Handleiding Versie 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Versie 3.0"

Transcriptie

1 Handleiding Versie 3.0

2 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst een gebruikersnaam en wachtoord opgeven. De eerste keer dat u het programma start gebruikt u de naam Admin en het wachtwoord Advies: Wijzig dit wachtwoord na de eerste keer inloggen. U kunt ook een volledig nieuwe inlognaam met bijbehorend wachtwoord aanmaken en daarna de gebruikersnaam Admin verwijderen. 2

3 Overzicht gebruikers In NIB kunt u gebruikers aanmaken die ieder met een eigen wachtwoord toegang hebben tot het programma. Als het programma opstart moet een gebruiker eerst de juiste combinatie van inlognaam en wachtwoord invullen. Daarna krijgt de gebruiker toegang tot het programma. Toevoegen / Wijzigen gebruikers Geef hier de gebruikersnaam en het wachtwoord op. 3

4 Overzicht Groepen De leerlingen worden onderverdeeld in groepen. In dit scherm worden de namen van de groepen die u gebruikt weergegeven. Toevoegen / Wijzigen Groepen Het tabblad leerlingen laat zien wie in deze groep zitten. U kunt hier ook leerlingen toevoegen. 4

5 Overzicht Toetsen In dit overzicht ziet u alle toetsen die in het programma beschikbaar zijn. Om uitwisseling van gegevens van leerlingen tussen verschillende instellingen mogelijk te maken is er voor gekozen om deze gegevens niet wijzigbaar te maken. Bekijken toets De ## geven aan dat er geen DLE waarde voor deze score beschikbaar is 5

6 Overzicht toetsen in gebruik Het programma beschikt over een groot aantal toetsgegevens. Niet alle toetsen zullen binnen uw onderwijsinstelling worden gebruikt. Bij Toetsen in gebruik geeft u aan welke toetsen door u worden gebruikt. Alleen deze toetsen worden getoond bij het invullen van de toetsresultaten. In dit scherm worden de toetsen getoond die bij uw onderwijsinstelling in gebruik zijn. Toevoegen toetsen in gebruik U kunt hier aangeven welke toetsen bij u in gebruik zijn. U kiest uit de lijst met toetsen de gewenste toets. Voeg op deze wijze alle toetsen toe die binnen uw instelling in gebruik zijn. 6

7 Overzicht vakgebieden In dit scherm worden alle vakgebieden getoond. Evenals de toetsen kunnen deze niet worden aangepast. Bekijken vakgebied Instellingen van het vakgebied. 7

8 Standaard instellingen U kunt hier de kleuren van de grafiek naar uw eigen wensen aanpassen. Tevens kunt u hier nieuwe toetsen en vakgebieden inlezen die zijn aangeleverd. Importeer Toetsen en Vakgebieden Met deze knop kunt u updates van toetsen en vakgebieden inlezen. Aantal dagen tussen perioden In de DLE grafiek worden de toetsresultaten van een leerling weergegeven in een staafdiagram. Het programma verdeelt de toetsen in perioden om vervolgens voor elke periode per vakgebied een staaf weer te geven. Hoe worden de perioden bepaald. Per leerling worden alle afgenomen toetsen doorlopen op volgorde van de afname datum. Zodra er tussen 2 opeenvolgende toetsen een verschil van 30 dagen of meer zit gaat de volgende periode in. Toetsresultaten waarbij is aangegeven dat ze niet meetellen voor de DLE grafiek worden niet meegenomen. Voorbeeld: 4 maart Toets AW Periode1 4 maart Toets RE 7 maart Toets BL 12 maart Toets PW 20 maart Toets LW 1 april Toets TL Meer dan 30 dagen 1 juni Toets RE Periode 2 18 juni Toets TL Meer dan 30 dagen 3 augustus Toets PW Periode 3 6 augustus Toets LW 20 augustus Toets PW De waarde van 30 dagen is gekozen om er voor te zorgen dat er niet een groot aantal kleine perioden worden gemaakt. Korte perioden die elkaar snel opvolgen hebben geen waarde voor het bepalen van de voortgang van een leerling. Natuurlijk mag de ruimte tussen 2 perioden ook veel groter zijn. Het wordt aanbevolen deze ruimte ongeveer 5 maanden te laten zijn. Een kortere ruimte tussen 2 perioden geeft weinig betrouwbare informatie. 8

9 Tussen de perioden kunnen wel toetsen worden afgenomen. Zorg er dan voor dat het vinkje <Neem op in DLE Grafiek> uit staat. Deze toetsresultaten kunnen dan bewaard worden, zonder dat ze in de DLE Grafiek en rendementberekening worden opgenomen. De perioden worden per leerling bepaald. Het is niet nodig om van alle leerlingen gelijktijdig de toetsen af te nemen. Voor de DLE grafiek rekent het programma automatisch de gemiddelde datum van de periode uit. In het voorbeeld van Periode 1 zou dit 21 maart zijn. Deze datum wordt op de grafiek weergegeven. Het wordt aanbevolen de toetsperiode niet langer dan 30 dagen te laten worden. Een langere periode geeft weinig betrouwbare informatie. 9

10 Overzicht van het leerlingen bestand In dit scherm worden alle leerlingen getoond die in het programma zijn ingevoerd. Rechts in het scherm staan alle toetsen die door de geselecteerde leerling zijn gemaakt. Om de toetsen van de leerling te bekijken selecteert u in de linker lijst de gewenste leerling. In het rechter scherm worden alle toetsen getoond die door deze leerling zijn gemaakt. Sortering De tabbladen bovenin het scherm maken het mogelijk de sorteervolgorde van de leerlingen te wijzigen. Klikt u bijvoorbeeld op het tabblad <Groep-Achternaam> dan worden alle leerlingen in het scherm op groep gesorteerd en binnen de groepen op de achternaam. Selectie maken In het veld boven de lijst met leerlingen kunt u een groep kiezen. Alleen de leerlingen van deze groep worden nu getoond. Door middel van het kruis achter het groepsveld kunt u deze weer leeg maken zodat alle leerlingen worden getoond. Verder kunt u aangeven of alleen de bij uw onderwijsinstelling ingeschreven of uitgeschreven leerlingen moeten worden getoond. Natuurlijk kunt u ook beide laten zien. Invoeren toetsresultaten Rechts boven in het scherm staan de velden datum en toets. Zodra u toetsresultaten middels dit scherm inbrengt, worden automatisch deze waarden ingevuld in het invoerscherm van de toets. U kunt op deze wijze snel de resultaten van een toets voor meerdere leerlingen inbrengen. Grijze toetsresultaten De toetsresultaten die niet in de DLE grafiek worden opgenomen worden grijs getoond. Sterretjes (*) achter de DLE waarde Dit geeft aan dat de maximale DLE waarde voor deze toets is bereikt. Er wordt geadviseerd om dan een moeilijker toets af te nemen. 10

11 DLE Grafiek Selecteer de leerling waarvan u de grafiek wilt afdrukken en klik op <DLE Grafiek>. De grafiek voor deze leerling wordt nu afgedrukt. Indien er meer dan 8 perioden voor deze leerling zijn, worden alleen de laatste 8 perioden getoond. Als er meerdere toetsen voor hetzelfde vakgebied zijn afgenomen binnen 1 periode, dan wordt het gemiddelde van deze toetsen in de staaf afgebeeld. Toetsresultaten afdrukken Selecteer de leerling waarvan u alle toetsresultaten wilt afdrukken. Klik op <Afdrukken>. Rendementen afdrukken Hiermee drukt u een rapport af waarin voor elk vakgebied per periode de voortgang van de leerling wordt getoond. Voor elke periode wordt de voortgang in DLE s ten opzichte van het aantal onderwijsmaanden afgedrukt. Dit wordt weergegeven in percentages. 100 Procent betekent dat de leerling in die periode evenveel DLE s voortgang heeft gemaakt als het aantal onderwijsmaanden. PDF De bovenstaande rapporten kunnen ook als PDF bestand worden opgeslagen. 11

12 DLE Grafiek (Profielkaart) Hiermee wordt de profielkaart van de leerling afgedrukt. Boven aan de profielkaart wordt weergegeven: - de naam van de school - de naam van de leerling - de geboortedatum van de leerling - de aanvangsdatum van het onderwijs in Nederland - de groep waarin de leerling op dit moment geplaatst is Onder aan de profielkaart wordt per ingevoerde toetsperiode weergegeven: - de datum van de toetsperiode - de leeftijd van de leerling tijdens die toetsperiode - het aantal maanden onderwijs (NT2) dat de leerling tijdens die toetsperiode heeft gevolgd Wanneer de leerling in het basisonderwijs geplaatst wordt, kan ook de groep en de didactische leeftijd (DL) van deze groep worden aangegeven. Dit moet u handmatig invullen. In het profiel wordt per toetsperiode en per vakgebied het bereikte niveau aangegeven in DLE s (50% norm) en het Cito C-niveau (75% norm). Er kunnen maximaal 8 toetsperiodes worden weergegeven. Indien er meerdere perioden zijn, worden alleen de laatste 8 getoond. U krijgt hiervoor een waarschuwing. NB: Alleen de toetsen die aangevinkt zijn in <Neem op in de DLE Grafiek> worden meegenomen in de grafiek. 12

13 Toetsresultaten afdrukken Van elke leerling kan ook een overzicht van de afgenomen toetsen worden getoond en uitgeprint. Boven aan dit overzicht worden de volgende algemene gegevens weergegeven: - de naam van de leerling - de geboortedatum van de leerling - de aanvangsdatum van het onderwijs in Nederland - de groep waarin de leerling op dit moment geplaatst is - de leeftijd van de leerling op dit moment - het aantal maanden onderwijs (NT2) op dit moment Per vakgebied worden achtereenvolgens weergegeven: - de datum dat de toets is afgenomen - om welke toets het gaat - het aantal onderwijsmaanden (NT2) bij afname - de toetsscore - de DLE 50% norm - de DLE 75% norm Indien de maximale DLE waarde voor de toets is bereikt staat er een sterretje (*) achter deze waarde 13

14 Rendementen afdrukken Van elke leerling kan ook een overzicht worden gemaakt waarin per vakgebied per periode de gemiddelde scores en het daaruit voortvloeiende rendement wordt weergegeven. Boven aan dit overzicht worden de volgende algemene gegevens weergegeven: - de naam van de leerling - de geboortedatum van de leerling - de aanvangsdatum van het onderwijs in Nederland - de groep waarin de leerling op dit moment geplaatst is - de leeftijd van de leerling op dit moment - het aantal maanden onderwijs (NT2) op dit moment Per vakgebied worden achtereenvolgens weergegeven: - de Periode - de datum midden in de periode - het aantal onderwijsmaanden (NT2) bij afname - de gemiddelde DLE 50% norm - de gemiddelde DLE 75% norm - het rendement behaald in de periode, zowel voor de 50% als de 75% norm Berekening rendement Het rendement in een periode is het aantal DLE s dat een leerling vooruit is gegaan gedeeld door het aantal onderwijsmaanden (NT2) sinds de vorige periode. Stel in periode 1 heeft de leerling 5 onderwijsmaanden genoten en een DLE van 4. In periode 2, na 11 onderwijsmaanden een DLE van 13. Dit resulteert in een rendement van 150% omdat de leerling in 6 onderwijsmaanden 9 DLE s vooruit is gegaan. NB: Alleen de toetsen die aangevinkt zijn in <Neem op in de DLE Grafiek> worden meegenomen in de berekening van het rendement. 14

15 Toevoegen / wijzigen van een leerling U vult hier de basisgegevens van de leerling in. Actief Als een leerling bij uw instelling staat ingeschreven moet de leerling actief worden gemaakt. Tevens moet er dan een groep worden ingevuld. Bij een leerling die bijvoorbeeld naar een andere instelling verhuist wordt het veld <Actief> leeggemaakt. Tevens de groep moet nu leeg zijn. Leeftijd De leeftijd wordt door het programma berekend. De leeftijd wordt weergegeven in jaren en maanden. NT2 Hiermee wordt het aantal onderwijsmaanden aangegeven die een leerling heeft genoten. Een jaar bestaat hierbij uit 10 onderwijsmaanden. Het aantal maanden NT2 wordt door het programma berekend. 15

16 Toevoegen / wijzigen toetsresultaten U vult hier de toetsdatum, de afgenomen toets en de score in. De DLE waarden worden vervolgens door het programma berekend. Indien een DLE de plafond-waarde heeft bereikt, verschijnt er een rood sterretje achter de DLE waarde. Er wordt aangeraden om dan een moeilijker toets af te nemen. Neem op in DLE-Grafiek Niet alle toetsen moeten worden opgenomen in de DLE grafiek. Voor sommige vakgebieden is dit niet mogelijk. Ook kan het wenselijk zijn bepaalde toetsresultaten buiten de grafiek te laten, bijvoorbeeld omdat de toetsen te snel achter elkaar zijn afgenomen. Door middel van het vinkje kunt u aangeven of de toets in de DLE Grafiek moeten worden opgenomen. In het overzicht-scherm zullen deze toetsresultaten grijs worden weergegeven. Het is niet altijd mogelijk dit vinkje te wijzigen. In sommige toetsen is de instelling vast aangebracht. 16

17 Rapport Toetsresultaat Hiermee kunt u een overzicht van de behaalde toetsresultaten afdrukken van meerdere leerlingen. U krijgt eerst een keuzescherm waarin u de selectie kunt aangeven. Van datum en tot datum Hier geeft u de data aan waarbinnen de toetsen moeten vallen die u wilt afdrukken. Van NT2 en tot NT2 Hier geeft u het aantal maanden NT2 aan waartussen de toetsen moeten vallen die u wilt afdrukken. Het gaat hierbij om de NT2 ten tijde van de afname van de toets. Vakgebied Kies het vakgebied waarvan de alle toetsen wilt afdrukken. Toets Kies de toets die u wilt afdrukken. Groep (niet verplicht) Kies de groep waarvan u de resultaten wilt afdrukken. Met het kruis kunt u de groep weer leegmaken. Sortering U geeft hier aan waar de lijst op gesorteerd moet worden. Sterretje (*) achter de DLE score Het sterretje geeft aan dat de maximale DLE score is bereikt. Het is dus raadzaam volgende keer een andere toets te nemen. PDF De toetsresultaten kunnen ook als PDF bestand opgeslagen worden. 17

18 Rapport invulformulier per groep Bij veel instellingen worden de toetsresultaten door 1 persoon ingevoerd. Leerkrachten leveren dan de toetsresultaten in op papier. Dit rapport maakt hiervoor een handig invulformulier. Groep (niet verplicht) Kies de groep waarvan u de resultaten wilt afdrukken. Met het kruis kunt u de groep weer leegmaken. Sortering U geeft hier aan waar de lijst op gesorteerd moet worden. HTML, PDF, TXT, XML De invulformulieren kunnen op meerdere manieren geprint en opgeslagen worden. De software van iedere gebruiker verschilt sterk en zo kun je uitproberen wat het beste bij je past voor verdere verwerking. 18

19 Toetsresultaten naar ASCII bestand Hiermee kunt u de toetsresultaten van de leerlingen exporteren naar een tekst bestand. De toetsresultaten van elke leerling wordt op een afzonderlijke regel gezet waarbij de velden worden gescheiden door het gekozen teken. U kunt deze later inlezen in bv Excel. Van en Tot Datum (verplicht) Hier wordt periode aangegeven waarbinnen de toetsen zijn afgenomen die worden geëxporteerd. Van en Tot NT2 De minimale en maximale NT2 (onderwijsmaanden) van de leerlingen die worden geëxporteerd. Vakgebied Het vakgebied waarvan de toetsresultaten worden geëxporteerd. Met het kruis kunt u het vakgebied weer leegmaken. Toets De toetscode van de toets waarvan de toetsresultaten worden geëxporteerd. Met het kruis kunt u de toetscode weer leegmaken. Groep Kies de groep waarvan u de resultaten wilt afdrukken. Met het kruis kunt u de groep weer leegmaken. Toon alleen de leerlingen die nog actief zijn Alleen de leerlingen die nog bij uw instelling staan ingeschreven worden geëxporteerd. Bestandsnaam Geef hier de naamen locatie op van het bestand waar de gegevens heen geschreven moeten worden. Het bestand krijgt altijd de toevoeging.txt (tekstbestand) Scheidingsteken Per leerling wordt 1 regel gemaakt in het bestand. Op elke regel staan de gekozen velden. Deze velden worden van elkaar gescheiden door het teken dat hier uit de lijst wordt gekozen. Kopregel Indien dit veld wordt aangevinkt wordt als eerste regel van het bestand een kopregel aangemaakt. Hierin staat uit welke velden het bestand bestaat. 19

20 Te exporteren velden (tabblad) Hier worden de velden gekozen die worden geëxporteerd. De velden worden in de volgende volgorde geëxporteerd: Algemene leerling gegevens: Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Volledige naam Land van herkomst Registratienummer Geboortedatum Aanvangsdatum onderwijs Inschrijfdatum school Toetsgegevens: Vakgebied en toetscode Vakgebiedcode Toetsdatum Score DLE50 DLE75 Didactische Leeftijd (NT2) op toetsdatum Leeftijd op toetsdatum Onderwijsinstelling tijdens toets Groep tijdens de toets 20

21 Leerlingen naar ASCII bestand Hiermee kunt u de gegevens van de leerlingen exporteren naar een tekst bestand. De gegevens van elke leerling worden op een afzonderlijke regel gezet waarbij de velden worden gescheiden door het gekozen teken. U kunt deze later inlezen in bv Excel. Groep (niet verplicht) Kies de groep waarvan u de resultaten wilt afdrukken. Met het kruis kunt u de groep weer leegmaken. Toon alleen de leerlingen die nog actief zijn Alleen de leerlingen die nog bij uw instelling staan ingeschreven worden geëxporteerd. Bestandsnaam Geef hier de naam en locatie op van het bestand waar de gegevens heen geschreven moeten worden. Het bestand krijgt altijd de toevoeging.txt (tekstbestand). Scheidingsteken Per leerling wordt 1 regel gemaakt in het bestand. Op elke regel staan de gekozen velden. Deze velden worden van elkaar gescheiden door het teken dat hier uit de lijst wordt gekozen. Kopregel Indien dit veld wordt aangevinkt wordt als eerste regel van het bestand een kopregel aangemaakt. Hierin staat uit welke velden het bestand bestaat. 21

22 Te exporteren velden (tabblad) Hier worden de velden gekozen die worden geëxporteerd. De velden worden in de volgende volgorde geëxporteerd: Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Volledige naam Land van herkomst Registratienummer Geboortedatum Aanvangsdatum onderwijs Inschrijfdatum school Didactische Leeftijd (NT2) Huidige leeftijd Groep 22

23 Import / Export Leerlingen kunnen naar een andere onderwijsinstelling verhuizen. In dit geval is het handig om de toetsresultaten door te kunnen sturen naar de andere instelling. Hiervoor is de Import / Export functie. Als u voor <Import / Export> kies krijgt u eerst het volgende scherm: U kiest hier voor het openen van een bestaand bestand of het aanmaken van een nieuw export bestand. Geeft hier de naam en de locatie van het betreffende bestand op. Indien u het bestand mailt adviseren we het bestand eerst in te pakken als bv zip of arj. Vervolgens krijgt u een scherm waar links de leerlingen staan die bij u staan ingeschreven (actief zijn) en rechts de inhoud van het import / export bestand. De naam van dit bestand staat boven de lijst. Boven in beeld kunt u door middel van de tabbladen de sortering wijzigen zoals in het leerlingen overzicht evenals een selectie per groep en actieve leerlingen maken. Wilt u een leerling importeren (De leerling komt van een andere instelling). Kies bovenin het scherm de groep waarin de leerling wordt geplaatst. Selecteer de betreffende leerling in de rechter lijst en klik op de pijl naar links. Alle gegevens worden nu ingevoegd. Hebt u geen groep gekozen, dan krijgt u een foutmelding. Wilt u een leerling exporteren (De leerling gaat naar een andere instelling). Selecteer de leerling in de linker lijst. Klik op de pijl naar rechts. Alle gegevens worden nu naar het exportbestand geschreven. Tevens wordt de groep van de leerling leeg gemaakt en wordt het vinkje bij actief weggehaald. Na het exporteren van de leerling verstrekt u het bestand aan de nieuwe instelling welke de gegevens kan importeren. Verwijderen Hiermee de gegevens van de geselecteerde leerling (geselecteerd in de rechter lijst) verwijderd uit het import / export bestand. 23

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb WAAR? Je vindt testweb op de volgende website: testweb.bsl.nl kies aan de rechterkant (in het groene kader) voor: Direct inloggen Testweb Vroegsignalering INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Voorbereiding Excel versies eerder dan versie 2007: 2. Ga naar de menu-optie Extra - Macro s - Beveiliging. 3. Kies voor Beveiligingsniveau Gemiddeld. 4. Sluit Excel

Nadere informatie

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Vanaf schooljaar 2014 2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Startershandleiding leerkracht

Startershandleiding leerkracht Startershandleiding leerkracht Deze handleiding omschrijft alle basisfunctionaliteiten en hoe deze te gebruiken. Wanneer u voor het eerst Plannex gaat gebruiken, is het verstandig onderstaande punten in

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding DULT Betrokken bij het Onderwijs 1. Inleiding Onlangs heeft u bij Dotcomschool de DULT koppeling aangevraagd. De afkorting DULT staat voor digitale uitwisseling leerlinggegevens en toetsresultaten

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Inhoud. Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior. versie februari 2016

Inhoud. Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior. versie februari 2016 Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior versie februari 2016 Met ingang van jaargang 2016 maken we voor het afnemen van de computertoetsen gebruik van het systeem dat ook wordt

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen februari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik handleiding trendanalyses februari 2014 1 Inhoud Werken met de trendanalyses binnen Esis-B... 3 Samenstellen

Nadere informatie

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken.

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken. Start je eigen team! Motiveer je medewerkers, collega s, sportmaatjes of vrienden om ook dementievriendelijk te worden door ze uit te nodigen om een gratis online training te volgen door middel van het

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Act! importer handleiding

Act! importer handleiding Act! importer handleiding Beschrijving: De Importer is een plugin voor het programma Act!. Hiermee is het mogelijk om automatisch tekstbestanden te importeren in uw Act! database. De tekstbestanden kunnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Hieronder volgt een overzicht van de stappen en scherm afdrukken die scholen zullen moeten volgen om de resultaten van de eindtoets te importeren in de diverse

Nadere informatie

Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord

Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord Inleiding Om aan de Beverwedstrijd te kunnen deelnemen, moeten de leerlingen een Gebruikersnaam en Wachtwoord hebben. Dat hebben ze nodig

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Configuratiehandleiding SCOL PO/SO

Configuratiehandleiding SCOL PO/SO PO/SO Rovict auteur: datum: versie: Rovict augustus 2010 2 Rovict B.V. Postbus 388 3760 AJ Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Configuratie van de... 4 2.1 Schoolgegevens

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software Het inlezen van het PAB bestand dient uitgevoerd te worden op de Server / Computer waarop ENK Software is geïnstalleerd. (Nb. In de verschillende schermafbeeldingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Handleiding Online bestelsysteem Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Beginnen... 4 2.1. Inloggen... 5 2.2. Meerdere debiteuren onder één

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER Bedrijven toevoegen aan het Risico Register Er bestaan verschillende manieren om bedrijven aan het Risico Register toe te voegen. Handmatig Wanneer u een rapport

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep januari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik 1 Inhoud Werken met de groepsoverzichten binnen Esis-B... 3 Voorbeeld samenstellen "meerdere

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen...

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen... Handleiding PO LDOS Inleiding... 3 1. Gegevens... 4 1.1. Mijn gegevens... 4 1.2. Schoolgegevens... 4 1.2.1. OSO aanleverpunt... 6 1.3. Gebruikers... 8 1.4. Klassen... 9 1.4.1. Klassen - Toevoegen... 10

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen U krijgt toegang tot de Cito Portal met alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te kunnen nemen. Met de applicatie TestPlanner

Nadere informatie

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export

Nadere informatie

PunchCMS Handleiding. Versie 2.0 Oktober 2010

PunchCMS Handleiding. Versie 2.0 Oktober 2010 PunchCMS Handleiding Versie 2.0 Oktober 2010 Inhoud Inhoud...2 1 Inloggen...3 2 De gebruikersinterface...4 2.1 Overzicht...4 2.2 Workflow...5 3 Elementen...6 3.1 Aanmaken...6 3.2 Element vullen of aanpassen...7

Nadere informatie

Etiketten printen met OpenOffice

Etiketten printen met OpenOffice Etiketten printen met OpenOffice Johan Henselmans Het is eenvoudig om met OpenOffice etiketten te printen. Hieronder de stappen: 1. Ga naar Extra,Gegevensbronnen en kies een gegevensbron of maak er een.

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken Handleiding 1. 2. Inhoudsopgave Opstarten VPI... 4 Inloggen... 4 Instellingen... 4 Gebruikersaccounts aanmaken... 4 Leerlingen... importeren door middel van DOD... 4 Leerlingen importeren door middel van

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 9-8-2017 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?...

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... Leads Versie 1.0 Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... 5 Wat zijn categorieën en hoe werken ze?...

Nadere informatie

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Versie: 3 Auteurs: Ashwin Rambaran,Veerle Rijntjes en Marjolein Rispens Datum: 20 januari 2015 Contact: info@kivaschool.nl http://www.kivaschool.nl/kiva-contact

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie