INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 20 13 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 WHITEPAPER INZICHT IN UW DOELGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT

2 INTERMEDIAIR IMAGO ONDERZOEK 0 FAVORIETE WERKGEVERS Rabobank De crisis is hardnekkig, de werkloosheid stijgt onverminderd door. Toch blijft het voor bedrijven moeilijk specifieke functies te vervullen. Bijvoorbeeld in de ICT en de Techniek. Het Intermediair Imago Onderzoek (IIO) helpt werkgevers daarbij door ze een dieper inzicht in hun doelgroepen te geven. Net als vorig jaar bestaat de doelgroep van het IIO 0 uit hoogopgeleiden tot 5 jaar. Ook zijn de resultaten opnieuw uitgesplitst naar functiegroepen. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: hoe kijken hoogopgeleiden naar de arbeidsmarkt? Welke gevolgen hebben de economische ontwikkelingen voor de voorkeuren van hoogopgeleiden? Hoe zien zij hun professionele toekomst? En last but not least: wat zijn hun favoriete werkgevers? Het IIO meet het arbeidsimago van organisaties en geeft een representatief beeld van de ambities, wensen en verwachtingen van hoogopgeleiden tot 5 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van VNU Vacature Media. Opzet Allereerst wordt het arbeidsmarktgedrag van de totale doelgroep van hoogopgeleiden geanalyseerd en enkele opmerkelijke verschillen in kaart gebracht tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, wo ers en hbo ers en het aantal jaren werkervaring. Vervolgens wordt dieper ingezoomd op de functiegroepen, te weten: ICT TECHNIEK MARKETING & SALES FINANCIEEL ZORG ONDERWIJS Shell Philips Unilever KLM GGZ ING ABN AMRO Ahold KPN Politie/KLPD Google Bureau Jeugdzorg Nederlandse Spoorwegen Achmea Academisch Medisch Centrum Amsterdam Heineken ASML TNO Apple Gemeente Amsterdam Belastingdienst Universitair Medisch Centrum Rotterdam Royal Haskoning Ministerie van Defensie Rijkswaterstaat Schiphol Waterschap/Hoogheemraadschap VU Medisch Centrum AkzoNobel Leids Universitair Medisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen Randstad Nederland Nationale Nederlanden Microsoft Universiteit Utrecht IKEA Arcadis Gemeente Rotterdam Min. van Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties Universitair Medisch Centrum Utrecht Universitair Medisch Centrum Groningen HEMA Bol.com DSM Coca Cola KPMG Nike Vodafone Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) = nieuw in de top = verloop van Top 0 over de afgelopen 0 jaar

3 FAVORIETE WERKGEVERS 0 PER BRANCHE DE TOTALE HOOGOPGELEIDE DOELGROEP Profielschets De doelgroep hoogopgeleiden in dit onderzoek bestaat voor 5% uit vrouwen. De respondenten zijn tussen de 8 en 5 jaar oud, de helft bevindt zich tussen de 5 en jaar. Van de respondenten werkt 8% (in loondienst), studeert 8% en promoveert %. Van de studerenden doet 56% wo en % hbo. Van de afgestudeerden heeft meer dan een derde (%) een wo-opleiding genoten en bijna tweederde een hbo-opleiding. Hoogopgeleiden werken gemiddeld uur per week op contractbasis, jonge hoogopgeleiden met 0 tot 5 jaar 9% 5% Banken en accountants Rabobank Retail & FMCG Unilever werkervaring draaien contractuur minder dan ze eigenlijk zouden willen. Wo ers werken twee uur meer dan hbo ers ( uur). Slechts 6% van de vrouwen werkt een (bijna) volledige werkweek van -0 uur. ING (ook Postbank) ABN AMRO Ahold (o.a. Albert Heijn, Etos, Gall&Gall) Heineken (ook Amstel) Van de werkenden heeft % 0 tot 5 jaar werkervaring, 7% 5 tot 0 jaar werkervaring en % 0 of meer jaar werkervaring. 9% van de doelgroep is niet-werkzaam. Daarmee is de werkloosheid onder hoogopgeleiden met maar liefst procentpunten gestegen ten opzichte van vorig jaar. 9% % Oordeel over arbeidsmarkt naar dieptepunt Energie & Telecom KPN Vodafone Essent Techniek TNO Royal Haskoning Arcadis Het oordeel over de arbeidsmarkt lijkt op een dieptepunt aanbeland: maar liefst 68% vindt de huidige situatie (zeer) ongunstig. In 0 was dat nog 55%. En er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De helft van de hoogopgeleiden denkt dat deze beroerde arbeidsmarkt het komende jaar onveranderd zal blijven, 0% voorziet een verdere verslechtering. % van de mannen en 6% van de vrouwen is optimistischer: zij denken dat de arbeidsmarkt het komende jaar aantrekt. Pas op de plaats voor salaris 0% 50% 0% ICT Non-Profit De salarissen maken de laatste jaren een pas op de plaats: 8% verdient een middeninkomen tussen de 0 en 5 duizend euro (was in 0 %) en % verdient meer dan 5 duizend euro per jaar (was in Google GGZ (algemeen/overige) 0 %). Ook de eisen voor een eventuele volgende functie zijn nauwelijks veranderd: 50% vindt bij een Apple Politie / KLPD volgende stap een salaris van meer dan 5 duizend passend (was in 0 8%). Microsoft Bureau Jeugdzorg (BJZ) Honkvast door crisis Industrie Shell Philips KLM Snelste stijger Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ROC (algemeen/overige) Steeds meer hoogopgeleiden zijn onzeker over hun baan: % weet zeker of denkt misschien zijn baan te verliezen (vorig jaar was dat nog 8%). Ingegeven door de slechte economische vooruitzichten is slechts 5% van de hoogopgeleiden actief op zoek naar een andere baan, 6% zegt helemaal niet op zoek te zijn. Wo ers zijn arbeidsmobieler dan hbo ers: 8% is actief op zoek, tegenover % van de hbo ers en vrouwen zijn ook dit jaar weer arbeidsmobieler dan mannen. In lijn daarmee verwacht slechts 7% van de hoogopgeleiden binnen een half jaar en slechts 6% binnen een jaar van werkgever te veranderen. Dat zijn historisch lage cijfers: vorig jaar was dat 0 respectievelijk % en in 0 8 respectievelijk %! 0 % 0 % Loyaal om uitdagend werk en prettige collega s De crisis zal ongetwijfeld de oorzaak zijn van de honkvastheid van hoogopgeleiden, maar natuurlijk speelt Pensioen & verzekeraars ook de mate van tevredenheid met de werkgever een rol. De hoogopgeleide verlangt van hem vooral: Achmea Nationale Nederlanden (Hi, Telfort, Xsall, Getronics, Simyo, BASE, ibasis) (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Air France, Delta, Transavia) Goede primaire arbeidsvoorwaarden Coöperatie VGZ (o.a. VGZ/IZA/Trias/Univé) (Achmea Vitale/Agis/Avéro/Centraal Beheer/FBTO/InShared/Interpolis/Zilveren Kruis) (o.a. Lipton/Calvé/Unox/Conimex/Becel/Axe/Dove/Rexona/Vaseline/Cif/Omo/Robijn/Sun e.d.) Interessante functies Goede balans tussen werk en vrije tijd Afwisselend werk Hoge baanzekerheid 5

4 DE TOTALE HOOGOPGELEIDE DOELGROEP VERVOLG Verder moet de organisatie bij voorkeur het imago hebben van betrouwbaar, professioneel, sociaal, idealis- Leidinggeven verder uit de gratie tisch en trendsettend te zijn. De ambitie top-5 van hoogopgeleiden is de laatste jaren onveranderd. De respondenten willen over vijf jaar: De helft van de hoogopgeleide werknemers verwacht niet binnen twee jaar van werkgever te veranderen. De vijf meest genoemde motieven om te blijven zijn: Gelukkig zijn Een leuke uitdagende baan hebben Intellectueel gegroeid zijn 6 % 66 % 57 % 66% Inhoud van het werk is uitdagend 57 % Prettige collega s 5 % Vast contract 7 % Goede balans tussen werk en privé Dichtbij huis 0 % 7 % Een gezin gesticht hebben 5 % Meer vrije tijd 9 % Verder is opvallend dat de ambitie om leiding te geven steeds verder afneemt: gold dat in 0 nog voor 6%, en in 0 voor %, nu ambieert nog maar % van de hoogopgeleiden een leidinggevende functie. % Uitdagend werk is signifi cant belangrijker voor wo ers (6%) dan voor hbo ers (5%). Hbo ers hechten veel sterker aan een vast contract (5% vs. 7%). Aanzienlijk meer vrouwen dan mannen hechten aan een uitdagende inhoud (6 vs. 5%), prettige collega s (6 vs. 7%) en een vast contract (5 vs. %). 6% 5% Te weinig doorgroeimogelijkheden? Andere werkgever! 9% van de hoogopgeleide werknemers verwacht binnen twee jaar van werkgever te veranderen. De motivatie daarvoor is: Weinig doorgroeimogelijkheden 6 % Inhoud van het werk is niet uitdagend % Ontevredenheid over het inkomen 5 % Geen vast contract/geen contractverlening 0 % Geen goede balans tussen werk en privé 8 % Jonge hoogopgeleiden met 0 t/m 5 jaar werkervaring vinden de niet uitdagende inhoud van het werk (6%) vaker een reden om te vertrekken dan weinig doorgroeimogelijkheden (%). 9% j. Techniek: mannen met wo-opleiding Het onderscheid tussen mannen- en vrouwenfuncties lijkt nog steeds te bestaan: Techniek (70%) en ICT (8%) worden door mannen gedomineerd, Zorg (76%) en Onderwijs (60%) door vrouwen. Onderwijs (%), Marketing & Sales (9%) en Techniek (8%) hebben relatief veel wo ers binnen de gelederen, Financieel en Zorg veel hbo ers (beide 7%). DE FUNCTIEGROEPEN Hoe meer werkervaring, hoe groter de gewenste werkgever Marketeers op zoek naar nieuwe baan Het middelgrootte bedrijf met tussen de 50 en 500 werknemers is favoriet onder de hoogopgeleiden. Slechts 7% geeft de voorkeur aan een grote organisatie (meer dan 500 werknemers). Hbo ers (%) werken verhoudingsgewijs liever bij een kleine werkgever dan wo ers (6%). Opvallend is dat hoe meer werkervaring hoogopgeleiden hebben des te vaker hun voorkeur uitgaat naar een bedrijf met meer dan 500 werknemers: slechts % van de hoogopgeleiden met 0 t/m 5 jaar werkervaring tegenover % van de hoogopgeleiden met meer dan 0 jaar werkervaring wil bij een groot bedrijf werken. Wo ers kiezen arbeidsvoorwaarden tbv goede werk-privé balans Terwijl 9% van de totale doelgroep zonder werk zit, is maar liefst 5% van de respondenten uit functiegroepen Financieel en Zorg werkloos. ICT kent met 8% de minste werklozen. Van de werkenden zijn vooral de hoogopgeleiden uit Marketing & Sales (%) en uit Financieel (9%) actief op zoek naar een andere baan. Slechts 0 % van de technici en % van de ICT ers is actief op zoek. ICT ers en technici minder somber De functiegroepen zijn unaniem in hun somberheid over de arbeidsmarkt, toch springen ook verschillen in het oog. Aanmerkelijk minder ICT ers (57%) en technici (58%) beoordelen de arbeidsmarkt als (zeer) ongunstig dan Marketing & Sales (7%), Onderwijs (7%) en Financieel (70%). Dat geldt ook voor de verwachting voor komend jaar. % De top-5 van gewenste arbeidsvoorwaarden zijn dezelfde als vorig jaar. Wo ers hechten meer aan een tegemoetkoming in trainingen/cursussen en reiskosten dan hbo ers. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid tot parttime en thuis werken en een tijd voor tijd-regeling, waaruit blijkt dat wo ers meer waarde toekennen aan hun werk-privé dan hbo ers. Inzoomend op de verschillen tussen mannen en vrouwen valt op dat mannen ten opzichte van vorig jaar veel minder belang hechten aan de mogelijkheid thuis te werken (9%, was in 0 6%) en parttime te werken (%, was in 0 5%). 9% 6% Hoewel ook technici somber zijn over de huidige arbeidsmarkt zijn zij het meest optimistisch van alle functiegroepen: % beoordeelt die als (zeer) gunstig en 8% beoordeelt die als (zeer) ongunstig. 6% van de technici denkt dat de arbeidsmarkt zich het komend jaar (veel) ongunstiger zal ontwikkelen, daarmee zijn ze het minst negatief over de toekomst van alle functiegroepen. De functiegroep Marketing & Sales is net als andere hoogopgeleiden somber over de nabije toekomst van de arbeidsmarkt: 9% denkt dat die het komend jaar nog verder verslechtert. 6 7

5 ICT TOP TOP TECHNIEK PHILIPS GOOGLE SHELL PHILIPS R. HASKONING Veelverdieners met werkervaring en baanzekerheid De ICT er werkt vanzelfsprekend voornamelijk in de branche Automatisering/ICT (5%), maar ook in de Gezondheidszorg (6%), in Onderwijs & Wetenschappen en bij de Rijksoverheid (5%). Maar liefst 6% van de ICT ers verdient een inkomen boven de 5 duizend euro, het hoogste percentage van alle onderscheiden functiegroepen. Dat kan deels verklaard worden uit het feit dat ICT ers relatief oud zijn en veel werkervaring hebben. Slechts % van de ICT ers denkt komend jaar zeker en 7% denkt komend jaar misschien zijn baan te verliezen. Daarmee heeft de ICT de grootse baanzekerheid van alle functiegroepen. Mocht de baan onverhoopt verloren gaan, dan denkt % binnen drie maanden een nieuwe gevonden te hebben. Goede balans en flexibel werken vergroot loyaliteit 70% van de ICT ers zegt (zeer) tevreden te zijn met hun werkgever. Daarin wijken ze nauwelijks af van de andere functiegroepen. Slechts % zegt (zeer) ontevreden te zijn. Over zijn functie is de ICT er (7%) nog tevredener: slechts 7% is (zeer) ontevreden, dat is het laagste percentage van alle functiegroepen. Over de arbeidsvoorwaarden zijn de ICT ers iets minder te spreken: slechts 6% is daar (zeer) tevreden over. Hoog salaris, weinig parttimers, veel baanzekerheid Technici werken vooral in de branches Industrie (%), Gezondheidszorg/Welzijn (9%), Onderwijs & Wetenschap (8%) en Technische Adviesbureaus/ Ingenieursbureaus (8%). Een kwart van de technici verdient meer dan 5 duizend euro per jaar, dat is op ICT ers na het hoogste percentage veelverdieners van de onderscheiden functiegroepen. De technicus werkt gemiddeld 6 contracturen per week, maar maakt in werkelijkheid 0 uur per week. Dat zijn er drie meer dan de technicus eigenlijk wil werken. Parttime werken ( uur of minder) komt bij technici (en ICT ers) veel minder voor dan bij de andere functiegroepen. 78% van de technici zegt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het komend jaar zijn baan niet te verliezen. Daarmee hebben ze samen met de ICT ers het meeste vertrouwen van de functiegroepen. Mocht de baan onverhoopt op de tocht komen te staan, dan denkt 0% binnen een half jaar weer een nieuwe baan gevonden te hebben. De belangrijkste redenen voor ICT ers om hun werkgever trouw te blijven zijn: Leuke/uitdagende inhoud van het werk Goede werkprivé balans Mogelijkheid tot flexibel werken 8 % Prettige collega s 6 % 5 % % Daarbij dient opgemerkt te worden dat ICT ers de uitdagende werkinhoud en de prettige collega s minder noemen dan respondenten uit andere functiegroepen. Daarentegen worden een goede werk-privé balans en de mogelijkheid tot fl exibel werken juist vaker genoemd. Ook de auto van de zaak wordt signifi cant belangrijker gevonden. Goede werk-privé balans minder belangrijk Erg weinig technici (0%) zijn (zeer) ontevreden met hun werkgever, nog minder (7%) zijn ontevreden met hun functie. Iets meer technici (%) zijn ontevreden over hun arbeidsvoorwaarden, maar ook dat is het laagste percentage van alle functiegroepen. Ondanks de tevredenheid over werkgever en functie zou 6% van de technici bij een volgende carrièrestap het liefst een andere functie bij een andere organisatie willen. Een andere baan wegens te weinig doorgroeimogelijkheden Zoals eerder gezegd is % van de ICT ers actief op zoek naar een andere baan. Daarbij denkt 8% er wel eens over van baan te veranderen. 57% ambieert een andere functie binnen een andere organisatie, 56% een andere functie binnen dezelfde organisatie en 55% dezelfde functie binnen een andere organisatie. De gewenste branche bij een volgende baan is, naast de Automatisering/ICT, vooral Banken/Verzekeraars/Financieel en de verschillende overheden. Met name de Rijksoverheid (%) is gewild. De vier voornaamste redenen om op korte termijn van werkgever te veranderen zijn: 8 % % 0 % 8 % Signifi canter vaker dan de (meeste) andere functiegroepen noemen ICT ers het feit dat ze makkelijk aan ander werk kunnen komen (%) en het ontbreken van een auto van de zaak (9%). Bonussen, winstdeling en auto van de zaak bij een (middel)grote werkgever ICT ers hebben in verhouding tot de andere functiegroepen een voorkeur voor grotere organisaties: bijna een kwart van hen ambieert een volgende baan bij een werkgever met meer dan 500 werknemers. 6% vindt dat bij die eventuele volgende functie een salaris van meer dan 5 duizend euro past. Dit percentage ligt signifi cant hoger dan bij alle andere functiegroepen. De top-5 van meest gewenste arbeidsvoorwaarden zijn: de maand Mogelijkheid tot thuiswerken Extra vakantiedagen Weinig doorgroeimogelijkheden over het inkomen Inhoud van het werk Ontevredenheid niet uitdagend genoeg Te ver reizen Reiskostenvergoeding 9 % 8 % 6 % 5 % 5 Auto van de zaak % Daarnaast geven ICT ers meer dan de gemiddelde hoogopgeleide de voorkeur aan materiële arbeidsvoorwaarden als bonussen, aandelen/opties en winstdeling. Ook een auto van de zaak vinden ze signifi cant belangrijker dan respondenten uit de andere functiegroepen. Toekomst: graag meer vrije tijd! Net als andere hoogopgeleiden willen ICT ers over vijf jaar vooral gelukkig zijn (6%), een leuke en uitdagende baan hebben (5%) en intellectueel gegroeid zijn (9%). Signifi cant belangrijker vinden ICT ers meer vrije tijd! De ICT er draait met 7 uur de meeste contracturen per week van alle onderscheiden doelgroepen. In de praktijk zijn dat er zelfs 0. Dat zijn 5 uren meer dan de ICT er eigenlijk zou willen werken. Daarmee zit bij ICT van alle functiegroepen het grootste gat tussen werkelijk gemaakte uren en gewenste uren. De belangrijkste motieven om een werkgever trouw te blijven zijn: Leuke/uitdagende Prettige collega s Vast contract Werk dichtbij huis inhoud van het werk Tevreden met inkomen 57 % 57 % 8 % 7 % 5 6 % Opvallend: slechts 9% van de technici noemt een goede werk-privé balans als reden om hun werkgever trouw te blijven. Dat is een veel lager percentage dan bij de andere functiegroepen. Hetzelfde geldt voor parttime werken (9%). Voldoende vakantiedagen (%) en veel doorgroeimogelijkheden (0%) worden juist veel vaker dan gemiddeld als reden aangedragen. Andere baan om doorgroeimogelijkheden en inkomen Slechts 0% van de technici is actief op zoek naar een andere baan, dat is het laagste percentage van alle functiegroepen. 5% denkt er wel eens over van baan te veranderen. De vier voornaamste redenen om op korte termijn van werkgever te veranderen zijn: Geen vast contract krijgen % % 8 % 8 % 5 7 % Hoog salaris bij een middelgroot bedrijf Bij een eventuele volgende baan zouden technici graag willen werken bij de Rijksoverheid (%), Onderwijs & Wetenschappen (%), Industrie (7%) en de Gemeentelijke Overheid (6%). Bijna de helft (6%) werkt het liefst bij een bedrijf met tussen de 50 en 500 werknemers. Meer dan de helft (5%) vindt een salaris van meer dan 5 duizend euro passen bij een volgende functie. De top-5 van meest gewenste arbeidsvoorwaarden zijn: de maand Weinig doorgroeimogelijkheden niet uitdagend genoeg Ontevredenheid Inhoud van het werk over het inkomen Te ver reizen Reiskostenvergoeding Mogelijkheid tot thuiswerken Extra vakantiedagen Mogelijkheid tot parttime werken 8 % % % 6 % 5 % Net als andere hoogopgeleiden willen technici over vijf jaar vooral gelukkig zijn (65%), een leuke en uitdagende baan hebben (59%) en intellectueel gegroeid zijn (9%). Ook hun andere ambities wijken niet zeer af van de totale doelgroep hoogopgeleiden. 8 9

6 MARKETING & SALES TOP TOP ZORG UNILEVER SHELL GGZ (algemeen) UMC UTRECHT AMC Volgende carrièrestap bij een andere werkgever Trouw aan werkgever om prettige collega s Een kwart van de respondenten uit Marketing & Sales verdient momenteel tussen de 0 en 5 duizend euro, een vijfde een salaris van meer dan 5 duizend euro. De respondenten uit Marketing & Sales zijn het meest arbeidsmobiel van alle functiegroepen: % zegt actief op zoek te zijn naar een baan en 5% denkt binnen nu en een jaar van baan te veranderen. De mobiliteit wordt mogelijk ook ingegeven door hun (relatieve) onvrede met zowel de werkgevers als de functie: signifi cant meer hoogopgeleiden uit Marketing & Sales zijn zeer ontevreden met de werkgever (6%) en met de functie (%). Maar liefst 7% van hen zegt dan ook bij een volgende carrièrestap een andere functie bij een andere werkgever te ambiëren. Dit is een veel hoger percentage dan gemiddeld (57%). met de maand en mogelijkheid thuis te werken 8% vindt een salaris van meer dan 5 duizend euro een passend beloning voor een volgende functie. De daarbij gewenste arbeidsvoorwaarden komen in grote lijnen overeen met die van de totale doelgroep, zij het dat Marketing & Sales relatief meer waarde hecht aan de de maand (5%) en de mogelijkheid tot thuis werken (%). Doorgroeien naar een creatieve prestatie Daarop inzoomend blijken weinig doorgroeimogelijkheden (7%) en weinig uitdagend inhoud van de functie (0%) vaker dan gemiddeld redenen om van werkgever te veranderen. Dat de inhoudelijkheid van het werk belangrijk is voor deze functiegroep blijkt ook uit het feit dat % over vijf jaar een creatieve noemenswaardige prestatie neergezet wil hebben. Hoogopgeleiden in de Zorg werken gemiddeld 0 contractuur, dat is minder dan gemiddeld. De tevredenheid met de werkgever (7%) en vooral de functie (75%) is groot. Anders dan de andere functiegroepen zijn prettige collega s (6%) een reden om een werkgever trouw te blijven. Pas daarna komt de leuke en uitdagende inhoud van het werk (58%). Ook een vast contract (56%) wordt relatief vaak genoemd. % van de respondenten verdient een salaris van minder dan 0 duizend euro, slechts % verdient meer dan 5 duizend euro. Nieuwe baan met meer uren Hoogopgeleiden in de Zorg zijn gemiddeld arbeidsmobiel: 6% is actief op zoek naar een nieuwe baan. Daarentegen is % helemaal niet op zoek: het hoogste percentage van alle functiegroepen. In een volgende baan willen hoogopgeleiden meer contracturen draaien dan ze nu doen: gemiddeld contracturen per week willen werken. 5% vindt een hoog salaris van meer dan 5 duizend euro passend bij een volgende functie.... en vergoeding van reiskosten en trainingen/cursussen De daarbij gewenste arbeidsvoorwaarden wijken flink af van die van andere hoogopgeleiden: de mogelijkheid tot thuiswerken (7%) is minder populair. Naast een de maand (5%) wensen zij vaker dan gemiddeld reiskostenvergoeding (%), de vergoeding van training/cursussen (8%!) en de mogelijkheid tot parttime werken (%!). Opvallend is dat een relatief belangrijke ambitie van hoogopgeleiden in de Zorg is: een gezin stichten (%). FINANCIEEL TOP TOP ONDERWIJS ABN AMRO ING PHILIPS GGZ (algemeen) Somberder maar arbeidsmobieler dan gemiddeld Minder tevreden over arbeidsvoorwaarden Hoogopgeleiden uit de functiegroep Financieel volgen in veel opzichten de trend van de totale doelgroep. Hieronder volgen enkele verschillen. De respondenten uit Financieel zijn arbeidsmobieler dan gemiddeld: 9% is actief op zoek naar een andere baan. Opvallend, omdat Financieel somberder dan gemiddeld gestemd is over de nabije toekomst van de arbeidsmarkt: % denkt dat die het komend jaar nog verder verslechtert. Minder interesse in tegemoetkoming in trainingen/cursussen Bijna een kwart van de respondenten (%) in Financieel verdient een salaris van tussen de 0 en 5 duizend euro per jaar en bijna een kwart (%) een salaris van boven de 5 duizend euro. Bijna de helft (8%) vindt een dergelijke beloning passen bij een eventuele volgende functie. De daarbij gewenste arbeidsvoorwaarden komen grotendeels overeen met die van de totale doelgroep, behalve dat Financieel relatief minder belang stelt in een tegemoetkoming in training/cursussen (%). 9% % Onder mensen werkzaam in het Onderwijs is de tevredenheid met werkgever (70%) en functie (75%) gemiddeld, iets minder te spreken is men over de huidige arbeidsvoorwaarden: 6% zegt (zeer) tevreden te zijn, 7% is (zeer) ontevreden. Dat is het hoogste percentage van alle functiegroepen. Een groot deel van de mensen werkzaam in het Onderwijs (%) verdient minder dan 0 duizend euro, slechts 5% verdient meer dan 5 duizend euro. Een nieuwe baan met vergoeding reiskosten en training/cursussen Werknemers in het Onderwijs zijn ongeveer in gelijke mate arbeidsmobiel als andere hoogopgeleiden: 7% is op zoek naar een andere baan en eveneens 7% sluit uit zich komend jaar op een andere baan te oriënteren. Bijna een derde (%) van de werknemers in het Onderwijs vindt een salaris tussen de 0 en 5 duizend euro passen bij een volgende functie, % denkt bij een volgende carrièrestap meer aan een salaris van boven de 5 duizend euro. De daarbij gewenste arbeidsvoorwaarden wijken nauwelijks af van die van de totale doelgroep behalve dat een reiskostenvergoeding (8%) en een tegemoetkoming in training/cursussen (%) populairder zijn en extra vakantiedagen (%) minder populair zijn. 0

7 ONDERZOEKSVERANTWOORDING Het Intermediair Imago Onderzoek (IIO) 0 is uitgevoerd door Motivaction International B.V. Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruikgemaakt van een steekproef uit StemPunt.nu, het online onderzoekspanel van Motivaction. Voor het werven van extra respondenten is een extern panelbureau ingeschakeld. Aan dit online onderzoek hebben in totaal.98 hbo ers in de leeftijd tot 5 jaar deelgenomen. Voor dit onderzoek hebben we de ZZP-ers uitgesloten, aangezien hun bewegingen op de arbeidsmarkt voor onze relaties minder van belang zijn. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van februari tot en met 9 maart 0. De hbo ers zijn respondenten die een hbo- of wo-studie volgen of afgerond hebben. Er is rekening gehouden met een spreiding naar werkervaring en functies waarin de respondenten (willen) werken. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de beroepsbevolking op basis van geslacht en leeftijd. In deze whitepaper worden specifi eke uitspraken gedaan over de functiegroepen ICT, Techniek, Marketing & Sales, Financieel, Zorg en Onderwijs. De respondenten zijn ingedeeld op basis van de functie die ze (zouden willen) vervullen. Indien ze een andere functie dan de bovenstaande willen vervullen, is gekeken naar hun huidige functie. Intermediair VNU Vacature Media Mt Lincolnweg 0, 0 SN Amsterdam Postbus 700, 00 AA Amsterdam Tel

Favoriete Werkgevers. en inzicht in uw doelgroepen

Favoriete Werkgevers. en inzicht in uw doelgroepen Favoriete Werkgevers en inzicht in uw doelgroepen Inleiding De economische groei ligt op het hoogste niveau in negen jaar, de werkloosheid is vanaf begin 0 gestaag gedaald tot procent van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Favoriete Werkgevers. en inzicht in uw doelgroepen

Favoriete Werkgevers. en inzicht in uw doelgroepen Favoriete Werkgevers en inzicht in uw doelgroepen Colofon: De whitepaper van het Intermediair Imago Onderzoek is een uitgave van de Persgroep Employment Solutions. Redactie Boudewijn Smid Design Studio

Nadere informatie

Nationaal. Salaris Onderzoek

Nationaal. Salaris Onderzoek whitepaper TOTAAL RANKING Nationaal 201 Salaris Onderzoek Favoriete Werkgevers en inzicht in uw doelgroepen Intermediair Imago Onderzoek 201 1 TOTAAL INLEIDING RANKING FAVORIETE WERKGEVERS 201 Intermediair

Nadere informatie

Intermediair Imago Onderzoek 2011. Rabobank weer favoriet Optimisme over arbeidsmarkt Veel hoogopgeleiden op zoek

Intermediair Imago Onderzoek 2011. Rabobank weer favoriet Optimisme over arbeidsmarkt Veel hoogopgeleiden op zoek Intermediair Imago Onderzoek 2011 29458351564894161321616121612315513184188781253654489522165141312165123684294583515648941613216161216 551318418878125365448952216514 84188781253654489522165141312165123684

Nadere informatie

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam?

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Amsterdam, april 2009 Hierbij verklaart Synovate, als uitvoerend onderzoeksbureau, dat de weergave van de resultaten van het onderzoek, zoals gepresenteerd

Nadere informatie

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012 Employer Branding Perception being reality Rapport Nederland Resultaten Randstad Award 2012 Deze presentatie wordt u ter beschikking gesteld ter informatie. Het document blijft eigendom van Randstad en

Nadere informatie

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Een meerderheid van de medewerkers binnen de ICT sector zijn zeer tevreden met hun huidige baan en werkgever, waarbij 8% actief en 72% latent op

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Intermediair Imago Onderzoek 2016

Intermediair Imago Onderzoek 2016 Intermediair Imago Onderzoek 2016 Onderzoeksopzet Motivaction International B.V. Het Intermediair Imago Onderzoek 2016 is uitgevoerd door Motivaction International B.V. Voor de uitvoering van het veldwerk

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Visie op arbeidsmarkt 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor 15 2 VISIE OP ARBEIDSMARKT

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Aanbieding basisonderzoek 2017

Aanbieding basisonderzoek 2017 10 jaar Aanbieding basisonderzoek 2017 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008 1 Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk? Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk

Nadere informatie

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY)

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) PERSOONLIJKE WENDBAARHEID BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) Mei 2013 SUMMARY 62% van de hoogopgeleiden in Nederland heeft geen vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan of opdracht als ze die nu

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net ICT Carrière Onderzoek 2002 Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net Onderzoeksopzet Studenten.net heeft alle leden (22.000 van de in totaal 91.000) die gebruik maken van de CV-dienstverlening

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten Randstad Nederland December 2016 INHOUDSOPGAVE Financiële vooruitzichten 3 Mobiliteit 7 Over Randstad WerkMonitor 11 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

Meest favoriete werkgevers van 2015 Rijksoverheid

Meest favoriete werkgevers van 2015 Rijksoverheid Meest favriete werkgevers van 2015 Rijksverheid 19 mei 2016 Rnald Hek MSc Clfn Rnald Hek MSc 19 mei 2016 Intelligence Grup Science Twer Marcnistraat 16 (10 e verdieping) 3029 AK ROTTERDAM www.intelligence-grup.nl

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT FINTREX ANALYSEERT DE MARKT ARBEIDSMARKTANALYSE KLANTCONTACT Q1 + Q2 2017 Bron: CBS / UWV / Jobdigger / CDFD / eigen data 1 INHOUDSOPGAVE TREND ARBEIDSMARKT WERKLOOSHEID PER REGIO AANTAL VACATURES PER

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan Randstad Nederland September 2017 INHOUDSOPGAVE Competenties en vaardigheden 3 Bijscholen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Werk en vakantie 3 Mobiliteit 9 Over Randstad WerkMonitor 13 2 WERK EN VAKANTIE 3 Bijna

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting

Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting Gemeente Rotterdam Werkgeversimago 1-meting Dennis Timp Hans Hoekstra Intelligence Group Maaskade 119 3071 NK Rotterdam T 010-280 90 10 E dennis@intelligence-group.nl W www.intelligence-group.nl Copyright

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Persbericht januari 2010 MIcompany, MetrixLab & Customer Insights Center Winnaars Customer Performance Awards bekend Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Het Customer Insights Center van

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. Introductie 2. Vacatures 2. Meest gevraagde beroepen 3. Steden

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC

DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC DRS. MARTIJN VAN DER VEEN ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, APRIL 2011 SAMENVATTING ACHTERGROND EN ONDERZOEKSVRAAG Alex van Groningen BV, uitgever van financiële vakinformatie waaronder het Tijdschrift Financieel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Fit! Nummer 50 Februari 2014

Randstad Werkmonitor. Fit! Nummer 50 Februari 2014 Randstad Werkmonitor Fit! Nummer 50 Februari 2014 Voorwoord De Werkmonitor is een onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2013

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2013 Employer Branding Perception being reality Rapport Nederland Resultaten Randstad Award 2013 Deze presentatie wordt u ter beschikking gesteld ter informatie. Het document blijft eigendom van Randstad en

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014 Highlights Employer Branding Onderzoek Oktober 2014 Belangrijkste conclusies 1. Er wordt door organisaties nog niet heel veel actief aan employer branding gedaan 2. Als er aan employer branding wordt gedaan,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Doelgroepen en doelgroepinformatie bij arbeidsmarktcommunicatie

Doelgroepen en doelgroepinformatie bij arbeidsmarktcommunicatie Doelgroepen en doelgroepinformatie bij arbeidsmarktcommunicatie Segmenteren 1 We zoeken geen superhelden. We zoeken echte mannen van staal. Campagne voor het Korps Mariniers, 2011 (Bureau: 178) 2 Pullfactoren

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland 1 Het spiegelonderzoek In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Loopbanen van geowetenschappers

Loopbanen van geowetenschappers Loopbanen van geowetenschappers Midden 4 is een grootschalig onderzoek naar de loopbanen van geowetenschappers afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van GAIA, het netwerk

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Relaties. Samenwerken of tegenwerken?

Relaties. Samenwerken of tegenwerken? Relaties Samenwerken of tegenwerken? Samenwerken of tegenwerken? Bij het woord relatie denken de meeste mensen aan een relatie tussen twee geliefden. Niet verwonderlijk, want dat is voor velen één van

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het derde kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie