oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur 2007 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH, ZEIST

2 Inhoud 1... Inleiding... 5 Waarschuwing...5 Disclaimer De gemiddelde bestuurder Totaal Vast Inkomen Niveaus Verschil voorzitter en leden Loonontwikkeling Variabel inkomen korte termijn (STI) Mate van voorkomen Niveaus Beleid Criteria Verschil voorzitter en leden Uitgestelde bonus Total Cash Niveaus Verschil voorzitter en leden Variabel inkomen lange termijn Mate van voorkomen Criteria Niveau Niveau per type LTI Total Direct Compensation Niveaus Verschil Voorzitter en Leden Pensioen

3 Bijlage I: Interpretatie bestuurdersbeloning Bijlage II: Gehanteerde begrippen en definities Bijlage III: Karakteristiek ondernemingen & bestuurders Bijlage IV: Ondernemingen in het onderzoek

4 Samenvatting De jaarverslagenservice biedt u een compleet en actueel overzicht van de stand van zaken rondom de beloning van Raden van Bestuur in Nederland. In de Hay Group jaarverslagen database zijn 503 bestuurders van 164 ondernemingen opgenomen. Een samenvatting van de belangrijkste informatie is hieronder weergegeven. Mediaan AEX Midkap Overig beursgenoteerd Omvang Aantal ondernemingen Omzet (x ,-) Werknemers (in FTE s) Bestuurders Aantal bestuurders Leeftijd Beloningspakket Totaal Vast Inkomen Stijging TVI t.o.v % 4% 5% 3% STI - at target (als % TVI) 75% 50% 45% 35% STI - werkelijk Nul bonussen (%) 20% 28% 16% 14% LTI (benefit waarde) Pensioenkosten Totale pakket Bedragen in 1 Het totale pakket bestaat uit Totaal Vast Inkomen, variabel inkomen korte termijn, variabel inkomen lange termijn (verdisconteerd naar benefitwaarde) en de pensioenkosten voor de werkgever. Bovenstaande bedragen zijn medianen en tellen derhalve niet op bij het Totale Pakket.

5 1. Inleiding Sinds 1 september 2002 dienen de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen informatie te verschaffen over de bestuurdersbeloning. Als service hebben wij voor u de jaarverslagen 2006 van een groot aantal ondernemingen geanalyseerd. In deze rapportage wordt een aantal analyses gegeven van de openbare beloningsgegevens van Raden van Bestuur die in jaarverslagen 2006 zijn weergegeven. Hierbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen: AEX ondernemingen; Midkap ondernemingen; Overige beursgenoteerde ondernemingen; beursgenoteerde ondernemingen. Op onze website, vindt u de belangrijkste individuele gegevens met betrekking tot de beloning van bestuurders (voorzitters en leden) uit de jaarverslagen. Deze hebben wij in spreadsheets samengevat; naast een aantal bedrijfs- en persoonsgegevens, wordt per bestuurder informatie gegeven over het vaste inkomen, de bonus, het lange termijn variabel inkomen en pensioen. In totaal zijn de beloningsgegevens van 503 bestuurders uit 164 jaarverslagen geanalyseerd. Waarschuwing Let op de volgende zaken bij het interpreteren van de gegevens: Alle bedragen zijn in euro s (buitenlandse valuta zijn door ons omgerekend). Ondernemingen verwerken beloningsgegevens niet volgens standaard definities in hun jaarverslag: iedere onderneming hanteert zijn eigen definities en terminologie. In Bijlage 1 is de methode waarop jaarverslagen door ons wordt geïnterpreteerd weergegeven. In Hay Group rapportages differentiëren wij ook naar functieniveau/functiezwaarte van de betreffende bestuurders. In deze rapportage is daar geen rekening mee gehouden. Disclaimer Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze rapportage de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Hay Group BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze rapportage. 5/35

6 2. De gemiddelde bestuurder De gemiddelde bestuurder in de Hay Group Jaarverslagen database 2006: Profiel is 52 jaar oud is 13 jaar in dienst van de onderneming is 5 jaar werkzaam in de huidige functie is een Nederlander (21% is van niet-nederlandse afkomst) is een man (3% is een vrouw) Totaal Vast Inkomen verdient ,- bruto per jaar (Totaal Vast Inkomen) kreeg in de periode % salarisverhoging Variabel inkomen - korte termijn komt in aanmerking voor een variabel inkomen korte termijn (STI) (86% van de bestuurders) ontving in 2006 (over 2005) een STI van 37% van zijn Totaal Vast Inkomen kreeg in de periode een Total Cash inkomen (Totaal Vast Inkomen + STI) dat 15% hoger is dan het jaar daarvoor Variabel inkomen - lange termijn komt in aanmerking voor een (voorwaardelijk) variabel inkomen lange termijn (LTI) (68% van de bestuurders) ontving (voorwaardelijke) aandelen (60%; 48% ontving aandelenopties, 18% Lange Termijn Cash) ontving in 2006 een (voorwaardelijke) LTI met een benefitwaarde van ,- Pensioen heeft een pensioen waarvan de pensioenkosten voor de onderneming , - bedragen Totaal pakket ontving aan Totaal Vast Inkomen, variabel inkomen korte termijn, variabel Inkomen lange termijn (verdisconteerd naar benefitwaarde) en pensioenkosten een totaal pakket van ,- 6/35

7 3. Totaal Vast Inkomen Totaal Vast Inkomen is het totale gegarandeerde jaarinkomen, bestaande uit het jaarsalaris, vakantietoeslag, vaste 13e maand, vaste gratificatie en eventueel andere vaste inkomensbestanddelen Niveaus Marktniveaus Totaal Vast Inkomen 2006 (x 1.000) D9 Q3 M Q1 D AEX Midkap Overig Marktniveau 2 beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil voorzitter en leden Het verschil in het Totaal Vast Inkomen tussen voorzitters en leden is gemiddeld 24%. Dit betekent dat de leden gemiddeld 24% minder verdienen dan de voorzitter. Het verschil tussen voorzitter en leden varieert van 85% meer tot 53% minder. 2 Voor nadere toelichting met betrekking tot marktniveaus zie Bijlage 2. 7/35

8 3.3. Loonontwikkeling Bij individuele stijgingen gaat het om de salarisontwikkeling van bestuurders die zowel dit jaar als vorig jaar in zijn opgenomen in de Hay database 3. Ontwikkeling Totaal Vast Inkomen Ontwikkeling % Stijging 76% Gelijk 15% Daling 9% Markniveaus ontwikkeling Totaal Vast Inkomen AEX Midkap Overig beurs- Totaal genoteerd Q3 9,0% 11,5% 12,8% 7,1% 9,9% Mediaan 1,6% 4,0% 4, 7% 2,5% 3,6% Q1 0,0% 2,6% 0,3% 1,1% 0,5% 3 In totaal betreft dit 243 bestuurders. 8/35

9 4. Variabel inkomen korte termijn (STI) Een regeling variabel inkomen korte termijn voorziet in een nietgegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een relatief korte termijn (maximaal 1 jaar) Mate van voorkomen In dit onderzoek is gekeken naar het aantal bestuurders die een Variabel inkomen - korte termijn (oftewel STI) hebben ontvangen. In onderstaande tabel wordt de mate van voorkomen weergegeven en onderverdeeld in de verschillende beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingen. Mate van voorkomen STI (% bestuurders) Beursnotering % Totaal 86% - AEX 100% - Midkap 100% - Overig 81% - beursgenoteerd 69% 4.2. Niveaus In de volgende tabellen worden de marktniveaus weergegeven voor alle bestuurders die in 2006 een STI hebben ontvangen. Eerst wordt het praktijkniveau van de STI in euro s weergegeven, daarna als % van het Totaal Vast Inkomen. Bestuurders die geen STI hebben ontvangen, zijn niet in deze analyses meegenomen. 9/35

10 Marktniveaus praktijk STI (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau 0 AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Marktniveaus praktijk STI (% TVI) AEX Midkap Overig Marktniveau beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

11 Nul bonussen Van alle bestuurders die in aanmerking kwamen voor een STI heeft 20% in 2006 geen bonus ontvangen, waarvan 61% omdat deze bestuurders pas in 2006 in dienst traden Beleid In het algemeen staat het niveau van de toekenning van de STI (als % van TVI) al vast, mits (vooraf vastgestelde) doelstellingen worden behaald. In ondertaande tabel wordt het at target niveau van de bonus ten opzichte van het Totaal Vast Inkomen weergegeven. Het verschil in het at target niveau tussen voorzitters en leden is gemiddeld 8%. Dit betekent dat de leden een STI met een at target niveau hadden dat 8% lager is dan het at target niveau van de voorzitter. Marktniveaus STI beleid at target (% TVI) AEX Midkap Overig Marktniveau beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen De daadwerkelijke performance van een bestuurder is veelal niet in overeenstemming met de vooraf vastgestelde doelstellingen en hierdoor verschilt de daadwerkelijke STI uitbetaling met het at target niveau. Mate van voorkomen verhouding praktijk/at target bonus Werkelijke STI % Bestuurders Praktijk bonus > at target bonus 37% Praktijk bonus = at target bonus 5% Praktijk bonus < at target bonus 58% 4.4. Criteria Om in een aanmerking te komen voor een STI dient een bestuurder aan een aantal prestatiecriteria te voldoen. Een combinatie van meerdere criteria die van invloed zijn op de STI komt vaak voor. Mate van voorkomen van prestatiegrondslagen bij ondernemingen Grondslagen Mate van voorkomen Ondernemingsresultaten 82% Divisie-/sectorresultaten 4% Individuele performance 41% 11/35

12 Mate van voorkomen van prestatiecriteria Beschrijving prestatiecriteria % Winst 31% Cash flow 13% Omzet 12% Economic Value Added 10% EBIT(DA) 9% 4.5. Verschil voorzitter en leden Het verschil in STI tussen voorzitters en leden is gemiddeld 42%. Dit betekent dat de leden in 2006 gemiddeld een STI ontvingen dat 42% lager was dan de STI van de voorzitter. Het verschil tussen de voorzitter en de leden varieert tussen 54% meer tot 88% minder Uitgestelde bonus Van de ondernemingen in dit onderzoek maakt 14% gebruik van het (verplicht) uitstellen van de uitbetaling van (een gedeelte van) de bonus 4. Wanneer sprake is van een uitgestelde bonus, wordt op mediaanniveau 40% van de totale STI bonus uitgesteld en wordt gemiddeld drie jaar later uitgekeerd. Nagenoeg alle ondernemingen investeren de uitgestelde bonus voor de bestuurder in aandelen. Over het algemeen (93%) wordt het aantal geïnvesteerde aandelen door het bedrijf na de looptijd van de uitgestelde bonus verdubbeld. Bij 45% van de bestuurders is deze matching van aandelen wel verbonden aan prestatiecriteria van de onderneming. 4 Voor de wijze waarop Hay Group deze uitgestelde bonus waardeert zie Bijlage I. 12/35

13 5. Total Cash Total Cash is het Totaal Vast Inkomen, vermeerderd met het variabele inkomen korte termijn (niet-gegarandeerde), exclusief kostenvergoedingen. 5.1 Niveaus Marktniveaus Total Cash (x 1.000) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil voorzitter en leden Het verschil in het Total Cash tussen voorzitters en leden is gemiddeld 33%. Dit betekent dat de leden 33% minder verdienen dan de voorzitter. Het verschil tussen voorzitter en leden varieert van 52% meer tot 85% minder. 13/35

14 6. Variabel inkomen lange termijn Een regeling variabel inkomen lange termijn (LTI) voorziet in een nietgegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een termijn van meer dan één jaar, in de regel ongeveer drie tot vijf á tien jaar. 6.1 Mate van voorkomen Vormen en mate van voorkomen LTI Beursgenoteerd -beursgenoteerd Geen regeling Wel regeling 20% 80% 71% 29% Geen regeling Wel regeling Aandelen (krijgen) 64% 22% Aandelen (krijgen) Aandelenopties 54% 0% Aandelenopties Langetermijncash bonus 14% 56% Langetermijncash bonus Stock Appreciation Rights 0% 22% Stock Appreciation Rights Aandelenparticiopatie 2% 0% Aandelenparticiopatie Aandelenkoop 1% 0% Aandelenkoop Meerdere regelingen 32% 0% Meerdere regelingen In de afgelopen jaren is een trend waarneembaar waarbij ondernemingen steeds vaker kiezen voor een aandelenkrijgregeling in plaats van een aandelenoptieregeling. Mate van voorkomen type LTI regelingen 2004 en 2006 Type LTI Aandelenopties 79% 48% Aandelenkrijg 37% 60% Aandelenkoop 3% 1% LTC 16% 18% SAR 1% 2% 14/35

15 6.2 Criteria Toekenning van LTI is in de regel afhankelijk van prestatiecriteria. Deze criteria kunnen betrekking hebben op prestaties die al behaald zijn (toekenningscriteria) of er kan sprake zijn van een voorwaardelijke toekenning die onvoorwaardelijk wordt wanneer er in de toekomst voldaan wordt aan vooraf gestelde prestatiecriteria (uitoefencriteria). Meest voorkomende prestatiecriteria bij toekenningcriteria: Gelijke criteria als voor de STI regeling Winst per aandeel Ontwikkeling van Total Shareholders Return (TSR) 5 Meest voorkomende prestatiecriteria bij uitoefencriteria: Ontwikkeling van TSR (veelal relatief ten opzichte van een peergroup ) Winst per aandeel (vaak in combinatie met TSR) Waardeontwikkeling van de onderneming In de regel bedraagt de looptijd van een LTI regeling met uitoefencriterium drie jaar voordat de aandelen onvoorwaardelijk worden en daarna dienen de aandelen nog minstens twee jaar in bezit gehouden te worden. 6.3 Niveau In de volgende tabel worden de marktniveaus van de onderliggende waarde van LTI regelingen van bestuurders weergegeven, wederom gedifferentieerd naar beursnotering. We merken hierbij op dat indien een onderneming meerdere LTI vormen gebruikt, de genoteerde toekenningswaarde de combinatie van die vormen uitdrukt. Als maatstaf voor de totale waarde van individueel toegekende LTI pakketten wordt de onderliggende waarde (aantal aandelenopties / aandelen x uitoefenprijs) ten tijde van de toekenning gebruikt ( omvang van de kans ). Op deze manier kunnen de verschillende LTI regelingen tussen ondernemingen onderling worden vergeleken, zonder daarbij een uitspraak te (moeten) doen over het rendement van de verschillende regelingen. Let wel: deze gegevens betreffen een kansomvang en geen (potentiële) inkomsten! Bestuurders die geen LTI-regeling hebben ontvangen, zijn niet in deze analyses meegenomen. 5 TSR is de waardeontwikkeling van het aandeel plus een eventuele dividenduitkering. 15/35

16 Marktniveaus LTI regelingen - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig Beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Naast de omvang van de toekenning is het echter nuttig om de mogelijke opbrengst (benefitwaarde) van de toekenning te berekenen. Dit is voor iedere bestuurder individueel bepaald, omdat regelingen tussen ondernemingen erg kunnen verschillen. Voor de methode waarop dit door Hay Group wordt berekend wordt verwezen naar bijlage I. 16/35

17 Marktniveaus LTI regelingen - benefit waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau 0 AEX Midkap Overig Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz beursgenoteerd D Q M Q D # Ondernemingen Leden Geen LTI toekenning Van de ondernemingen die een toekenningscriterium hanteerden voor toekenning van een LTI heeft 15% van de bestuurders geen LTI toegekend gekregen, omdat niet aan de vereiste prestatiecriteria was voldaan. Wanneer een bestuurder geen LTI heeft ontvangen, is deze niet meegenomen in de bovenstaande analyse. 6.4 Niveau per type LTI In de volgende grafieken en tabellen worden voor aandelenoptieregelingen en aandelenkrijgregelingen weergegeven wat de omvang van de toekenning (onderliggende waarde) is en wat de verwachte opbrengst is van de toekenning (benefitwaarde). Bij aandelenkrijgregelingen kan dit gaan om Performance Shares, Phantom Shares, Matching Shares of een combinatie hiervan. LTC, SAR en aandelenkoopregelingen worden niet apart toegelicht. Reden hiervoor is de geringe mate van voorkomen, waardoor er geen goed marktniveau kan worden weergegeven. 17/35

18 Opties Marktniveaus opties - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

19 Marktniveaus opties - benefitwaarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

20 Aandelen Marktniveaus aandelenregeling - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Leden Vz D Q M Q D # Ondernemingen /35

21 Marktniveaus aandelenregeling - benefitwaarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

22 7. Total Direct Compensation Total Direct Compensation (TDC) is het Total Cash inkomen, vermeerderd met het variabel inkomen lange termijn, verdisconteert naar de benefitwaarde. 7.1 Niveaus In onderstaande tabel worden de marktniveaus voor Total Direct Compensation weergegeven. De benefit waarde van het variabel inkomen lange termijn is voor iedere bestuurder afzonderlijk verdisconteerd 6. Marktniveaus Total Direct Compensation (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil Voorzitter en Leden Het verschil in Total Direct Compensation tussen voorzitters en leden is gemiddeld 30%. Dit betekent dat de leden gemiddeld 30% minder verdienen dan de voorzitter. 6 Zie bijlage I 22/35

23 8. Pensioen Onderstaand is een overzicht van de marktniveaus voor de door de onderneming betaalde pensioenkosten voor een bestuurder. Marktniveaus pensioenkosten per bestuurder (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Marktniveaus pensioenkosten als % TVI Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D9 53% 64% 53% 38% 40% 38% 32% 31% Q3 42% 38% 30% 29% 28% 25% 25% 24% M 24% 26% 21% 20% 18% 17% 19% 20% Q1 12% 11% 13% 13% 10% 8% 15% 15% D1 6% 5% 10% 8% 4% 5% 11% 11% # Ondernemingen /35

24 Bijlage I: Interpretatie bestuurdersbeloning De beloning van bestuurders vanuit jaarverslagen is op diverse wijze te interpreteren en te waarderen. Hieronder staat kort beschreven hoe Hay Group beloningsgegevens vanuit jaarverslagen interpreteert en waardeert. Totaal Vast Inkomen Uitgegaan wordt van een salaris op jaarbasis. Wanneer een bestuurder korter in dienst is dan een volledig jaar, wordt het salaris verdisconteerd op jaarbasis. Variabel inkomen korte termijn Voor de waardering van het variabel inkomen korte termijn (STI) wordt uitgegaan van het jaar dat deze bonus daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Deze bonus heeft betrekking op de resultaten van het voorgaande jaar. In tegenstelling tot het salaris wordt STI niet verdisconteerd op jaarbasis. Wanneer een bestuurder in een voorgaand jaar uit dienst getreden is, maar nog wel een bonus krijgt uitgekeerd wordt deze niet meegenomen in de analyse. Wanneer iemand te kort in dienst is om in aanmerking te komen voor een volledige STI, wordt het beleid van de STI regeling meegenomen, maar niet de uitbetaling. Wanneer de STI bonus lange termijn componenten omvat, dan wordt deze geïnterpreteerd als LTI regeling. Een uitzondering hierop zijn matching shares. Matching shares komen voort uit een korte termijn bonus. Het initiële bedrag voor de korte termijn bonus wordt opgenomen onder de STI, de (voorwaardelijke) gematchte aandelen die in de toekomst worden toegekend worden geïnterpreteerd en gewaardeerd als een aandelenkrijgregeling. Voorbeeld: Wanneer een bestuurder een STI uitgekeerd krijgt van ,-, maar hiervan 50% uitgesteld wordt en geïnvesteerd in aandelen die na 3 jaar gematcht worden, dan wordt dit geïnterpreteerd als een STI van ,- en wordt de extra ,- gewaardeerd als een aandelenkrijgregeling. Variabel inkomen lange termijn Binnen de analyse van variabel inkomen lange termijn (LTI) wordt uitgegaan van (voorwaardelijke) toekenning van de lange termijn regeling, en niet van (definitieve) uitbetaling. Als maatstaf voor de totale waarde van individueel toegekende optie- en aandelenpakketten wordt de onderliggende waarde (aantal opties/aandelen x uitoefenprijs) ten tijde van de toekenning gebruikt ( omvang van de kans ). Op deze manier kunnen de verschillende optie- of aandelenregelingen tussen ondernemingen onderling worden vergeleken, zonder daarbij een uitspraak te (moeten) doen over het rendement van de verschillende opties of aandelen. Let wel: deze gegevens betreffen een kansomvang en geen (potentiële) inkomsten! 24/35

25 Naast de omvang van de toekenning is het nuttig om de mogelijke opbrengst van de toekenning te berekenen. Ten behoeve van het berekenen van deze benefitwaarde, wordt per bestuurder rekening gehouden met de volgende factoren die van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke uitbetaling van de LTI: Looptijd: Bij het berekenen van de benefitwaarde vindt een afslag plaats van 5% voor ieder jaar dat de looptijd bedraagt. Reden hiervoor is dat de lange termijn regeling pas onvoorwaardelijk wordt wanneer de bestuurder nog in dienst is van de onderneming. De 5% afslag weerspiegelt de kans op onder andere overlijden, ontslag en arbeidsongeschiktheid. Prestatiecriteria: Wanneer aan de toekenning van een LTI prestatiecriteria verbonden zijn in de toekomst, bestaat de reële kans dat niet aan deze criteria wordt voldaan. Hiervoor vindt een afslag plaats voor lange termijn regelingen met een prestatiecriterium in de toekomst. Het exacte percentage van deze afslag is afhankelijk van het niveau van toekenning. Niveau van toekenning: Er is onderscheid te maken in twee type niveaus van toekenning, namelijk at target en maximum. Wanneer sprake is van toekenning at target kan de voorwaardelijk toegekende LTI onvoorwaardelijk worden wanneer de onderneming in de toekomst redelijk tot goed presteert. Bij uitmuntende prestatie kan de daadwerkelijke uitbetaling van de LTI zelfs de in eerste instantie toegekende LTI overstijgen. Wanneer sprake is van een toekenning op maximum niveau, dan wordt bij de toekenning uitgegaan van een uitmuntende prestatie in de toekomst. Wanneer de onderneming deze performance niet zal behalen, zal de daadwerkelijke uitbetaling van de regeling lager zijn dan de toegekende waarde. Logischerwijs vindt bij de verdiscontering van de onderliggende waarde naar de benefitwaarde bij een toekenning at target een kleinere afslag plaats dan bij een maximum toekenning. Bij een toekenning op at target niveau bedraagt de afslag 25% van de onderliggende waarde, bij toekenning op maximaal niveau bedraagt de afslag 50% van de onderliggende waarde. Voor het berekenen van de benefitwaarde voor optieregelingen wordt 30% genomen van de onderliggende waarde, naast de bovenstaande afslagpercentages. Phantom shares en matching shares worden op een gelijke manier gewaardeerd als gewone aandelenkrijgregelingen. 25/35

26 Bijlage II: Gehanteerde begrippen en definities Marktniveaus Afkorting D9 Q3 M Q1 D1 Omschrijving Het negende deciel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 10% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 90% eronder. Het derde kwartiel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 25% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 75% eronder. De mediaan geeft de middelste waarneming weer. Het eerste kwartiel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 75% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 25% eronder. Het eerste deciel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 90% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 10% eronder. In de onderstaande tabel zijn het aantal minimum aantal waarnemingen (aantal ondernemingen) weergegeven die benodigd zijn voor weergave van een marktniveau. Marktniveau Minimum aantal ondernemingen D9 12 Q3 8 Mediaan 4 Q1 8 D1 12 Totaal Vast Inkomen (TVI) Het totaal gegarandeerde inkomen op jaarbasis, bestaande uit het jaarsalaris, vakantietoeslag, vaste 13 e maand en een vaste gratificatie. Tot het Totaal Vast Inkomen behoren niet: de vaste kostenvergoeding, werkgeversdelen spaarregelingen en tegemoetkoming ziektekostenverzekering. Total Cash (TC) Total Cash is het Totaal Vast Inkomen vermeerderd met het variabel inkomen korte termijn. Total Direct Compensation (TDC) Total Direct Compensation komt tot stand door Total Cash te vermeerderen met de verwachte waarde van het variabel inkomen lange termijn, verdisconteerd naar een contante waarde. Variabel inkomen Het niet-gegarandeerde variabele deel van het inkomen dat veelal afhankelijk is van behaalde individuele, groeps- of ondernemingsresultaten. Variabel inkomen korte termijn (Short Term Incentives, STI) Een STI regeling voorziet in een niet-gegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een relatief korte termijn (maximaal één jaar). 26/35

27 Uitgesteld variabel inkomen (deferred bonus) is een onderdeel van het STI waarbij de uitbetaling (een aantal jaren) wordt uitgesteld en vervolgens wordt uitbetaald in cash of aandelen. In sommige gevallen wordt het aantal aandelen gematcht (zie definitie matching shares) door de werkgever. Variabel inkomen lange termijn (Long Term Incentives, LTI) LTI voorziet in een niet-gegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een termijn van meer dan één jaar, in de regel ongeveer drie tot vijf jaar. In dit rapport komen de volgende LTIregelingen aan bod: Aandelenkoopregeling Een regeling waarbij bestuurders aandelen van de onderneming bij de onderneming kunnen kopen. Veelal tegen een korting of met premieaandelen. De verplichting bestaat dan de aandelen enige tijd te behouden. Het betreft vaak een regeling waaraan grote groepen medewerkers deel kunnen nemen. Aandelenoptieregeling Een regeling die bestuurders (al dan niet met tegenprestatie) het recht geeft om op termijn aandelen van de onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde aankoopprijs (de uitoefenprijs). Aandelenkrijgregeling Een regeling waarbij aan bestuurders een aantal aandelen op termijn (veelal na een blokkeringperiode) wordt toegekend. Deze regeling wordt door ondernemingen op verschillende manieren vormgegeven: Phantom share plan Een regeling waarbij de waarde van de toegekende aandelen in cash wordt uitgekeerd. Performance share plan Bij het voldoen van overeengekomen prestaties op termijn (meestal 3 jaar) ontvangt de bestuurder een aantal aandelen. Aandelenparticipatieregeling Een regeling waarbij een groep leidinggevenden een aanzienlijk deel van het aandelenpakket koopt, veelal in het kader van een management buy out/buy in. Langetermijncashbonus Een regeling waarbij aan bestuurders na een periode van meer dan één jaar een bedrag wordt uitgekeerd, al dan niet met tegenprestatie. Deze regeling wordt op meerdere manieren vormgegeven: cashbonus op vooraf vastgestelde lange termijn resultaatseisen optelling van (een deel van) meerdere jaren korte termijn bonussen kortetermijnbonus wordt verlengd door multiplier bij lange termijn; bestendiging van het resultaat retentiebedrag dat alleen afhankelijk is van bestendiging van het dienstverband 27/35

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 >>> In aansluiting op ons rapport "Op zoek naar de juiste balans" over de beloningstrend voor topbestuurders binnen een geselecteerde groep Nederlandse

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Inhoud Transparantieladder 3 1 Voorwoord 7 2 Samenvatting 9 3 Bevindingen

Nadere informatie

De visie van 25 CEO s op hun RvC

De visie van 25 CEO s op hun RvC De visie van 25 CEO s op hun RvC DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. mr. dr. Barbara Bier Prof. dr. Hans van Ees Prof. dr. Muel Kaptein De

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel KAS BANK een onderschat aandeel blz. 14 37 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 15 september 2012 5,25 9 10 opgelopen discount HAL vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 schommelende

Nadere informatie

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming Nutreco gaat jaar sterk van start blz.17 18 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25 15 17 18 goede zet pharming grote overname stuwt resultaten reesink Onderzoek ing im onthult

Nadere informatie

Masterscriptie Communicatie van IT Governance

Masterscriptie Communicatie van IT Governance Masterscriptie Communicatie van IT Governance Een taxonomie van bedrijven op basis van hun jaarverslagen Mark Tissink - s0718467 - IK128 Masterscriptie Openbare versie Communicatie van IT Governance Een

Nadere informatie

Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling

Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling Duurzame ontwikkeling bij 64 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven (Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2013) VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders VASTNED RETAIL N.V. ( VASTNED OF DE VENNOOTSCHAP ) NODIGT HAAR AANDEELHOUDERS UIT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Koninklijke Ahold Koninklijke DSM Koninklijke KPN

Koninklijke Ahold Koninklijke DSM Koninklijke KPN AkzoNobel Verkort Verslag 2009 Governance en compliance Remuneratieverslag 35 Dit Remuneratieverslag beschrijft ons beloningsbeleid en de beloningen van individuele bestuurders in 2009, alsmede de door

Nadere informatie

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V. wordt gehouden op dinsdag 6 mei 2014 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag AGENDA 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET AVA-SEIZOEN 2014

EVALUATIE VAN HET AVA-SEIZOEN 2014 EVALUATIE VAN HET AVA-SEIZOEN 2014 Inleiding Elk jaar maakt Eumedion een evaluatie van het jaarverslagen- en aandeelhoudersvergaderingenseizoen (AVA-seizoen). Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

De reactie van de Nederlandse aandelenmarkt op aandelensplitsingen

De reactie van de Nederlandse aandelenmarkt op aandelensplitsingen De reactie van de Nederlandse aandelenmarkt op aandelensplitsingen Bachelorscriptie Financiele Economie Erasmus Universiteit Rotterdam Gábor Hornyák student nummer: 287504 Begeleider: Drs. A. M. Lizyayev

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014

REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIE- RAPPORT 2014 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het huidige belonings - beleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Het Jaarverslagenonderzoek 2014 20 e editie Onderzoek ter ondersteuning van de jury van de FD Henri Sijthoff-Prijs

Het Jaarverslagenonderzoek 2014 20 e editie Onderzoek ter ondersteuning van de jury van de FD Henri Sijthoff-Prijs Het Jaarverslagenonderzoek 2014 20 e editie Onderzoek ter ondersteuning van de jury van de FD Henri Sijthoff-Prijs dr.mr. H.P.T. Coebergh MBA Lector PR & Social Media, Hogeschool Leiden November 2014 1

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013

BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013 BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013 1 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Het Financieele Dagblad in samenwerking met Jungle Minds. Jolanda Lamboo Elke Smit Jonathan Wiemer INHOUDSOPGAVE Inleiding 5

Nadere informatie

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Beloningsbeleid Raad van Bestuur Corbion Versie 9 april 2015 - Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders - Doelstellingen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2014 De Kristal 2014

Transparantiebenchmark 2014 De Kristal 2014 Ministerie van Economische Zaken Transparantiebenchmark 2014 De Kristal 2014 In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2014 De Kristal 2014 In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2014 De Kristal

Nadere informatie

FD Henri Sijthoff-prijs 2014

FD Henri Sijthoff-prijs 2014 FD Henri Sijthoff-prijs 2014 Inhoudsopgave De FD Henri Sijthoff-prijs... 1 De jury... 2 Het juryrapport... 3 Het online onderzoek... 10 De criteria voor de beoordeling... 16 Winnaars FD Henri Sijthoff-prijs

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie