Niet alles verandert in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet alles verandert in de zorg"

Transcriptie

1 Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde; Als u wat mankeert dan gaat u gewoon naar de huisarts. En als u zorg thuis nodig heeft, dan komt de Thuiszorg die bij u leveren. Als u specialistische medische zorg nodig hebt, gaat u naar het ziekenhuis. Daar verandert niets aan. Toch maken we ons zorgen om al die aangekondigde veranderingen, vooral omdat het tamelijk ingewikkeld is en omdat we niet precies weten wat er zoal verandert. Daardoor laten we ons vooral leiden door allerlei verhalen die de ronde doen. Om die reden nam Wij-wel het initiatief om tijdens de informatiebijeenkomst op 15 september de zorg van nu en die van straks eens helder op een rijtje te laten zetten. Want één ding is zeker: we hebben elkaar steeds harder nodig. Het is een beetje ingewikkeld, maar gelukkig kunt u hier, in uw eigen dorp, altijd bij Brigitte en Carin (de ledenconsulent en de zorgconsulent van Wij-wel) terecht. Met álle vragen over wonen, over welzijn én over zorg. Dat was vorig jaar nog niet zo. Dat is in ieder geval een mooie verandering. Waarom moet er eigenlijk iets veranderen in de zorg? Wij Nederlanders klagen graag. Vooral over de hoge belastingen en de Nederlandse Spoorwegen. Maar met hetzelfde gemak doen we dat ook over de gezondheidszorg. Toch zijn er weinig landen in de wereld waarin de zorg zo goed geregeld én voor iedereen toegankelijk is als in Nederland. Waarom moet er dan zoveel veranderen? zult u denken. De hele wereld verandert. En wij veranderen mee. Medisch gesproken is er veel meer mogelijk dan we ooit konden bevroeden. Ook daardoor worden ouderen ouder. Bovendien hebben we te maken met de naweeën van de naoorlogse geboortegolf: de vergrijzing. Binnenkort is ruim een kwart van onze bevolking ouder dan 65 jaar. En die ouderen én mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Daar moeten we de zorg op aanpassen. Maar door de grote toestroom van ouderen moet de zorg niet alleen goed en passend, maar ook betaalbaar zijn en ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijven. Dus de kosten moeten omlaag of in ieder geval niet verder stijgen. Gaven we in 1980 nog 4,7 miljard per jaar uit aan de AWBZ, in 2002 was dat al 18,6 en in ,5 miljard. Dat is 2.200,- per elke volwassen Nederlander per jaar. En dat is zonder kosten van de ziektekostenverzekering. 1

2 Juist daarom wil het kabinet de ondersteuning en de langdurige zorg anders organiseren. Nu ons parlement die plannen (bijna) heeft goedgekeurd, gaan de veranderingen op 1 januari 2015 in. Dat is dus al over een paar maanden. Wat gaat er in grote lijnen veranderen? Er gaat tamelijk veel veranderen, maar u gaat er waarschijnlijk veel minder van merken dan u dacht. Er veranderen wetten. Zo verdwijnt per 1 januari 2015 de huidige AWBZ en gaan onderdelen daarvan over in de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de ZorgVerzekeringsWet (ZVW), de nieuwe WMO 2015 en de nieuwe Jeugdwet. Teveel om dat allemaal te bevatten. Daarom beperken we ons hier de Wet Langdurige Zorg en de WMO Boeien! denkt u misschien Tja, die wetteksten zijn niet om door te komen en zolang ze niet op u of op mij van toepassing zijn Pure bezuiniging? Volgens onze regering staan gemeenten dichter bij de behoeften van inwoners en bij de eigen mogelijkheden van dorpen, buurten en wijken, waardoor gemeenten beter en met meer maatwerk kunnen inspelen op vragen van inwoners. Daarom wordt de verantwoordelijkheid voor sommige overheidstaken gedecentraliseerd en verschuift die van de Rijksoverheid naar de gemeente. Ook naar onze gemeente uiteraard. Dat betekent voor de gemeente veel nieuwe taken zoals het bieden 2

3 van begeleiding (inclusief vervoer), beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daar komen ook nog taken bij die te maken hebben met de Jeugdwet, de invoering van Passend Onderwijs, de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet. Dat boeit ons wellicht al wat meer: omdat het dichterbij komt. Maar het komt pas echt dichtbij als het ons geld kost Omdat de zorg zonder ingrijpen duurder wordt én omdat er door de vergrijzing steeds meer mensen gebruik van maken wordt er op bestaande en nieuwe budgetten die gemeenten krijgen fors (tot 40%!) gekort en zullen wij burgers, naar vermogen zowel bij moeten dragen aan zorg en ondersteuning als in de kosten ervan. Dát boeit wel natuurlijk! Kan ik in de toekomst nog de zorg krijgen en betalen als ik die nodig heb? Het hele scala aan wet- en regelgeving is omvangrijk en ingewikkeld en eigenlijk niet interessant voor burgers die zelden of nooit met al die wet- en regelgeving te maken hebben. Daarom beperken we ons hier tot de uitgangspunten en de hoofdlijnen. En belangrijker wellicht, waar u moet zijn voor informatie op het moment dat u die nodig hebt, over wat er kan én wat het kost. Veranderingen in de langdurige zorg Het kabinet gaat de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders organiseren. De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor: ouderen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking mensen met een psychische stoornis jeugd het sociale netwerk en mantelzorgers van bovenstaande groepen In de langdurige zorg wordt ernaar gestreefd dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, participatie of huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg. Daarbij is het goed te weten dat nu al meer dan 90% van de ouderen thuis woont en niet in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Verpleging en verzorging thuis wordt vanaf 1 januari 2015 geleverd via de zorgverzekeraar. Heeft iemand blijvend behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen 3

4 als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg wordt vergoed uit de toekomstige Wet langdurige zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de WLZ. 4

5 De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld met de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Cliënten van wie de indicatie voor AWBZ-zorg doorloopt in 2015, houden recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling. De langdurige geestelijke verzorgingswet en de Jeugdwet laten we in het kader van deze uiteenzetting buiten beschouwing. 5

6 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 Gemeenten kunnen met de WMO 2015 nieuwe vormen van ondersteuning aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis. Gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft 6

7 De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier. Maar gemeenten krijgen ondersteuning van de VNG en werken regionaal samen. Persoonsgebonden budget (PGB) De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een PGB kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Eigen bijdrage Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen én het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. Sociale wijkteams Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten zoals ook in onze gemeente Hilvarenbeek, komen sociale wijkteams, waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. Overgangsrecht in WMO 2015 Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is een overgangsregeling gemaakt. Waar moet ik voor wat zijn? Als u wat mankeert dan gaat u gewoon naar de huisarts. En als u zorg thuis nodig heeft, dan komt de Thuiszorg die bij u leveren. Als u specialistische zorg nodig hebt, gaat u naar het ziekenhuis. Daar verandert niets aan. U kunt met ál uw vragen terecht op het spreekuur van Wij-wel bij Brigitte Vermeulen (de ledenconsulent) en Carin Waalen (de zorgconsulent) in ons eigen dorp. Zij kijken - samen met u - welke hulp u nodig heeft en helpen u met formulieren en het leggen van contact met bijvoorbeeld de gemeente, met het CIZ of met uw zorgverzekeraar. 7

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Hervorming langdurige zorg. Wat zijn de gevolgen? www.thebeaglearmada.nl

Hervorming langdurige zorg. Wat zijn de gevolgen? www.thebeaglearmada.nl Hervorming langdurige zorg Wat zijn de gevolgen? www.thebeaglearmada.nl 2/22 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. De overheid heeft ingrijpende wijzigingen in het stelsel doorgevoerd

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr 48 december 2014

Nieuwsbrief Nr 48 december 2014 Veranderingen in Zorg en Welzijn Bezoek voorzitter aan Japan De onderscheiding Nieuwsbrief Nr 48 december 2014 Theebijeenkomst 6 november 2014 We luisterden naar een presentatie door Jeroen Bos, bestuurder

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS Kansen van de transities in zorg en welzijn Loes Hulsebosch Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS 2 1 Wet langdurige zorg Regelt: Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie