Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB"

Transcriptie

1 Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

2 Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit PGB was en is veel te doen, zowel in positieve als in negatieve zin. Vooral ook veel onzin. Verspreid op het internet is veel informatie te vinden over het PGB, en dat is gelijk ook het probleem: waar vindt u het antwoord op uw vraag? Familycare Support heeft de meest voorkomende vragen gebundeld en er dit handige boekje van gemaakt. Waar in dit e-book over "hij" wordt gesproken kan ook "zij" worden gelezen. Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen over het PGB? U kunt deze mailen aan Freke Schoemaker, de mantelzorgmakelaar bij Familycare Support. Gebruikt u hiervoor het adres Bellen kan ook: Familycare Support: De meest gestelde vragen en antwoorden over het PersoonsGebonden Budget PGB - januari

3 Inhoud Algemeen 1. Wat is een PGB? 2. Hoe kom ik aan een PGB? 3. Wat is een indicatie? 4. Wie bepaalt of ik een PGB krijg? 5. Hoe vraag ik een indicatie aan? 6. Waar moet ik op letten bij het aanvragen van een indicatie? 7. Wie kan mij helpen bij het voorbereiden van een indicatieaanvraag? 8. Wat gebeurt er na de aanvraag? 9. Hoe gaat zo n indicatie in zijn werk? 10. Hoe weet ik of er telefonisch geïndiceerd wordt? 11. Wat zijn de nadelen/voordelen van telefonisch indiceren? Het PGB is toegekend 12. Hoe kom ik aan het geld? 13. Moet ik belasting betalen over het PGB? 14. Ben ik btw-plichtig? 15. Wat kan ik van het PGB betalen? 16. Waar vind ik een overzicht van de diensten die ik met een PGB mag inkopen? 17. Wie controleert wat ik met het PGB doe? 18. Moet ik voor een PGB een aparte bankrekening openen? 19. Wat moet ik doen als mijn zorgvraag toeneemt? De zorgverlener 20. Hoe kom ik aan zorgverleners? 21. Moet ik een contract afsluiten met mijn zorgverleners? 22. Wie kan er optreden als zorgverlener? 23. Wat moet er in het contract staan? 24. Hoe bepaal ik het salaris van mijn zorgverlener(s)? 25. Wat is er wettelijk bepaald m.b.t. het salaris van de zorgverlener? 26. Wat gebeurt er als mijn zorgverlener ziek of zwanger wordt? 27. Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met mijn zorgverlener? 28. Wie vervangt mijn zorgverlener in zijn/haar vakantie? 29. Wat te doen bij ziekte, zwangerschap, vakantie? 30. Moet ik verlofdagen doorbetalen? 31. Moet ik belasting betalen over mijn salaris? 32. Wanneer brengt de zorgverlener btw in rekening? De eigen bijdrage 33. Wanneer moet ik eigen bijdrage betalen? 34. Wat is de eigen bijdrage precies? 35. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen? 36. Aan wie moet ik de eigen bijdrage betalen? Familycare Support: De meest gestelde vragen en antwoorden over het PersoonsGebonden Budget PGB - januari

4 ALGEMEEN 1. Wat is een PGB? PGB is de afkorting van PersoonsGebonden Budget. Het is een bedrag aan geld waarmee iemand die zorg nodig heeft (een zorgvrager ) deze zorg zelf op maat kan inkopen. De zorgvrager die een PGB krijgt wordt de budgethouder genoemd. 2. Hoe kom ik aan een PGB? Een PGB wordt verstrekt op basis van een indicatie voor zorg vanuit de AWBZ 1 of vanuit de Wmo Wat is een indicatie? Een indicatie is een beoordeling door deskundigen van de mate waarin zorg nodig is: de zorgbehoefte wordt vastgesteld. 4. Wie bepaalt of ik een PGB krijg? Bij het aanvragen van een indicatie, en/of nadat een indicatie is toegekend kan de zorgvrager aangeven of hij de zorg als Zorg In Natura (ZIN) wil ontvangen of als PGB. De uitvoerder van de wet bepaalt uiteindelijk of er een PGB wordt verstrekt. Voor AWBZ-zorg is dit het Zorgkantoor, voor Wmo-voorzieningen is dat de gemeente. 5. Hoe vraag ik een indicatie voor een PGB aan? Indicaties voor AWBZ-zorg moeten worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), voor jongeren tot 18 jaar zonder verstandelijke beperking of psychische problemen bij Bureau Jeugdzorg. De voorzieningen vanuit de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning) moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Vaak is hiervoor een speciaal Wmo-loket beschikbaar. 6. Waar moet ik op letten bij het aanvragen van een indicatie? Belangrijk is om een aanvraag voor een indicatie goed voor te bereiden. Maak voor uzelf een overzicht van de zorg die nodig is. Zorg ervoor dat u precies weet wat u wilt aanvragen. Bewaar ook altijd een kopie van de ingestuurde aanvraag. 1 AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 2 Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

5 ZORG NODIG? 7. Wie kan mij helpen bij het voorbereiden van een indicatieaanvraag? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op een mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar van Familycare Support heeft hiervoor ook een praktische handleiding. 8. Wat gebeurt er na de aanvraag? Als het goed is krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna zal een indicatie-adviseur contact met u opnemen, meestal telefonisch. Over het algemeen gebeurt dit binnen zes weken nadat u de aanvraag heeft verzonden. 9. Hoe gaat zo n indicatie in zijn werk? Een indicatieadviseur neemt telefonisch contact met u op. Let op: soms is dat meteen een telefonisch indicatie-gesprek!!! Maar ook kan men met u een afspraak maken voor een huisbezoek voor het indicatiegesprek. Tijdens het indicatiegesprek wordt geïnventariseerd wat de zorgvrager allemaal zelf kan doen, en wat niet. Let op: Alles waarvan aangegeven wordt dat de zorgvrager het zelf kan wordt NIET als benodigde zorg geïndiceerd. Bijvoorbeeld: Er wordt gevraagd: kunt u zich zelf wassen en aankleden? ; Als u daarbij hulp, bijvoorbeeld van uw partner, nodig heeft kunt u zich dus NIET zelf wassen en aankleden. U kunt dan een indicatie krijgen voor persoonlijke verzorging. Als u aangeeft dat u dat WEL kunt krijgt u deze indicatie NIET. Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

6 10. Hoe weet ik of er telefonisch geïndiceerd wordt? Als er direct een aantal vragen gesteld wordt over uw situatie, en over wat u wel of niet zelf kunt, is men bezig met de telefonische indicatie. Aan het eind van het gesprek krijgt u dan de mededeling dat u schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het indicatiebesluit. 11. Wat zijn de nadelen/voordelen van telefonisch indiceren? Telefonisch indiceren stelt de aanvrager altijd in het nadeel: - er wordt alleen getoetst op zogenaamde objectieve indicatoren, zonder de specifieke (thuis)situatie in de beoordeling mee te wegen - de aanvrager kan zich niet goed op het gesprek voorbereiden, hij /zij wordt vaak door het telefoontje overvallen - de aanvrager kan zich tijdens het gesprek niet laten bijstaan door familie of andere betrokkenen - door de wijze van vragenstellen is de aanvrager meestal geneigd de situatie rooskleuriger voor te stellen dan deze in werkelijkheid is. HET PGB IS TOEGEKEND 12. Hoe kom ik aan het geld? Het zorgkantoor/de gemeente stort het PGB op een door de budgethouder aangemelde bankrekening. Het is aan te raden om een speciale bankrekening te openen die uitsluitend voor het PGB wordt gebruikt. 13. Moet ik belasting betalen over het PGB? De budgethouder is degene die het PGB toegekend krijgt. De budgethouder hoeft geen belasting te betalen over het pgb. Het pgb is (een subsidie voor het inkopen van) zorg, geen inkomen. Degene die vanuit het PGB wordt betaald voor het verlenen van zorg (de zorgverlener ) moet dit salaris wel opgeven aan de belastingdienst: het is inkomen! Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

7 14. Ben ik btw-plichtig? Budgethouders zijn vrijgesteld van het betalen van BTW over geïndiceerde zorg. Zorgverleners dienen dus, als er een indicatie is voor zorg, zonder btw te factureren. Particuliere zorgverleners hoeven geen btw af te dragen, dus ook niet te innen. 15. Wat kan ik van het PGB betalen? Van het PGB kan alleen zorg worden ingekocht. Een budgethouder moet zich dus altijd afvragen of de zorg/voorziening die hij wil inkopen wel binnen de Wmo en/of de AWBZ-functies valt. Zo is huiswerkbegeleiding geen AWBZ-functie, maar begeleiding bij (het structureren van) de dagelijkse taken wel. 16. Waar vind ik een overzicht van de diensten die ik met een PGB mag inkopen? De zorgkantoren geven een gezamenlijke "vergoedingenlijst" uit. Deze kunt u hier downloaden 17. Wie controleert wat ik met het PGB doe? Aan het eind van een periode (kwartaal, half jaar of jaar) legt de budgethouder verantwoording af over de PGB-uitgaven aan gemeente of zorgkantoor. Met overeenkomsten en declaraties moet de budgethouder kunnen aantonen wie voor welke diensten is betaald. 18. Moet ik voor een PGB een aparte bankrekening openen? Ja dit is verplicht. Uw PGB-administratie blijft zo handig en overzichtelijk, apart van uw andere financiële administratie. 19. Wat moet ik doen als mijn zorgvraag toeneemt? Als u meer zorg nodig heeft dan is geïndiceerd kunt u een nieuwe indicatie aanvragen (ook wel her-indicatie genoemd). U kunt dan aangeven wat er veranderd is en waarom u meer zorg nodig heeft. Bereid ook deze aanvraag goed voor!!! Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

8 DE ZORGVERLENER 20. Hoe kom ik aan zorgverleners? Zowel op het internet als in de traditionele media zijn talloze bedrijven, bedrijfjes en freelancers te vinden, die voor u als zorgverlener kunnen werken. U kunt ook zelf in uw sociale omgeving naar zorgverleners zoeken. Iedereen mag als zorgverlener optreden. Voor het verlenen van sommige verpleegkundige zorg is een gediplomeerde (en BIG-geregistreerde) verpleegkundige vereist. De mantelzorgmakelaar van Familycare Support kan u helpen zoeken naar een geschikte zorgverlener. 21. Moet ik een contract afsluiten met mijn zorgverleners? Ja, een overeenkomst is noodzakelijk voor de verantwoording van het PGB. Ook beschermt een overeenkomst beide partijen tegen onduidelijkheden en bij conflicten. De mantelzorgmakelaar van Familycare Support kan u helpen bij het opstellen van een contract. 22. Wie kan er optreden als zorgverlener? Iedereen die bereid is om voor de budgethouder te zorgen op basis van een zorgovereenkomst kan als zorgverlener optreden. Voor sommige verpleegkundige zorg is een gediplomeerde verpleegkundige vereist. 23. Wat moet er in het contract staan? In het contract staan in ieder geval: - de namen van de twee contractanten (de budgethouder en de zorgverlener), - de te werken tijd/uren, - de afgesproken vergoeding, - eventueel ook de overeengekomen reiskosten, en - verdere bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld wat te doen bij ziekte, zwangerschap, vakantie en de opzegtermijn. Voorbeeldcontracten vindt u op de website van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

9 24. Hoe bepaal ik het salaris van mijn zorgverlener(s) Met de zorgverlener wordt een vergoeding per uur, per week of per maand vastgesteld. Er zijn sinds 2011 maximumbedragen voor zorgverlening vastgesteld. Voor familieleden kunnen andere regels gelden dan voor professionele zorgverleners. 25. Wat is er wettelijk bepaald m.b.t. het salaris van de zorgverlener? Dat is afhankelijk van de relatie met de zorgverlener. Voor begeleiding groep is de maximale vergoeding 57,= per dagdeel, voor alle andere vormen van zorg is het maximum gesteld op 62,= euro per uur. Betaling is in ieder geval altijd wit, en de zorgverlener dient het salaris op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. 26. Wat gebeurt er als mijn zorgverlener ziek of zwanger wordt? Als de budgethouder de zorgverlener rechtstreeks zelf betaalt, dan moeten zij daar zelf afspraken over maken. Als de budgethouder de salarisadministratie heeft uitbesteed aan de SVB dan is daarin ook een regeling opgenomen over uitbetaling bij ziekte. De mantelzorgmakelaar van Familycare Support kan u ondersteunen bij de administratie en adviseren over de afspraken die hierover gemaakt kunnen worden. 27. Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met mijn zorgverlener Het beste is om dit samen open en eerlijk te bespreken. Als dit niets oplost kan de budgethouder op zoek gaan naar een andere zorgverlener, en de overeenkomst met de huidige zorgverlener beëindigen. Op welke termijn dit kan dient te zijn vastgelegd in de overeenkomst. 28. Wie vervangt mijn zorgverlener in zijn/haar vakantie? Dit dient de budgethouder zelf te regelen met andere zorgverleners of met de organisatie waar de zorgverlener in dienst is. 29. Wat te doen bij ziekte, zwangerschap, vakantie? De budgethouder dient zelf de zorg te regelen. Hij moet dus zelf zorgen dat er vervanging komt bij deze situaties. Het is belangrijk om in het contract goede afspraken hierover vast te leggen. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan de verplichting om alleen in overleg Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

10 verlof op te nemen. Als de salarisadministratie is uitbesteed aan de SVB kan de betaling doorlopen in geval van ziekte en zwangerschap. Raadpleegt u daarvoor de website van de SVB. De zorgverlener heeft voor elke 13 gewerkte uren recht op 1 uur vakantie. De budgethouder moet dit voor zijn zorgverlener bijhouden. De zorgverlener heeft recht op minimaal 2 aaneengesloten weken vakantie of 2 keer één week vakantie per jaar. 30. Moet ik verlofdagen doorbetalen? Dat hangt er van af wat hierover is afgesproken in het contract en wat de relatie is met de zorgverlener. Als de zorgverlener een arbeidsovereenkomst met een vast maandloon heeft, is de budgethouder verplicht uw zorgverlener tijdens zijn verlof door te betalen. Als gebruik wordt gemaakt van urendeclaraties, hangt het ervan af wat in de zorgovereenkomst is vastgelegd: - is het uurloon exclusief vakantie-uren, dan betaalt u tijdens de opgenomen uren loon door als uw zorgverlener vrij neemt. - is het uurloon inclusief vakantie-uren, dan wordt de zorgverlener niet doorbetaald tijdens vakantie. 31. Moet de zorgverlener belasting betalen over zijn salaris? Ja: salaris is inkomen, en hierover is inkomstenbelasting verschuldigd. 32. Wanneer brengt de zorgverlener btw in rekening? De zorgverlener brengt alleen btw in rekening als er geen indicatie is voor zorg. Als er wel een indicatie is voor zorg is de budgethouder vrijgesteld van het betalen van btw, en zal de zorgverlener dus geen btw in rekening brengen. Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

11 DE EIGEN BIJDRAGE 33. Wanneer moet ik eigen bijdrage betalen? Iedereen die een indicatie heeft voor zorg en ook werkelijk zorg ontvangt is verplicht een eigen bijdrage te betalen. 34. Wat is de eigen bijdrage precies? De eigen bijdrage is een bedrag aan geld dat zorgvragers verschuldigd zijn aan de overheid in ruil voor het ontvangen van zorg. 35. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen? De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. 36. Aan wie moet ik de eigen bijdrage betalen De budgethouder betaalt de eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor), dit kantoor stuurt u daarvoor elke 4 weken een factuur. Bij een PGB voor AWBZ-zorg wordt de eigen bijdrage al op het PGB ingehouden: de budgethouder ontvangt een netto-pgb. Disclaimer Familycare Support heeft zich ingespannen om de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren. Regelgeving kan echter snel veranderen. Familycare Support aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen van de hier verstrekte informatie. Bij twijfel over regelgeving of over de juistheid van de verstrekte informatie kunt u contact opnemen met Familycare Support of met de organisatie die het PGB uitkeert. Tenslotte Dit e-book is aan u persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare Support: Antwoorden op de meest gestelde vragen over het PersoonsGebonden Budget PGB 12 december

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie