DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC"

Transcriptie

1 DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, APRIL 2011

2 SAMENVATTING ACHTERGROND EN ONDERZOEKSVRAAG Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel Management, FM.nl en de vacaturesite Finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best Employers to Work for in Finance uit. Dit is een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. Centraal in het onderzoek staat de vraag: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals?. METHODE Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd, onder financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van de databases en social media kanalen van Alex van Groningen BV. De gegevens zijn verzameld van 10 maart tot en met 11 april FAVORIETE BRANCHE De branche zakelijke dienstverlening is in 2010 opnieuw de meest favoriete branche voor financiële professionals om in te werken. Andere populaire branches om in te werken zijn het bankwezen en consumentengoederen. De populariteit van het verzekeringswezen en werken via detacheerders in verschillende branches is dit jaar gestegen ten opzichte van Een lichte daling in populariteit zien we terug in de branches consumentengoederen en accountancy. FAVORIETE WERKGEVER De top 3 van 2011 is identiek aan die van Ook dit jaar is Rabobank door financiële professionals gekozen als meest favoriete werkgever om voor te werken als zij nu op zoek zouden gaan naar een nieuwe baan. De belangrijkste redenen die men hiervoor aandraagt zijn het imago en persoonlijke bekendheid met Rabobank. Op de tweede plaats komt Air France KLM en op de derde plaats ING. Beide bedrijven zijn in trek vanwege onder andere het internationale karakter en het imago. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

3 Binnen de top 10 valt de populariteit van de lokale overheid en de semi-overheid op. Deze zijn gestegen ten koste van de positie van Philips, Unilever en Heineken. De belangrijkste redenen om de lokale overheid en semi-overheid aan te merken als favoriete werkgever zijn een goede balans tussen werk en vrije tijd en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisaties. Deze motivering zien we bij de overige (commerciële) bedrijven uit de top 10 niet terug. De gestegen populariteit van het verzekeringswezen zien we terug in de posities in de top 100 van Eureko / Achmea, SNS Reaal en Univé. Deze verzekeraars zijn alle drie flink gestegen in de ranglijst van favoriete werkgevers voor financiële professionals. KEUZECRITERIA NIEUWE WERKGEVER De drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever zijn salaris, werkinhoud en doorgroeimogelijkheden. Als men aan salaris denkt, dan vindt men de hoogte van het vaste salaris het allerbelangrijkste punt om over te onderhandelen. Andere onderhandelingspunten zijn de individuele prestatiebonus, de leaseauto of auto van de zaak en het aantal vakantiedagen. Als we verder inzoomen op welke aspecten volgens financiële professionals bijdagen aan een goede werkinhoud, dan blijkt dat men vooral uitdaging en afwisseling in de werkzaamheden zoekt. Ook vinden financiële professionals autonomie en zelfstandigheid in het werk belangrijk. Wat doorgroeimogelijkheden betreft hebben financiële professionals vooral behoefte aan het krijgen van meer verantwoordelijkheid. Groei in salaris komt pas op de tweede plaats en het mogen volgen van cursussen en opleidingen op de derde plaats. TEVREDENHEID HUIDIGE BAAN Het merendeel van de financiële professionals is tevreden met zijn of haar huidige baan. Gemiddeld geven zij een 7,5 als rapportcijfer aan hun huidige baan. Slechts een klein deel van de financiële professionals () waardeert zijn of haar huidige baan met een onvoldoende. De tevredenheid met de huidige baan is in de afgelopen vijf jaar nagenoeg niet gewijzigd. SWITCHEN Een op de drie financiële professionals is actief op zoek naar een andere werkgever. Zij verwachten binnen nu en twee jaar een overstap te maken. De helft van de financiële professionals is niet actief op zoek naar een andere werkgever, maar overweegt wel een overstap als zij een goed aanbod ontvangen. Als we terugkijken naar de afgelopen twee jaar, dan zien we dat een op de vier financiële professionals daadwerkelijk is overgestapt naar een andere werkgever. De belangrijkste reden om actief naar een nieuwe baan uit te kijken is het zoeken van een nieuwe uitdaging in de werkzaamheden. Daarna volgen met afstand redenen als een slechte manager of leidinggevende, het verlangen naar een hoger salaris, en te weinig erkenning. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

4 ZOEKGEDRAG Als financiële professionals op zoek gaan naar een nieuwe baan, zetten zij daarvoor vooral hun digitale netwerk (LinkedIn, Twitter, et cetera) in. Andere belangrijke ingangen voor het vinden van een nieuwe baan zijn headhunters, het fysieke netwerk van vrienden en kennissen, vakgerichte vacaturesites en financiële recruiters. Financiële professionals die de afgelopen twee jaar een nieuwe baan hebben aangenomen, hebben deze baan het meest vaak gevonden via het fysieke netwerk van vrienden en kennissen. Hiernaast hebben zij vaak gebruik gemaakt van headhunters en financiële recruiters. SOCIAL MEDIA Sociale media hebben een flinke impact op de arbeidsmarkt voor financiële professionals. Bijna alle financiële professionals maken gebruik van sociale media. LinkedIn is hierbij verreweg het belangrijkste platform. Negen van de tien financiële professionals heeft een profiel op LinkedIn. Zij gebruiken LinkedIn voor de oriëntatie op een nieuwe baan (actief of passief). Van de financiële professionals die de afgelopen twee jaar gestart zijn in een nieuwe baan, heeft al een op de tien deze nieuwe baan gevonden via social media. WERKDRUK Net als eerdere jaren werken financiële professionals meer dan zijn zouden willen werken. Gemiddeld werken zij bijna 44 uur per week. Financiële professionals zouden gemiddeld 37 uur per week willen werken. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Ruim twee vijfde van de financiële professionals geeft desgevraagd ook aan in de huidige functie een hoge werkdruk te ervaren. OPLEIDINGSBEHOEFTE Iets meer dan de helft van de financiële professionals volgt jaarlijks minimaal vijf trainingsdagen om de vakkennis op peil te houden. In de meeste gevallen wordt in overleg met de leidinggevende bepaald welke trainingen of cursussen gevolgd mogen worden. In de helft van deze gevallen is de financiële professional zelf verantwoordelijk voor de definitieve keuze in de andere helft van de gevallen waarin overleg plaatsvindt beslist uiteindelijk de leidinggevende. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 2 VOORAF 6 1 INLEIDING Achtergrond Onderzoeksvraag Indeling van het rapport 7 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 10 3 RESULTATEN Favoriete branche Favoriete werkgevers Keuze voor werkgever Huidige baan: tevredenheid Switchen Huidige baan: werkdruk Opleidingen Gebruik online netwerken Achtergrondgegevens 57 Alex van Groningen BV, Finance.nl te Amstelveen Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan Alex van Groningen om dit rapport BV - Ruigrok te publiceren NetPanel of anderszins april 2011 openbaar te maken of te veelvoudigen. 5

6 VOORAF Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

7 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder Tijdschrift Financieel Management, FM.nl en de vacaturesite Finance.nl, voert in samenwerking met Ruigrok NetPanel sinds 2007 het nationale onderzoek Best Employers to Work for in Finance uit, een onderzoek onder financiële professionals naar hun favoriete werkgever. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek informeert werkgevers over hun positie op de arbeidsmarkt voor financiële professionals en geeft financiële professionals inzicht in de beste werkgevers in finance. 1.2 ONDERZOEKSVRAAG Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Welke werkgevers zijn het meest favoriet bij financiële professionals? Subvragen: In hoeverre is men op zoek naar een andere baan? In welke branche zou men het liefst willen werken? Voor welk bedrijf zou men het liefst willen werken? Wat zijn de belangrijkste factoren bij de keuze voor een werkgever? Welk beeld heeft men bij de favoriete werkgever? Hoe tevreden is men met de huidige betrekking? 1.3 INDELING VAN HET RAPPORT Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken. Hierna volgen de bijlagen. De samenvatting is voor in het rapport opgenomen. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

8 Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

9 T T Bij 2 ONDERZOEKSOPZET 2.4 METHODE VAN ONDERZOEK Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek kunnen in korte tijd veel respondenten bereikt worden, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Een ander voordeel van online onderzoek is dat direct een gerichte groep g d kan worden, in dit geval de financiële professional. Voordeel voor de respondent is dat de vragenlijst kan worden ingevuld wanneer het hem of haar goed uitkomt. In business-to-business onderzoek is dit een belangrijke voorwaarde voor een goede respons. 2.5 RESPONDENTEN De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit financiële professionals. Dit zijn werknemers met financiële functies als accountant, administrateur, CFO, controller, credit manager, hoofd administratie, et cetera. In totaal zijn de reacties verwerkt van financiële professionals. 1 n=2.033t T. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het abonneebestand van Financieelmanagement.nl, relaties van Alex van Groningen, abonnees van Balanced-Scorecard.nl en abonnees van Finance.nl. Al deze bestanden zijn vooraf ontdubbeld op adres, zodat men maar een keer werd uitgenodigd voor het onderzoek. Hiernaast heeft Alex van Groningen BV een oproep voor het onderzoek verspreid via haar social media kanalen. 2.6 VRAGENLIJST De online vragenlijst is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vragenlijst die is gebruikt in De grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige meting zijn dat we dit jaar iets meer aandacht hebben besteed aan het nieuwe werken en aan het gebruik van social media bij het zoeken van een nieuwe baan. In totaal zijn in 2011 de namen van 189 werkgevers opgenomen in het onderzoek. De financiële professionals die alle vragen hebben ingevuld, hebben hier gemiddeld veertien minuten over gedaan. 1 een steekproefgrootte van n=2.033 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 2,. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 5 in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 47,8% en 52, ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95%, is de afwijking nog maar 0,9%. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

10 2.7 UITVOERING Ruigrok NetPanel is verantwoordelijk geweest voor de opzet van het onderzoek, het programmeren van de vragenlijst in de look-and-feel van de website van FM.nl, het verzamelen van de respons en de analyse en rapportage. De datacollectie is gestart op 10 maart 2011 en heeft doorgelopen tot en met 11 april Van de in totaal deelnemers aan het onderzoek hebben 974 deelnemers een ontvangen met de uitnodiging voor het onderzoek. In de was een persoonlijke link opgenomen naar de online vragenlijst, zodat de deelnemers de vragenlijst niet meerdere keren konden invullen. Daarnaast hebben financiële professionals de vragenlijst ingevuld via links in de online nieuwsbrieven en social media kanalen van Alex van Groningen BV. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

11 Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

12 RESULTATEN Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

13 3 RESULTATEN 3.1 FAVORIETE BRANCHE Aan de financiële professionals hebben we de volgende vraag voorgelegd: Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan graag willen werken?. De antwoorden hebben we opgenomen in de onderstaande grafiek. De financiële professionals konden meer dan één branche aanvinken, vandaar dat het totaal in de onderstaande grafiek optelt tot meer dan 10. Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. In welke branche of branches zou u dan willen werken? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Zakelijke dienstverlening Banken 3 38% % 38% 3 Consumentengoederen 25% 28% 27% 3 28% Industrie / Bouw / Techniek % 2 28% Overheid / non-profit % Verzekeraars Automatisering / ICT / Telecom / Internet 19% % 18% Niet in een branche, maar via detacheerders & consultants in 1 17% 3 verschillende branches 3 35% Accountancy Energie / Nutsbedrijven % 18% Anders 5% 7% 7% 9% 1 Weet niet, geen antwoord 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% (2.033) 2010 (n=942) 2009 (n=636) 2008 (n=1.586) 2007 (n=1.465) De branche zakelijke dienstverlening is in 2011 opnieuw de meest favoriete branche om in te werken, bij ruim twee op de vijf (4) is deze branche favoriet. Hiermee is de branche weer terug op het niveau van De branche wordt op de voet gevolgd door het bankwezen, bij 38% favoriet. Op kleine afstand van elkaar volgen de branches consumentengoederen (25%), industrie, bouw en techniek (2) en overheid / non-profit (2). De grootste stijger is de branche verzekeraars. In 2010 zou 1 van de financiële professionals willen werken voor een verzekeraar. In 2011 is dit gestegen naar 2. Een daling in populariteit zien we bij de branches consumentengoederen (van 28% naar 25%) en accountancy (van 1 naar 1). Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

14 3.2 FAVORIETE WERKGEVERS Nadat de financiële professionals hun favoriete branche hebben gekozen is per voorkeursbranche een lijst getoond met werkgevers. Hieruit hebben de financiële professionals de bedrijven van hun voorkeur gekozen Meest favoriete bedrijven In onderstaande grafiek hebben we de bedrijven opgenomen die door minimaal van de financiële professionals zijn gekozen (top 30). Omdat de financiële professionals meer dan één werkgever konden kiezen, tellen de percentages op tot boven de 10. Rabobank Air France - KLM ING ABN Amro Royal Dutch Shell Gemeente (lokale overheid) Semi-overheid (waterschap, onderwijs, zorg etc.) Philips Unilever Heineken Ahold Eureko / Achmea Randstad Holding Apple Akzo Nobel PwC Google Boer & Croon Twijnstra Gudde Berenschot Coca-Cola Rijksoverheid Triodos Bank KPMG Van Lanschot Bankiers Essent ASML SNS Reaal Sara Lee, DE Ministerie van Financiën Top 30 meest favoriete bedrijven 2011 Basis: Allen - in percentages (n=2.033) 7%8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9%9%9% % 5% 1 15% 2 25% 3 Rabobank is net als in 2009 en 2010 door de financiële professionals gekozen als meest favoriete bedrijf waar men zou willen werken als men op zoek zou zijn naar een nieuwe baan. Ruim een kwart van alle ondervraagde financiële professionals heeft interesse in een baan bij deze bank. Redenen om voor de Rabobank te kiezen zijn het imago (3), persoonlijke bekendheid met de Rabobank (29%) en het internationale karakter (2). Vorig jaar werd Rabobank ook nog vaak gekozen om zijn financiële stabiliteit (4). Dit jaar geldt dit in veel mindere mate als reden (1). Op de tweede plaats staat Air France KLM, dat vooral gekozen wordt vanwege het internationale karakter (57%) en het imago (48%). Hierop volgt de ING die ook in trek is vanwege het internationale karakter (38%) en het imago (3). De top 10 wordt afgemaakt met ABN AMRO (1), Royal Dutch Shell (1), gemeente (lokale overheid) (1), semioverheid (waterschap, onderwijs, zorg, etc) (1), Philips (1), Unilever (9%) en Heineken (9%). Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

15 Uit deze top 10 blijkt dat internationale bedrijven van Nederlandse bodem favoriet zijn boven de grote internationale namen die zich in Nederland gevestigd hebben Top 100 Hieronder volgt een totaal overzicht van de top 100 meest gekozen werkgevers (op basis van positie in de top 100): Rabobank Air France - KLM ING ABN AMRO Royal Dutch Shell Gemeente (lokale overheid) Semi-overheid Philips Unilever Heineken Ahold Eureko / Achmea Apple Randstad Holding PwC Akzo Nobel Google Boer & Croon Twynstra Gudde Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

16 Ernst & Young Berenschot Coca-Cola Rijksoverheid KPMG Triodos Bank Van Lanschot Bankiers ASML Essent SNS Reaal Sara Lee / DE Ministerie van Financiën DSM Autoriteit Financiële Markten (AFM) Stork Ikea De Nederlandsche Bank BAM Microsoft Deutsche Bank Belastingdienst Nationale-Nederlanden De Lage Landen LeasePlan Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

17 Imtech Aegon Provinciale Overheid Deloitte Delta Lloyd VolkerWessels Ballast Nedam FrieslandCampina Eneco Nuon ASN Bank Univé TomTom Ministerie van Economische zaken Siemens KPN Nestlé TNT Arcadis Jumbo SAP Yacht Finance ASR USG People Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

18 ConQuaestor Samsung Nederlandse Spoorwegen Friesland Bank Grolsch Vodafone Capgemini Nutreco IBM NIBC Procter & Gamble Zwitserleven Johnson & Johnson ANWB Bavaria Getronics Centraal Bureau voor de Statistiek RBS Binck Bank Océ Tata Steel (voorheen Corus) Eiffel Accounting Plaza HP Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

19 BDO Atos Origin Nolan, Norton & Co Cisco Systems Oracle E.ON PepsiCo Exact Software Robert Walters We bespreken kort de opvallendste verschillen ten opzichte van de eerdere metingen. De top 3 laat een stabiel beeld zien. In alle eerdere metingen staan Rabobank en Air France KLM in de top 3. ING valt alleen in 2009, wellicht door de fusie tussen de ING en de Postbank, buiten de top 3. Opvallend is dat de populariteit van de lokale overheid en de semi-overheid binnen de top 10 is gestegen ten koste van Philips, Unilever en Heineken. Werken bij de overheid is dus meer populair geworden onder de financiële professionals. De rijksoverheid is hierbij wel minder populair dan de lokale overheid en semi-overheid. Bij enkele bedrijven zien we in de loop van de jaren een duidelijke groei in populariteit als werkgever voor financiële professionals. Eureko / Achmea is hier een mooi voorbeeld van. In 2007 stond dit bedrijf op een 54 ste positie. Dit bedrijf is achtereenvolgens gestegen naar positie 47 in 2008, positie 35 in 2009 en positie 32 in In 2011 maakt Eureko / Achmea nog een sprong vooruit en komt daarmee op de twaalfde plaats. Een vergelijkbare beweging zien we bij PwC. Dit bedrijf klom van de 50 ste positie in 2008 naar een 15 de positie in En binnen de top 10 laat ABN Amro een gestage groei in populariteit zien, van een 20 ste plek in 2008 naar een vierde plaats in Een aantal consulting bedrijven is dit jaar voor het eerst opgenomen in de lijst met werkgevers. Enkele daarvan komen direct op een relatief hoge positie binnen in de top 100. Dit zijn Boer & Croon (plaats 18), Twynstra Gudde (plaats 19) en Berenschot (plaats 21). De nieuwe media bedrijven Apple (plaats 13) en Google (plaats 17) zijn ook voor financiële professionals populaire bedrijven om voor te werken. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

20 Een aantal bedrijven uit de top 100 laat een flinke daling in populariteit zien als werkgever voor financiële professionals. We zien bijvoorbeeld een daling bij de energiebedrijven Eneco en Nuon. Maar ook bijvoorbeeld bij ICT bedrijven Capgemini, Atos Origin en Cisco Systems, fmcg bedrijven Procter & Gamble, Grolsch en PepsiCo en bedrijven als TNT, Arcadis en NS Motivatie keuze favoriete werkgever Financiële professionals hebben van maximaal twee van hun favoriete werkgevers kunnen aangeven waarom dat bedrijf tot hun favoriete werkgevers behoort. Van de top 10 bedrijven kunnen we aangeven waarom zij in deze top 10 zijn beland. Tabel: Onderbouwing keuze top 10 als favoriete werkgever Rabobank (n=76) Air France- KLM (n=93) ING (n=93) ABN Amro (n=76) Royal Dutch Shell (n=69) Lokale overheid (n=91) Semioverheid (n=82) Philips (n=56) Unilever (n=50) Heineken (n= 46) Imago van dit bedrijf 3 48% % 9% Ik ben persoonlijk bekend met dit b edrijf 29% 2 29% 7% 1 9% Internationaal karakter 2 57% 38% 2 58% Opleidingsmogelijkheden 25% 2 25% 1 5% Omdat het een groot bedrijf is % 2 29% 5% 1 2 9% De functie(s) die dit bedrijf aanbied t 2 15% 19% 2 19% 27% 18% 18% 1 2 Geboden doorgroeimog elijkheden 2 17% 25% 2 29% 5% Het product, dienst of merk dat dit bedrijf voert 2 38% % % Goede primaire arbeidsvoorwaarden (salaris) % % Financiële st ab iliteit van dit bedrijf % Goede secundaire arb eidsvoorwaarden % 2 18% 1 De visie, missie en of strategie van dit bedrijf % 2 28% Het aanbod van de project en, opd racht en, klanten % 15% 18% 7% 18% 1 Goede balans tussen werk en vrije t ijd 7% 1 7% 3 37% 5% 7% Maat schap pelijke bet rokkenheid van dit bedrijf 35% 5 Toepassing van Het Nieuwe Werken 8% 1 5% 5% Omdat het een klein bedrijf is Anders 7% Donkergroen = belangrijkste reden om bedrijf als favoriete werkgever aan te merken Lichtgroen = één na belangrijkste reden om bedrijf als favoriete werkgever aan te merken Het imago is een belangrijke factor waarom een bepaald bedrijf favoriet is. Ook het internationale karakter speelt een belangrijke rol. Financiële professionals die voor de overheid kiezen doen dat voornamelijk vanwege de maatschappelijke betrokkenheid en de goede balans tussen werk en vrije tijd. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

21 3.3 KEUZE VOOR WERKGEVER In deze paragraaf gaan we in op welke factoren van invloed zijn bij de keuze voor een nieuwe werkgever. De belangrijkste van deze factoren diepen we verder uit Keuze werkgever Naast de redenen waarom een specifiek bedrijf favoriet is, is in het algemeen gevraagd naar de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een (nieuwe) werkgever. Hieronder staat de lijst van meest naar minst belangrijke factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Wat zijn voor u in het algemeen de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Salaris Werkinhoud Doorgroeimogelijkheden Werksfeer Bedrijfscultuur De functie(s) die het bedrijf aanbiedt Reistijd Het product, dienst of merk dat het bedrijf voert Het aanbod van de projecten Flexibele werktijden Opleidingsmogelijkheden Financiële stabiliteit van het bedrijf Internationaal karakter van het bedrijf Imago van het bedrijf Mogelijkheid tot thuiswerken Secundaire arbeidsvoorwaarden Maatschappelijke betrokkenheid van dit bedrijf Aantal te werken uren, bijvoorbeeld mogelijkheid om in deeltijd te werken Mogelijkheid tot flexwerken (wisselend aantal uren per week werken) Auto van de zaak Een groot bedrijf Goede pensioenregeling Mogelijkheden tot specialisatie Een klein bedrijf Anders, namelijk Weet niet, geen antwoord 17% % 9% 9% 7% 5% 5% 2 28% % 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% Salaris en werkinhoud zijn de twee belangrijkste factoren bij de keuze voor een nieuwe werkgever, circa twee vijfde noemt salaris (4) en werkinhoud (38%). Iets daaronder volgen de factoren doorgroeimogelijkheden (28%), werksfeer (2) en bedrijfscultuur (2). Factoren die in veel mindere mate van belang zijn bij de keuze voor een nieuwe werkgever, zijn de omvang van het bedrijf (klein bedrijf:, groot bedrijf: ) en secundaire arbeidsvoorwaarden als een goede pensioenregeling () en een auto van de zaak (). Ook mogelijkheden tot specialisatie () zijn relatief onbelangrijk bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

22 Salaris Om meer inzicht te krijgen in wat financiële professionals bedoelen met salaris, is gevraagd welke onderhandelingspunten zij het belangrijkste vinden als zij opnieuw over hun salaris mogen onderhandelen. Hieronder geven wij een overzicht. Stel, u kunt opnieuw onderhandelen over uw salaris. Welke onderhandelingspunten zijn voor u het belangrijkste in deze onderhandeling? Basis: Allen - in percentages (n=2.033) Hoogte van het vaste salaris Individuele prestatiebonus Leaseauto, auto van de zaak Aantal vakantiedagen (Vastgestelde) salarisgroei Aantal te werken uren Winstdeling Uitkeren van een bonus (op basis van bedrijfsresultaat) Uitkering van een 13e maand Hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever Hoogte van het pensioen Aandelenparticipatie Compensatie van overwerk Vergoeding van studiereizen, congresbezoek Reiskostenvergoeding Vakantiedagen kunnen kopen Onkostenvergoeding Mobiele telefoon van de zaak Mogelijkheid tot een sabbatical Tegemoetkoming ziektekosten Tegemoetkoming kinderopvang Anders, namelijk Weet niet, geen mening 8% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 19% 19% 18% 17% 17% % De hoogte van het vaste salaris is verreweg het belangrijkste in de onderhandeling. Twee derde van de financiële professionals (68%) noemt dit als een van de belangrijkste punten bij de onderhandeling. Dit onderhandelpunt steekt hiermee met kop en schouders boven de overige onderhandelingspunten uit. Een derde van de financiële professionals zou opnieuw onderhandelen over een individuele prestatiebonus (3) of over een leaseauto / auto van de zaak (3). Opvallend is dat de auto van de zaak nauwelijks een rol blijkt te spelen bij de keuze voor een werkgever, maar wel hoog op de lijst staat als punt om over te onderhandelen. Een tegemoetkoming in kinderopvang () of ziektekosten (), de mogelijkheid tot een sabbatical (5%), een mobiele telefoon van de zaak (5%), een onkostenvergoeding (5%) en het kunnen kopen van vakantiedagen (5%) zijn geen punten om opnieuw over te onderhandelen. Financiële professionals vinden deze zaken goed geregeld of vinden deze punten niet belangrijk genoeg om over te onderhandelen. Leeftijd is een belangrijke factor die invloed heeft op de onderdelen van het beloningspakket waar financiële professionals over willen onderhandelen. Op de volgende pagina een grafiek waarin per leeftijdscategorie is te zien welke onderhandelingspunten belangrijk zijn. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

23 Stel, u kunt opnieuw onderhandelen over uw salaris. Welke onderhandelingspunten zijn voor u het belangrijkste in deze onderhandeling? Basis: Allen - in percentages (n=2.000) Hoogte van het vaste salaris Individuele prestatiebonus Leaseauto, auto van de zaak 27% 27% % Aantal vakantiedagen 25% 28% 27% (Vastgestelde) salarisgroei 2 25% 2 29% Aantal te werken uren 2 Winstdeling 18% Uitkeren van een bonus (op basis van bedrijfsresultaat) 1 19% 2 Hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever 17% 2 17% Uitkering van een 13e maand 1 25% Aandelenparticipatie 8% 1 1 Hoogte van het pensioen 7% 15% 25% Compensatie van overwerk 8% 15% Vergoeding van studiereizen, congresbezoek Vakantiedagen kunnen kopen 5% 1 Reiskostenvergoeding 5% 8% 1 Mobiele telefoon van de zaak 5% 5% 8% Mogelijkheid tot een sabbatical 5% 5% Tegemoetkoming kinderopvang 5% Onkostenvergoeding 5% 7% Tegemoetkoming ziektekosten 5% Anders, namelijk Weet niet, geen mening 6 67% 69% jaar of jonger (n=288) 31 t/m 45 jaar (n=1131) 46 t/m 65 jaar (n=581) De hoogte van de bijdrage aan het pensioen vanuit de werkgever en de hoogte van het pensioen zijn twee onderhandelingspunten die belangrijker worden naarmate financiële professionals ouder zijn. Dit geldt ook voor het uitkeren van een bonus op basis van het bedrijfsresultaat en (in mindere mate) voor een vergoeding van studiereizen en congresbezoek. De jongere financiële professionals wijken in hun onderhandelingspunten af van oudere professionals. Jongere professionals (tot en met 30 jaar) vinden de reiskostenvergoeding, het compenseren van overwerk, de uitkering van een 13 e maand en salarisgroei belangrijker dan financiële professionals van 31 jaar en ouder. Ook vinden deze professionals vaker de leaseauto een punt om over te onderhandelen. Alex van Groningen BV - Ruigrok NetPanel april

<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009

<< TITEL >> << Subtitel>> DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 > > DRS. HANS ONKENHOUT & ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM MEI 2009 Uitvoering: CxO Media Opzet, analyse en rapportage: Ruigrok NetPanel SAMENVATTING ACHTERGROND & ONDERZOEKSVRAAG CxO Media,

Nadere informatie

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ALEX VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD Finance Carrière De controller anno 2011 Voortdurend aan verandering onderhevig Top 100 meest favoriete werkgevers

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Nationaal. Salaris Onderzoek

Nationaal. Salaris Onderzoek whitepaper TOTAAL RANKING Nationaal 201 Salaris Onderzoek Favoriete Werkgevers en inzicht in uw doelgroepen Intermediair Imago Onderzoek 201 1 TOTAAL INLEIDING RANKING FAVORIETE WERKGEVERS 201 Intermediair

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

special 2014-2015 werken in de Je krijgt snel veel verantwoordelijkheid Sam Hermans (directeur Employability Center Belastingdienst)

special 2014-2015 werken in de Je krijgt snel veel verantwoordelijkheid Sam Hermans (directeur Employability Center Belastingdienst) werken in de special 2014-2015 Michael van Gijlswijk partner tax en hoofd bureau vaktechniek fiscaal van BDO Belastingadviseurs Je krijgt snel veel verantwoordelijkheid Sam Hermans (directeur Employability

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam Colofon Uitgever en redactie: Onderzoek en tekst: Ondersteuning: Performa Uitgeverij, Hans Delissen Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam ADP Nederland Partners NVP NVO2 Output Recruiters

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker 2007

Breedband en de Gebruiker 2007 Breedband en de Gebruiker 2007 Eindrapportage In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken KPN Het Stimuleringsfonds voor de Pers Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen CECILIA KEUCHENIUS MSC. DRS. HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, FEBRUARI 2012 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V.

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V. Nederlanders over werk en financiën Rapportage Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Conclusies en aanbevelingen Methode en opzet Resultaten Bijlage 3 4 6

Nadere informatie

www.accountant.nl Accountancy Beloningsonderzoek 2014 Accountant/Alterim

www.accountant.nl Accountancy Beloningsonderzoek 2014 Accountant/Alterim www.accountant.nl Accountancy Beloningsonderzoek 214 Accountant/Alterim T (4) 8 45 66 www.fvacademy.nl Cursus: Leer wat u moet doen om uw klanten tijdig te beschermen tegen de gevolgen van een eventueel

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie