Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Indicatie Protocol (LIP)"

Transcriptie

1 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van Solutionsite. Door de toenemende behoefte naar een applicatie die kan draaien binnen de omgeving van de kraamorganisatie zelf, hebben wij van deze module ook een zelfstandige applicatie gemaakt. Deze applicatie kunnen de kraamcentra kosteloos gebruiken. Wij hopen dat u met veel plezier de applicatie zult gebruiken. Ondanks dat wij met grote zorg dit produkt voor u hebben ontworpen, gemaakt en getest. Staan wij open voor verbeteringen die ons worden aangedragen. Wij nodigen dan ook een ieder uit om fouten en/of verbeteringen aan ons door te geven. Wij zullen de verbeterde versies op onze website zetten, zodat een ieder deze kan gebruiken. In dit document vindt u een hoe u het pakket kunt installeren, de basisbegrippen van het programma, starten met LIP, LIP met meerdere medewerkers delen. Wij hopen dat u met veel plezier met het pakket zult werken de komende jaren. Met vriendelijke groet, Directie Solutionsite Installatie De installatie is een zeer eenvoudig proces, waarbij met behulp van stappen u in slechts enkele minuten de applicatie op uw pc kunt starten. Het installatie proces bestaat uit de volgende stappen: 1. Dubbelklik met de linkermuis op het pictogram Deze computer op het bureaublad; 2. Ga met behulp van de verkenner of deze computer naar het via de website binnengehaalde bestand; 3. Dubbelklik met de linkermuis knop op het pictogram Setup.exe; 4. Het installatieprogramma is opgestart en het volgende scherm verschijnt. Figuur 1: Dit is het welkomstscherm, druk volgende op door te gaan.

2 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 2 of Het volgende scherm is voor het kiezen van een plaats waar het programma wordt geïnstalleerd. Standaard is dit C:\Program files\solutionsite\lip, dit kan indien gewenst in deze stap worden aangepast, druk Volgende om door te gaan. Figuur 2: Dit scherm dient voor het aanpassen van de installatie lokatie.

3 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 3 of Dit scherm dient ter controle de verschillende waarde worden nog eens getoond, waarna door op Installeren te drukken de installatie kan worden gestart. Figuur 3: Controle voor de installatie. 7. Het laatste scherm is na de installatie van het programma. Door op Voltooien te drukken wordt de installatie voltooid. Figuur 4: Afronden installatie.

4 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 4 of 18 Basisbegrippen Indeling Het programma is opgebouwd uit stappen. In het eerste scherm, tevens stap 1, kunt u kiezen welke stappen u wilt doorlopen. U kunt hierbij kiezen uit het invullen van een indicatie bij een klant, een losse indicatie invullen of de gegevens database waarmee het programma werkt te verplaatsen of een andere gegevens database te kiezen. Deze drie keuzes worden in de volgende paragraaf uitvoerig besproken. Verschillende modes Elk scherm staat standaard in de selectie mode. In deze mode kunnen geen gegevens worden aangepast, toegevoegd of worden verwijderd. Het enige wat in deze mode kan is het selecteren van gegevens (bijvoorbeeld een klant). Bij de selectie box staan 3 knoppen om in een andere mode te komen, dit zijn de knoppen toevoegen, bewerken en verwijderen. In de rechterbovenhoek zal de status van de mode worden getoond. Indien u 1 van de hiervoor genoemde knoppen heeft ingedrukt, verschijnen er automatisch twee knoppen met ok en annuleren erop. Met behulp van deze twee knoppen, kunt u de actie doorvoeren of juist ongedaan maken. Indicaties Er kunnen per zwangerschap 3 indicatie momenten worden ingevoerd. Nadat een indicatie is ingevoerd en er op ok is gedrukt, komt het programma met de vraag of de indicatie compleet is. Alleen indicaties die volledig zijn ingevuld, worden in een indicatie rapport getoond. De status van een indicatie wordt rechts onderin het scherm afgebeeld. Kalender Bij invoervelden waar een datum moet worden ingevoerd, kan met behulp van de cijfers en het - teken een datum worden ingevoerd. Het - teken gebruikt u dan om van dag naar maand en van maand naar jaar te springen. U kunt echter ook op het pijltje drukken waarna er een kalender zal openen (zie afbeelding). Hierbij dient u eerst het jaar te selecteren, daarna de maand en vervolgens de dag aan te klikken. Op het moment dat u de gewenste dag aanklikt, sluit de kalender en zal de datum in het invoerveld worden ingevuld. Door de twee pijltjes aan de linker en rechter bovenkant van de kalender, kunt u een maand achteruit of vooruit springen. Ook is het mogelijk door op het jaartal te klikken om een jaar voor of achter uit te springen. Door op de maand te klikken, krijgt u alle twaalf maanden te zien, waarna u de gewenste kunt aanklikken om deze te selecteren.

5 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 5 of 18 Starten met LIP Door twee keer snel achter elkaar op het Lip icoon op klikken, wordt de applicatie gestart. Het eerste scherm verschijnt (zie afbeelding), waarin u drie keuzes heeft. De eerste keuze staat standaard aan en zal over het algemeen het meest worden gebruikt. Door op de rondjes voor de andere keuzes met de muis te klikken, worden deze geselecteerd. Door op volgende te klikken, kunt u naar de volgende stap springen. Met de knop vorige kunt u een stap terug. In de eerste stap is de optie niet toegankelijk aangezien er geen vorige stap aanwezig is. Bij de laatste stap wordt de knop volgende vervangen door de knop voltooien, waarna bij het indrukken van deze knop u weer komt in de eerste stap van het programma. Het indiceren van een klant bestaat uit 4 stappen, waarbij de eerste stap de hierboven afgebeelde keuze stap is. Deze stap is voor iedere keuze gelijk. Door op de knop volgende te drukken komt u in de tweede stap: de gegevens van de klant. De derde stap is de zwangerschap van de cliënt, aangezien een cliënt meerdere keren bij u ingeschreven kan zijn voor zorg, kunnen in het programma ook meerdere zwangerschappen geregistreerd worden. De laatste stap is het invullen van 1 of meerdere indicaties. Deze hoeven natuurlijk niet allemaal tegelijk te gebeuren. Het programma bewaart de gegevens en bij de zwangerschap van de cliënt, zodat u op een later tijdstip de volgende indicatie van de cliënt kunt invullen. U kunt bij de indicatie aangeven of de indicatie onvolledig dan wel volledig is ingevuld. Alleen volledig ingevulde indicatie worden meegenomen in het indicatie overzicht. Indien u in het begin scherm voor de keuze Uitrekenen van een losse indicatie kiest, worden de stappen 2 (cliëntgegevens invullen) en stap 3 (zwangerschapgegevens) overgeslagen en komt u gelijk in de stap voor het invullen van de indicatie terecht. U kunt hierbij de gegevens niet bewaren, echter u kunt wel het indicatieoverzicht op het scherm tonen en printen.

6 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 6 of 18 Uitleg van de verschillende schermen Het Klantgegevens scherm heeft vier functies. Ten eerste kunt u hier een bestaande klant selecteren en ten tweede kunt u klantgegevens toevoegen, bewerken en verwijderen. In welke functie het scherm zich bevind, kunt u onder de zoek knop zien. Het maken van een selectie kunt u op twee manieren doen. 1. Door op het pijltje te drukken achter de geselecteerde cliënt, hierdoor gaat de selectie box open en kunt u de juiste cliënt kiezen. Deze selectie box is alfabetisch geordend op achternaam, waardoor u de cliënt snel kunt vinden. Echter bij meerdere cliënten kan de lijst vrij omvangrijk worden, waardoor het selectie proces vertraagd wordt. Om u te helpen de selectie sneller te kunnen maken, kunt u op het toetsenbord de eerste letter van de achternaam van de cliënt drukken, waarna de selectie naar de namen van de ingedrukte letter springt. 2. Als de lijst nog groter wordt of u weet niet de exacte naam van de cliënt heeft het programma nog een zoekknop. Met behulp van deze knop kunnen de cliënten op verschillende manieren worden gezocht (zie afbeelding).

7 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 7 of 18 In het zoekscherm kan op twee manieren worden gezocht, de En of de Of optie. Standaard staat de En optie aan. Bij de En optie moeten de ingevulde velden overeenkomen met het gezochte resultaat. Niet ingevulde velden doen niet mee. Bijvoorbeeld indien de postcode en plaats worden ingevuld, worden alleen cliënten gevonden die zowel voldoen aan de opgegeven postcode, als aan de opgegeven plaats. Bij de Of optie zullen alle cliënten worden getoond, die of de juiste postcode hebben of in de opgegeven plaats wonen. Na het invullen van de gewenste velden, dient u op de knop zoeken te drukken om bij gevonden de gevonden cliënten te zien verschijnen. Door de gezochte cliënt met de muis aan te klikken, wordt deze geselecteerd. Nadat de cliënt is geselecteerd kan met behulp van de Ok knop de cliënt worden geselecteerd in het scherm klantgegevens. Bij de meeste velden hoeft u niet compleet te zijn. Zoals op de afbeelding te zien is, volstaat de eerste paar letters van de achternaam om de cliënt te vinden. Wel is het zo dat hoe nauwkeuriger de selectie, hoe beter het gevonden resultaat.

8 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 8 of 18 Voor de functies toevoegen, bewerken en verwijderen, dient u eerst de bijbehorende knop in te drukken. Hierna gaat het programma over naar de nieuw gekozen mode, wat weer te zien is onder de zoek knop (zie afbeelding) Er verschijnen nu ook twee knoppen Ok en Annuleren met behulp van deze knoppen, kunt u de wijzigingen doorvoeren of juist ongedaan maken. Indien u een klant wilt toevoegen die al in het systeem staat, zal het programma u dit melden en zal de klant voor u worden opgehaald. De mode zal ook veranderen van toevoegen naar aanpassen van de gegevens. Hierdoor kunt u gemakkelijk controleren of de gegevens al in het systeem aanwezig zijn en zal het programma de gegevens niet twee keer opslaan. Nadat u de juiste gegevens heeft gevonden en heeft geselecteerd, kunt u met volgende naar de stap 3 zwangerschappen gaan.

9 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 9 of 18 Het Zwangerschap scherm heeft net als het klantgegevens scherm 4 functies. Bij het selecteren, kunt u een zwangerschap kiezen door op de pijltjes te drukken. Aangezien hier alleen de zwangerschappen van de geselecteerde klant verschijnen zal deze lijst nooit erg groot worden. De gegevens Na de bevalling zijn optioneel in te vullen en niet noodzakelijk, dit is voor eigen gebruik. De datumvelden zijn in te voer met behulp van het toetsenbord, waarbij het - teken dient om van dag naar maand en van maand naar jaar te springen (dit kan ook met behulp van de pijltjes toetsen) of met de muis (zie ook de paragraaf over de kalender). Het Indicatie scherm dient om de gegevens over de indicatie in te vullen, waarna er een rapport kan worden afgedrukt. Er zijn drie indicatie momenten. Het tweede indicatie moment dient na het eerste te liggen, en het derde weer na het tweede moment. Verder dient eerst de eerste indicatie volledig te worden ingevuld, waarna pas het tweede moment kan worden geselecteerd. Het selecteren van de momenten kan gedaan worden, door op rondjes voor de indicatie momenten te klikken. Indien deze licht zijn weergegeven zijn deze nog niet toegankelijk. Een indicatie bestaat uit 5 verschillende tabbladen, de eerste 4 tabbladen zijn nodig om de indicatiegegevens in te vullen. Op het vijfde tabblad kunnen aantekeningen worden bijgehouden.

10 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 10 of 18 Het eerste tabblad Algemeen & Afspraken, kunnen de gegevens omtrent de indicatie worden opgegeven. Bij de eerste indicatie, dient u de naam van de medewerker intake te selecteren, bij de tweede en derde indicatie de naam van de verloskundige. Indien een medewerker intake of verloskundige niet in de lijst staat, kunt u een medewerker of verloskundige toevoegen door op de desbetreffende knop te drukken. Nadat 1, 2 of 3 indicaties zijn ingevoerd, kunt u een rapport maken. Bij de verschillende indicaties kunnen andere gegevens wel of niet worden ingevoerd. Gegevens die niet kunnen worden ingevoerd, zullen licht worden afgebeeld. Hieronder worden de verschillende tabbladen getoond.

11 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 11 of 18

12 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 12 of 18

13 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 13 of 18

14 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 14 of 18 Voor het toevoegen en bewerken of verwijderen van medewerkers intake of verloskundige zijn aparte invoer schermen. Deze kunt u hieronder zien.

15 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 15 of 18 Door op de rapport knop te drukken, verschijnt het volgende keuze scherm. Hierin kunt u kiezen tussen het tonen van de rapporten op het scherm of het afdrukken van het overzicht op het papier. Ook na het kiezen voor het tonen van het overzicht op het scherm, kunt u alsnog met behulp van de printer knop het overzicht afdrukken. De knoppenbalk. Met behulp van de knoppenbalk kunt u de volgende acties doen. De eerste twee knoppen is voor het ophalen of het opslaan van het overzicht, deze zijn niet noodzakelijk, aangezien het programma zelf alle gegevens bewaard. De derde knop is om het overzicht af te drukken. De volgende sectie is voor het springen tussen de twee pagina s van het overzicht. Met behulp van de daarop volgende knoppen kan het overzicht worden vergroot of verkleind. De laatste knop is voor het afsluiten van het overzicht. Hieronder verschijnen de twee overzichten.

16 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 16 of 18

17 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 17 of 18

18 Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 18 of 18 LIP met meerdere medewerkers delen. Indien u met meerdere gebruikers gebruik wilt maken van dezelfde gegevens, kunnen de gegevens gedeeld worden door de database centraal neer te zetten en alle programma s op de verschillende pc s naar dezelfde database te verwijzen. U kunt dit doen met behulp van de derde optie van het eerste scherm. U komt dan in de tweede stap database directory aanpassen. Hierdoor kunt u een centrale database aanmaken of gebruik maken van een bestaande database. Indien op de nieuwe door u opgegeven lokatie een database staat, zal deze in het vervolg gebruikt gaan worden door de applicatie. Indien er geen database staat op de door u geselecteerde lokatie, zal er gevraagd worden of de database gekopieerd moet worden. Het is niet mogelijk om een lokatie aan te wijzen waar de database niet komt te staan of al staat, het programma heeft namelijk een database nodig om te kunnen draaien. Helpdesk. Dit produkt is met zorg ontwikkeld en getest, toch zou het voor kunnen komen dat er oneffenheden in het produkt zitten. U kunt deze melden via onze website of door het sturen van een bericht naar Ook voor verbeteringen van het produkt kunt u ons een bericht sturen, wij zullen elke inzending beantwoorden. Wij hopen op deze manier te komen tot een gebruikersvriendelijk produkt, waar u als kraamcentra met veel plezier en vooral veel gemak mee werkt.

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installatie Handleiding ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_installatie_v12.doc 2004-2010 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 Hoofdstuk : Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten.

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten. ORION Orion de grote jager, is de heerser van de winterhemel. Hij domineert de sterrenhemel vanaf het einde van de herfst tot begin lente. Hij wordt begeleid door zijn trouwe jachthond Sirius. In één van

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Opbouw handleiding 5 1.2 Woorden en begrippen, vaste

Nadere informatie