Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:"

Transcriptie

1 Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht dichtbij. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor ondersteuning thuis en beschermd wonen. Hiervoor zijn de gemeenten verantwoordelijk. 3. Zorgverzekeringswet (Zvw) voor verpleging en verzorging thuis. De verantwoordelijkheid ligt bij de zorgverzekeraars. 4. Jeugdwet waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. De veranderingen kunnen vragen oproepen als Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Omdat de veranderingen best complex zijn, leggen wij u in deze nieuwsbrief uit wat er gaat veranderen, wat de verschillende wetten inhouden, wat dit voor u betekent en hoe u daarover wordt geïnformeerd. De veranderingen hangen af van de zorg en ondersteuning die u op dit moment krijgt (uit de AWBZ of de Wmo). Dat kan voor u anders zijn dan bijvoorbeeld voor uw broer of vriendin. Ondanks dat het ingewikkeld lijkt, mag u erop vertrouwen dat er vooralsnog weinig voor u persoonlijk verandert is een overgangsjaar en dat betekent dat u bij een geldige indicatie ook het komend jaar verzekerd bent van goede zorg. 1. Over de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan zwaar dementerende ouderen, mensen met en lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis. Zij houden recht op een plek in een zorginstelling. Woont u al in een verzorgingshuis, dan verandert er niets! Recht op zorg Heeft u een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015? Dan houdt u recht op deze zorg. Voor de zorg die vanuit de ABWZ overgaat naar de Wet langdurige zorg is een overgangsregeling en dat betekent dat u uw rechten behoudt als u nu in een verzorgingshuis woont. Het enige dat anders wordt is dat u straks niet meer onder de AWBZ regeling valt, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U woont thuis met een hoog zorgzwaartepakket (zzp 5 t/m 10) Dan houdt u recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt uw zorg ook thuis ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) of het Volledig Pakket Thuis (VPT). 1

2 U woont thuis met een laag zorgzwaartepakket (zzp 1 t/m 4) Dan kunt u tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf in een zorginstelling via de Wet langdurige zorg (Wlz). Of u kunt kiezen voor thuis wonen met zorg en begeleiding vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning. U wordt in 2015 hiervoor benaderd door het Zorgkantoor. U maakt uw keuze vervolgens schriftelijk kenbaar. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan krijgt u deze zorg vanuit de Wlz tot het moment dat u gekozen heeft of tot uw indicatieduur verstrijkt. Persoonsgebonden budget (pgb) Kiest u voor een pgb? Dan krijgt u het budget niet meer op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank beheert dit voor u. Meer informatie vindt u op en De Wlz regelt: verblijf in een instelling met 7x24 uur toezicht persoonlijke verzorging begeleiding verpleging behandeling individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling vervoer naar begeleiding of behandeling aanpassing aan de woning huishoudelijke hulp geregeld door instelling 24-uurs zorg thuis 2. Over de nieuwe Zorgverzekeringswet 2015 (Zvw) Heeft u medische en verpleegkundige verzorging thuis nodig zoals wondverpleging, stomaverzorging of herstel na ziekenhuisopname? Dan krijgt u die met ingang van 1 januari 2015 via de zorgverzekeringswet. Tot nu toe viel deze zorg grotendeels onder de AWBZ. De zorgverzekeraar voert deze wet uit. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staan onder meer nieuwe regels voor de zorgaanspraken voor wijkverpleging. De medische en verpleegkundige verzorging zitten in het basispakket en zijn vrij van eigen risico. Grotere rol wijkverpleging De wijkverpleging krijgt een belangrijkere rol bij de zorg in de thuissituatie. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. Het is dus niet langer 2

3 het CIZ die bepaalt of u recht heeft op verzorging of verpleging thuis. Het is een verzekerd recht dat is vastgelegd in het basispakket van uw zorgverzekering. In het eerste kwartaal van 2015 komt de verpleegkundige van Wilgaerden bij u langs en kijkt of uw indicatie nog bijgesteld moet worden. Persoonsgebonden budget (pgb) In de nieuwe Zorgverzekeringswet blijft de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. U krijgt het budget echter niet meer op uw bankrekening gestort; de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dit voor u. Net als nu is er voor zorg - gericht op behandeling en herstel - geen pgb mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar en Overgangsregeling in de Zorgverzekeringswet Heeft u een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015? Dan houdt u recht op deze zorg. Alleen niet langer vanuit de AWBZ maar vanuit de Zvw. De Zvw regelt De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor verpleging en verzorging thuis. Dit valt onder de basisverzekering. Voor intramurale zorg gericht op behandeling en herstel, is een verwijzing van de huisarts nodig. Uw zorgverzekeraar zorgt ervoor dat uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging. Nu vergoedt de zorgverzekering uw ziektekosten en dat blijft zo! Eigen bijdrage versus eigen risico In de Zvw geldt geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Er is wel een verplicht eigen risico. In 2014 is het verplicht eigen risico 360. Dat betekent dat u de eerste 360 euro voor zorg uit het basispakket zelf betaalt. 3. Over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking. De gemeente voert deze wet uit. Zij zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Kijkend naar de omgeving en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning. Het kan zijn dat uw gemeente het misschien wel anders gaat regelen; met een andere zorgverlener of een ander soort zorg. Dat kan per gemeente verschillen. De gemeente gaat meer kijken naar uw eigen behoeften en mogelijkheden. Wat vindt u belangrijk in uw leven en wat heeft u daarbij nodig? Kunt u (een deel van) uw zorg of ondersteuning regelen met hulp van partner, gezin, vrienden of buren? 3

4 Bovendien gaan veel gemeenten werken met sociale wijkteams, met daarin onder andere wijkverpleegkundigen, huisartsen en maatschappelijk werkers. Kortom: de gemeente gaat meer oplossingen zoeken die beter passen bij uw zorgvraag en die minder rompslomp, tijd of ergernis kosten. De Wmo 2015 regelt: Individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse handelingen en het voeren van een huishouden). Dagbesteding (begeleiding of ondersteuning in groepsverband). Logeren (kortdurend verblijf). Huishoudelijke hulp (voor mensen die dat echt nodig hebben én niet zelf kunnen betalen). Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen). Woningaanpassingen (zoals een traplift en een verhoogd toilet) Beschermd wonen (o.a. GGZ_C indicatie) valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo (gemeenten). Persoonsgebonden budget (pgb) In de Wmo 2015 blijft de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. Hiermee kunt u de hulp of aanpassing in huis zelf regelen. U krijgt het budget echter niet meer op uw bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank beheert dit voor u. Kijk voor meer informatie op en Overgangsregeling in de Wmo Cliënten met een AWBZ-indicatie voor begeleiding of dagbesteding houden tot uiterlijk 31 december 2015 (of indien de indicatie eerder afloopt tot die datum) het recht op zorg uit de indicatie. Dit hoeft echter niet per se van dezelfde zorgaanbieder te zijn of precies dezelfde inhoud te hebben. De overgangsregeling geeft gemeenten de tijd zorgvuldig te kijken welke ondersteuning u nodig heeft na afloop van uw huidige indicatie. Tot die tijd zijn uw rechten beschermd door de overgangsregeling. Ik heb nu particuliere zorg. Kan ik dit houden? De particuliere zorg (zorg die u zelf inkoopt) valt buiten de vier wetten. Als u gebruikmaakt van 24-uurs zorg bepaalt u of uw familie welke zorg er wanneer gegeven moet worden. U behoudt zo de regie over uw eigen leven, in uw eigen huis, met uw eigen spulletjes en met uw dierbaren altijd in de buurt. Dat kan ook bij Wilgaerden. 4

5 Ik krijg nu huishoudelijke hulp uit de Wmo? Verandert er iets voor mij? Gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen en bepalen hoe zij hiermee omgaan. De gemeenten gaan meer maatwerk leveren. Vooralsnog zetten gemeenten de bestaande indicaties voort. Uw gemeente neemt in 2015 contact met u op over uw individuele situatie. Ik heb een geldige ZZP-C-indicatie, behoud ik mijn recht? Ja, cliënten behouden op 1 januari 2015 hun recht op beschermd wonen. Dit recht geldt vanaf die datum voor vijf jaar. Is de lopende indicatie voor een kortere periode afgegeven? Dan geldt het overgangsrecht voor de nog resterende duur van de indicatie. Kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen? Ja, gemeenten kunnen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen. Blijft een pgb mogelijk voor beschermd wonen? Ja, net als nu is na 1 januari 2015 een pgb mogelijk voor beschermd wonen. Cliënten krijgen dan een gemeentelijk pgb. Hiervoor moeten cliënten wel aan voorwaarden voldoen. Informatiebronnen Deze website legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar Aan de hand van uw huidige AWBZ-indicatie kunt u nagaan wat er in 2015 rond uw zorg verandert. Raadpleeg deze website met uw indicatie bij de hand. Via de website kunt u ook digitaal vragen stellen. Het informatiepunt langdurige zorg is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen uur op Wilt u liever schriftelijk vragen stellen, stuurt u dan een brief naar: Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd, Antwoordnummer 93298, 2509 WB Den Haag. Informatiepunt Wlz-overgangsrecht Ieder(in): informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is voor mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel zorg zonder verblijf genoemd. U kunt bij dit informatiepunt terecht voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie. Het informatiepunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen tot uur op telefoonnummer U kunt uw vragen ook per sturen naar Op deze website vindt u o.a. actuele informatie en vraag en antwoord. 5

6 (Sociale Verzekeringsbank): Vanaf 1 januari krijgt u uw pgb niet meer op eigen rekening, maar via de Sociale Verzekeringsbank. Op de website vindt u meer informatie over het Trekkingsrecht en de brochure Uw PGB op de rekening van de SVB. (Centrum indicatiestelling zorg): Als uw zorg overgaat naar de nieuwe wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daar vragen over, informeert u dan bij het CIZ. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is en blijft verantwoordelijk voor het heffen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening Wmo en eigen bijdrage Wlz. De korting op de eigen bijdrage verdwijnt. Het CAK gaat u hierover informeren. Gemeentelijke website: Als uw zorg of ondersteuning overgaat naar de gemeente, moet de gemeente uw vragen over uw zorg en ondersteuning beantwoorden. Vraag naar het Wmo-loket of het wijkteam. Vindt u het moeilijk om uw vragen alleen aan de gemeente te stellen, informeer dan bij uw gemeente naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen met u uw vragen aan de gemeente kan voorleggen. De website van uw zorgverzekeraar: Als uw zorg overgaat naar uw zorgverzekeraar (persoonlijke verzorging of verpleging) en u heeft daar vragen over, neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Heeft u nu een pgb voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan behoudt u in 2015 uw pgb. Dit loopt via uw zorgverzekeraar. Per Saldo is de vereniging van budgethouders. U vindt op hun website veel informatie over wat er verandert rond het pgb. Hoe wordt u op de hoogte gehouden? U ontvangt een brief (of heeft al een brief ontvangen) van uw gemeente, zorgorganisatie/zorgverlener waarin ze u laten weten wat de veranderingen per 1 januari 2015 voor u betekenen. Zij maken samen met u en/of uw mantelzorger afspraken over de zorg vanaf In de tussentijd krijgt u gewoon de zorg die u gewend bent. Staat u nu op een wachtlijst voor zorg? Of gebruikt u niet alle zorg waar u recht op heeft? Ook dan neemt de gemeente contact met u op. U hoeft nu zelf niets te doen. Als uw indicatie afloopt, kunt u zelf contact opnemen met uw gemeente. Uw zorgverzekeraar regelt dat zorg voor u beschikbaar blijft. In de eerste maanden van 2015 maakt uw zorgverlener, bijvoorbeeld uw wijkverpleegkundige, samen met u afspraken over deze zorg vanaf Als u nu al zorg ontvangt, hoeft u niets te doen. U leest hierover meer in de polisvoorwaarden. 6

7 Vragen of problemen? Wat kunt u doen als u in de problemen komt door de veranderingen in de zorg? U kunt altijd contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs: telefoon (0229) Zij proberen u dan zoveel mogelijk te helpen. Ook kunt u uw problemen melden door een digitale vragenlijst in te vullen bij: Signaalpunt Zorg Verandert: https://nl.surveymonkey.com/s/websitezorgverandert-signaalpunt. Met vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Ieder(in). Het meldpunt is bereikbaar op dinsdag en woensdag van uur en op donderdag en vrijdag van uur op telefoonnummer (030) U kunt ook een sturen naar Ieder(in): of een brief sturen naar Meldpunt, t.a.v. meldpunt, Postbus 169, 3500 AD Utrecht. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft. Stel ze gerust aan de zorgmanager, teamleider of cliëntadviseurs. Zij kunnen u verder helpen. U kunt uw vraag ook naar ons en: U krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord. Laat de nieuwsbrief ook aan uw familie of mantelzorger lezen. Zo zijn zij ook op de hoogte van de veranderingen per 1 januari

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorwoord De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar we trots op kunnen zijn. Langdurige zorg die niet binnen de zorgverzekering valt, wordt gefinancieerd door de AWBZ.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie