Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand wordt kort weergegeven wat onder deze voorzieningen wordt verstaan volgens de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Smallingerland Wie heeft recht Een persoon met een beperking kan voor een individuele voorziening in aanmerking komen indien aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek - het gebruik van het openbaar vervoer of het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken. - zittend verplaatsen in en rond de woning noodzakelijk maken en er geen sprake is van een voorliggende voorziening. - een aanpassing aan de woning noodzakelijk maken. - het voeren van een huishouden bemoeilijken. A. Vervoersvoorziening Een vervoersvoorziening kan bestaan uit: 1. een voorziening in natura in de vorm van: een gesloten buitenwagen een open elektrische buitenwagen (scootmobiel) een ander verplaatsmiddel (bijvoorbeeld een driewielfiets) 2. een tegemoetkoming of een vergoeding in de kosten van: aanpassing van een eigen auto gebruik van een bruikleenauto gebruik van een taxi of eigen auto gebruik van een rolstoeltaxi aanschaf of gebruik van een ander verplaatsmiddel B. Rolstoelen Een rolstoelvoorziening kan bestaan uit: 1. een rolstoel; een handbewogen of elektrische rolstoel 2. een sportrolstoel C. Woonvoorziening Een woonvoorziening kan bestaan uit: 1. tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten 2. woningaanpassingen 3. woonvoorzieningen van niet bouwkundige aard, bv rolstoeltapijt, hulpmiddelen bij het douchen en tilliften (roerende woonvoorzieningen) 4. kosten onderhoud, keuring, reparatie of verwijderen van voorzieningen 5. tijdelijke huisvesting / huurderving D. Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden kan bestaan uit: 1. hulp bij het huishouden in natura 2. een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 1

2 AANVRAGEN Aantal In tabel 1 is het totaal aantal ingediende aanvragen weergegeven over geheel Tevens is aangegeven hoeveel aanvragen zijn toegekend, afgewezen, ingetrokken en nog in behandeling zijn op 31 december Totaal aantal aanvragen In behandeling op 31/12/2012 Aantal aanvragen 2013 Toegekend Afgewezen Ingetrokken In behandeling op 31/12/ Tabel 1 Aantal aanvragen in 2013 Toekenningen en afwijzingen vinden plaats op basis van de criteria die vastgelegd zijn in Rijks- en gemeentelijke regelgeving. De redenen van afwijzing zijn: er is een voorliggende voorziening de kosten zijn algemeen gebruikelijk er zijn geen aantoonbare beperkingen In onderstaande grafiek is het aantal aanvragen per voorziening weergegeven gedurende de jaren 2011 tot en met Hierin is te zien dat het aantal aanvragen voor alle voorzieningen is afgenomen in 2013 t.o.v Met ingang van 1 januari 2013 geldt een eigen bijdrage voor alle klanten met een vervoersvoorziening, woonvoorziening en hulp bij het huishouden 1. Voor nieuwe klanten was deze eigen bijdrage al ingegaan per 1 juli De eigen bijdrage heeft een verlagend effect op het aantal aanvragen vervoersvoorziening 760 woonvoorziening Figuur 1 Aanvragen Wmo 440 Aanvragen Wmo rolstoelvoorziening 319 hulp bij het huishouden Minima krijgen de eigen bijdrage Wmo/AWBZ volledig vergoed via de AV Frieso. Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 2

3 Doorlooptijd De tijd tussen het indienen van een aanvraag en de uiteindelijke beschikking wordt de doorlooptijd genoemd. Hoe sneller de doorlooptijd, hoe sneller de persoon weet waar hij/zij aan toe is. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde doorlooptijden in dagen weergegeven en de spreiding van de doorlooptijden in aantallen. Het betreft hier de formele doorlooptijd (datum eerste aanvraag en datum formele beschikking). Vervoersvoorziening Woonvoorziening Rolstoelvoorziening Hulp bij het huishouden Gemiddelde doorlooptijden (dagen) Gemiddelde doorlooptijd 2013 Gemiddelde doorlooptijd 2012 Gemiddelde doorlooptijd 2011 Spreiding van de doorlooptijden in dagen 136 (21%) 57 (16%) 25 (10%) 308 (33%) dagen 118 (18%) 60 (17%) 53 (20%) 219 (24%) dagen 118 (18%) 73 (20%) 50 (19%) 152 (17%) dagen 179 (28%) 98 (27%) 80 (31%) 193 (21%) > 60 dagen 90 (14%) 72 (20%) 53 (20%) 48 (5%) Totaal 641 (100%) 360 (100%) 261 (100%) 920 (100%) Tabel 2 Gemiddelde doorlooptijd en spreiding In bovenstaande tabel is te zien dat alle doorlooptijden, met uitzondering van de doorlooptijd van hulp bij het huishouden, zijn gedaald ten opzichte van De doorlooptijd van hulp bij het huishouden is gelijk gebleven ten opzichte van De doorlooptijd is niet alleen afhankelijk van het aantal aanvragen, maar ook van de complexiteit van de aanvraag. Bij veel aanvraagprocedures moet een extern, onafhankelijk medisch advies worden opgevraagd. Ook vraagt het zorgvuldig passen en meten van sommige voorzieningen veel tijd. Dit leidt tot langere doorlooptijden. Overigens is het vaak zo dat de voorziening of het hulpmiddel al is geleverd voordat de aanvraag formeel is afgerond. Er vindt geen overschrijding plaats van de wettelijke afhandelingstermijnen. Een voorbeeld: een persoon dient een aanvraag in voor een rolstoel. Deze persoon krijgt dan de rolstoel in huis voor een proefperiode. De persoon kan in deze proefperiode de rolstoel uitproberen. Indien de rolstoel niet voldoet krijgt de persoon een andere rolstoel. Dit gaat net zo lang door totdat de rolstoel helemaal voldoet. En pas als de rolstoel helemaal voldoet wordt de aanvraag afgesloten. Het kan hierdoor lijken alsof er heel lang niets gebeurt met een aanvraag, maar niets is minder waar. UITSTAANDE VOORZIENINGEN Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 3

4 In tabel 3 is het aantal uitstaande voorzieningen afgezet tegen de uitstaande voorzieningen in voorgaande jaren. Uitstaande voorzieningen / indicaties Soort voorziening Vervoerskosten vergoeding Vervoersvoorziening Roerende woonvoorziening Rolstoelvoorziening Hulp bij het huishouden HH1 (eenvoudige thuishulp) HH2 (complexe thuishulp) Persoonsgebonden budget Tabel 3 Aantal uitstaande voorzieningen / indicaties Het aantal personen, dat een vervoerskosten vergoeding, roerende woonvoorziening en hulp bij het huishouden krijgt, is in 2013 gedaald. Bij hulp bij het huishouden is al jaren een kleine verschuiving te zien tussen HH1 en HH2: het aantal personen dat HH1 krijgt stijgt, terwijl het aantal personen dat HH2 krijgt daalt. Het totaal aantal klanten dat hulp bij het huishouden krijgt is gedaald. Ook dit is een trendmatige beweging die zich al jaren voordoet. Met ingang van 1 januari 2013 geldt een eigen bijdrage voor alle klanten met een vervoersvoorziening, woonvoorziening en hulp bij het huishouden (voor hulp bij het huishouden gold altijd al een eigen bijdrage) 2. Voor nieuwe klanten was deze eigen bijdrage al ingegaan per 1 juli De eigen bijdrage heeft een verlagend effect op het aantal uitstaande voorzieningen. Het aantal klanten dat gebruik maakt van een vervoersvoorziening en rolstoelvoorziening is gestegen. Het aantal klanten van deze voorzieningen schommelt al jaren rondom dit aantal. De kosten van rolstoelvoorzieningen zijn wel gedaald (zie tabel 5) omdat de inkoop van deze hulpmiddelen goedkoper is geworden. 2 Minima krijgen de eigen bijdrage Wmo/AWBZ volledig vergoed via de AV Frieso. Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 4

5 Aantal personen Het kan zijn dat een persoon gebruik maakt van meerdere voorzieningen. In de volgende grafiek is weergegeven hoeveel personen gebruik maken van meerdere voorzieningen. Aantal voorzieningen per persoon voorziening 2 voorzieningen 3 voorzieningen 4 voorzieningen 113 Figuur 2 Aantal voorzieningen per persoon In de grafiek is te zien dat de meeste personen (1.666) gebruik maken van 1 soort voorziening. Binnen 1 soort voorziening kunnen meerdere voorzieningen zijn verstrekt. Bijvoorbeeld iemand heeft een scootmobiel en maakt gebruik van de rolstoeltaxi. Er zijn 113 personen die gebruik maken van alle soorten voorzieningen. Dit zijn: vervoersvoorziening, woonvoorziening, een rolstoelvoorziening en hulp bij het huishouden. Indien hulp bij het huishouden in urenklassen wordt weergegeven laat dit het volgende beeld zien: Hulp bij het huishouden Klasse 1: 0 t/m 1,9 uur per week 7,2% 7,7% Klasse 2: 2 t/m 3,9 uur per week 59,1% 59,9% Klasse 3: 4 t/m 6,9 uur per week 32,2% 31.4% Klasse 4: 7 tot 9,9 uur per week 0,8% 0,5% Klasse 5: 10 t/m 12,9 uur per week 0,5% 0,3% Klasse 6: 13 t/m 15,9 uur per week 0,1% 0,1% Tabel 4 Percentage hulp bij het huishouden per klasse De spreiding over de klassen blijft de afgelopen jaren constant. Hier zitten geen grote afwijkingen in. De meeste personen (ruim 90%) worden in klasse 2 en 3 geïndiceerd. De indicatie vindt plaats op basis van de protocollen huishoudelijke verzorging en gebruikelijke zorg van het CIZ. Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 5

6 FINANCIËN De kosten die gemoeid zijn met bovenstaande voorzieningen zijn weergegeven in onderstaand overzicht: Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 Huishoudelijke zorg HH1 en HH Persoonsgebonden budget Eigen bijdrage hulp bij het huishouden Voorziening gehandicapten Rolstoelen vervoersvoorzieningen woonvoorzieningen Eigen bijdrage voorziening gehandicapten Specifieke uitkeringen Wmo Vervoersvoorziening BBAG (ZuidOostZorg en Talant) Uitvoeringskosten Uitvoeringkosten Totale kosten Wmo Tabel 5 Kosten Wmo 2013 In 2013 is er in totaal minder uitgegeven dan begroot. De volgende posten wijken af van de begroting: Eigen bijdrage huishoudelijke hulp, ca minder ontvangen dan begroot. Met ingang van 2013 geldt ook een eigen bijdrage op vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. De volledige eigen bijdrage is begroot op deze kostenplaats (eigen bijdrage huishoudelijke hulp). Van het CBS moet de eigen bijdrage gesplitst worden tussen huishoudelijke hulp en voorziening gehandicapten. Een gedeelte van de ontvangen eigen bijdrage is geboekt op eigen bijdrage voorziening gehandicapten. Hier was niks begroot. In totaal is er minder binnen gekomen dan begroot. Vervoersvoorzieningen, ca minder uitgegeven dan begroot. In 2013 is minder uitgegeven aan scootmobielen en aan andere verplaatsingsmiddelen (bijvoorbeeld een driewielfiets). Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 6

7 Eigen bijdrage voorziening gehandicapten, ca meer ontvangen dan begroot. Zie de toelichting onder eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De overige posten zijn in lijn met de begroting. LOKETONTWIKKELING In 2013 heeft het Wmo-loket gemiddeld 544 klantcontacten per maand gehad. Dit ten opzichte van een gemiddeld klantencontact van 563 in 2012 per maand. Ongeveer 51% van de contacten vindt plaats via de telefoon, 20% van de contacten vindt in het loket zelf plaats en circa 29% van de personen zoekt schriftelijk contact met het Wmo-loket. In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal klantcontacten weergegeven. Contacten Wmo loket januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Figuur 3 Contacten Wmo loket In 2011 is gestart met het afleggen van huisbezoeken. Deze huisbezoeken zijn in 2012 en 2013 uitgebreid. De consulenten worden hiervoor uitgebreid getraind, zowel individueel als in groepsverband. In 2013 zijn 336 huisbezoeken afgelegd. Dit in vergelijking met 210 huisbezoeken in Na het afleggen van een huisbezoek krijgt de klant een zogenaamde tevredendheidskaart. Klanten kunnen deze tevredenheidskaart anoniem opsturen i.v.m. de tevredenheid over het bezoek en het gesprek. Uit deze tevredenheidskaarten blijkt dat de huisbezoeken door de klanten erg worden gewaardeerd. In totaal zijn 150 tevredenheidskaarten terug gestuurd met een gemiddeld cijfer van 8,6. Dit is een erg goed resultaat! ONTWIKKELINGEN Voor het jaar 2014 zelf zijn er weinig ontwikkelingen te verwachten staat volledig in het teken van de voorbereiding op de decentralisatie van de extramurale AWBZ-zorg met ingang van 1 januari In 2014 wordt het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) behandeld. Dit zal vanaf 2015 een behoorlijke impact hebben op het Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 7

8 Wmo-beleid van de gemeente Smallingerland. Nadat het wetsvoorstel wet is geworden zal in het vierde kwartaal een voorstel aan de raad worden voorbereid voor een nieuwe verordening Wmo 2015 met daarin de keuzemogelijkheden voor het Wmo-beleid van de gemeente. In 2014 is de scholing van de Wmo-consulenten ook op deze ontwikkelingen ingericht: voorbereiding op de nieuwe taken en veranderende wetgeving. Ook zijn er diverse werkbezoeken gepland bij onder meer aanbieders van begeleiding zodat met goede kennis van de doelgroep en bijbehorende ondersteuning de Wmo 2015 van start kan gaan in onze gemeente. Bestaande en nieuwe cliënten ontvangen in 2014 op gezette tijden informatie over de veranderingen zodat onzekerheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. We zijn hierin wel afhankelijk van het late rijksbeleid, maar zullen de cliënten wel zo goed mogelijk voorlichten. Jaarverslag individuele voorzieningen Wmo 2013, Sociale Zaken Pagina 8

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

WMO MONITOR KWARTAAL : Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR KWARTAAL : Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR KWARTAAL 4 211: Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De totale overschrijding van de budgetten is in de loop van 211 teruggelopen en komt uit op 272.756. Na het tweede kwartaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 158 16 januari 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 129 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; 9 februari 2018 besluit

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018 Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018 Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO)... 8 WMO - Hulpmiddelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

GEMEENTE WORMERLAND 2014

GEMEENTE WORMERLAND 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sint Anthonis. Nr. CVDR329216_1 3 oktober 2017 Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per 25-01-2019. Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO -

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 4e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 6 3. Overzicht kosten HO... 7 4. Overzicht kosten

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010 01 januari 2010 CONCEPT 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 2e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 2e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 2e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 8 3. Overzicht kosten HH... 10 4. Overzicht

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013 Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo Versie PHO 22 mei Agendapunt 3 Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal Advies Gemeente Montfoort: Advies is om de niet bij te stellen. De stand van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget CVDR Officiële uitgave van Delfzijl. Nr. CVDR96698_1 12 september 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2010 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, CVDR Officiële uitgave van Capelle aan den IJssel. Nr. CVDR427272_1 1 mei 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014 CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR325435_1 7 november 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Inkomen en peilar 1.Onder

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Individuele verstrekkingen Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond 10 maart Hier komt ook tekst 2016 Uitgangspunt Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de gemeente een

Nadere informatie

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015 Beleidsregels Verordening Wmo 2015 Burgemeester en wethouders van Leusden gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Het Drechtstedenbestuur, gelet op de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning; de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem CVDR Officiële uitgave van Kaag en Braassem. Nr. CVDR323577_1 17 oktober 2017 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem Burgemeester en wethouders van Kaag en

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kaag en Braassem. Nr. 9852 26 februari 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 8750 15 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Financiële Bijlage bij Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2015

1. Financiële Bijlage bij Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2015 1. Financiële Bijlage bij Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2015 1 Hoogte persoonsgebonden budget (tabel 1 t/m 5) Tabel 1 Persoonsgebonden budget Begeleiding individueel Artikel 13 en artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2018

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Strijen Nr. 7212 11 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2018 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen,

Nadere informatie

Financieel Besluit. sociaal domein. Gemeente Oude IJsselstreek

Financieel Besluit. sociaal domein. Gemeente Oude IJsselstreek Financieel Besluit sociaal domein Gemeente Oude IJsselstreek 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; Gelet op artikel 2.7, 2.8,3.7,4.4 en 7.1 van de Verordening Sociaal domein

Nadere informatie