DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC"

Transcriptie

1 DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, APRIL 2011

2 SAMENVATTING ACHTERGROND EN ONDERZOEKSVRAAG Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, FM.nl en de vacaturesite Finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best Employers to Work for in Finance uit. Dit is een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. Centraal in het onderzoek staat de vraag: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals?. METHODE Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd, onder financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van de databases en social media kanalen van Alex van Groningen BV. De gegevens zijn verzameld van 10 maart tot en met 11 april FAVORIETE BRANCHE De branche zakelijke dienstverlening is in 2010 opnieuw de meest favoriete branche voor financiële professionals om in te werken. Andere populaire branches om in te werken zijn het bankwezen en consumentengoederen. De populariteit van het verzekeringswezen en werken via detacheerders in verschillende branches is dit jaar gestegen ten opzichte van Een lichte daling in populariteit zien we terug in de branches consumentengoederen en accountancy. FAVORIETE WERKGEVER De top 3 van 2011 is identiek aan die van Ook dit jaar is Rabobank door financiële professionals gekozen als meest favoriete werkgever om voor te werken als zij nu op zoek zouden gaan naar een nieuwe baan. De belangrijkste redenen die men hiervoor aandraagt zijn het imago en persoonlijke bekendheid met Rabobank. Op de tweede plaats komt Air France KLM en op de derde plaats ING. Beide bedrijven zijn in trek vanwege onder andere het internationale karakter en het imago. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

3 Binnen de top 10 valt de populariteit van de lokale overheid en de semi-overheid op. Deze zijn gestegen ten koste van de positie van Philips, Unilever en Heineken. De belangrijkste redenen om de lokale overheid en semi-overheid aan te merken als favoriete werkgever zijn een goede balans tussen werk en vrije tijd en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisaties. Deze motivering zien we bij de overige (commerciële) bedrijven uit de top 10 niet terug. De gestegen populariteit van het verzekeringswezen zien we terug in de posities in de top 100 van Eureko / Achmea, SNS Reaal en Univé. Deze verzekeraars zijn alle drie flink gestegen in de ranglijst van favoriete werkgevers voor financiële professionals. KEUZECRITERIA NIEUWE WERKGEVER De drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever zijn salaris, werkinhoud en doorgroeimogelijkheden. Als men aan salaris denkt, dan vindt men de hoogte van het vaste salaris het allerbelangrijkste punt om over te onderhandelen. Andere onderhandelingspunten zijn de individuele prestatiebonus, de leaseauto of auto van de zaak en het aantal vakantiedagen. Als we verder inzoomen op welke aspecten volgens financiële professionals bijdagen aan een goede werkinhoud, dan blijkt dat men vooral uitdaging en afwisseling in de werkzaamheden zoekt. Ook vinden financiële professionals autonomie en zelfstandigheid in het werk belangrijk. Wat doorgroeimogelijkheden betreft hebben financiële professionals vooral behoefte aan het krijgen van meer verantwoordelijkheid. Groei in salaris komt pas op de tweede plaats en het mogen volgen van cursussen en opleidingen op de derde plaats. TEVREDENHEID HUIDIGE BAAN Het merendeel van de financiële professionals is tevreden met zijn of haar huidige baan. Gemiddeld geven zij een 7,5 als rapportcijfer aan hun huidige baan. Slechts een klein deel van de financiële professionals () waardeert zijn of haar huidige baan met een onvoldoende. De tevredenheid met de huidige baan is in de afgelopen vijf jaar nagenoeg niet gewijzigd. SWITCHEN Een op de drie financiële professionals is actief op zoek naar een andere werkgever. Zij verwachten binnen nu en twee jaar een overstap te maken. De helft van de financiële professionals is niet actief op zoek naar een andere werkgever, maar overweegt wel een overstap als zij een goed aanbod ontvangen. Als we terugkijken naar de afgelopen twee jaar, dan zien we dat een op de vier financiële professionals daadwerkelijk is overgestapt naar een andere werkgever. De belangrijkste reden om actief naar een nieuwe baan uit te kijken is het zoeken van een nieuwe uitdaging in de werkzaamheden. Daarna volgen met afstand redenen als een slechte manager of leidinggevende, het verlangen naar een hoger salaris, en te weinig erkenning. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

4 ZOEKGEDRAG Als financiële professionals op zoek gaan naar een nieuwe baan, zetten zij daarvoor vooral hun digitale netwerk (LinkedIn, Twitter, et cetera) in. Andere belangrijke ingangen voor het vinden van een nieuwe baan zijn headhunters, het fysieke netwerk van vrienden en kennissen, vakgerichte vacaturesites en financiële recruiters. Financiële professionals die de afgelopen twee jaar een nieuwe baan hebben aangenomen, hebben deze baan het meest vaak gevonden via het fysieke netwerk van vrienden en kennissen. Hiernaast hebben zij vaak gebruik gemaakt van headhunters en financiële recruiters. SOCIAL MEDIA Sociale media hebben een flinke impact op de arbeidsmarkt voor financiële professionals. Bijna alle financiële professionals maken gebruik van sociale media. LinkedIn is hierbij verreweg het belangrijkste platform. Negen van de tien financiële professionals heeft een profiel op LinkedIn. Zij gebruiken LinkedIn voor de oriëntatie op een nieuwe baan (actief of passief). Van de financiële professionals die de afgelopen twee jaar gestart zijn in een nieuwe baan, heeft al een op de tien deze nieuwe baan gevonden via social media. WERKDRUK Net als eerdere jaren werken financiële professionals meer dan zijn zouden willen werken. Gemiddeld werken zij bijna 44 uur per week. Financiële professionals zouden gemiddeld 37 uur per week willen werken. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Ruim twee vijfde van de financiële professionals geeft desgevraagd ook aan in de huidige functie een hoge werkdruk te ervaren. OPLEIDINGSBEHOEFTE Iets meer dan de helft van de financiële professionals volgt jaarlijks minimaal vijf trainingsdagen om de vakkennis op peil te houden. In de meeste gevallen wordt in overleg met de leidinggevende bepaald welke trainingen of cursussen gevolgd mogen worden. In de helft van deze gevallen is de financiële professional zelf verantwoordelijk voor de definitieve keuze in de andere helft van de gevallen waarin overleg plaatsvindt beslist uiteindelijk de leidinggevende. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 2 VOORAF 6 1 INLEIDING Achtergrond Onderzoeksvraag Indeling van het rapport 7 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 10 3 RESULTATEN Favoriete branche Favoriete werkgevers Keuze voor werkgever Huidige baan: tevredenheid Switchen Huidige baan: werkdruk Opleidingen Gebruik online netwerken Achtergrondgegevens 57 Alex van Groningen BV, Finance.nl te Amstelveen Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan Alex van Groningen om dit rapport BV - Ruigrok te publiceren NetPanel of anderszins april 2011 openbaar te maken of te veelvoudigen. 5

6 VOORAF Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

7 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder Tijdschrift Financieel Management, FM.nl en de vacaturesite Finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best Employers to Work for in Finance uit, een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. 1.2 ONDERZOEKSVRAAG Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals? Subvragen: In hoeverre is men op zoek naar een andere baan? In welke branche zou men het liefst willen werken? Voor welk bedrijf zou men het liefst willen werken? Wat zijn de belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Welk beeld heeft men bij de favoriete werkgever? Hoe tevreden is men met de huidige betrekking? 1.3 INDELING VAN HET RAPPORT Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken. Hierna volgen de bijlagen. De samenvatting is voor in het rapport opgenomen. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

8 Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

9 T T Bij 2 ONDERZOEKSOPZET 2.4 METHODE VAN ONDERZOEK Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek kunnen in korte tijd veel respondenten bereikt worden, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Een ander voordeel van online onderzoek is dat direct een gerichte groep g d kan worden, in dit geval de financiële professional. Voordeel voor de respondent is dat de vragenlijst kan worden ingevuld wanneer het hem of haar goed uitkomt. In business-to-business onderzoek is dit een belangrijke voorwaarde voor een goede respons. 2.5 RESPONDENTEN De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. In totaal zijn de reacties verwerkt van financiële professionals. 1 n=2.033t T. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieelmanagement.nl, relaties van Alex van Groningen, abonnees van Balanced-Scorecard.nl en abonnees van Finance.nl. Al deze bestanden zijn vooraf ontdubbeld op adres, zodat men maar een keer werd uitgenodigd voor het onderzoek. Hiernaast heeft Alex van Groningen BV een oproep voor het onderzoek verspreid via haar social media kanalen. 2.6 VRAGENLIJST De online vragenlijst is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vragenlijst die is gebruikt in De grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige meting zijn dat we dit jaar iets meer aandacht hebben besteed aan het nieuwe werken en aan het gebruik van social media bij het zoeken van een nieuwe baan. In totaal zijn in 2011 de namen van 189 werkgevers opgenomen in het onderzoek. De financiële professionals die alle vragen hebben ingevuld, hebben hier gemiddeld veertien minuten over gedaan. 1 een steekproefgrootte van n=2.033 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 2,. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 5 in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 47,8% en 52, ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95%, is de afwijking nog maar 0,9%. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

10 2.7 UITVOERING Ruigrok NetPanel is verantwoordelijk geweest voor de opzet van het onderzoek, het programmeren van de vragenlijst in de look-and-feel van de website van FM.nl, het verzamelen van de respons en de analyse en rapportage. De datacollectie is gestart op 10 maart 2011 en heeft doorgelopen tot en met 11 april Van de in totaal deelnemers aan het onderzoek hebben 974 deelnemers een ontvangen met de uitnodiging voor het onderzoek. In de was een persoonlijke link opgenomen naar de online vragenlijst, zodat de deelnemers de vragenlijst niet meerdere keren konden invullen. Daarnaast hebben financiële professionals de vragenlijst ingevuld via links in de online nieuwsbrieven en social media kanalen van Alex van Groningen BV. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

11 Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

12 RESULTATEN Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

13 3 RESULTATEN 3.1 FAVORIETE BRANCHE Aan de financiële professionals hebben we de volgende vraag voorgelegd: Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken?. De antwoorden hebben we opgenomen in de onderstaande grafiek. De financiële professionals konden meer dan één branche aanvinken, vandaar dat het totaal in de onderstaande grafiek optelt tot meer dan 10. Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan willen werken? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Zakelijke dienstverlening Banken 3 38% % 38% 3 Consumentengoederen 25% 28% 27% 3 28% Industrie / Bouw / Techniek % 2 28% Overheid / non-profit % Verzekeraars Automatisering / ICT / Telecom / Internet 19% % 18% Niet in een branche, maar via detacheerders & consultants in 1 17% 3 verschillende branches 3 35% Accountancy Energie / Nutsbedrijven % 18% Anders 5% 7% 7% 9% 1 Weet niet, geen antwoord 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% (2.033) 2010 (n=942) 2009 (n=636) 2008 (n=1.586) 2007 (n=1.465) De branche zakelijke dienstverlening is in 2011 opnieuw de meest favoriete branche om in te werken, bij ruim twee op de vijf (4) is deze branche favoriet. Hiermee is de branche weer terug op het niveau van De branche wordt op de voet gevolgd door het bankwezen, bij 38% favoriet. Op kleine afstand van elkaar volgen de branches consumentengoederen (25%), industrie, bouw en techniek (2) en overheid / non-profit (2). De grootste stijger is de branche verzekeraars. In 2010 zou 1 van de financiële professionals willen werken voor een verzekeraar. In 2011 is dit gestegen naar 2. Een daling in populariteit zien we bij de branches consumentengoederen (van 28% naar 25%) en accountancy (van 1 naar 1). Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

14 3.2 FAVORIETE WERKGEVERS Nadat de financiële professionals hun favoriete branche hebben gekozen is per voorkeursbranche een lijst getoond met werkgevers. Hieruit hebben de financiële professionals de bedrijven van hun voorkeur gekozen Meest favoriete bedrijven In onderstaande grafiek hebben we de bedrijven opgenomen die door minimaal van de financiële professionals zijn gekozen (top 30). Omdat de financiële professionals meer dan één werkgever konden kiezen, tellen de percentages op tot boven de 10. Rabobank Air France - KLM ING ABN Amro Royal Dutch Shell Gemeente (lokale overheid) Semi-overheid (waterschap, onderwijs, zorg etc.) Philips Unilever Heineken Ahold Eureko / Achmea Randstad Holding Apple Akzo Nobel PwC Google Boer & Croon Twijnstra Gudde Berenschot Coca-Cola Rijksoverheid Triodos Bank KPMG Van Lanschot Bankiers Essent ASML SNS Reaal Sara Lee, DE Ministerie van Financiën Top 30 meest favoriete bedrijven 2011 Basis: Allen - in percentages (n=2.033) 7%8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9%9%9% % 5% 1 15% 2 25% 3 Rabobank is net als in 2009 en 2010 door de financiële professionals gekozen als meest favoriete bedrijf waar men zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Ruim een kwart van alle ondervraagde financiële professionals heeft interesse in een baan bij deze bank. Redenen om voor de Rabobank te kiezen zijn het imago (3), persoonlijke bekendheid met de Rabobank (29%) en het internationale karakter (2). Vorig jaar werd Rabobank ook nog vaak gekozen om zijn financiële stabiliteit (4). Dit jaar geldt dit in veel mindere mate als reden (1). Op de tweede plaats staat Air France KLM, dat vooral gekozen wordt vanwege het internationale karakter (57%) en het imago (48%). Hierop volgt de ING die ook in trek is vanwege het internationale karakter (38%) en het imago (3). De top 10 wordt afgemaakt met ABN AMRO (1), Royal Dutch Shell (1), gemeente (lokale overheid) (1), semioverheid (waterschap, onderwijs, zorg, etc) (1), Philips (1), Unilever (9%) en Heineken (9%). Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

15 Uit deze top 10 blijkt dat internationale bedrijven van Nederlandse bodem favoriet zijn boven de grote internationale namen die zich in Nederland gevestigd hebben Top 100 Hieronder volgt een totaal overzicht van de top 100 meest gekozen werkgevers (op basis van positie in de top 100): Rabobank Air France - KLM ING ABN AMRO Royal Dutch Shell Gemeente (lokale overheid) Semi-overheid Philips Unilever Heineken Ahold Eureko / Achmea Apple Randstad Holding PwC Akzo Nobel Google Boer & Croon Twynstra Gudde Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

16 Ernst & Young Berenschot Coca-Cola Rijksoverheid KPMG Triodos Bank Van Lanschot Bankiers ASML Essent SNS Reaal Sara Lee / DE Ministerie van Financiën DSM Autoriteit Financiële Markten (AFM) Stork Ikea De Nederlandsche Bank BAM Microsoft Deutsche Bank Belastingdienst Nationale-Nederlanden De Lage Landen LeasePlan Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

17 Imtech Aegon Provinciale Overheid Deloitte Delta Lloyd VolkerWessels Ballast Nedam FrieslandCampina Eneco Nuon ASN Bank Univé TomTom Ministerie van Economische zaken Siemens KPN Nestlé TNT Arcadis Jumbo SAP Yacht Finance ASR USG People Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

18 ConQuaestor Samsung Nederlandse Spoorwegen Friesland Bank Grolsch Vodafone Capgemini Nutreco IBM NIBC Procter & Gamble Zwitserleven Johnson & Johnson ANWB Bavaria Getronics Centraal Bureau voor de Statistiek RBS Binck Bank Océ Tata Steel (voorheen Corus) Eiffel Accounting Plaza HP Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

19 BDO Atos Origin Nolan, Norton & Co Cisco Systems Oracle E.ON PepsiCo Exact Software Robert Walters We bespreken kort de opvallendste verschillen ten opzichte van de eerdere metingen. De top 3 laat een stabiel beeld zien. In alle eerdere metingen staan Rabobank en Air France KLM in de top 3. ING valt alleen in 2009, wellicht door de fusie tussen de ING en de Postbank, buiten de top 3. Opvallend is dat de populariteit van de lokale overheid en de semi-overheid binnen de top 10 is gestegen ten koste van Philips, Unilever en Heineken. Werken bij de overheid is dus meer populair geworden onder de financiële professionals. De rijksoverheid is hierbij wel minder populair dan de lokale overheid en semi-overheid. Bij enkele bedrijven zien we in de loop van de jaren een duidelijke groei in populariteit als werkgever voor financiële professionals. Eureko / Achmea is hier een mooi voorbeeld van. In 2007 stond dit bedrijf op een 54 ste positie. Dit bedrijf is achtereenvolgens gestegen naar positie 47 in 2008, positie 35 in 2009 en positie 32 in In 2011 maakt Eureko / Achmea nog een sprong vooruit en komt daarmee op de twaalfde plaats. Een vergelijkbare beweging zien we bij PwC. Dit bedrijf klom van de 50 ste positie in 2008 naar een 15 de positie in En binnen de top 10 laat ABN Amro een gestage groei in populariteit zien, van een 20 ste plek in 2008 naar een vierde plaats in Een aantal consulting bedrijven is dit jaar voor het eerst opgenomen in de lijst met werkgevers. Enkele daarvan komen direct op een relatief hoge positie binnen in de top 100. Dit zijn Boer & Croon (plaats 18), Twynstra Gudde (plaats 19) en Berenschot (plaats 21). De nieuwe media bedrijven Apple (plaats 13) en Google (plaats 17) zijn ook voor financiële professionals populaire bedrijven om voor te werken. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

20 Een aantal bedrijven uit de top 100 laat een flinke daling in populariteit zien als werkgever voor financiële professionals. We zien bijvoorbeeld een daling bij de energiebedrijven Eneco en Nuon. Maar ook bijvoorbeeld bij ICT bedrijven Capgemini, Atos Origin en Cisco Systems, fmcg bedrijven Procter & Gamble, Grolsch en PepsiCo en bedrijven als TNT, Arcadis en NS Motivatie keuze favoriete werkgever Financiële professionals hebben van maximaal twee van hun favoriete werkgevers kunnen aangeven waarom dat bedrijf tot hun favoriete werkgevers behoort. Van de top 10 bedrijven kunnen we aangeven waarom zij in deze top 10 zijn beland. Tabel: Onderbouwing keuze top 10 als favoriete werkgever Rabobank (n=76) Air France- KLM (n=93) ING (n=93) ABN Amro (n=76) Royal Dutch Shell (n=69) Lokale overheid (n=91) Semioverheid (n=82) Philips (n=56) Unilever (n=50) Heineken (n= 46) Imago van dit bedrijf 3 48% % 9% Ik ben persoonlijk bekend met dit b edrijf 29% 2 29% 7% 1 9% Internationaal karakter 2 57% 38% 2 58% Opleidingsmogelijkheden 25% 2 25% 1 5% Omdat het een groot bedrijf is % 2 29% 5% 1 2 9% De functie(s) die dit bedrijf aanbied t 2 15% 19% 2 19% 27% 18% 18% 1 2 Geboden doorgroeimog elijkheden 2 17% 25% 2 29% 5% Het product, dienst of merk dat dit bedrijf voert 2 38% % % Goede primaire arbeidsvoorwaarden (salaris) % % Financiële st ab iliteit van dit bedrijf % Goede secundaire arb eidsvoorwaarden % 2 18% 1 De visie, missie en of strategie van dit bedrijf % 2 28% Het aanbod van de project en, opd racht en, klanten % 15% 18% 7% 18% 1 Goede balans tussen werk en vrije t ijd 7% 1 7% 3 37% 5% 7% Maat schap pelijke bet rokkenheid van dit bedrijf 35% 5 Toepassing van Het Nieuwe Werken 8% 1 5% 5% Omdat het een klein bedrijf is Anders 7% Donkergroen = belangrijkste reden om bedrijf als favoriete werkgever aan te merken Lichtgroen = één na belangrijkste reden om bedrijf als favoriete werkgever aan te merken Het imago is een belangrijke factor waarom een bepaald bedrijf favoriet is. Ook het internationale karakter speelt een belangrijke rol. Financiële professionals die voor de overheid kiezen doen dat voornamelijk vanwege de maatschappelijke betrokkenheid en de goede balans tussen werk en vrije tijd. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

21 3.3 KEUZE VOOR WERKGEVER In deze paragraaf gaan we in op welke factoren van invloed zijn bij de keuze voor een nieuwe werkgever. De belangrijkste van deze factoren diepen we verder uit Keuze werkgever Naast de redenen waarom een specifiek bedrijf favoriet is, is in het algemeen gevraagd naar de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een (nieuwe) werkgever. Hieronder staat de lijst van meest naar minst belangrijke factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Wat zijn voor u in het algemeen de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Salaris Werkinhoud Doorgroeimogelijkheden Werksfeer Bedrijfscultuur De functie(s) die het bedrijf aanbiedt Reistijd Het product, dienst of merk dat het bedrijf voert Het aanbod van de projecten Flexibele werktijden Opleidingsmogelijkheden Financiële stabiliteit van het bedrijf Internationaal karakter van het bedrijf Imago van het bedrijf Mogelijkheid tot thuiswerken Secundaire arbeidsvoorwaarden Maatschappelijke betrokkenheid van dit bedrijf Aantal te werken uren, bijvoorbeeld mogelijkheid om in deeltijd te werken Mogelijkheid tot flexwerken (wisselend aantal uren per week werken) Auto van de zaak Een groot bedrijf Goede pensioenregeling Mogelijkheden tot specialisatie Een klein bedrijf Anders, namelijk Weet niet, geen antwoord 17% % 9% 9% 7% 5% 5% 2 28% % 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% Salaris en werkinhoud zijn de twee belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever, circa twee vijfde noemt salaris (4) en werkinhoud (38%). Iets daaronder volgen de factoren doorgroeimogelijkheden (28%), werksfeer (2) en bedrijfscultuur (2). Factoren die in veel mindere mate van belang zijn bij de keuze voor een nieuwe werkgever, zijn de omvang van het bedrijf (klein bedrijf:, groot bedrijf: ) en secundaire arbeidsvoorwaarden als een goede pensioenregeling () en een auto van de zaak (). Ook mogelijkheden tot specialisatie () zijn relatief onbelangrijk bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

22 Salaris Om meer inzicht te krijgen in wat financiële professionals bedoelen met salaris, is gevraagd welke onderhandelingspunten zij het belangrijkste vinden als zij opnieuw over hun salaris mogen onderhandelen. Hieronder geven wij een overzicht. Stel, u kunt opnieuw onderhandelen over uw salaris. Welke onderhandelingspunten zijn voor u het belangrijkste in deze onderhandeling? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Hoogte van het vaste salaris Individuele prestatiebonus Leaseauto, auto van de zaak Aantal vakantiedagen (Vastgestelde) salarisgroei Aantal te werken uren Winstdeling Uitkeren van een bonus (op basis van bedrijfsresultaat) Uitkering van een 13e maand Hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever Hoogte van het pensioen Aandelenparticipatie Compensatie van overwerk Vergoeding van studiereizen, congresbezoek Reiskostenvergoeding Vakantiedagen kunnen kopen Onkostenvergoeding Mobiele telefoon van de zaak Mogelijkheid tot een sabbatical Tegemoetkoming ziektekosten Tegemoetkoming kinderopvang Anders, namelijk Weet niet, geen mening 8% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 19% 19% 18% 17% 17% % De hoogte van het vaste salaris is verreweg het belangrijkste in de onderhandeling. Twee derde van de financiële professionals (68%) noemt dit als een van de belangrijkste punten bij de onderhandeling. Dit onderhandelpunt steekt hiermee met kop en schouders boven de overige onderhandelingspunten uit. Een derde van de financiële professionals zou opnieuw onderhandelen over een individuele prestatiebonus (3) of over een leaseauto / auto van de zaak (3). Opvallend is dat de auto van de zaak nauwelijks een rol blijkt te spelen bij de keuze voor een werkgever, maar wel hoog op de lijst staat als punt om over te onderhandelen. Een tegemoetkoming in kinderopvang () of ziektekosten (), de mogelijkheid tot een sabbatical (5%), een mobiele telefoon van de zaak (5%), een onkostenvergoeding (5%) en het kunnen kopen van vakantiedagen (5%) zijn geen punten om opnieuw over te onderhandelen. Financiële professionals vinden deze zaken goed geregeld of vinden deze punten niet belangrijk genoeg om over te onderhandelen. Leeftijd is een belangrijke factor die invloed heeft op de onderdelen van het beloningspakket waar financiële professionals over willen onderhandelen. Op de volgende pagina een grafiek waarin per leeftijdscategorie is te zien welke onderhandelingspunten belangrijk zijn. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

23 Stel, u kunt opnieuw onderhandelen over uw salaris. Welke onderhandelingspunten zijn voor u het belangrijkste in deze onderhandeling? Basis: Allen - in percentages (n=2.000) Hoogte van het vaste salaris Individuele prestatiebonus Leaseauto, auto van de zaak 27% 27% % Aantal vakantiedagen 25% 28% 27% (Vastgestelde) salarisgroei 2 25% 2 29% Aantal te werken uren 2 Winstdeling 18% Uitkeren van een bonus (op basis van bedrijfsresultaat) 1 19% 2 Hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever 17% 2 17% Uitkering van een 13e maand 1 25% Aandelenparticipatie 8% 1 1 Hoogte van het pensioen 7% 15% 25% Compensatie van overwerk 8% 15% Vergoeding van studiereizen, congresbezoek Vakantiedagen kunnen kopen 5% 1 Reiskostenvergoeding 5% 8% 1 Mobiele telefoon van de zaak 5% 5% 8% Mogelijkheid tot een sabbatical 5% 5% Tegemoetkoming kinderopvang 5% Onkostenvergoeding 5% 7% Tegemoetkoming ziektekosten 5% Anders, namelijk Weet niet, geen mening 6 67% 69% jaar of jonger (n=288) 31 t/m 45 jaar (n=1131) 46 t/m 65 jaar (n=581) De hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever en de hoogte van het pensioen zijn twee onderhandelingspunten die belangrijker worden naarmate financiële professionals ouder zijn. Dit geldt ook voor het uitkeren van een bonus op basis van het bedrijfsresultaat en (in mindere mate) voor een vergoeding van studiereizen en congresbezoek. De jongere financiële professionals wijken in hun onderhandelingspunten af van oudere professionals. Jongere professionals (tot en met 30 jaar) vinden de reiskostenvergoeding, het compenseren van overwerk, de uitkering van een 13 e maand en salarisgroei belangrijker dan financiële professionals van 31 jaar en ouder. Ook vinden deze professionals vaker de leaseauto een punt om over te onderhandelen. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009

<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 > > DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 Uitvoering: CxO Media Opzet, analyse en rapportage: Ruigrok NetPanel SAMENVATTING ACHTERGROND & ONDERZOEKSVRAAG CxO Media,

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam?

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Amsterdam, april 2009 Hierbij verklaart Synovate, als uitvoerend onderzoeksbureau, dat de weergave van de resultaten van het onderzoek, zoals gepresenteerd

Nadere informatie

INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 20 13 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT

INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 20 13 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 FAVORIETE WERKGEVERS 0 0 0 0 00 009 008 007 006 005 00 00 Rabobank De crisis is hardnekkig,

Nadere informatie

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ALEX VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD Finance Carrière De controller anno 2011 Voortdurend aan verandering onderhevig Top 100 meest favoriete werkgevers

Nadere informatie

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Een meerderheid van de medewerkers binnen de ICT sector zijn zeer tevreden met hun huidige baan en werkgever, waarbij 8% actief en 72% latent op

Nadere informatie

Intermediair Imago Onderzoek 2011. Rabobank weer favoriet Optimisme over arbeidsmarkt Veel hoogopgeleiden op zoek

Intermediair Imago Onderzoek 2011. Rabobank weer favoriet Optimisme over arbeidsmarkt Veel hoogopgeleiden op zoek Intermediair Imago Onderzoek 2011 29458351564894161321616121612315513184188781253654489522165141312165123684294583515648941613216161216 551318418878125365448952216514 84188781253654489522165141312165123684

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Seminar op 4 mei bij Randstad in Diemen. Trends & ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor finance professionals & Best Employers in Finance

Seminar op 4 mei bij Randstad in Diemen. Trends & ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor finance professionals & Best Employers in Finance Seminar op 4 mei bij Randstad in Diemen Trends & ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor finance professionals & Best Employers in Finance Agenda 15.55-16.00 Alex van Groningen (Finance.nl) - Welkom & achtergrond

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 NOA 2012 TECHNIEK INHOUD. INTRODUCTIE. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 PORTFOLIO TMNL AMC. MAN 59,4% NOA. NATIONAAL ONDERZOEK ARBEIDSMARKT. Het onderzoek op

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

ICT arbeidsmarktmonitor. Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers

ICT arbeidsmarktmonitor. Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers ICT arbeidsmarktmonitor 2014 Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers Colofon Juni 2014 Auteurs Intelligence Group Nikita van der Pijl MSc. Drs. Geert-Jan Waasdorp Sterksen Paul Romer

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Startersenquête 2011

Startersenquête 2011 Startersenquête 2011 Sara Blanken September 2011 December 2011 Samenvatting Elk jaar probeert de KNCV de arbeidsmarkt voor startende chemici in kaart te brengen door middel van de startersenquête. De respondenten

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve BS De Höve/ De Heurne Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve Enige tijd geleden heeft onze school BS De Höve deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) (V)SO De Steiger Enige tijd geleden heeft onze school (V)SO De Steiger deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijbanen Monitor 2013

Bijbanen Monitor 2013 Hoe tevreden zijn Nederlandse jongeren met hun bijbaan en wat vinden ze eigenlijk belangrijker: meer geld of een goede werksfeer? Bijbanen Monitor 2013 April 2013 Bijbanen Monitor 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bosmark deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Credit Expo 2012 Bas Peek De grootste online database met informatie over 2,5 miljoen Nederlandse bedrijven en organisaties Wat gaan we vandaag doen?

Nadere informatie

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki BS Mooitaki/ Beetgumermolen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki Enige tijd geleden heeft onze school BS Mooitaki deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Franciscus/ Maarssen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus

Samenvatting. BS Franciscus/ Maarssen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus BS Franciscus/ Maarssen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus Enige tijd geleden heeft onze school BS Franciscus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus BS De Kubus/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Empathie Monitor 2011

Empathie Monitor 2011 Empathie Monitor 2011 BRAND DEVELOPMENT. Door Fronteer Strategy Amsterdam, September 2011 BRAND DEVELOPMENT. In samenwerking met BRAND DEVELOPMENT. em - pa ` thie Het identificeren van en inleven in andermans

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt Inkoperis kostenbeheerser, verandermanager en honkvast Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop BS De Klimop/ Nieuw Bergen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Enige tijd geleden heeft onze school BS De Mienskip deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Enige tijd geleden heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Nationaal. Salaris Onderzoek

Nationaal. Salaris Onderzoek whitepaper TOTAAL RANKING Nationaal 201 Salaris Onderzoek Favoriete Werkgevers en inzicht in uw doelgroepen Intermediair Imago Onderzoek 201 1 TOTAAL INLEIDING RANKING FAVORIETE WERKGEVERS 201 Intermediair

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse controller

Profiel van de Nederlandse controller Controllers: identiteit en imago Profiel van de Nederlandse controller Controllers Onderzoek 2007 ControllersMagazine Onderzoek Robert Half en ControllersMagazine lieten in februari en maart 2007 een gezamenlijk

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Positie van mannen in het primair onderwijs

Positie van mannen in het primair onderwijs Positie van mannen in het primair onderwijs INHOUDSOPGAVE Blz + Inleiding 03 + Management Summary 06 + Uitkomsten onderzoek: 09 + Profiel en functie ondervraagden 10 + Loopbaanmogelijkheden in onderwijs

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008 De Nederlandse spaarmarkt en het gedrag van de spaarders wordt door vele onderzoeksbureau's en websites met online polls in kaart gebracht. Zeker het afgelopen half jaar was een "dynamische" periode met

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting PTP2007. BS De Achtbaan/ Voorhout. Schoolgebouw en schoolklimaat. Werkklimaat. Pedagogisch klimaat. Primaire arbeidsvoorwaarden

Samenvatting PTP2007. BS De Achtbaan/ Voorhout. Schoolgebouw en schoolklimaat. Werkklimaat. Pedagogisch klimaat. Primaire arbeidsvoorwaarden BS De Achtbaan/ Voorhout Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) De Achtbaan Enige tijd geleden heeft onze school De Achtbaan deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie