oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 oktober 2007 Jaarverslagen 2006 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur 2007 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH, ZEIST

2 Inhoud 1... Inleiding... 5 Waarschuwing...5 Disclaimer De gemiddelde bestuurder Totaal Vast Inkomen Niveaus Verschil voorzitter en leden Loonontwikkeling Variabel inkomen korte termijn (STI) Mate van voorkomen Niveaus Beleid Criteria Verschil voorzitter en leden Uitgestelde bonus Total Cash Niveaus Verschil voorzitter en leden Variabel inkomen lange termijn Mate van voorkomen Criteria Niveau Niveau per type LTI Total Direct Compensation Niveaus Verschil Voorzitter en Leden Pensioen

3 Bijlage I: Interpretatie bestuurdersbeloning Bijlage II: Gehanteerde begrippen en definities Bijlage III: Karakteristiek ondernemingen & bestuurders Bijlage IV: Ondernemingen in het onderzoek

4 Samenvatting De jaarverslagenservice biedt u een compleet en actueel overzicht van de stand van zaken rondom de beloning van Raden van Bestuur in Nederland. In de Hay Group jaarverslagen database zijn 503 bestuurders van 164 ondernemingen opgenomen. Een samenvatting van de belangrijkste informatie is hieronder weergegeven. Mediaan AEX Midkap Overig beursgenoteerd Omvang Aantal ondernemingen Omzet (x ,-) Werknemers (in FTE s) Bestuurders Aantal bestuurders Leeftijd Beloningspakket Totaal Vast Inkomen Stijging TVI t.o.v % 4% 5% 3% STI - at target (als % TVI) 75% 50% 45% 35% STI - werkelijk Nul bonussen (%) 20% 28% 16% 14% LTI (benefit waarde) Pensioenkosten Totale pakket Bedragen in 1 Het totale pakket bestaat uit Totaal Vast Inkomen, variabel inkomen korte termijn, variabel inkomen lange termijn (verdisconteerd naar benefitwaarde) en de pensioenkosten voor de werkgever. Bovenstaande bedragen zijn medianen en tellen derhalve niet op bij het Totale Pakket.

5 1. Inleiding Sinds 1 september 2002 dienen de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen informatie te verschaffen over de bestuurdersbeloning. Als service hebben wij voor u de jaarverslagen 2006 van een groot aantal ondernemingen geanalyseerd. In deze rapportage wordt een aantal analyses gegeven van de openbare beloningsgegevens van Raden van Bestuur die in jaarverslagen 2006 zijn weergegeven. Hierbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen: AEX ondernemingen; Midkap ondernemingen; Overige beursgenoteerde ondernemingen; beursgenoteerde ondernemingen. Op onze website, vindt u de belangrijkste individuele gegevens met betrekking tot de beloning van bestuurders (voorzitters en leden) uit de jaarverslagen. Deze hebben wij in spreadsheets samengevat; naast een aantal bedrijfs- en persoonsgegevens, wordt per bestuurder informatie gegeven over het vaste inkomen, de bonus, het lange termijn variabel inkomen en pensioen. In totaal zijn de beloningsgegevens van 503 bestuurders uit 164 jaarverslagen geanalyseerd. Waarschuwing Let op de volgende zaken bij het interpreteren van de gegevens: Alle bedragen zijn in euro s (buitenlandse valuta zijn door ons omgerekend). Ondernemingen verwerken beloningsgegevens niet volgens standaard definities in hun jaarverslag: iedere onderneming hanteert zijn eigen definities en terminologie. In Bijlage 1 is de methode waarop jaarverslagen door ons wordt geïnterpreteerd weergegeven. In Hay Group rapportages differentiëren wij ook naar functieniveau/functiezwaarte van de betreffende bestuurders. In deze rapportage is daar geen rekening mee gehouden. Disclaimer Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze rapportage de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Hay Group BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze rapportage. 5/35

6 2. De gemiddelde bestuurder De gemiddelde bestuurder in de Hay Group Jaarverslagen database 2006: Profiel is 52 jaar oud is 13 jaar in dienst van de onderneming is 5 jaar werkzaam in de huidige functie is een Nederlander (21% is van niet-nederlandse afkomst) is een man (3% is een vrouw) Totaal Vast Inkomen verdient ,- bruto per jaar (Totaal Vast Inkomen) kreeg in de periode % salarisverhoging Variabel inkomen - korte termijn komt in aanmerking voor een variabel inkomen korte termijn (STI) (86% van de bestuurders) ontving in 2006 (over 2005) een STI van 37% van zijn Totaal Vast Inkomen kreeg in de periode een Total Cash inkomen (Totaal Vast Inkomen + STI) dat 15% hoger is dan het jaar daarvoor Variabel inkomen - lange termijn komt in aanmerking voor een (voorwaardelijk) variabel inkomen lange termijn (LTI) (68% van de bestuurders) ontving (voorwaardelijke) aandelen (60%; 48% ontving aandelenopties, 18% Lange Termijn Cash) ontving in 2006 een (voorwaardelijke) LTI met een benefitwaarde van ,- Pensioen heeft een pensioen waarvan de pensioenkosten voor de onderneming , - bedragen Totaal pakket ontving aan Totaal Vast Inkomen, variabel inkomen korte termijn, variabel Inkomen lange termijn (verdisconteerd naar benefitwaarde) en pensioenkosten een totaal pakket van ,- 6/35

7 3. Totaal Vast Inkomen Totaal Vast Inkomen is het totale gegarandeerde jaarinkomen, bestaande uit het jaarsalaris, vakantietoeslag, vaste 13e maand, vaste gratificatie en eventueel andere vaste inkomensbestanddelen Niveaus Marktniveaus Totaal Vast Inkomen 2006 (x 1.000) D9 Q3 M Q1 D AEX Midkap Overig Marktniveau 2 beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil voorzitter en leden Het verschil in het Totaal Vast Inkomen tussen voorzitters en leden is gemiddeld 24%. Dit betekent dat de leden gemiddeld 24% minder verdienen dan de voorzitter. Het verschil tussen voorzitter en leden varieert van 85% meer tot 53% minder. 2 Voor nadere toelichting met betrekking tot marktniveaus zie Bijlage 2. 7/35

8 3.3. Loonontwikkeling Bij individuele stijgingen gaat het om de salarisontwikkeling van bestuurders die zowel dit jaar als vorig jaar in zijn opgenomen in de Hay database 3. Ontwikkeling Totaal Vast Inkomen Ontwikkeling % Stijging 76% Gelijk 15% Daling 9% Markniveaus ontwikkeling Totaal Vast Inkomen AEX Midkap Overig beurs- Totaal genoteerd Q3 9,0% 11,5% 12,8% 7,1% 9,9% Mediaan 1,6% 4,0% 4, 7% 2,5% 3,6% Q1 0,0% 2,6% 0,3% 1,1% 0,5% 3 In totaal betreft dit 243 bestuurders. 8/35

9 4. Variabel inkomen korte termijn (STI) Een regeling variabel inkomen korte termijn voorziet in een nietgegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een relatief korte termijn (maximaal 1 jaar) Mate van voorkomen In dit onderzoek is gekeken naar het aantal bestuurders die een Variabel inkomen - korte termijn (oftewel STI) hebben ontvangen. In onderstaande tabel wordt de mate van voorkomen weergegeven en onderverdeeld in de verschillende beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingen. Mate van voorkomen STI (% bestuurders) Beursnotering % Totaal 86% - AEX 100% - Midkap 100% - Overig 81% - beursgenoteerd 69% 4.2. Niveaus In de volgende tabellen worden de marktniveaus weergegeven voor alle bestuurders die in 2006 een STI hebben ontvangen. Eerst wordt het praktijkniveau van de STI in euro s weergegeven, daarna als % van het Totaal Vast Inkomen. Bestuurders die geen STI hebben ontvangen, zijn niet in deze analyses meegenomen. 9/35

10 Marktniveaus praktijk STI (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau 0 AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Marktniveaus praktijk STI (% TVI) AEX Midkap Overig Marktniveau beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

11 Nul bonussen Van alle bestuurders die in aanmerking kwamen voor een STI heeft 20% in 2006 geen bonus ontvangen, waarvan 61% omdat deze bestuurders pas in 2006 in dienst traden Beleid In het algemeen staat het niveau van de toekenning van de STI (als % van TVI) al vast, mits (vooraf vastgestelde) doelstellingen worden behaald. In ondertaande tabel wordt het at target niveau van de bonus ten opzichte van het Totaal Vast Inkomen weergegeven. Het verschil in het at target niveau tussen voorzitters en leden is gemiddeld 8%. Dit betekent dat de leden een STI met een at target niveau hadden dat 8% lager is dan het at target niveau van de voorzitter. Marktniveaus STI beleid at target (% TVI) AEX Midkap Overig Marktniveau beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen De daadwerkelijke performance van een bestuurder is veelal niet in overeenstemming met de vooraf vastgestelde doelstellingen en hierdoor verschilt de daadwerkelijke STI uitbetaling met het at target niveau. Mate van voorkomen verhouding praktijk/at target bonus Werkelijke STI % Bestuurders Praktijk bonus > at target bonus 37% Praktijk bonus = at target bonus 5% Praktijk bonus < at target bonus 58% 4.4. Criteria Om in een aanmerking te komen voor een STI dient een bestuurder aan een aantal prestatiecriteria te voldoen. Een combinatie van meerdere criteria die van invloed zijn op de STI komt vaak voor. Mate van voorkomen van prestatiegrondslagen bij ondernemingen Grondslagen Mate van voorkomen Ondernemingsresultaten 82% Divisie-/sectorresultaten 4% Individuele performance 41% 11/35

12 Mate van voorkomen van prestatiecriteria Beschrijving prestatiecriteria % Winst 31% Cash flow 13% Omzet 12% Economic Value Added 10% EBIT(DA) 9% 4.5. Verschil voorzitter en leden Het verschil in STI tussen voorzitters en leden is gemiddeld 42%. Dit betekent dat de leden in 2006 gemiddeld een STI ontvingen dat 42% lager was dan de STI van de voorzitter. Het verschil tussen de voorzitter en de leden varieert tussen 54% meer tot 88% minder Uitgestelde bonus Van de ondernemingen in dit onderzoek maakt 14% gebruik van het (verplicht) uitstellen van de uitbetaling van (een gedeelte van) de bonus 4. Wanneer sprake is van een uitgestelde bonus, wordt op mediaanniveau 40% van de totale STI bonus uitgesteld en wordt gemiddeld drie jaar later uitgekeerd. Nagenoeg alle ondernemingen investeren de uitgestelde bonus voor de bestuurder in aandelen. Over het algemeen (93%) wordt het aantal geïnvesteerde aandelen door het bedrijf na de looptijd van de uitgestelde bonus verdubbeld. Bij 45% van de bestuurders is deze matching van aandelen wel verbonden aan prestatiecriteria van de onderneming. 4 Voor de wijze waarop Hay Group deze uitgestelde bonus waardeert zie Bijlage I. 12/35

13 5. Total Cash Total Cash is het Totaal Vast Inkomen, vermeerderd met het variabele inkomen korte termijn (niet-gegarandeerde), exclusief kostenvergoedingen. 5.1 Niveaus Marktniveaus Total Cash (x 1.000) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil voorzitter en leden Het verschil in het Total Cash tussen voorzitters en leden is gemiddeld 33%. Dit betekent dat de leden 33% minder verdienen dan de voorzitter. Het verschil tussen voorzitter en leden varieert van 52% meer tot 85% minder. 13/35

14 6. Variabel inkomen lange termijn Een regeling variabel inkomen lange termijn (LTI) voorziet in een nietgegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een termijn van meer dan één jaar, in de regel ongeveer drie tot vijf á tien jaar. 6.1 Mate van voorkomen Vormen en mate van voorkomen LTI Beursgenoteerd -beursgenoteerd Geen regeling Wel regeling 20% 80% 71% 29% Geen regeling Wel regeling Aandelen (krijgen) 64% 22% Aandelen (krijgen) Aandelenopties 54% 0% Aandelenopties Langetermijncash bonus 14% 56% Langetermijncash bonus Stock Appreciation Rights 0% 22% Stock Appreciation Rights Aandelenparticiopatie 2% 0% Aandelenparticiopatie Aandelenkoop 1% 0% Aandelenkoop Meerdere regelingen 32% 0% Meerdere regelingen In de afgelopen jaren is een trend waarneembaar waarbij ondernemingen steeds vaker kiezen voor een aandelenkrijgregeling in plaats van een aandelenoptieregeling. Mate van voorkomen type LTI regelingen 2004 en 2006 Type LTI Aandelenopties 79% 48% Aandelenkrijg 37% 60% Aandelenkoop 3% 1% LTC 16% 18% SAR 1% 2% 14/35

15 6.2 Criteria Toekenning van LTI is in de regel afhankelijk van prestatiecriteria. Deze criteria kunnen betrekking hebben op prestaties die al behaald zijn (toekenningscriteria) of er kan sprake zijn van een voorwaardelijke toekenning die onvoorwaardelijk wordt wanneer er in de toekomst voldaan wordt aan vooraf gestelde prestatiecriteria (uitoefencriteria). Meest voorkomende prestatiecriteria bij toekenningcriteria: Gelijke criteria als voor de STI regeling Winst per aandeel Ontwikkeling van Total Shareholders Return (TSR) 5 Meest voorkomende prestatiecriteria bij uitoefencriteria: Ontwikkeling van TSR (veelal relatief ten opzichte van een peergroup ) Winst per aandeel (vaak in combinatie met TSR) Waardeontwikkeling van de onderneming In de regel bedraagt de looptijd van een LTI regeling met uitoefencriterium drie jaar voordat de aandelen onvoorwaardelijk worden en daarna dienen de aandelen nog minstens twee jaar in bezit gehouden te worden. 6.3 Niveau In de volgende tabel worden de marktniveaus van de onderliggende waarde van LTI regelingen van bestuurders weergegeven, wederom gedifferentieerd naar beursnotering. We merken hierbij op dat indien een onderneming meerdere LTI vormen gebruikt, de genoteerde toekenningswaarde de combinatie van die vormen uitdrukt. Als maatstaf voor de totale waarde van individueel toegekende LTI pakketten wordt de onderliggende waarde (aantal aandelenopties / aandelen x uitoefenprijs) ten tijde van de toekenning gebruikt ( omvang van de kans ). Op deze manier kunnen de verschillende LTI regelingen tussen ondernemingen onderling worden vergeleken, zonder daarbij een uitspraak te (moeten) doen over het rendement van de verschillende regelingen. Let wel: deze gegevens betreffen een kansomvang en geen (potentiële) inkomsten! Bestuurders die geen LTI-regeling hebben ontvangen, zijn niet in deze analyses meegenomen. 5 TSR is de waardeontwikkeling van het aandeel plus een eventuele dividenduitkering. 15/35

16 Marktniveaus LTI regelingen - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig Beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Naast de omvang van de toekenning is het echter nuttig om de mogelijke opbrengst (benefitwaarde) van de toekenning te berekenen. Dit is voor iedere bestuurder individueel bepaald, omdat regelingen tussen ondernemingen erg kunnen verschillen. Voor de methode waarop dit door Hay Group wordt berekend wordt verwezen naar bijlage I. 16/35

17 Marktniveaus LTI regelingen - benefit waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau 0 AEX Midkap Overig Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz beursgenoteerd D Q M Q D # Ondernemingen Leden Geen LTI toekenning Van de ondernemingen die een toekenningscriterium hanteerden voor toekenning van een LTI heeft 15% van de bestuurders geen LTI toegekend gekregen, omdat niet aan de vereiste prestatiecriteria was voldaan. Wanneer een bestuurder geen LTI heeft ontvangen, is deze niet meegenomen in de bovenstaande analyse. 6.4 Niveau per type LTI In de volgende grafieken en tabellen worden voor aandelenoptieregelingen en aandelenkrijgregelingen weergegeven wat de omvang van de toekenning (onderliggende waarde) is en wat de verwachte opbrengst is van de toekenning (benefitwaarde). Bij aandelenkrijgregelingen kan dit gaan om Performance Shares, Phantom Shares, Matching Shares of een combinatie hiervan. LTC, SAR en aandelenkoopregelingen worden niet apart toegelicht. Reden hiervoor is de geringe mate van voorkomen, waardoor er geen goed marktniveau kan worden weergegeven. 17/35

18 Opties Marktniveaus opties - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

19 Marktniveaus opties - benefitwaarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

20 Aandelen Marktniveaus aandelenregeling - onderliggende waarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Leden Vz D Q M Q D # Ondernemingen /35

21 Marktniveaus aandelenregeling - benefitwaarde (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen /35

22 7. Total Direct Compensation Total Direct Compensation (TDC) is het Total Cash inkomen, vermeerderd met het variabel inkomen lange termijn, verdisconteert naar de benefitwaarde. 7.1 Niveaus In onderstaande tabel worden de marktniveaus voor Total Direct Compensation weergegeven. De benefit waarde van het variabel inkomen lange termijn is voor iedere bestuurder afzonderlijk verdisconteerd 6. Marktniveaus Total Direct Compensation (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Verschil Voorzitter en Leden Het verschil in Total Direct Compensation tussen voorzitters en leden is gemiddeld 30%. Dit betekent dat de leden gemiddeld 30% minder verdienen dan de voorzitter. 6 Zie bijlage I 22/35

23 8. Pensioen Onderstaand is een overzicht van de marktniveaus voor de door de onderneming betaalde pensioenkosten voor een bestuurder. Marktniveaus pensioenkosten per bestuurder (x 1.000,-) D9 Q3 M Q1 D Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D Q M Q D # Ondernemingen Marktniveaus pensioenkosten als % TVI Marktniveau AEX Midkap Overig beursgenoteerd Vz Leden Vz Leden Vz Leden Vz Leden D9 53% 64% 53% 38% 40% 38% 32% 31% Q3 42% 38% 30% 29% 28% 25% 25% 24% M 24% 26% 21% 20% 18% 17% 19% 20% Q1 12% 11% 13% 13% 10% 8% 15% 15% D1 6% 5% 10% 8% 4% 5% 11% 11% # Ondernemingen /35

24 Bijlage I: Interpretatie bestuurdersbeloning De beloning van bestuurders vanuit jaarverslagen is op diverse wijze te interpreteren en te waarderen. Hieronder staat kort beschreven hoe Hay Group beloningsgegevens vanuit jaarverslagen interpreteert en waardeert. Totaal Vast Inkomen Uitgegaan wordt van een salaris op jaarbasis. Wanneer een bestuurder korter in dienst is dan een volledig jaar, wordt het salaris verdisconteerd op jaarbasis. Variabel inkomen korte termijn Voor de waardering van het variabel inkomen korte termijn (STI) wordt uitgegaan van het jaar dat deze bonus daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Deze bonus heeft betrekking op de resultaten van het voorgaande jaar. In tegenstelling tot het salaris wordt STI niet verdisconteerd op jaarbasis. Wanneer een bestuurder in een voorgaand jaar uit dienst getreden is, maar nog wel een bonus krijgt uitgekeerd wordt deze niet meegenomen in de analyse. Wanneer iemand te kort in dienst is om in aanmerking te komen voor een volledige STI, wordt het beleid van de STI regeling meegenomen, maar niet de uitbetaling. Wanneer de STI bonus lange termijn componenten omvat, dan wordt deze geïnterpreteerd als LTI regeling. Een uitzondering hierop zijn matching shares. Matching shares komen voort uit een korte termijn bonus. Het initiële bedrag voor de korte termijn bonus wordt opgenomen onder de STI, de (voorwaardelijke) gematchte aandelen die in de toekomst worden toegekend worden geïnterpreteerd en gewaardeerd als een aandelenkrijgregeling. Voorbeeld: Wanneer een bestuurder een STI uitgekeerd krijgt van ,-, maar hiervan 50% uitgesteld wordt en geïnvesteerd in aandelen die na 3 jaar gematcht worden, dan wordt dit geïnterpreteerd als een STI van ,- en wordt de extra ,- gewaardeerd als een aandelenkrijgregeling. Variabel inkomen lange termijn Binnen de analyse van variabel inkomen lange termijn (LTI) wordt uitgegaan van (voorwaardelijke) toekenning van de lange termijn regeling, en niet van (definitieve) uitbetaling. Als maatstaf voor de totale waarde van individueel toegekende optie- en aandelenpakketten wordt de onderliggende waarde (aantal opties/aandelen x uitoefenprijs) ten tijde van de toekenning gebruikt ( omvang van de kans ). Op deze manier kunnen de verschillende optie- of aandelenregelingen tussen ondernemingen onderling worden vergeleken, zonder daarbij een uitspraak te (moeten) doen over het rendement van de verschillende opties of aandelen. Let wel: deze gegevens betreffen een kansomvang en geen (potentiële) inkomsten! 24/35

25 Naast de omvang van de toekenning is het nuttig om de mogelijke opbrengst van de toekenning te berekenen. Ten behoeve van het berekenen van deze benefitwaarde, wordt per bestuurder rekening gehouden met de volgende factoren die van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke uitbetaling van de LTI: Looptijd: Bij het berekenen van de benefitwaarde vindt een afslag plaats van 5% voor ieder jaar dat de looptijd bedraagt. Reden hiervoor is dat de lange termijn regeling pas onvoorwaardelijk wordt wanneer de bestuurder nog in dienst is van de onderneming. De 5% afslag weerspiegelt de kans op onder andere overlijden, ontslag en arbeidsongeschiktheid. Prestatiecriteria: Wanneer aan de toekenning van een LTI prestatiecriteria verbonden zijn in de toekomst, bestaat de reële kans dat niet aan deze criteria wordt voldaan. Hiervoor vindt een afslag plaats voor lange termijn regelingen met een prestatiecriterium in de toekomst. Het exacte percentage van deze afslag is afhankelijk van het niveau van toekenning. Niveau van toekenning: Er is onderscheid te maken in twee type niveaus van toekenning, namelijk at target en maximum. Wanneer sprake is van toekenning at target kan de voorwaardelijk toegekende LTI onvoorwaardelijk worden wanneer de onderneming in de toekomst redelijk tot goed presteert. Bij uitmuntende prestatie kan de daadwerkelijke uitbetaling van de LTI zelfs de in eerste instantie toegekende LTI overstijgen. Wanneer sprake is van een toekenning op maximum niveau, dan wordt bij de toekenning uitgegaan van een uitmuntende prestatie in de toekomst. Wanneer de onderneming deze performance niet zal behalen, zal de daadwerkelijke uitbetaling van de regeling lager zijn dan de toegekende waarde. Logischerwijs vindt bij de verdiscontering van de onderliggende waarde naar de benefitwaarde bij een toekenning at target een kleinere afslag plaats dan bij een maximum toekenning. Bij een toekenning op at target niveau bedraagt de afslag 25% van de onderliggende waarde, bij toekenning op maximaal niveau bedraagt de afslag 50% van de onderliggende waarde. Voor het berekenen van de benefitwaarde voor optieregelingen wordt 30% genomen van de onderliggende waarde, naast de bovenstaande afslagpercentages. Phantom shares en matching shares worden op een gelijke manier gewaardeerd als gewone aandelenkrijgregelingen. 25/35

26 Bijlage II: Gehanteerde begrippen en definities Marktniveaus Afkorting D9 Q3 M Q1 D1 Omschrijving Het negende deciel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 10% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 90% eronder. Het derde kwartiel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 25% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 75% eronder. De mediaan geeft de middelste waarneming weer. Het eerste kwartiel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 75% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 25% eronder. Het eerste deciel geeft het niveau weer waarvoor geldt dat 90% van de waarnemingen hierboven ligt en de resterende 10% eronder. In de onderstaande tabel zijn het aantal minimum aantal waarnemingen (aantal ondernemingen) weergegeven die benodigd zijn voor weergave van een marktniveau. Marktniveau Minimum aantal ondernemingen D9 12 Q3 8 Mediaan 4 Q1 8 D1 12 Totaal Vast Inkomen (TVI) Het totaal gegarandeerde inkomen op jaarbasis, bestaande uit het jaarsalaris, vakantietoeslag, vaste 13 e maand en een vaste gratificatie. Tot het Totaal Vast Inkomen behoren niet: de vaste kostenvergoeding, werkgeversdelen spaarregelingen en tegemoetkoming ziektekostenverzekering. Total Cash (TC) Total Cash is het Totaal Vast Inkomen vermeerderd met het variabel inkomen korte termijn. Total Direct Compensation (TDC) Total Direct Compensation komt tot stand door Total Cash te vermeerderen met de verwachte waarde van het variabel inkomen lange termijn, verdisconteerd naar een contante waarde. Variabel inkomen Het niet-gegarandeerde variabele deel van het inkomen dat veelal afhankelijk is van behaalde individuele, groeps- of ondernemingsresultaten. Variabel inkomen korte termijn (Short Term Incentives, STI) Een STI regeling voorziet in een niet-gegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een relatief korte termijn (maximaal één jaar). 26/35

27 Uitgesteld variabel inkomen (deferred bonus) is een onderdeel van het STI waarbij de uitbetaling (een aantal jaren) wordt uitgesteld en vervolgens wordt uitbetaald in cash of aandelen. In sommige gevallen wordt het aantal aandelen gematcht (zie definitie matching shares) door de werkgever. Variabel inkomen lange termijn (Long Term Incentives, LTI) LTI voorziet in een niet-gegarandeerd inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van behaalde resultaten over een termijn van meer dan één jaar, in de regel ongeveer drie tot vijf jaar. In dit rapport komen de volgende LTIregelingen aan bod: Aandelenkoopregeling Een regeling waarbij bestuurders aandelen van de onderneming bij de onderneming kunnen kopen. Veelal tegen een korting of met premieaandelen. De verplichting bestaat dan de aandelen enige tijd te behouden. Het betreft vaak een regeling waaraan grote groepen medewerkers deel kunnen nemen. Aandelenoptieregeling Een regeling die bestuurders (al dan niet met tegenprestatie) het recht geeft om op termijn aandelen van de onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde aankoopprijs (de uitoefenprijs). Aandelenkrijgregeling Een regeling waarbij aan bestuurders een aantal aandelen op termijn (veelal na een blokkeringperiode) wordt toegekend. Deze regeling wordt door ondernemingen op verschillende manieren vormgegeven: Phantom share plan Een regeling waarbij de waarde van de toegekende aandelen in cash wordt uitgekeerd. Performance share plan Bij het voldoen van overeengekomen prestaties op termijn (meestal 3 jaar) ontvangt de bestuurder een aantal aandelen. Aandelenparticipatieregeling Een regeling waarbij een groep leidinggevenden een aanzienlijk deel van het aandelenpakket koopt, veelal in het kader van een management buy out/buy in. Langetermijncashbonus Een regeling waarbij aan bestuurders na een periode van meer dan één jaar een bedrag wordt uitgekeerd, al dan niet met tegenprestatie. Deze regeling wordt op meerdere manieren vormgegeven: cashbonus op vooraf vastgestelde lange termijn resultaatseisen optelling van (een deel van) meerdere jaren korte termijn bonussen kortetermijnbonus wordt verlengd door multiplier bij lange termijn; bestendiging van het resultaat retentiebedrag dat alleen afhankelijk is van bestendiging van het dienstverband 27/35

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Februari 2009 Jaarverslagen 2007 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur

Februari 2009 Jaarverslagen 2007 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur Februari 2009 Jaarverslagen 2007 Analyse beloningsinformatie Raad van Bestuur 2009 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX en Midkap ondernemingen

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX en Midkap ondernemingen 1 Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur AEX en Midkap ondernemingen 2 Jaarverslagen 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. De gemiddelde bestuurder 6 3. Totaal Vast Inkomen 8 3.1.

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013 <uw organisatie> Individuele terugkoppeling Financial Services Compensation Report 2013 Inhoud Peilers van het onderzoek Organisaties in de markt Salarisontwikkelingen Totaal Vast Inkomen Variabel Inkomen

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 >>> In aansluiting op ons rapport "Op zoek naar de juiste balans" over de beloningstrend voor topbestuurders binnen een geselecteerde groep Nederlandse

Nadere informatie

1 Jaarverslagenservice 2010. Jaarverslagenservice 2010. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX- en Midkap-ondernemingen

1 Jaarverslagenservice 2010. Jaarverslagenservice 2010. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX- en Midkap-ondernemingen 1 Jaarverslagenservice 2010 Jaarverslagenservice 2010 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur AEX- en Midkap-ondernemingen 2 Jaarverslagenservice 2010 Voorwoord De wereldwijde crisis heeft behoorlijk

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 23 april 2014 het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. per 1 januari

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 3 november 2010 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Vereniging VNO-NCW Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Nationale en Internationale vergelijking 24 februari 2005 87113/0500447 Inhoudsopgave KORTE SAMENVATTING... 1 Nederland... 1 Internationale vergelijking...

Nadere informatie

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde www.rug.nl/feb/onderzoek/onderzoekscentra/cgic

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 Mei 2008 Bevindingen en conclusies Geert-Jan Smits, Directeur Saskia Buijl, Consultant Kars Kingma, Marktanalist Evert Littooy, Marktanalist e-mail> geertjan.smits@junglerating.nl

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Geert-Jan Smits, Directeur Sebastiaan van Rijsewijk, Consultant e-mail> geertjan.smits@jungleminds.nl e-mail> sebastiaan.van.rijsewijk@jungleminds.nl

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening 2012 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012 SNS Securities & ForFarmers 11 december 2012 Inhoud I. SNS Securities N.V. II. Handelsplatform & SNS Securities III. Rapport SNS IV. Vragen 2 SNS Securities N.V. SNS Securities is onderdeel van de SNS

Nadere informatie

Controlekosten blijvend lager

Controlekosten blijvend lager BEURSGENOTEERDE MARKT STEVIG IN HANDEN BIG FOUR Controlekosten blijvend lager In 2009 betaalden beursfondsen voor de jaarrekeningcontrole aanzienlijk minder dan in 2008. Sindsdien zijn de kosten op dat

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Samenstelling Raad van Commissarissen. 3. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur. 4. Rondvraag. 5. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 2. Samenstelling Raad van Commissarissen. 3. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur. 4. Rondvraag. 5. Sluiting AGENDA van de vergadering van certificaathouders KAS BANK N.V., te houden op dinsdag 26 oktober 2010 om 10.00 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012 RL Amsterdam Deze

Nadere informatie

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht Naam weg. %ind. 2009 mut 2008 ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met 49 48 of ALGEMEEN fonds mutatie week ultimo 30-11 1-12 2-12 3-12 4-12 09 div doel wel week 49. BelegAlert Aegon 195,0 2,94 6,9%

Nadere informatie

Observaties jaarverslagen 2005

Observaties jaarverslagen 2005 Observaties jaarverslagen 2005 Waar vroeger de ondernemingen veel meer zelf bepaalden welke informatie in het jaarverslag kwam, kan men zich dat nu niet meer permitteren. In 2005 maakte met name IFRS het

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Nulmeting OESO Richtlijnen in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven VBDO: Jeroom Remmers (redactie), Filip Lazarevski (onderzoek) Utrecht, 17 september 2013 VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Voorkennis. IEX redactie

Voorkennis. IEX redactie Voorkennis 2007 Van iex-columnisten wordt méér gevraagd dan alleen het schrijven van scherpe beleggingsanalyses en diepgravende columns. Aan het eind van elk jaar krijgen ze in iexmagazine een mooi podium

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Categorie Kenmerk Belolllllgsregime. Publiek Veel pubrlelke invloed Belonfngscode per deelneming met (nieu'ne!) ministersalaris als maximum

Categorie Kenmerk Belolllllgsregime. Publiek Veel pubrlelke invloed Belonfngscode per deelneming met (nieu'ne!) ministersalaris als maximum ThwGroup Categorie Kenmerk Belolllllgsregime Publiek Veel pubrlelke invloed Belonfngscode per deelneming met (nieu'ne!) ministersalaris als maximum Publiek I Markt Veel publlske invloed met enige mar1dwerking

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Human Capital Tax Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Equity Consulting Services September 2006 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Inleiding Dit onderzoek

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2013. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2013

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2013. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2013 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Belonen inzetten om agility te verhogen

Belonen inzetten om agility te verhogen Belonen inzetten om agility te verhogen Prof. Dr. Gijs M.M. van Bussel Ir. Marijn Tielemans April 2016 Leadership Entrepreneurship Stewardship info@nyenrode.nl +31 (0)346-291 291 www.nyenrode.nl 2 Vanochtend.

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

beweging PricewaterhouseCoopers, KPMG, Weinig in auditmarkt Financiële sector en bouw worden gedomineerd door een of twee grote accountantskantoren.

beweging PricewaterhouseCoopers, KPMG, Weinig in auditmarkt Financiële sector en bouw worden gedomineerd door een of twee grote accountantskantoren. VOORZICHTIGE OPMARS BDO EN MAZARS Weinig beweging in auditmarkt De dominantie van de big four in de top van de internationale auditmarkt is een hot issue. Hoe liggen de precieze marktverhoudingen in Nederland?

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014 HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 204 Anouk Verhoeven Jolanda Lamboo Jonathan Wiemer Jungle Minds oktober 204 OVERALL WINNAAR: SLIGRO FOOD GROUP (OVERIGE FONDSEN) WINNAAR MIDKAP: NUTRECO WINNAAR :

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Benchmark financiële websites 2007

Benchmark financiële websites 2007 Benchmark financiële websites 2007 BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN. UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS. OKTOBER 2007 PAGINA 2 In het kader van de FD Henri Sijthoff-

Nadere informatie

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Hudson Belgium Opgemaakt door: [CONSULTANT] T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM [Datum] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie