Samen leven in de gemeente Best

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leven in de gemeente Best"

Transcriptie

1 Samen leven in de gemeente Best

2

3 Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening Rolstoelvoorziening Sportvoorziening Parkeervoorziening 16 Wij helpen u graag verder 18

4 De Wmo en u De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de maatschappij. Als u problemen heeft met meedoen of zelfstandig wonen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking, dan kunt u terecht in Bestwijzer. De gemeente gaat dan met u in gesprek om samen met u te zoeken naar een goede oplossing. In deze brochure leest u meer over het gesprek en de mogelijke oplossingen. Het gesprek In het gesprek stellen we samen met u vast welke ondersteuning u nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Hierbij kijken we eerst naar wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Vervolgens kijken we welke algemene en collectieve voorzieningen uitkomst kunnen bieden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice, een maatjesproject of een rolstoelpool. Is uw probleem daarmee niet opgelost, dan kijken we naar de mogelijkheden van een individuele voorziening, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een rolstoel, een scootmobiel of een gehandicaptenparkeerkaart. Verderop in deze brochure leest u meer over de meest voorkomende individuele voorzieningen. Uiteindelijk levert dit voor u een oplossing op maat op. Het pakket aan oplossingen kan dus voor iedereen verschillend zijn. Van het gesprek met u maken we een verslag met daarin de afspraken. We vragen u het verslag te ondertekenen om aan te geven dat u het eens bent met de afspraken die gemaakt zijn. Dit verslag bewaren we, zodat u een volgende keer niet opnieuw uw hele verhaal hoeft te doen

5 Eigen bijdrage Voor diverse voorzieningen geldt een eigen bijdrage. Hoeveel u zelf moet betalen hangt af van de soort hulp die u nodig heeft en van het (verzamel) inkomen van u en uw eventuele partner. De te betalen eigen bijdrage wordt elke vier weken door het Centraal Administratiekantoor (CAK) achteraf vastgesteld en geïnd. U betaalt in totaal nooit meer dan op grond van uw inkomen wettelijk is toegestaan. Voor voorzieningen voor personen onder de 18 jaar en rolstoelvoorzieningen hoeft u nooit een eigen bijdrage te betalen. Informatie over de voor u geldende eigen bijdrage ontvangt u rechtstreeks van het CAK. Te duur? Kunt u de eigen bijdrage niet of moeilijk betalen? Informeert u dan bij de afdeling Gemeentewinkel, Sociale Zaken van de gemeente (tel: ) of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt dan op basis van uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie of u de volledige eigen bijdrage of een deel daarvan vergoed kunt krijgen

6 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden Voor wie? Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf hun huishouden te doen en niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen ontvangen om het probleem op te lossen. Indicatiestelling Om hulp bij het huishouden via de Wmo te ontvangen moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze hulp, om wat voor hulp het gaat en hoe lang u hulp nodig hebt. Dit heet de indicatiestelling. De Wmo-klantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. U krijgt via een brief op uw huisadres te horen of u recht heeft op hulp. In deze brief staat ook vanaf welke datum de hulp stopt. Denkt u dat u na de einddatum nog steeds hulp nodig heeft? Vraag dan ruim van tevoren opnieuw hulp aan bij uw Wmo-klantmanager. Als uw situatie verandert bijvoorbeeld omdat uw gezondheid verslechtert kunt u uw klantmanager vragen om opnieuw naar uw indicatie te kijken om zo het besluit over uw recht op hulp te veranderen. Wat wordt niet vergoed? Tijdens de indicatiestelling wordt er ook bekeken of er hulp vanuit uw eigen gezin te organiseren is. Als iemand van een gezin uitvalt, is het immers heel normaal dat andere gezinsleden taken overnemen of te hulp schieten. Dit heet gebruikelijke zorg. Pas als uw huisgenoten onvoldoende kunnen helpen of als de belasting voor hen te zwaar wordt, komt de Wmo in beeld. Kies uit twee manieren Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, kiest u zelf op welke manier u deze hulp wilt ontvangen: - 6 -

7 1. Zorg in Natura (ZIN) De gemeente Best zorgt ervoor dat er bij u een huishoudelijke hulp komt. U kiest uit een beperkt aantal zorgaanbieders. Uw Wmo-klantmanager kan u vertellen uit welke aanbieders u kunt kiezen. Als u een zorgaanbieder gekozen heeft, neemt de Wmo-klantmanager contact met die aanbieder op om afspraken over de huishoudelijke hulp te maken. 2. Persoonsgebonden Budget (PGB) U ontvangt geld waarmee u zelf de hulp bij het huishouden regelt en inkoopt. Eigen bijdrage U betaalt voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. Het eigen bijdragetarief is bij een PGB gelijk aan de hoogte van het PGB per uur. Bij ZIN is het eigen bijdragetarief gelijk aan het laagste tarief dat de gemeente met een zorgaanbieder is overeengekomen voor de betreffende hulp. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op pagina

8 2. Woonvoorziening Voor wie? Woonvoorzieningen zijn bestemd voor mensen die door lichamelijke beperkingen problemen ervaren bij het normale gebruik van de woning. Denkt u aan problemen met traplopen of het onvoldoende kunnen gebruiken van de badkamer. Het maakt hierbij niet uit of het om een huurwoning of koopwoning gaat. Indicatiestelling Om een woonvoorziening via de Wmo te ontvangen moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze voorziening, om wat voor voorziening het gaat en hoe lang u deze voorziening nodig heeft. Dit heet de indicatiestelling. De Wmo-klantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de

9 indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. U krijgt in een brief te horen of u in aanmerking komt voor de gevraagde woonvoorziening. Dit heet het toekenningsbesluit. Begint u nooit met het aanpassen van uw woning, voordat u dit toekenningsbesluit heeft ontvangen. U loopt anders het risico dat u niet alle kosten die u maakt vergoed krijgt. Als uw situatie verandert bijvoorbeeld omdat uw gezondheid verslechtert kunt u uw Wmo-klantmanager vragen om opnieuw naar uw indicatiestelling te kijken om zo het besluit over uw recht op een woonvoorziening te veranderen. Wat wordt niet vergoed Tijdens de indicatiestelling kijkt de gemeente naar de soort voorziening die u aanvraagt. Soms zijn voorzieningen gemeengoed geworden, zoals een verhoogd toilet, thermosstatische kraan, een eenhendelmengkraan, een tweede trapleuning of het aanbrengen van een extra handgreep in de badkamer, bij de trap of bij een deur. Deze woningaanpassingen zijn tegenwoordig vanzelfsprekend en kunnen door iedereen aangeschaft worden. Ze verhogen voor iedereen, met of zonder beperking, het comfort in en om de woning. Deze voorzieningen heten algemeen gebruikelijke voorzieningen. Zulke voorzieningen zijn voor uw eigen rekening en worden niet vergoed via de Wmo. Daarnaast zijn in de Verordening voorzieningen Wmo van de gemeente Best een aantal afspraken vastgelegd over woonvoorzieningen. Een van deze afspraken is, dat wanneer u op leeftijd komt en uw lichamelijke conditie minder goed wordt, u bij een verhuizing naar een woning met trappen en/of alleen een bad niet van de gemeente mag verwachten, dat die uw woningaanpassingen betaalt. Ook heeft u geen recht op een verhuiskostenvergoeding als u op leeftijd bent en u gaat verhuizen naar - 9 -

10 een gelijkvloerse woning. Zo n verhuizing ligt namelijk in de lijn der (levens)verwachting. U kunt zulke verhuiskosten dus zien aankomen en daarvoor geld opzij zetten. Kies uit twee manieren Als u in aanmerking komt voor een woonvoorziening, kiest u zelf hoe deze voorziening geleverd wordt: 1. In natura De gemeente Best geeft u de benodigde hulpmiddelen in bruikleen en verzorgt de benodigde aanpassingen hiervoor in uw woning. 2. Persoonsgebonden Budget (PGB) U ontvangt geld, zodat u de voorziening zelf kunt kopen. Eigen bijdrage U betaalt voor een woonvoorziening een eigen bijdrage. Bij de meeste woonvoorzieningen wordt het eigen bijdrage tarief bepaald door het verstrekte PGB of de verstrekte financiële tegemoetkoming te verdelen over 39 perioden van vier weken (drie jaar). Bij losse woonvoorzieningen die in bruikleen worden verstrekt wordt het eigen bijdrage tarief vastgesteld op het laagste huurtarief dat de gemeente met een leverancier is overeengekomen. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op pagina

11 3. Vervoersvoorziening Voor wie? Soms kunt u door uw leeftijd, ziekte of een beperking geen gebruik meer maken van de gangbare vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de auto. U kunt dan in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening om binnen uw directe woon- en leefomgeving toch familie en kennissen te kunnen bezoeken, boodschappen te kunnen doen en deel te nemen aan gewenste activiteiten. Denkt u bijvoorbeeld aan een scootmobiel of deelname aan het collectief vervoer (Taxbus). Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening via de Wmo moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze voorziening, om wat voor voorziening het gaat en hoe lang u deze voorziening nodig heeft. Dit heet de indicatiestelling. De Wmoklantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. U krijgt in een brief te horen of u in aanmerking komt voor de gevraagde vervoersvoorziening. Dit heet het toekenningsbesluit. Kies uit vier manieren Als u voor een vervoersvoorziening in aanmerking komt, is het afhankelijk van het type voorziening en uw eigen keuze hoe deze voorziening geleverd wordt: 1. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV/Taxbus) U reist met een deeltaxi binnen een bepaalde regio, namelijk maximaal vijf taxbuszones. Deze taxbuszones zijn vergelijkbaar met de zones in het openbaar vervoer. U deelt met meerdere reizigers één taxi. Het is dus mogelijk dat u niet meteen naar uw bestemming reist. Als u in aanmerking komt voor het cvv, ontvangt u een deelnemerspas en betaalt u per rit een eigen aandeel. Voor het vervoer buiten de regio is er een landelijk

12 vervoersysteem (Valys). Dit systeem is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking en er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Wilt u hierover meer weten? Neemt u dan contact op met de Wmo-klantmanager. 2. Individuele voorziening in natura De gemeente geeft u een voorziening in bruikleen, bijvoorbeeld een scootmobiel. 3. Persoonsgebonden Budget (PGB) U ontvangt geld, zodat u de vervoersvoorziening, bijvoorbeeld een scootmobiel of een speciale fiets, zelf kunt kopen. Als u kiest voor een PGB moet u rekening houden met een aantal regels die de gemeente heeft vastgesteld. Deze regels staan in de verordening voorzieningen Wmo van de gemeente Best. Ze gaan bijvoorbeeld over hoe lang de voorziening mee moet gaan en dat u zelf de onderhoud- en reparatiekosten betaalt. Uw Wmo-klantmanager kan u meer vertellen over de regels. 4. Combinatie van voorzieningen Het is mogelijk dat u voor een combinatie van voorzieningen in aanmerkingen komt. Bijvoorbeeld voor collectief vervoer én een scootmobiel. U moet er rekening mee houden dat er dan aparte regels voor u gelden. Uw Wmo-klantmanager kan u daar meer over vertellen. Eigen bijdrage Voor de meeste vervoersvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Bij vervoersvoorzieningen die in eigendom worden verstrekt is de basis voor het eigen bijdrage tarief gelijk aan het laagste aankoopbedrag dat we met een leverancier overeengekomen zijn of, bij afwezigheid van een mantelovereenkomst, het bedrag van de kosten volgens een door het college geaccepteerde offerte. Dit bedrag wordt verdeeld over 39 perioden van vier weken (drie jaar). Bij vervoersvoorzieningen die in bruikleen worden verstrekt wordt het eigen bijdrage tarief vastgesteld op het laagste huurtarief dat de gemeente met een leverancier is overeengekomen. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op pagina

13 4. Rolstoelvoorziening Voor wie? U heeft langdurig (langer dan een half jaar) een lichamelijke beperking waardoor u een rolstoel nodig heeft om u te kunnen verplaatsen en/ of om zelfstandig te kunnen zitten. U kunt daarbij denken aan een transportrolstoel (voor verplaatsingen over korte of (middel)lange afstand) of een rolstoel voor dagelijks zit- en verplaatsingsgebruik. Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor een rolstoelvoorziening via de Wmo moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze voorziening, om wat voor voorziening het gaat en hoe lang u deze voorziening nodig heeft. Dit heet de indicatiestelling. De Wmoklantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. U krijgt in een brief te horen of u in aanmerking komt voor de gevraagde rolstoelvoorziening. Dit heet het toekenningsbesluit. Kies uit twee manieren Als u in aanmerking komt voor een rolstoelvoorziening, kiest u zelf hoe deze voorziening geleverd wordt: 1. In natura De gemeente geeft u een rolstoel in bruikleen. 2. Persoonsgebonden Budget (PGB) U ontvangt geld waarmee u zelf de rolstoel kunt kopen. Als u kiest voor een PGB moet u rekening houden met een aantal regels die de gemeente heeft vastgesteld. Deze regels staan in de verordening voorzieningen Wmo van de gemeente Best. Ze gaan bijvoorbeeld over hoe lang de voorziening mee moet gaan en dat u zelf de onderhoud- en reparatiekosten betaalt. Uw Wmo-klantmanager kan u meer vertellen over de regels

14 Eigen bijdrage Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage. Rolstoelpool Heeft u slechts af en toe een rolstoel nodig? Bijvoorbeeld als u een middag gaat winkelen of een dagje op pad gaat met de (klein)kinderen? Dan kunt u gebruik maken van de rolstoelpool. Het is voor inwoners van Best mogelijk om gratis een rolstoel te lenen. U kunt de rolstoel reserveren en ophalen bij de receptie van Kanidas, Nazarethstraat 10. U kunt daar elke dag terecht van 8 tot 19 uur. U kunt Kanidas ook telefonisch bereiken via (0499) of per via

15 5. Sportvoorziening Voor wie? Wilt u deelnemen aan sportieve activiteiten maar hebt u hiervoor door een beperking een speciaal hulpmiddel nodig dat duurder is dan het gebruikelijke sportattribuut? Dan kunt in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming om dit hulpmiddel aan te schaffen. Het meest voorkomende hulpmiddel is een sportrolstoel. Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor een sportvoorziening via de Wmo moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze voorziening, om wat voor voorziening het gaat en of er sprake is van een serieuze, langdurige sportbeoefening. Dit heet de indicatiestelling. De Wmoklantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. U krijgt in een brief te horen of u in aanmerking komt voor de gevraagde sportvoorziening. Dit heet het toekenningsbesluit. Eén manier Een sportvoorziening wordt altijd toegekend in de vorm van een gemaximeerde financiële vergoeding die nooit meer bedraagt dan de werkelijke kosten. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening voor een periode van drie jaar. Uw Wmo-klantmanager kan u meer vertellen over de regels en de hoogte van de tegemoetkoming. Eigen bijdrage Voor een sportvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage

16 6. Parkeervoorziening Voor wie? U heeft een langdurige (langer dan een half jaar) lichamelijke beperking waardoor u met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt lopen. Of u bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. In beide gevallen kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet er eerst vastgesteld worden of u ook recht heeft op deze voorziening, om wat voor soort voorziening het gaat en hoe lang u die voorziening nodig heeft. Dit heet de indicatiestelling. De Wmo-klantmanager (of in bijzondere omstandigheden een speciale adviseur) doet in principe de indicatiestelling. Hierbij wordt het gespreksverslag (zie pagina 4) als uitgangspunt genomen. Voor het aanvagen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u twee recente, goed gelijkende pasfoto s inleveren. Soorten parkeerkaarten Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten: Bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt; Passagierskaart, als u reist als bijrijder; Een combinatie van een bestuurder- en passagierskaart; Een instellingskaart, bedoeld voor bijvoorbeeld een verpleeghuis. Invalidenparkeerplaats Heeft u een bestuurderskaart én is er in de nabije omgeving van uw woning te weinig parkeerruimte? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een invalidenparkeerplaats. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best. Uw verzoek wordt daarna beoordeeld door de afdeling Uitvoering, Vergunningen van de gemeente Best

17 Kosten voor u Het is mogelijk dat u legeskosten moet betalen voor een parkeervoorziening. Meer informatie hierover treft u aan in de bijlage. In deze bijlage vindt u ook een overzicht van de nu geldende eigen bijdrage tarieven voor andere Wmo-voorzieningen

18 Wij helpen u graag verder De Wmo-klantmanagers helpen u graag verder. U bent van harte welkom bij Bestwijzer. Bezoekadres: Nazarethstraat 173, Best Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur Telefoon: (0499) Website: en welzijn>maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Via deze website kunt u ook een aanmelding voor het gesprek doen. Dit is een uitgave van de gemeente Best. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

19 Aantekeningen

20 Samen leven in de gemeente Best Het Wmo-loket van de gemeente Best maakt deel uit van Bestwijzer. Bestwijzer is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Best en organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op de genoemde terreinen. Bestwijzer, uw weg vinden naar wonen, zorg en welzijn!

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving.

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Samen zoeken naar een oplossing Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis? U wilt familie bezoeken maar u weet niet hoe? Lukt staand douchen niet meer?

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 129165 28 december 2015 Wmo besluit Zoetermeer 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

WMO. Aanpassingen in huis Er is gelukkig heel wat mogelijk UNIT WMO

WMO. Aanpassingen in huis Er is gelukkig heel wat mogelijk UNIT WMO WMO Aanpassingen in huis Er is gelukkig heel wat mogelijk UNIT WMO 4 WMO Aanpassingen in huis Er is gelukkig heel wat mogelijk Door uw leeftijd, een handicap of langdurige ziekte kan het zijn dat u uw

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een Wmo-informatieblad Woonvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs?

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs? Deze brochure is gebaseerd op de via www.rijksoverheid.nl ontsloten informatie over de Wmo alsmede de publicatie Woningaanpassingen van A-Z van Vilans (2011). Andere bronnen zijn de website van de Belastingdienst

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie