(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid"

Transcriptie

1 (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek

2 Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie AWVN 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de Werkgeversvereniging AWVN. AWVN heeft aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. AWVN aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in deze uitgave. Ook kunnen aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.

3 Inhoud 1. Inleiding Duurzame inzetbaarheid Spreiding deelnemers over BV Nederland Belang van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie Wat doen organisaties al aan duurzame inzetbaarheid? Stellingen Samenvatting en bevindingen

4 1. Inleiding Steeds meer organisaties vinden duurzame inzetbaarheid van hun belangrijk. Dit zien we onder andere aan het stijgend aantal studieafspraken over dit onderwerp in cao s. Om een actueel beeld te krijgen van de situatie bij Nederlandse organisaties hebben we AWVN-leden hierover een vragenlijst voorgelegd. Er hebben 78 leden deelgenomen aan het onderzoek. Organisaties van klein (<100 ) tot zeer groot (>5000 ) en vanuit verschillende sectoren hebben de enquête ingevuld. In dit rapport staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 2. Duurzame inzetbaarheid Bovenstaand plaatje geeft de visie van AWVN op het realiseren van duurzame inzetbaarheid van weer. Het beoogde doel van duurzame inzetbaarheid is gezonde, gemotiveerde en competente (rechterdriehoek) die optimaal bijdragen aan een vitale organisatie (linkerdriehoek). Vertrekpunt in deze visie zijn de ondernemingsdoelstellingen. Kenmerkend in onze visie is dat duurzame inzetbaarheid zowel vanuit het organisatie- als het perspectief wordt bezien. De manager is hierin een belangrijk schakel. 2

5 3. Spreiding deelnemers over de BV Nederland In totaal hebben 75 ondernemingen en 3 branches deelgenomen aan het onderzoek. Hieronder de verdeling van de deelnemers naar sector en naar omvang. 15% 23% 15% 14% 33% < Omvang Bij de spreiding van de deelnemers naar grootte van de organisatie is ruim de helft (56%) werkzaam bij een organisatie of branche met tussen de 100 en de De overige 44% is gelijkmatig verdeeld tussen het aantal kleine en (zeer) grote organisaties. > % 23% 8% 6% 19% 26% 7% Chemie Voeding & Genot Overige industrie Transport en logistiek Financiële dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening Non-profit Verdeling naar sector De meeste sectoren zijn vertegenwoordigd in het onderzoek, hoewel de sectoren voeding en genot, financiële dienstverlening, transport en logistiek en nonprofit gezamenlijk slechts 32% voor hun rekening nemen. Bijna 70% van de respondenten is werkzaam in de overige industrie, overige zakelijke dienstverlening en de chemie. 3

6 % 4. Belang van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie In dit hoofdstuk gaan we in op de problemen die organisaties in de toekomst verwachten omtrent de inzetbaarheid van en in hoeverre zij de komende jaren investeren om dit via een beleid over duurzame inzetbaarheid aan te pakken. Problemen in de toekomst rond de inzetbaarheid van Welke problemen verwachten organisaties in de toekomst rond duurzame inzetbaarheid van hun? Slechts 5% van de respondenten verwacht géén problemen rond de inzetbaarheid van de eigen in de toekomst. De 95% die wel problemen voorziet, verwacht die op vrijwel alle vlakken van inzetbaarheid. Verminderde flexibiliteit en arbeidsproductiviteit van staan bovenaan, beide rond de 45%. Roosterproblemen, te weinig personeel en die onvoldoende inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt volgen kort daarop. Ongeveer 40% van de deelnemers verwacht deze problemen in de eigen organisatie. De overige problemen zijn gelijkmatig verdeeld rond de 25%, met uitzondering van de hoge uitstroom van jonge die slechts door 14% van de deelnemers de komende jaren wordt verwacht. 100 Geen Vermindering arbeidsproductiviteit Vermindering flexibiliteit Minder innovatief gedrag Kwaliteit Motivatie Overdracht werkzaamheden i.v.m. pensioen Stijging ziekteverzuim Roosterproblemen door vergrijzing Hoge uitstroom jonge Medewerkers onvoldoende inzetbaar op arbeidsmarkt Te weinig personeel als gevolg van krappe arbeidsmarkt 4

7 Duurzame inzetbaarheid als onderdeel van de ondernemingsagenda 80% van de respondenten geeft aan 20% dat duurzame inzetbaarheid op Ja directieniveau op de agenda staat. Voornaamste reden is dat het in de cao Nee staat. Ook vergrijzing/ontgroening, de 80% verhoogde pensioenleeftijd en de leeftijdsopbouw van worden vaak genoemd. 20% geeft aan dat duurzame inzetbaarheid in hun organisatie (nog) niet op directieniveau wordt besproken. Veelal is de reden hiervoor dat duurzame inzetbaarheid bij hen nog in de kinderschoenen staat. Een enkeling geeft aan dat de onderneming vanwege de crisis andere prioriteiten heeft. Komende jaren meer geld besteden aan duurzame inzetbaarheid Ruim de helft van de deelnemers geeft aan volgend jaar meer aan duurzame inzetbaarheid te besteden dan afgelopen jaar. De komende 5 jaar trekt zelfs 74% een hoger bedrag uit. 15% laat het budget ongewijzigd. Deze organisaties geven aan al een budget beschikbaar te stellen voor duurzame inzetbaarheid. De redenen om niet meer geld vrij te maken (crisis, niet voldoende budget en niet voldoende belang) zijn ongeveer gelijkmatig verdeeld, zonder grote uitschieters Tot en met % 9% 15% 9% 52% 3% 4% 5% 14% 74% Ja Ja Nee, we hechten op dit moment niet voldoende belang aan duurzame inzetbaarheid Nee, we kunnen niet voldoende budget vrijmaken Nee, door de crisis hebben we andere prioriteiten Nee, het budget is ongewijzigd Nee, we hechten op dit moment niet voldoende belang aan duurzame inzetbaarheid Nee, we kunnen niet voldoende budget vrijmaken Nee, door de crisis hebben we andere prioriteiten Nee, het budget is ongewijzigd 5

8 % 5. Wat doen organisaties al aan duurzame inzetbaarheid? In dit hoofdstuk gaan we in op de mate waarin en de manieren waarop organisaties zich al bezig houden met duurzame inzetbaarheid en welke problemen ze zien voor de toekomst. 26% 27% 11% 15% 21% Wij zijn daar nog niet mee bezig Wij zijn ons aan het oriënteren Wij hebben met vakbonden/or studieafspraken gemaakt Wij zijn bezig met een studie of onderzoek hoe we in onze organisatie met dit thema aan de slag kunnen Wij hebben inmiddels beleid en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid ingevoerd Op welke manier zijn organisaties op dit moment bezig met het thema duurzame inzetbaarheid? Ruim een kwart van de deelnemers heeft inmiddels duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 11% houdt zich nog niet bezig met het onderwerp. De overige 62% zit in verschillende fases van een traject. Welke onderdelen van duurzame inzetbaarheid worden al toegepast? Veel elementen van duurzame inzetbaarheid worden al toegepast door de deelnemers. Vooral gezondheidsbeleid, opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, periodieke gesprekken en aandacht voor motivatie en betrokkenheid scoren hoog. Ongeveer de helft van de respondenten past deze elementen toe die met name gericht zijn op het stimuleren van om hun eigen inzetbaarheid te continueren (of te vergroten). Minder organisaties hebben in het kader van duurzame inzetbaarheid het werk anders georganiseerd, de arbeidsvoorwaarden aangepast of roosters en werktijden ingevoerd die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid Periodieke gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over zijn inzetbaarheid 80 Aandacht motivatie en betrokkenheid Gezondheidsbeleid Roosters en werktijden die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid Het werk anders georganiseerd Opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten Arbeidsvoorwaarden die duurzame inzetbaarheid ondersteunen 6

9 Wat is voor u een grote uitdaging als het gaat om het realiseren van duurzame inzetbaarheid van? Vooral het verantwoordelijkheidsgevoel van met betrekking tot hun inzetbaarheid stimuleren, blijkt een grote uitdaging. Maar liefst 88% van de respondenten ziet dat als een grote uitdaging. De medewerking van lijnmanagers volgt op de tweede plaats. De uitdagingen lijken minder te liggen bij het bereiken van commitment van directie en OR of vakbonden Akkoord directie Medewerking lijnmanagers Verantwoordelijkheidsgevoel van Overeenstemming OR/vakbonden Budget vrijmaken 0 7

10 6. Stellingen Hieronder volgen de reacties van de deelnemers op de vier stellingen over duurzame inzetbaarheid van. Doorwerken tot je 67e is een keuze Nee 49% Ja 51% Oneens 11% De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid Eens 89% De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid Oneens 17% Onderbenutting van talent is de schuld van de werkgever Eens 32% Eens 83% Oneens 68% Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de respondenten een belangrijke rol zien voor de medewerker zelf in het kader van duurzame inzetbaarheid. 8

11 7. Samenvatting en bevindingen Er hebben 78 leden deelgenomen uit het onderzoek, van verschillende grootte en uit verschillende sectoren. Vrijwel alle respondenten verwachten problemen rond de inzetbaarheid binnen de eigen organisatie. Bij het merendeel staat duurzame inzetbaarheid op de directieagenda en wordt er budget voor uitgetrokken, nu al en/of in de komende vijf jaar. De meerderheid is bezig met een traject tot duurzaam inzetbaarheidsbeleid en een kwart heeft al beleid ontwikkeld. Uit de antwoorden op de stellingen blijkt dat werkgevers duurzame inzetbaarheid vooral de verantwoordelijkheid vinden van de medewerker. Zij vinden dat tevens de grootste uitdaging, de medewerker die zichzelf verantwoordelijk voelt voor zijn eigen inzetbaarheid. Ook de medewerking van de lijnmanager zien ze als grote uitdaging als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Dit kan verklaren dat de meeste instrumenten die al toegepast worden, gericht zijn op het stimuleren van om hun eigen inzetbaarheid te continueren of te vergroten. Andere instrumenten als het organiseren van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de roosters en werktijden worden (nog) veel minder toegepast. 9

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Methode Het arbeidscontract kan gezien worden als het resultaat van hoe in de sector over werk wordt gedacht en aan welke vorm van werk behoefte is. Deze

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt?

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Rinnooy Kan start met de melding dat de aansluiting van het onderwijs

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie