<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009"

Transcriptie

1 << TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 Uitvoering: CxO Media Opzet, analyse en rapportage: Ruigrok NetPanel

2 SAMENVATTING ACHTERGROND & ONDERZOEKSVRAAG CxO Media, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, Financieel-management.nl en de vacaturesite finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best employers to work for uit. Dit is een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2009 is gehouden. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. Centraal in het onderzoek staat de vraag: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals?. METHODE Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd, onder 636 financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieel-management.nl. De gegevens zijn verzameld van 6 april tot en met 29 april FAVORIETE BRANCHE Ook in 2009 blijft de zakelijke dienstverlening de meest favoriete branche van de financiële professionals. Ruim een van de drie financiële professionals (36%) kiest voor de zakelijke dienstverlening als zij op zoek zouden zijn naar een nieuwe baan. Na de zakelijke dienstverlening zijn het bankwezen (33%), de sector consumentenproducten (31%), detachering (31%), industrie, bouw en techniek (28%) en de overheid en non-profitsector (26%) de meest favoriete branches om te werken. FAVORIETE WERKGEVER Rabobank is door 25% van de financiële professionals gekozen als bedrijf waar men wel zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Hiermee is Rabobank een duidelijke nummer 1. Philips (door 1 gekozen), KLM, Royal Dutch Shell, Heineken en Unilever (allen door 16% gekozen) completeren de top 6 van meest favoriete werkgevers. FACTOREN Spontaan wordt het imago of de reputatie van een bedrijf als werkgever het meest genoemd door financiële professionals als motivatie voor hun keuze voor hun favoriete werkgever. Toch is het imago niet één van de belangrijkste factoren bij de keuze van een werkgever in het algemeen. Als we de financiële professionals vragen de drie belangrijkste factoren te noemen bij de keuze voor een werkgever dan komen werksfeer (door 53% genoemd) en CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

3 werkinhoud (51%) naar voren als belangrijkste overwegingen. Salaris (43%) en doorgroeimogelijkheden (42%) volgen hierop. TEVREDENHEID Gemiddeld geven de financiële professionals een 7,7 aan hun huidige baan. Slechts 6% geeft zijn of haar huidige baan een onvoldoende. De tevredenheid ligt dit jaar op een vergelijkbaar niveau met 2008 en SWITCHEN Drie vijfde van de financiële professionals werkt bij een werkgever die in hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers staat. Ten opzichte van 2008 en 2007 is dit een groter aandeel. Een derde van de financiële professionals geeft aan binnen nu en twee jaar actief op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Onder de financiële professionals die niet bij een werkgever werken die in hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers staat ligt dit substantieel hoger, op 4. WERKDRUK De houding van de financiële professionals ten aanzien van de werkdruk is ten opzichte van 2007 en 2008 ongewijzigd. Ruim de helft vindt dat bij een baan als financiële professional een hoge werkdruk hoort en 30% werkt eigenlijk meer dan zij zouden willen. Gemiddeld zo n 6 à 7 uur per week. FREELANCE Ten opzichte van vorig jaar zien we een afname van het animo om als freelancer aan de slag te gaan. Vorig jaar gaf 32% van de financiële professionals aan dat ze er wel eens aan dachten om als freelancer aan de slag te gaan, nu ligt dit significant lager, op 24%. OPLEIDINGSBEHOEFTE Praktisch alle financiële professionals (89%) vinden het belangrijk om jaarlijks opleidingen en cursussen te volgen, om de vakkennis op peil te houden. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

4 INHOUDSOPGAVE VOORAF 5 1 INLEIDING Achtergrond Onderzoeksvraag Indeling van het rapport 6 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 8 RESULTATEN 9 3 RESULTATEN Favoriete branche Favoriete werkgevers Factoren Huidige baan: tevredenheid Switchen Huidige baan: werkdruk Freelance Opleidingsbehoefte Achtergrondgegevens 32 BIJLAGE: VRAGENLIJST 36 CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

5 VOORAF CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

6 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND CxO Media, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, Financieel-management.nl en de vacaturesite finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best employers to work for uit, een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2009 is gehouden. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. 1.2 ONDERZOEKSVRAAG Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals? Subvragen: In hoeverre is men op zoek naar een andere baan? In welke branche zou men het liefst willen werken? Voor welk bedrijf zou men het liefst willen werken? Wat zijn de belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Welk beeld heeft men bij de favoriete werkgever? Hoe tevreden is men met de huidige betrekking? 1.3 INDELING VAN HET RAPPORT Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk twee de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk drie worden de resultaten besproken. Hierna volgen de samenvatting en bijlagen. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

7 T T Bij 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 METHODE VAN ONDERZOEK Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek kunnen in korte tijd veel respondenten bereikt worden, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Een ander voordeel van online onderzoek is dat direct een gerichte groep g d kan worden, in dit geval de financiële professional. Voordeel voor de respondent is dat de vragenlijst kan worden ingevuld wanneer het hem of haar goed uitkomt, zeker in business-to-business onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een goede respons. 2.2 RESPONDENTEN De doelgroep voor dit onderzoek zijn financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. In totaal zijn de reacties verwerkt van 636 financiële professionals, waarvan 555 de gehele vragenlijst hebben ingevuld. De resterende 81 financiële professionals hebben niet de gehele vragenlijst ingevuld, maar wel minimaal een favoriete branche en werkgever aangegeven. 1 n=636t T. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieelmanagement.nl. 2.3 VRAGENLIJST De online vragenlijst is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vragenlijsten die zijn gebruikt in 2008 en De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging en het afvoeren van een aantal werkgevers, en een aanpassing van de branche-indeling. In totaal zijn in 2009 de namen opgenomen van 163 werkgevers. De financiële professionals die alle vragen hebben ingevuld, hebben hier gemiddeld 12 minuten over gedaan. 1 een steekproefgrootte van n=636 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 3,9%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 46,1% en 53,9% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95%, is de afwijking nog maar 1,. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

8 2.4 UITVOERING CxO Media is verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldwerk. Ruigrok NetPanel heeft de opzet van het onderzoek, het programmeren van de vragenlijst in de look-and-feel van Financieel-Management.nl en de analyse en rapportage verzorgd. De datacollectie is gestart op 6 april 2009 en heeft doorgelopen tot en met 29 april De abonnees van Financieel-Management.nl hebben een ontvangen met de uitnodiging voor het onderzoek. In de is een persoonlijke link opgenomen naar de online vragenlijst, zodat zij de vragenlijst niet meerdere keren konden invullen. Er zijn drie reminders verstuurd naar abonnees die nog niet eerder hadden gereageerd op de uitnodiging voor het onderzoek. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

9 RESULTATEN CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

10 3 RESULTATEN 3.1 FAVORIETE BRANCHE Aan de financiële professionals hebben we de volgende vraag voorgelegd: Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken?. De antwoorden hebben we opgenomen in de onderstaande grafiek. De financiële professionals konden meer dan één branche aanvinken, vandaar dat het totaal in de onderstaande grafiek optelt tot meer dan 100%. Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel Zakelijke dienstverlening 36% 46% 43% Bankwezen 33% 32% 34% Consumentenproducten 2 28% 31% Zakelijke dienstverlening, detacheerders 31% 35% 33% Industrie / Bouw / Techniek Overheid / non-profit Automatisering / ICT / Telecom 19% 16% 18% 28% 26% 25% 26% 24% 25% 2009 (n=636) 2008 (n=1586) 2007 (n=1465) Energie / Nutsbedrijven 16% 18% 15% Verzekeringswezen 13% 13% 12% Accountancy 13% 13% 14% Anders 10% 9% Weet niet, geen antwoord 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ook in 2009 blijft de zakelijke dienstverlening de meest favoriete branche van de financiële professionals. Ruim een van de drie financiële professionals (36%) kiest voor de zakelijke dienstverlening als zij op zoek zouden zijn naar een nieuwe baan. Uit de grafiek kunnen we een top 6 onderscheiden, waarbinnen de verschillen in voorkeur relatief klein zijn. Na de zakelijke dienstverlening zijn het bankwezen (33%), de sector consumentenproducten (31%), detachering (31%), industrie, bouw en techniek (28%) en de overheid en non-profitsector (26%) de meest favoriete branches om te werken. Ten opzichte van 2007 en 2008 zien we als meest opvallende verschil dat minder financiële professionals hebben gekozen voor de zakelijke dienstverlening als favoriete branche. In 2008 koos 46% voor de zakelijke dienstverlening, nu vinden we 36%. Een significante achteruitgang. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

11 3.2 FAVORIETE WERKGEVERS Nadat de financiële professionals hun favoriete branche hadden gekozen is per branche een lijst getoond met werkgevers. Hieruit hebben de financiële professionals de bedrijven van hun voorkeur gekozen. In onderstaande grafiek hebben we de bedrijven opgenomen die door minimaal van de financiële professionals zijn gekozen. Omdat de financiële professionals meer dan één werkgever konden kiezen, tellen de percentages op tot boven de 100%. Rabobank Philips KLM Royal Dutch Shell Heineken Unilever Ahold ING Lokale overheid ABN Amro Akzo Nobel Michael Page Campina Coca-Cola Ministerie van Financiën Yacht Finance Van Lanschot Bankiers Sara Lee / DE TomTom Essent Nuon KPN LeasePlan Randstad DSM Imtech Stork Grolsch Proctor & Gamble Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ministerie van Economische zaken ConQuaestor Favoriete werkgevers (top 30) Basis: Allen - in percentages (n=636) Ruigrok NetPanel 14% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 1 16% 16% 16% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 25% Rabobank is in 2009 door de financiële professionals het vaakst gekozen als bedrijf waar men wel zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Een kwart van de financiële professionals heeft voor de Rabobank gekozen, waarmee Rabobank een duidelijke nummer 1 is. Philips (door 1 gekozen), KLM, Royal Dutch Shell, Heineken en Unilever (allen door 16% gekozen) completeren de top 6 van meest favoriete werkgevers. Op de volgende pagina s hebben we een totaal overzicht opgenomen van de gekozen werkgevers: CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

12 Rabobank Philips KLM Royal Dutch Shell Heineken Unilever Ahold ING Lokale overheid ABN Amro Akzo Nobel Michael Page Campina Coca-Cola Ministerie van Financiën Yacht Finance Van Lanschot Bankiers Sara Lee / DE TomTom Essent Nuon KPN LeasePlan CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

13 Randstad DSM Imtech Stork Grolsch Procter & Gamble Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ministerie van Economische zaken ConQuaestor KPMG PricewaterhouseCoopers Eureko/Achmea Microsoft SAP Accenture TNT BAM Samsung Siemens Belastingdienst Eiffel Robert Half Ernst & Young CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

14 Fortis Bank De Lage Landen Ballast Nedam Numico Nutreco ANWB Eneco De Nederlandsche Bank Nederlandse Spoorwegen Robert Walters Deloitte Friesland Bank SNS Reaal Triodos Bank Aegon Delta Lloyd Atos Origin Capgemini IBM Vodafone Schuitema ASML Océ-Technologies Bavaria CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

15 Algemene Rekenkamer Centraal Bureau voor de Statistiek Rekenmeesters BDO CampsObers Nationale -Nederlanden Univé Cisco Systems Dell Ericsson HP T-Mobile Arcadis USG People Corus DHV Van Melle E.ON Brunel Finance Control DPA Steens & Partners Vitae Binck Bank CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

16 DSB Bank NIBC Aon Zwitserleven Centric Exact Software Logica We bespreken kort de opvallendste verschillen ten opzichte van de eerdere metingen. Als we de banken onder de loep nemen, dan viel vorig jaar met name de buiteling van ABN AMRO ten opzichte van 2007 op. In 2007 koos 13% de bank als favoriete werkgever, in 2008 lag dit tijdens de fusieperikelen op 8%. Nu heeft 11% voor ABN AMRO gekozen en hiermee lijkt ABN AMRO weer de weg omhoog gevonden te hebben, want het positieve verschil ten opzichte van 2008 is significant. ING Bank is de afgelopen maanden veelvuldig negatief in het nieuws geweest. De invloed hiervan zien we, zij het indicatief, terug in de cijfers. In 2008 koos 16% voor ING, nu vinden we 13%. Rabobank komt in 2009 nog sterker als meest favoriete werkgever naar voren. In 2007 en 2008 koos 20% voor Rabobank, nu vinden we 25%. Een significante stijging. Eind 2007 is Grolsch overgenomen door de Zuid-Afrikaanse bierbrouwer SABMiller. Dat zagen we in 2008 in het onderzoek terug. Grolsch werd in 2007 door 6% van de financiële professionals gekozen als favoriete werkgever, in 2008 lag dit op 4%. In 2009 ligt Grolsch weer op het niveau van voor de fusie. Nu kiest van de financiële professionals voor Grolsch, ten opzichte van 2008 een significante vooruitgang. De andere bierbrouwer, Heineken, kan zich in 2009 eveneens verheugen in een grotere belangstelling van de financiële professionals. Heineken wordt nu door 16% gekozen als favoriete werkgever, in 2008 lag dit op 11%. Ook andere werkgevers die actief zijn in de sector consumentenproducten zijn ten opzichte van 2008 significant vaker gekozen als favoriete werkgever. We zien stijgingen voor Unilever (van 12% in 2008 naar 16% in 2009), Ahold (van 10% in 2008 naar 14% in 2009) en Campina (van 6% in 2008 naar 9% in 2009), dat blijkbaar geen negatieve invloed heeft ondervonden CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

17 van de recente fusie met Friesland Foods en tegenwoordig onder de naam FrieslandCampina 2 verder gaat. Natuurlijk valt de daling van KLM op, één van de grootste werkgevers in Nederland, die de afgelopen twee kwartalen is geconfronteerd met een forse winstdaling. In 2008 koos 20% voor KLM als favoriete werkgever, nu vinden we 16%. Tenslotte is de positie van de lokale overheid als werkgever vermeldenswaardig. De lokale overheid is dit jaar voor het eerst opgenomen in de lijst, en we zien deze overheidslaag terug op een negende plek, tussen de banken ING en ABN AMRO. 2 Omdat de fusie met Friesland Foods zo recent was, hebben we besloten om nog eenmaal met de naam Campina te meten. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

18 3.3 FACTOREN Motivatie keuze favoriete werkgever De financiële professionals hebben spontaan mogen aangeven waarom een bepaald bedrijf hun favoriete werkgever is. Deze antwoorden hebben we gehercodeerd en in de onderstaande grafiek weergegeven. Kunt u aangeven waarom dit bedrijf uw voorkeur heeft? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel Imago / reputatie als werkgever/ bekendheid/ marktpositie Groei,- en opleidingsmogelijkheden Organisatiecultuur Internationaal/ globaal karakter Goede arbeidsvoorwaarden Dynamiek van organisatie/markt Organisatiestructuur/ (communicatie)management Professionaliteit/ deskundigheid/ ervaring Aanbod van projecten/ opdrachten/ klanten Product/ dienst/ merk Werkervaring hebben bij organisatie/ bekend met de organisatie Zekerheid/ stabiliteit/ continuïteit Kunnen toepassen van relevante kennis/ ervaring Innovativiteit/ vooruitstrevendheid/ adaptiviteit Maatschappelijk betrokken Visie, missie en strategie Klantgerichtheid/ dienstverlening Geen antwoord Overig 15% 1 14% 22% 16% 20% 11% 18% 11% 12% 12% 11% 10% 6% 8% 10% 6% 10% 9% 10% 9% 6% 9% 6% 9% 8% 6% 4% 4% 4% 6% 10% 4% 5% 6% 1% 4% 3% 3% 8% 3% 2% 2% 12% 13% 22% 24% 28% 3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 (n=1576) 2008 (n=1586) 2009 (n=636) Net als in de voorgaande jaren is de meest genoemde reden waarom de voorkeur uitgaat naar een bepaalde werkgever het imago, bekendheid, de marktpositie van het bedrijf en de reputatie als werkgever. Dit jaar is deze reden beduidend vaker genoemd (3 in 2009, 15% in 2008 en 1 in 2007) door de financiële professionals. Onderstaand enkele citaten van de financiële professionals ter illustratie: Enorme reputatie, betekenis voor de toekomst als energie en milieu. Geweldige carrièrekansen; Top organisatie, top product; Mooi bedrijf, lange historie, stabiele markt (zekerheid), mooi product; Staan bekend als goede werkgever ; Een andere belangrijke motivatie om te kiezen voor een werkgever is gelegen in de persoonlijke ontwikkeling: (door) groei- en opleidingsmogelijkheden. Ten opzichte van de vorige metingen is deze reden vaker aangedragen door de financiële professionals (22% in 2009, 14% in 2008 en 16% in 2007). Onderstaand enkele quotes ter illustratie: Ontwikkeling staat centraal. Er is werkelijk heel veel mogelijk; De vrijheid om jezelf te ontplooien; Het is een kweekvijver van talent en biedt ruimte voor ontwikkeling; CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

19 De organisatiecultuur complementeert de top 3. Een op de vijf financiële professionals draagt een prettige organisatiecultuur aan als reden van voorkeur voor een werkgever. Vorig jaar gaf 11% dit als motivatie. Men noemt vooral een prettige werksfeer, maar ook de mensgerichtheid van een organisatie: Goede sfeer/cultuur ; Hoge mate van aandacht voor personeel, ontwikkeling en opleidingen; Omdat ze een heel sociaal beleid hebben, eerlijke antwoorden geven aan de klanten en transparant zijn Keuze werkgever Vervolgens hebben we de financiële professionals een lijst voorgelegd met 10 punten waarop je kunt letten bij de keuze voor een werkgever en gevraagd de drie belangrijkste redenen aan te vinken. Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Basis: Iedereen die een favoriete werkgever heeft genoemd - in percentages Ruigrok NetPanel Werksfeer / bedrijfscultuur Werkinhoud Salaris Doorgroeimogelijkheden Internationaal karakter Imago van het bedrijf Reisafstand Opleidingsmogelijkheden Financieel stabiel Secundaire arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden tot specialisatie Auto van de zaak Anders Weet niet, geen antwoord 5% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 20% 25% 23% 18% 21% 20% % 19% 15% 12% 16% 13% 11% 43% 43% 44% 42% 42% 42% 53% 51% 50% 52% 5 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2007 (n=1414) 2008 (n=1444) 2009 (n=578) Voor meer dan de helft (53%) van de financiële professionals is werksfeer de meest belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Werkinhoud staat met 51% op de tweede plaats. Opvallend is dat slechts twee vijfde (43%) van de financiële professionals salaris noemt als één van de drie belangrijkste factoren voor de keuze voor een werkgever. Daarmee staat salaris op vergelijkbaar niveau met doorgroeimogelijkheden (42%). Een auto van de zaak (3%) speelt voor de meeste professionals nauwelijks een rol bij de keuze voor een werkgever. Ook mogelijkheden tot specialisatie en secundaire arbeidsvoorwaarden () vindt men minder relevant. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

20 De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de keuze voor een werkgever verschillen niet noemenswaardig ten opzichte van 2008 en We zien dat men een internationaal karakter (20%) in 2009 minder belangrijk is gaan vinden ten opzichte van 2008 (25%). Het financieel stabiel zijn van een organisatie (15%) is in 2009 iets belangrijker dan in 2008 (12%), deze stijging is echter niet significant. Onderstaand een overzicht van de keuzefactoren naar de branche waarin men momenteel werkzaam is: Keuzefactoren naar branche Basis: Iedereen die een favoriete werkgever heeft genoemd - in percentages Ruigrok NetPanel 70% 60% 50% 40% salaris 51% 4 43% 41% 3 werkinhoud 53% 52% 46% 43% bedrijfscultuur 60% 55% 54% doorgroeimogelijkheden 51% 49% 49% 42% 38% 35% internat ionaal 3 Automatisering (n=45) Banken (n=80) Industrie (n=65) 30% 20% 10% 0% secundaire arbeidsvoorwaarden 11% 6% 4% 3% opleidingsmogelijkheden 25% 21% 16% 11% 5% 4% 3% 0% specialisatie imago 23% 21% 18% 13% 13% 11% 18% 1 15% 12% fin. stabiel 22% 20% 18% 16% auto 6% 4% 2% 1% 0% afstand 25% 19% 18% 14% Overheid / Non-profit (n=63) Zakelijke dienstverlening (n=226) We zien dat voor alle werknemers geldt dat de bedrijfscultuur een van de belangrijkste factoren is bij de keuze van een werkgever. Voor de werknemers in de automatisering en telecom lijkt dit in nog belangrijkere mate te gelden, maar het verschil ten opzichte van de werknemers uit de overige branches is niet significant. Dit laatste geldt ook als we naar salaris als overweging kijken, voor werknemers uit de industrie lijkt dit een belangrijkere rol te spelen dan voor de werknemers in de non profit, maar het gevonden verschil is niet significant. Wel kunnen we concluderen dat voor werknemers in de industrie het internationale karakter een belangrijkere rol bij de keuze voor een werkgever speelt dan bij de werknemers uit de overige branches. Een ander verschil zien we voor wat betreft de opleidingsmogelijkheden. Medewerkers uit de bancaire sector noemen dit vaker als overweging bij de keuze van een werkgever als werknemers uit de automatisering (25% versus 4%). Ook zien we dat de mogelijkheid om te specialiseren voor medewerkers in de automatisering geen rol speelt bij de keuze voor een werkgever en dat zij de financiële stabiliteit van een bedrijf minder vaak noemen als overweging dan medewerkers uit de zakelijke dienstverlening (75% versus 18%). CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

21 Als we tenslotte de reisafstand onder de loep nemen, dan zien we dat dit minder vaak is genoemd door medewerkers in de zakelijke dienstverlening dan door medewerkers in de industrie en in de non profit. (14% versus 25% en nogmaals 25%). In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste keuzefactoren afgezet tegen het bruto jaarsalaris van de financiële professional. De belangrijkste significante verschillen zijn vet weergeven: Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? < 42k (n=74) 42k-60k (n=124) 60k-90k (n=149) >= 90k (n=130) Werksfeer / bedrijfscultuur 51% 48% 59% 55% Werkinhoud 34% 48% 51% 62% Doorgroeimogelijkheden 59% 40% 44% 3 Salaris 34% 48% 42% 46% Internationaal karakter 18% 19% 1 25% Opleidingsmogelijkheden 41% 18% 12% 8% Imago van het bedrijf 16% 14% 22% 21% Reisafstand 12% 24% 18% 12% Financieel stabiel 16% 16% 12% 15% Voor financiële professionals met een inkomen lager dan ,- speelt werkinhoud een minder belangrijke rol. De doorgroei- en opleidingsmogelijkheden spelen daarentegen een belangrijkere rol bij de keuze voor een werkgever dan het geval is onder de financiële professionals met een hoger bruto jaarinkomen. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

22 Tenslotte bekijken we de keuzefactoren naar de leeftijd van de financiële professional. De belangrijkste significante verschillen zijn weer vet weergegeven. Wat zijn voor u de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? 30 jaar of jonger (n=76) 31 t/m 45 jaar (n=263) 46 t/m 65 jaar (n=194) Werksfeer / bedrijfscultuur 3 54% 59% Werkinhoud 46% 52% 51% Doorgroeimogelijkheden 61% 45% 29% Salaris 46% 44% 41% Opleidingsmogelijkheden 38% 16% 11% Internationaal karakter 21% 1 22% Imago van het bedrijf 1 16% 22% Reisafstand 9% 22% 13% Financieel stabiel 12% 24% Financiële professionals van 30 jaar of jonger vinden de werksfeer / bedrijfscultuur van minder belang dan de oudere financiële professionals. Duidelijk belangrijker voor de jongere financiële professional zijn de doorgroei- en de opleidingsmogelijkheden. Financiële professionals van 31 tot en met 45 jaar vinden de reisafstand een belangrijkere overweging dan de oudere en jongere financiële professionals. Tenslotte zien we dat financiële professionals van 46 jaar en ouder meer hechten aan financiële stabiliteit dan de jongere werknemers. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

23 3.4 HUIDIGE BAAN: TEVREDENHEID In deze paragraaf nemen we de tevredenheid met de huidige baan onder de loep. We hebben gevraagd of de financiële professionals een rapportcijfer wilden geven voor hun huidige baan. In onderstaande grafiek zijn de resultaten af te lezen. 50% Als u uw tevredenheid met uw huidige baan uitdrukt in een rapportcijfer van één tot en met tien, welk rapportcijfer geeft u dan? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel 45% 40% Gemiddeld rapportcijfer 2009: 7,7 44% 43% 39% 35% 30% 25% Gemiddeld rapportcijfer 2008: 7,5 23% 2 30% 20% 15% Gemiddeld rapportcijfer 2007: 7,6 1 15% 13% 10% 5% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 9% 8% 4% 3% 3% 4% 3% 3% (n=576) 2008 (n=1500) 2007 (n=1495) Het merendeel van de financiële professionals is tevreden met zijn of haar huidige baan. Gemiddeld geeft men zijn of haar baan een 7,7, vergelijkbaar met de eerdere metingen in 2008 (7,5) en 2007 (7,6). Bijna twee derde van de financiële professionals is zeer tevreden met zijn of haar huidige baan en geeft deze een acht of hoger. Slechts 6% van de financiële professionals geeft zijn of haar huidige baan een onvoldoende (5 of lager). We vinden dit jaar geen significante verschillen voor wat betreft het gemiddelde rapportcijfer dat men geeft en de branche waarin men werkzaam is, de leeftijd en het bruto jaarsalaris. CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

24 3.5 SWITCHEN Nadat de financiële professionals hun top drie hadden gegeven, hebben we gevraagd of hun huidige werkgever in deze top drie staat. In onderstaande grafiek zijn de resultaten af te lezen. Staat uw huidige werkgever in deze top drie? Basis: Allen - in percentages Ruigrok NetPanel 2009 (n=636) 62% 38% 2008 (n=1586) 54% 46% 2007 (n=1465) 5 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Van de financiële professionals werkt ruim drie vijfde (62%) bij een werkgever die in hun favoriete top drie werkgevers staat. Ten opzichte van 2008 en 2007 zien we dat in 2009 significant meer financiële professionals werkzaam zijn bij een werkgever uit hun lijst met drie favoriete werkgevers (62% versus 54% en 5). CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

25 Opvallend is dat de oudere financiële professionals (van 46 jaar en ouder) minder vaak aangeven dan de jongere financiële professionals dat hun huidige werkgever tot de top drie van favoriete werkgevers behoort. Verder zien we dat werknemers in de bancaire sector vaker dan werknemers bij de overheid, industrie en zakelijke dienstverlening aangeven dat hun huidige werkgever tot hun persoonlijke top drie van favoriete werkgevers behoort. Onderstaande tabel vat een en ander nog eens samen: Werkgever in top 3 n 30 jaar of jonger 68% 82 Leeftijd 31 t/m 45 jaar 64% t/m 65 jaar 55% 210 Automatisering / ICT / Telecom / Internet 73% 48 Banken 83% 83 Werkzaam in... Industrie / Bouw / Techniek 59% 71 Overheid / Non-profit 49% 71 Zakelijke dienstverlening 58% 246 Werken bij een favoriete werkgever leidt tot een grotere tevredenheid met de huidige baan. Gemiddeld geven werkgevers die bij één van hun favoriete werkgevers werken een 8,1 aan hun baan. Werknemers die dit niet doen geven gemiddeld een 7,0. Gemiddeld n Staat uw huidige werkgever in deze top drie? Ja 8,1 360 Nee 7,0 216 CxO Media - Ruigrok NetPanel mei

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ALEX VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD Finance Carrière De controller anno 2011 Voortdurend aan verandering onderhevig Top 100 meest favoriete werkgevers

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen CECILIA KEUCHENIUS MSC. DRS. HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, FEBRUARI 2012 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard

INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard MONSTER YEAR REPORT 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend 5 Algemene Markt Ontwikkelingen 8 Vacatures 8 Uitzenduren 9 Beroepsbevolking & werkloosheid 10 Ontwikkelingen in vacatureplaatsingen

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel Leo Lentz Hanneke Molenaar Universiteit Utrecht September 2009 Inhoud Samenvatting Hoofdstuk

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!

DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

EMPATHIE MONITOR 2010 Hebben empathische merken de toekomst? DRS. HANS ONKENHOUT ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, JUNI 2010

EMPATHIE MONITOR 2010 Hebben empathische merken de toekomst? DRS. HANS ONKENHOUT ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, JUNI 2010 EMPATHIE MONITOR 2010 Hebben empathische merken de toekomst? DRS. HANS ONKENHOUT ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, JUNI 2010 EMPATHIE MONITOR 2010 Hebben empathische merken de toekomst? DRS. HANS ONKENHOUT ODETTE

Nadere informatie

Zzp'ers in Amsterdam

Zzp'ers in Amsterdam Het effect van de economische recessie Definitief Projectnummer: 10095 In opdracht van: Economische Zaken Gemeente Amsterdam drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker 2007

Breedband en de Gebruiker 2007 Breedband en de Gebruiker 2007 Eindrapportage In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken KPN Het Stimuleringsfonds voor de Pers Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Resultaten onderzoek Risico management Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Onderzoeksresultaten Telefonisch onderzoek onder 102 organisaties in top van Nederlandse zakelijke markt In opdracht

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Management Summary 2

Inhoudsopgave. Management Summary 2 Inhoudsopgave Management Summary 2 1 Inleiding 5 1.1 Klantvriendelijkheid 5 1.2 Verwachtingen sturen perceptie klantvriendelijkheid 6 1.3 Breng klantbeleving in de organisatie 7 2 De klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie