Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014"

Transcriptie

1 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter met welke wet ik te maken krijg? Als u nu zorg krijgt van Reinaerde, dan is het belangrijkste dat u de eigen indicatie van het CIZ nakijkt. U kunt dan in het schema opzoeken met welke wet u dan te maken krijgt. Blijft mijn begeleiding?ik weet niet welke indicatie ik heb. Uw begeleider gaat graag met u in gesprek om u antwoord te geven. Om goed antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk dat we weten welke indicatie u heeft. Hoe zit het met cliënten met ZZP 1-2? Als de indicatie een ZZP is van voor 1 januari 2013 is, dan blijft de cliënt in de Wlz. Als de indicatie een ZZP is van erna dan krijgt u, als volwassene, te maken met de Wmo. In dat geval heeft de persoon recht op het overgangsrecht. Dat houdt in dat deze bij dezelfde aanbieder mag blijven in Er is wel minder budget voor deze persoon. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag gaan naar de Wmo; zij krijgen geen ZZP 1 of 2. Valt dagbesteding onder een ZZP? Ja. Dagbesteding maakt deel uit van de ZZP. Is een ZZP voor dagbesteding nodig en waar vraag je die aan? Als u zware zorg nodig heeft en u woont niet bij een instelling zoals Reinaerde, dan kunt u ZP-indicatie aan vragen. Benadert u daarvoor de begeleider of de manager.. Daar hebben we wel even tijd voor. Het verkrijgen van indicaties wordt ingewikkeld, omdat het CIZ strenger is geworden met het toekennen van een indicatie. De bedoeling is dat alleen mensen die zware langdurige zorg nodig hebben een ZZPindicatie van het CIZ krijgen. U kunt, als het niet goed gaat, met hulp van ons in bezwaar gaan of in het uiterste geval zelfs een rechtszaak voeren. Onderdeel van de indicatie die dan wordt aangevraagd is dagbesteding. Mijn zoon heeft een indicatie dagbesteding en woont thuis. Hij heeft geen ZZPindicatie, maar klasse 7. Wat gaat er met hem gebeuren? Wij gaan graag met u en uw zoon in gesprek om te kijken of we een Wlz-indicatie kunnen aanvragen bij het CIZ. Daarbij is het van belang dat u weet dat het CIZ weinig nieuwe Wlz indicaties meer afgeeft. Dit heeft te maken met de opdracht vanuit de overheid ervoor te zorgen dat er minder mensen naar de Wlz gaan. Mocht het niet lukken met de indicatie kunnen we eventueel ook nog schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. Ik heb een extramurale indicatie dagbesteding. Wat verandert er voor mij? In 2015 krijgt u te maken met het overgangsrecht. U heeft dan recht op dagbesteding bij

2 dezelfde zorgaanbieder, tegen een lager tarief. De gemeente maakt met u en de huidige zorgaanbieder afspraken over de zorg, die worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Er is wel minder budget beschikbaar voor de zorg. Het overgangsrecht loopt tot uiterlijk 1 januari 2016, of tot wanneer de indicatie afloopt. Wat bepaalt of ik in de Wlz, licht, midden of zwaar terecht kom? En wat is het verschil? Voor nieuwe klanten is de verdeling als volgt: Wie een ZZP 1 of 2 heeft, wordt niet meer geïndiceerd door het CIZ. U heeft geen toegang tot de Wlz en kunt voor zorg terecht bij de gemeente. In de Wlz is de indeling licht vergelijkbaar met een ZZP 3 en 4. De indicatie midden is vergelijkbaar met ZZP 5 en 6 en zwaar met ZZP 7 en 8. De exacte beschrijvingen zijn nog niet gemaakt door het CIZ. Maar: mensen die een indicatie ZZP 1 en 2 hebben die is van voor 1 januari 2013, behouden recht op zorg betaald vanuit de Wlz. Het CIZ maakt in de loop van 2015 de beschrijvingen van licht, midden en zwaar. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Ik heb een ZZP 2 en woon bij Stellingmolen waar ik 24-uurs zorg krijg. Kan ik hier blijven wonen? Is uw indicatie van vóór 1 januari 2013, dan blijft u recht houden op zorg vanuit de Wlz. Dit kan bij Reinaerde, maar ook bijvoorbeeld bij u thuis. Uw persoonlijke woonwensen kunt u bespreken met de begeleider en manager van Stellingmolen. Een cliënt die ik begeleid heeft een indicatie ZZP 3 en is echte zorgmijder. Behoudt hij zijn rechten? Voor mensen met een indicatie ZZP 3 wordt vanaf 1 januari 2013 de ondersteuning betaald vanuit de Wlz. Ik heb een ZZP 4. Wat gebeurt er met mijn begeleiding? Met een ZZP 4 valt u onder de Wlz. U heeft niets met de gemeente te maken. De invulling van de begeleiding is afhankelijk van de persoonlijke situatie en afspraken over de begeleiding worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Ik heb een ZZP 7. Moet ik iets doen? De zorg die u nu krijgt vanuit de AWBZ gaat over naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ gaat indiceren op basis van de zorgprofielen licht, midden en zwaar, in plaats van dat het zzp s toekent. U hoeft hier zelf niets aan te doen, dit gaat automatisch. Ik heb dagbesteding bij Reinaerde, maar woon bij een andere zorgorganisatie (ZZP 7). Verandert er iets voor mij? U kunt blijven wonen bij de zorgorganisatie en dagbesteding houden bij Reinaerde. Hoewel de indicatie loopt via de andere zorgaanbieder, blijft deze de dagbesteding inkopen bij Reinaerde. We zeggen dan dat Reinaerde onderaannemer is. Dat blijft zo in Dochter woont in Amersfoort en heeft dagbesteding in Utrecht. Gaat het verder als wij er geen afspraken met die gemeente hebben gemaakt? Het begint met uw indicatie. Ze heeft groepsbegeleiding 9 dagdelen. We adviseren een ZZP aan te vragen, als uw dochter een zware zorgvraag heeft. Dan kan uw dochter in de Wlz blijven. U kunt uw ZZP verschillend inzetten. Mijn zoon werkt bij Studio 10 in Nieuwegein en woont bij Philadelphia. Kan dat zo blijven? Dat uw zoon woont bij Philadelphia is niet bepalend voor de plek van de dagbesteding. De indicatie bepaalt of u te maken krijgt met de Wmo of de Wlz. Op basis van de persoonlijke

3 wensen en mogelijkheden wordt samen gekeken naar de beste plek. Overgangsregeling in 2015 Wat houdt de overgangsregeling nou eigenlijk in? De overgangsregeling is er om continuïteit van zorg te bieden. Voor de Wmo geldt: recht op zorg tot eind 2015, tenzij de indicatie eerder afloopt. De zorgaanbieder en inhoud van de zorg kunnen anders zijn dan u nu heeft. In de Jeugdwet is er recht op dezelfde zorg bij dezelfde aanbieder voor 2015, tenzij de indicatie eerder afloopt. Is er hulp van Reinaerde? U kunt hulp van ons krijgen als u vragen heeft over de overgangsregeling. Gemeente Doen de wijk- en buurtteams allemaal hetzelfde? Het wijkteam in Amersfoort bijvoorbeeld? Het verschilt per gemeente wat buurtteams zelf doen en wat niet. In Amersfoort zitten er verschillende specialisten in. Die kunnen de zorg deels zelf leveren, bijvoorbeeld ook aan mensen met een verstandelijke beperking. Soms geven de buurtteams zelf geen begeleiding en zijn ze meer actief als verwijzers. Informeer bij de gemeente hoe het zit. Hoe gaat het in zijn werk als ik naar de gemeente moet? Elke gemeente voert de Wmo op een eigen manier uit en maakt een plan. Zo kan de gemeente maatwerk leveren. Uw gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact met u op. En bekijkt dan samen met u of u hulp van de gemeente nodig heeft. En als dat zo is, hoe die hulp er na 2015 uit gaat zien. Of eerder, wanneer uw indicatie eerder afloopt. Wilt u weten hoe uw gemeente de Wmo uitvoert? Neem dan contact op met uw gemeente. De begeleider van Reinaerde neemt in november 2014 contact met u op over deze overgang. Blijft Reinaerde ambulante begeleiding leveren? Reinaerde blijft in de meeste gemeenten ambulante begeleiding leveren. Belangrijk is om te kijken hoe uw gemeente deze vorm van begeleiding gaat organiseren. Als u deze begeleiding aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de gebruikelijke hulp. De gemeente kijkt wat u, uw partner en bekenden kunnen doen. De professionele begeleiding is bedoeld als aanvulling daarop. U krijgt alleen hulp als uit het onderzoek blijkt dat u de hulp echt nodig heeft. Om thuis te kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid) of om mee te doen aan de samenleving (participatie). In de gemeente Utrecht verzorgen de buurtteams de ambulante begeleiding. Medewerkers van Reinaerde zijn werkzaam in de buurtteams voor jeugd. Voor volwassenen is in 2015 een andere buurtteamorganisatie actief. Ik moet straks naar de gemeente voor hulp. Waar moet ik zijn en met wie heb ik dan te maken? Dat kan het Wmo-loket zijn, een expertteam of een buurtteam. Onze indruk is dat hier welwillende mensen werken die het beste met u voor hebben. Ze horen graag verhalen van cliënten om hun kennis te ontwikkelen. Hiervoor hebben ze bijvoorbeeld de kennis ingeschakeld van zorgorganisaties zoals Reinaerde. De gemeenten kunnen ook veel leren van uw verhalen. Ons advies is daarom: neem nu alvast contact op met de gemeente en ga in gesprek over uw ervaringen en wensen. Naar u zullen ze zeker goed luisteren. Als ik naar de gemeente moet, gaat er dan iemand van Reinaerde met me mee?

4 In het overgangsjaar 2015 zal er iemand van Reinaerde met u meegaan als u dat wilt. Maar u kunt natuurlijk ook iemand anders meenemen die u vertrouwt. Zoals een buurvrouw of familielid. Wat gebeurt er als ik verhuis naar een andere gemeente? Wanneer uw ondersteuning wordt betaald vanuit de Wlz dan wijzigt er niets. Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan krijgt u te maken met de regels van de nieuwe gemeente. Hoe gaat het met het vervoer als je straks naar de gemeente moet? Dat verschilt per gemeente. De gemeenten gaan vanaf 2016 het vervoer regelen voor cliënten. Zij zijn bezig met het maken van voorstellen om vervoer te regelen. Over het algemeen is de verwachting dat ze niet veel zullen veranderen, omdat er de afgelopen tijd al zo veel is veranderd en bezuinigd. Wat is een zware zorgvraag voor de Wet langdurige zorg? De definitie is 24-uurszorg in de nabijheid (de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij), al dan niet thuis. Cliënten die nu ambulant wonen en het zelf niet aankunnen, krijgen die een andere indicatie? Als er te weinig zorg is, kan er gekeken worden naar een zwaardere indicatie. Die wordt niet makkelijk afgegeven. Dat is wat de komende jaren speelt. Dat geeft u onzekerheid, waar we niet veel aan kunnen doen. Bezwaar of klacht Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van mijn gemeente? U kunt een bezwaarschrift indienen. Dat betekent dat u een brief stuurt naar het college van burgemeesters en wethouders van uw gemeente. Deze brief heet een bezwaarschrift. Eigen netwerk en genoeg begeleiding Hoe kom je aan een netwerk? In de nieuwe wetten wordt uitgegaan van eigen kracht en mensen om u heen die u helpen. De overheid is erg optimistisch over mantelzorgers en vrijwilligers, waar u op aankunt. Als u hulp nodig heeft, en het lukt u niet zelf, dan kunt u in Utrecht uw vraag aan de buurtteams stellen. In Nieuwegein kunt u nu nog terecht bij Movactor, de welzijnsorganisatie. Zij bemiddelen in vrijwilligers. U kunt ook aanspraak maken op stichting mentorschap Midden- Nederland. In het algemeen kunt u terecht bij welzijnsorganisaties via wijk- en buurtteams. Die vindt u via de gemeente. Wat is de rol van de huisarts? De huisarts is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt en de huisarts verwijst door. In de Jeugdwet is het de bedoeling dat de huisarts ook kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. De rollen van de wijkverpleegkundige en de huisarts worden nog verder uitgewerkt.. Door de nieuwe wetten moet Reinaerde bezuinigen op personeel. Ik maak me zorgen over de kwaliteit op de groepen. Ik zie steeds minder begeleiders en meer invallers. We hebben er voor gekozen om de kosten te verlagen omdat we wisten dat we moesten gaan bezuinigen. We kunnen daarom minder nieuwe personeelsleden aannemen en tijdelijke contracten niet omzetten in vaste contracten. Om de teams goed te ondersteunen

5 en te versterken om goede zorg te blijven bieden focussen we op het borgen van goede kwaliteit van de zorg. In gesprek Gaan veranderingen bij Reinaerde ten koste van de zorg voor cliënten? Mensen over wie het gaat, betrekken we bij de veranderingen door ze zoveel mogelijk te informeren. We zorgen ervoor dar ze weten waar ze aan toe zijn en bereiden ze hierop voor. In november zullen begeleiders C de cliënten die naar de Wmo gaan of te maken krijgen met andere veranderingen, uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Deze vinden plaats voor 1 januari Zelf wonen en huur betalen Mijn dochter gaat misschien zelf huren en in een flat wonen. Ze woont nu bij Reinaerde. Is zelf huren een goed idee? De overheid blijft de zorg dan betalen en de cliënt moet het woondeel zelf gaan betalen. Cliënten moeten dus de huur gaan betalen. Daarvoor kunt u huurtoeslag verkrijgen bij de gemeente. De eigen bijdrage wordt lager. Het kan bij elkaar opgeteld positief of negatief voor u uitvallen. Het kan zijn dat u inkomen omlaag of omhoog gaat. Voor de begeleiding is die berekening te moeilijk. Maak daarom met ons de rekensom. Zeg niet direct ja, maar zoek eerst uit. Reinaerde kan u hierin ondersteunen. Hoe moet dat, op jezelf wonen? Zijn er wel betaalbare woningen? Er zijn niet zoveel woningen. Schrijf u alvast in. Het kan lang duren voor u in aanmerking komt voor een betaalbare woning. In de woning van Reinaerde was het gezellig. Wie vangt het op als mijn zoon in een appartement gaat vereenzamen? De overheid doet een beroep op u, als familie, om daarbij te helpen. Als familie moet u goed kijken wat past voor uw kind. Als het te negatief is, dan moeten we het niet doen. We hebben in de zorg een probleem met de betaalbaarheid van de woningen voor mensen met lichte zorg. Reinaerde kan daar in de toekomst niet meer goed voor zorgen. Dat is wat er maatschappelijk wat er gebeurt; en daar maken we ons zorgen over. We kunnen vanuit Reinaerde niet voor contact zorgen. Via je werk of dagbesteding ontmoet je mensen, soms zijn er inlooppunten of is gezamenlijk eten, bijvoorbeeld in een woning van Reinaerde. Er zijn ook mensen die op zichzelf zijn gaan wonen en waar het goed voor is. Soms is het heel goed voor de eigenwaarde van iemand als je op jezelf kunt wonen. Reinaerde betaalt nu nog de huur van mijn appartement. Maar straks moet ik dat zelf betalen. U bent een cliënt die een stap verder kan zetten naar zelfstandigheid en zelf uw woonruimte gaat huren bij de woningbouwvereniging waar wij afspraken mee hebben. Wij blijven u de benodigde begeleiding geven. Doel van deze overheidsmaatregel is om de kosten in de AWBZ te verlagen. Het wordt ook wel scheiden van wonen en zorg, genoemd. In het kort houdt dit in dat Reinaerde geen geld meer krijgt voor de huur en andere woonlasten. Daar staat tegenover dat u wel huurtoeslag kunt aanvragen. Scheiden van wonen en zorg heeft ook consequenties voor de hoogte van uw eigen bijdragen. Financieel Wat gebeurt er met PGB?

6 Het geld wordt niet meer uitgekeerd aan de PGB-houders. Het geld wordt gestort bij de Sociaal Verzekeringsbank (SVB). Dit is om te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan zorg. Kost een lege kamer Reinaerde geld en gaat dat ten koste van de zorg? Nee: de personele kosten zijn gescheiden van de overige kosten. We zorgen ervoor dat alle zorg die we volgens afspraak moeten leveren altijd leveren. Kan Reinaerde een beroep doen op de thuiszorg als er te weinig personeel is? Ja het is een mogelijkheid om de thuiszorg in te huren. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Veenendaal waar thuiszorgmedewerkers helpen in de dagbesteding. Inzetten van thuiszorg betekent niet dat er extra budget beschikbaar komt. Waar zitten de bezuinigingen voor de AWBZ? Die vinden vooral plaats in de ouderenzorg en minder in de gehandicaptenzorg. Eigen bijdrage Kan de gemeente een eigen bijdrage vragen? Ja dat kan. Voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen zijn er landelijke regels. Een maatwerkvoorziening is hulp die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Binnen de landelijke regels kan de gemeente zelf bepalen of een eigen bijdrage betaald moet worden en hoe hoog deze is. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het eigen vermogen van de cliënt en zijn partner. De gemeente neemt de regels rondom de eigen bijdrage op in de Wmo-verordening. Wat gebeurt er met CAK? Het CAK, Centraal administratie kantoor, blijft bestaan en bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. WIA Wat gebeurt er met mijn WIA-uitkering? Naast de Wajong is er de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA zorgt ervoor dat iemand die langer dan twee jaar ziek is en/of niet meer kan werken, toch een uitkering ontvangt. Bij de WIA ligt de nadruk op werk. Wanneer iemand gedeeltelijk met een handicap of ziekte blijft werken, ontvangt hij via de WIA een uitkering. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor een WIA uitkering, maar heeft recht op een IVA-uitkering. (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De mate van arbeidsongeschiktheid wordt voor een WIA uitkering bepaald door een arts of arbeidsdeskundige van het UWV. Met de invoering van de Participatiewet blijft de IVA uitkering bestaan. Vanuit de Participatiewet wil de regering jonggehandicapten of langdurige zieken, stimuleren om te participeren in de arbeidsmarkt. Voor iedereen die wel kan werken maar hierbij ondersteuning nodig heeft, gaat de Participatiewet gelden. De Participatiewet gaat in per 1 januari Voor mensen met een Wajong uitkering betekent dit, dat hun situatie opnieuw zal worden beoordeeld. Als blijkt dat iemand nooit meer kan werken, dan blijft de Wajong uitkering gehandhaafd. Blijkt volgens de Participatiewet dat iemand wel de mogelijkheid heeft om te werken, dan vervalt zijn recht op Wajong na zes maanden.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

OVERGANG TUSSEN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN DE WET LANGDURIGE ZORG

OVERGANG TUSSEN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN DE WET LANGDURIGE ZORG OVERGANG TUSSEN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN DE WET LANGDURIGE ZORG Algemene toelichting De Rijksoverheid, de gemeenten en de zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk voor de langdurige

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Langdurige zorg thuis nodig? De

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja Pgb-plan Wmo Voor de aanvraag of verlenging van een soonsgebonden budget (Pgb) voor ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang of hulp bij het huishouden. Voor u ligt het soonsgebonden budgetplan,

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Themabijeenkomst. 18 september 2015

Themabijeenkomst. 18 september 2015 Themabijeenkomst 18 september 2015 BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering Programma 9.30 uur Actuele thema s arbeidstoeleiding 10.00 uur Kort en goed: actuele stand

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig?

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? In deze folder leest u algemene informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) en we leggen uit hoe u Wlz-zorg aanvraagt. Wij helpen u graag. - 1 - In deze folder... De Wet

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Check www.ciz.nl of bel het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Langdurige

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie