbestand van de WMO een steekproef getrokken van 390 klanten die vanaf 1 januari 2007 een aanvraag hebben gedaan. De 390 klanten hebben een schriftelijke vragenlijst met begeleidende brief en portovrije antwoordenvelop thuisgestuurd gekregen. Van de aangeschreven klanten hebben 188 respondenten de ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Dit is een goede respons van 48% en voldoende om betrouwbare uitspraken te doen voor alle WMO-klanten. De respons ziet er als volgt uit: Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 2

3 Aanvraag gedaan voor: Rolstoel 12% Hulp bij het huishouden 36% Woningaanpassing 13% Scootmobiel 7% Andere vervoersvoorziening 32% Meer dan eenderde van de onderzoeksgroep (36%) bestaat uit aanvragers voor hulp bij het huishouden. Voor een vervoersvoorziening is door 32% een aanvraag gedaan, 7% vroeg een scootmobiel aan. Verder deed 13% een aanvraag voor een woningaanpassing en 12% voor een rolstoel. 3 Informatie Om te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening, hulpverlening of het juiste product hebben klanten goede informatie nodig. In het onderzoek heeft men kunnen aangeven welke informatie men heeft geraadpleegd om de dienstverlening/ product aan te vragen, of men de informatie makkelijk heeft kunnen vinden, of men tevreden is over het informatiemateriaal en of men hulp nodig had bij het raadplegen van de informatie. Geraadpleegde informatiebronnen Website gemeente Gemert-Bakel Website anderen Brochure Telefonisch contact gemeente Telefonisch contact anderen Persoonlijk contact via WMO loket gemeente Persoonlijk contact via seniorenvoorlichters Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Meerdere antw oorden w aren mogelijk, daardoor telt het totaal op tot meer dan 100% Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 3

4 Vaakst genoemde informatiebronnen om te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening of het juiste product is via het persoonlijke contact bij het WMO loket van de gemeente (45%) en via telefonisch contact met de gemeente Gemert-Bakel (31%). Bij het maken van een keuze is het voor klanten belangrijk dat zij de juiste informatie kunnen vinden. In onderstaand overzicht is te zien dat het vinden van informatie voor een rolstoel bij alle aanvragers naar tevredenheid is. Tevreden over het vinden van de juiste informatie over: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negen van de tien aanvragers van een vervoersvoorziening en hulp bij de huishouding waren tevreden over de vindbaarheid van de informatie over deze dienstverlening/ product. Informatie over woningaanpassingen en scootmobiel is volgens 83% klanten wel goed te vinden, voor de anderen was de informatie nog niet zo makkelijk te vinden. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 4

5 Een ander belangrijk punt van de informatie is dat deze helder en duidelijk is. In het algemeen is 89% van de aanvragers (zeer) tevreden over de helderheid en duidelijkheid van de informatie. Tevreden over helderheid en duidelijkheid van het informatiemateriaal: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het meest tevreden over de informatie zijn de aanvragers van de rolstoel (95%), gevolgd door de aanvragers van de scootmobiel (92%). Over de helderheid en begrijpelijkheid van de informatie over woonaanpassingen is driekwart van de aanvragers tevreden, volgens het kwart kan de informatie op deze punten nog wel verbeteren. We hebben al kunnen zien dat aanvragers van de WMO het vaakst informatie verkrijgen via persoonlijk contact bij het WMO loket van de gemeente Gemert-Bakel. Het overgrote deel van de aanvragers (95%) is (zeer) tevreden over het persoonlijke contact met medewerkers van het WMO loket, 93% is (zeer) tevreden over het persoonlijke contact met seniorenvoorlichters. Tevredenheid persoonlijk contact WMO-loket van de gemeente Zeer ontevreden Ontevreden 4% 1% Zeer tevreden 31% Tevredenheid persoonlijk contact via seniorenvoorlichters Zeer ontevreden Zeer tevreden 2% 27% Ontevreden 5% Tevreden 64% Tevreden 66% Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 5

6 Tot de doelgroep van de WMO behoren ook inwoners die een handicap hebben waardoor zij niet zelfstandig de gewenste informatie kunnen verzamelen en lezen om tot een goede keuze te kunnen komen. Hulp gevraagd bij verzamelen info Tevreden over verkregen hulp Ontevreden 1% Zeer ontevreden 1% Ja 48% Nee 52% Zeer tevreden 37% Tevreden 61% Bijna de helft van de onderzoeksgroep (48%) heeft hulp gevraagd bij het verzamelen en lezen van informatie om zo te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening/ product. Bijna iedereen (98%) was (zeer) tevreden over de hulp die men heeft gekregen. Hulp gekregen van: WMO loket gemeente Familie Buren Instelling Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Meerdere antw oorden w aren mogelijk, daardoor telt het totaal op tot meer dan 100% De aanvragers die hulp hebben gekregen bij het maken van keuze (48%), hebben deze hulp het vaakst gekregen van familie (39%) en het WMO loket van de gemeente (38%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 6

7 4 De aanvraag De gemeente, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), de zorgverlener of hulpmiddelenleverancier gaat bij het intakegesprek na wat de vraag is, hoe de klant geholpen wil worden, wat de mogelijkheden zijn en welke dienstverlening, hulpverlening of product de klant verwacht. Intake is gedaan door: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Meerdere antw oorden w aren mogelijk, daardoor telt het totaal op tot meer dan 100% De gemeente Gemert-Bakel heeft bij 68% van de aanvragers de intake voor de maatschappelijke ondersteuning gedaan, het CIZ nam 35% van de intakes voor haar rekening. De meeste intakes zijn telefonisch zonder afspraak (32%) en persoonlijk met afspraak bij de gemeente (24%) gedaan. Bij de intake geholpen: Telefonisch, zonder afspraak Telefonisch, op afspraak Persoonlijk, zonder afspraak bij gemeente Persoonlijk, zonder afspraak bij CIZ Persoonlijk, zonder afspraak bij anders Persoonlijk, met afspraak bij gemeente Persoonlijk, met afspraak bij CIZ Persoonlijk, met afspraak bij anders Anders % Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 7

8 De overgrote meerderheid van de aanvragers is (zeer) tevreden over het bespreken van de vraag of het probleem door de instanties. Men is het meest tevreden over de bespreking van de vraag met de zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis (97%) Tevreden over het bespreken van de vraag/ probleem door: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg Zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Van de aanvragers is 83% tot 97% (zeer) tevreden over de verkregen hulp bij het kiezen van de juiste dienstverlening of product. Wederom is men het meest tevreden over de hulp van de zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis (97%) Tevreden over de hulp bij het kiezen van juiste dienstverlening of product: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg Zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Vaakst genoemde redenen van aanvragers die ontevreden zijn over de verkregen hulp, zijn dat het te lang heeft geduurd voordat er contact werd opgenomen en dat men onvoldoende is ingelicht over alle of andere mogelijkheden die er zijn binnen de WMO. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 8

9 Van alle aanvragers heeft minder dan de helft (45%) een beroep gedaan op familie of vrienden voor mogelijke ondersteuning. Men is over het algemeen (zeer) tevreden (97%) over het kunnen bespreken van mogelijke ondersteuning door familie en vrienden. Beroep gedaan op familie of vrienden voor mogelijke ondersteuning Tevredenheid bespreken van mogelijke Zeer ondersteuning ontevreden 3% Nee 55% Ja 45% Tevreden 51% Zeer tevreden 46% Via Stichting Impuls kunnen WMO klanten hulp krijgen bij de aanvraag bij het Steunpunt Mantelzorg en het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Bekend met het Steunpunt Mantelzorg Bekend met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Ja 30% Ja 30% Nee 70% Nee 70% Deze beide steunpunten zijn bij drie van de tien aanvragers wel bekend (30%). Een meerderheid (70%) van de onderzoeksgroep had er nog niet over gehoord. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 9

10 Als men dienstverlening, hulpverlening of een product in de WMO nodig heeft, kan men vaak kiezen uit meerdere diensten, producten of soorten hulpverlening. Tevreden over het aanbod waaruit men kon kiezen: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In het algemeen is 87% van de aanvragers (zeer) tevreden over het aanbod waaruit men kon kiezen. Het meest tevreden is men over de keuze voor hulp bij het huishouden (96%), het minst tevreden is men over de keuzevrijheid voor rolstoelen (72%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 10

11 5 Procedure Tijdens de aanvraagprocedure moeten klanten veel persoonlijke gegevens overleggen, waarbij het van belang is dat de instanties zorgvuldig omgaan met deze privé gegevens. Tevreden over zorgvuldigheid waarop men omgaat met persoonlijke gegevens: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van de onderzoeksgroep is 93 tot 100% (zeer) tevreden over de zorgvuldigheid waarmee men omgaat met de verstrekte persoonlijke gegevens. Van de aanvragers van een dienstverlening of product bij Goed Wonen is 15% zeer ontevreden over de manier waarop met de persoonsgegevens omgaat. In het onderzoek zijn verschillende vragen over wachttijden gesteld. De eerste wachttijd betreft de tijd tussen de aanvraag en het 1 e contact over de aanvraag. Van de klanten die bij de gemeente de aanvraag hebben gedaan is 88% (zeer) tevreden over deze wachttijd, van de aanvragers bij het CIZ is 82% (zeer) tevreden over de tijd tussen aanvraag en 1 e contact. Tevreden over de wachttijd tussen aanvraag 1e contact over de aanvraag: Gemeente Gemert-Bakel CIZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 11

12 De tweede wachttijd waarnaar is gevraagd betreft de tijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie. Van de klanten die bij de gemeente de aanvraag hebben gedaan is 86% (zeer) tevreden over deze wachttijd, van de aanvragers bij het CIZ is 81% (zeer) tevreden, bij Doove is 83% (zeer) tevreden over de tijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie. Alle aanvragers bij Welzorg zijn tevreden over deze wachttijd. Tevreden over de wachttijd tussen 1e contact en de definitieve indicatie: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De definitieve besluiten (beschikkingen) van de aanvragen ontvangt men schriftelijk van de gemeente. De onderzoeksgroep heeft kunnen aangeven of de gemeente in deze beschikking gemotiveerd heeft laten weten hoe men tot het besluit was gekomen en of de motivatie duidelijk was. Definitieve besluit beschikking gemotiveerd? Motivatie in duidelijke taal geschreven? Nee 18% Nee 11% Ja 82% Ja 89% Bij meer dan acht van de tien aanvragers (82%) heeft de gemeente in de beschikking gemotiveerd laten weten waarom men wel of niet kreeg waarom men had gevraagd. De motivatie was voor negen van de tien klanten (89%) in duidelijke taal geschreven. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 12

13 Soms kan het nodig zijn dat de gemeente ter verduidelijking van de beschikking telefonisch of mondeling contact heeft over de toezegging of afwijzing. Telefonische of mondeling contact geweest over de toezegging of afwijzing Aanvraag is afgewezen Aanvraag is ingewilligd Totaal 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Bij afwijzingen is er meer telefonische en mondeling contact geweest met de klanten (87%) dan bij aanvragen waarbij het verzoek is ingewilligd (67%). Bij meer dan de helft van de afwijzingen stond in de beschikking vermeld dat er bezwaar- of beroepsmogelijkheden waren (53%). Bij 47% afwijzingen stond dit niet vermeld. Bij afwijzing bezwaar- of beroepsmogelijkheden vermeld? Nee 47% Ja 53% Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 13

14 6 Bejegening Er zijn veel organisaties betrokken bij de uitvoering van de WMO. Deze organisaties gaan op een bepaalde manier met de klanten om. Klanten konden aangeven hoe tevreden zij zijn over het contact met de medewerkers van de verschillende organisaties. Tevreden over contact met de medewerkers: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Over het contact met medewerkers van Welzorg, De Zorgboog en Zuidzorg zijn alle klanten (zeer) tevreden. Meer dan negen van de tien aanvragers zijn (zeer) tevreden over contacten met medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel, Savant en de WMO taxi van Helvoort. Het minst tevreden is men over de contacten met medewerkers van het WMO-kantoor (PGB). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 14

15 Voor aanvragers is het belangrijk dat men goed luistert naar wat zij te vertellen hebben zodat de vraag of het probleem goed wordt begrepen. Tevreden over de manier waarop men luistert: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) 0% 20% 40% 60% 80% 100% De klanten die contact hebben gehad met medewerkers van Welzorg, De Zorgboog en Zuidzorg zijn allemaal van mening dat er goed naar hen is geluisterd. Meer dan negen van de tien klanten die contact hadden met medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel, Savant en de WMO taxi Van Helvoort zijn (zeer) tevreden over de manier waarop er naar hen is geluisterd.. Het minst tevreden de klanten over wijze waarop medewerkers van het WMO-kantoor (PGB) naar hen luistert. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 15

16 7 Rechten en plichten In de wet zijn rechten en plichten van de WMO-klanten geregeld. De onderzoeksgroep is gevraagd hoe tevreden men is over de informatie over hun rechten en plichten. Van de onderzoeksgroep is 87% (zeer) tevreden over de informatie over hun rechten en plichten in de wet. Volgens 13% is deze informatie niet naar tevredenheid. Tevredenheid over informatie rechten en plichten Zeer ontevreden Zeer 1% tevreden 9% Ontevreden 12% Tevredenheid over de mogelijkheid om bezwaar of klacht in te dienen Zeer Zeer ontevreden tevreden 2% 8% Ontevreden 17% Tevreden 78% Tevreden 73% Over de mogelijkheid om bezwaar of een klacht in te dienen zijn acht van de tien klanten (80%) (zeer) tevreden, eenvijfde van de onderzoeksgroep is daar nog niet tevreden over. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 16

17 8 Inspraak bij de gemeente Er is in de gemeente een WMO-raad in oprichting (LPMO) en een cliëntenraad die opkomt voor het belang van de klanten. De belangenorganisaties van cliënten, zoals de bonden van ouderen, het gehandicaptenoverleg Gemert-Bakel, Kruisvereniging en het Vrouwennetwerk maken deel uit van deze adviesorganen. De onderzoeksgroep is gevraagd of men wel eens heeft gehoord van het LPMO en/ of de cliëntenraad en hun activiteiten. Wel eens gehoord van het LPMO en cliëntenraad Ja 14% Nee 86% Het merendeel van de onderzoeksgroep (86%) heeft nog nooit gehoord van het LPMO en de cliëntenraad. Van de 14% klanten die wel eens van deze belangenorganisaties heeft gehoord is 69% (zeer) tevreden over de informatie van het LPMO en de cliëntenraad over hun activiteiten, 31% is ontevreden over deze informatie. Verder is 79% van de klanten die op de hoogte zijn van de activiteiten van het LPMO en de cliëntenraad tevreden over de manier waarop deze organisaties opkomen voor hun belang, 21% is daar niet tevreden over. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 17

18 9 Aanvraag afgewezen of ingewilligd Van alle aanvragen is een meerderheid ingewilligd (92%), 8% van de verzoeken is afgewezen. Aangvraag afgewezen of ingewilligd Aanvraag is afgewezen 8% Aanvraag is ingewilligd 92% Als we kijken naar de afwijzingen of toewijzingen per dienstverlening of product dan zien we dat er relatief iets meer afwijzingen zijn voor woningaanpassingen (11%) en iets minder afwijzingen voor een rolstoel (5%). Aanvraag afgewezen of ingewilligd Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aanvraag is afgewezen Aanvraag is ingewilligd Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 18

19 10 Ingewilligde aanvragen Aan alle 92% aanvragers waarvan het verzoek is ingewilligd zijn enkele vragen gesteld over het vervolg van de aanvraag, zoals de wachttijd tussen de definitieve indicatie en de levering van de dienstverlening of product, de kwaliteit en het resultaat van de verkregen ondersteuning. Wachttijd De laatste wachttijd waarnaar bij de klanten is gevraagd, is de wachttijd tussen de definitieve indicatie en de levering van de dienstverlening of het product. Tevreden over de wachttijd tussen de definitieve indicatie en de levering van dienstverlening of product: Gemeente Gemert-Bakel CIZ Doove Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de klanten is 89% tot 100% (zeer) tevreden over de wachttijd tot de levering bij de organisaties De Zorgboog, Savant, De WMO taxi - Van Helvoort, Welzorg, CIZ en de gemeente Gmert-Bakel. Acht van de tien klanten (80%) zijn tevreden over de levertijd door het WMO-kantoor. Bij Doove is 28% ontevreden over de levertijd en bij Goed Wonen is eenderde van de klanten daar ontevreden over. Bij Zuidzorg is de helft van de klanten ontevreden over de wachttijd tot de levering. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 19

20 Kwaliteit Het product of de dienstverlening heeft een bepaalde kwaliteit. Klanten is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de verkregen dienstverlening of product. Van de 92% klanten die een dienstverlening of product hebben gekregen is 95% (zeer) tevreden over de kwaliteit daarvan, 5% is niet tevreden over de kwaliteit. Tevreden over de kwaliteit van de verkregen dienstverlening/ product: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Over de kwaliteit van de woningaanpassingen en de scootmobiels is iedereen tevreden. Enkele klanten zijn niet tevreden over de kwaliteit van de rolstoel (5%), een vervoersvoorziening (6%) en de hulp in de huishouding (5%). Resultaat Het doel van de verkregen dienstverlening of product is dat het ondersteuning biedt in het dagelijks leven. Tevreden over de ondersteuning van de verkregen dienstverlening/ product: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 20

21 93% Van de klanten is (zeer) tevreden over de ondersteuning in het dagelijks leven die zij hebben verkregen door de dienstverlening of het product. Over de ondersteuning door de scootmobiel zijn alle klanten tevreden, het minst tevreden zijn de klanten over de ondersteuning door de woningaanpassing, 15%van de klanten is ontevreden. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Klanten is gevraagd of zij tevreden zijn over de grotere zelfstandigheid, verkregen door de geleverde dienstverlening of product. Tevreden over vergrote zelfstandigheid door dienstverlening/ product: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 96% Van de klanten is (zeer) tevreden over de grotere zelfstandigheid verkregen door de dienstverlening of product. Over de grotere zelfstandigheid door rolstoel en scootmobiel zijn alle klanten (zeer) tevreden. Sommige klanten zijn niet tevreden over de grotere zelfstandigheid door woningaanpassing (6%) of vervoersvoorziening (7%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 21

22 Door verkregen dienstverlening/ product meer deelname aan activiteiten buitenshuis: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Door alle vervoersvoorzieningen kan meer dan 90% van de klanten meer deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Door hulp in het huishouden kan ook nog bijna tweederde van de klanten (62%) meer deelnemen aan uithuizige activiteiten. Door verkregen vervoersmiddelen (rolstoel, scootmobiel, andere vervoersvoorziening) kan 95% tot 100% klanten beter functioneren in de samenleving. Door hulp in het huishouden kan 80% klanten beter functioneren, en door een woonaanpassing functioneert 56% klanten beter. Door verkregen dienstverlening/ product beter functioneren in de samenleving: Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 22

23 11 Algemeen oordeel Als laatste hebben alle klanten een rapportcijfer kunnen geven. Dit rapportcijfer staat voor een allesomvattend eindoordeel over de ondersteuning die men in het kader van de WMO heeft ontvangen. % 50 Rapportcijfer: algemene ondersteuning WMO Er zijn weinig lage cijfers gegeven, 43% van de klanten heeft de ondersteuning van de WMO met een 8 beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5. Als we kijken naar het verschil in beoordeling van klanten waarvan het verzoek is ingewilligd of afgewezen, dan zien we dat klanten met een afgewezen verzoek de algehele ondersteuning lager hebben beoordeeld Gemiddeld rapportcijfer: aanvraag afgewezen of ingewilligd 7,6 7,5 6,2 Aanvraag is Aanvraag is Totaal afgewezen ingewilligd Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 23

24 12 Conclusies Dit is het eerste onderzoek onder de klanten van de WMO. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn voor de gemeente vooral een vinger aan pols voor de uitvoering van de WMO en om te kijken hoe deze nog zou kunnen verbeteren. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in het algemeen door de klanten goed beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer voor de algehele ondersteuning die men in het kader van de WMO heeft ontvangen is een ruime voldoende, 7,5. Het doel van de WMO is om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 96% van de klanten inderdaad een grotere zelfstandigheid ervaart door de verkregen dienstverlening of product. Door verkregen vervoersmiddelen kan meer dan 90% klanten beter deelnemen aan activiteiten buitenshuis en beter functioneren in de samenleving. Verder is 93% van de klanten tevreden over de ondersteuning in het dagelijks leven door het verkregen product of dienstverlening. Over de kwaliteit van geleverde producten en diensten is ook een grote meerderheid (95%) tevreden. Om te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening, hulpverlening of het juiste product hebben klanten goede informatie nodig. Negen van de tien aanvragers waren tevreden over het vinden van de juiste informatie. In het algemeen vindt 88% van de klanten de informatie ook helder en duidelijk. Aanvragers van de WMO halen hun informatie het vaakst via persoonlijk contact bij het WMO loket van de gemeente Gemert-Bakel. Het overgrote deel van de aanvragers (95%) is (zeer) tevreden over het persoonlijke contact met medewerkers van het WMO loket en het contact met seniorenvoorlichters. De meeste intakegesprekken voor de WMO zijn door de gemeente gedaan, meestal telefonisch zonder afspraak of persoonlijk op afspraak bij de gemeente. Minder dan de helft van de aanvragers doet een beroep op familie of vrienden voor ondersteuning bij de aanvraag. De steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligerswerk die beide ook kunnen helpen bij de aanvraag zijn bij de meeste aanvragers niet bekend. Er zijn veel organisaties betrokken bij de uitvoering van de WMO. De overgrote meerderheid van de aanvragers is (zeer) tevreden over het bespreken van de vraag of probleem door de verschillende instanties. Ook is men overwegend tevreden over de zorgvuldigheid waarmee men omgaat met de verstrekte persoonlijke gegevens. Bij de meeste organisaties is meer dan 80% van de klanten tevreden over het contact met de medewerkers en over de manier waarop er naar hen wordt geluisterd. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 24

25 Meer dan 80% van de aanvragers is tevreden over de wachttijd tussen de aanvraag en het 1 e contact en de wachttijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie. De definitieve besluiten ontvangt men schriftelijk van de gemeente. Positief is dat deze besluiten doorgaans goed gemotiveerd en in duidelijke taal zijn geschreven en dat de gemeente bij de meeste afwijzingen ook telefonisch of mondeling contact heeft gehad met de klant. Een verbeterpunt is dat bij veel afwijzingen (47%) niet vermeld stond dat er bezwaar- of beroepsmogelijkheden zijn. De LPMO en de cliëntenraad die opkomen voor de belangen van de WMO-klanten zijn bij de meeste klanten (86%) niet bekend. Van de klanten die wel op de hoogte zijn van de activiteiten van de LPMO en de cliëntenraad is 79% tevreden over de manier waarop deze organisaties opkomen voor hun belangen. Meer bekendheid geven aan deze belangenorganisaties is dan ook een punt voor de toekomst. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 25

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 DATUM 18 augustus 2010 KOPIE AAN Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008 Wmo-klantheidsonderzoek over VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING AsqY Online.nl Wmo-klantheidsonderzoek GEMEENTE GELDERMALSEN Auteur: Drs. G.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klantheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klantheidsonderzoek.nl Wmo-klantheidsonderzoek over

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

1 Inleiding... 3 1.1 Derde kwaliteitsmeting in de gemeente Woensdrecht... 3 1.2 Aanpak en uitvoering van onderzoek... 3

1 Inleiding... 3 1.1 Derde kwaliteitsmeting in de gemeente Woensdrecht... 3 1.2 Aanpak en uitvoering van onderzoek... 3 Kwaliteitsmeting Woensdrecht 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Derde kwaliteitsmeting in de gemeente Woensdrecht... 3 1.2 Aanpak en uitvoering van onderzoek... 3 2 Bezoekers van het

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Tevredenheid met Individuele Wmo-voorzieningen in Helmond

Tevredenheid met Individuele Wmo-voorzieningen in Helmond Tevredenheid met Individuele Wmo-voorzieningen in Helmond Helmond, 2008 Titel: Tevredenheid met Individuele Wmo-voorzieningen in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER WMO-CLIËNTEN, MANTELZORGERS, EN REPRESENTATIEVE ORGANISATIES 2008 AsqY Online.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen Opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING EN MANTELZORGERS VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie