Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013"

Transcriptie

1 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast is de Wtcg 2013 net als de Wtcg 2012 inkomensafhankelijk. Wij kijken net als eerdere jaren naar uw zorggebruik. Komt u op basis van uw zorggebruik in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? Dan kijken wij daarna ook of het inkomen boven of onder de inkomensgrens komt. Dit noemen wij een inkomenstoets. In deze bijlage leggen wij eerst de algemene voorwaarden uit. Daarna leggen wij de voorwaarden voor zorggebruik en de voorwaarden voor het inkomen uit. Algemene voorwaarden Er zijn twee algemene voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u aan deze voorwaarden voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan kijken wij niet naar uw zorggebruik of inkomen. U komt dan niet in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming. Wanneer voldoet iemand niet aan de algemene voorwaarden? als iemand in 2013 niet verzekerd is geweest volgens de Zorgverzekeringswet; als iemand overlijdt in het tegemoetkomingsjaar. Voorwaarden zorggebruik Uw zorggebruik voldoet aan de voorwaarden voor de algemene tegemoetkoming 2013 als u één of meer van de onderstaande soorten zorg heeft ontvangen. Of hiervoor een indicatie heeft gehad. 1. Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg Bij de voorwaarden voor langdurige AWBZ-zorg is een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en/of Bureau Jeugdzorg (BJZ) nodig. U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één etmaal per week verblijf in een AWBZ-instelling. De indicatie is voor verblijf in een AWBZ-instelling voor minimaal 26 weken in Daarnaast moet het gaan om verblijf van minstens één etmaal per week. Een etmaal is gelijk aan 24 uur. Voldoet u aan deze voorwaarde voor zorggebruik? En is uw inkomen gelijk of lager dan de inkomensgrens? Dan krijgt u altijd een lage algemene tegemoetkoming. Ook als u aan andere voorwaarden voor zorggebruik voldoet. U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één dagdeel per week dagopvang in een AWBZ-instelling. De indicatie is voor dagopvang in een AWBZ-instelling voor minimaal 26 weken in Daarnaast moet het gaan om dagopvang van minstens één dagdeel per week. Een dagdeel is gelijk aan 2,5 uur. U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week AWBZ-zorg thuis. De indicatie is voor AWBZ-zorg thuis voor minimaal 26 weken in Daarnaast moet het gaan om zorg thuis van minstens één uur per week. Bij dagopvang in een AWBZ-instelling en AWBZ-zorg thuis gaat het om persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Een indicatie voor behandeling op basis van de AWBZ telt niet mee voor de Wtcg. 1 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 CAK/F10/01

2 Had u meerdere indicaties voor verschillende perioden in 2013? Dan mag u de verschillende perioden hiervoor bij elkaar optellen om aan de voorwaarde van 26 weken te voldoen. Wat mag u optellen? Verschillende perioden verblijf in een AWBZ-instelling. Verschillende perioden dagopvang in een AWBZ-instelling. Verschillende perioden AWBZ-zorg thuis. Verschillende perioden voor AWBZ-zorg thuis en dagopvang in een AWBZ-instelling. Perioden voor AWBZ-zorg met verblijf in een instelling mogen niet opgeteld worden bij perioden AWBZ-zorg thuis en dagopvang in een AWBZ-instelling. Dagopvang valt niet onder AWBZ-zorg met verblijf in een instelling. VOORBEELDEN Voorbeeld 1 In het begin van 2013 had u een indicatie voor 8 weken AWBZ-zorg thuis. In de zomer voor 8 weken. En in de herfst voor 11 weken. In totaal heeft u dan indicaties voor 27 weken AWBZ-zorg thuis. Voorbeeld 2 U heeft een indicatie voor 6 uur verpleging per week. Daarnaast heeft u een indicatie voor 3 dagdelen dagopvang per week. 3 dagdelen zijn gelijk aan 7,5 uur zorg. In totaal heeft u dan indicaties voor 13,5 uur AWBZ-zorg per week. Indicaties voor uren zorg mogen worden opgeteld bij indicaties voor dagdelen zorg. Eén dagdeel zorg is gelijk aan 2,5 uur zorg per week. Bij uren wordt altijd uitgegaan van het gemiddeld aantal uren. Indicatie: een besluit in de vorm van een brief van het CIZ of BJZ. Hierin staat welke AWBZ-zorg u nodig heeft en voor hoe lang. Zonder indicatie ontvangt u geen AWBZ-zorg. AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. AWBZ-instelling: een zorginstelling waar de zorg en het verblijf worden vergoed via de AWBZ. Bijvoorbeeld: een verzorgingshuis, een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten, een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) of Het Dorp in Arnhem. 2 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

3 2. Langdurige hulp bij het huishouden via de Wmo U ontving in 2013 minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden via de Wmo. U moet in 2013 minimaal 26 weken hulp bij het huishouden in natura hebben gehad. Daarnaast moet het gaan om hulp bij het huishouden van minstens één uur per week. U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden vanuit een pgb Wmo. Bij deze voorwaarde is een Wmo-indicatie van de gemeente nodig. U moet in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken hulp bij het huishouden hebben gehad. Daarnaast moet het gaan om hulp bij het huishouden van minstens één uur per week. De hulp moet betaald zijn vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Heeft u in 2013 meerdere perioden hulp ontvangen? Dan mag u deze perioden bij elkaar optellen om aan de voorwaarde van 26 weken te voldoen. VOORBEELD In het begin van 2013 heeft u 7 weken hulp bij het huishouden gehad. In de zomer 9 weken. En in de winter 12 weken. Dat zijn in totaal 28 weken hulp bij het huishouden. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat hier om de lichtere vormen van hulp, voorzieningen en ondersteuning voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden in natura: de hulp bij het huishouden wordt geregeld door de gemeente. De gemeente zorgt ook voor de betaling van de hulp. U hoeft dus zelf niets te doen. Pgb: persoonsgebonden budget. Dit is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of zorg kan inkopen of inhuren. U kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Het pgb wordt uitbetaald door de gemeente. 3. Bepaalde zorg vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar Niet alle zorg die uit de basisverzekering van de zorgverzekeraar is vergoed, telt mee voor de algemene tegemoetkoming Wtcg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald welke zorg meetelt. Ook heeft het ministerie van VWS bepaald aan welke voorwaarden die zorg moet voldoen. Hieronder leest u om welke zorg het gaat. U heeft in 2013 langdurig medicijnen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Het moet gaan om de afname van medicijnen met een werkzame stof in een minimale dosering. Het ministerie van VWS bepaalt welke medicijnen meetellen en wat de minimale dosering is. 3 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

4 Alleen medicijnen voor bepaalde chronische aandoeningen met een bepaalde ATC-code tellen mee. Het ministerie van VWS heeft hier een lijst van opgesteld. Op deze lijst staan lichte en zware medicijnen. De lijst met medicijnen voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. Voor het bepalen van uw aanspraak op een algemene tegemoetkoming kunnen ook bepaalde ziekenhuisbehandelingen en/of hulpmiddelen meetellen. ATC-code: deze code omschrijft de werkzame stof van een medicijn in combinatie met een bepaalde aandoening. Er is in 2012 bij u een behandeling in een ziekenhuis gestart voor bepaalde chronische aandoeningen. Het moet gaan om een opname, een dagbehandeling en/of een poliklinische behandeling door een medisch specialist voor bepaalde aandoeningen. Het ministerie van VWS bepaalt welke behandelingen meetellen. Alleen behandelingen voor bepaalde chronische aandoeningen met een bepaalde DBC-code tellen mee. Het ministerie van VWS heeft hier een lijst van opgesteld. Op de lijst staan lichte en zware behandelingen. De lijst van DBC s voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. Voor het bepalen van uw aanspraak op een algemene tegemoetkoming kunnen ook bepaalde medicijnen en/of hulpmiddelen meetellen. DBC: diagnosebehandelingcombinatie. Dit is een zorgtraject van een medische behandeling in een ziekenhuis. Dit zorgtraject wordt omschreven met een code (DBC-code). In een DBC is vastgelegd welke aandoening u heeft en wat het behandelplan is. U heeft in 2012 add-on medicijnen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Het moet gaan om add-on medicijnen die u kunt krijgen tijdens een behandeling in het ziekenhuis. De add-on medicijnen moeten in 2012 zijn vergoed om mee te tellen voor de Wtcg Alleen add-on medicijnen voor bepaalde chronische aandoeningen tellen mee. Het ministerie van VWS heeft hier een lijst van opgesteld. Op de lijst staan lichte en zware add-on medicijnen. De lijst met add-on medicijnen voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. Voor het bepalen van uw aanspraak op een algemene tegemoetkoming kunnen ook bepaalde andere medicijnen, ziekenhuisbehandelingen en/of hulpmiddelen meetellen. Add-on medicijnen: een add-on medicijn is een medicijn dat u kunt krijgen tijdens een behandeling (DBC) in het ziekenhuis. Het is een duur medicijn dat het ziekenhuis apart in rekening mag brengen naast de DBC. 4 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

5 U heeft in 2011, 2012 en 2013 hulpmiddelen gekocht of laten repareren. Alleen bepaalde hulpmiddelen tellen mee. Het ministerie van VWS heeft hier een lijst van opgesteld. Op deze lijst staat of de hulpmiddelen voor één of voor drie jaar meetellen voor de algemene tegemoetkoming. Hulpmiddelen die voor één jaar meetellen zijn verzorgingsmiddelen. Voorbeelden zijn incontinentiemateriaal en stomamiddelen. Voor deze hulpmiddelen wordt voor de algemene tegemoetkoming 2013 alleen gekeken naar het gebruik in het jaar Deze hulpmiddelen moeten in 2013 zijn vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Voorbeelden van hulpmiddelen die voor drie jaar meetellen zijn een hoortoestel en orthopedisch schoeisel. Deze hulpmiddelen moeten in 2011, 2012 of 2013 zijn vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. De lijst van hulpmiddelen voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. Heeft u alleen hulpmiddelen en/of verzorgingsmiddelen gebruikt of laten repareren? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor medicijnen en/of ziekenhuisbehandelingen? Dan komt u niet in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming U heeft in 2012 of 2013 hulpmiddelen voor een blijvende aandoening gehad. Alleen bepaalde hulpmiddelen tellen mee. Het ministerie van VWS heeft hier een lijst van opgesteld. Op deze lijst is ook aangegeven of de hulpmiddelen blijvend meetellen voor de algemene tegemoetkoming. Voorbeelden van hulpmiddelen voor een blijvende aandoening zijn geleidehonden en prothesen. Deze hulpmiddelen moeten in 2012 of 2013 zijn vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. De lijst van hulpmiddelen voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. U heeft in 2012 een behandeling gehad in een revalidatiecentrum. Alleen behandelingen voor revalidatie in bepaalde revalidatiecentra tellen mee. Deze centra staan op de lijst met revalidatiecentra voor de Wtcg. Deze lijst is opgesteld door het ministerie van VWS. De lijst van revalidatiecentra voor de Wtcg vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. Behandelingen voor revalidatie in algemene ziekenhuizen tellen niet mee. U heeft in 2013 fysiotherapie of oefentherapie gehad voor bepaalde chronische aandoeningen. Alleen behandelingen voor bepaalde chronische aandoeningen tellen mee. Het ministerie van VWS heeft een lijst met aandoeningen opgesteld. De aandoening waar u voor behandeld wordt, moet voorkomen op deze lijst. De lijst van aandoeningen vindt u op Ga naar Uw situatie en kies voor Tegemoetkoming Wtcg. 5 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

6 Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u in 2013 voor minimaal een bedrag van 2.862,72 behandelingen hebben gehad die zijn vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Start u een behandeling bij de fysiotherapeut of oefentherapeut dan worden de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed. Deze tellen niet mee. Bent u jonger dan 18 jaar of militair? Dan worden alle behandelingen fysiotherapie en oefentherapie vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Daarom moet u in zowel 2012 en 2013 voor een bedrag van 2.862,72 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie hebben gehad. De behandelingen moeten vergoed zijn vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. De aandoening waar u voor behandeld wordt, moet voorkomen op de lijst van aandoeningen. Het ministerie van VWS bepaalt jaarlijks het bedrag dat moet zijn vergoed vanuit de basisverzekering. Deze voorwaarde geeft zelfstandig ook recht op een algemene tegemoetkoming. U moet dan wel voldoen aan de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor inkomen. Basisverzekering: deze verzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen hetzelfde en wordt bepaald door de overheid. 4. Indicatie voor gebruik van een rolstoel U had op 31 december 2013 een indicatie voor het gebruik van een rolstoel vanuit de Wmo in Het moet gaan om een rolstoel die u via de gemeente heeft gekregen. Of om een rolstoel die u zelf heeft aangeschaft via een persoonsgebonden budget (pgb). Een rolstoelscooter en een scootmobiel tellen niet mee voor de algemene tegemoetkoming. De indicatie voor gebruik van een rolstoel moet op 31 december 2013 geldig zijn. Voorwaarden inkomen De Wtcg is vanaf 2012 inkomensafhankelijk. Komt u op basis van uw zorggebruik in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? Dan kijken wij daarna of het inkomen aan de voorwaarden voldoet. Om te kijken of het inkomen aan de voorwaarden voldoet, doen wij een inkomenstoets. Wat is de inkomenstoets? Bij de inkomenstoets kijken wij of uw toetsingsinkomen boven of onder de inkomensgrens komt. Is uw toetsingsinkomen gelijk of lager dan de inkomensgrens? Dan voldoet de uitkomst van uw inkomenstoets aan de voorwaarden. U ontvangt van ons de algemene tegemoetkoming. Is uw toetsingsinkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan voldoet de uitkomst van uw inkomenstoets niet aan de voorwaarden. U ontvangt dan van ons geen algemene tegemoetkoming. 6 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

7 Wat zijn de inkomensgrenzen voor de algemene tegemoetkoming 2013? Voerde u alleen een huishouden? Dan is de inkomensgrens ,-. Voerde u samen met iemand een huishouden? Dan is de inkomensgrens ,-. Wat is het toetsingsinkomen? Het toetsingsinkomen is het (gezamenlijke) inkomen van de samenstelling van uw huishouden. Voor de algemene tegemoetkoming 2013 kijken wij met wie u een huishouden voerde op 31 december Voerde u alleen een huishouden? Dan kijken wij alleen naar uw inkomen. Voerde u samen met iemand een huishouden? Dan telt het inkomen van u beiden mee. Kinderen tellen hierbij niet mee. Bent u 18 jaar of ouder en woont u bij uw ouder(s)? Dan kijken wij alleen naar uw inkomen. Bent u jonger dan 18 jaar en woont u bij uw ouder(s)? Dan telt het inkomen van uw ouder(s). Of het inkomen van uw ouder en zijn partner. Uw inkomen telt niet mee. Bent u jonger dan 18 jaar en woont u alleen? Dan telt het inkomen dat u in 2011 ontvangen heeft niet mee voor de algemene tegemoetkoming Wij gebruiken een inkomen van 0,-. Bent u jonger dan 18 jaar en woont u samen? Dan kijken wij of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. - Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kijken wij naar uw inkomen en het inkomen van uw partner. - Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan telt het inkomen van uw partner niet mee. Ook uw inkomen telt niet mee voor de algemene tegemoetkoming Wij gebruiken een inkomen van 0,-. Partner: de persoon met wie u samen uw huishouden voert. Dit kan de persoon zijn met wie u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft. Het kan ook bijvoorbeeld uw broer of tante zijn. Naar welke inkomensgegevens kijken wij? Voor de algemene tegemoetkoming over Wtcg 2013 kijken wij naar de inkomensgegevens over Heeft u heel 2011 inkomen uit Nederland ontvangen? Dan kijken wij naar het verzamelinkomen of belastbaar inkomen. Heeft u heel 2011 inkomen uit het buitenland ontvangen? Dan kijken wij naar het Niet In Nederland Belastbaar Inkomen (NINBI). Heeft u in 2011 een deel van uw inkomen uit Nederland en een deel uit het buitenland ontvangen? Dan kijken wij naar het verzamelinkomen of belastbaar inkomen en het NINBI. Voor de algemene tegemoetkoming Wtcg kijken wij niet naar uw inkomen over andere jaren. Uw verzamelinkomen vindt u terug op de aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Uw belastbaar inkomen vindt u terug op de jaaropgave van uw werkgever en/of de instantie waar u een uitkering van ontvangt. Uitzondering op de voorwaarden voor inkomen Komt uw toetsingsinkomen boven de inkomensgrens? Dan komt u niet in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming. Dit ziet u terug in de uitkomst van de inkomenstoets. 7 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

8 Hierop is één uitzondering. De uitzondering is dat maar één algemene tegemoetkoming binnen een huishouden vervalt. Wanneer geldt deze uitzondering? Als er binnen uw huishouden meer personen zijn die op basis van hun zorggebruik in aanmerking komen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013; En hun toetsingsinkomen boven de inkomensgrens komt. Wij kijken hier ook naar kinderen die bij hun ouders wonen en andere huisgenoten die familie van u zijn. Wat betekent dit? Van maximaal één van de personen binnen het huishouden vervalt de algemene tegemoetkoming. De hoogste algemene tegemoetkoming vervalt. Zijn alle algemene tegemoetkomingen gelijk? Dan vervalt de algemene tegemoetkoming van de oudste persoon. De andere personen binnen het huishouden ontvangen dan wel een algemene tegemoetkoming. VOORBEELD Echtpaar met twee kinderen U woont samen met uw echtgenoot en twee kinderen. U bent beiden jonger dan 65 jaar en uw kinderen zijn 8 en 12 jaar oud. U komt op basis van uw zorggebruik in aanmerking voor een lage algemene tegemoetkoming van 290,-. Uw echtgenoot komt op basis van zijn zorggebruik niet in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming. Uw kinderen komen op basis van hun zorggebruik in aanmerking voor de hoge algemene tegemoetkoming van 484,-. Uw inkomen is ,- en het inkomen van uw echtgenoot is ,-. U wordt samen met uw echtgenoot gezien als een huishouden van twee personen. Daarom kijken wij of het inkomen van u en uw echtgenoot samen boven of onder de grens voor een huishouden van twee personen komt. De inkomensgrens voor een huishouden van twee personen is ,-. Het inkomen van u en uw echtgenoot samen is ,-. Omdat dit inkomen boven de inkomensgrens uitkomt, zou uw algemene tegemoetkoming van 290,- vervallen. Voor uw kinderen kijken wij ook naar het inkomen van u en uw echtgenoot samen. Omdat uw gezamenlijke inkomen boven de inkomensgrens van een huishouden van twee personen komt, zouden ook hun algemene tegemoetkomingen van 484,- vervallen. Dit zou betekenen dat niemand in uw huishouden een algemene tegemoetkoming zou ontvangen. Er is echter een uitzondering. Vervallen er binnen een huishouden meerdere algemene tegemoetkomingen doordat de toetsingsinkomens boven de inkomensgrens komen? Dan mag van maximaal één persoon de algemene tegemoetkoming vervallen. Van wie vervalt de algemene tegemoetkoming? Wij kijken eerst naar de hoogte van de algemene tegemoetkomingen. De hoogste algemene tegemoetkoming vervalt. Uw kinderen zouden allebei een algemene tegemoetkoming van 484,- ontvangen. De algemene tegemoetkoming van de oudste vervalt dan. Dit is de algemene tegemoetkoming van uw kind van 12 jaar. U en uw kind van 8 jaar ontvangen wel een algemene tegemoetkoming. 8 van 8 / Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Compensatie eigen risico 2013

Compensatie eigen risico 2013 Compensatie eigen risico 2013 Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen als compensatie van uw verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010 INFORMATIE 2010 Compensatie eigen risico 2010 Wat doet het CAK? Het CAK verzorgt het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Ook berekent en factureert het CAK de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf,

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011 INFORMATIE 2011 Compensatie eigen risico 2011 Voor wie is deze folder? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Compensatie eigen risico 2012

Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Compensatie eigen risico 2012 Compensatie eigen risico 2012 Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Wonen in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl CAK

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Wonen in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl Inhoud

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2013

Aftrek zorgkosten 2013 Aftrek zorgkosten 2013 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2013 nog aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2012

Aftrek zorgkosten 2012 Aftrek zorgkosten 2012 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2012 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen Han Willems Wmo-raad en Algemene Senioren Vereniging Zeist, versie 28 juni 2013 Langdurige zorg die niet is verzekerd op basis van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie