RAPPORT BASISONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan ASSE

2 INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1 Hoofdscherm 2.2 Toetsenscherm Vak/onderdeel Toetsen 2.3 Overzichtsscherm 2.4 Administratiescherm ( admin ) Rapportnamen Rapporten in kleur karakter gebruikt voor ziekte en afwezigheid Backup Vak / onderdeel: namen en totalen wijzigen Klasnamen Schooladres Leerlingenbeheer Mutatie van de leerlngen Gebruikersbeheer Attituderapport 3. Aanbevelingen en tips. 4. Versie informatie. 2

3 1. Installatie Het programma kan geïnstalleerd worden op windows 2000 en windows XP. Het programma werd niet getest met Win95, Win98 en WinME, maar zou wel normaal moeten werken. Hardwarevereisten : Pentium pc en printer (liefst kleurenprinter). De Cd-rom installeert zich automatisch. Indien dit niet het geval is ga dan met de Windows Verkenner naar de CD-Rom en start daar Setup.exe. De installatie gebeurt verder volledig automatisch. 3

4 2. Gebruikershandleiding 2.0 Login Log in met gebruikersnaam en paswoord.afhankelijk van de toegekende rechten Worden bepaalde gegevens al dan niet zichtbaar. 4

5 2.1 Hoofdscherm Na het opstarten van het programma wordt het hoofdscherm getoond. Hier moet schooljaar, klas en rapportnaam geselecteerd worden. Punten kunnen via het scherm toetsen ingebracht worden, of rechtstreeks op het hoofdscherm per vak/onderdeel. Op het hoofdscherm kunnen de punten per leerling ingebracht worden. Klik op de naam van de leerling en breng in de kolom punten, de punten van deze leerling in, de totalen en procenten worden automatisch berekend. De gegevens worden bewaard door op een andere leerling te klikken of door op de toets bewaar te drukken. Als een leerling voor een vak geen punten heeft, zet dan bij punten 0 en overschrijf het totaal voor dat vak met 0 (leerling heeft dan 0 op 0). Met de knop Lijst leerlingen, wordt van de getoonde klas een tabel afgedrukt met een kolom naam, voornaam, geboortedatum en 14 kolommen voor punteninvoer. 5

6 Voordat het rapport gedrukt wordt, moet het klasgemiddelde berekend worden. Selecteer de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen en druk op de toets Klasgem. De selectie van de leerlingen kan op 2 verschillende manieren gebeuren. 1. Door een vinkje te plaatsen voor de naam van de leerlingen. 2. Met de knop Alle ll selecteren wordt bij alle leerlingen automatisch een vinkje geplaatst. Met de knop Geen ll selecteren worden alle vinkjes automatisch weggehaald. Voor het afdrukken van de rapporten wordt op dezelfde manier een selectie van leerlingen gemaakt, aanvinken of via de knop Alle ll selecteren. Voor de geselecteerde leerlingen wordt een rapport geprint na het drukken op de knop Print rapport. Om naar toetsenscherm te gaan, druk op knop toetsen Om naar het scherm Admin te gaan druk op Admin. Hier kunnen leerlingen toegevoegd, verwijderd en gewijzigd worden, kan een backup gemaakt worden en kunnen namen en totalen van vakken/onderdelen en de rapportnamen gewijzigd worden. 6

7 2.2 Toetsenscherm Vak/onderdeel Drukt men op de knop toetsen op het hoofdscherm, krijgt men een scherm te zien met de vakken en hun onderdelen. De punten voor een toets van een bepaald vak/onderdeel kunnen ingebracht worden door voor dat onderdeel op de knop invullen te drukken. Het scherm toetsen wordt dan geopend. 7

8 2.2.2 Toetsen Alle leerlingen van de geselecteerde klas worden getoond en er kunnen tot 12 toetsen voor dit vakonderdeel ingevuld worden. In de rij totaal (groene rij), vult men het maximum voor die bepaalde toets in. In de rij datum (blauwe rij) kan de datum of info van een bepaalde toets vermeld worden. Als alle toetsen ingebracht zijn, drukt men bovenaan op de toets bereken en de punten worden opgeteld en omgerekend naar het totaal dat op het rapport komt. Al de berekeneningen gebeuren automatisch. De afkortingen gebruikt in de laatste 4 kolommen: (2x geel + 2x groen) - pt : som van alle punten behaald op de toetsen - tot : totaal van alle maxima van de toetsen waaraan de leerling deelgenomen heeft. - pr : punten behaald, maar omgerekend naar het totaal dat op het rapport komt. - totr : maximum voor dit onderdeel dat op het rapport komt. 8

9 Na berekening van de totalen en de omrekeningen, (via toets bereken ) moeten deze gegevens naar het hoofdscherm (dus naar het rapport) gebracht worden door een druk op de toets bewaar. Als een leeling niet aan een toets heeft deelgenomen laat men het vakje, waar men de punten inbrengt, leeg (geen 0 plaatsen). Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met het feit dat de leerling deze toets niet aflegde. Het toetsenscherm kan door een druk op de toets drukken afgedrukt worden. Vergeet niet op bereken te drukken voor u een afdruk maakt. 9

10 2.3 Overzichtsscherm Nadat alle punten ingebracht zijn, kan men een afdruk maken van het overzichtsblad van de klas. Druk daarvoor op de toets print. 10

11 2.4 Administratiescherm ( admin ) Klasnamen, in de lijst staan de klasnamen met in de rechterkolom de leerjaren die met de klasnaam overeen stemt Rapportnamen Hier kunnen de rapportnamen ingevuld worden, deze kunnen aan een trimester rapport gekoppeld worden door op wijzigen te drukken, en bij semester een 1 of 2 in te vullen. Semester - en jaarrapport worden geactiveerd door een vinkje te plaatsen bij semester 1,2 en of eindrapport Rapporten in kleur Het aanvinken zordt er voor dat de rapporten in kleur afgedrukt worden karakter gebruikt voor ziekte en afwezigheid. Het gekozen karakter wordt op het rapport en het overzichtsblad ingevuld wanneer de leerling geen punten heeft voor dat vak of onderdeel Backup Hier kan een kopie gemaakt worden van de gegevens. Bij gebruik van een netwerk versie worden de gegevens best bewaard door een backup van de server data. 11

12 Vak / onderdeel: namen en totalen wijzigen Na druk op de knop vak/onderdeel wordt scherm vakken: onderdelen en punten geopend. Selecteer de klas en de vakken en onderdelen worden getoond Na druk op de knop wijzigen kunnen namen en punten gewijzigd worden. Na druk op de knop bewaar worden de gegevens bewaard en bij volgende rapporten worden deze nieuwe gegevens over vakken en onderdelen gebruikt. Als men de huidige rapportgegevens nog wil wijzigen, kan men onderaan op het scherm wijzigingen ook geldig voor huidig geselecteerd rapport aanvinken voordat men op de knop bewaar drukt Klasnamen Bij klasnamen, worden de verschillende klasnamen ingevuld, na invullen en of wijzigen moet op bewaar gedrukt worden 12

13 Schooladres Het ingevulde adres wordt afgedrukt op het puntenrapport. 13

14 Leerlingenbeheer De leerlingen kunnen alfabetisch (de ganse school) gerangschikt worden of alfabetisch per klas door onderaan bij rangschikking een selectie te maken. Veranderingen aan de tabel gebeuren door gebruik te maken van de knoppenbalk bovenaan de tabel. Door de cursor even boven een knop te laten halt houden, wordt info over deze knop getoond. De eerste 4 knoppen, dienen om in de lijst vooruit,achteruit te gaan en begin en einde van de lijst te selecteren. De + is om een leerling toe te voegen. De om een leerling te verwijderen. 14

15 De pijl naar boven om gegevens van de geselecteerde leerling te wijzigen, eens deze knop geselecteerd, wordt de V knop actief, en worden de wijzigingen via die knop bewaard. Wijzigingen annuleren kan men door op de X knop te drukken 15

16 Mutatie van de leerlingen Hier kunnen de leerlingen naar het volgend schooljaar overgedragen worden. Maak een keuze van het huidig en volgend schooljaar, selecteer de nieuwe klas Van de leerlingen en druk op bewaar. 16

17 Gebruikers beheer Hier kunnen aan de verschillende gebruikers rechten toegekend worden. Om een gebruiker te verwijderen, druk op wijzig, vink verwijder aan en druk op bewaar. 17

18 Attituderapport. Selecteer schooljaar, rapportnaam en klas. De geselecteerde leerling staat in het vakje naam leerling. Door een andere leerling te selecteren, worden de gegevens van de vorige leerling bewaard, dit kan ook door op de knop bewaar te drukken. De verschillende attituderapportonderdelen verschijnen in de verschillende blokken. 18

19 De zinnen en icoontjes voor een bepaald onderdeel kunnen gekozen worden door op de knop selecteer van een onderdeel-blok te drukken. De bovenste blok wordt gevuld door op de te selecteren zinnen te klikken. Automatisch worden de juiste icoontjes gekozen. Door op terug te duwen wordt de selectie naar het hoofdscherm over gedragen. 19

20 INSTELLING : Selecteer per leerjaar het gebruikte icoon (tekening) voor zeer goed, goed, voldoende en niet voldoende. Eventueel kan een standaard map gebruikt worden voor de plaats waar de tekeningen kunnen gevonden worden (vb de server). Kies dit in overeg met de ICT verantwoordelijke. Ook de verschillende items van het rapport kunnen hier ingevuld worden. Na invullen kunnen per item de beoordelingszinnen ingevuld worden voor Goed,zeergoed, voldoende en niet voldoende. 20

21 21

22 3. Aanbevelingen en tips : Vraag : Een leerling neemt niet deel aan een toets? Antwoord : laat in het scherm toetsen het vakje punten voor die leerling leeg, vul geen 0 in. Vraag : Voor een bepaald onderdeel zijn geen punten beschikbaar? Antwoord : vul op het startscherm bij punten 0 in en bij maximum ook 0. Vraag : de printer liep vast en een aantal rapporten zijn onleesbaar? Antwoord : Vink enkel deze leerlingen aan op het startscherm en druk op Print rapport. 22

23 4. Versie informatie Nieuw in versie Overzichtsblad per rapport/klas (afdrukbaar) - Toesenblad afdrukbaar - toevoeging datum of info /toets - bewaarknop op hoofdscherm - knop voor aanvinken alle leerlingen - knop voor verwijderen aanvinking alle leerlingen - scherm voor verandering vak/onderdeel en punten - decimalen tot 2 cijfers na de komma - voor inbrengen van cijfers wordt punt ook als komma gebruikt - Schermen aangepast voor hogere resolutie Nieuw in versie commentaar onderaan rapport kan via programma. - resolutie van pc wordt automatisch aangepast. - Bij verandering vakken/onderdelen worden cijfers eventueel aangepast. - Admin scherm met backup, aanpassingen leerling-klas tabel, aanpassingen vak/onderdeel - Selectie printer. - Leerlingenlijst kan afgedrukt worden. - Beveiliging via activatiecode. - Op het rapport wordt het gemiddelde totaal % van de klas afgedrukt. - Aan- en uitzetten kleur op rapporten. - Rapportnamen kunnen gewijzigd worden Nieuw in versie Gebruik van SQL database met netwerk functionaliteiten - Gebruikers beheer met mogelijke beperking van rechten Voorzien voor volgende versie: - Inladen leerlingenbestand uit Excell bestand 23

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool Sint-Maarten Middenschool Gebruikershandleiding Smartschool Inhoud Als je vragen hebt over het gebruik van Smartschool kan je in onderstaande vragenlijst jouw vraag misschien wel terug vinden. Website

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE 3 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA 3 1.3 WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF 3 1.4 REGISTRATIE

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

HANDLEIDING. RV SoftDev. RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem. Roy Verdonk royverdonk@gmail.

HANDLEIDING. RV SoftDev. RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem. Roy Verdonk royverdonk@gmail. HANDLEIDING RV SoftDev RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem Roy Verdonk royverdonk@gmail.com Inhoud Installatie Microsoft Access Runtime... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten.

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten. ORION Orion de grote jager, is de heerser van de winterhemel. Hij domineert de sterrenhemel vanaf het einde van de herfst tot begin lente. Hij wordt begeleid door zijn trouwe jachthond Sirius. In één van

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DARP v1.05

Gebruikershandleiding DARP v1.05 Gebruikershandleiding DARP v1.05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copyright 2006 Alle rechten voorbehouden. Pagina 1 1.

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen 3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen Om een nieuwe lijst toe te voegen, kies je de knop Maken in de algemene koppelingsbalk bovenaan een pagina van een Windows Sharepoint website. Je krijgt de keuze uit een aantal

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Magister. Handleiding voor leerlingen. Kandinsky College. Inhoud: Inhoud

Magister. Handleiding voor leerlingen. Kandinsky College. Inhoud: Inhoud Magister Handleiding voor leerlingen Kandinsky College Inhoud: Inhoud 1. Wat is Magister?... 2 2. Inloggen en starten... 2 3. Het Vandaagscherm... 3 4. Agenda... 4 5. Cijfers... 5 6. Aanwezigheid... 7

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Hoe werken met de WAP-online!

Hoe werken met de WAP-online! Hoe werken met de WAP-online! Startpagina: We surfen naar http://www.waponline.be. We krijgen het volgende scherm op onze computer: Hier kunnen enkel de directies op inloggen. Leerkrachten die nog niet

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden

Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden Handleiding C3LO Station to Station, Woerden sopgave Inleiding... 3 Personenbeheer... 4 Groepsbeheer... 14 Werkmappen... 31 Einde jaar... 34 Groepsbeheer... 35 Programmabeheer... 44 Netwerkbeleid... 65

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie