<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009"

Transcriptie

1 << TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 Uitvoering: CxO Media Opzet, analyse en rapportage: Ruigrok NetPanel

2 SAMENVATTING ACHTERGROND & ONDERZOEKSVRAAG CxO Media, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, Financieel-management.nl en de vacaturesite finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best employers to work for uit. Dit is een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2009 is gehouden. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. Centraal in het onderzoek staat de vraag: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals?. METHODE Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd, onder 636 financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieel-management.nl. De gegevens zijn verzameld van 6 april tot en met 29 april FAVORIETE BRANCHE Ook in 2009 blijft de zakelijke dienstverlening de meest favoriete branche van de financiële professionals. Ruim een van de drie financiële professionals (36%) kiest voor de zakelijke dienstverlening als zij op zoek zouden zijn naar een nieuwe baan. Na de zakelijke dienstverlening zijn het bankwezen (33%), de sector consumentenproducten (31%), detachering (31%), industrie, bouw en techniek (28%) en de overheid en non-profitsector (26%) de meest favoriete branches om te werken. FAVORIETE WERKGEVER Rabobank is door 25% van de financiële professionals gekozen als bedrijf waar men wel zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Hiermee is Rabobank een duidelijke nummer 1. Philips (door 1 gekozen), KLM, Royal Dutch Shell, Heineken en Unilever (allen door 16% gekozen) completeren de top 6 van meest favoriete werkgevers. FACTOREN Spontaan wordt het imago of de reputatie van een bedrijf als werkgever het meest genoemd door financiële professionals als motivatie voor hun keuze voor hun favoriete werkgever. Toch is het imago niet één van de belangrijkste factoren bij de keuze van een werkgever in het algemeen. Als we de financiële professionals vragen de drie belangrijkste factoren te noemen bij de keuze voor een werkgever dan komen werksfeer (door 53% genoemd) en CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

3 werkinhoud (51%) naar voren als belangrijkste overwegingen. Salaris (43%) en doorgroeimogelijkheden (42%) volgen hierop. TEVREDENHEID Gemiddeld geven de financiële professionals een 7,7 aan hun huidige baan. Slechts 6% geeft zijn of haar huidige baan een onvoldoende. De tevredenheid ligt dit jaar op een vergelijkbaar niveau met 2008 en SWITCHEN Drie vijfde van de financiële professionals werkt bij een werkgever die in hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers staat. Ten opzichte van 2008 en 2007 is dit een groter aandeel. Een derde van de financiële professionals geeft aan binnen nu en twee jaar actief op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Onder de financiële professionals die niet bij een werkgever werken die in hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers staat ligt dit substantieel hoger, op 4. WERKDRUK De houding van de financiële professionals ten aanzien van de werkdruk is ten opzichte van 2007 en 2008 ongewijzigd. Ruim de helft vindt dat bij een baan als financiële professional een hoge werkdruk hoort en 30% werkt eigenlijk meer dan zij zouden willen. Gemiddeld zo n 6 à 7 uur per week. FREELANCE Ten opzichte van vorig jaar zien we een afname van het animo om als freelancer aan de slag te gaan. Vorig jaar gaf 32% van de financiële professionals aan dat ze er wel eens aan dachten om als freelancer aan de slag te gaan, nu ligt dit significant lager, op 24%. OPLEIDINGSBEHOEFTE Praktisch alle financiële professionals (89%) vinden het belangrijk om jaarlijks opleidingen en cursussen te volgen, om de vakkennis op peil te houden. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

4 INHOUDSOPGAVE VOORAF 5 1 INLEIDING Achtergrond Onderzoeksvraag Indeling van het rapport 6 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 8 RESULTATEN 9 3 RESULTATEN Favoriete branche Favoriete werkgevers Factoren Huidige baan: tevredenheid Switchen Huidige baan: werkdruk Freelance Opleidingsbehoefte Achtergrondgegevens 32 BIJLAGE: VRAGENLIJST 36 CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

5 VOORAF CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

6 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND CxO Media, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, Financieel-management.nl en de vacaturesite finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best employers to work for uit, een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2009 is gehouden. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. 1.2 ONDERZOEKSVRAAG Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals? Subvragen: In hoeverre is men op zoek naar een andere baan? In welke branche zou men het liefst willen werken? Voor welk bedrijf zou men het liefst willen werken? Wat zijn de belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Welk beeld heeft men bij de favoriete werkgever? Hoe tevreden is men met de huidige betrekking? 1.3 INDELING VAN HET RAPPORT Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk twee de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk drie worden de resultaten besproken. Hierna volgen de samenvatting en bijlagen. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

7 T T Bij 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 METHODE VAN ONDERZOEK Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek kunnen in korte tijd veel respondenten bereikt worden, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Een ander voordeel van online onderzoek is dat direct een gerichte groep g d kan worden, in dit geval de financiële professional. Voordeel voor de respondent is dat de vragenlijst kan worden ingevuld wanneer het hem of haar goed uitkomt, zeker in business-to-business onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een goede respons. 2.2 RESPONDENTEN De doelgroep voor dit onderzoek zijn financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. In totaal zijn de reacties verwerkt van 636 financiële professionals, waarvan 555 de gehele vragenlijst hebben ingevuld. De resterende 81 financiële professionals hebben niet de gehele vragenlijst ingevuld, maar wel minimaal een favoriete branche en werkgever aangegeven. 1 n=636t T. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieelmanagement.nl. 2.3 VRAGENLIJST De online vragenlijst is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vragenlijsten die zijn gebruikt in 2008 en De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging en het afvoeren van een aantal werkgevers, en een aanpassing van de branche-indeling. In totaal zijn in 2009 de namen opgenomen van 163 werkgevers. De financiële professionals die alle vragen hebben ingevuld, hebben hier gemiddeld 12 minuten over gedaan. 1 een steekproefgrootte van n=636 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 3,9%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 46,1% en 53,9% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95%, is de afwijking nog maar 1,. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

8 2.4 UITVOERING CxO Media is verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldwerk. Ruigrok NetPanel heeft de opzet van het onderzoek, het programmeren van de vragenlijst in de look-and-feel van Financieel-Management.nl en de analyse en rapportage verzorgd. De datacollectie is gestart op 6 april 2009 en heeft doorgelopen tot en met 29 april De abonnees van Financieel-Management.nl hebben een ontvangen met de uitnodiging voor het onderzoek. In de is een persoonlijke link opgenomen naar de online vragenlijst, zodat zij de vragenlijst niet meerdere keren konden invullen. Er zijn drie reminders verstuurd naar abonnees die nog niet eerder hadden gereageerd op de uitnodiging voor het onderzoek. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

9 RESULTATEN CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

10 3 RESULTATEN 3.1 FAVORIETE BRANCHE Aan de financiële professionals hebben we de volgende vraag voorgelegd: Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken?. De antwoorden hebben we opgenomen in de onderstaande grafiek. De financiële professionals konden meer dan één branche aanvinken, vandaar dat het totaal in de onderstaande grafiek optelt tot meer dan 100%. Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel Zakelijke dienstverlening 36% 46% 43% Bankwezen 33% 32% 34% Consumentenproducten 2 28% 31% Zakelijke dienstverlening, detacheerders 31% 35% 33% Industrie / Bouw / Techniek Overheid / non-profit Automatisering / ICT / Telecom 19% 16% 18% 28% 26% 25% 26% 24% 25% 2009 (n=636) 2008 (n=1586) 2007 (n=1465) Energie / Nutsbedrijven 16% 18% 15% Verzekeringswezen 13% 13% 12% Accountancy 13% 13% 14% Anders 10% 9% Weet niet, geen antwoord 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ook in 2009 blijft de zakelijke dienstverlening de meest favoriete branche van de financiële professionals. Ruim een van de drie financiële professionals (36%) kiest voor de zakelijke dienstverlening als zij op zoek zouden zijn naar een nieuwe baan. Uit de grafiek kunnen we een top 6 onderscheiden, waarbinnen de verschillen in voorkeur relatief klein zijn. Na de zakelijke dienstverlening zijn het bankwezen (33%), de sector consumentenproducten (31%), detachering (31%), industrie, bouw en techniek (28%) en de overheid en non-profitsector (26%) de meest favoriete branches om te werken. Ten opzichte van 2007 en 2008 zien we als meest opvallende verschil dat minder financiële professionals hebben gekozen voor de zakelijke dienstverlening als favoriete branche. In 2008 koos 46% voor de zakelijke dienstverlening, nu vinden we 36%. Een significante achteruitgang. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

11 3.2 FAVORIETE WERKGEVERS Nadat de financiële professionals hun favoriete branche hadden gekozen is per branche een lijst getoond met werkgevers. Hieruit hebben de financiële professionals de bedrijven van hun voorkeur gekozen. In onderstaande grafiek hebben we de bedrijven opgenomen die door minimaal van de financiële professionals zijn gekozen. Omdat de financiële professionals meer dan één werkgever konden kiezen, tellen de percentages op tot boven de 100%. Rabobank Philips KLM Royal Dutch Shell Heineken Unilever Ahold ING Lokale overheid ABN Amro Akzo Nobel Michael Page Campina Coca-Cola Ministerie van Financiën Yacht Finance Van Lanschot Bankiers Sara Lee / DE TomTom Essent Nuon KPN LeasePlan Randstad DSM Imtech Stork Grolsch Proctor & Gamble Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ministerie van Economische zaken ConQuaestor Favoriete werkgevers (top 30) Basis: Allen - in percentages (n=636) Ruigrok NetPanel 14% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 1 16% 16% 16% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 25% Rabobank is in 2009 door de financiële professionals het vaakst gekozen als bedrijf waar men wel zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Een kwart van de financiële professionals heeft voor de Rabobank gekozen, waarmee Rabobank een duidelijke nummer 1 is. Philips (door 1 gekozen), KLM, Royal Dutch Shell, Heineken en Unilever (allen door 16% gekozen) completeren de top 6 van meest favoriete werkgevers. Op de volgende pagina s hebben we een totaal overzicht opgenomen van de gekozen werkgevers: CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

12 Rabobank Philips KLM Royal Dutch Shell Heineken Unilever Ahold ING Lokale overheid ABN Amro Akzo Nobel Michael Page Campina Coca-Cola Ministerie van Financiën Yacht Finance Van Lanschot Bankiers Sara Lee / DE TomTom Essent Nuon KPN LeasePlan CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

13 Randstad DSM Imtech Stork Grolsch Procter & Gamble Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ministerie van Economische zaken ConQuaestor KPMG PricewaterhouseCoopers Eureko/Achmea Microsoft SAP Accenture TNT BAM Samsung Siemens Belastingdienst Eiffel Robert Half Ernst & Young CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

14 Fortis Bank De Lage Landen Ballast Nedam Numico Nutreco ANWB Eneco De Nederlandsche Bank Nederlandse Spoorwegen Robert Walters Deloitte Friesland Bank SNS Reaal Triodos Bank Aegon Delta Lloyd Atos Origin Capgemini IBM Vodafone Schuitema ASML Océ-Technologies Bavaria CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

15 Algemene Rekenkamer Centraal Bureau voor de Statistiek Rekenmeesters BDO CampsObers Nationale -Nederlanden Univé Cisco Systems Dell Ericsson HP T-Mobile Arcadis USG People Corus DHV Van Melle E.ON Brunel Finance Control DPA Steens & Partners Vitae Binck Bank CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

16 DSB Bank NIBC Aon Zwitserleven Centric Exact Software Logica We bespreken kort de opvallendste verschillen ten opzichte van de eerdere metingen. Als we de banken onder de loep nemen, dan viel vorig jaar met name de buiteling van ABN AMRO ten opzichte van 2007 op. In 2007 koos 13% de bank als favoriete werkgever, in 2008 lag dit tijdens de fusieperikelen op 8%. Nu heeft 11% voor ABN AMRO gekozen en hiermee lijkt ABN AMRO weer de weg omhoog gevonden te hebben, want het positieve verschil ten opzichte van 2008 is significant. ING Bank is de afgelopen maanden veelvuldig negatief in het nieuws geweest. De invloed hiervan zien we, zij het indicatief, terug in de cijfers. In 2008 koos 16% voor ING, nu vinden we 13%. Rabobank komt in 2009 nog sterker als meest favoriete werkgever naar voren. In 2007 en 2008 koos 20% voor Rabobank, nu vinden we 25%. Een significante stijging. Eind 2007 is Grolsch overgenomen door de Zuid-Afrikaanse bierbrouwer SABMiller. Dat zagen we in 2008 in het onderzoek terug. Grolsch werd in 2007 door 6% van de financiële professionals gekozen als favoriete werkgever, in 2008 lag dit op 4%. In 2009 ligt Grolsch weer op het niveau van voor de fusie. Nu kiest van de financiële professionals voor Grolsch, ten opzichte van 2008 een significante vooruitgang. De andere bierbrouwer, Heineken, kan zich in 2009 eveneens verheugen in een grotere belangstelling van de financiële professionals. Heineken wordt nu door 16% gekozen als favoriete werkgever, in 2008 lag dit op 11%. Ook andere werkgevers die actief zijn in de sector consumentenproducten zijn ten opzichte van 2008 significant vaker gekozen als favoriete werkgever. We zien stijgingen voor Unilever (van 12% in 2008 naar 16% in 2009), Ahold (van 10% in 2008 naar 14% in 2009) en Campina (van 6% in 2008 naar 9% in 2009), dat blijkbaar geen negatieve invloed heeft ondervonden CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

17 van de recente fusie met Friesland Foods en tegenwoordig onder de naam FrieslandCampina 2 verder gaat. Natuurlijk valt de daling van KLM op, één van de grootste werkgevers in Nederland, die de afgelopen twee kwartalen is geconfronteerd met een forse winstdaling. In 2008 koos 20% voor KLM als favoriete werkgever, nu vinden we 16%. Tenslotte is de positie van de lokale overheid als werkgever vermeldenswaardig. De lokale overheid is dit jaar voor het eerst opgenomen in de lijst, en we zien deze overheidslaag terug op een negende plek, tussen de banken ING en ABN AMRO. 2 Omdat de fusie met Friesland Foods zo recent was, hebben we besloten om nog eenmaal met de naam Campina te meten. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

18 3.3 FACTOREN Motivatie keuze favoriete werkgever De financiële professionals hebben spontaan mogen aangeven waarom een bepaald bedrijf hun favoriete werkgever is. Deze antwoorden hebben we gehercodeerd en in de onderstaande grafiek weergegeven. Kunt u aangeven waarom dit bedrijf uw voorkeur heeft? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel Imago / reputatie als werkgever/ bekendheid/ marktpositie Groei,- en opleidingsmogelijkheden Organisatiecultuur Internationaal/ globaal karakter Goede arbeidsvoorwaarden Dynamiek van organisatie/markt Organisatiestructuur/ (communicatie)management Professionaliteit/ deskundigheid/ ervaring Aanbod van projecten/ opdrachten/ klanten Product/ dienst/ merk Werkervaring hebben bij organisatie/ bekend met de organisatie Zekerheid/ stabiliteit/ continuïteit Kunnen toepassen van relevante kennis/ ervaring Innovativiteit/ vooruitstrevendheid/ adaptiviteit Maatschappelijk betrokken Visie, missie en strategie Klantgerichtheid/ dienstverlening Geen antwoord Overig 15% 1 14% 22% 16% 20% 11% 18% 11% 12% 12% 11% 10% 6% 8% 10% 6% 10% 9% 10% 9% 6% 9% 6% 9% 8% 6% 4% 4% 4% 6% 10% 4% 5% 6% 1% 4% 3% 3% 8% 3% 2% 2% 12% 13% 22% 24% 28% 3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 (n=1576) 2008 (n=1586) 2009 (n=636) Net als in de voorgaande jaren is de meest genoemde reden waarom de voorkeur uitgaat naar een bepaalde werkgever het imago, bekendheid, de marktpositie van het bedrijf en de reputatie als werkgever. Dit jaar is deze reden beduidend vaker genoemd (3 in 2009, 15% in 2008 en 1 in 2007) door de financiële professionals. Onderstaand enkele citaten van de financiële professionals ter illustratie: Enorme reputatie, betekenis voor de toekomst als energie en milieu. Geweldige carrièrekansen; Top organisatie, top product; Mooi bedrijf, lange historie, stabiele markt (zekerheid), mooi product; Staan bekend als goede werkgever ; Een andere belangrijke motivatie om te kiezen voor een werkgever is gelegen in de persoonlijke ontwikkeling: (door) groei- en opleidingsmogelijkheden. Ten opzichte van de vorige metingen is deze reden vaker aangedragen door de financiële professionals (22% in 2009, 14% in 2008 en 16% in 2007). Onderstaand enkele quotes ter illustratie: Ontwikkeling staat centraal. Er is werkelijk heel veel mogelijk; De vrijheid om jezelf te ontplooien; Het is een kweekvijver van talent en biedt ruimte voor ontwikkeling; CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

19 De organisatiecultuur complementeert de top 3. Een op de vijf financiële professionals draagt een prettige organisatiecultuur aan als reden van voorkeur voor een werkgever. Vorig jaar gaf 11% dit als motivatie. Men noemt vooral een prettige werksfeer, maar ook de mensgerichtheid van een organisatie: Goede sfeer/cultuur ; Hoge mate van aandacht voor personeel, ontwikkeling en opleidingen; Omdat ze een heel sociaal beleid hebben, eerlijke antwoorden geven aan de klanten en transparant zijn Keuze werkgever Vervolgens hebben we de financiële professionals een lijst voorgelegd met 10 punten waarop je kunt letten bij de keuze voor een werkgever en gevraagd de drie belangrijkste redenen aan te vinken. Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Basis: Iedereen die een favoriete werkgever heeft genoemd - in percentages Ruigrok NetPanel Werksfeer / bedrijfscultuur Werkinhoud Salaris Doorgroeimogelijkheden Internationaal karakter Imago van het bedrijf Reisafstand Opleidingsmogelijkheden Financieel stabiel Secundaire arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden tot specialisatie Auto van de zaak Anders Weet niet, geen antwoord 5% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 20% 25% 23% 18% 21% 20% % 19% 15% 12% 16% 13% 11% 43% 43% 44% 42% 42% 42% 53% 51% 50% 52% 5 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2007 (n=1414) 2008 (n=1444) 2009 (n=578) Voor meer dan de helft (53%) van de financiële professionals is werksfeer de meest belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Werkinhoud staat met 51% op de tweede plaats. Opvallend is dat slechts twee vijfde (43%) van de financiële professionals salaris noemt als één van de drie belangrijkste factoren voor de keuze voor een werkgever. Daarmee staat salaris op vergelijkbaar niveau met doorgroeimogelijkheden (42%). Een auto van de zaak (3%) speelt voor de meeste professionals nauwelijks een rol bij de keuze voor een werkgever. Ook mogelijkheden tot specialisatie en secundaire arbeidsvoorwaarden () vindt men minder relevant. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

20 De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de keuze voor een werkgever verschillen niet noemenswaardig ten opzichte van 2008 en We zien dat men een internationaal karakter (20%) in 2009 minder belangrijk is gaan vinden ten opzichte van 2008 (25%). Het financieel stabiel zijn van een organisatie (15%) is in 2009 iets belangrijker dan in 2008 (12%), deze stijging is echter niet significant. Onderstaand een overzicht van de keuzefactoren naar de branche waarin men momenteel werkzaam is: Keuzefactoren naar branche Basis: Iedereen die een favoriete werkgever heeft genoemd - in percentages Ruigrok NetPanel 70% 60% 50% 40% salaris 51% 4 43% 41% 3 werkinhoud 53% 52% 46% 43% bedrijfscultuur 60% 55% 54% doorgroeimogelijkheden 51% 49% 49% 42% 38% 35% internat ionaal 3 Automatisering (n=45) Banken (n=80) Industrie (n=65) 30% 20% 10% 0% secundaire arbeidsvoorwaarden 11% 6% 4% 3% opleidingsmogelijkheden 25% 21% 16% 11% 5% 4% 3% 0% specialisatie imago 23% 21% 18% 13% 13% 11% 18% 1 15% 12% fin. stabiel 22% 20% 18% 16% auto 6% 4% 2% 1% 0% afstand 25% 19% 18% 14% Overheid / Non-profit (n=63) Zakelijke dienstverlening (n=226) We zien dat voor alle werknemers geldt dat de bedrijfscultuur een van de belangrijkste factoren is bij de keuze van een werkgever. Voor de werknemers in de automatisering en telecom lijkt dit in nog belangrijkere mate te gelden, maar het verschil ten opzichte van de werknemers uit de overige branches is niet significant. Dit laatste geldt ook als we naar salaris als overweging kijken, voor werknemers uit de industrie lijkt dit een belangrijkere rol te spelen dan voor de werknemers in de non profit, maar het gevonden verschil is niet significant. Wel kunnen we concluderen dat voor werknemers in de industrie het internationale karakter een belangrijkere rol bij de keuze voor een werkgever speelt dan bij de werknemers uit de overige branches. Een ander verschil zien we voor wat betreft de opleidingsmogelijkheden. Medewerkers uit de bancaire sector noemen dit vaker als overweging bij de keuze van een werkgever als werknemers uit de automatisering (25% versus 4%). Ook zien we dat de mogelijkheid om te specialiseren voor medewerkers in de automatisering geen rol speelt bij de keuze voor een werkgever en dat zij de financiële stabiliteit van een bedrijf minder vaak noemen als overweging dan medewerkers uit de zakelijke dienstverlening (75% versus 18%). CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

21 Als we tenslotte de reisafstand onder de loep nemen, dan zien we dat dit minder vaak is genoemd door medewerkers in de zakelijke dienstverlening dan door medewerkers in de industrie en in de non profit. (14% versus 25% en nogmaals 25%). In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste keuzefactoren afgezet tegen het bruto jaarsalaris van de financiële professional. De belangrijkste significante verschillen zijn vet weergeven: Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? < 42k (n=74) 42k-60k (n=124) 60k-90k (n=149) >= 90k (n=130) Werksfeer / bedrijfscultuur 51% 48% 59% 55% Werkinhoud 34% 48% 51% 62% Doorgroeimogelijkheden 59% 40% 44% 3 Salaris 34% 48% 42% 46% Internationaal karakter 18% 19% 1 25% Opleidingsmogelijkheden 41% 18% 12% 8% Imago van het bedrijf 16% 14% 22% 21% Reisafstand 12% 24% 18% 12% Financieel stabiel 16% 16% 12% 15% Voor financiële professionals met een inkomen lager dan ,- speelt werkinhoud een minder belangrijke rol. De doorgroei- en opleidingsmogelijkheden spelen daarentegen een belangrijkere rol bij de keuze voor een werkgever dan het geval is onder de financiële professionals met een hoger bruto jaarinkomen. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

22 Tenslotte bekijken we de keuzefactoren naar de leeftijd van de financiële professional. De belangrijkste significante verschillen zijn weer vet weergegeven. Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? 30 jaar of jonger (n=76) 31 t/m 45 jaar (n=263) 46 t/m 65 jaar (n=194) Werksfeer / bedrijfscultuur 3 54% 59% Werkinhoud 46% 52% 51% Doorgroeimogelijkheden 61% 45% 29% Salaris 46% 44% 41% Opleidingsmogelijkheden 38% 16% 11% Internationaal karakter 21% 1 22% Imago van het bedrijf 1 16% 22% Reisafstand 9% 22% 13% Financieel stabiel 12% 24% Financiële professionals van 30 jaar of jonger vinden de werksfeer / bedrijfscultuur van minder belang dan de oudere financiële professionals. Duidelijk belangrijker voor de jongere financiële professional zijn de doorgroei- en de opleidingsmogelijkheden. Financiële professionals van 31 tot en met 45 jaar vinden de reisafstand een belangrijkere overweging dan de oudere en jongere financiële professionals. Tenslotte zien we dat financiële professionals van 46 jaar en ouder meer hechten aan financiële stabiliteit dan de jongere werknemers. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

23 3.4 HUIDIGE BAAN: TEVREDENHEID In deze paragraaf nemen we de tevredenheid met de huidige baan onder de loep. We hebben gevraagd of de financiële professionals een rapportcijfer wilden geven voor hun huidige baan. In onderstaande grafiek zijn de resultaten af te lezen. 50% Als u uw tevredenheid met uw huidige baan uitdrukt in een rapportcijfer van één tot en met tien, welk rapportcijfer geeft u dan? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel 45% 40% Gemiddeld rapportcijfer 2009: 7,7 44% 43% 39% 35% 30% 25% Gemiddeld rapportcijfer 2008: 7,5 23% 2 30% 20% 15% Gemiddeld rapportcijfer 2007: 7,6 1 15% 13% 10% 5% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 9% 8% 4% 3% 3% 4% 3% 3% (n=576) 2008 (n=1500) 2007 (n=1495) Het merendeel van de financiële professionals is tevreden met zijn of haar huidige baan. Gemiddeld geeft men zijn of haar baan een 7,7, vergelijkbaar met de eerdere metingen in 2008 (7,5) en 2007 (7,6). Bijna twee derde van de financiële professionals is zeer tevreden met zijn of haar huidige baan en geeft deze een acht of hoger. Slechts 6% van de financiële professionals geeft zijn of haar huidige baan een onvoldoende (5 of lager). We vinden dit jaar geen significante verschillen voor wat betreft het gemiddelde rapportcijfer dat men geeft en de branche waarin men werkzaam is, de leeftijd en het bruto jaarsalaris. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

24 3.5 SWITCHEN Nadat de financiële professionals hun top drie hadden gegeven, hebben we gevraagd of hun huidige werkgever in deze top drie staat. In onderstaande grafiek zijn de resultaten af te lezen. Staat uw huidige werkgever in deze top drie? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel 2009 (n=636) 62% 38% 2008 (n=1586) 54% 46% 2007 (n=1465) 5 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Van de financiële professionals werkt ruim drie vijfde (62%) bij een werkgever die in hun favoriete top drie werkgevers staat. Ten opzichte van 2008 en 2007 zien we dat in 2009 significant meer financiële professionals werkzaam zijn bij een werkgever uit hun lijst met drie favoriete werkgevers (62% versus 54% en 5). CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

25 Opvallend is dat de oudere financiële professionals (van 46 jaar en ouder) minder vaak aangeven dan de jongere financiële professionals dat hun huidige werkgever tot de top drie van favoriete werkgevers behoort. Verder zien we dat werknemers in de bancaire sector vaker dan werknemers bij de overheid, industrie en zakelijke dienstverlening aangeven dat hun huidige werkgever tot hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers behoort. Onderstaande tabel vat een en ander nog eens samen: Werkgever in top 3 n 30 jaar of jonger 68% 82 Leeftijd 31 t/m 45 jaar 64% t/m 65 jaar 55% 210 Automatisering / ICT / Telecom / Internet 73% 48 Banken 83% 83 Werkzaam in... Industrie / Bouw / Techniek 59% 71 Overheid / Non-profit 49% 71 Zakelijke dienstverlening 58% 246 Werken bij een favoriete werkgever leidt tot een grotere tevredenheid met de huidige baan. Gemiddeld geven werkgevers die bij één van hun favoriete werkgevers werken een 8,1 aan hun baan. Werknemers die dit niet doen geven gemiddeld een 7,0. Gemiddeld n Staat uw huidige werkgever in deze top drie? Ja 8,1 360 Nee 7,0 216 CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC

DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, APRIL 2011 SAMENVATTING ACHTERGROND EN ONDERZOEKSVRAAG Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel

Nadere informatie

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net ICT Carrière Onderzoek 2002 Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net Onderzoeksopzet Studenten.net heeft alle leden (22.000 van de in totaal 91.000) die gebruik maken van de CV-dienstverlening

Nadere informatie

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam?

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Amsterdam, april 2009 Hierbij verklaart Synovate, als uitvoerend onderzoeksbureau, dat de weergave van de resultaten van het onderzoek, zoals gepresenteerd

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 20 13 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT

INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 20 13 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 FAVORIETE WERKGEVERS 0 0 0 0 00 009 008 007 006 005 00 00 Rabobank De crisis is hardnekkig,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Aanbieding basisonderzoek 2017

Aanbieding basisonderzoek 2017 10 jaar Aanbieding basisonderzoek 2017 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008 1 Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk? Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012 Employer Branding Perception being reality Rapport Nederland Resultaten Randstad Award 2012 Deze presentatie wordt u ter beschikking gesteld ter informatie. Het document blijft eigendom van Randstad en

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het derde kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Intermediair Imago Onderzoek 2016

Intermediair Imago Onderzoek 2016 Intermediair Imago Onderzoek 2016 Onderzoeksopzet Motivaction International B.V. Het Intermediair Imago Onderzoek 2016 is uitgevoerd door Motivaction International B.V. Voor de uitvoering van het veldwerk

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting

Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting Dennis Timp Hans Hoekstra Intelligence Group Maaskade 119 3071 NK Rotterdam T 010-280 90 10 E dennis@intelligence-group.nl W www.intelligence-group.nl Copyright

Nadere informatie

Tevredenheid uitzendkrachten

Tevredenheid uitzendkrachten Tevredenheid uitzendkrachten Opdrachtgever: Algemene Bond Uitzendondernemingen ECORYS Peter Donker van Heel Martin van der Ende Rotterdam, 8 juli 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures Introductie Het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2015 is met 26%

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Een meerderheid van de medewerkers binnen de ICT sector zijn zeer tevreden met hun huidige baan en werkgever, waarbij 8% actief en 72% latent op

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Werk en vakantie 3 Mobiliteit 9 Over Randstad WerkMonitor 13 2 WERK EN VAKANTIE 3 Bijna

Nadere informatie

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013 <uw organisatie> Individuele terugkoppeling Financial Services Compensation Report 2013 Inhoud Peilers van het onderzoek Organisaties in de markt Salarisontwikkelingen Totaal Vast Inkomen Variabel Inkomen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008 De Nederlandse spaarmarkt en het gedrag van de spaarders wordt door vele onderzoeksbureau's en websites met online polls in kaart gebracht. Zeker het afgelopen half jaar was een "dynamische" periode met

Nadere informatie

Hoe sportief is uw organisatie?

Hoe sportief is uw organisatie? Nationaal HR onderzoek Hoe sportief is uw organisatie? door en Hilversum, mei 2006 SportiefLeven.nl P&Oactueel Marco Schreurs (Oprichter) Seb van der Kaaden (Uitgever) Calandstraat 14 Postbus 16500 1222

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie