Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet langdurige zorg (Wlz) 2015"

Transcriptie

1 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

2 Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen de AWBZ). Deze wet wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. CZ zorgkantoren voert de Wlz uit in de regio s: Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland, Zuid-Limburg. 2

3 Inhoudsopgave 1 Voor wie is de Wet langdurige zorg bedoeld? 4 2 Hoe komt u in aanmerking voor zorg uit de Wlz? 5 3 Waar en hoe wilt u zorg krijgen? Zorg in een instelling Zorg thuis 7 4 Wie levert de zorg in natura? 10 5 Hebt u advies of ondersteuning nodig? 12 6 Eigen bijdrage 14 Verklarende woorden-/afkortingenlijst 16 3

4 1 Voor wie is de Wet langdurige zorg bedoeld? De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben. Zoals mensen met ernstige dementie. Of mensen met een ernstige ver standelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een ernstige psychische aandoening. Als u een indicatie hebt voor zorg uit de Wlz, dan kunt u in veel gevallen zelf kiezen waar u die zorg wilt krijgen: in een zorginstelling (zoals een verpleeghuis), of bij u thuis. 4

5 Check of bel met het CIZ op (0900) om te kijken of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg 2 Hoe komt u in aanmerking voor zorg uit de Wlz? Om langdurige intensieve zorg vanuit de Wlz te krijgen, hebt u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u terecht bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Het CIZ bekijkt of u inderdaad langdurige intensieve zorg nodig hebt. In het indicatiebesluit van het CIZ staat of u zorg krijgt en zo ja, welke zorg en voor hoe lang. Dit wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). Het indicatiebesluit wordt naar het zorgkantoor in uw regio gestuurd. Het zorgkantoor regelt de financiering van uw zorg. 5

6 3 Waar en hoe wilt u zorg krijgen? Hebt u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan hebt u verschillende keuzes. Waar u de zorg wilt krijgen en hoe. In hoofdstuk 4 leest u meer over de keuze in zorgaanbieders. Zorg in een instelling Zorgaanbieder (gecontracteerd) Volledig pakket thuis Zorgaanbieder (gecontracteerd) Indicatie zorgzwaartepakket van het CIZ Zorg thuis Modulair pakket thuis Persoonsgebonden budget Zorgaanbieder (gecontracteerd) Zorgaanbieder (niet gecontracteerd) Combinatie MPT en pgb Zorgaanbieder (gecontracteerd) Zorgaanbieder (niet gecontracteerd) 6

7 3.1 Zorg in een instelling Hebt u zorg nodig en kunt of wilt u daardoor niet meer zelfstandig wonen? Dan kan zorg in een instelling voor u een oplossing zijn. U krijgt daar de zorg, dagbesteding en begeleiding die nodig is. In een veilige woonomgeving waar zorg altijd dichtbij is. Verblijf met behandeling/zonder behandeling In overleg bepalen u en de zorgaanbieder in hoeverre het verblijf inclusief of exclusief behandeling is. Als het verblijf inclusief behandeling is, betekent dit dat u gebruik maakt van de zorgverleners van de zorginstelling waar u komt te wonen. U krijgt bijvoorbeeld een andere huisarts, tandarts of fysiotherapeut dan u nu hebt. 3.2 Zorg thuis Heb u zorg nodig en wilt u die zorg thuis ontvangen? Dan kunt u kiezen uit: Volledig Pakket Thuis (VPT) Modulair Pakket Thuis (MPT) Persoonsgebonden budget (pgb) Een combinatie van MPT en pgb Bij de eerste twee vormen gaat het om zorg in natura. U kiest een zorgaanbieder en het zorgkantoor regelt dat de zorg geleverd wordt. Bij het pgb regelt u uw zorg zelf met een budget. Voor zorg thuis gelden twee belangrijke voorwaarden: 1 De zorg thuis moet verantwoord zijn. 2 De kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Het zorgkantoor toetst of aan deze twee voorwaarden wordt voldaan. Volledig Pakket Thuis Met het VPT krijgt u thuis dezelfde zorg als in een zorginstelling. Denk daarbij aan hulp bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, maaltijden, schoonmaakwerkzaamheden en recreatieve activiteiten. U maakt met uw zorgverlener afspraken over de invulling van de zorg. 7

8 Modulair Pakket Thuis Hebt u niet het volledige zorgaanbod uit het VPT nodig? Dan kunt u kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT). Bij het MPT kunt u aangeven welke zorg u thuis wilt ontvangen en welke zorg niet. Het Modulair Pakket Thuis bevat geen eten en drinken en hulp bij het huishouden. Logeeropvang Hebt u gekozen voor zorg thuis met een VPT of een MPT? Dan is het mogelijk dat u af en toe voor korte tijd in een zorginstelling verblijft. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorgers op vakantie gaan of omdat er voor uw gezondheid tijdelijk extra zorg of toezicht nodig is. We noemen dit logeeropvang. Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb voor Wlz-zorg krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, maar ook bij een familielid of kennis. Het pgb is geldig voor één kalenderjaar en moet worden besteed aan kwalitatief verantwoorde Wlz-zorg. Combinatie MPT en pgb Het is ook mogelijk om het MPT te combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Weten of een pgb bij u past? Doe de test op 8

9 Met een pgb regelt u alles zelf U doorloopt een uitgebreid aanvraagtraject. U bepaalt zelf wie de zorg verleent. U maakt zelf afspraken met uw zorgverleners. U houdt zelf een pgb-administratie bij. U betaalt een eigen bijdrage. U stuurt rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt de betaling van uw zorgverleners. 9

10 4 Wie levert de zorg in natura? Keuze voor een zorgaanbieder Tijdens het indicatiegesprek kunt u al aangeven van welke zorgaanbieder u uw zorg wilt ontvangen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Toch kan het zijn dat u een andere zorgaanbieder krijgt. U kunt namelijk alleen gebruik maken van zorgaanbieders met wie het zorgkantoor een contract heeft. Weet u het nog niet of kan uw zorgaanbieder niet aan uw wensen voldoen, dan kan het zorgkantoor u helpen bij het kiezen van een zorgaanbieder. Kijk voor een uitgebreid overzicht van zorgaanbieders op U kunt ook onze brochure Uit welke zorgaanbieders kan ik kiezen voor uw regio aanvragen met bijgevoegde antwoordkaart. De zorgaanbieder die u hebt gekozen, ontvangt een kopie van uw indicatiebesluit. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op voor het maken van afspraken over de zorgverlening. 10

11 Wat kunt u van uw zorgaanbieder verwachten? U sluit een zorgleveringsovereenkomst (ZLO) met uw zorg aanbieder. In deze overeenkomst staan algemene voorwaarden beschreven, zoals het gebruik van uw gegevens door de zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder maakt verder met u afspraken over de zorg die u nodig hebt. Hierbij moet de zorgverlener zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. De afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. Er mag op uw verzoek een familielid of bekende bij het gesprek over het zorgplan aanwezig zijn. Ook kunt u om onder steuning vragen. Zie hiervoor hoofdstuk 5. U ontvangt een kopie van uw zorgplan en zorgleveringsovereenkomst. Het zorgplan In uw zorgplan staan afspraken over: de doelen die u wilt bereiken; wat u zelf kunt doen om deze doelen te bereiken en op welke manier uw omgeving u hierbij kan helpen; de wijze waarop u uw leven wenst in te richten; de manier waarop de zorgverlener u bij dit alles ondersteunt; welke zorg u ontvangt, hoeveel zorg u ontvangt, wanneer u de zorg krijgt; wie welke zorg gaat leveren, de wijze waarop afstemming tussen verschillende zorg verleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is; minimaal twee keer per jaar wordt het zorgplan met u besproken en zo nodig bijgesteld. 11

12 CZ zorgkantoor is bereikbaar op telefoonnummer (076) Hebt u advies of ondersteuning nodig? Krijgt u zorg uit de Wlz en hebt u advies of begeleiding nodig? Dan kunt u terecht bij: 1 Uw zorgverlener Deze kent uw situatie van dichtbij en weet welke zorg u nodig hebt en krijgt. Uw zorgverlener kan u bijvoorbeeld helpen bij het maken van een keuze voor een pgb, VPT of MPT. Uw zorgverlener is voor advies en ondersteuning uw eerste aanspreekpunt. 2 Het zorgkantoor Met het zorgkantoor kunt u contact opnemen als: er vragen of onderwerpen zijn die u niet met uw zorgverlener kunt bespreken; u het niet eens bent met de zorgverlener over de zorg die moet worden geboden; u advies wilt over het zorgplan dat is opgesteld; blijkt dat de zorgaanbieder van voorkeur niet aan uw wensen kan voldoen; u vragen heeft over het VPT, MPT of pgb; u nog andere vragen hebt. De adviserend verpleegkundigen van het CZ zorgkantoor helpen u graag. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur op telefoonnummer (076) U kunt ook een sturen naar: 12

13 3 Onafhankelijke cliëntondersteuning Kunnen uw zorgverlener en het CZ zorgkantoor uw vraag niet beantwoorden? Of bent u niet tevreden over hun advies of ondersteuning? Dan hebt u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit precies wordt geregeld. Wilt u hier gebruik van maken, vraag het uw zorgverlener of neem contact op met de adviserend verpleegkundigen van het CZ zorgkantoor. 13

14 6 Eigen bijdrage Bereken uw eigen bijdrage op Als u Wlz-zorg ontvangt, betaalt de overheid grotendeels de kosten. Maar u betaalt wel een eigen bijdrage. Eigen bijdrage Iedereen ouder dan 18 jaar, die zorg uit de Wlz ontvangt, moet een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt welke eigen bijdrage u moet betalen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw burgerlijke staat, hoeveel uur zorg u ontvangt en wat voor soort zorg dit is. Meer informatie en een manier om uw eigen bijdrage te berekenen vindt u op: Ook kunt u het CAK gratis bellen: (0800)

15 Wie kan u nog meer helpen MEE MEE ondersteunt bij leven met een beperking. (0900) Zorgbelang Zorgbelang kan u helpen met vragen en klachten over de gezondheidszorg. (030) De gemeente De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Als u hulp nodig hebt in het dagelijks leven, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van de gemeente. Zorgaanbieders Een overzicht van zorgaanbieders in uw regio kunt u vinden op onze website: U kunt ook de brochure voor uw regio: Uit welke zorgaanbieders kan ik kiezen opvragen via bijgevoegde antwoordkaart. 15

16 Verklarende woorden-/afkortingenlijst AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet is in 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). CAK Centraal Administratie Kantoor. Legt de eigen bijdrage op. CIZ Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg, geeft een indicatiebesluit af en stelt een zorgprofiel vast. CZ zorgkantoor Voert de Wlz uit voor de regio s: Haaglanden, Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Indicatiebesluit In een indicatiebesluit stelt het CIZ vast of een cliënt aan de toegangscriteria voor de Wlz voldoet. Ook stelt het CIZ vast in welk inhoudelijk zorgprofiel de cliënt het beste past. Een indicatiebesluit is nodig om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz. 16

17 Modulair Pakket Thuis (MPT) Bij het MPT kunt u bepalen welke zorg u thuis wilt ontvangen en welke zorg niet. Het Modulair Pakket Thuis bevat in ieder geval geen eten en drinken en hulp bij het huishouden. De zorg thuis moet wel verantwoord zijn. De kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Het zorgkantoor toetst of aan deze twee voorwaarden wordt voldaan. Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt en betaalt die u nodig hebt. De SVB beheert dit budget. SVB Sociale Verzekeringsbank. Als u een pgb hebt, dan kunt u zelf zorg inkopen met een budget. Het Servicecentrum PGB van de SVB beheert vanaf 1 januari 2015 uw pgb. Het budget staat dan op de rekening van de SVB, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht. Volledig Pakket Thuis (VPT) Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u thuis dezelfde zorg krijgen als die u in een instelling zou krijgen. De zorg thuis moet wel verantwoord zijn. De kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Het zorgkantoor toetst of aan deze twee voorwaarden wordt voldaan 17

18 Wlz Wet langdurige zorg. Vervangt per 1 januari 2015 de AWBZ. Zorgaanbieder Organisatie die uw zorg regelt. Zorgverleningsovereenkomst (ZLO) Als u zorg in natura ontvangt, dan sluit u een zorgleveringsovereenkomst af met uw zorgaanbieder. In deze overeenkomst staan algemene voorwaarden beschreven. Uw zorgaanbieder maakt verder met u afspraken over de zorg die u nodig hebt. Deze worden in een zorgplan opgenomen. Zorgverlener Medewerker van de organisatie die de zorg uitvoert. 18

19

20 Deze brochure kwam tot stand in december De in de brochure beschreven situatie geldt per 1 januari Er kunnen veranderingen zijn geweest op het moment dat u deze brochure ontvangt. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De functie van CZ zorgkantoren wordt uitgevoerd door CZ

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie