Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012"

Transcriptie

1 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie september 2012

2 Inhoudsopgave Legenda Voorbereidingen Downloaden Starten en inloggen Beheerportal Inloggen Beheerportal Home Rechten Wachtwoord wijzigen OVM Nieuws Ontwikkelingslijnen Ontwikkelingslijnen invullen Verdeling hokjes Lijn opvullen Lijn kopiëren Lijnnotitie toevoegen Notities Notitie toevoegen Notitie bewerken Notitie verwijderen Handelingsplannen Handelingsplan en evaluatie toevoegen Handelingsplan en evaluatie bewerken Handelingsplan en evaluatie verwijderen Rapporten Rapport instellingen Rapport printen Contact Kennisbank Helpdesk

3 3

4 Legenda Schuinte tekst tussen dubbele aanhalingstekens Verwijzing naar een scherm. Aan het begin van de paragraaf wordt uitgelegd hoe het scherm geopend dient te worden. Daarna wordt dit niet meer herhaald, maar weergegeven met schuine tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Schuine tekst tussen enkele aanhalingstekens Verwijzing naar een woord in het scherm. [Dikgedrukte tekst tussen blokhaken] Verwijzing naar een knop uit een scherm. (Dikgedrukt cijfer tussen haakjes) Verwijzing naar een deel van een scherm. Het betreffende deel van het scherm is rood omkaderd en bevat hetzelfde cijfer als in de tekst waarin naar het deel van het scherm verwezen wordt. 4

5 1 Voorbereidingen In dit hoofdstuk wordt beschreven welke handelingen er gedaan moeten worden voordat u met OVM 2.0 aan de slag kunt. 1.1 Downloaden Voordat u met OVM 2.0 kunt werken, dient u OVM 2.0 eerst te downloaden. Dit kunt u doen door naar te gaan en te klikken op de volgende knop: De volgende pagina verschijnt: 1 Klik op [Install] (1). Afhankelijk van de webbrowser kan er gevraagd worden of setup.exe uitgevoerd of opgeslagen dient te worden. Klik op [Uitvoeren]. OVM 2.0 wordt nu geïnstalleerd. LET OP! Bovenstaande installatieprocedure werkt alleen op een Windows computer voor een gebruiker met voldoende rechten. Mocht u problemen hebben met de installatie van OVM 2.0, raadpleeg dan onze kennisbank. 5

6 1.2 Starten en inloggen Wanneer OVM 2.0 gedownload is volgens bovenstaande manier, kunt u OVM 2.0 terugvinden bij Start Programma s Seminarium voor Orthopedagogiek OVM. Wanneer u op OVM klikt, verschijnt het volgende inlogscherm: In het inlogscherm wordt onder OntwikkelingsVolgModel het versienummer getoond (2). Dan volgen de velden waar u in kunt loggen (3). Wanneer u werkzaam bent op één school, volstaat het om hier alleen uw adres en wachtwoord in te vullen. Bent u werkzaam op meer dan één school, dan dient u ook een schoolcode in te geven. Onderin het inlogscherm vindt u de Geavanceerde opties (4). Wanneer u op het menu van Geavanceerde opties open klikt door op het pijltje te klikken, verschijnt de optie Lokale cache verwijderen (5). Deze optie kunt u gebruiken, wanneer u op verschillende werkstations verschillende gegevens ziet in OVM 2.0. Door 'Lokale cache verwijderen' aan te vinken op de werkstations waarbij de gegevens onjuist zijn, worden alle lokale gegevens verwijderd en worden de gegevens van de server naar uw werkstation gestuurd. Na deze actie zult u de juiste gegevens te zien krijgen. 6

7 2 Beheerportal In dit hoofdstuk wordt beschreven welke handelingen er gedaan dienen te worden in de beheerportal. In de beheerportal kunt u als medewerker uw eigen rol(len) en de daarbij horende rechten bekijken en uw wachtwoord wijzigen. De beheerportal is te vinden via de rode knop op of via de directe link: https://ovmportal.datacare.nl/. 2.1 Inloggen Ga via één van bovenstaande manieren naar de beheerportal. De volgende webpagina verschijnt: Voer uw adres en wachtwoord in en klik op inloggen. LET OP! Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u deze opvragen via Wachtwoord vergeten aan de rechterzijde van deze webpagina. Wanneer u op Wachtwoord vergeten klikt, zal de beheerportal in een nieuwe webpagina u om uw schoolcode en adres vragen. Wanneer u deze correct invoert, wordt er opnieuw een activati verstuurd. Wanneer u op de link in de activati klikt, zult u per mail uw nieuwe wachtwoord ontvangen. Er is nu toegang tot de OVM Beheerportal. Het volgende scherm verschijnt: 7

8 Beheerportal Home In Home (1) wordt uitgelegd wat u als beheerder in de OVM Beheerportal kunt doen. Rechts bovenin worden uw inloggegevens weergegeven (6) Rechten Klik op het tabblad Rechten (2) om uw eigen rechten te bekijken. De volgende webpagina verschijnt: 8

9 In dit scherm wordt uw rol en de bijbehorende rechten weergegeven. Wanneer u meerdere rollen heeft, zult u meerdere tabbladen met rollen zien in de rode balk Wachtwoord wijzigen Klik op het tabblad Wachtwoord wijzigen (3) om uw wachtwoord te wijzigen. De volgende webpagina verschijnt: Voer in het bovenste veld uw huidige wachtwoord in en in de onderste twee velden tweemaal het gewenste wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord dient minimaal 8 tekens lang te zijn, minimaal één hoofdletter, één kleine letter en één cijfer te bevatten. Klik op om uw wijzigingen definitief te maken. 9

10 3 OVM In dit hoofdstuk worden de functies behorende bij OVM beschreven. OVM is in OVM 2.0 links onderin het scherm te vinden (1) Nieuws De eerste pagina die verschijnt nadat u hebt ingelogd, is de nieuwspagina van OVM 2.0. Deze is later terug te vinden door te klikken op OVM (1) en daarna op Nieuws (2). Op de nieuwspagina staat rechts bovenin een link naar de website (7). Door op deze link te klikken, wordt direct de webpagina geopend. In het midden van de pagina worden de nieuwsitems getoond (8). Bij ieder nieuwsitem wordt aan de rechter zijde een datum van plaatsing weergegeven en ieder nieuwsitem bevat een verwijzing naar een pagina op Zodra op het nieuwsitem geklikt wordt, zal deze pagina geopend worden. 3.2 Ontwikkelingslijnen Klik op OVM (1) en daarna op Ontwikkelingslijnen (3) om de ontwikkelingslijnen in te vullen, notities bij de lijnen te maken en om overzichten te bekijken van de ontwikkelingslijnen. Het volgende scherm verschijnt: 10

11 Bovenin dit scherm kunt u keuzes maken om de gewenste gegevens in te kunnen zien en te kunnen bewerken. Klik op de verschillende rolmenu s om de gewenste ontwikkelingslijn te selecteren, het schooljaar, de periode en de groep die u wilt bekijken (9). LET OP! Het schooljaar en de periode staan automatisch geselecteerd op het huidige schooljaar en de huidige periode. Wanneer hier niets aan gewijzigd wordt, weet u zeker dat u in de juiste periode van het juiste schooljaar werkt. Wanneer er een ontwikkelingslijn geselecteerd is, zullen de verschillende fasen van de ontwikkelingslijn daaronder getoond worden (10). Wanneer er geklikt wordt op links onder een fase, zal er concretere informatie getoond worden van die betreffende fase (18). 18 Met de scrolbalk onder in beeld kan heen en weer gescrold worden om alle fasen van de ontwikkelingslijn te bekijken. Daaronder worden alle leerlingen van de geselecteerde groep onder elkaar getoond met daarachter de voor hen ingevulde lijn. 11

12 3.2.1 Ontwikkelingslijnen invullen Een fase van een ontwikkelingslijn in verdeeld in vier hokjes. De hokjes van een fase kunnen ingekleurd worden door op het gewenste hokje te klikken. Alle voorgaande hokjes van die fase worden dan automatisch gekleurd. In onderstaand voorbeeld is op het derde hokje van de fase geklikt. Het eerste en tweede hokjes zijn automatisch gekleurd. Wijzigingen kunnen achteraf nog aangebracht worden, door te klikken op het hokje tot waar de fase gekleurd had moeten worden. In onderstaand voorbeeld waren vier hokjes gekleurd. Door op het tweede hokje te klikken is het aantal gekleurde hokjes van vier teruggebracht naar twee. Wanneer een fase helemaal leeggemaakt moet worden, kan dit gedaan worden door één keer met de rechter muisknop op de fase te klikken. De hele fase wordt hierdoor leeggemaakt, ongeacht het aantal hokjes dat gekleurd was. Klik op [Lijn opslaan] (12) om wijzigingen in de fasen op te slaan of op [Ongedaan maken] (13) om de wijzigingen in de fasen te annuleren Verdeling hokjes Iedere fase bestaat uit vier hokjes, die ieder bestaan uit 3 lagen. Hieronder wordt per laag een toelichting gegeven op wat er in de betreffende laag weergegeven wordt Bovenste lijn De bovenste laag van een fase toont wat er in de vorige periode is gekleurd. Door middel van de lengte van de bovenste lijn is af te lezen hoeveel hokjes er in de voorgaande periode gekleurd waren. Door middel van de kleur wordt getoond of er sprake is van vooruitgang, terugval of dat de ontwikkeling in de fase hetzelfde is gebleven. Hieronder is dit schematisch weergegeven: Oranje (terugval) In de huidige periode is minder ingevuld dan in de voorgaande periode. Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 4 hokjes waren gekleurd. In de huidige periode zijn er 2 hokjes ingekleurd. Dit is minder dan de vorige periode, daarom wordt het getoond in oranje: terugval. Grijs (gelijk) Fasevoortgang is gelijk aan voorgaande periode. Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 3 hokjes waren gekleurd. In de huidige periode zijn er ook 3 hokjes ingekleurd. Dit is gelijk aan de vorige periode, daarom wordt het getoond in grijs: gelijk. Groen (vooruitgang) Fasevoortgang is meer dan voorgaande periode (vooruitgang). Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 1 hokje was gekleurd. In de huidige periode zijn er 2 hokjes ingekleurd. Dit is meer dan de vorige periode, daarom wordt het getoond in groen: vooruitgang. 12

13 Middelste hokje De middelste laag van een fase geeft door middel van blauwe hokjes aan wat er in de huidige periode gekleurd is Onderste lijn De onderste laag van een fase geeft aan wat er op het moment van werken in de ontwikkelingslijnen veranderd wordt. Dit gebeurt op de volgende manier: Het gekleurde streepje onder het tweede hokje geeft aan dat dit hokje bij de vorige wijzigingen ingevuld was, maar dat er op dit moment een wijziging gedaan is van twee naar één hokje. Het witte streepje onder het tweede en derde hokje geeft aan dat deze hokjes bij de vorige wijzingen leeg waren, maar dat er op dit moment een wijziging gedaan is van drie naar één hokje Lijn opvullen In het scherm Ontwikkelingslijnen is het mogelijk om in één klik meerdere fases op te vullen. Dit kan gedaan worden met de knop [Lijn opvullen] (14) of door Ctrl-toets op het toetsenbord vast te houden. Zodra op de knop [Lijn opvullen] geklikt wordt, of de Ctrl-toets wordt vastgehouden, verschijnt er een gele melding onderin het scherm: Wanneer er dan op een willekeurig hokje geklikt wordt, worden alle voorgaande hokjes van de hele ontwikkelingslijn automatisch ingevuld, zie de vergelijking hieronder. Bij klikken op het vierde hokje van fase vijf zonder [Lijn opvullen]: Bij klikken op het vierde hokje van fase vijf met [Lijn opvullen]: Lijn kopiëren Wanneer er een nieuwe periode aanbreekt, zullen de blauwe hokjes die in de vorige periode gekleurd zijn, niet meer zichtbaar zijn. Deze zijn dan vervangen door oranje lijnen boven de hokjes van de fasen. Het voorbeeld hieronder laat dit duidelijk zien: 13

14 De blauwe hokjes van de vorige periode: Zijn vervangen door oranje lijnen in de nieuwe periode: Door middel van deze oranje lijnen is af te lezen welke hokjes er gekleurd waren in de vorige periode. Wanneer er dan op de knop [Lijn kopiëren] (15) geklikt wordt, zullen voor alle leerlingen de hokjes van de geselecteerde ontwikkelingslijn weer blauw gekleurd worden. HERHALING! Blauwe hokjes Oranje lijnen Lege hokjes Ontwikkelingslijn is in de huidige periode ingevuld. Ontwikkelingslijn is in de vorige periode ingevuld. Ontwikkelingslijn is niet ingevuld of langer dan één periode geleden Lijnnotitie toevoegen In Ontwikkelingslijnen geeft de gele post-it achter een leerling aan dat er bij deze leerling één of meerdere notities gemaakt zijn. Klik achter de naam van een leerling op om de notities te laten verschijnen of om de eerste stap te zetten om een nieuwe notitie te maken (19). 14

15 19 Door op onder de naam van de leerling te klikken, wordt een notitie toegevoegd. Er verschijnt een lege notitie met de datum van de betreffende dag en de naam van de medewerker die de notitie aan heeft gemaakt. Door op deze notitie te dubbelklikken of door te klikken op achter de notitie kan deze in het volgende scherm aangepast worden: In dit scherm kan de tekst (11) van de notitie naar wens aangepast worden. Onderin dit scherm kan er ook gekozen worden om bij de lijnnotitie aandachtspunten toe te voegen door op [aandachtspunten] te klikken (12). Het volgende scherm verschijnt: 15

16 22 23 In dit scherm kunnen aandachtspunten aangevinkt worden (22) en is het mogelijk om te selecteren in hoeverre dit aandachtspunt bij de leerling geobserveerd is door middel van het rolmenu (23). Klik rechts onder in dit scherm op [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan Leerlingen per lijn Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen op [Leerlingen per lijn] (16) om een overzicht te bekijken van de gegevens van alle leerlingen voor de geselecteerde ontwikkelingslijn. Het volgende pop-up venster verschijnt: Links boven in dit scherm kan het overzicht door middel van de schuifbalk groter en kleiner 16

17 gemaakt worden. Door op [Print] te klikken kan het overzicht uitgeprint worden. In het overzicht wordt de ontwikkelingslijn vermeld, de naam van de groep en het leerjaar. Dan worden de lijnen van de leerlingen getoond in een verdeling van fasen. Achter de naam van de leerling staat het ontwikkelingsniveau (ON). Onder het overzicht wordt een legenda getoond Lijnen per leerling Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen op de naam van een leerling, zodat deze blauw getoond wordt en dan op [Lijnen per leerling] (17) om een overzicht te bekijken van de gegevens van alle lijnen voor de geselecteerde leerling. Het volgende pop-up venster verschijnt: Links boven in dit scherm kan het overzicht door middel van de schuifbalk groter en kleiner gemaakt worden. Door op [Print] te klikken kan het overzicht uitgeprint worden. In het overzicht wordt de naam van de leerling vermeld, de naam van de groep, het schooljaar en de periode. Dan worden de lijnen van de leerling getoond in een verdeling op leeftijd. Achter de naam van de ontwikkelingslijn staat het ontwikkelingsniveau (ON). Onder het overzicht wordt een legenda getoond. 3.3 Notities Klik op OVM (1) en daarna op Notities (4) om de notities van de leerlingen te kunnen lezen en te kunnen bewerken. Het volgende scherm verschijnt: 17

18 In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven (24). Klik een klas en een groep open en klik op een leerling om de notities van de geselecteerde leerling te kunnen lezen of bewerken. Het cijfer achter de naam van een leerling geeft aan hoeveel notities de leerling heeft. In de derde kolom staan alle notities van de leerling weergegeven (25). Deze staan chronologisch gesorteerd, de oudste notities staan onderaan en de nieuwste notities bovenaan. In de vierde kolom rechts boven staat een overzicht van alle notitiesoorten (26). Het cijfer achter de notitiesoort geeft aan hoeveel notities van dat notitiesoort de leerling heeft. In de vierde kolom rechts onder staat een overzicht van alle notities van de geselecteerde notitiesoort (27). Hierin staan de notities chronologisch op datum weergegeven met daarachter de eerste regel van de notitie, die in dit menu als titel fungeert Notitie toevoegen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (24) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de rechterkolom een notitiesoort (26). Klik op rechts bovenin het scherm om een nieuwe notitie met de geselecteerde notitiesoort toe te voegen. Er verschijnt een lege notitie met een datum. Een notitie kan aangepast worden door erop te dubbelklikken of door op achter de notitie te klikken. Het volgende scherm verschijnt: 18

19 Geef de notitie een titel door deze in de eerste regel in te typen. Dan kan de tekst van de notitie in het scherm getypt worden. Klik rechts onder in dit scherm op [Opslaan] om de notitie op te slaan of op [Annuleren] om de notitie niet op te slaan Notitie bewerken Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (24) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een notitie die aangepast dient te worden (25). Een notitie kan aangepast worden door erop te dubbelklikken of door op achter de notitie te klikken. Pas de tekst naar wens aan en klik op [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan Notitie verwijderen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (24) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een notitie die verwijderd dient te worden (25). Klik op rechts boven in het scherm om de notitie te verwijderen. Het volgende pop-up venster verschijnt: Klik op [Ja] om de notitie te verwijderen of op [Nee] om de notitie te behouden. 19

20 3.4 Handelingsplannen Klik op OVM (1) en daarna op Handelingsplannen (5) om de handelingsplannen van de leerlingen te kunnen lezen en te kunnen bewerken. Het volgende scherm verschijnt: In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven (28). Klik een klas en een groep open en klik op een leerling om de notities van de geselecteerde leerling te kunnen lezen of bewerken. Het cijfer achter de naam van een leerling geeft aan hoeveel notities de leerling heeft. In de derde kolom staan aan de linkerzijde de handelingsplannen (29) en aan de rechterzijde de evaluaties van de handelingsplannen (30). Deze staan chronologisch gesorteerd, de oudste handelingsplannen en evaluaties staan onderaan en de nieuwste bovenaan Handelingsplan en evaluatie toevoegen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (28) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Klik op rechts bovenin het scherm om een nieuw handelingsplan met evaluatie toe te voegen. Er verschijnt een leeg handelingsplan met een lege evaluatie met een datum Een handelingsplan toevoegen Een handelingsplan kan gemaakt worden door onder Plan op het nieuwe handelingsplan te dubbelklikken of door op achter het handelingsplan te klikken. Het volgende scherm verschijnt: 20

21 Typ in dit scherm de tekst van het handelingsplan. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van hulpvragen bij het maken van het handelingsplan. Klik hiervoor rechts onder in dit scherm op [Hulpvragen]. Het volgende scherm verschijnt: In dit scherm kan een hulptekst aan het handelingsplan toegevoegd worden. Kies een ontwikkelingslijn waarbij een hulpvraag is. Selecteer dan onder welke categorie de hulpvraag valt. Kies de basale hulpvraag en selecteer uit welke leeftijdscategorie de hulpvragen geraadpleegd dienen te worden. Door een keuze te maken uit deze rolmenu s verschijnen onderin dit scherm de betreffende hulpvragen. De hulpvragen worden aan het handelingsplan toegevoegd door er een vinkje voor te zetten en onderin het scherm op [OK] te klikken of klik op [Annuleren] om de hulpvragen niet aan 21

22 het handelingsplan toe te voegen. Klik dan op [OK] om het handelingsplan in zijn geheel op te slaan of op [Annuleren] om het handelingsplan niet op te slaan Een evaluatie toevoegen Een evaluatie kan gemaakt worden door onder Evaluatie op de nieuwe evaluatie te dubbelklikken of door op achter de evaluatie te klikken. Het volgende scherm verschijnt: Typ in dit scherm de tekst van de evaluatie. Klik dan op [Opslaan] om de evaluatie in zijn geheel op te slaan of op [Annuleren] om de evaluatie niet op te slaan Handelingsplan en evaluatie bewerken Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (28) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een handelingsplan (29) of evaluatie (30) die aangepast dient te worden. Deze kunnen aangepast worden door erop te dubbelklikken of door op erachter te klikken. Pas de tekst naar wens aan en klik op [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan Handelingsplan en evaluatie verwijderen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (28) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een handelingsplan en evaluatie (29 en 30) die verwijderd dienen te worden. Klik op rechts boven in het scherm om het handelingsplan en de evaluatie te verwijderen. Het volgende pop-up venster verschijnt: 22

23 Klik op [Ja] om het handelingsplan en de evaluatie te verwijderen of op [Nee] om ze te behouden. 3.5 Rapporten Klik op OVM (1) en daarna op Rapporten (6) om de handelingsplannen van de leerlingen te kunnen lezen en te kunnen bewerken. Het volgende scherm verschijnt: In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven (28). Klik een klas en een groep open en klik op een of meer dan één leerling om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te bekijken. In de derde kolom wordt het rapport van de geselecteerde leerling(en) weergegeven Rapport instellingen Klik op om naar de rapportinstellingen te gaan en hier te kiezen welke gegevens er wel en niet in de rapporten getoond moet worden. Het volgende pop-up venster verschijnt: 23

24 In dit venster kan ingesteld worden hoe het rapport getoond dient te worden door vinkjes aan te zetten bij gewenste gegevens en vinkjes uit te zetten bij ongewenste gegevens. Klik zodra alles naar wens is ingesteld op [Sluiten] en het rapport zal volgens de aangegeven wensen getoond worden Rapport printen Klik in de tweede kolom in Rapporten een klas en een groep open en klik op een of meer dan één leerling om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te bekijken. Stel eventueel met Klik op in welke gegevens er wel en niet getoond dienen te worden in het rapport. om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te printen. 24

25 5 Contact Heeft deze handleiding u onverhoopt niet verder kunnen helpen, dan zijn er nog tal van mogelijkheden om het juiste antwoord te krijgen op uw vraag of de juiste oplossing te vinden voor uw probleem. 5.1 Kennisbank In de kennisbank komen vraag en antwoord samen. De kennisbank is een verzameling veelgestelde vragen, soms aangevuld met videobestanden of andere handige documenten of informatie. Om in de kennisbank naar een antwoord op uw vraag te zoeken of om een oplossing te vinden voor uw probleem, gaat u naar kennisbank.ovmsupport.nl. 5.2 Helpdesk Kan de kennisbank u geen hulp bieden bij het zoeken naar het antwoord op uw vraag of de oplossing voor uw probleem? Stel uw vraag dan via het helpdeskformulier op onder het tabblad Helpdesk. Probeer uw vraag aan de helpdesk zo helder en concreet mogelijk te formuleren, zodat wij u sneller en gerichter antwoord kunnen geven. 25

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Help, hij doet het niet

Help, hij doet het niet Help, hij doet het niet Studiewijzers en agenda-items zijn niet te plaatsen. Magister vraagt om inlognaam maar er gebeurt niets. Schoolmail van de leerlingen doet het niet. Je bent aangemeld en je komt

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Inleiding Leerlingen en ouders hebben via internet toegang tot Magister; het leerling-administratiepakket

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig!

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Hoe gaat u te werk? 1. Start de website op www.psz- steenwijkerland.nl

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET GEBRUIK... 4 2. EISEN EN BEPERKINGEN... 6 3. WAT U VÓÓR HET INSTALLEREN MOET WETEN... 6 4. ZO INSTALLEERT U MY CONFERENCING

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

ICY Control Center Facility Management

ICY Control Center Facility Management Gebruiksaanwijzing ICY Control Center Facility Management 1 2 Inhoudsopgave 1 Inloggen 5 1.1 Inloggen bij opstart 5 1.2 Wachtwoord vergeten 5 2 Het Dashboard 6 2.1 Samenvatting Dagplanning 6 2.2 Alarmen

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013)

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) 2 (versie 01-2013) INHOUD Basistaken in schema... 5 Inloggen en uitloggen... 7 Openen van de Acadin inlogpagina... 7 Aanmelden bij de leeromgeving... 8 Afmelden... 8 Werken

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave Handleiding Betula Beheer Welkom bij de handleiding van Betula Beheer. In deze handleiding zullen wij u alles uit leggen over ons product. Mochten er nog onduidelijkheden zijn na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys OVM 2.0 Stappenplan UWLR-koppeling met ParnasSys Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp van de UWLR-koppeling met ParnasSys.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken Wordpress handleiding: Algemeen: -Hosting 200Mb webruimte en 2Gb verkeer per maand voor 3 euro per maand. Bij overschrijding volgt automatisch een verdubbeling naar de ruimte/verkeer naar 400Mb/4Gb/6 euro

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie