Toetsen. 9 juni WISA helpdesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsen. 9 juni WISA helpdesk"

Transcriptie

1 Toetsen 9 juni 2016 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Toetsen Inleiding Voorbereidend werk Officiële Leergebieden en Leerdomeinen Ingerichte Leergebieden en Leerdomeinen Ingerichte leergebieden Ingerichte leerdomeinen Beheren rapportperiodes Aanmaken van profiel Aanmaken van gebruikers Koppelen van leerlingen aan personeelsleden Individueel In groep Mijn groepen individueel per instelling Mijn groepen individueel alle instellingen Mijn groepen in groep Overzetten leerlinggroepen van leerkrachten Toetsquotering dmv symbolen : definiëren van de symbolen Kast voor bewaren toetsen Toetsen en punten voor rapport nakijken Afgedrukte toetsrapporten in kast plaatsen Hoofdstuk voor de leerkracht Mijn leerlinggroepen Mijn toetsen Toetsquotering dmv punten Toetsquotering dmv letters Toetsquotering dmv symbolen Leergebied resultaten ingeven Ingave rapportcommentaar Rapport afdrukken Overzicht resultaten per periodes

3 1 Toetsen 1.1 Inleiding Via de toetsenmodule kunnen basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs rapporten maken. Het toetsenmodel is een alternatief voor de uitgebreidere rapportenmodule die gebaseerd is op een intern rekenblad, en die vooral in het secundair onderwijs gebruikt wordt. Kort samengevat komt het hier op neer : Leerkrachten registreren toetsen en koppelen die aan een leerdomein binnen een leergebied. Elke leerkracht beheert zijn/haar eigen toetsen en leerlinggroepen. De resultaten worden bijgehouden per leerling, per leergebied, met een cijfer, letter of symbool. Het afgedrukt rapport is een overzicht van de afgelegde toetsen met het resultaat voor een bepaalde periode. De toetsen kunnen door verschillende personen afgenomen zijn en samengebracht worden op één rapport. Opmerkingen kunnen per toets en per rapport ingegeven worden. Aangezien het toetsenmodel geïntegreerd is in wordt alle informatie in één centrale databank opgeslagen en is het toetsenmodel van op school of van thuis uit te gebruiken. Centrale sturing door de directie is mogelijk en de gegevens zijn met respect voor ieders bevoegdheid te beveiligen. In deze brochure wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de toetsenmodule kan gebruiken. 2

4 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Voorbereidend werk Officiële Leergebieden en Leerdomeinen Een eerste stap is het opvullen van alle leergebieden die nodig zijn in je databank. OPGELET : deze leergebieden gelden voor alle instellingen in je databank. Wens je per instelling verschillende leergebieden te gebruiken, dan zal je met categoriën moeten werken. Het opvullen van de leergebieden doe je via Extra - Officiële tabellen - Leergebieden. Figuur 1.1 Nieuwe leergebieden voeg je toe via het icoontje. Figuur 1.2 Je kan gebruik maken van categoriën vb: Kleuteronderwijs, Basisonderwijs, Basis School A, Basis School B,.... Deze categoriën kan je instellen via Extra - Parameters, code LGCAT. Per leergebieden definieer je de leerdomeinen. Duid het desbetreffende leergebied aan, en klik links op Leerdomeinen.

5 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 4 Figuur 1.3 Per domein kan je desgewenst de doelstellingen omschrijven en aanduiden of de doelstelling deel uitmaakt van de landelijke toetsen. Figuur 1.4

6 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Ingerichte Leergebieden en Leerdomeinen Per instelling die met de toetsenmodule werkt, duid je per leerjaar de leergebieden en leerdomeinen aan die nodig zijn. Je kiest dus uit de lijst van de ingerichte leergebieden en leerdomeinen die je in vorige stap hebt opgevuld Ingerichte leergebieden Je duidt de ingerichte leergebieden aan via Rapporten - Toetsen - Ingerichte leergebieden. Figuur 1.5 Kies op het tabblad Instellingen de juiste instelling. Kies op het tabblad Ingerichte leergebieden, het juiste leerjaar. Filter eventueel op een categorie. In de linkerkolom verschijnen de officiële leergebieden. In de rechterkolom zie je de leergebieden die in de gekozen instelling worden ingericht. voeg je een geselecteerd officieel leergebied toe aan de ingerichte leerge- Via het icoon bieden. Via Via voeg je alle officiële leergebieden toe. verwijder je een leergebied uit de ingerichte leergebieden. Via verwijder je alle leergebieden uit de ingerichte leergebieden. Per ingericht leergebied kan je in de rechterkolom de weergavevolgorde bepalen. Via het afdrukicoon kan je een overzicht van de leergebieden en bijhorende leerdomeinen afdrukken.

7 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Ingerichte leerdomeinen Via Rapporten - Toetsen - Ingerichte leerdomeinen, geef je per leerjaar en per leergebied de leerdomeinen in. Figuur 1.6 Kies op het tabblad Instellingen de juiste instelling. Kies op het tabblad Ingerichte leerdomeinen het juiste leerjaar. Filter eventueel op een categorie en kies een leergebied. In de linkerkolom verschijnen de officiële domeinen. In de rechterkolom zie je de leerdomeinen die in de gekozen instelling worden ingericht. voeg je een geselecteerd officieel leerdomein toe aan de ingerichte leerdo- Via het icoon meinen. Via Via Via voeg je alle officiële leerdomeinen toe. verwijder je een leerdomein uit de ingerichte leerdomeinen. verwijder je alle leerdomeinen uit de ingerichte leerdomeinen. Via de knop kan je leerdomeinen van een ander leerjaar kopiëren.

8 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 7 Figuur 1.7 Kies het leerjaar waarvan je de leerdomeinen wil kopiëren en klik op OK. De gekopieerde leerdomeinen verschijnen in de rechterkolom. Per ingericht leerdomein kan je in het detailgedeelte het type van de quotering bepalen: Punten : de quotering gebeurt op basis van punten. Symbool : de quotering gebeurt op basis van symbolen. (de symbolen kan je vastleggen via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Toets symbolen) Letter : de quotering gebeurt op basis van letters. Na opslaan van het record heb je de mogelijkheid om de toegestane letters in te geven. Je kan aanduiden of je voor het leerdomein een appreciatietekst wenst toe te voegen bij ingave van de punten. Via het afdrukicoon kan je een overzicht van de leerdomeinen afdrukken.

9 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Beheren rapportperiodes Via Rapporten - Toetsen - Beheren Rapportperiodes maak je een periodemodel aan. Je kan per schooljaar 1 set van periodes definiëren. Figuur 1.8 Selecteer je instelling en schooljaar. Druk op knop Ophalen om de bestaande rapportperiodes op te halen. Indien er nog geen periodemodel bestaat voor het geselecteerde schooljaar, krijg je volgende melding: Bij bevestiging wordt er (in de achtergrond) een nieuw periodemodel aangemaakt en indien er geen rapportperiodes bestaan voor het geselecteerde schooljaar krijg je volgende melding:

10 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 9 Figuur 1.9 Bij bevestiging wordt er automatisch een rapportperiode aangemaakt voor iedere maand (September t.e.m. Juni) binnen het schooljaar. Indien je geen standaard periodes wenst, antwoord je negatief. Je kan dan zelf je periodes ingeven via het icoontje.

11 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 10 Figuur 1.10 Je mag uiteraard ook de eventueel standaard toegevoegde periodes aanpassen aan je eigen wensen. Via het vinkje Ingave blokkeren, kan je periodes aanduiden waarvoor (nog) geen punten (meer) mogen ingegeven worden. vb. De rapporten voor periode SEP zijn uitgedeeld, het is niet de bedoeling dat leerkrachten nog punten ingeven of wijzigen na deze periode. Je kan periode SEP blokkeren door het vinkje aan te vinken. De leerkracht kan dan geen punten meer wijzigen voor deze periode, enkel nog raadplegen. Via het vinkje Publiceren op website ouders kan je aanduiden of een periode mag gepubliceerd worden op de website van de ouders.

12 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Aanmaken van profiel Opdat je per personeelslid dat met de toetsenmodele zal werken een gebruiker zou kunnen aanmaken, moet je eerst definiëren tot welke schermen in Wisad het personeelslid toegang mag hebben. Je doet dit via Extra - Profielen.

13 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 12 Een gedetailleerde beschrijving van aanmaken profielen en gebruikers vind je in de handleiding Handleiding Systeembeheer op onze website ( - Overladen - Wisad, Downloadbare documenten) Aanmaken van gebruikers Elk personeelslid dat met de toetsenmodule zal werken moet een Login (gebruikersnaam) krijgen. Dit doe je via Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling, selecteer het personeelslid en kies links voor Login informatie.

14 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 13 Vink het juiste profiel voor deze gebruiker aan en bewaar je wijzigingen. De instellingen van dit scherm kan je wijziging via Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm - Personeel login. Hier kan je het vinkje Paswoord invullen met personeelscode bij nieuw record aanvinken. Indien je dit vinkje aanvinkt, zal bij het invoegen van de login informatie automatisch de personeelscode ingevuld worden bij gebruikersnaam en wachtwoord.

15 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Koppelen van leerlingen aan personeelsleden In de toetsenmodule zullen de leerlingen getoond worden die toegewezen zijn aan de leerkracht die via zijn/haar login is aangemeld. Leerlingen toewijzen aan het desbetreffende personeelslid (klastitularis, leerkracht L.O., Leerkracht levensbeschouwing,...) doe je via Personeel - Beheer toegewezen leerlingen. Je kan op verschillende manieren leerlingen toewijzen aan personeelsleden. Individueel In groep In de praktijk zal je in functie van de toetsenmodule voor het basisonderwijs, vooral met de optie Mijn groepen individueel per instelling werken, gevolgd door In groep (toewijzen leerlingen).

16 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Individueel Werkwijze Op het tabblad Instellingen kies je de instelling van het personeelslid. Op het tabblad Personeel met login duid je het desbetreffende personeelslid aan. Op het tabblad Toegewezen leerlingen kan je starten met het toewijzen van leerlingen. Selecteer op het tabblad Rollen bij toewijzing leerling rechts onderaan, de rol die het personeelslid vervult voor de geselecteerde leerling(en). Links selecteer je de leerlingen die je wil toewijzen aan dat personeelslid. Door de Ctrl toets ingedrukt te houden op je toetsenbord, kan je meerdere leerlingen gelijktijdig selecteren. Voeg de leerlingen toe door op te klikken. Om alle leerlingen van de instelling toe te kennen klik je op. Indien je een leerling wil verwijderen uit de lijst van toegewezen leerlingen klik je op. Om alle toegewezen leerlingen te verwijderen uit de lijst van toegewezen leerlingen klik je op.

17 HOOFDSTUK 1. TOETSEN In groep Vooraleer je LEERLINGEN in groep kan koppelen aan een personeelslid, moet je eerst bepalen welke GROEPEN (bv. klassen) bij het personeelslid horen. Dit doe je via Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel per instelling, of Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel alle instellingen of Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen in groep. Je moet dus eerst de groepen toegekend hebben vooraleer je ook effectief de leerlingen kan toewijzen. Als de groepen toegekend zijn, ga je dus naar Leerlingen - Beheer toegewezen leerlingen - In groep. Kies je instelling en selecteer hoe de lijst van Mijn leerlingen moet bijgewerkt worden. Lijst leegmaken. Indien vorig jaar ook klassen waren toegewezen, moet je deze optie aanvinken. Anders blijven de klassen van vorig jaar behouden en ziet de leerkracht dus ook nog de leerlingen van vorig schooljaar. Alleen situatie op werkdatum bekijken: Enkel de leerlingen die op werkdatum in de groep zitten, worden toegewezen. Opvullen met gegevens uit mijn groepen. Vink dit aan en klik vervolgens op de knop Ophalen. De personeelsleden met een geldige login (gebruikersnaam) worden opgehaald. Vink de personeelsleden aan waarvoor je op basis van de groepen, de leerlingen wil toewijzen.

18 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 17 Je kan de personeelsleden één voor één aanvinken, ofwel gebruik maken van het pijltje op de knop Selecteer alles: iedereen wordt geselecteerd. Selecteer niets: niemand wordt geselecteerd. Selecteer actieven: personeelsleden waarbij het vinkje actief is aangevinkt in het dienstverband worden geselecteerd. Selecteer in dienst op werkdatum: personeelsleden met een dienstverband op werkdatum worden geselecteerd. Zodra je de gewenste personeelsleden hebt gekozen, klik je op de knop Toewijzen om de leerlingen uit de groep(en) van het personeelslid daadwerkelijk toe te wijzen. Indien er leerlingverschuivingen gebeuren (nieuwe leerling, leerling verandert van klas,... ) moet het toewijzen van deze leerlingen opnieuw uitgevoerd worden via dit scherm. Dit gebeurt dus niet automatisch. Indien de leerkracht een Wisad-client heeft geïnstalleerd, kan hij/zij zelf ook leerlingen synchroniseren via Leerlingen - Opvolgsysteem - Mijn leerlingen synchroniseren Mijn groepen individueel per instelling In dit scherm ga je aanduiden welke groepen (= klassen) bij de leerkracht horen. Figuur 1.11: instelling Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel per

19 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 18 In dit scherm zie je een overzicht van alle klassen in je school. Bovenaan in het scherm zie je de naam van het personeelslid waar je momenteel op gepositioneerd bent. Duid in de linkerkolom de klas aan die je aan dit personeelslid wil toewijzen. In de rechterkolom kies je op het kleine tabbladje onderaan Rollen bij TOEWIJZING groep, de rol die je wil toekennen. Voor de leerkrachten is dit meestal de rol van Titularis. Klik dan op het ENKELE rode pijltje naar rechts. De klas en het schooljaar worden nu getoond in de rechterkolom. Controleer of het de klassen van het JUISTE schooljaar zijn die hier toegewezen werden. Deze stappen herhaal je voor elk personeelslid dat toegang heeft tot de toetsenmodule. Je selecteert een volgend personeelslid via het tabblad bovenaan Personeel met login, vervolgens ga je terug naar tabblad Toegewezen groepen Mijn groepen individueel alle instellingen Voor leerkrachten die in meerdere scholen lesgeven, kan je in dit scherm instelling per instelling aanduiden welke groepen (= klassen) bij de leerkracht horen. Figuur 1.12: instellingen Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel alle In dit scherm zie je een overzicht van alle klassen van de gekozen instelling. Bovenaan in het scherm zie je de naam van het personeelslid waar je momenteel op gepositioneerd bent. Duid in de linkerkolom de klas aan die je aan dit personeelslid wil toewijzen. In de rechterkolom kies je op het kleine tabbladje onderaan Rollen bij TOEWIJZING

20 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 19 groep, de rol die je wil toekennen. Voor de leerkrachten is dit meestal de rol van Titularis. Klik dan op het ENKELE rode pijltje naar rechts. De klas en het schooljaar worden nu getoond in de rechterkolom. Controleer of het de klassen van het JUISTE schooljaar zijn die hier toegewezen werden. Deze stappen herhaal je voor elk personeelslid, per school. Je selecteert een volgend personeelslid via het tabblad bovenaan Personeel met login, vervolgens ga je terug naar tabblad Toegewezen groepen Mijn groepen in groep Wanneer de school klascontactpersonen heeft toegekend aan de klassen, kan je de klassen koppelen aan de personeelsleden op basis van deze contactpersonen. Je gaat naar Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen in groep. Duid de instelling aan waarvoor je leerlingen wil toekennen en klik op Kies één van de mogelijkheden van toekenning. Nl.: Lijst leegmaken. Indien vorig jaar ook klassen waren toegewezen, moet je deze optie aanvinken. Anders blijven de klassen van vorig jaar behouden en ziet de leerkracht dus ook nog de leerlingen van vorig schooljaar.

21 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 20 Alleen situatie op werkdatum bekijken: Enkel de leerlingen die op werkdatum in de groep zitten, worden toegewezen. Opvullen met titularisgegevens in klascontactpersoon. Het programma zal de leerlingen toewijzen waarvoor het personeelslid klascontactpersoon is. Indien je voor deze optie kiest, klik dan ook op contactpersoon moet genomen worden. om aan te duiden welk type Kies het juiste type contactpersoon, klik op OK. Een personeelslid als klascontactpersoon aanduiden doe je Via Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen - Contactpersonen Eventueel kan je bij ontbreken van één of meerdere klassen nog altijd via de vorige stap de klas(sen) manueel koppelen aan het personeelslid. Opvullen met gegevens uit actieve lesverdeling. Deze optie werkt enkel indien je ook daadwerkelijk met lesverdelingen werkt en is enkel bedoeld voor het Secundair onderwijs. Opvullen met gegevens uit de rapportvaktitularissen. Indien je voor deze optie kiest, zal het programma gaan kijken naar de vaktitularissen uit de rapportenmodule (Secundair onderwijs). Ook niet van toepassing dus hier in de toetsenmodule voor het basisonderwijs.

22 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 21 Vink de gewenste personeelsleden aan en klik op Toewijzen. Het programma koppelt nu leerlinggroepen aan de gekozen personeelsleden naargelang de aangevinkte opties.

23 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Overzetten leerlinggroepen van leerkrachten Via Rapporten - Toetsen - Overzetten leerlinggroepen van leerkrachten, kan je de leerlinggroepen van de ene leerkracht overdragen naar een andere leerkracht. Dit kan interessant zijn als bv. een leerkracht op pensioen gaat of voor een langere tijd afwezig zal zijn. De groepen kunnen dan effectief weggehaald worden bij de ene leerkracht, en bij de nieuwe leerkracht geplaatst worden. Figuur 1.13 Kies je instelling, het juiste schooljaar en klik op Ophalen. Kies aan de linkerkant de te vervangen leerkracht uit de lijst. De groepen die aan deze leerkracht werden toegewezen, worden getoond. Vink je het vinkje Details tonen aan, dan zie je ook de leerlingen. Kies vervolgens in de rechterkolom de leerkracht die de groep(en) gaat overnemen. Klik op om de aangeduide groep te verplaatsen naar de nieuwe leerkracht. Je kan dit programma ook gebruiken om groepen te kopiëren naar een mede-leerkracht. Gebruik dan de toets Toetsquotering dmv symbolen : definiëren van de symbolen Als je symbolen wil gebruiken bij de quotering van toetsen, dan moet je deze definiëren via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Symbool toetsen. Geef per symbool een quotering van 1 (laagste) tot 5 (hoogste). Er kunnen maximum 5 symbolen per school/instelling aangemaakt worden. Selecteer een symbool door gebruik te maken van de knop Kiezen of door dubbel te klikken op het veld van het symbool. De grootte van de symbolen is beperkt tot 24 bij 24 punten.

24 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 23 Figuur 1.14

25 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Kast voor bewaren toetsen Als je de afdruk van de toetsen/rapporten in pdf-formaat wenst te bewaren in een kast, dan moet je deze kast eerst definiëren via Extra - Beveiliging - Documentkasten. Voeg hier een record toe met als code LLTOE. De koppeling aan de leerling gebeurt op basis van de tabel INUIT. Koppel de kast aan de gewenste schermen.

26 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 25 En ken rechten toe aan de profielen die toegang hebben tot de documenten in deze kast. Vergeet na het toekennen van de rechten niet op de knop Verwerken te klikken om de wijzigingen te bevestigen. Het formulier toetsrapportll.arf (en niet toetsrapport.arf) wordt gebruikt om als afdruk in de kast te zetten. Reden hiervan is dat voor de gewone afdruk van de toetsrapporten per volledig klas wordt gewerkt. Om een individueel rapport aan een leerling te kunnen koppelen, is een rapport op niveau van individuele leerling nodig. Dit is belangrijk om weten als je een voor uw school gepersonaliseerde layout wenst te gebruiken, want je zal dan beide rapportformulieren moeten aanpassen.

27 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Toetsen en punten voor rapport nakijken Vooraleer je de rapporten in de kast gaat zetten, kan je best even nagaan of alle resultaten voor alle klassen wel zijn ingebracht door de leerkrachten. Figuur 1.15: Gegevens toetsrapport nagaan Kies de instelling en klik op Ophalen periodes. Kies de periode en het leerjaar (of alle leerjaren) en klik op Nakijken. Per leergebied worden van alle leerkrachten, de leerlinggroepen met het gekozen leerjaar waarvoor nog geen toetsen zijn ingegeven, opgehaald.

28 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Afgedrukte toetsrapporten in kast plaatsen Als je de leerlingrapporten elders in Wisad of in Schoolware wil kunnen bekijken, dan moet je de rapporten in de rapportenkast te plaatsen. Personen die geen toegang hebben tot de toetsenmodule, maar wel leerlingen willen kunnen opvolgen, kan je op deze manier toelaten om het rapport van een leerling te bekijken. Bv. iemand van het zorgteam, ouders,... Figuur 1.16: Afgedrukte rapporten in kast plaatsen Instelling Kies de instelling waarvoor je toetsrapporten in de kast wil plaatsen. Klik op de knop Ophalen. Een overzicht van de klassen wordt getoond. Periodes Selecteer de gewenste periode. Afdrukopties Vink de gewenste opties aan. Afdruk Gem/Med Kies of je op het rapport ook het gemiddelde, de mediaan of geen van beide wil afdrukken. Omschrijving Geef een tekst in die als omschrijving dient voor het document.

29 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 28 Kies de gewenste klassen en klik op Verwerken. Het programma gaat nu voor de aangeduide klassen, voor elke leerling apart, het rapport van de gekozen periode in de kast zetten. Zo is het rapport ook raadpleegbaar door andere personen in bepaalde Wisad-schermen én in Schoolware.

30 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Hoofdstuk voor de leerkracht Zodra het voorbereidende werk klaar is (door de beheerder), kan de leerkracht met zijn/haar gebruikersnaam aanmelden Mijn leerlinggroepen De leerkracht kan de leerlingen waarvoor hij punten zal ingeven, onderverdelen in zelf gekozen groepen. Die groep kan gewoon de volledige klas zijn, of een opsplitsing in kleinere groepen bv. de leerkracht Zedenleer kan een groep maken met de leerlingen die Zedenleer volgen. De leerkracht Lichamelijke opvoeding kan een groep maken voor de jongens, een groep voor de meisjes. De algemene leerkracht (klastitularis) zal meestal de volledig klas in 1 groep indelen. Als je nog geen groepen hebt aangemaakt, kan je het programma zélf de groepen laten samenstellen door de knop te gebruiken.

31 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 30 Het programma zal via deze knop dus zelf op basis van de klassen die door de beheerder aan je toegewezen werden, deze klassen in je toetsenmodule overnemen en de bijhorende leerlingen in deze groep zetten.

32 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 31 Je bent niet verplicht om de klassen en leerlingen automatisch toe te laten voegen, je kan ook zelf onderverdelingen maken. Indien je zelf een onderverdeling (groep) wil maken, klik je op Kies de groepcode en vul omschrijving in. Duid ook het leerjaar aan. Dit is van belang opdat de correcte leergebieden en leerdomeinen van toepassing zouden zijn op die groep. Klik op OK. Voeg dan de gewenste leerlingen aan de groep toe door de leerling aan te duiden en op te klikken. Om alle leerlingen die aan je toegewezen zijn, in de groep te plaatsen, klik je op.

33 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 32 Indien je een leerling wil verwijderen uit de groep, duid je in de rechterkolom de leerling aan en klik je op. Om alle leerlingen te verwijderen uit de groep klik je op. Een leerling verwijderen betekent hier enkel dat je de leerling uit de groep in de rechterkolom haalt. Aan de eigenlijke klasindeling wordt niet geraakt. Indien je de linkerkolom met toegewezen leerlingen niet wil zien, klik je op.

34 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 33 Indien je de linkerkolom terug wil tonen, klik je op.

35 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Mijn toetsen Via dit scherm kan je de toetsen definiëren, beheren en er punten voor ingeven. Maak een selectie van instelling en schooljaar en druk vervolgens op de knop.

36 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 35 Alle toetsen die je reeds definieerde, worden getoond in het overzicht. Indien een rapportperiode geblokkeerd werd, kan je voor deze periode geen wijzigingen meer aanbrengen aan de punten. Enkel raadplegen is nog mogelijk. Toetsen van een geblokkeerde periode worden aangeduid met het vinkje in de kolom B!. De lijst van getoonde toetsen kan verminderd worden door te filteren op Groepen, Periodes en/of Leergebieden. Een nieuwe toets voeg je toe door op het icoontje te klikken. Kies de juiste leerlinggroep. Kies de periode waarvoor je de toets wil ingeven. Kies het leergebied en leerdomein. Kies eventueel de doelstelling van de toets. Dit veld is optioneel, je bent dus niet verplicht hier iets in te kiezen. Kies een omschrijving. Deze zal op het rapport afgedrukt worden. Geef eventueel de juiste datum en tijd van de toets in. Bij gewicht geef je het gewicht van de toets. Het gewicht bepaalt hoeveel deze toets doorweegt in het totaal. bv. bij Gewicht 1 zal deze toets 1x meetellen in het totaal. Bij gewicht 2 zal deze toets 2x geteld worden in de berekening van het totaal.

37 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 36 Bij ingave max. geef je het maximum aantal punten dat voor deze toets kan ingegeven worden. Bij gewenste score geef je de gewenste score om geslaagd te zijn voor de toets. Klik op om je gegevens te bewaren. Via de knop Toetsen kopiëren heb je de mogelijkheid om toetsdefinities over te nemen van een ander schooljaar, andere groep of andere periode. Vul alle gegevens in van de toets die je wil overnemen en klik op Ophalen. Alle toetsen die aan deze criteria voldoen, worden getoond. Vink de te kopiëren toetsen aan, en kies onderaan in het scherm naar welk schooljaar, groep en periode je de gegevens wenst te kopiëren. Klik op Verwerken.

38 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 37 Zodra je de toetsen gedefinieerd hebt, kan je er punten voor ingeven. Je doet dit door de toets aan te duiden en op te klikken. Ofwel klik je dubbel op de desbetreffende toets. De resultaten kan je telkens rechtstreeks in het overzicht ingeven en/of wijzigen. De getoonde kolommen verschillen afhankelijk van het type quotering Toetsquotering dmv punten Bij toetsquotering dmv punten ziet het scherm er zo uit: Toets: Omschrijving van de toets Leerdomein: Het leerdomein gekoppeld aan de toets. Periodemodel: Periode waarvoor punten worden ingegeven. Type quotering: De gebruikte quotering zoals ze werd vastgelegd bij het bepalen van de ingerichte leerdomeinen voor dit leerjaar. Maximum: Het maximum te behalen punten. Dit maximum wordt enkel getoond bij quoteringen op basis van punten. De wijze waarop de enter toets zal reageren bij het ingeven van punten (of letters), in combinatie met een appreciatietekst, kan je kiezen: Van links naar rechts: als je een punt ingeeft, en je drukt dan op enter, zal de cursor verspringen naar het veld Appreciatie. Van boven naar onder: als je een punt ingeeft, en je drukt dan op enter, zal de cursor verspringen naar het punt op de volgende lijn, dus naar de volgende leerling.

39 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 38 Druk op de knop Druk op de knop om je ingegeven/gewijzigde resultaten te bewaren. om je ingegeven/gewijzigde resultaten NIET te bewaren Toetsquotering dmv letters Bij quoteringen op basis van een letter, wordt de reeks van geldige letters getoond zoals ze werden vastgelegd bij het bepalen van de ingerichte leerdomeinen voor dit leerjaar. Druk op de knop Druk op de knop om je ingegeven/gewijzigde resultaten te bewaren. om je ingegeven/gewijzigde resultaten NIET te bewaren.

40 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Toetsquotering dmv symbolen Bij quoteringen op basis van symbolen, wordt 1 kolom getoond per symbool. Symbolen worden getoond zoals ze gedefinieerd werden in de schoolstructuur. Per leerling vink je het passende symbool aan. Per leerling kan slechts 1 symbool aangeduid worden. Druk op de knop Druk op de knop om je ingegeven/gewijzigde resultaten te bewaren. om je ingegeven/gewijzigde resultaten NIET te bewaren.

41 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Leergebied resultaten ingeven Via dit scherm kan je de resultaten (gemiddelden) per leergebied laten berekenen en eventueel aanpassen. Dit gemiddelde wordt afgedrukt als je bij afdrukken van het rapport kiest voor weergave van het vakresultaat. Selecteer bovenaan de instelling/schooljaar/groep/periode/leergebied en druk vervolgens op de knop. De knop wordt pas actief als je elke selectiemogelijkheid hebt opgevuld. Deze knop wijzigt na het ophalen van de gegevens naar de knop.

42 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 41 Links worden alle leerlingen (uit de leerlinggroep)waarvoor je toetsresultaten hebt ingegeven, getoond met hun gemiddelde punten voor het geselecteerde leergebied. Rechts zie je het overzicht van de toetsen van de geselecteerde leerling, met onderaan een berekend gemiddelde op basis van de getoonde toetsen. Het gemiddelde kan per leerling aangepast worden. doen in het overzicht links. alle Eventueel bijge- Indien je de oorspronkelijke gemiddelden terug wil, kan je met de knop gemiddelden terug laten herberekenen op basis van de toetsresultaten. werkte gemiddelden worden hierdoor dus terug overschreven. Je kan de aanpassing rechtstreeks Gebruik de knop bent) terug te herberekenen. om het gemiddelde van 1 leerling (waarop je gepositioneerd Vergeet niet op de knop te klikken om de vakresultaten te bewaren! Indien je dit niet doet, zullen op de afdruk van de rapporten geen vakresultaten getoond worden. Indien je het vinkje Volgend leergebied na verwerken aanvinkt, worden na verwerking, de gegevens voor het volgend leergebied opgehaald en getoond in het overzicht. Klik op te kiezen. om het overzicht leeg te maken en eventueel een andere selectie

43 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Ingave rapportcommentaar Via dit scherm kan je klassikaal algemene rapportcommentaren ingeven. Deze commentaar wordt onderaan op het leerlingrapport afgedrukt. Selecteer de klas en een toetsperiode en druk op op knop. Deze knop wijzigt na het ophalen van de gegevens naar knop

44 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 43. Selecteer links een leerling uit het overzicht. Rechts worden de toetsen getoond van de geselecteerde leerling. Dit overzicht bestaat uit 3 niveaus : 1. Leergebied 2. Omschrijving Toets: De omschrijving van de toets bestaat uit het behaalde resultaat, datum van de toets en de omschrijving van het leerdomein en toets. Het behaalde resultaat wordt weergegeven als punten op 100, als een letter, of als een cijfer (quotering symbool) tussen rechte haken bij een symbool. 3. Toetscommentaar : Indien commentaar aanwezig is, dan wordt dit aangegeven met een + teken voor de toets. Vink het vinkje Toon commentaar toetsen aan als je voor alle toetsen in de boomstructuur de bijhorende commentaar wenst te zien. Of klik op het + teken als je de commentaar van die bepaalde toets wil bekijken. Vul je algemene rapportcommentaar voor de geselecteerde leerling onderaan in, in het detailgedeelte van de leerling. Doe dit voor alle leerlingen waarvoor je commentaar wenst in te geven. Vergeet niet op de knop te klikken om de commentaren uiteindelijk ook in de databank te bewaren!

45 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Rapport afdrukken Via dit scherm kan je de rapporten van een bepaalde periode van 1 of meerdere klassen afdrukken. Selecteer de instelling en druk op knop om de verschillende klassen op te halen. Na het ophalen van de klassen verandert de knop naar.

46 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 45 Selecteer de toetsperiode waarvoor de rapporten moeten afgedrukt worden. Kies de nodige afdruk opties: Toetsopmerking: als je deze optie aanvinkt, worden de opmerkingen per toets afgedrukt. Vakresultaat: het vakresultaat per leergebied wordt afgedrukt. Rapportcommentaar: de algemene rapportcommentaar wordt afgedrukt. Kies voor het al dan niet afdrukken van het klasgemiddelde of mediaan. Kies de wijze van sortering waarop de rapporten worden afgedrukt. Selecteer de gewenste klassen onderaan in de selectielijst. En kies ook de wijze van afdrukken (Actie). Er zijn 3 mogelijke acties, nl.: Afdrukken naar printer. Afdrukvoorbeeld op scherm. Exporteren naar een PDF bestand. Het PDF bestand wordt opgeslagen in de export map zoals ingesteld in de voorkeurinstellingen van de gebruiker. (Bewerken - Voorkeurinstellingen - Client instellingen, tabblad Mappen en bestanden, Exportbestanden) De bestandsnamen beginnen met rapport-, gevolgd door de code van de klas, een - en de code van de toetsperiode.

47 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 46 Om de rapporten af te drukken klik je, afhankelijk van de gekozen afdrukwijze, bovenaan op de knop : de afdruk wordt naar je standaard printer gestuurd, : je krijgt een afdruktvoorbeeld op het scherm of : het rapport wordt in pdf-formaat opgeslagen in de map die je bij je voorkeurinstellingen hebt aangeduid. Deze knop wordt actief van zodra een toetsperiode geselecteerd werd en minstens 1 klas werd aangeduid. De afdrukopties en wijze van afdrukken worden bewaard bij het sluiten van het scherm. Voorbeeld van het rapport: Klik op de knop om de lijst met klassen leeg te maken en eventueel een

48 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 47 nieuwe selectie te maken.

49 HOOFDSTUK 1. TOETSEN Overzicht resultaten per periodes Via dit scherm krijg je een overzicht van de toetsresultaten voor alle leerlingen van een klas, per leerdomein/ leergebied, over de periodes heen. Het schooljaar wordt door het programma bepaald aan de hand van de werkdatum. Enkel de toetsen die met een puntenquotering werken, worden vermeld op de overzichten. Selecteer een klas en vink minstens 1 van de 2 opties aan. Druk op knop om de gegevens op te halen. Deze knop wordt pas actief indien er een klas geselecteerd is en minstens 1 optie werd aangevinkt.

50 HOOFDSTUK 1. TOETSEN 49 Er zijn 3 tabbladen voorzien, elk met een filter en overzicht. Tabblad Leerling: via het veld Filter op leerling, kan je de resultaten van 1 leerling bekijken. (de sortering in de leerlinglijst kan je aanpassen d.m.v. de toets F9.) Bij het kiezen van een leerling, wordt de kolom Naam niet meer getoond in het overzicht. Als je terug alle leerlingen wil zien, maak je het filterveld leeg. Tabblad Leerdomein: via het veld Filter op leerdomein, kan je de resultaten van 1 leerdomein voor alle leerlingen bekijken. Tabblad Leergebied: via het veld Filter op leergebied, kan je de resultaten van 1 leergebied voor alle leeringen bekijken. Tabbladen Leerdomein en Leergebied worden enkel getoond indien de bijbehorende optie aangevinkt is. Je kan een afdruk maken van deze overzichten. Positioneer hiervoor op het tabblad van je keuze, en klik op of. Als het filterveld werd ingevuld, krijg je een afdruk van enkel het gefilterd gegeven. Werd het filterveld niet ingevuld, dan krijg je een afdruk van alle leerlingen van de klas, van alle leerdomeinen of van alle leergebieden, afhankelijk van het tabblad waarop je gepositioneerd bent. Druk op knop selectie te maken. om het overzicht leeg te maken en eventueel een nieuwe

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Inleiding. Instellingen. Agendamodule

Inleiding. Instellingen. Agendamodule Inleiding Instellingen Agendamodule Inhoudsopgave 1. Starten in Omniwize 2 a) opstarten en inloggen 2 b) mijn profiel wijzigen (enkel nodig bij eerste gebruik) 2 2. Een kleine rondleiding door het programma

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar Word 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar Word 2 1.1 Seriebrief..................................... 3 1.1.1 Aanmaak startdocument......................... 3 1.1.2

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school.

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. LESVERDELING 1. Wat is een lesverdeling 2. Doel van de lesverdeling 3. Hoe een lesverdeling aanmaken 3.1. Ingave urenpakket 3.2. Aanmaken lesverdeling simulatie 3.3. Ingave deelnemende scholen 3.4. Uurverdeling

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Typ-Top online opstarten... 2 1.2 Een licentie activeren... 3 1.3 Je account aan een klasgroep koppelen... 4 2 Oefeningen

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Activatie van fietsvergoedingen via het web... 3 2.1 Zichtbaar maken van fietsvergoedingen in de webtoepassing... 3 2.2 Aanmaak

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU...

Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU... Gebruikersbeheer Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU... 8 Gebruikersbeheer Sinds de invoering van het Centraal

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN 23 NOVEMBER 2015 SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN WIS@D ERIC VAN EYNDE SGKVOBAO Correspondentieadres: Kapelsesteenweg 72 2930 Brasschaat Inhoudsopgave 1. Aanmelden:... 2 2. Aanwezigheden:...

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

Handleiding HerkansingenVerzamelen

Handleiding HerkansingenVerzamelen Handleiding HerkansingenVerzamelen Eerste versie : 31 mei 2005 Deze versie: 24 maart 2009 Bijgewerkt tot programmaversie: 2.4 René Dohmen E info@li-do.nl W www.li-do.nl T 31649474306 T +31646646788 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding bij de LVS-VCLB schoolware (voor CLB-medewerkers)

Handleiding bij de LVS-VCLB schoolware (voor CLB-medewerkers) Handleiding bij de LVS-VCLB schoolware (voor CLB-medewerkers) 1. Inleiding De LVS-VCLB schoolware is een webtoepassing die overal gebruikt kan worden via de browser. Gelijktijdig gebruik van op verschillende

Nadere informatie

VCLB. 5 maart WISA helpdesk

VCLB. 5 maart WISA helpdesk VCLB 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 VCLB 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.1.1 Genormeerde VCLB-toetsen via het web................ 2 1.1.2 Gebruiksvriendelijk............................

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 23 januari 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire... 3 2.1 Aanmaken extern profiel... 3 2.2 Toewijzing extern

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 28/06/2018 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Overgang naar volgend schooljaar

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Overgang naar volgend schooljaar Handleiding AmbraSoft voor beheerders Overgang naar volgend schooljaar Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht periodes... 3 1.1.1 1 juli-31 augustus... 3 1.1.2 Vanaf 1 september... 3 1.1.3 Vanaf

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders. Overgang naar volgend schooljaar

Handleiding AmbraSoft voor beheerders. Overgang naar volgend schooljaar Handleiding AmbraSoft voor beheerders Overgang naar volgend schooljaar Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht periodes... 3 1.1.1 1 juli-31 augustus... 3 1.1.2 Vanaf 1 september... 3 1.1.3 Vanaf

Nadere informatie

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing Hoe werkt het digitale BTW-boek? PlanManager beschikt over een aparte pagina om het BTW-boek bij te houden. Deze pagina is echter enkel zichtbaar indien het gebruik van het BTW-boek is ingesteld in de

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Onze Leerlingen Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerlingen zien. Je kan op het leerjaar drukken om dat leerjaar te openen of te sluiten en op de

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ileerlingenvervoer Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Voorbereidend werk 3 1.1. Traject aanmaken 3 1.2. Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

Handleiding Webregistraties opvang/uitstappen

Handleiding Webregistraties opvang/uitstappen 1 Inleiding... 2 2 Aanmelden... 3 2.1 Gebruikersnaam en wachtwoord inbrengen... 3 2.2 Wachtwoord wijzigen... 3 3 Van start gaan enkele algemene principes... 4 4 Ingave van verbruik door leerlingen... 5

Nadere informatie

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openen documenten... 4 3. Downloaden documenten... 4 4. Documenten Delen... 5 5. Documenten Toevoegen... 7 6. Herbenoemen documenten... 8 7.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken...

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken... Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inhoud Handleiding Cyberlab... 1 Uw labo-aanvragen via Cyberlab... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 2 Een Laboratoriumaanvraag maken... 3 Zoeken en selecteren

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

- stappenplan - INLOGGEN op

- stappenplan - INLOGGEN op - stappenplan - INLOGGEN op Surf naar www.cobelguard-online.be Vul login en paswoord in. Op de e-mail die je ontvangen hebt vind je je paswoord. Als je inlogt op je site, zal je ook automatisch het site

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie