Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs"

Transcriptie

1 Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Geert-Jan Smits, Directeur Sebastiaan van Rijsewijk, Consultant > > Lars Galesloot, Marktanalist 19 mei 2010

2 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKSMETHODIEK Methodiek vooronderzoek & beoordelingscriteria BELANGRIJKSTE RESULTATEN Overzicht 40 geselecteerde ondernemingen AEX stijgt, ondanks strengere criteria Waar wordt hoog en laag op gescoord? AEX onderscheidt zich op het jaarverslag, de financiële kalender en de webcast Gemiddelde scores Top-40 en niet geselecteerden BEVINDINGEN PER CRITERIUM Bedrijfsinformatie vaker compleet, gemiddelde blijft laag Investor Relations sectie vaak compleet bij AEX en Midkap Vaker persberichten in HTML, minder vaak nieuws-alerts Weinig ontwikkelingen binnen Corporate Governance Midkap biedt meest volledige IR-contactinformatie Sterke groei van het HTML-jaarverslag Vaak volledige aandeelinformatie bij AEX en Midkap Strengere beoordeling financiële kerncijfers beïnvloedt AEX het minst Financiële kalender vrijwel altijd aanwezig Stijging aantal videocasts binnen AEX CONCLUSIE BIJLAGEN. 26 2

3 1. INLEIDING In deze rapportage presenteren wij u de bevindingen van het vooronderzoek Kwaliteit financiële websites 2010, uitgevoerd in het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs. FD Henri Sijthoff-Prijs Sinds 1954 reikt het Financieele Dagblad jaarlijks de FD Henri Sijthoff-Prijs uit, met als doel het stimuleren van betere financiële communicatie en rapportage door ondernemingen. Aanvankelijk gold de prijs als onderscheiding voor het beste (papieren) jaarverslag. Sinds 2002 is ook de informatievoorziening die via de corporate website plaatsvindt een belangrijk onderdeel in de jurering. beoordeelt financiële websites onderzoekt voor het achtste opeenvolgende jaar de kwaliteit van de corporate websites van alle ondernemingen die aan de Nederlandse beurs zijn genoteerd. In maart 2010 heeft via een vooronderzoek op basis van tien hoofdcriteria de 40 beste websites van beursgenoteerde ondernemingen geselecteerd. Dit jaar heeft de drempel om geselecteerd te worden voor het hoofdonderzoek hoger gelegd. Slechts 40 bedrijven komen dit jaar in aanmerking voor een plek in de Top-40. Daarnaast zijn enkele criteria aangescherpt om de lat voor de financiële verslaggeving weer hoger te leggen. Vervolg: hoofdonderzoek en prijsuitreiking In mei en juni 2010 zal de kwaliteit van de online financiële communicatie van de 40 geselecteerde websites beoordelen. Dit doen wij aan de hand van het Online Communications Quality Model (zie hoofdstuk 2). Tijdens de prijsuitreiking van de FD Henri Sijthoff-Prijs verschijnt de ranglijst van Jungle Minds: de FD Top-40, en wordt per index bekend welke onderneming de meest toegankelijke en complete financiële website heeft. 3

4 2. ONDERZOEKSMETHODIEK Voor de beoordeling van de online financiële communicatie maakt gebruik van een expertmodel, het Online Communications Quality Model. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met Het Financieele Dagblad, op basis van diepgaand literatuuronderzoek en een groot aantal interviews met analisten, journalisten, particuliere en institutionele beleggers. Het Online Communications Quality expertmodel Het model maakt onderscheid tussen enerzijds de kwaliteit van de website als geheel en anderzijds de toegankelijkheid van specifieke content voor verschillende stakeholders. Voor de benchmark financiële communicatie wordt, binnen dit model, alleen gekeken naar de financiële wereld. 1. Website kwaliteit De mate waarin de website: toegankelijk is qua navigatie, zoekfunctie, teksten, downloads, etc. interactie biedt tussen de bezoeker en het bedrijf multimediale elementen bevat, zoals beeld, audio / video, rich internet applicaties personalisatie voor de bezoeker mogelijk maakt in de vorm van tools en alerts. 2. Content toegankelijkheid De mate waarin corporate en financiële informatie op de website: aanwezig is toegankelijk is geschikt is gemaakt voor het web Figuur 2-1 Het Online Communications Quality (OCQ) model 4

5 2.1. Methodiek vooronderzoek & beoordelingscriteria Voor dit selecterende vooronderzoek zijn uit het expertmodel 10 hoofdcriteria gekozen. De websites van alle 122 aan de Euronext Amsterdam beursgenoteerde ondernemingen zijn op deze criteria beoordeeld. Dit doen wij op een driepuntsschaal (0,1,2), waardoor een score op alle criteria resulteert in een maximale score van 20 punten (100%). De websites zijn beoordeeld in maart en april De verdeling van de ondernemingen per index is als volgt: AEX: 25 ondernemingen Midkap: 24 ondernemingen Overig: 73 ondernemingen Wij hebben de websites beoordeeld op de aanwezigheid en toegankelijkheid van de volgende 10 elementen: Hoofdcriteria beoordeling financiële websites 1 Bedrijfsinformatie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten/profiel, strategie, organisatiestructuur en management 2 Investor Relations Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens, aandeelinformatie en financiële publicaties 3 Persomgeving Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed 4 Corporate governance Informatie omtrent het corporate governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving corporate governance code, management en een code of conduct 5 IR-contactinformatie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations 6 Jaarverslag Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat 7 Aandeelinformatie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie 8 Financiële kerngegevens De financiële kerngegevens, de balans, resultatenrekening, beurskengetallen en ratio s 9 Financiële kalender Een financiële kalender, in combinatie met een alert service 10 Webcast Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers 5

6 Dit jaar zijn enkele criteria aangescherpt om de lat voor de financiële verslaggeving weer hoger te leggen. Door het aanscherpen van diverse criteria is wordt het voor ondernemingen moeilijker om een volledige score te behalen. Hierdoor kan vooral in de top een beter onderscheid gemaakt worden in de kwaliteit van de online financiële verslaggeving. Hieronder worden de wijzigingen per criterium beschreven: Wijzigingen binnen de criteria t.o.v Investor Relations Voor de volle score moeten kerngegevens direct in de subnavigatie aanwezig zijn en mogen deze zich niet op diepere niveaus bevinden. In 2009 mocht dit nog wel. 5 IR-contactinformatie Volle score kan alleen behaald worden als de naam en functie van de IR-contactpersoon gegeven is. In 2009 waren een telefoonnummer en adres voldoende. 6 Jaarverslag Een PDF- jaarverslag zonder index scoort geen punten. In 2009 is een PDF-jaarverslag zonder index beoordeeld met 1 punt. 8 Financiële kerngegevens Kerncijfers moeten in HTML aanwezig zijn. In 2009 mochten kerncijfers in PDF gepresenteerd worden. 9 Financiële kalender Er moet een specifieke 'alert service' voor de kalender aanwezig zijn. In 2009 was een generieke alert service (met daarbinnen nieuws, events, persberichten, etc.) voldoende. Na de beoordeling van alle corporate websites zijn de veertig hoogst scorende ondernemingen geselecteerd. Zij zullen deelnemen aan het hoofdonderzoek en beoordeeld worden op 140 criteria. 6

7 3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 3.1. Overzicht 40 geselecteerde ondernemingen De 40 best scorende bedrijven (allen met een score van 70% of hoger) hebben zich gekwalificeerd voor het hoofdonderzoek. Onderstaand overzicht geeft aan welke bedrijven geselecteerd zijn en welke wijzigingen ten opzichte van 2009 er plaats hebben gevonden. Overzicht 40 geselecteerde ondernemingen AEX Aegon Ahold AkzoNobel ArcelorMittal ASML Holding BAM Groep Corio DSM Fugro Heineken ING Group KPN Midkap Arcadis Delta Lloyd (Nieuw op beurs) Draka Holding Imtech Logica Mediq Nutreco Holding Ordina SNS Reaal Ten Cate USG People Vopak Philips Electronics Randstad Holding Reed Elsevier Royal Dutch Shell TNT TomTom Unilever Wolters Kluwer Overige fondsen Ballast Nedam Exact Holding Gamma Holding Grontmij Cert. Kendrion Prologis European Prop. (Was Midkap) SligroFoodGroup Van Lanschot Nieuw geselecteerd t.o.v

8 De teruggang van 50 naar 40 is vooral van invloed op het aantal Midkap ondernemingen binnen de lijst. In 2009 waren er hiervan 19 geselecteerd, terwijl dit aantal dit jaar teruggelopen is naar 12. Het terugbrengen van 50 naar 40 heeft voor de AEX weinig mutaties teweeg gebracht. De selectie is, met uitzondering van 1 onderneming, hetzelfde als in Verdwenen uit selectie t.o.v. Top AEX Boskalis Westminster Overige fondsen Eriks Group Fornix Biosciences Midkap ASM International BinckBank Fortis Pharming Group TMC Group Crucell CSM Heijmans Océ Smit Internationale Vastned Retail De onderneming is niet langer beursgenoteerd aan de Euronext All-Shares Amsterdam 8

9 3.2. AEX stijgt, ondanks strengere criteria In vergelijking met 2009 zien we een lichte algemene daling. De achteruitgang van de Midkap en Overige fondsen zou door de strengere criteria verklaard kunnen worden. Wat opvalt is dat, ondanks de strengere criteria, de AEX dit jaar een vooruitgang ten opzichte van 2009 gemaakt heeft. De gemiddelde scores per index: AEX 79% Midkap 69% Overig 37% Totaal 53% 100% Gemiddelde totaalscore per index 80% 60% 40% % 0% AEX Midkap Overig Totaal Figuur 3-1 Gemiddelde totaalscore per index 9

10 3.3. Waar wordt hoog en laag op gescoord? Onderstaande figuur laat per criterium zien welk percentage bedrijven de maximale score (2 punten) behaald heeft. 100% 80% 60% 40% Maximale score per criterium 20% 0% Totaal Figuur 3-2 Percentage maximale scores per criterium In de figuur is goed te zien dat er gemiddeld laag gescoord wordt op elk criterium. Er zijn slechts twee criteria waar de gemiddelde score boven de 50% uitvalt (Investor Relations en IR-contactinformatie). De criteria met het hoogste percentage maximale scores zijn: Investor Relations (52%) IR-contactinformatie (51%) Aandeelinformatie (45%) De criteria met het laagste percentage maximale scores zijn: Jaarverslag (17%) Webcast (20%) Financiële kalender (22%) 10

11 3.4. AEX onderscheidt zich op het jaarverslag, de financiële kalender en de webcast Wanneer de maximale scores uitgesplitst worden naar index wordt duidelijker zichtbaar binnen welke criteria de grootste verschillen zitten. 100% 80% 60% 40% Maximale score per criterium 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 3-3 Percentage maximale scores per criterium De grootste onderlinge verschillen tussen de AEX, Midkap en Overige fondsen zien we op de criteria: Jaarverslag Financiële Kalender Webcast Opvallend zijn de grote verschillen tussen de AEX en Midkap op deze criteria. De AEX onderscheidt zich ten opzichte van de Midkap en Overige fondsen door het aanbieden van een HTML-jaarverslag, een financiële kalender met alert-functie en een videocast. Criteria waarop de Midkap en Overige fondsen erg achterblijven. Andere verschillen binnen elk criterium zullen behandeld worden binnen de sectie: Bevindingen per criterium. 11

12 3.5. Gemiddelde scores Top-40 en niet geselecteerden Onderstaande grafiek toont de gemiddelde scores van de Top-40 tegenover het gemiddelde van de niet geselecteerden. Ter verduidelijking is het totaalgemiddelde van alle bedrijven ook toegevoegd. 100% Gemiddelde totaalscores 80% 60% 40% Top 40 Niet geselecteerd - Gemiddelde 20% 0% Figuur 3-4 Gemiddelde totaalscores 2010 De Top-40 scoort gemiddeld 81% ten opzichte van gemiddeld 37% bij de niet geselecteerden. Op onderstaande criteria onderscheidt de Top-40 zich het meest ten opzichte van de niet geselecteerden: Financiële kerngegevens Aandeelinformatie Webcast 12

13 4. BEVINDINGEN PER CRITERIUM Dit hoofdstuk biedt inzicht in de meest interessante bevindingen per criterium. Door strengere beoordeling op enkele criteria kunnen scores niet altijd vergeleken worden met Mocht er geen verandering in beoordeelmethode zijn geweest, dan zullen de resultaten tegen 2009 afgezet worden. Er wordt gekeken naar het percentage bedrijven per index dat de maximale score (2 punten) heeft behaald op een criterium Bedrijfsinformatie vaker compleet, gemiddelde blijft laag Criterium Definitie 1 Bedrijfsinformatie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten/profiel, strategie, organisatiestructuur en management De aanwezigheid van bedrijfsinformatie op de corporate website is in de beoordeelmethode niet veranderd en kan dus goed vergeleken worden met de resultaten van vorig jaar. Binnen dit criterium opvallend: AEX stagneert op 48% Midkap en Overige fondsen stijgen met 10% en 8% Hoewel de Midkap en Overige fondsen aanzienlijk gestegen zijn blijft het percentage dat complete bedrijfsinformatie aanbiedt toch zeer laag. Vaak is de informatie zeer kort en ontbreekt de organisatiestructuur en een duidelijke strategie. 100% 80% Bedrijfsinformatie 60% 40% 20% % AEX Midkap Overig Figuur 4-1 Percentage maximale scores bedrijfsinformatie 2010 Verder opvallend: 46% van de Overige fondsen biedt vrijwel geen bedrijfsinformatie aan. Dit ten opzichte van 13% bij de Midkap en 0% bij de AEX. 13

14 4.2. Investor Relations sectie vaak volledige bij AEX en Midkap Criterium Definitie 2 Investor Relations Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens, aandeelinformatie en financiële publicaties Dit jaar is er strenger gekeken naar de aanwezigheid van de financiële kerngegevens op het eerste niveau binnen de Investor Relations sectie. Deze moeten binnen de Investor Relations sectie direct zichtbaar zijn en niet binnen diepere niveaus liggen. Door de strengere beoordeelmethode zijn de resultaten niet tegenover 2009 afzetbaar. Binnen dit criterium opvallend: Binnen de AEX en Midkap halen 76% en 71% de maximale score De Overige fondsen halen slechts 37% Vaak wordt binnen de Investor Relations sectie de informatie goed en compleet aangeboden. Dit houdt in dat kerngegevens, aandeelinformatie en financiële publicaties aanwezig zijn. De hoge score komt vooral door de AEX en Midkap, aangezien de score van de Overige fondsen nog zeer te wensen overlaat. Verder is te zien dat de AEX en de Midkap elkaar weinig ontlopen binnen deze categorie. Investor Relations 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-2 Percentage maximale scores IR 2010 Verder opvallend: Van alle beursgenoteerde bedrijven heeft slecht 9% geen of een zeer minieme Investor Relations sectie 14

15 4.3. Vaker persberichten in HTML, minder vaak nieuws-alerts Criterium Definitie 3 Persomgeving Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed De aanwezigheid van een persomgeving op de corporate website is in de beoordeelmethode niet veranderd en kan dus goed vergeleken worden met de resultaten van vorig jaar. Binnen dit criterium opvallend: Algehele daling van het aanbieden van een complete persomgeving Binnen de AEX daling het kleinst (4%) 3% algehele stijging in aanbieden persberichten in HTML (met of zonder alert) Als geheel werd er dit jaar 6% minder vaak een complete persomgeving aangeboden. Bedrijven bieden minder vaak een nieuws-alert aan ten opzichte van Het aantal bedrijven dat persberichten in HTML aanbiedt is echter met 3% gestegen. Persomgeving 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-3 Percentage maximale scores persomgeving 2010 Verder opvallend: Slechts 4% van de AEX bedrijven heeft geen of een zeer minieme persomgeving. Dit ten opzichte van 8% bij de Midkap en 31% bij de Overige fondsen. 15

16 4.4. Weinig ontwikkelingen binnen Corporate Governance Criterium Definitie 4 Corporate Governance Informatie omtrent het Corporate Governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving corporate governance code, management en een code of conduct De aanwezigheid van Corporate Governance informatie op de corporate website is in de beoordeelmethode niet veranderd en kan dus goed vergeleken worden met de resultaten van vorig jaar. Binnen dit criterium opvallend: AEX en Midkap ontlopen elkaar niet veel Midkap stijgt 6% terwijl AEX met 4% daalt Overig fondsen verbeteren iets, maar blijven laag scoren Binnen de AEX en de Midkap biedt ongeveer de helft van de bedrijven complete informatie in HTML rond de Corporate Governance aan. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Er hebben kleine verschuivingen binnen de AEX (lichte daling) en de Midkap (lichte stijging) plaatsgevonden. De overige fondsen blijven laag scoren. 100% 80% Corporate Governance 60% 40% 20% % AEX Midkap Overig Figuur 4-4 Percentage maximale scores Corporate Governance 2010 Verder opvallend: Meer dan een kwart (27%) van alle bedrijven biedt Corporate Governance informatie zeer gebrekkig of alleen in PDF aan. 16

17 4.5. Midkap biedt meest volledige IR-contactinformatie Criterium 5 IR-contactinformatie Definitie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations Dit jaar is er strenger beoordeeld op de aanwezigheid van specifieke contactinformatie voor de investeerder. Voor de volle score moest een specifiek IR-contactpersoon aangeduid zijn in combinatie met naam, functie, en telefoonnummer. In 2009 was generieke IR-contactinformatie voldoende voor de volle score. Binnen dit criterium opvallend: Midkap presteert beter dan AEX in het aanbieden van volledige informatie Binnen de Overige fondsen scoort slechts 33% de maximale score Ondanks strengere criteria scoort Midkap hoog (83%) Wat wederom opvalt, is dat de Midkap hoger scoort dan de AEX op dit criterium. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de AEX bedrijven vaker generieke IRcontactinformatie aanbiedt, aangezien zij groter qua omvang zijn. Dit terwijl de Midkap bedrijven voor een iets persoonlijkere aanpak kiezen. De lage score van de Overige fondsen doet vermoeden dat zij minder waarde hechten aan het in contact komen met de investeerder door middel van de corporate website. IR-contactinformatie 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-5 Percentage maximale scores IR-contactinformatie 2010 Verder opvallend: Alle AEX ondernemingen en 96% van de Midkap ondernemingen bieden een vorm van IR-contactinformatie aan op de corporate website. Bij de Overige fondsen is dit slechts bij 57% van de bedrijven het geval. 17

18 4.6. Sterke groei van het HTML-jaarverslag Criterium Definitie 6 Jaarverslag Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat Er zijn geen punten toegekend voor een PDF-jaarverslag zonder index op de webpagina. Een PDF-jaarverslag zonder index houdt in dat het PDF bestand niet beschikt over een inhoudsopgave (bookmarks). In 2009 werd hier nog 1 punt mee gescoord. Alleen een PDF-jaarverslag met index en/of een dynamisch jaarverslag komt in aanmerking voor een punt. De aanwezigheid van een volledig HTML-jaarverslag betekent de volle score. Dit is niet veranderd ten opzichte van Binnen dit criterium opvallend: Aantal HTML-jaarverslagen gestegen van 13 naar 20 Stijging vooral binnen AEX (16%) en Midkap (12%) De ontwikkeling van het HTML-jaarverslag heeft zich dit jaar flink doorgezet binnen de AEX en Midkap bedrijven. De Overige fondsen blijven ver achter in deze ontwikkeling. Aanwezigheid van HTML-jaarverslag 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-6 Percentage maximale scores jaarverslag 2010 Het verschil in het aanbieden van het online jaarverslag wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar het type jaarverslag per index. 18

19 AEX Midkap Overig HTML PDF met index/ Dynamisch PDF zonder index Figuur 4-7 Verhouding type jaarverslag binnen index 2010 Wat meteen opvalt, is dat meer dan de helft van de AEX bedrijven over een HTMLjaarverslag beschikt. Binnen de Midkap is vooral het PDF-jaarverslag met index en het dynamisch jaarverslag populair, terwijl de Overige fondsen de voorkeur geven aan een PDF-jaarverslag zonder index. 19

20 4.7. Vaak volledige aandeelinformatie bij AEX en Midkap Criterium Definitie 7 Aandeelinformatie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie De aanwezigheid van aandeelinformatie op de corporate website is in de beoordeelmethode niet veranderd en kan dus goed vergeleken worden met de resultaten van vorig jaar. Binnen dit criterium opvallend: AEX en Midkap bieden vaak complete aandeelinformatie (92% en 75%) AEX loopt uit op Midkap Slechts 19% van de Overige fondsen biedt complete aandeelinformatie aan. Dit ten opzichte van 29% in 2009 Net als in 2009 scoren de AEX en de Midkap goed op het aanbieden van complete aandeelinformatie. De hoge scores laten zien dat beide indices het aanbieden van complete aandeelinformatie als een belangrijke functie van de corporate website zien en de financiële stakeholder hiermee goed bedienen. Opvallend is de forse daling binnen de Overige fondsen. Deze bieden steeds vaker incomplete of geen aandeelinformatie aan op de corporate website. Aandeelinformatie 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-8 Percentage maximale scores aandeelinformatie 2010 Verder opvallend: Alle AEX en Midkap bedrijven bieden een vorm van aandeelinformatie aan. Bij de Overige fondsen ligt dit percentage slechts op 55%. 20

21 4.8. Strengere beoordeling op financiële kerncijfers beïnvloedt AEX het minst Criterium Definitie 8 Financiële kerngegevens De financiële kerngegevens, de balans, resultatenrekening, beurskengetallen en ratio s Dit jaar is er strenger gekeken naar de aanwezigheid van de kerncijfers in HTML. Binnen dit criterium opvallend: Algehele daling binnen de indices Strengere beoordeling beïnvloedt AEX het minst (-4%) Alleen bij de AEX biedt meer dan de helft volledige kerncijfers in HTML aan (52%) De strengere beoordeelmethode heeft gezorgd voor een terugslag bij alle indices. De terugslag is het kleinst binnen de AEX. Deze ondernemingen tonen vaker volledige kerncijfers in HTML aan, terwijl de Midkap dit vaker in PDF of onvolledig doen. Financiele kerngegevens 100% 80% 60% 40% 20% 0% AEX Midkap Overig Figuur 4-9 Percentage maximale scores financiële kerngegevens 2010 Verder opvallend: Meer dan de helft (52%) van de Overige fondsen biedt geen of zeer beperkte kerncijfers aan 21

22 4.9. Financiële kalender vrijwel altijd aanwezig Criterium Definitie 9 Financiële kalender Een financiële kalender eventueel in combinatie met een alert service Dit jaar is er gekeken naar de aanwezigheid van een alert-functie die specifiek gericht is op de financiële kalender. Als er een generieke nieuws alert aanwezig is (niet specifiek voor events, maar voor persberichten en nieuws) dan is niet de volledige score toegekend. Door de strengere beoordeelmethode kunnen de resultaten niet tegenover 2009 afgezet worden. Binnen dit criterium opvallend: Grote verschillen tussen de indices, waarbij de AEX het hoogst scoort (60%) AEX scoort fors hoger dan Midkap Slechts 25% van de Midkap en 8% van de Overige fondsen beschikt over een financiële kalender met alerts. Binnen de AEX beschikt 60% van de bedrijven over een financiële kalender met alerts. Met deze score halen ze een aanzienlijk hoger percentage dan de Midkap en Overige fondsen. De zeer lage score voor de Midkap en de Overige fondsen laat zien dat er voor beide nog veel te verbeteren valt. AEX Midkap Overig Kalender met alert Alleen kalender Geen kalender Figuur 4-10 Financiële kalender per index 2010 Verder opvallend: Alle AEX en Midkap ondernemingen beschikken over een financiële kalender. Ook bij de Overige fondsen ligt dit percentage hoog: 80%. 22

23 4.10. Stijging aantal videocasts binnen AEX Criterium Definitie 10 Webcast Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers De aanwezigheid van een webcast op de corporate website is in de beoordeelmethode niet veranderd en kan dus goed vergeleken worden met de resultaten van vorig jaar. Binnen dit criterium opvallend: Aantal bedrijven dat audio- en/of videocast aanbiedt blijft ongeveer gelijk AEX ruilt audio (-20%) voor video (+16%) Midkap ruilt video (-7%) voor audio (+6%) Het percentage bedrijven dat een audio- of videocast van de jaarcijfers aanbiedt is ongeveer gelijk gebleven (48%). Er heeft echter wel een verplaatsing plaatsgevonden binnen de AEX en Midkap. De daling van het aantal audiocasts binnen de AEX is grotendeels te verklaren door de stijging in het aantal videocasts. Een omgekeerde ontwikkeling vindt plaats binnen de Midkap. Enkele ondernemingen hebben daar juist de videocast voor de audiocast ingeruild. 100% 80% 60% Webcast 40% Audio 20% Video 0% AEX 2010 AEX 2009 Midkap Midkap Overig 2010 Overig 2009 Figuur 4-11 Vergelijking webcast per index 2010 De verschillen binnen elke index worden nog duidelijker wanneer we de resultaten van 2010 uitsplitsen in onderstaande cirkeldiagrammen. 23

24 AEX Midkap Overig Videocast Audiocast Geen van beide Figuur 4-12 Verhouding webcast per index 2010 Duidelijk is te zien dat de AEX voorloper is in het aanbieden van videocasts, terwijl Midkap bedrijven vooral de nadruk leggen op de audiocast. Van de Overige fondsen biedt de overgrote meerderheid geen webcast aan. Terwijl de minderheid die een webcast aanbiedt voornamelijk voor een audiocast kiest. 24

25 5. CONCLUSIE Gemiddeld heeft er een daling plaatsgevonden in de kwaliteit van de online financiële communicatie ten opzicht van Het is mogelijk dat deze daling is voortgekomen door het aanscherpen van enkele criteria. Opvallend is dat de AEX ondanks de strengere criteria gestegen is dit jaar, terwijl de Midkap en Overige fondsen licht gedaald zijn. De financiële stakeholders worden door de beursgenoteerde ondernemingen zeer goed geïnformeerd door middel van een complete Investor Relations sectie, gedetailleerde IRcontactinformatie en complete aandeelinformatie die up-to-date is. Vooral binnen de AEX en de Midkap liggen deze scores hoog en ontlopen de indices elkaar niet veel. Tussen de Midkap en AEX zijn ook grote verschillen waarneembaar. Deze verschillen liggen vooral op punten die bijdragen aan de toegevoegde waarde van internet op de financiële communicatie. De AEX bedrijven hebben dit jaar een ontwikkeling doorgemaakt in het aanbieden van het HTML-jaarverslag, terwijl zij ook vaak een alert service voor kalender events en een videocast van de jaarcijfers aanbieden. Vooral het aanbieden van een HTML-jaarverslag zorgt voor meer multimedialiteit en mogelijkheden tot interactie en personalisatie ten opzichte van print. De lage scores op een aantal criteria zijn verrassend omdat de online financiële communicatie op veel punten sterk verbeterd kan worden zonder grote investering. Het aanbieden van bijvoorbeeld bedrijfsinformatie, persberichten en Corporate Governance informatie kan eenvoudig en zonder veel moeite gedaan worden. Financiële informatie kan hierdoor beter en sneller aangeboden worden waardoor de transparantie van de onderneming wordt vergroot. 25

26 BIJLAGE 1. GEDRAGSCODE JUNGLE MINDS heeft met Het Financieele Dagblad een gedragscode opgesteld. Het Financieele Dagblad is van mening dat onafhankelijk onderzoek kan doen aangezien het bureau zich houdt aan de volgende gedragsregels: 1. Het onderzoeksmodel is speciaal ontwikkeld ten behoeve van de FD Henri Sijthoff-Prijs, op basis van de gedeelde kennis van Het Financieele Dagblad en. 2. De onderzoeksdimensies reflecteren de informatiebehoeften van de verschillende stakeholders. Deze kennis heeft verkregen door vele diepgaande interviews onder de doelgroep. 3. De methodiek is transparant. geeft iedereen inzage in de dimensies en de manier van beoordelen. Op verzoek verstrekt het bureau individuele resultaten (de cockpit ). 4. bouwt geen websites. Het bureau geeft slechts advies. In dit opzicht kan het bureau de kwaliteit van de onderzochte websites niet direct beïnvloeden. 5. heeft veel klanten en kan zo moeilijk iedereen bevoordelen. Daarnaast communiceert het bureau duidelijk wie de klanten zijn. 6. De analisten van, betrokken bij het Sijthoff-onderzoek, worden niet ingezet bij adviestrajecten. Onderzoek en advies zijn gescheiden. Klanten heeft in het verleden de volgende ondernemingen geadviseerd rondom hun online corporate communicatie: Klanten online corporate communicatie Ahold Ajax AkzoNobel DSM Fortis Fugro Heijmans Imtech ING Groep KPN Logica CMG Mediq Ordina Rabobank Sanoma SNS Reaal TNT (alleen CSR) TomTom Van Lanschot VastNed VNU Vopak Wolters Kluwer 26

27 BIJLAGE 2. OVER JUNGLE MINDS Wie wij zijn is een toonaangevend internetadviesbureau. Wij adviseren de top-200 bedrijven van Nederland en België op het gebied van internet. We zijn gevestigd in Amsterdam. Ons team bestaat uit 60 internet professionals. We richten ons voor 100% op internet, het domein waar ook onze passie ligt. We zijn specialisten pur sang. Wij combineren onze kennis en ervaring met enthousiasme om samen met de klant internetconcepten of verbeteringen in bestaande websites te realiseren. Contactinformatie Voor meer informatie en/of specifieke vragen kunt u contact opnemen met : Sebastiaan van Rijsewijk Consultant en projectleider Adres: Gebouw Metropool Weesperstraat VN Amsterdam Tel vast:

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 Mei 2008 Bevindingen en conclusies Geert-Jan Smits, Directeur Saskia Buijl, Consultant Kars Kingma, Marktanalist Evert Littooy, Marktanalist e-mail> geertjan.smits@junglerating.nl

Nadere informatie

BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013

BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013 BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013 1 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Het Financieele Dagblad in samenwerking met Jungle Minds. Jolanda Lamboo Elke Smit Jonathan Wiemer INHOUDSOPGAVE Inleiding 5

Nadere informatie

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014 HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 204 Anouk Verhoeven Jolanda Lamboo Jonathan Wiemer Jungle Minds oktober 204 OVERALL WINNAAR: SLIGRO FOOD GROUP (OVERIGE FONDSEN) WINNAAR MIDKAP: NUTRECO WINNAAR :

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Benchmark financiële websites 2007

Benchmark financiële websites 2007 Benchmark financiële websites 2007 BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN. UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS. OKTOBER 2007 PAGINA 2 In het kader van de FD Henri Sijthoff-

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Observaties jaarverslagen 2005

Observaties jaarverslagen 2005 Observaties jaarverslagen 2005 Waar vroeger de ondernemingen veel meer zelf bepaalden welke informatie in het jaarverslag kwam, kan men zich dat nu niet meer permitteren. In 2005 maakte met name IFRS het

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland?

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? In deze notitie wordt de duurzaamheid van Nederlandse bedrijven vergeleken met die van bedrijven uit het buitenland.

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Financiële verslaggeving

Financiële verslaggeving Financiële verslaggeving Inhoud Financiële verslaggeving Jury 2 Ter inleiding 3 Criteria voor de beoordeling 4 Juryverslag 8 Resultaten benchmark financiële websites 2009 14 - Beste financiële website

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2016 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards De NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations heeft in november 2015 een onderzoek laten doen door Citigate First Financial

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II 6 maart 2017 BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Nederland kiest op 15 maart voor een nieuwe Tweede Kamer. Hoog tijd om een terugblik te werpen

Nadere informatie

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Nulmeting OESO Richtlijnen in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven VBDO: Jeroom Remmers (redactie), Filip Lazarevski (onderzoek) Utrecht, 17 september 2013 VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

FD Henri Sijhoff-prijs 2014

FD Henri Sijhoff-prijs 2014 FD Henri Sijhoff-prijs 2014 Resultaten onderzoek naar de rol van het jaarverslag Inhoud Enquête aan bedrijven... 1 Enquête aan beleggers en analisten... 3 Amsterdam, 26 november 2014 Hoofdstuk: Enquête

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2015. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2015. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2015 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards In oktober 2014 heeft NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations een onderzoek laten doen door Citigate First Financial onder

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4.1 Inleiding Waar staat het bedrijfsleven momenteel als het gaat om rapportage over internationaal mvo en ketenbeheer in het bijzonder? Dit

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Controlekosten blijvend lager

Controlekosten blijvend lager BEURSGENOTEERDE MARKT STEVIG IN HANDEN BIG FOUR Controlekosten blijvend lager In 2009 betaalden beursfondsen voor de jaarrekeningcontrole aanzienlijk minder dan in 2008. Sindsdien zijn de kosten op dat

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II EMBARGO tot 9 maart 2017 12.00 uur BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde van het kabinet Rutte II in zicht staat Nederland er niet

Nadere informatie

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Onderzoeksrapport door Aalt Klaassen

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010

Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010 bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen ( AEX, AMX en AScX fondsen) Oktober 2010 Onderzoek naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen 2009 van beursgenoteerde ondernemingen

Nadere informatie

BELEGGER IETS VOORZICHTIGER

BELEGGER IETS VOORZICHTIGER BINCK BELEGGERSBAROMETER APRIL 2017 BELEGGER IETS VOORZICHTIGER 8 APRIL 2017 Nederlandse particuliere beleggers zijn iets minder positief geworden over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht Naam weg. %ind. 2009 mut 2008 ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met 49 48 of ALGEMEEN fonds mutatie week ultimo 30-11 1-12 2-12 3-12 4-12 09 div doel wel week 49. BelegAlert Aegon 195,0 2,94 6,9%

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college Financiële analyse Les 1 Databronnen Tijdens het college 1. Iedere student maakt de rekentoets. 2. 4 tot 5 studenten vormen een analistenteam. 3. Ieder team kiest een sector uit de lijst van mogelijkheden

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen

Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen Omvang blijft toenemen De omvang van jaarverslagen blijft toenemen. Bestond een jaarverslag vijf jaar geleden nog

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Duurzame ontwikkeling(en) bij 71 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl

Nadere informatie

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers'

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' 22 januari 2011 zaterdag Arjan de Draaijer en Marleen Janssen Groesbeek Afgelopen week is voor het eerst de

Nadere informatie

VERTROUWEN BELEGGER STABIEL

VERTROUWEN BELEGGER STABIEL BINCK BELEGGERSBAROMETER SEPTEMBER 2017 VERTROUWEN BELEGGER STABIEL 9 SEPTEMBER 2017 Het vertrouwen van particuliere beleggers is ondanks diverse geopolitieke spanningen en natuurrampen de afgelopen zomer

Nadere informatie

Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport

Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Bewijsvoering belang ondernemingwaarden in jaarverslag Internationaal onderzoek door Aalt Klaassen

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38288 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Scholten, Johannes Title: Geschillen in de jaarrekening : verwerking en vermelding

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen onder aex-bedrijven

Duurzaam ondernemen onder aex-bedrijven Duurzaam ondernemen onder aex-bedrijven Een studie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen onder beursgenoteerde ondernemingen in Nederland Dutch Sustainability Research Een onderzoeksrapport van Dutch

Nadere informatie

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013 53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013 Persbericht 24 oktober 2013 In 2013 deelt de Belgische Vereniging van Financiële Analisten voor de 53ste keer de Prijs voor Beste Financiële Informatie

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde www.rug.nl/feb/onderzoek/onderzoekscentra/cgic

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Persbericht januari 2010 MIcompany, MetrixLab & Customer Insights Center Winnaars Customer Performance Awards bekend Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Het Customer Insights Center van

Nadere informatie