Onderzoek naar topbeloningen De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011"

Transcriptie

1 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg /4/FNV BG/eindrapportage/

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten voor de Berekening Selectie van Ondernemingen Resultaten Financiële instellingen Bouwondernemingen Diensten, handel en transport Industrie Metaal en elektrotechniek Conclusies...18 BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE /4/FNV BG/eindrapportage/

3 1. INLEIDING Topbeloningen zijn in toenemende mate onderwerp van publieke discussie. Ook binnen vakbonden. De FNV-bonden hebben in een congresresolutie als beleidsuitgangspunt geformuleerd dat het hoogste salaris binnen een onderneming maximaal 20 maal zo hoog is als het laagste salaris in de onderneming. Dit uitgangspunt is bekend geworden onder de naam Factor 20. Factor 20: Vast salaris topbestuurder Vast salaris laagst betaalde medewerker is maximaal 20. De FNV Vakcentrale, FNV Bondgenoten en FNV Bouw hebben aan Basis & Beleid Organisatieadviseurs B.V. gevraagd te analyseren hoe de norm Factor 20 zich verhoudt tot de realiteit bij ondernemingen met een AEX- of AMX beursnotering, aangevuld met ondernemingen die voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bonden van belang zijn. Dat is voor het eerst gebeurd over Recent zijn de gegevens van topbestuurders over 2010 beschikbaar. In dit rapport is de verhouding tussen het inkomen van de voorzitter Raad van Bestuur en het laagste binnen de onderneming over 2010 geanalyseerd en hoe deze zich heeft ontwikkeld ten opzichte van Voor dit onderzoek heeft Basis & Beleid gebruik kunnen maken van de databank van de Volkskrant over de beloning van de topbestuurders van AEX- en AMX-ondernemingen en de lijst van toegevoegde ondernemingen UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENING Uitgangspunten voor de berekening van Factor 20: Factor 20 heeft betrekking op de verhouding van het vaste loon van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Onder vast loon van de voorzitter wordt verstaan het basissalaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een aantal bedrijven in de lijst vermeldt in de jaarrekening niet de individuele beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur. In dat geval is de beloning van de totale Raad van Bestuur gedeeld door het aantal leden van de Raad van Bestuur 2. In de weergave van de resultaten is steeds bij de voorzitter van de Raad van Bestuur tussen haakjes (gem.) vermeld. Er is binnen de FNV geen norm genoemd voor de totale beloning. FNV Bondgenoten heeft als uitgangspunt dat variabele beloning voor bestuurders aan de top van een onderneming niet meer moet zijn dan 50% van de vaste beloning. 1 Met uitzondering van de gegevens van Friesland Bank, Arcadis, en VolkerWessels die op dat moment in het databestand van de Volkskrant nog niet beschikbaar waren. 2 Daarbij gaat het om FrieslandCampina, Rabobank, Dura Vermeer, van Wijnen Holding, Strukton, TBI Holdings en VolkerWessels /4/FNV BG/eindrapportage/

4 Onder variabele beloning wordt verstaan bonussen, aandelenwinsten en optiewinsten. Pensioenopbouw en overige inkomsten van de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn niet meegeteld als variabele beloning. De peildatum in dit onderzoek is 31 december Dat wil zeggen dat gegevens over de beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur betrekking hebben op het jaar Deze zijn gerelateerd aan de CAO-lonen van medewerkers op 31 december Uitgangspunten voor het vaststellen van de vaste beloning voor medewerkers: In het onderzoek wordt uitgegaan van de beloning voor een vakvolwassen medewerker (meestal 23 jaar en ouder). De jeugdschalen die in veel CAO s voorkomen zijn niet gehanteerd. In het onderzoek is het maximum, de hoogste trede, van de loonschaal opgenomen. In veel CAO s is het namelijk gebruikelijk dat bij normaal functioneren de hoogste trede kan worden bereikt. Van de medewerkers is het CAO-loon verhoogd met vakantiegeld (genormeerd op 8% 3 ), en - indien van toepassing - andere vaste beloningselementen als eventuele vaste 13 e maand of (vaste) eindejaarsuitkering. Indien in de CAO een eenmalige uitkering is opgenomen voor 2009 of 2010 is dit bedrag - hoewel niet structureel - meegenomen als vast beloningselement. In het onderzoek is uitgegaan van de laagst toegepaste loonschaal in de CAO. Dit is niet altijd de laagste loonschaal in de loontabellen. Indien uit de CAO niet te herleiden is welke laagste schaal daadwerkelijk wordt toegepast, heeft Basis & Beleid bij de vakbondsbestuurders nagevraagd welke laagste schaal daadwerkelijk in gebruik is. In elf ondernemingen (ASML, ABN Amro, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Heineken, ING, Friesland Campina, Martinair, NS, Océ, Philips, Smit Internationale, Strukton, TBI Holdings, Unilever en VolkerWessels) leidt dit tot het toepassen van een hogere schaal dan de laagste in de CAO. Van acht ondernemingen is de laagste schaal genomen, omdat (nog) niet bekend is welke laagste schaal daadwerkelijk wordt toegepast. Dit geldt voor de volgende ondernemingen: Aalberts Industries, Arcelor Mittal, Draka, Gasunie, KPN, Nutreco, Randstad en Ten Cate. Het komt regelmatig voor dat binnen een concern meerdere CAO s worden toegepast. Bijvoorbeeld een bedrijfstak-cao voor één deel van het concern en een ondernemings-cao voor een ander deel van het concern. Indien dit binnen een concern voorkomt is uitgezocht welke functie, conform CAO het laagst wordt beloond. Dit niveau is als uitgangspunt genomen voor het berekenen van de factor. Hoewel het aandeel variabel loon in het inkomen van werknemers veelal klein is, komt het wel voor. Variabel loon van de werknemer is echter in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunten voor de vaststelling van het vaste en variabele loon van topbestuurders: 3 In de meeste Cao s is een vakantietoeslag van 8% opgenomen, al komt soms een ander percentage voor (bijvoorbeeld 8,33%) /4/FNV BG/eindrapportage/

5 Van de voorzitter van het Raad van Bestuur zijn voor het vaststellen van het vaste loon de bonussen, optiewinsten, aandelenwinsten en overige inkomsten buiten beschouwing gebleven, evenals de pensioenvoorziening. De vergelijking spitst zich dus toe op de vaste elementen. De verschillen in totale beloning (vast en variabel) tussen de voorzitter en de medewerkers zijn vaak groter in vergelijking met de verschillen in de vaste beloning. In de beloning van de topbestuurders zijn namelijk veel variabele beloningselementen opgenomen. Uit de gegevens van de onderzochte bedrijven blijkt dat de totale beloning van de topbestuurders in 2010 slechts voor 39% bestaat uit vast salaris, en voor 47% uit bonus en aandelenwinsten. Overzicht beloningselementen topbestuurders Aandeel in inkomen % 2% Basissalaris 4% 21% 39% Bonus Optiewinsten Aandelenwinsten Pensioen Overige inkomsten 26% Bij de bepaling van de omvang van aandelen en optiewinsten is in het onderzoek rekening gehouden met : De waardestijging in 2010 van aandelen die al voor 2010 zijn toegekend en bij aanvang 2010 nog niet zijn verkocht. Het verschil tussen de uitoefenprijs van opties en de marktwaarde (als opties in 2010) zijn uitgeoefend. Optiewinsten zijn vooral gerealiseerd door de CEO s van Fugro (2010: 3,5 miljoen) en KPN (2010: 1,5 miljoen). Winsten op aandelen zijn er in 2010 vooral voor de CEO s van Royal Dutch Shell en KPN (beiden meer dan 4 miljoen.) en voor de CEO s van Akzo Nobel, ASML, Randstad en Unilever (meer dan 1 miljoen.). Als gedurende het jaar een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd, heeft de Volkskrant het salaris en andere beloningscomponenten omgerekend naar een jaarsalaris. Voor de ondernemingen waarvan de gegevens rechtstreeks zijn ontleend aan de jaarverslagen is dezelfde systematiek toegepast /4/FNV BG/eindrapportage/

6 3. SELECTIE VAN ONDERNEMINGEN De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het selecteren van ondernemingen: De onderneming heeft een AEX- of AMX-notering. Het jaarverslag geeft inzicht in de honorering van bestuurders. Binnen de onderneming geldt een CAO (ondernemings- of bedrijfstak-cao), die is afgesloten met FNV Bondgenoten of FNV Bouw. Een aantal ondernemingen met AEX- en AMX-notering in 2009 en 2010 is niet opgenomen in het onderzoek omdat: er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over het inkomen van de topbestuurder (of de Raad van Bestuur), bijvoorbeeld na overname door private equity-fondsen (bijv. Hema, Maxeda, en NXP (oud Philips Semiconductors) en C1000). ze zijn opgegaan in andere ondernemingen: bijv. Fortis (geïntegreerd in ABN AMRO), Smit Internationale (geïntegreerd in Boskalis) en Super de Boer (geïntegreerd in Jumbo). ze geen CAO afsluiten met AbvaKabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw: bijvoorbeeld: ASMI, Crucell, Eurocommercial, Fugro, Imtech, Logica, Prologis, SBM Offshore, USG, Vastned Retail, Wereldhave, Wessanen, TomTom en Unibail/Rodamco. De lijst van AEX- en AMX-bedrijven is uitgebreid met de volgende ondernemingen die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV Bondgenoten: ABN AMRO Air France/KLM De Nederlandsche Bank Delta Lloyd FrieslandCampina Gasunie Grontmij KPN Nedap NS Rabobank Bij KPN is de beloning aan de top vergeleken met het minimumloon, omdat de CAO voor postbezorgers op dat niveau betaalt. Deze CAO wordt door Abvakabo FNV afgesloten. In het domein van FNV Bouw zijn naast de BAM-groep (AEX-genoteerd) en Heijmans (AMX-genoteerd) de volgende ondernemingen toegevoegd aan het onderzoek: TBI Holdings Ballast Nedam. Strukton. Dura Vermeer. VolkerWessels. TBI Holdings is wel meegenomen, ook al vermeldt TBI in de jaarrekening 2010 nog slechts de totale beloning van de Raad van Bestuur zonder onderscheid naar inkomenscategorieën. In 2009 is het onderscheid tussen vast en variabel inkomen van de CEO nog wel te maken. Bij de bouwondernemingen in het onderzoek is de CAO Bouwnijverheid van toepassing voor medewerkers. De beloning van de topbestuurders van de verschillende ondernemingen is dus gerelateerd aan steeds hetzelfde salaris voor medewerkers /4/FNV BG/eindrapportage/

7 4. RESULTATEN Voor de weergave van de resultaten zijn de ondernemingen ingedeeld in de volgende categorieën: Financiële instellingen Bouwondernemingen Sectoren Diensten, Handel & Transport Metaal en elektrotechniek Industrie. Per onderneming wordt getoond in een tabel: Het basissalaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) 4 Het totaalinkomen van de voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) 5 De opslag op het basissalaris die de CEO ontvangt in de vorm van bonus, aandelen en opties (=variabele beloning), pensioenopbouw en overige inkomsten 6 De verhouding tussen het variabele loon van de CEO en het vaste loon (basissalaris) van de CEO. Hiervoor hanteert FNV Bondgenoten de norm van 50% 7 De verhouding tussen het basissalaris van de CEO 8 en het vaste inkomen van de laagstbetaalde medewerker (waarvoor de norm geldt van Factor 20) In de grafieken wordt in de donkerblauwe kolom de Factor 20 van de desbetreffende onderneming in 2010 uitgedrukt, in lichtblauw de Factor 20 in De eerste grafiek bij de sectoren laat zien hoe het vaste loon van de voorzitter van de Raad van Bestuur zich verhoudt tot het laagste loon. De tweede grafiek toont de vergelijking van het variabel loon van de topbestuurders met hun vaste beloning. De rode stippellijn in deze grafiek geeft de norm van FNV Bondgenoten aan voor de verhouding tussen het variabel loon voor de topbestuurders en hun vaste beloning. Aan het einde is een overzicht opgenomen met de gehanteerde arbeidsvoorwaarden per onderneming. 4 Soms het gemiddelde salaris van de leden van de Raad van Bestuur. 5 Soms het gemiddelde van de totale beloning van alle leden van de Raad van Bestuur. 6 Of de gemiddelde totale beloning van de leden van de Raad van Bestuur 7 Of van de gemiddelden van de leden. 8 Of het gemiddelde van de leden van de Raad van Bestuur /4/FNV BG/eindrapportage/

8 4.1. Financiële instellingen In onderstaande tabel is - in volgorde van de berekende factor - te zien hoeveel de topbestuurders in de onderzochte financiële instellingen in 2010 hebben ontvangen aan basissalaris, variabele beloning en totaal inkomen. Bedrijf CEO Vast Variabel Pensioen en overig Totaal inkomen Variabel/Vast Vast loon CEO / laagste loon (Factor 20) ING J. Hommen % 48,8 Rabobank (gem.) P. Moerland % 34,9 Aegon A. Wynaendts % 31,5 SNS Reaal R. Latenstein % 24,7 Delta Lloyd N. Hoek % 24,2 ABN Amro G.Zalm % 22,9 Friesland Bank C. Beuving % 19,4 De Ned. Bank N. Wellink % 13,9 Verhouding tussen vaste beloning van topbestuurders en vast loon van medewerkers in de laagste (gebruikte) loonschaal binnen de onderneming in 2010 en Financiële instellingen Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast ING Rabobank (gem.) Aegon SNS Reaal Delta Lloyd ABN Amro Friesland Bank De Nederlandsche Bank /4/FNV BG/eindrapportage/

9 Verhouding tussen variabele en vaste beloning van topbestuurders in 2010 en 2009 Financiële instellingen 59% 50% 25% 27% 29% 4% ING Rabobank (gem.) Aegon SNS Reaal Delta Lloyd ABN Amro Friesland Bank De Nederlandsche Bank Variabel/Vast 2010 Variabel/Vast 2009 Norm Resultaten: Van de acht onderzochte financiële instellingen overschrijden zes instellingen de norm van Factor 20. Twee banken, de Nederlandsche Bank (2010: factor 14) en de Friesland Bank (2010: factor 19), blijven onder deze norm. De overschrijding bij ABN Amro (2010: factor 23) is in 2010 beperkt en is afgenomen ten opzichte van In 2009 was het verschil met de norm bij Delta Lloyd (2009: factor 21) en SNS Reaal (2009: factor 23) relatief beperkt, maar dat verschil is in 2010 toegenomen. Vooral Aegon (2010: factor 32), Rabobank (2010: factor 35) en ING (2010: factor 49) scoren veel hoger dan de norm van Factor 20. Voor de Friesland Bank is de factor voor het vaste loon binnen de norm. Bij de bank is halverwege 2010 (15 juli) een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aangetreden. Het salaris is omgerekend naar een jaarsalaris, overige inkomsten zijn er in 2010 nauwelijks geweest. Er is bij de financiële instellingen in 2010 weinig variabele beloning uitgekeerd. Alleen bij Rabobank is variabele beloning uitgekeerd, (gemiddeld) 25% van het gemiddelde vaste salaris van de leden van de Raad van Bestuur. Als Jan Hommen niet zijn aanvankelijk toegekende bonus (van 1,2 mln.) zou hebben teruggegeven, had ING ook in deze vergelijking de norm (50%) ruimschoots overtreden /4/FNV BG/eindrapportage/

10 4.2. Bouwondernemingen In onderstaande tabel is - in volgorde van de berekende factor - te zien hoeveel de topbestuurders in de onderzochte bouwondernemingen in 2010 hebben ontvangen aan basissalaris, variabele beloning en totaal inkomen. Bedrijf CEO Vast Variabel Pensioen en overig Totaal inkomen Variabel/Vast Vast loon CEO / laagste loon (Factor 20) TBI Holdings (gem.) E. v.d. Assem % 30,8 Dura Vermeer (gem.) J. Dura % 20,5 BAM N. de Vries % 19,3 Ballast Nedam T. Bruijninckx % 16,7 Heijmans G. Witzel % 15,9 Strukton (gem.) Sanderink % 14,2 VolkerWessels (gem.) G. v.d. Aast % 14,1 Er wordt bij TBI, Strukton en Dura Vermeer geen onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inkomensbestanddelen. Het gemiddelde is in het onderzoek opgenomen als vast inkomen. Verhouding tussen vaste beloning van topbestuurders en vast loon van medewerkers in de laagste (gebruikte) loonschaal binnen de onderneming in 2010 en Bouwondernemingen Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast /4/FNV BG/eindrapportage/

11 Verhouding tussen variabele en vaste beloning van topbestuurders in 2010 en Bouwondernemingen 94% 56% 50% 34% 22% 16% Variabel/Vast 2010 Variabel/Vast 2009 Norm Resultaten: In 2010 zit de vaste beloning van zes grote ondernemingen onder of vrijwel op de norm van Factor 20. In 2009 voldeden drie van de destijds onderzochte zeven ondernemingen niet aan de norm: BAM (2009: factor 21) zat bijna op de norm en TBI (2009: factor 31) en VolkerWessels (2009: factor 34) gingen er ruim overheen. Bij Heijmans (2010: 56%) en VolkerWessels (2010: 94%) is de variabele beloning meer dan 50% van het vaste loon. Ook bij Ballast Nedam is er een belangrijk verschil tussen totale beloning en vaste beloning, maar de hoogte van de variabele beloning ligt binnen de norm van 50% /4/FNV BG/eindrapportage/

12 4.3. Diensten, handel en transport In onderstaande tabel is - in volgorde van de berekende factor - te zien hoeveel de topbestuurders in de onderzochte ondernemingen in de sectoren diensten, handel en transport in 2010 hebben ontvangen aan basissalaris, variabele beloning en totaal inkomen. Bedrijf CEO Vast Pensioen Variabel en overig Totaal inkomen Variabel/ Vast Vast loon CEO / laagste loon (Factor 20) TNT P. Bakker % 50,0 KPN A. Scheepbouwer % 44,8 Ahold J. Rishton % 42,8 Randstad B. Noteboom % 39,4 Air France/KLM P.-H. Gourgeon % 27,8 Grontmij S. Thijssen % 20,9 NS A. Meerstadt % 17,3 Arcadis H. Noy % 15,2 Nedap R. Wegman % 12,3 Verhouding tussen vaste beloning van topbestuurders en vast loon van medewerkers in de laagste (gebruikte) loonschaal binnen de onderneming in 2010 en Diensten, handel en transport Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast TNT KPN Ahold Supermarkten Randstad Air France/KLM Grondpers. Grontmij NS Arcadis Nedap /4/FNV BG/eindrapportage/

13 Verhouding tussen variabele en vaste beloning van topbestuurders in 2010 en Diensten, handel en transport 250% 129% 110% 111% 88% 97% 74% 70% 23% 44% 40% 15% 32% 32% 50% 689% 631% 2% TNT KPN Ahold Supermarkten Randstad Air France/KLM Grondpers. Grontmij NS Arcadis Nedap Variabel/Vast 2010 Variabel/Vast 2009 Norm Resultaten: Binnen de onderzochte onderneming binnen diensten, handel en transport is de topbeloning van zes van de negen topbestuurders hoger dan Factor 20. Hierin vallen vooral TNT (2010: factor 50), KPN (2010: factor 45), Ahold (2010: factor 43) op. De norm Factor 20 wordt met meer dan 100% overschreden. Ook bij Randstad (factor 39) wordt de factor bijna het dubbele van de norm. De hoge factor bij TNT heeft zowel te maken met het loon van de CEO als het loon van de postbezorger (ter hoogte van het minimumsalaris). De verschillen tussen variabele en vaste beloning zijn bij KPN (2010: 689%), Randstad (2010: 250%), Ahold (2010: 129%), Arcadis (2010: 111%) en TNT (2010: 74%) zeer groot. KPN spant de kroon met een variabel inkomen voor Ad Scheepbouwer dat bijna 7 keer zo hoog is als zijn vaste inkomen. In de jaarrekening van 2010 wordt als beloning voor Ad Scheepbouwer een lagere variabele beloning genoemd namelijk 2,4 miljoen in plaats van de bijna 7 miljoen die we in het onderzoek hebben opgenomen. Het verschil ontstaat omdat de Volkskrant rekening houdt met de gestegen marktwaarde van in vorige jaren voorwaardelijk toegekende aandelen die in 2011 kunnen worden verkocht en van opties die in 2010 zijn uitgeoefend /4/FNV BG/eindrapportage/

14 4.4. Industrie In onderstaande tabel is - in volgorde van de berekende factor - te zien hoeveel de topbestuurders in de onderzochte ondernemingen in de industrie in 2010 hebben ontvangen aan basissalaris, variabele beloning en totaal inkomen. Bedrijf CEO Vast Pensioen Variabel en overig Totaal inkomen Variabel/ Vast Vast loon CEO / laagste loon (Factor 20) Royal Dutch Shell P. Voser % 56,9 Unilever P. Polman % 33,9 FrieslandCampina (ge C. 't Hart % 33,4 DSM F. Sijbesma % 32,1 Heineken J.-F. van Boxmeer % 29,6 Ten C ate L. de Vries % 26,9 Nutreco W. Dekker % 26,8 Akzo Coatings H. Wijers % 26,6 Draka F. Dorjee % 25,9 CSM G. Hoetmeer % 20,3 Wavin (Owase) H. ten Hove % 13,5 Gasunie P.C. van Gelder % 9,4 Verhouding tussen vaste beloning van topbestuurders en vast loon van medewerkers in de laagste (gebruikte) loonschaal binnen de onderneming in 2010 en Overig industrie Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast /4/FNV BG/eindrapportage/

15 Verhouding tussen variabele en vaste beloning van topbestuurders in 2010 en Overig industrie 254% 208% 168% 147% 150% 138% 135% 538% 27% 27% 89% 33% 85% 48% 72% 68% 454% 60% 89% 81% 27% 14% 11% 11% 50% Variabel/Vast 2010 Variabel/Vast 2009 Norm Resultaten: De norm wordt in 2010 binnen de onderzochte ondernemingen in de overige dienstverlening in negen van de twaalf ondernemingen overschreden. Vooral Shell (2010: factor 57), Unilever (2010: factor 34), FrieslandCampina (2010: factor 33), DSM (2010: factor 32) en Heineken (factor 30) overschrijden deze norm. Alleen Gasunie, Wavin en CSM voldoen bij het vaste inkomen aan de norm. Bij de eerste twee is het verschil tussen vast en totaal inkomen veel kleiner dan bij de andere ondernemingen. Het verschil tussen de vaste beloning en variabele beloning is ook nog eens erg groot bij negen van de twaalf ondernemingen. Het totale inkomen is bij vijf ondernemingen zelfs ruimschoots meer dan het dubbele van de norm: Shell (2010: 538%), Akzo Nobel (2010: 454%), Unilever (2010: 254%), Heineken (2010: 138%) en Draka (2010: 135%). Bij ondernemingen als Unilever, Akzo en Royal Dutch Shell zijn de verschillen tussen de variabele beloning en vaste beloning voor de topbestuurder zeer groot; Shell (538%), Akzo Nobel (454%), en Unilever (254%) /4/FNV BG/eindrapportage/

16 4.5. Metaal en elektrotechniek In onderstaande tabel is - in volgorde van de berekende factor - te zien hoeveel de topbestuurders in de onderzochte ondernemingen in de metaal en elektrotechniek hebben ontvangen aan basissalaris, variabele beloning en totaal inkomen. Bedrijf CEO Vast Pensioen Variabel en overig Totaal inkomen Variabel/ Vast Vast loon CEO / laagste loon (Factor 20) Aalberts Industries J. Aalberts % 24,4 Océ R. van Iperen % 25,4 ASML E. Meurice % 26,0 Philips G. Kleisterlee % 46,3 Arcelor Mittal L. N. Mittal % 49,6 Verhouding tussen vaste beloning van topbestuurders en vast loon van medewerkers in de laagste (gebruikte) loonschaal binnen de onderneming in 2010 en Metaal en elektrotechniek Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast /4/FNV BG/eindrapportage/

17 Verhouding tussen variabele en vaste beloning van topbestuurders in 2010 en Metaal- en elektrotechniek 305% 273% 142% 133% 75% 42% 60% 48% 41% 30% 50% Arcelor Mittal Philips ASML Océ Aalberts Industries Variabel/Vast 2010 Variabel/Vast 2009 Norm Resultaten: Alle ondernemingen overschrijden de norm voor het vaste inkomen van Factor 20. De overschrijding is zeer fors bij Arcelor Mital (2010: factor 50) en bij Philips (2010 factor: 46). Drie van de vijf onderzochte ondernemingen overschrijden ook de norm voor het variabele inkomen: 50% van het vaste inkomen. Vooral bij ASML (2010: 273%) en Philips (2010: 133%) is de variabele beloning hoog ten opzichte van het vaste inkomen. Ook Aalberts (2010: 75%) komt boven de bij norm uit /4/FNV BG/eindrapportage/

18 5. CONCLUSIES Uit bijgaande grafieken voor de ondernemingen waarop de Factor 20 van toepassing is, kan het volgende worden vastgesteld: De norm Factor 20 (bijlage 1): Van de 50 onderzochte ondernemingen voldoen slechts 15 ondernemingen aan de norm Factor 20 die de FNV hanteert. Dat is 30% van de onderzochte ondernemingen. In bijna 70% van de ondernemingen valt de factor hoger uit dan de gehanteerde norm. Uitschieters, met een factor die zelfs hoger uitkomt dan 40 zijn: Royal Dutch Shell (2010: factor 57%), TNT (2010: factor 50), Arcelor Mittal (2010: factor 50), ING (2010: factor 49), Philips (2010: factor 46), KPN (2010: factor 45) en Ahold (2010: factor 43). Hoewel ook bij sommige financiële instellingen de norm overschreden wordt, vinden de uitschieters in overschrijdingen plaats in andere sectoren, namelijk grote industriële bedrijven en dienstverleners. Verhouding variabele en vaste beloning van topbestuurders (bijlage 2): In 21 van de 50 onderzochte ondernemingen is in 2010 geen variabele beloning toegekend aan de topbestuur van de onderneming. In 29 ondernemingen is aan de topbestuurder variabele beloning toegekend. De norm die FNV Bondgenoten hanteert als uitgangspunt voor variabele beloning van bestuurders - maximaal 50% van de vaste beloning wordt in 19 van de 50 bedrijven overschreden. Uitschieters zijn: o KPN: 689%. o Royal Dutch Shell: 538%. o Akzo Coatings: 454%. o ASML: 273%. o Unilever: 254% o Randstad: 250%. In 2010 bestond het inkomen van topbestuurders voor gemiddeld 41% uit een variabel inkomen (bonus, optiewinsten, aandelenwinsten). Dit aandeel is fors gestegen ten opzichte van In 2009 was het aandeel variabele beloningselementen 27% over een groep vergelijkbare ondernemingen /4/FNV BG/eindrapportage/

19 BIJLAGE 1 Verhouding vaste beloning CEO/laagste loon; alle ondernemingen Gasunie Nedap Nedap Wavin (Owase) De Nederlandsche Bank VolkerWessels (gem.) Strukton (gem.) Arcadis Heijmans Ballast Nedam NS BAM Friesland Bank CSM Dura Vermeer (gem.) Grontmij ABN Amro Delta Lloyd Aalberts Industries SNS Reaal Océ Draka ASML Akzo Nobel Nutreco Ten Cate Air France/KLM Grondpers. Heineken Aegon DSM FrieslandCampina (gem.) Unilever Rabobank (gem.) Randstad Ahold Supermarkten KPN Philips ING Arcelor Mittal TNT Royal Dutch Shell Vast loon CEO / laagste loon 2010 Idem 2009 Norm vast /4/FNV BG/eindrapportage/

20 BIJLAGE 2 800% Variabele beloning/vaste beloning CEO; alle ondernemingen 700% 689% 600% 538% 500% 454% 400% 300% 250% 254% 273% 200% 100% 50% 0% 11% 14% 16% 25% 27% 32% 34% 40% 42% 48% 56% 72% 74% 75% 85% 89% 89% 94% 111% 129% 133% 135% 138% Variabel inkomen CEO/Vast inkomen CEO 2010 Variabel inkomen CEO/Vast inkomen CEO 2009 Norm max /4/FNV BG/eindrapportage/

21 BIJLAGE 3: OVERZICHT ARBEIDSVOORWAARDEN PER ONDERNEMING Bedrijf maximum laagste schaal 13e maand Max Jaarsalaris laagste trede EJU Hoogte EJU maximum laagste schaal na EJU ING ja nee Rabobank (gem.) ja nee Aegon ja P SNS Reaal ja nee Delta Lloyd nee P 8,3% ABN Amro ja P Friesland Bank ja nee De Nederlandsche Bank ja nee Bedrijf Dura Vermeer (gem.) nee nee BAM nee nee Ballast Nedam nee nee Heijmans nee nee Strukton (gem.) nee nee VolkerWessels (gem.) nee nee TBI Holdings (gem.) nee nee Bedrijf TNT nee nee KPN nee nee Ahold Supermarkten nee nee Randstad nee nee Air France/KLM Grondpers nee P 4,0% Grontmij nee nee NS nee nee Arcadis nee P 0,6% Nedap nee nee Bedrijf Arcelor Mittal nee P 2,0% Philips nee nee ASML ja nee Océ ja nee Aalberts Industries nee nee Bedrijf Royal Dutch Shell nee nee Unilever nee P 1,8% FrieslandCampina (gem.) nee p 3,0% DSM nee nee Heineken nee p 0,5% Ten Cate nee nee Nutreco nee nee Akzo Coatings nee nee Draka nee nee CSM nee P 8,3% Wavin (Owase) nee nee Gasunie ja nee /4/FNV BG/eindrapportage/

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht Naam weg. %ind. 2009 mut 2008 ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met 49 48 of ALGEMEEN fonds mutatie week ultimo 30-11 1-12 2-12 3-12 4-12 09 div doel wel week 49. BelegAlert Aegon 195,0 2,94 6,9%

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding MEMO Aan: FNV Van: Basis & Beleid, Frank Hendriks Proj.nr.: 17034 Betreft: Onderzoek DHL Eindbod Datum: 26 april 2017 Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart 2017 Inleiding OP 1 maart 2017 is door DHL

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 >>> In aansluiting op ons rapport "Op zoek naar de juiste balans" over de beloningstrend voor topbestuurders binnen een geselecteerde groep Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Duurzame ontwikkeling(en) bij 71 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II 6 maart 2017 BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Nederland kiest op 15 maart voor een nieuwe Tweede Kamer. Hoog tijd om een terugblik te werpen

Nadere informatie

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland?

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? In deze notitie wordt de duurzaamheid van Nederlandse bedrijven vergeleken met die van bedrijven uit het buitenland.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Scholten, Johannes Title: Geschillen in de jaarrekening : verwerking en vermelding

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

Voorkennis. IEX redactie

Voorkennis. IEX redactie Voorkennis 2007 Van iex-columnisten wordt méér gevraagd dan alleen het schrijven van scherpe beleggingsanalyses en diepgravende columns. Aan het eind van elk jaar krijgen ze in iexmagazine een mooi podium

Nadere informatie

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Nulmeting OESO Richtlijnen in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven VBDO: Jeroom Remmers (redactie), Filip Lazarevski (onderzoek) Utrecht, 17 september 2013 VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ONDERBOUWING AANPAK BEREKENINGEN T.B.V. BENCHMARKS - 3 2 3 PERCENTAGES

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde www.rug.nl/feb/onderzoek/onderzoekscentra/cgic

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Observaties jaarverslagen 2005

Observaties jaarverslagen 2005 Observaties jaarverslagen 2005 Waar vroeger de ondernemingen veel meer zelf bepaalden welke informatie in het jaarverslag kwam, kan men zich dat nu niet meer permitteren. In 2005 maakte met name IFRS het

Nadere informatie

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Geert-Jan Smits, Directeur Sebastiaan van Rijsewijk, Consultant e-mail> geertjan.smits@jungleminds.nl e-mail> sebastiaan.van.rijsewijk@jungleminds.nl

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014 HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 204 Anouk Verhoeven Jolanda Lamboo Jonathan Wiemer Jungle Minds oktober 204 OVERALL WINNAAR: SLIGRO FOOD GROUP (OVERIGE FONDSEN) WINNAAR MIDKAP: NUTRECO WINNAAR :

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II EMBARGO tot 9 maart 2017 12.00 uur BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde van het kabinet Rutte II in zicht staat Nederland er niet

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie

CN Dashboard Week 16/2015

CN Dashboard Week 16/2015 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 16/2015 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De aandelenmarkten blijven er goed

Nadere informatie

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Hudson Belgium Opgemaakt door: [CONSULTANT] T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM [Datum] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde

Nadere informatie

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 Mei 2008 Bevindingen en conclusies Geert-Jan Smits, Directeur Saskia Buijl, Consultant Kars Kingma, Marktanalist Evert Littooy, Marktanalist e-mail> geertjan.smits@junglerating.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Belonen inzetten om agility te verhogen

Belonen inzetten om agility te verhogen Belonen inzetten om agility te verhogen Prof. Dr. Gijs M.M. van Bussel Ir. Marijn Tielemans April 2016 Leadership Entrepreneurship Stewardship info@nyenrode.nl +31 (0)346-291 291 www.nyenrode.nl 2 Vanochtend.

Nadere informatie

TomTom vindt een weg naar hernieuwd succes

TomTom vindt een weg naar hernieuwd succes TomTom vindt een weg naar hernieuwd succes TomTom is snelst groeiende Nederlandse merk, met een 41% groei jaar op jaar Shell is het meest waardevolle Nederlandse merk, met een merkwaarde van 29,1 miljard

Nadere informatie

Controlekosten blijvend lager

Controlekosten blijvend lager BEURSGENOTEERDE MARKT STEVIG IN HANDEN BIG FOUR Controlekosten blijvend lager In 2009 betaalden beursfondsen voor de jaarrekeningcontrole aanzienlijk minder dan in 2008. Sindsdien zijn de kosten op dat

Nadere informatie

Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010

Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010 bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010 Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Op 17 oktober j.l. hebben de vakbonden en ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

De visie van 25 CEO s op hun RvC

De visie van 25 CEO s op hun RvC De visie van 25 CEO s op hun RvC DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. mr. dr. Barbara Bier Prof. dr. Hans van Ees Prof. dr. Muel Kaptein De

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Vereniging VNO-NCW Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Nationale en Internationale vergelijking 24 februari 2005 87113/0500447 Inhoudsopgave KORTE SAMENVATTING... 1 Nederland... 1 Internationale vergelijking...

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.*

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op vrijdag 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein

Nadere informatie

oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur

oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur 2007 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse

Nadere informatie

CN Dashboard Week 24/2016

CN Dashboard Week 24/2016 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 24/2016 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De strijd op de aandelenvelden

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Mijnenveld De AEX De AEX had een zware week. De geopolitieke spanningen bleven toenemen en ook uit de cijferhoek kwamen wat teleurstellingen.

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 3 INHOUDS OPGAVE 4 5 INTRODUCTIE 7 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2014 11 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 5 INTRODUCTIE

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

CN Dashboard Week 43/2017

CN Dashboard Week 43/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 43/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De ondertoon op de speelvelden

Nadere informatie