Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)"

Transcriptie

1 In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wat gaat er voor mij persoonlijk veranderen? Verandering voor cliënten met AWBZ indicatie: begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen Wanneer weet ik wat er voor mij persoonlijk gaat veranderen? Heeft u een indicatie vanuit de AWBZ voor begeleiding, kortdurend verblijf en/of bijbehorend vervoer (de huidige AWBZ-ondersteuning) + beschermd wonen, die doorloopt in 2015? Dan verandert er mogelijk iets voor u. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. Heef u een indicatie die doorloopt in 2015? Dan krijgt u in 2015 zolang uw indicatie loopt, gegarandeerd de ondersteuning die u nodig heeft. U houdt uw huidige ondersteuning tot uiterlijk 1 januari 2016, of eerder indien de indicatie afloopt. Dit wordt een overgangstermijn genoemd.vóór 1 januari 2016 gaat uw gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen. Voor de indicatie beschermd wonen geldt een overgangstermijn van 5 jaar. Let op! Dit betekent niet dat dezelfde aanbieder de ondersteuning moet leveren. Het betekent wel, dat de zorg zoals in uw indicatie is aangegeven, geleverd moet worden. Als u een indicatie heeft die doorloopt in 2015, dan houdt u uw huidige ondersteuning tot de einddatum van de indicatie of uiterlijk 1 januari Nadat uw gemeente uw gegevens heeft ontvangen kan de gemeente contact met u opnemen om bijvoorbeeld te praten over uw ondersteuning. Dit betekent niet dat dezelfde aanbieder de ondersteuning moet leveren.

2 Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Indien uw huidige zorgaanbieder geen contract afsluit met de gemeente kan het zijn dat uw ondersteuning met een andere zorgaanbieder geregeld moet worden. Indien de zorg via een andere zorgaanbieder geregeld moet worden, neemt de gemeente hierover voor 1 januari 2015 contact met u op. Welke wetten gaan veranderen? Wanneer verandert er iets voor mij? Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2015? Er komen veranderingen in de zorg. Deze veranderingen worden vastgelegd in de wet. De AWBZ verdwijnt, daarvoor komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) en een deel van de huidige AWBZ taken wordt ondergebracht bij de Wmo. Daarnaast wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast. Ook delen van de Jeugdwet worden gewijzigd. De overheid past Zorgverzekeringswet (Zvw) niet aan. Er komt wel een nieuwe aanspraak voor thuisverpleging, waarin de huidige AWBZ taken Verpleging en Persoonlijke verzorging worden ondergebracht. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles verandert is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldige indicatie? Dan loopt deze gewoon door. Uw gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact met u op. En bekijkt samen met u hoe de ondersteuning er daarna uit ziet. Want uiterlijk per verlopen alle indicaties. Voor die datum zijn er dus met iedereen nieuwe afspraken gemaakt. De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ verdwijnt. Een deel van de zorgtaken, die nu nog onder de AWBZ vallen, worden ondergebracht in de Wmo Voor ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en beschermd wonen ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een klein deel van de persoonlijke verzorging (daar waar begeleiding bij de

3 verzorging aan de orde is en de zorg niet overgenomen wordt) en beschermd wonen moet u vanaf 2015 bij de gemeente zijn. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles anders wordt is een overgangsjaar. Waarom is de hervorming in de langdurige zorg nodig? De wetsvoorstellen zijn nog in behandeling? Wat is de stand van zaken? Wie regelt per welke zorg of ondersteuning? Welke zorgtaken gaan vanaf 1 januari 2015 naar de gemeente? De veranderingen zijn gericht op degenen die zorg het meest nodig hebben. Dat zijn mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor hen moet zorg beschikbaar blijven. Nu en in de toekomst. Maar de overheid moet ook op de kosten letten. Anders wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. De veranderingen zijn daarom ook gericht op wat mensen zelf kunnen. Samen met hun omgeving. De hervormingsplannen gaan in op 1 januari De Wmo 2015 is op 8 juli 2014 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De nieuwe Wet langdurige zorg is op 25 september 2014 door de Tweede Kamer goedgekeurd. In november 2014 spreekt de Eerste Kamer zich hierover uit. Vanaf 2015 kunt u voor ondersteuning terecht bij uw gemeente. Voor zorg (ook verpleging en persoonlijke verzorging) kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om geneeskundige zorg. Of een hoog risico daarop. Vooral de extramurale AWBZ verandert. Met extramuraal bedoelen we zorg die thuis en buiten de muren van een instelling plaatsvindt, bijvoorbeeld thuiszorg. Vanaf 2015 regelt de gemeente ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en beschermd wonen. Dit moet volgens de wet. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles verandert is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldige indicatie? Dan is deze nog geldig tot de einddatum van de indicatie fo tot uiterlijk Uw gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact

4 met u op en bekijkt samen met u hoe de ondersteuning er daarna uit ziet. Overgangsregeling Wat staat er in de overgangsregeling? Voor wie is de overgangsregeling? Er komt een overgangsregeling. Deze geldt voor cliënten met een AWBZ-indicatie die op 1 januari 2015 nog geldig is. Het gaat om indicaties voor begeleiding, kortdurend verblijf of beschermd wonen (ZZP-C). Voor deze cliënten blijft de AWBZ indicatie geldig tot uiterlijk (of eerder als de indicatie eerder verloopt) De kosten komen voor rekening van de gemeente en afhankelijk van het gemeentelijk beleid kan het zijn dat bijvoorbeeld de zorgaanbieder wijzigt. In 2015 neemt de gemeente samen met de cliënt een besluit neemt over ondersteuning vanuit de Wmo De aanspraak op AWBZ-zorg blijft maximaal 1 jaar geldig. De aanspraak op beschermd wonen blijft tenminste 5 jaar geldig. Behalve wanneer de indicatie van de cliënt eerder afloopt. Tijdens het overgangsrecht ondersteunt de gemeente volgens dezelfde voorwaarden als nu in Dat is dus tot uiterlijk eind december Let op! Dit betekent niet dat dezelfde aanbieder de ondersteuning moet leveren. Het betekent wel, dat de zorg zoals in uw indicatie is aangegeven, geleverd moet worden. De overgangsregeling geldt voor u als: - U een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft voor een AWBZ-functie - Deze AWBZ-functie op 1 januari 2015 vervalt cq. onder de Wmo valt - Het indicatiebesluit op 1 januari 2015 nog wel geldig is.

5 Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 Voor wie is de Wmo 2015 bedoeld? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo wil bereiken dat iedereen meedoet in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Als dit niet meer lukt zonder hulp, dan doen de inwoners in eerste instantie een beroep op hun directe omgeving. Als dit niet tot resultaat leidt, kunnen inwoners bij Team Wmo van de gemeente Maastricht terecht. De Wmo regelt ondersteuning voor mensen die vanwege een beperking niet of minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is dat ook mensen met een beperking zoveel mogelijk de regie op hun eigen leven behouden en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Waar nodig biedt de gemeente informatie en advies, ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers of voorzieningen. Welke vormen van hulp regelt de Wmo 2015? De gemeente voert al Wmo taken uit, maar die worden in 2015 uitgebreid. Dan komen daar nog de begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonenbij. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Wat kunt u zelf, waarbij kunnen mensen om u heen u te hulp schieten en wat moet eventueel met gemeentelijke hulp (voorzieningen) worden opgelost? Waar mogelijk kan uw gemeente een algemene voorziening aanbieden. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Bijvoorbeeld een koffieochtend in het buurthuis, een boodschappenbus en de maaltijdservice. De gemeente kan waar nodig ook een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorziening is bedoeld voor één persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een rolstoel, hulp bij het huishouden of begeleiding.

6 Wat hebben de wijzigingen in de regelgeving voor gevolgen voor de (recent) toegewezen Wmo indicaties, bv. hulp bij het huishouden)? Overdracht persoonlijke gegevens Krijgt de gemeente mijn gegevens en moet ik daarvoor toestemming geven? Wisselt de gemeente mijn persoonlijke gegevens ook uit met vrijwilligers? Vraagt de gemeente mij toestemming om persoonlijke gegevens uit te wisselen? Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wmo Op basis hiervan zal waarschijnlijk ook het gemeentelijk beleid wijzigen. Dit kan er toe leiden dat uw huidige besluit wordt ingetrokken of wordt gewijzigd. Intrekking of wijziging zal in deze gevallen plaatsvinden met in achtneming van een redelijke overgangstermijn. U wordt hierover dan ruim op tijd door ons geïnformeerd. Ja. De gemeente ontvangt uw gegevens van de Rijksoverheid. Dit gaat via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en zorgkantoren. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Zodra de gemeente uw gegevens heeft kan ze contact met u opnemen. Nee. U geeft eerst toestemming aan de gemeente. Deze krijgt dan inzicht in uw gegevens. Alleen uw zorgverlener en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) krijgen hier toegang toe. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)?dan krijgt daar verder alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt inzicht in. Nee, niet wanneer de gemeente deze gegevens alleen voor eigen doelen gebruikt (of zoiets). Wel als de gemeente die gegevens met anderen wil delen. Ja. Wil de gemeente uw gegevens delen? Dan heeft ze uw toestemming nodig. Dat is volgens de wet bepaald. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Zij is verantwoordelijk voor uw privacy. Delen hiervan mag alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. Bijvoorbeeld het document waarin staat welke zorg u krijgt uit de Wmo Dit mag de gemeente delen met uw zorgverlener.

7 Krijgt de gemeente de beschikking over mijn medische dossier? Indicatie en verwijzing Als de gemeente gaat indiceren, is ze daar wel bekwaam voor? Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim. Gemeenten krijgen gegevens om de juiste ondersteuning te regelen per cliënt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgkantoren leveren een selectie van de indicatie en declaratiegegevens. Toestemming van de cliënt is voor deze overdracht niet nodig. Nadat uw gemeente uw gegevens heeft ontvangen kan de gemeente contact met u opnemen om bijvoorbeeld te praten over uw ondersteuning. De gemeente krijgt geen (medische) dossiers. Zijn die gegevens wel nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte? Dan zal de gemeente u vragen die gegevens aan te leveren. Of uw toestemming vragen om die gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld de aanbieder. Jazeker. De gemeente voert al een aantal jaren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. De werknemers van Team Wmo hebben veel ervaring. Zij voeren gesprekken met Wmo-klanten, onderzoeken vragen en problemen en vormen een passende oplossing. De laatste jaren doet de gemeente dit op de gekantelde wijze. Dit betekent dat de medewerkers met u in gesprek gaan. Hierbij kijken ze naar uw eigen mogelijkheden, algemene voorzieningen en (eventueel) een passende Wmo voorziening. Vanaf 1 januari 2015 breidt de Wmo uit met de individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en

8 kortdurend verblijf. Er is daarom een opleiding gestart voor Team Wmo. Zij bereiden zich hiermee voor op het gesprek. Daarnaast zijn er nieuwe consulenten aangetrokken met specifieke kennis over de nieuwe taken. Word ik straks opnieuw geïndiceerd? Wie gaat indiceren? Is het straks afhankelijk van de willekeur van de gemeente/wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb? Hoe staat het met mijn rechtszekerheid? Dat is mogelijk. Voor , of eerder indien de AWZ-indicatie eerder verloopt, zal er een gesprek met u plaatsvinden, waarin met u wordt gekeken welke oplossing het beste is voor uw vraag of probleem. We noemen het dan geen indicatie, zoals in de AWBZ, maar gaan kijken naar een maatwerkoplossing. Die maatwerkoplossing leggen we vast in een ondersteuningsplan. Uw situatie zal door de consulenten van het gemeentelijk Team Wmo (opnieuw) bekeken worden. Daarvoor zal er een gesprek met u plaatsvinden, waarin met u wordt gekeken welke oplossing het beste is voor uw vraag of probleem. We noemen het dan geen indicatie, zoals in de AWBZ, maar gaan kijken naar een mogelijke maatwerkoplossing. Bij het onderzoek naar de persoonlijke situatie van de cliënt kan de gemeente ook de expertise van een andere organisatie inhuren, zoals bijvoorbeeld uw zorgaanbieder of een onafhankelijke indicatiesteller. De Wmo 2015 biedt rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen de willekeur van de gemeente/wmo-consulent. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarvoor gaat de Wmo-consulent met de cliënt en de eventuele mantelzorger of contactpersoon in gesprek. Daarnaast kan de cliënt de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner inroepen om te helpen bij dit gesprek. Deze hulp is gratis. Blijkt uit onderzoek dat de cliënt niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam is? Ook niet met hulp van zijn netwerk of door algemene voorzieningen te gebruiken? Dan moet de gemeente een passende maatwerkvoorziening aanbieden.

9 Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenservice of maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woonvoorziening of specialistische dagbesteding. Als de cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aantekenen bij de gemeente en eventueel daarna naar de rechter gaan. De Wmo-consulent mag persoonlijk geen invloed hebben op deze wettelijke taak. Daarom staan in de wet regels voor een juiste behandeling van de cliënten. Bijvoorbeeld hoe gemeente het onderzoek moeten uitvoeren. Dat cliënten zich kunnen laten helpen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. En dat een cliënt bezwaar en beroep kan aantekenen als hij het aanbod van de gemeente niet passend vindt. Per wanneer kan ik een wijziging of herindicatie van mijn AWBZ indicatie aanvragen bij de gemeente? Vanaf 1 januari 2015 kunt u zich hiervoor wenden tot uw gemeente. Tot die tijd kunt u zich melden bij CIZ indien u van mening bent dat u ondersteuning anders geregeld zou moeten worden. Indien uw indicatie afloopt in 2015 wordt u automatisch door uw gemeente benaderd. Financiën en geld Kan ik straks gevraagd worden om een eigen bijdrage en wie bepaalt de hoogte hiervan? Net zoals voor de huidige AWBZ- en Wmo-voorzieningen blijft er een landelijke eigen bijdrageregeling voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt geregeld in het landelijke Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning (Uitvoeringsbesluit MO) bij de Wmo De systematiek zoals die nu bestaat blijft op hoofdlijnen in stand. Er is in ieder geval één wijziging: de termijn van maximaal drie jaar voor het betalen van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen is losgelaten. De eigen bijdrage mag doorlopen tot het maximum van de kostprijs is

10 bereikt. De bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Het besluit MO geeft daarvoor de regels zodat in alle gemeenten een uniforme systematiek wordt gehanteerd. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK en past de regels uit het landelijke besluit MO toe. De eigen bijdrage voor een algemene voorziening wordt in principe door de aanbieder vastgesteld en geïnd. Deze bijdrage mag niet (zoals bij een maatwerkvoorziening) inkomensafhankelijk zijn. Wel kan de gemeente korting verlenen. Kan ik een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb? Behoud ik mijn pgb (persoons gebonden budget)? Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeente mogen wel een eigen bijdrage vragen aan cliënten. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het CAK en is afhankelijk van inkomen en vermogen, waardoor het mogelijk is dat mensen met meer inkomen of vermogen een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage mag echter nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die is vastgesteld volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Gemeenten kijken zorgvuldig naar een persoonsgebonden budget (pgb). Gemeenten zijn nu nog verplicht cliënten de keuze te bieden tussen zorg in natura of een pgb. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, die per 1 januari 2015 van kracht is, blijft de mogelijkheid voor een pgb bestaan. Er komen echter wel strengere, zorgvuldige

11 regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of iemand in staat is om te gaan met een pgb. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) moet het PGB goed kunnen beheren en er veilige en goede ondersteuning mee inkopen. Daarnaast wordt het pgb rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener door de Sociale Verzekeringsbank en dus niet aan de klant. Als u op dit moment een pgb voor AWBZ-begeleiding heeft dan geldt voor u een overgangsjaar in 2015 en behoudt u uw recht op PGB tot maximaal de einddatum van de indicatie in 2015 of tot uiterlijk 1 januari Ook dit PGB zal per beheerd worden door de SVB. Indien u daarna nog ondersteuning nodig heeft, bepaalt de gemeente in samenspraak met u wat er nodig is. Voor deze ondersteuning kunt u volgens de dan geldende regels weer kiezen voor zorg in natura of een pgb. Moet ik straks meer gaan betalen? Aan wie? Wat als het geld bij de gemeente op is? Dat kan. Dit hangt af van uw situatie (van uw inkomen en evt. vermogen, en van de zorg die u nodig heeft). Ook in de nieuwe Wmo gelden de regels voor de eigen bijdragen. Net als in de huidige situatie is er kans dat u meer moet betalen, wanneer er in uw situatie iets verandert. Ook kan het zijn dat u voor bepaalde voorzieningen niet meer gedurende een periode betaalt, maar dat u de voorziening volledig moet afbetalen. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om over meer voorzieningen dan nu een eigen bijdrage te heffen. In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van het netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. Huidig en nieuw (zorg)aanbod Kan ik mijn huidige hulp/begeleider behouden? Dat is niet zeker. Er zijn twee opties voor het verloop van uw huidige

12 zorg. Dit noemen we ook wel het overgangsrecht. Loopt uw indicatie af in 2015? Dan heeft u tot die datum overgangsrecht. Loopt uw indicatie door tot na 1 januari 2016? Dan stopt uw overgangsrecht op 1 januari Bij deze overgang blijft u niet per definitie recht houden op dezelfde zorgverlener. Als het overgangsrecht afloopt gaan we met u in gesprek. Hierbij kijken we of en welke ondersteuning nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Op dit moment is nog niet duidelijk of u ook uw huidige hulp/begeleider kunt houden. Dat hangt ervan af of de gemeente een zorgcontract heeft gesloten met uw huidige zorgaanbieder, maar ook van het gesprek en uw eigen keuze. Indien uw huidige zorgaanbieder geen contract afsluit met de gemeente kan het zijn dat uw ondersteuning per met een andere zorgaanbieder geregeld moet worden. Indien de zorg via een andere zorgaanbieder geregeld moet worden, neemt de gemeente hierover voor 1 januari 2015 contact met u op. Kan ik bij de huidige organisatie blijven of wordt mijn gespecialiseerde dagbesteding wegbezuinigd en krijg ik daarvoor in de plaats een algemene voorziening? Dat is niet zeker. Het overgangsrecht geeft niet aan dat u recht heeft op dezelfde zorgorganisatie. We begrijpen dat de meeste klanten hun huidige zorgverlener willen houden. De gemeente vindt dit ook belangrijk. Als het overgangsrecht afloopt gaan we met u in gesprek. Hierbij kijken we of en welke ondersteuning nodig is. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. In dat geval moeten gemeenten dagbesteding aanbieden. In het onderzoek en gesprek met u zoeken we samen naar een passende oplossing. Indien uw huidige zorgaanbieder geen contract afsluit met de gemeente kan het zijn dat uw ondersteuning met een andere zorgaanbieder geregeld moet worden.

13 Indien de zorg via een andere zorgaanbieder geregeld moet worden, neemt de gemeente hierover voor 1 januari 2015 contact met u op. Als de gemeente mijn hulpvraag afwijst, kan ik het dan in een andere gemeente proberen? Als de gemeente overal op gaat bezuinigen, kan ik dan nog wel thuis blijven wonen? Langer thuis wonen; is er wel voldoende hulp? Nee. De uitvoering van de Wmo is gebonden aan uw gemeente. U kunt dus niet met uw vraag terecht bij een andere gemeente. De veranderingen in de zorg hebben tot doel dat mensen zo lang mogelijk in staat zijn thuis te blijven wonen. Hierin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid en u zelf ook. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met uw eigen kracht en eigen mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld verbindingen maken met algemene voorzieningen als sociaal-culturele voorzieningen, sportfaciliteiten en informele (buurt-zorg). Het Rijk heeft de veranderingen in de zorg ingezet omdat veel mensen aangeven dat ze ook graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Daarnaast worden er inderdaad bezuinigingen doorgevoerd. De gemeente krijgt minder middelen van het rijk voor Wmo. Tegelijkertijd heeft de gemeente mogelijkheden om de ondersteuning lokaal beter en op maat te regelen. We kunnen met u meedenken, informatie en advies geven. Samen met u proberen we passende oplossingen te vinden. Het rijksbeleid is erop gericht dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De meeste mensen willen dit zelf ook graag. Daarnaast is het beleid er ook op gericht dat we meer voor elkaar gaan doen, waar dat reëel en mogelijk is. Dat neemt niet weg dat er voldoende beschikbare hulp moet zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld voor ondersteuning in het huishouden. Verder zorgt het Rijk er bijvoorbeeld voor dat er extra wijkverpleegkundigen in de wijken komen. Veranderingen voor cliënten met Awbz-begeleidng en/of Awbz-dagbesteding, kortdurend verblijf/bijhorend vervoer

14 Welke aanbieders hebben een contract in 2015? Heeft mijn huidige aanbieder nog een contract in 2015? Mijn huidige aanbieder heeft een contract in 2015, blijft mijn ondersteuning gelijk? Wat als mijn huidige aanbieders straks geen contract heeft met de gemeente? Waarom heeft mijn huidige aanbieder geen contract in Het is op dit moment nog niet bekend met welke aanbieders de gemeente een contract afsluit. Dit wordt halverwege november 2014 bekend. We weten nog niet welke aanbieders er in 2015 een contract krijgen. Dit wordt halverwege november 2014 bekend. Loopt uw indicatie door in 2015? Dan krijgt u in 2015 gegarandeerd de ondersteuning die u nodig heeft. U houdt uw huidige ondersteuning tot uiterlijk 1 januari Tenzij de indicatie eerder afloopt. U blijft ook bij uw huidige aanbieder wanneer de gemeente voor 2015 een contract heeft afgesloten met deze aanbieder. Vóór 1 januari 2016 gaat uw gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen. Halverwege november 2015 wordt bekend welke aanbieders een contract krijgen van de gemeenten. Indien u ondersteuning krijgt van een aanbieder die in 2015 geen contract meer krijgt dan neemt uw gemeente contact met u op. U hoeft zelf geen contact op te nemen. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Zo kunt u: 1) In overleg met uw gemeente kiezen voor een andere aanbieder die wel een contract krijgt. Of 2) Samen met uw gemeente en /of huidige aanbieder onderzoeken of u met een persoonsgebonden budget (PGB) wel ondersteuning kunt blijven krijgen bij uw huidige aanbieder. Hoe dan ook krijgt u in 2015 de ondersteuning die u nodig heeft, waarvoor u een indicatie heeft. Waarom uw aanbieder geen contract heeft, is door ons lastig aan te

15 2015? geven. Mogelijk heeft uw aanbieder niet meegedaan met de aanbesteding. Mogelijk heeft uw aanbieder niet aan alle eisen voldaan. Dit betekent niet gelijk dat uw aanbieder onvoldoende ondersteuning levert. Ik heb ondersteuning van een aanbieder met een contract in Mag ik toch een andere aanbieder kiezen? Wat moet ik gaan betalen? Ik krijg ondersteuning op basis van een PGB. Verandert er ook iets voor mij? Welke indicaties op mijn AWBZ beschikking vallen straks onder Wmo? Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn verstandelijk beperkt kind ook in 2015 in aanmerking zou kunnen komen voor BG-groep, BG-individueel en kortdurend verblijf (deels ZIN deels PGB)? Ja dat mag. Halverwege november is bekend welke aanbieders een contract hebben in Samen met uw gemeente kunt u uw situatie bespreken. Op deze vraag kunnen wij nu nog geen antwoord geven. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. De uiteindelijk te betalen eigen bijdrage hangt af van inkomen en vermogen. De hoogte van de kosten van de voorziening hangt af van de gemaakte afspraken bij de inkoop bvan de voorzieningen. U kunt ook in 2015 ondersteuning krijgen via uw Pgb. Loopt uw indicatie door in 2015? Dan krijgt u in 2015 gegarandeerd de ondersteuning die u nodig heeft. U houdt uw huidige ondersteuning tot uiterlijk 1 januari Of eerder indien de indicatie afloopt. Vóór 1 januari 2016 gaat uw gemeente met u in gesprek. Dan beoordelen we de situatie opnieuw. Indicaties voor ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en beschermd wonen (ZZP-C). Loopt de indicatie van uw kind door in 2015? Dan krijgt hij in 2015 gegarandeerd de ondersteuning die hij nodig heeft. Hij houdt de huidige ondersteuning tot uiterlijk 1 januari Tenzij de indicatie eerder afloopt. Vóór 1 januari 2016 gaat uw gemeente met u en uw kind in gesprek om de situatie opnieuw te beoordelen. Indien de huidige zorgaanbieder(s) geen contract afsluit(en) met de gemeente kan het zijn dat de ondersteuning met andere

16 zorgaanbieder(s) geregeld moet worden. Indien de zorg via een andere zorgaanbieder geregeld moet worden, neemt de gemeente hierover voor 1 januari 2015 contact met u op. Dagbesteding Kan mijn kind naar de dagbesteding blijven gaan? Wat moet ik de hele dag doen, als ik niet naar de dagbesteding kan? Ja. Uw kind kan naar dagbesteding blijven gaan. We kijken met u naar de mogelijkheden. De vorm van dagbesteding moet passen bij uw kind. Er zijn vele vormen van dagbesteding. Van recreatie in de wijk tot persoonlijke zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Maar ook vrijwilligers werk of activiteiten bij een club. Samen met u zoeken we naar een oplossing. We zoeken samen met u naar een oplossing. Zoekt u ondersteuning voor dagbesteding? Dan kijken we met u welke vorm van dagbesteding bij u past. Er zijn vele vormen van dagbesteding. Van recreatie in de wijk tot persoonlijke zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Maar ook vrijwilligers werk of activiteiten bij een club. Verzorgings- of verpleeghuis Kan ik straks nog wel naar een verzorgingshuis? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor het wonen in een verzorgings of verpleeghuis hebt u een indicatie nodig. Onder de huidige AWBZ is dat een ZZP indicatie; vanaf wordt deze ondergebracht als indicatie in de Wet langdurige zorg (WLZ). Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24 uurs toezicht) zullen een indicatie krijgen waarmee ze gewoon naar een verpleeghuis kunnen. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg.. Voor mensen die nu in een verzorgingshuis wonen, hebben de gewijzigde regels geen gevolgen, zij behouden hun plek in het verzorgingshuis.

17 Het rijksbeleid is erop gericht dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De meeste mensen willen dit zelf ook graag. Sinds 2013 krijgen ouderen met een lichte zorgvraag geen indicaties meer voor het verzorgingshuis. Het is de bedoeling dat die mensen thuis kunnen blijven wonen en daar de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen of hulp bij het huishouden. Voor deze hulp kan een beroep worden gedaan op de zorgverzekeraar (Zvw) en gemeente (Wmo). Ouderen die op basis van de nieuwe regels geen indicatie meer krijgen voor het verzorgingshuis, kunnen daar toch nog terecht.. Veel zorginstellingen bieden namelijk de combinatie wonen en zorg voor deze groep aan. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld zelf de huur betalen en dat de benodigde zorg vanuit de Zvw en/of Wmo wordt geleverd door de zorgaanbieder. Moet ik weg uit het verzorgingshuis en weer thuis gaan wonen? Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen hier blijven. Ze worden niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen Ze houden hun recht op een plaats in een instelling. Mensen moeten misschien wel gaan verhuizen naar een ander verzorgingshuis, omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. De voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen. Inzet eigen netwerk Ik heb helemaal geen netwerk. Hoe moet ik dan zelf hulp regelen? Wij willen hier graag met u over in gesprek. In dit gesprek kunnen we bekijken wat u nodig heeft om, zo mogelijk, uw netwerk te vergroten en/of te versterken. We zullen samen met u zoeken naar passende oplossingen voor uw vragen.

18 Hoe gaat het als je netwerk wel wil helpen, maar hiertoe niet in staat is? Wordt er straks nog meer mantelzorg van mij verwacht? Worden kinderen, vrienden en buren straks verplicht te helpen? Uw netwerk kan niet altijd een goede ondersteuning bieden. Dat begrijpt de gemeente. We kijken samen met u wat nodig is om uw netwerk te versterken. Of welke andere oplossingen nodig zijn. We gaan hiervoor met u in gesprek. Samen met degene voor wie u zorgt en anderen in uw netwerk. We bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat u uw taken als mantelzorger goed kunt blijven uitvoeren. We ondersteunen u om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Met uw eigen mogelijkheden en anderen in het netwerk. De Wmo stelt hulp door kinderen, vrienden en buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociaal netwerk de cliënt kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken. Afschaffing Compensatie Eigen Risico (Cer) en Wtcg Wat gaat er veranderen in de tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten? Waarom vervallen deze regelingen? Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente ondersteunt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de bijzondere bijstand. - Per 2014 zijn deze regelingen afgeschaft:de algemene tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) - De Compensatie eigen risico (Cer) Chronisch zieken en gehandicapten krijgen de tegemoetkomingen nu automatisch. Dit is op basis van zorggebruik. Maar op deze manier

19 komen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Zo zijn er mensen die geen extra kosten hebben. Zij krijgen die tegemoetkomingen nu wel. Volgens het Kabinet kunnen gemeenten burgers gerichter ondersteunen bij een chronische ziekte of een handicap via Wmo of bijzondere bijstand. Gemeenten ontvangen daarvoor een deel van het huidige budget en gaan hiervoor beleid maken. Wat is de CER (Compensatie Eigen Risico)? Wat is de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)? Cliënten moeten vaak elk jaar het volledige eigen risico van de zorgverzekering betalen. In het bijzonder mensen met een chronische ziekte of een beperking. Het Rijk compenseerde hen daarvoor. Ze kregen hiervoor een vast bedrag per jaar, in 2013 was dit 99,-. Per maakt de gemeente hier nieuw beleid over. Wie chronisch ziek is of gehandicapt heeft vaak extra kosten. De Wtcg regelt dat deze mensen een tegemoetkoming krijgen voor de extra kosten. De Wtcg kent 3 verschillende tegemoetkomingen: 1) Een algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Of iemand een tegemoetkoming krijgt is afhankelijk van het inkomen. Geldt alleen voor inkomens beneden modaal. Welk bedrag iemand krijgt is afhankelijk van leeftijd en zorggebruik. Deze algemene tegemoetkoming wordt in december 2014 voor het laatst uitgekeerd (over kalenderjaar 2013). 2) Een korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg (AWBZ en/of Wmo). Geldt voor iedereen die een eigen bijdrage betaalt. Deze korting wordt door CAK automatisch verrekend op de factuur. Deze korting vervalt vanaf 1 januari 2015 en wordt dan niet meer door het CAK toegepast. 3) Een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit is een bedrag

20 van 252,- dat door het UWV automatisch wordt uitgekeerd in september. Onderdelen 1 en 2 vervallen. Onderdeel 3 blijft bestaan. De Wtcg vervalt als wet en wordt als onderdeel ondergebracht in andere wetten (WAO, WIA, Wajong en Wmo) Wanneer wordt de CER voor het laatst uitbetaald? Wanneer betaalt het CAK de laatste algemene tegemoetkoming Wtcg uit? Welke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan? Blijft de fiscale aftrek voor zorgkosten nog wel bestaan? De regeling is per januari 2014 stopgezet en wordt niet meer door het Rijk uitbetaald. De laatste betaling was eind Het eigen risico was in ,-. Indien u in 2013 het eigen risico heeft vol gemaakt als gevolg van uw chronische aandoening of beperking dan heeft het CAK gekeken of u recht heeft op compensatie. Wanneer u voldeed aan de voorwaarden heeft u een beschikking ontvangen. Hierin staat dat u de compensatie krijgt uitbetaald. De compensatie voor 2014 was 99,-. Dat bedrag is voor iedereen hetzelfde. Voor vragen hierover kan met terecht bij CAK ( Eind 2014 betaalt het CAK de algemene tegemoetkoming Wtcg over 2013 uit. Het CAK verstuurt vanaf oktober 2014 de beschikkingen. Vanaf december 2014 vinden de betalingen plaats De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. Net als de tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten. De tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten blijven ook bestaan. Deze tegemoetkomingen waren nu vastgelegd in de Wtcg en worden overgebracht naar de WAO, WIA en Wajong. Ja. De landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan. Maar wel in aangepaste vorm. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op Onder de pagina aftrek ziektekosten.

21 Hoe worden huidige rechthebbenden geïnformeerd over de veranderingen? Ik heb een brief over dit onderwerp ontvangen van het CAK. Wat moet ik met de kaart doen die bij de brief zit? Welke persoonlijke gegevens worden door het CAK doorgegeven aan de gemeente? Als ik de antwoordkaart opstuur, hoef ik dan niets meer te doen? Wat als ik geen toestemming geef om mijn Had u recht op de Cer? Dan heeft u in 2014 een brief ontvangen over de veranderingen van het CAK. Had u recht op de Wtcg? Dan ontvangt u voor het einde van 2014 een brief. Patientenorganisaties en koepelorganisaties ontvangen een mailing van het CAK. Dit is voor hun leden. De gemeente weet niet dat u een bedrag uit de CER ontving. U kunt aangeven dat uw gegevens doorgegeven mogen worden aan de gemeente. Dit kan met de antwoordkaart die bij de brief zit. Wij krijgen dan uw gegevens van het CAK. Wij u kunnen dan informeren over de nieuwe regeling cq. het nieuwe beleid. Dit zal niet eerder dan begin 2015 plaatsvinden. Het CAK geeft aan de gemeente door: - Dat u de CER vorig jaar ontving - Uw burgerservicenummer - Uw geboortedatum - Uw naam en adres Als u de antwoordkaart opstuurt weet de gemeente dat u een CERbijdrage ontving. Zodra we uw gegevens hebben nemen we contact met u op. Nadat hieromtrent beleid is gemaakt en de gemeente uw persoonsgegevens van het CAK heeft ontvangen. Het terugsturen van de antwoordkaart zegt niet automatisch dat u in aanmerking komt voor ondersteuning. Zowel door middel van een bestaande of nieuwe regeling. Dat hangt af van uw situatie en van het lokale beleid. Dat is nu nog niet bekend. Stel, u geeft geen toestemming om uw gegevens aan ons door te

22 persoonsgegevens aan de gemeente te geven? Ik heb de antwoordkaart niet op tijd teruggestuurd. Wat nu? Wat komt er in de plaats van de CER regeling? Wie komen in aanmerking voor de nieuwe regeling? Krijgt iedereen die in CER ontving, ook een bedrag uit de nieuwe regeling? Wanneer hoor ik meer over de nieuwe regeling van de gemeente? geven. Dan weten wij niet dat u vorig jaar de CER bijdrage ontving. We kunnen u dan niet persoonlijk benaderen. U kunt dan in 2015 nog wel zelf een aanvraag doen voor ondersteuning. Heeft u de antwoordkaart niet terug gestuurd? U kunt dan altijd op een later moment ondersteuning aanvragen. Neem hiervoor na contact op met het WMO loket/zorgloket van uw gemeente. De gemeente heeft een bedrag om een nieuwe compensatieregeling op te zetten. Dat bedrag is veel lager dan wat er tot vorig jaar werd uitgegeven. Er wordt door de gemeente nu een nieuwe regeling ontwikkeld. Deze is naar verwachting begin 2015 bekend. De groep die de nieuwe regeling ontvangt, is nog niet vastgesteld. Ook hierover neemt de gemeente nog een beslissing. Zeer waarschijnlijk hangt dit af van het inkomen. De Gemeente communiceert hierover via Bericht uit Maastricht (BuM) in de weekbladen en op de website. Cliënten die de antwoordkaart hebben tergugestuurd ontvangen persoonlijk bericht. Waarschijnlijk niet. Het budget voor de nieuwe regeling is veel lager dan het CER-budget was in 2013 Begin 2015 informeert de gemeente u over de nieuwe regeling. Ook over wat dat voor u betekent. Daarvoor is het nodig dat we als gemeente weten of u een CER regeling heeft ontvangen. U heeft daarvoor van het CAK een brief ontvangen met een antwoordkaart. Als u deze aan het CAK teruggestuurd wordt in u het najaar persoonlijk aangeschreven. U kan dan een aanvraag doen. Het kan zijn dat u dan nog een aantal vragen moet beantwoorden. Zodat wij vast kunnen stellen of u tot de groep behoort die de CER echt nodig heeft.

23 Krijg ik nog een vergoeding over 2014? Hoe kan ik financiële ondersteuning krijgen? Ik kan het eigen risico nu niet meer betalen. Wat moet ik doen? Hoeveel eigen risico heb ik in 2015? Krijg ik nog zorgtoeslag in 2015? Dat is nog niet bekend. Het hangt waarschijnlijk af van uw inkomen. Heeft u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Meerkosten zijn extra kosten die u maakt door uw ziekte en/of beperking. De gemeente kan u op verschillende manieren ondersteunen hiervoor. U kunt daarvoor aansluiten bij bestaande regelingen, zoals de bijzondere bijstand of een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering. Voor meer informatie kunt u kijken op Of u kunt de nieuwe gemeentelijke regeling aanvragen. Begin 2015 informeren we u over de nieuwe regeling. Ook over hoe u deze kunt aanvragen. Moet u ineens een groot bedrag betalen? Vraag dan uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling In 2015 wordt het eigen risico waarschijnlijk 375,- per jaar. Het precieze bedrag is nog niet zeker. In 2014 is het eigen risico 360. Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. De hoogte van de zorgtoeslag in 2015 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op Persoonsgebonden budget (PGB) en trekkingsrecht Welke zaken veranderen omtrent mijn PGB in het overgangsjaar 2015? In 2015 behoudt u uw PGB. Er gaan wel dingen veranderen. Uw PGB komt in 2015 niet meer op uw eigen bankrekening te staan. Het komt op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt het trekkingsrecht genoemd. De rekeningen die u krijgt van de zorgaanbieders stuurt u naar de SVB. De SVB controleert of het om de verzekerde zorg gaat en betaalt de rekening. Via een digitaal systeem krijgt u inzage in uw PGB. Heeft u nu een PGB voor huishoudelijke

24 hulp? Dan krijgt u hierover in oktober een brief van de SVB. Krijg ik mijn PGB nog op mijn rekening uitbetaald? Trekkingsrecht, wat is dat? Hoe houd ik na 1 januari 2015 zicht op mijn PGB budget? Als de Sociale Verzekeringsbank het PGB gaat beheren, mag ik dan wél een PGB? Nee, de Rijksoverheid heeft besloten dat per 1 januari 2015 het PGB niet meer op uw bankrekening wordt uitbetaald. De uitbetaling van het PGB zal voortaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebeuren. De rekeningen die u krijgt van de zorgaanbieders stuurt u naar de SVB. De SVB controleert of het om de verzekerde zorg gaat en betaalt de rekening. Via een digitaal systeem krijgt u inzage in uw PGB. Dit wordt het trekkingsrecht genoemd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank, zodra er meer bekend is over het trekkingsrecht in uw situatie. Uw PGB wordt vanaf 1 januari 2015 gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij beheren uw budget en verzorgen uw betalingen aan uw zorgverleners. Dit wordt het trekkingsrecht genoemd. Verder verandert er niets. U blijft zelf bepalen wie uw zorg verleent en wanneer dit gebeurt. De overheid wil fouten in het gebruik van het PGB voorkomen. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. Hierdoor krijgt de SVB inzicht in uw situatie. Zo kan de SVB bijvoorbeeld kijken of er een overeenkomst is tussen u en uw zorgverlener. De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Daarnaast kunt u via Mijn PGB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken. Dat hangt er nog steeds van af in hoeverre u zelf in staat bent uw hulp en ondersteuning te organiseren. U moet zelf de situatie van hulp en ondersteuning goed kunnen overzien, de kwaliteit van de

25 hulp kunnen beoordelen, de hulp kunnen aansturen en de facturen kunnen aanleveren bij de SVB. Wat dat betreft is er niets veranderd ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari Bereikbaarheid en contact Waar kan ik mijn vraag stellen? Wij adviseren om uw vraag te stellen aan uw huidige zorgverlener. Deze is dicht bij u in de buurt en kent uw situatie. U kunt uw vraag ook stellen aan de medewerkers van Team WMO van uw gemeente. Zij houden de laatste ontwikkelingen rondom de veranderingen bij. U bereikt hen via

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor AVI-cliëntenmonitor November 2014 COLOFON AVI cliëntenmonitor De AVI-cliëntenmonitor maakt

Nadere informatie