OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN"

Transcriptie

1 Inleiding :23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen

2 Inleiding :23 Pagina 2 Ontwerp: Software: Data: Druk: Uitgave: TIJD Prepress Wall Street Professional Tijd Beursmedia, Amsterdam JB&A, Delft Copyright 2005 Keyword Info Systems BV. Postbus 677, 2600 AR Delft Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b en 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoeding te voldoen aan stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen. Voor het overnemen van een of enkele gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electric, mechanic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the publisher. ISBN Disclaimer: Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Keyword BV en Tijd Beursmedia BV geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens in dit boek. De gegevens in dit boek zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van effectenprodukten. Indien de lezer toch besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effectenprodukten op basis van de in het boek opgenomen gegevens, doet hij/zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording. Er wordt tevens met nadruk op gewezen dat het openen van iedere effectenpositie een zeker risico met zich meebrengt. 2

3 Inleiding :23 Pagina 3 Inhoud Inleiding 5 Samenstelling AEX en AMX-index 5 Stijgers en dalers AEX-index 6 Stijgers en dalers AMX-index 7 Historische performance AEX-index 8 Historische performance AMX-index 9 Grafieken AEX-index/AMX-index 10 Grafieken internationale indices 10 Fondsenoverzicht Amsterdam 13 Fondsenoverzicht Bel 20 Brussel (19 aandelen) 14 Fondsenoverzicht CAC 40 Parijs 15 3

4 Inleiding :23 Pagina 4 4

5 Inleiding :23 Pagina 5 In dit overzichtenboekje treft u de bedrijfsprofielen, kerncijfers en verwachtingen aan van alle aandelenfondsen genoteerd op de EuroNext Amsterdam, de top-20 Brussel en top-40 Parijs. De algemene informatie in deze uitgave is afkomstig uit jaarverslagen of halfjaarberichten. De data in de grafieken is bijgewerkt t/m de slotkoers van vrijdag 14 oktober In de tabellen wordt gerekend met de slotkoersen van 14 oktober De AEX-index en de AMX-index zijn belangrijke indices van de EuroNext Amsterdam. De samenstelling van deze indices en de weging wordt 1 maal per jaar in februari vastgesteld. De weging kan tussentijds worden aangepast in verband met splitsingen, fusies et cetera. AEX-index per 14 oktober 2005 AMX-index per 14 oktober 2005 Beursfonds Aantal aandelen in AEX-index Beursfonds Aantal aandelen in AMX-index ABN AMRO HOLDING 190 AEGON 173 AHOLD KON 175 AKZO NOBEL 32 ASML HOLDING 54 BUHRMANN 16 DSM 22 FORTIS 146 GETRONICS 8,75 HAGEMEYER 56 HEINEKEN 26 ING GROEP 239 KPN KON 260 NUMICO 18 PHILIPS KON 156 REED ELSEVIER 82 ROYAL DUTCH SHELLA 237 SBM OFFSHORE 3,75 TNT 53 UNILEVER 63 VEDIOR 19 VERSATEL 44 VNU 28 WOLTERS KLUWER 33 AALBERTS INDUSTR 36 AIR FRANCE -KLM 287 AM 97 ASM INTERNATIONAL 73 BAM GROEP KON 21 CORIO 70 CORUS GROUP 6351 CRUCELL 54 CSM 86 FUGRO 88 HEIJMANS 32 HUNTER DOUGLAS 30 LAURUS 80 LOGICACMG 1258 NUTRECO 49 OCE 125 RANDSTAD 83 RODAMCO EUROPE 99 STORK 49 VAN DER MOOLEN 55 VASTNED RETAIL 24 VOPAK 44 WERELDHAVE 29 WESSANEN KON 103 5

6 Inleiding :23 Pagina 6 Stijgers en dalers AEX-index 15/10/ /10/2005 STIJGERS DALERS slot slot slot slot Naam 15/10 14/10 % Naam 15/10 14/10 % BUHRMANN 5,77 9,42 63,17 VEDIOR 12,57 11,82-5,97 VERSATEL 1,44 2,21 53,47 HAGEMEYER 1,49 2,27 52,35 DSM 21,00 30,78 46,57 AEGON 8,53 12,38 45,13 SBM 42,71 61,75 44,58 NUMICO 25,66 35,06 36,63 ASM LITHO 10,62 14,36 35,22 UNILEVER 45,79 58,95 28,74 AKZO 28,44 36,02 26,65 KPN 6,29 7,87 25,12 VNU21,48 26,23 22,11 FORTIS 19,77 24,10 21,90 AEX-index 327,94 394,31 20,24 RD SHELL 21,19 25,24 19,11 PHILIPS 18,00 21,24 18,00 ING 20,71 24,10 16,37 AHOLD 5,49 6,37 16,03 ELSEVIER 10,32 11,20 8,53 WOLT.KLUW 14,20 15,38 8,31 ABN AMRO 18,37 19,75 7,51 HEINEKEN 25,41 26,95 6,06 GETRONICS 9,91 10,51 6,02 TNT POSTGR 19,59 20,14 2,81 6

7 Inleiding :23 Pagina 7 Stijgers en dalers AMX-index 15/10/ /10/2005 STIJGERS DALERS slot slot slot slot Naam 15/10 14/10 % Naam 15/10 14/10 % CRUCELL 6,97 22,21 218,65 LAURUS 4,21 2,96-29,69 BAM GROEP 8,72 70,00 143,73 CORUS 0,72 0,69-4,17 STORK 8,93 37,81 99,74 MOOLEN 5,00 4,81-3,80 HEIJMANS 21,20 38,64 82,26 CMG 2,18 2,15-1,51 NUTRECO 19,15 33,50 74,93 VOPAK 13,95 23,20 66,31 AALBERTS 27,24 43,57 59,95 AM 6,51 9,85 51,31 FUGRO 15,31 22,84 49,16 WESSANEN 9,97 13,44 34,80 CSM 17,55 22,31 27,12 AMX-index 380,78 471,51 23,83 RODAMCO EUR 53,40 65,15 22,00 WERELDHVE 69,80 81,15 16,26 CORIO 39,34 44,65 13,50 ASM INT 10,65 11,72 10,05 OCE-GRINT 11,09 12,13 9,38 AIR FRANCE 13,04 14,21 8,97 VASTNED 47,91 52,05 8,64 RANDSTAD 27,90 30,21 8,28 HUNTER.D 36,87 38,98 5,72 7

8 Inleiding :23 Pagina 8 Performance AEX-index per 14/10/2005 Koersrendement (gemiddeld per jaar, excl. dividend) in procenten per jaar over de afgelopen 1, 3, 5 en 10 jaar. slot Naam 14/10 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr AEX-index 394,31 20,24% 8,22% -7,70% 8,82% ABN AMRO 19,75 7,51% 18,05% -3,43% 16,46% AEGON 12,38 45,13% 1,90% -14,24% 8,52% AHOLD 6,37 16,03% -13,81% -15,35% -1,68% AKZO 36,02 26,65% 4,56% -5,81% 6,75% ASM LITHO 14,36 35,22% 38,10% -11,31% 47,17% BUHRMANN 9,42 63,17% 100,69% -13,48% -5,44% DSM 30,78 46,57% 17,10% 18,77% 22,31% ELSEVIER 11,20 8,53% -1,42% -1,92% 2,04% FORTIS 24,10 21,90% 16,02% -5,35% 18,50% GETRONICS 10,51 6,02% 44,09% -17,07% -4,22% HAGEMEYER 2,27 52,35% -21,63% -18,41% -8,69% HEINEKEN 26,95 6,06% -6,01% -6,73% 11,56% ING 24,10 16,37% 17,14% -6,64% 18,64% KPN 7,87 25,12% 13,81% -12,48% 0,35% NUMICO 35,06 36,63% 60,28% -7,51% 20,92% PHILIPS 21,24 18,00% 13,83% -10,36% 18,04% RD SHELL 25,24 19,11% 6,10% -6,33% 12,62% SBM 61,75 44,58% 11,43% 0,81% 19,05% TNT POSTGR 20,14 2,81% 5,91% -3,82% - - UNILEVER 58,95 28,74% -1,38% 0,19% 14,98% VEDIOR 11,82-5,97% 58,55% -5,92% - - VERSATEL 2,21 53,47% 272,80% -17,52% - - VNU26,23 22,11% 1,89% -9,21% 16,66% WOLT.KLUW 15,38 8,31% -6,46% -8,18% -0,59% 8

9 Inleiding :23 Pagina 9 Performance AMX-index per 14/10/2005 Koersrendement (gemiddeld per jaar, excl. dividend) in procenten over de afgelopen 1, 3, 5 en 10 jaar. slot Naam 14/10 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr AMX-index 471,51 23,83% 21,16% -5,88% 8,42% AALBERTS 43,57 59,95% 85,55% 14,15% 41,31% AIR FRANCE 14,21 8,97% -,- -,- -,- AM 9,85 51,31% 50,92% 10,11% 14,49% ASM INT 11,72 10,05% 16,38% -8,09% BAM GROEP 70,00 143,73% 118,82% 70,80% 53,13% CMG 2,15-1,51% 11,98% -18,89% -,- CORIO 44,65 13,50% 27,53% 12,69% 14,22% CORUS 0,69-4,17% 4,99% -2,96% -2,40% CRUCELL 22,21 218,65% 221,30% -,- -,- CSM 22,31 27,12% 0,58% -2,70% 5,17% FUGRO 22,84 49,16% 40,82% 7,22% 111,87% HEIJMANS 38,64 82,26% 44,41% 26,65% 33,88% HUNTER.D 38,98 5,72% 16,78% 3,62% 12,24% LAURUS 2,96-29,69% -21,80% -19,20% -9,35% MOOLEN 4,81-3,80% -24,00% -16,41% 5,92% NUTRECO 33,50 74,93% 40,74% -7,39% -,- OCE-GRINT 12,13 9,38% 18,19% -5,93% 1,26% RANDSTAD 30,21 8,28% 106,80% 2,17% 12,52% STORK 37,81 99,74% 206,12% 41,92% 11,30% VOPAK 23,20 66,31% 34,40% 5,49% 6,67% WESSANEN 13,44 34,80% 37,00% 1,08% -0,37% RODAMCO EUR 65,15 22,00% 19,58% 11,76% -,- VASTNED 52,05 8,64% 8,60% 4,66% 2,56% WERELDHVE 81,15 16,26% 22,87% 11,19% 10,08% 9

10 Inleiding :23 Pagina 10 Grafieken AEX-index/AMX-index (bijgewerkt t/m 14 oktober 2005) Europa AEX-index afgelopen 10 jaar Grafieken internationale indices (bijgewerkt t/m 14 oktober 2005) Europa BEL 20-index afgelopen 10 jaar AMX-index afgelopen10 jaar CAC 40-index afgelopen10 jaar FTSE 100-index afgelopen10 jaar 10

11 Inleiding :23 Pagina 11 Amerika Dow Jones-index afgelopen 10 jaar Azië Nikkei-index afgelopen 10 jaar Nasdaq-index afgelopen 10 jaar Hang Seng-index afgelopen 10 jaar EUR/USD afgelopen10 jaar 11

12 Inleiding :23 Pagina 12 Rente Rente 3-5 jr. afgelopen 10 jaar Euribor 3 mnd. afgelopen 10 jaar 12

13 Inleiding :23 Pagina 13 Fondsenoverzicht Amsterdam Aalberts Industries 17 ABN Amro Holding 18 Accell Group 19 Aegon 20 Kon.Ahold 21 Air France-KLM 22 Airspray 23 Ajax 24 Akzo Nobel 25 Alanheri 26 Amstelland 27 AmsterdamCommodities 28 AND Internat. Publ 29 Antonov 30 Arcadis 31 ASM International 32 ASML Holding 33 Athlon Holding 34 Ballast Nedam 35 Kon.BAM Groep 36 Batenburg Beheer 37 BE Semiconductor Ind 38 Kon.Begemann 39 Beter Bed 40 Bever Holding 41 Binck 42 Blue Fox Enterprises 43 Blydenstein-Willink 44 Kon.Boskalis 45 Kon.Brill 46 Brunel International 47 Buhrmann 48 Centric KSI Holding 49 Ceteco 50 Corus Group 51 Crown Van Gelder 52 Crucell 53 CSM 54 C/TAC 55 De Vries Robbé Groep 56 DNC De Ned.Co. 57 DICO International 58 DOCdata 59 DPA Holding 60 Draka Holding 61 DSM 62 Kon.Econosto 63 Emba 64 Eriks Holding Euronext 66 EVC International 67 Exact Holding 68 Exendis 69 Fornix BioSciences 70 Fortis 71 Kon.Frans Maas 72 Fugro 73 Galapagos 74 Gamma Holding 75 Getronics 76 Gouda Vuurvast 77 Kon.Grolsch 78 Grontmij 79 Hagemeyer 80 Hal Trust Unit 81 Heijmans 82 Heineken 83 HES Beheer 84 Hitt NV 85 Holland Colours 86 Hunter Douglas 87 ICT Automatisering 88 Imtech 89 ING Groep 90 InnoConcepts 91 Isotis 92 Jetix Europe 93 Kardan 94 KAS BANK 95 Kendrion 96 KPN 97 Laurus 98 LogicaCMG 99 Macintosh Retail Gr. 100 Magnus 101 Management Share 102 McGregor Fashion Gro 103 Mittal Steel 104 Moolen Holding 105 Nedap 106 Kon.Nedschroef 107 Neways Electronics 108 Numico 109 Nutreco Holding 110 Nyloplast 111 Oce 112 OPG Groep 113 Ordina 114 Pharming Group 115 Philips,Kon. 116

14 Inleiding :23 Pagina 14 Porceleyne Fles 117 Priority Telecom NV 118 Prolion Holding 119 Randstad 120 Reed Elsevier 121 Reesink 122 Rood Testhouse 123 Royal Dutch Shell A 124 RSDB 125 Newconomy 126 Samas-Groep 127 SBM Offshore 128 Schuitema 129 Seagull 130 Simac Techniek 131 Sligro Food Gro 132 Smit Internationale 133 Sopheon Plc 134 Spyker 135 Stern Groep 136 Stork 137 Telegraaf Holdingmij 138 Kon. Ten Cate 139 TIE Holding 140 TNT 141 TomTom 142 Tulip Computers 143 Twentsche Kabel Hld. 144 Unilever 145 Unit 4 Agresso 146 Univar 147 USG PEOPLE 148 Van derhoop Bankiers 149 Van Lanschot 150 Vedior 151 Versatel 152 Via-Net.works 153 Vilenzo Intern. 154 VNU155 Kon. Vopak 156 Wegener 157 Kon.Wessanen 158 Wolters Kluwer 159 Fondsenoverzicht Bel 20 Brussel (19 aandelen) Agfa-Gevaert 160 Barco 161 Bekaert 162 Belgacom 163 Cofinimmo 164 Colruyt 165 D Ieteren 166 Delhaize Groep 167 Dexia 168 Electrabel 169 Fortis 170 GBL 171 Inbev 172 KBC Groep 173 Mobistar 174 Omega Pharma 175 Solvay 176 UCB 177 Umicore

15 Inleiding :23 Pagina 15 Fondsenoverzicht CAC 40 Parijs Accor 179 AGF 180 Air Liquide 181 Alcatel 182 Arcelor 183 AXA 184 BNP Paribas 185 Bouygues 186 Cap Gemini 187 Carrefour 188 Credit Agricole 189 Danone 190 Dexia 191 EADS 192 Essilor Intern. 193 France Telecom 194 Gaz de France 195 Lafarge 196 Lagardere 197 LVMH 198 Michelin B 199 Oréal (L ) 200 Pernod-Ricard 201 Peugeot 202 PPR 203 Publicis 204 Renault 205 Saint-Gobain 206 Sanofi-Aventis 207 Schneider Electric 208 Societe Generale 209 STMicroelectronics 210 Suez 211 TF1 212 Thales 213 Thomson SA 214 Total 215 Veolia Environnement 216 Vinci 217 Vivendi Universal

16 Inleiding :23 Pagina 16 16

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum.

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum. FUNDAMENTALK Fundamentalk gaat voor u meer dan 200 aandelen analyseren gebruik makende van verschillende fundamentele indicatoren. Fundamentalk gaat hierbij niet enkel kijken naar het absoluut cijfer van

Nadere informatie

CN Dashboard Week 16/2015

CN Dashboard Week 16/2015 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 16/2015 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De aandelenmarkten blijven er goed

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming Nutreco gaat jaar sterk van start blz.17 18 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25 15 17 18 goede zet pharming grote overname stuwt resultaten reesink Onderzoek ing im onthult

Nadere informatie

01 boek voorw.-inhoud 19-10-2005 14:36 Pagina 1. Beleggen met technische analyse

01 boek voorw.-inhoud 19-10-2005 14:36 Pagina 1. Beleggen met technische analyse 01 boek voorw.-inhoud 19-10-2005 14:36 Pagina 1 Beleggen met technische analyse 01 boek voorw.-inhoud 19-10-2005 14:36 Pagina 3 Beleggen met technische analyse Visie, methoden en technieken - Beschrijving

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

De visie van 25 CEO s op hun RvC

De visie van 25 CEO s op hun RvC De visie van 25 CEO s op hun RvC DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. mr. dr. Barbara Bier Prof. dr. Hans van Ees Prof. dr. Muel Kaptein De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

19:40 20:16 : De favorieten van Versteeg, Loef en Tehupuring

19:40 20:16 : De favorieten van Versteeg, Loef en Tehupuring 11 mei 2015 Programma 19:30 19:40 : Opening Erik Mauritz 19:40 20:16 : De favorieten van Versteeg, Loef en Tehupuring 20:16 20:40 : Pauze 20:40 21:04 : De favorieten van Bakker en Van Zeijl 21:04 21:35

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Het komt wel goed met die kredietcrisis!

Het komt wel goed met die kredietcrisis! Werkt verrijkend. 8. De Beurs De wereld in koersen: stijgers en dalers mondiaal 21. Duurzaam Sexy is het niet, lucratief is het inmiddels wel 25. V s met macht De deals worden niet louter door heren gesloten

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Wat maakt je zo boos?

Wat maakt je zo boos? Shari Klein en Neill Gibson Wat maakt je zo boos? 10 stappen om boosheid te transformeren naar een win-win situatie. Een presentatie van de ideeën van Geweldloze Communicatie en hoe je ze kunt toepassen

Nadere informatie

Gids beleggingsdepots van a.s.r.

Gids beleggingsdepots van a.s.r. Gids beleggingsdepots van a.s.r. Gids depots 2004-2014 Noot: uiteraard proberen wij zo duidelijk, uitgebreid en oprecht mogelijk in deze gids uiteen te zetten, hoe (de diverse onderdelen van) onze producten

Nadere informatie

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? -1- Artsen zonder grenzen, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Eur 57,138 miljoen 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen 0 - bedrijfsobligaties 0 - staatsobligaties

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q3 2013 11.10.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47 Geachte Belegger, Aangekomen in oktober willen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie