Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening."

Transcriptie

1 Cliënt tevredenheidsonderzoek

2 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden die zorg ontvangen van een thuiszorgorganisatie of een andere zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis). De vragenlijst heeft betrekking op de periode van 1 Juni 2014 tot 1 Juni De vragenlijst bestaat uit 75 vragen waarin alle aspecten omtrent de verleende zorg van de afgelopen 12 maanden worden getoetst naar tevredenheid. 30 respondenten die zorg hebben ontvangen van Olcea in de afgelopen 12 maanden hebben de vragenlijst ingevuld. In dit verslag worden uit alle onderdelen conclusies getrokken en de resultaten worden in grafieken en tabellen weergegeven. 2 Uitkomsten laten over het algemeen een positief beeld zien over Olcea in de ogen van de cliënt. Olcea scoort gemiddeld een 7.7 en Olcea s zorgverleners een 8.6. Aandachtspunten waar Olcea zich meer op wil richten is het beter voorlichten van de cliënt (bijvoorbeeld zaken als cliëntenraad, telefoonnummers in geval van nood, contactpersoon binnen Olcea). Er is ook gebleken dat veel ondervraagden zich soms eenzaam voelen. Olcea zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor meer persoonlijke aandacht voor de cliënt. Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

3 1. Introductie (vragenlijst nrs. 1 t/m 7) Thuiszorg van Olcea in de afgelopen 12 maanden Vraag 1 Kreeg u in de afgelopen 12 maanden thuiszorg van Olcea? Alle 30 respondenten hebben in de afgelopen 12 maanden zorg van Olcea ontvangen. Aantal jaren in zorg bij Olcea 3 Vraag 2 Hoe lang krijgt u al zorg van Olcea? De meeste respondenten zijn langer dan 1 jaar in zorg bij Olcea (73%). Huishoudelijke hulp Vraag 3 Krijgt u hulp bij het huishouden (hulp bij schoonmaken, de was, boodschappen enz.)? En zo ja, hoeveel uren per week? 60% van de respondenten maakt gebruik van de dienst huishoudelijke hulp (HH) Persoonlijke verzorging Vraag 4 Krijgt u persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden enz.)? En zo ja, hoeveel uren per week? Alle respondenten (100%) maken gebruik van de dienst Persoonlijke verzorging (PV). De meeste mensen (37%) tussen de 2 en 3,9 uur. Verpleegkundige zorg Vraag 5 Krijgt u verpleegkundige zorg (wondverzorging, injecties, enz.)? En zo ja,hoeveel uren per week?

4 20% van de ondervraagden maakt gebruik van verpleegkundige zorg (VP) Ondersteunende en/of activerende begeleiding Vraag 6 Krijgt u ondersteunende of activerende begeleiding? En zo ja, hoeveel uren per week? Bijna de helft van de respondenten ontvangt ondersteunende en/of activerende begeleiding (52%). 4 Redenen voor thuiszorg Vraag 7 Waarom krijgt u thuiszorg? De voornaamste reden voor mensen om thuiszorg te ontvangen, is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 2. Afspraken over de thuiszorg (vragenlijst nrs. 8 t/m 12) Schriftelijke afspraken zorg Vraag 8 Heeft u schriftelijke afspraken over uw zorg? (welke zorg, per wanneer, van wie, hoe vaak, op welke dagen/tijden enz) De meeste cliënten (74%) hebben aangegeven schriftelijke afspraken te hebben met Olcea over de zorg. Tevreden over afspraken met Olcea Vraag 9 Komt Olcea de afspraken over de zorg goed na? De meeste respondenten (90%) zijn tevreden over de naleving van gemaakte afspraken.

5 Meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg Vraag 10 Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over de soort taken en werkzaamheden) De meeste respondenten hebben aangegeven meestal (37%) of altijd (50%) mee te kunnen beslissen over de inhoud van de thuiszorg die ze krijgen (denk hierbij aan soort taken werkzaamheden). 5 Meebeslissen over de tijdstippen en dagen thuiszorg Vraag 11 Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? Alle cliënten hebben aangegeven meestal (52%) of altijd (48%) te kunnen meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop ze zorg ontvangen. Meebeslissen over van welke zorgverlener zorg wordt ontvangen Vraag 12 kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) De meeste cliënten hebben aangegeven meestal (34%) of altijd (55%) te kunnen meebeslissen over de zorgverlener van wie ze zorg ontvangen. Informatievoorziening voor de cliënt 3. Informatie over de ontvangen zorg (vragenlijst nrs. 13 t/m 23) Vraag 13 Geeft Olcea u voldoende informatie over wat zij voor u kunnen doen? (de mogelijkheden voor zorg thuis, het dienstenpakket, enz) 76% van de cliënten hebben aangegeven tevreden te zijn over de informatievoorziening van Olcea. Voldoende informatie over de rechten van de cliënt

6 Vraag 14 Geeft Olcea u voldoende informatie ove ruw rechten? (bijv dat u mag meebeslissen over uw zorg en dat u kunt klagen) De meeste cliënten (69%) hebben aangegeven tevreden te zijn over de informatievoorziening van Olcea m.b.t. hun rechten. Voldoende informatie over wat er van de cliënt wordt verwacht Vraag 15 Geeft Olcea u voldoende informatie over wat er van ú wordt verwacht? (wat u in huis moet hebben, uw eigen bijdrage, enz) 6 66% van de cliënten hebben aangegeven tevreden te zijn over de hoeveelheid informatie omtrent wat er van hun wordt verwacht. Cliëntenraad Olcea Vraag 16 Is er een cliëntenraad? Het overgrote deel (86%) van de respondenten geeft aan niet te weten of er een cliëntenraad is. Duidelijkheid over brieven en brochures van Olcea Vraag 17 Begrijpt u de brieven en brochures of folders van Olcea? Veel cliënten (74%) hebben aangegeven dat zij vaak de brieven en/of brochures van Olcea niet begrijpen. Bereikbaarheid contactpersoon van Olcea voor vragen en problemen Vraag 18 Weet u bij wie u met uw vragen en problemen tercht kunt bij Olcea? Alhoewel bijna de helft (45%) het duidelijk vindt bij wie ze terecht kunnen voor problemen, zijn er ook een aantal cliënten die niet goed weten bij wie ze terecht kunnen (meestal 24% en soms 21%). Openheid Olcea voor wensen van de cliënt Vraag 19 Staat Olcea voldoende open voor uw wensen?

7 De meeste cliënten (30% meestal en 47% altijd) vinden dat Olcea voldoende open staat voor hun wensen. Reactie Olcea op vragen of suggesties Vraag 20 Vindt u dat Olcea (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? De meeste cliënten (23% meestal en 47% altijd) hebben aangegeven tevreden te zijn over de reactie van Olcea omtrent vragen en suggesties. 7 Vragen over tevredenheid zorg Vraag 21 Vragen uw zorgverleners of u tevreden bent over de zorg? De meeste cliënten (27% meestal en 70% altijd) hebben aangegeven tevreden te zijn over de betrokkenheid van de zorgverleners. Contact met de zorgverlener Vraag 22 Kunt u met uw zorgverleners praten als iets niet goed is gegaan? Veruit de meeste cliënten hebben aangegeven altijd (>80%) te kunnen praten met hun zorgverleners indien iets niet goed is gegaan. Antwoord zorgverleners op de vragen van de cliënt Vraag 23 Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Een ruime meerderheid (>70%) geeft aan dat zorgverleners hun vragen goed beantwoorden.

8 4. De bereikbaarheid van Olcea (vragenlijst nrs. 24 t/m 27) Telefonische bereikbaarheid Olcea (overdag) Vraag 24 kunt u Olcea overdag telefonisch goed bereiken(van 9 tot 17 uur)? De meeste cliënten hebben aangegeven Olcea altijd goed te kunnen bereiken (40%). Telefonische bereikbaarheid Olcea (buiten kantooruren) 8 Vraag 25 kunt u Olcea buiten kantooruren goed bereiken? ( s avonds, s nachts, in het weekeinde) Het overgrote deel van de cliënten heeft geen ervaring met telefonisch contact buiten de kantooruren. Bereikbaarheid contactpersoon Olcea Vraag 26 Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij Olcea telefonisch bereikbaar is? 70 % van de ondervraagden geeft aan te weten hoe en wanneer hun contactpersoon bij Olcea telefonisch bereikbaar is. Terugbellen Olcea na bericht van de cliënt Vraag 27 Als u een bericht achterlaat bij Olcea, wordt u dan binnen één werkdag teruggebeld? De meeste cliënten (43%) hebben aangegeven geen ervaring te hebben met het terugbellen door Olcea. 30% geeft aan soms binnen 1 werkdag te worden teruggebeld.

9 5. Zorgverleners van Olcea en vervanging (vragenlijst nrs. 28 t/m 31) Verschillende zorgverleners bij de cliënt thuis Vraag 28 wat vindt u van het aantal verschillende zorgverleners dat bij u langskomt? De meeste cliënten (83%) hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over het verschil tussen zorgverleners dat bij hen over de vloer komt. 9 Berichtgeving in geval van afwezigheid zorgverlener Vraag 29 Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? De meeste cliënten hebben aangegeven meestal of altijd (80%) tijdig te horen wanneer een zorgverlener op vakantie gaat. Vervanging zorgverlener in geval van ziekte Vraag 30 Wordt vervanging goed geregeld als een zorgverlener ziek of vrij is? Ook geven de meeste cliënten aan dat meestal of altijd (77%) de vervanging goed is geregeld in het geval een zorgverlener vrij of ziek is. Zorgverleners en hun taken en werkzaamheden Vraag 31 Zijn de vervangende zorgverleners goed op de hoogte van hun taken en werkzaamheden? De meeste cliënten geven aan dat vervangers altijd goed op de hoogte zijn over taken en werkzaamheden (63%).

10 . Professionaliteit van uw zorgverleners (vragenlijst nrs. 32 t/m 41) Vakkundigheid personeel Olcea Vraag 32 Werken de zorgverleners vakkundig? Volgens de respondenten gaan zorgverleners altijd (66%) of meestal (34%) vakkundig te werk Aandacht van zorgverleners voor de cliënt Vraag 33 Nemen de zorgverleners u serieus? 10 Volgens de respondenten nemen zorgverleners de cliënt altijd (87%) of meestal (13%) serieus. Betrokkenheid zorgverleners met de situatie van de cliënt Vraag 34 Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? Volgens de respondenten zijn zorgverleners altijd (66%) of meestal (33%) goed op de hoogte van de conditie van de cliënt. Samenwerking zorgverleners met andere hulpverleners Vraag 35 Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij bijv. aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeur of dietiste Volgens de respondenten wordt er meestal (43%) of altijd (50%) samengewerkt tussen de zorgverleners en andere hulpverleners. Beleefdheid zorgverleners Vraag 36 Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? Volgens de respondenten zijn zorgverleners van Olcea altijd (97%) beleefd. Aandacht voor de cliënt

11 Vraag 38 Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? Zorgverleners bieden altijd (100%) een luisterend oor wanneer nodig. Afspraken werkzaamheden Vraag 39 Houden de zorgverleners zich goed aan de afgesproken werkzaamheden (komt het werk af)? 11 Volgens de respondenten houden zorgverleners zich altijd (70%) of meestal (27%) goed aan de afspraken. Zorgvuldigheid van de zorgverleners voor de spullen van de cliënt Vraag 40 Gaan de zorgverleners zorgvuldig om met uw spullen (meubels, servies, kleding enz)? Volgens de respondenten gaan zorgverleners altijd (80%) of meestal (20%) zorgvuldig om met hun spullen. Vertrouwen zorgverleners Vraag 41 Vertrouwt u de zorgverleners? Veruit de meeste respondenten hebben volledig vertrouwen in de zorgverlener (90%). 7. Verzorging en gezondheid van de cliënt (vragenlijst nrs. 42 t/m 47) Tevredenheid Persoonlijke Verzorging Vraag 42 Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? (bijv. hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen enz) De meeste cliënten krijgen altijd de persoonlijke verzorging wanneer zij dat willen (83%).

12 Aandacht voor de cliënt Vraag 44 Houden uw zorgverleners voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Volgens de respondenten houden zorgverleners altijd (83%) of meestal (17%) rekening met de leefbaarheid van de cliënt. Aandacht voor de gezondheid van de cliënt Vraag 45 Letten of wijzen uw zorgverleners op veranderingen in uw gezondheid? 12 Volgens de respondenten letten de meeste zorgverleners altijd op eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie (77%). Aandacht voor het medicijngebruik van de cliënt Vraag 46 Letten uw zorgverleners erop dat u uw medicijnen goed inneemt? (dat u voorgeschreven medicijnen op de juiste tijd en manier inneemt) De meeste cliënten, waarbij van toepassing, geven aan dat zorgverleners altijd goed opletten of zij hun medicijnen goed innemen. Aandacht voor de gezondheidsklachten van de cliënt Vraag 47 Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? Volgens de respondenten nemen zorgverleners altijd (83%) of meestal (13%) de klachten serieus. 8. Veiligheid van de cliënt (vragenlijst nrs. 48 t/m 51) Aandacht voor de veiligheid van de cliënt Vraag 48 Hebben uw zorgverleners aandacht voor uw veiligheid en het voorkomen van ongelukken in en om het huis? (bijv. door te letten op losliggende matjes/kleedjes)

13 Volgens de respondenten hebben zorgverleners altijd (67%) of meestal (17%) aandacht voor de veiligheid en voorkomen van ongelukken. Informatie over mogelijkheden voor woningaanpassingen voor de cliënt Vraag 49 Vertellen uw zorgverleners u over mogelijkheden voor woningaanpassingen of hulpmiddelen? 13 Volgens de respondenten vertellen zorgverleners in de meeste gevallen (73% Ja) over verschillende mogelijkheden voor de cliënt. Aandacht voor de houdbaarheid van eten en drinken bij de cliënt thuis Vraag 50 Letten uw zorgverleners op de houdbaarheid van eten en drinken? (om ziekte te voorkomen) Volgens de respondenten houden zorgverleners in de meeste gevallen de houdbaarheid van eten en drinken goed in de gaten. Informatie over handelingen in geval van nood Vraag 51 Heeft Olcea met u afgesproken wat u in geval van nood moet doen? (welk telefoonnummer u kunt bellen, wanneer en hoe u de alarmering gebruikt, enz) De meeste respondenten (70%) geven aan dat er is afgesproken wat te doen in geval van nood. 9. Privacy van de cliënt (vragenlijst nrs. 52 en 53) Thuissituatie cliënt Vraag 52 Voelt u zich thuis in uw eigen woning? De meeste respondenten voelen zich thuis in hun eigen woning (79%).

14 Veiligheidsgevoel van de cliënt Vraag 53 Voelt u zich veilig en op uw gemak in aanwezigheid van de zorgverlener(s)? Het merendeel geeft ook aan zich altijd (79%) of meestal (21%) veilig te voelen in het gezelschap van een zorgverlener. 10. Zelfstandigheid en activiteiten van de cliënt (vragenlijst nrs. 54 t/m 62) 14 Zelfredzaamheid door thuiszorg in het dagelijkse leven Vraag 54 Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijkse leven? Volgens de respondenten kunnen zij zich altijd (47%) of meestal (47%) goed redden in het dagelijks leven met thuiszorg. Dagindeling van de cliënt Vraag 55 Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet? Volgens de respondenten kunnen zij altijd (38%) of meestal (34%) zelf bepalen hoe hun dag eruit ziet. Tevredenheid over de tijdsindeling van de thuiszorg Vraag 56 Schikken de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? Volgens de respondenten schikken de tijdstippen waarop zij zorg krijgen altijd (53%) of meestal (43%). Mogelijkheid om thuiszorg op een ander tijdstip te ontvangen Vraag 57 Kunt u de thuiszorg gemakkelijk op een ander tijdstip of een andere dag krijgen?

15 Volgens de respondenten is de thuiszorg goed in te delen (60% Ja). Mogelijkheid voor de cliënt om dingen te doen naar zijn/haar wens Vraag 58 Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? Volgens de respondenten kunnen zij altijd (27%) of meestal (47%) dingen doen die zij belangrijk vinden. Mobiliteit cliënt thuis 15 Vraag 59 Kunt u komen waar u wilt in huis? Ongeveer de helft van de respondenten is altijd mobiel in huis. De andere helft is niet altijd mobiel in huis. Hulp in de omgeving van de cliënt Vraag 60 Is er hulp van zorgverleners, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? (naar buiten,bezoek aan anderen, uitstapjes, activiteiten enz) Volgens de respondenten is er meestel (20%) of altijd (37%) hulp van zorgverleners, vrijwilligers, of naasten indien zij ergens naartoe willen. 30% geeft aan soms hulp te ontvangen hierbij. Hulp voor activiteiten buitenshuis Vraag 61 Helpt uw zorgverlener voldoende bij het vinden van mogelijkheden voor dagbesteding, sociale contacten en activiteiten? Volgens de respondenten ontvangen zij waar van toepassing altijd (50%) of meestal (17%) informatie over activiteiten. Hulp bij regelzaken voor de cliënt Vraag 62 Helpt uw zorgverlener u voldoende bij regelzaken? (telefoneren, formulieren invullen, regelen van hulp(middelen) of financiële zaken enz)

16 Volgens de respondenten helpt de zorgverlener in de meeste gevallen bij alle regelzaken. 11. Overige zaken (vragenlijst nrs. 63 t/m 65) Eenzaamheidsgevoel cliënt Vraag 63 Voelt u zich eenzaam? 16 Bijna de helft van de cliënten geeft aan zich soms (47%) eenzaam te voelen. Aandacht voor de cliënt Vraag 64 Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Volgens de respondenten hebben zorgverleners altijd (63%) of meestal (34%) voldoende aandacht voor de situatie van de cliënt. Emotionele ondersteuning voor de cliënt Vraag 65 Biedt uw zorgverlener voldoende emotionele ondersteuning als gesprekspartner of luisterend oor? Volgens de respondenten bieden zorgverleners altijd (57%) of meestal (33%) voldoende emotionele ondersteuning. 12. Beoordelingen cliënten over Olcea (vragenlijst nrs. 66 en 67) Beoordeling Olcea (schaal 1 t/m 10) Vraag 66 Welk cijfer geeft u Olcea? Een 0 betekent: heel slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Gemiddeld beoordelen de cliënten Olcea met een 7.7 op een schaal van 1 t/m 10.

17 Cijfer voor de zorgverleners van Olcea (schaal 1 t/m 10) Vraag 67 Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Gemiddeld beoordelen de cliënten de zorgverleners Olcea met een 8.6 op een schaal van 1 t/m Persoonlijke gegevens cliënten (vragenlijst nrs. 68 t/m 75) Woonplaats cliënt Vraag 68 Wat is uw woonplaats? De meeste ondervraagden komen uit Enschede (57%). Opleiding cliënt Vraag 71 wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift) De meeste ondervraagden (83%) hebben geen opleiding gevolgd. Gezondheid cliënt Vraag 72 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? De meeste ondervraagden (48%) hebben een matige gezondheid. Hulp bij het invullen van de vragenlijst Vraag 73 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? De meeste ondervraagden (90%) hebben hulp gehad bij het invullen van de vragenlijst (bv. Vertalen).

18 Hulp bij het invullen van de vragenlijst Vraag 74 Door wie bent u geholpen bij het invullen van de vragenlijst? (U mag meer dan één vakje aankruisen) De meeste ondervraagden (56%) zijn of door de zorgverleners of door een familielid geholpen. Manier van hulp bij het invullen van de vragenlijst Vraag 75 Hoe heeft die persoon u geholpen? (U mag meer dan één vakje aankruisen) 18 De meeste ondervraagden (70%) geven aan dat de vragen zijn vertaald naar de eigen taal.

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. ROZA Zorg (zonder exclusie) September 2010

Rapport CQI-meting. ROZA Zorg (zonder exclusie) September 2010 Rapport CQI-meting ROZA Zorg (zonder exclusie) Versie 1.0.0 September 2010 Dhr. K.Y.J Volkers ZT02 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek voor ROZA Zorg. Het onderzoek brengt

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Eindrapport cliëntenraadpleging met CQ-Index Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden

Eindrapport cliëntenraadpleging met CQ-Index Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden Eindrapport cliëntenraadpleging met CQ-Index Januari 2008 Cliënt & Kwaliteit 2008 Cliënt & Kwaliteit, Postbus 2121, 3500 GC UTRECHT Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T augustus - september 21 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De Normen voor Verantwoorde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.M. Kleefstra drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A.

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg Intens December 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding voor de meting... 2 1.2 Aanpak onderzoek... 2 1.3 Responsanalyse... 4 1.4 Rapportage... 4 2 Resultaten...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark Meting 2017 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

2 De ontvangen huishoudelijke hulp

2 De ontvangen huishoudelijke hulp 2 De ontvangen huishoudelijke hulp 01. Volgens onze gegevens heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp bij het huishouden ontvangen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Is dat juist? (n=301) nee -> einde vragenlijst

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Enquête kwaliteit van de dienstverlening. van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou

Enquête kwaliteit van de dienstverlening. van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou Enquête kwaliteit van de dienstverlening van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou November 07 Inleiding De enquête is opgesteld door de koepel van zorgorganisaties Actiz en aangevuld met enkele specifieke

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. de Kroon M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. A.C.M.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Gemeten met de CQI index Versie: December Alle rechten voorbehouden Zorg&Co Parallelweg 42 6221 BD Maastricht Tel. 088-0405900 info@zorgenco.nl

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging ambulante begeleiding Actie Zorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging ambulante begeleiding Actie Zorg Uitkomsten cliëntenraadpleging ambulante begeleiding Actie Zorg september december 14 Inhoudsopgave DEEL I... 5 Inleiding... 5 1 Cliëntenraadpleging ambulante begeleiding... 7 1.1 De vragen... 7 1. De

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein juni - juli 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 3.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN UW PARTNER? Wat is de naam en roepnaam van uw partner: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling van

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Steinmetz l de Compaan Rubroek oktober december Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek augustus/september 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE ZORGVRAGER? Wat is de naam en roepnaam van de zorgvrager: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, mei 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging ZAB Nederland juni 2008 cliëntenraadpleging Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging 2 KLANQ Cliëntenraadpleging ZAB Nederland, 2008 KLANQ Inhoud Inhoud...4 Ten geleide...6

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel maart - mei 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek 6 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 3 Over het onderzoek pag. 3 Respons en kenmerken respondenten pag. 3 Afspraken over de begeleiding en dagbesteding pag. 4 Communicatie met de

Nadere informatie

Interdisciplinaire Afdeling

Interdisciplinaire Afdeling Interdisciplinaire Afdeling U bent opgenomen op de Interdisciplinaire Afdeling, een afdeling in Rijnstate Arnhem speciaal voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

De Schakel Bankrekening: NL92RABO AW Best AGB-code

De Schakel Bankrekening: NL92RABO AW Best   AGB-code De Huisartsenpraktijk. 1. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de huisartsenpraktijk? 1 keer 10% 5-9 keer 45% 2-4 keer 20% 10 keer

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis. De Zorgcirkel. mei juni 2017

Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis. De Zorgcirkel. mei juni 2017 Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zorgcirkel mei juni 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot

Nadere informatie