Ondernemingspeiling Foto: Jan van der Ploeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg"

Transcriptie

1 Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015

2 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme en Cultuur heeft de gemeente Schiedam een onderzoek uitgevoerd naar het oordeel van Schiedamse ondernemingen over het vestigingsklimaat. Naast bedrijven zijn in dit onderzoek ook zelfstandigen, c.q. ondernemers zonder personeel (zzp-ers en ozp-ers) betrokken en organisaties die van oorsprong geen winstoogmerk hebben, zoals onderwijs- en zorginstellingen. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een bijdrage te leveren aan verbetering van het vestigingsklimaat. Om voldoende respons te krijgen zijn alle Schiedamse ondernemingen uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête: per en met de post, omdat er geen adres bekend was. In totaal hebben 367 ondernemingen de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld. Het responspercentage komt daarmee op 15%, wat een prima percentage is voor een dergelijk onderzoek. Gezien deze waarden zijn de uitkomsten voor de gemeente als geheel representatief. Van 254 respondenten konden de uitkomsten worden gekoppeld aan gegevens uit het Bedrijvenregister Zuid-Holland. Zodoende kan een beeld worden gegeven van de sectoren waarin de respondenten actief zijn, hun locatie en het aantal werkzame personen. Van deze groep zijn 79 bedrijven op één van de Schiedamse bedrijventerreinen gevestigd. De aantallen respondenten per bedrijventerrein zijn te klein om uitspraken te doen over de uitkomsten per bedrijventerrein. Wel worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd voor de groep ondernemingen op bedrijventerreinen als geheel. Het aantal respondenten per vraag wordt weergegeven als n=. Respondenten naar sector (n=254) Verhuur van en handel in onroerend goed Overige dienstverlening 4% Onderwijs 2% Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 6% Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 3% Vervoer en opslag 6% Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 17% Informatie en communicatie 4% Bouwnijverheid 8% Industrie 7% Gezondheids- en welzijnszorg 9% Cultuur, sport en recreatie 4% Financiële instellingen 2% Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 28%

3 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 3 Onderstaande grafiek toont een indeling naar aantal werkzame personen. Deze verdeling komt in grote lijnen overeen met die van de hele Schiedamse bedrijvenpopulatie. Respondenten naar aantal werkzame personen (n=253) % % % % 1 33% % Tot slot geeft onderstaande grafiek weer in welke wijken de respondenten zijn gevestigd. Respondenten naar wijk (n=254) Woudhoek 5% Spaland/Svea 2% Kethel 2 Centrum 20% Oost 1 Groenoord 3% Nieuwland 5% Zuid 14% West 19%

4 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 4 Uitkomsten Tevredenheid De respondenten zijn het meest tevreden over de nabijheid van onder- en toeleveranciers, de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie en het woonklimaat in Schiedam. Het minst tevreden zijn zij over de de regeldruk, parkeergelegenheid en handhaving van gemeentelijke regels. Regeldruk is in deze vraag gedefinieerd als: alle kosten en tijd die u kwijt bent aan het voldoen aan gemeentelijke regels. De antwoorden van de respondenten zijn voor deze tabel omgerekend tot een rapportcijfer (waarbij zeer slecht staat voor een 1, slecht voor een 3,25, niet tevreden, niet ontevreden of neutraal voor een 5,5, goed voor een 7,75 en zeer goed voor een 10): Nabijheid onder- en toeleveranciers 7,2 Bereikbaarheid 6,9 Woonklimaat 6,5 Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 6,2 Openbare ruimte 6,0 Gemeentelijke dienstverlening 5,7 Handhaving gemeentelijke regels 5,4 Parkeergelegenheid 5,3 Regeldruk 5,2 Gemiddelde 6,0 Hoe tevreden bent u over...? Nabijheid onder- en toeleveranciers (n=352) Bereikbaarheid (n=361) Woonklimaat (n=355) Staat van de openbare ruimte (n=367) Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (n=355) Parkeergelegenheid (n=360) Gemeentelijke dienstverlening (n=349) Handhaving gemeentelijke regels (n=346) Regeldruk (n=274) 74% 69% 58% 5 47% 40% 38% 3 27% 24% 3% 19% 12% 26% 16% 26% 24% 36% 17% 20% 40% % 27% 59% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Zeer) tevreden Neutraal (Zeer) ontevreden Arbeidsmarkt Een meerderheid van de ondernemers (54%) ondervindt geen problemen met het vinden van gekwalificeerd personeel. De ondernemers die wel problemen ondervinden, voeren houding en motivatie aan als belangrijkste probleem (15%), gevolgd door opleidingsrichting (1). Hoewel er dus geen enorme discrepantie lijkt te bestaan tussen arbeidsmarkt en onderwijs, heeft toch 1 van de respondenten moeite personeel met de juiste opleidingsrichting te vinden. De meeste respondenten die anders, namelijk hebben geantwoord, geven aan geen personeel te zoeken. (Bij deze vraag was meer dan één antwoord mogelijk.)

5 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 5 Als u problemen ondervindt met het vinden van gekwalificeerd personeel, wat is de aard van die problemen? (n=356) Geen problemen Anders Houding en motivatie Opleidingsrichting Kennis en vaardigheden vallen tegen Opleidingsniveau 16% 15% 1 7% 7% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Binding met Schiedam Op de vraag wat maakt dat het bedrijf in Schiedam is gevestigd, geven de meeste respondenten als belangrijkste reden persoonlijke binding met Schiedam ( ik kom hier vandaan / woon hier / heb hier mijn sociale leven ). Ook historie ( ons bedrijf/instelling is hier lang geleden opgericht of gevestigd ) wordt veel genoemd (35%). Het zijn vooral de detailhandels- en horecaondernemingen die historische verbondenheid met de stad aanvoeren als reden voor vestiging in Schiedam. Persoonlijke binding speelt vooral bij éénmansbedrijven: 56 van de 80 zzp-ers (70%) geeft dit als reden. Redenen als beschikbaarheid van personeel, bereikbaarheid of nabijheid van klanten of leveranciers zijn voor de respondenten minder van belang. (Bij deze vraag was meer dan één antwoord mogelijk.) Wat maakt dat uw bedrijf(slocatie) is gevestigd in Schiedam? (n=354) Persoonlijke binding Historie: hier lang geleden opgericht of gevestigd Onze klanten en/of leveranciers zitten hier Goede bereikbaarheid Anders Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel 16% 14% 9% 35% 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hoewel een flink deel van de ondernemers dus een persoonlijke of historische band met de stad heeft, maakt een kleiner deel veelvuldig gebruik van voorzieningen in de (binnen)stad, zoals horeca, musea en culturele instellingen (13%). Ook maakt de stad Schiedam bij een relatief klein deel van de ondernemingen veelvuldig onderdeel uit van de bedrijfscommunicatie (16%). Niettemin geeft 33% van de respondenten aan zich als bedrijf (zeer) sterk verbonden te voelen met Schiedam.

6 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 6 Rol van Schiedam in bedrijfsvoering en communicatie Onderdeel van bedrijfscommunicatie (n=351) 16% 20% 63% Gebruik van voorzieningen in (binnen)stad (n=352) 13% 22% 64% (Zeer) veel Neutraal (Zeer) weinig 0% 20% 40% 60% 80% 100%. In welke mate bent u als bedrijf verbonden met de stad Schiedam? (n=352) 33% 29% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Zeer) sterk Neutraal (Zeer) zwak Verbeterpunten Maar liefst 176 respondenten hebben de open vraag beantwoord welke verbeterpunten wat betreft vestigingsklimaat zij de gemeente willen meegeven. De woordenwolk hieronder geeft een indruk van de genoemde punten. Alle open antwoorden zijn beschikbaar in een apart Excel-bestand. Daarnaast hebben 81 respondenten zich aangemeld voor het ondernemingspanel om ook in het vervolg mee te denken met de gemeente. De adressen van deze respondenten zijn beschikbaar in een apart Excel-bestand.

7 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 7 Ondernemingen op bedrijventerreinen Ongeveer een kwart van de Schiedamse ondernemingen, 630 in getal, is gevestigd op één van de bedrijventerreinen. Hiervan hebben er 79 deelgenomen aan de enquête. Voor deze deelgroep worden de belangrijkste uitkomsten hierna afzonderlijk gepresenteerd. Respondenten per bedrijventerrein (n=79) Wilhelminahaven; 14 's-graveland; 20 Vijfsluizen; 17 Kethelvaart; 5 Spaanse Polder; 13 Nieuw-Mathenesse; 7 Nieuwe Maas; 3 Respondenten op bedrijventerreinen naar aantal werkzame personen (n=78) % % % % %

8 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 8 Zoals te verwachten was, bevat deze deelgroep relatief veel grotere ondernemingen. Ook de sectoren waarin de ondernemingen uit deze groep actief zijn, wijken af van het gemeentebrede beeld: we zien hier relatief veel industrie, bouwnijverheid, vervoer en opslag, groot- en detailhandel en reparatie van auto s. Daarentegen is er op de bedrijventerreinen juist relatief weinig (zakelijke) dienstverlening, ICT en horeca. Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 3% Overige dienstverlening Onderwijs Informatie en communicatie Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 3% Respondenten op een bedrijventerrein naar sector (n=79) Vervoer en opslag 1 Bouwnijverheid 1 Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 8% Cultuur, sport en recreatie Financiële instellingen Industrie 18% Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 4 Tevredenheid bedrijventerreinen De tevredenheid van ondernemingen op een bedrijventerrein is in het algemeen iets hoger dan die van de gemiddelde Schiedamse onderneming. Vooral over gemeentelijke dienstverlening, handhaving van gemeentelijke regels en regeldruk is deze deelgroep tevredener. Over de staat van de openbare ruimte is zij juist minder tevreden. (Ook hier staat zeer slecht voor een 1, slecht voor een 3,25, niet tevreden, niet ontevreden of neutraal voor een 5,5, goed voor een 7,75 en zeer goed voor een 10.) Nabijheid onder- en toeleveranciers 7,3 Bereikbaarheid 6,7 Woonklimaat 6,6 Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 6,4 Gemeentelijke dienstverlening 6,1 Handhaving gemeentelijke regels 5,9 Regeldruk 5,6 Openbare ruimte 5,5 Parkeergelegenheid 5,4 Gemiddelde 6,2

9 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 9 Hoe tevreden bent u over...? (bedrijventerreinen) Nabijheid onder- en toeleveranciers (n=70) 74% 26% Woonklimaat (n=50) 60% 26% 14% Bereikbaarheid (n=78) 60% 24% 15% Gemeentelijke dienstverlening (n=67) 49% 3 19% Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (n=59) 47% 3 22% Openbare ruimte (n=78) 45% 23% 32% Parkeergelegenheid (n=77) 42% 19% 39% Handhaving gemeentelijke regels (n=60) 40% 42% 18% Regeldruk (n=60) 18% 65% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Zeer) tevreden Neutraal (Zeer) ontevreden Arbeidsmarkt bedrijventerreinen Net als bij de totale groep ondervindt van deze deelgroep meer dan de helft (56%) geen problemen met het vinden van gekwalificeerd personeel. Toch benoemen de respondenten op bedrijventerreinen wel vaker de aard van de problemen, mogelijk omdat zij relatief vaak nieuw personeel zoeken. Ook voor deze groep zijn vooral houding en motivatie (23%) het belangrijkste probleem, gevolgd door opleidingsrichting (17%) en het feit dat de kennis en vaardigheden van gekwalificeerde krachten in de praktijk tegenvallen (17%). Voor deze deelgroep speelt de discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt dus meer dan gemiddeld. De meeste respondenten die de antwoordcategorie anders, namelijk kozen, geven aan dat zij geen personeel zoeken. (Bij deze vraag was meer dan één antwoord mogelijk.) Als u problemen ondervindt met het vinden van gekwalificeerd personeel, wat is de aard van die problemen? (bedrijventerreinen) (n=78) Geen problemen 56% Houding en motivatie Opleidingsrichting Kennis en vaardigheden vallen tegen 17% 17% 23% Opleidingsniveau Anders 5% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 10 Binding met Schiedam bedrijventerreinen Ondernemingen op bedrijventerreinen hebben minder binding met de stad dan de gemiddelde Schiedamse onderneming: slechts 22% meldt een (zeer) sterke binding, tegen 33% gemeentebreed. Ook maakt de stad (nog) minder vaak onderdeel uit van de bedrijfscommunicatie en maken deze ondernemingen (nog) minder vaak gebruik van voorzieningen in de (binnen)stad. Waar voor de gemiddelde Schiedamse onderneming waaronder veel eenmansbedrijven persoonlijke binding de belangrijkste reden is voor vestiging in Schiedam, is dat voor ondernemingen op bedrijventerreinen de historie, gevolgd door de goede bereikbaarheid. Wat maakt dat uw bedrijf(slocatie) is gevestigd in Schiedam? (bedrijventerreinen) (n=77) Historie: hier lang geleden opgericht of gevestigd 53% Goede bereikbaarheid Persoonlijke binding Onze klanten en/of leveranciers zitten hier Anders Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel 27% 2 18% 10% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rol van Schiedam in bedrijfsvoering en communicatie (bedrijventerreinen) Onderdeel van bedrijfscommunicatie (n=77) 12% 23% 65% Gebruik van voorzieningen in de (binnen)stad (n=77) 8% 27% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Zeer) veel Neutraal (Zeer) weinig In welke mate bent u als bedrijf verbonden met de stad Schiedam? (bedrijventerreinen) (n=77) 22% 33% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Zeer) veel Neutraal (Zeer) weinig Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij: Kenniscentrum MVS T T

11 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 11 Bijlage: vragenlijst Welkom bij de ondernemingspeiling 2015! De gemeente Schiedam is benieuwd naar uw mening over het vestigingsklimaat: de omgeving waar uw bedrijf (of instelling) is gevestigd, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, de dienstverlening van de gemeente, etcetera. De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in Schiedam. Het invullen kost slechts vijf tot tien minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De gemeente gebruikt de uitkomsten om verbeteringen door te voeren in het beleid en de dienstverlening. Fysieke omgeving 1. Hoe tevreden bent u over de staat van de openbare ruimte in de omgeving van uw bedrijf? 2. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw bedrijfslocatie? 3. Hoe tevreden bent u over de parkeergelegenheid bij uw bedrijfslocatie?

12 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a Hoe tevreden bent u over het woonklimaat in de gemeente? (Arbeids)markt 5. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel? N.v.t. / weet niet / geen mening 6. Als u problemen ondervindt met het vinden van gekwalificeerd personeel, wat is de aard van die problemen? (Meer dan één antwoord mogelijk) Ik ondervind geen problemen Te weinig kandidaten met gewenste opleidingsrichting (bijvoorbeeld techniek, administratie, commercieel, etcetera) Te weinig kandidaten met gewenste opleidingsniveau (bijvoorbeeld VBMO, MBO, HBO, etcetera) Te weinig kandidaten met gewenste houding en motivatie Kennis en vaardigheden van kandidaten met juiste opleiding(sniveau) vallen in de praktijk tegen Anders, namelijk: 7. Hoe tevreden bent u over de nabijheid van onder- en toeleveranciers? N.v.t. / weet niet / geen mening

13 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 13 Binding met Schiedam 8. Wat maakt dat uw bedrijf(slocatie) is gevestigd in Schiedam? (Meer dan één antwoord mogelijk) Goede bereikbaarheid via weg, water, openbaar vervoer, etcetera Onze klanten en/of leveranciers zitten hier Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel Historie: ons bedrijf/instelling is hier lang geleden opgericht of gevestigd Persoonlijke binding: ik kom hier vandaan / woon hier / heb hier mijn sociale leven Anders, namelijk: 9. In welke mate maakt uw bedrijf gebruik van voorzieningen in de (binnen)stad, zoals horeca, musea en culturele instellingen? Zeer veel Veel Niet veel, niet weinig Weinig Zeer weinig tot helemaal niet 10. In welke mate maakt de stad Schiedam onderdeel uit van uw bedrijfscommunicatie? Zeer veel Veel Niet veel, niet weinig Weinig Zeer weinig tot helemaal niet 11. In welke mate bent u als bedrijf verbonden met de stad Schiedam? Zeer sterk Sterk Niet sterk, niet zwak Zwak Zeer zwak

14 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g P a g i n a 14 Gemeentelijke dienstverlening en regeldruk 12. Hoe tevreden bent u over de gemeentelijke dienstverlening? 13. Hoe ervaart uw bedrijf de gemeentelijke regeldruk (= alle kosten en tijd die u kwijt bent aan het voldoen aan gemeentelijke regels)? Zeer hoog Hoog Niet hoog, niet laag Laag Zeer laag Niet van toepassing / geen mening 14. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de gemeente regels handhaaft? Afsluiting 15. Welke verbeterpunten wat betreft vestigingsklimaat wilt u de gemeente meegeven? 16. Wilt u meedenken met de gemeente? Meldt u dan aan voor het ondernemingspanel. De leden van dit panel krijgen één tot enkele keren per jaar een webenquête. Nee, bedankt Ja, ik meld mij aan voor het ondernemingspanel. Mijn adres is (in blokletters alstublieft): Hartelijk dank voor uw deelname!

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast?

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Enquête Havendijk bedrijven Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Kenniscentrum MVS juli 2016 E n q u ê t e H a v e n d i j k

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Minder regels, betere dienstverlening

Minder regels, betere dienstverlening Minder regels, betere dienstverlening voor ondernemers in de provincie Groningen Drs. Koop Boer Yannick Abrahams, MSc 23 mei 2013 Management summary In het kader van programma minder regels, betere dienstverlening

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

08UIT10902 11 augustus 2008

08UIT10902 11 augustus 2008 gemeente Schiedam Aan de Gemeenteraad van Schiedam Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM Burgemeester Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM W www.schiedam.nl UW BRIEF VAN ONS KENMERK

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Bekend met de Euroborg?

Bekend met de Euroborg? Bekend met de Euroborg? Monique Beukeveld Jeanine Vosselman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, september 2008 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid

Onderzoek Hondenbeleid Onderzoek Hondenbeleid Maart 2011 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding In april 2010 heeft de gemeenteraad van Schiedam een nieuw hondenbeleid

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm.

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm. INLEIDING Het onderzoek dataopslag in relatie tot de bedrijfscontinuïteit is gehouden in het tijdvak 15 januari 2015 tot 15 april 2015. Het onderzoek is voor het grootste gedeelte uitgevoerd binnen het

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr.

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. % dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 82% 77% 70% 81% 61% Fitnorm (tenminste 3x per week intensieve lichaamsbeweging) 80% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 23-79 jr. 38%

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Waar staat Barendrecht Ondernemerspeiling. juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht

Waar staat Barendrecht Ondernemerspeiling. juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht Waar staat Barendrecht 2017 Ondernemerspeiling juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie