Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk"

Transcriptie

1 Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

2 Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders van bedrijven met 500 of meer werknemers. De respondenten komen uit allerlei sectoren, waaronder de industrie, de financiële Titel van de presentatie detailhandel en de IT. dienstverlening, de gezondheidszorg, de Belangrijk thema Van de respondenten geeft 57 procent aan loyaliteit erg hoog op de agenda te hebben staan (cijfers 8 tot en met 10). Als ook de deelnemers die cijfer 7 invulden worden meegeteld, komt dat aandeel op meer dan 80 procent. Een ongeveer even groot deel (79 procent) is van mening dat voldoende tijd wordt besteed aan het verhogen van de loyaliteit van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt door 54 procent genoemd als belangrijke eigenschap. O N D E R T I T E L D I E U I T L E G G E E F T O V E R D E I N H O U D Kenmerken van loyaliteit Betrouwbaarheid (59 procent), een sterk verantwoordelijkheidsgevoel (45 procent), resultaatgerichtheid (43 procent), integriteit (41 procent) en meedenken ook in zaken die buiten de werkzaamheden van de werknemers liggen (39 procent), worden genoemd als de belangrijkste kenmerken van een loyale medewerker. Door 13 procent van de topbestuurders wordt onvoorwaardelijke steun voor beleidsbeslissingen genoemd. Vergrijzing Ruim eenvijfde van het personeelsbestand van de deelnemende bedrijven is ouder dan 50 jaar, en dat percentage stijgt snel. Mede daarom denkt al driekwart van de ondervraagde bestuurders na over hoe die banen in te vullen zijn nadat oudere werknemers met pensioen gaan. Zij zetten vooral in op gebruikelijke mechanismen als scholing, interne doorstroom en het tijdig aannemen van nieuwe medewerkers en stagiairs. Een van de creatievere maatregelen is het koppelen van jongere aan oudere werknemers om kennis sneller over te dragen. werknemer liggen (39 procent), worden genoemd Onderzoeksresultaten: Hebben we nog vertrouwen in de toekomst?

3 Onderzoek naar loyaliteit (2/2) De vergrijzing stelt niet elk bedrijf voor even grote problemen. Bijna 59 procent van de respondenten geeft aan dat er geen specialistische functies in de organisatie zijn die lastig te vervangen zijn. Toch heeft Titel van de presentatie driekwart van de bedrijven talentenprogramma s om de schaarste op te kunnen vangen. Voor kritische bedrijfsfuncties heeft 59 procent al een opvolger klaarstaan. Voor 76 procent van de bedrijven met veel specialistische functies staat het zoeken van geschikte O N D E R T I T E L D I E U I T L E G G E E F T Overvanging V E R Dhoog E Iop Nde H agenda. O U D Flexibiliteit De meerderheid van de bestuurders (54 procent) laat weten nooit externe expertise in te huren. Om flexibiliteit te organiseren, beroepen de respondenten zich vooral op tijdelijke contracten (62 procent), deeltijd-contracten (46 procent), oproepkrachten (40 procent), een interne flexpool (31 procent) en het uitbesteden van werk (27 procent). Door flexibiliteit kan de loyaliteit van vaste medewerkers onder druk komen te staan. Bestuurders proberen dit te ondervangen door het geven van verantwoordelijkheid, door te vragen naar wensen van werknemers en waardering uit te drukken in bonus of salaris. De helft van de deelnemers is van mening dat binden & boeienprogramma s kunnen bijdragen aan loyaliteit. Tweederde (68 procent) denkt dat een goede balans tussen werk en privé de loyaliteit vergroot. Contact Mocht u nog vragen hebben over de onderzoeksresultaten of wilt u meer informatie over De Kamer, dan kunt u een sturen naar

4 Resultaten Loyaliteit Kenmerken van een loyale medewerker: Betrouwbaar (59%) Sterk verantwoordelijkheidsgevoel (45%) Resultaatgericht (43%) Integer (41%) Denkt mee, ook in zaken die buiten zijn/haar werkzaamheden liggen (39%) 57% van de bestuurders zet loyaliteit hoog (cijfer 8 t/m 10) op de agenda. Een vijfde vindt van zichzelf dat ze niet voldoende tijd besteden aan het verhogen van loyaliteit.

5 Resultaten - Loyaliteit De top 5 van belangrijkste kenmerken van een loyale medewerker is volgens de C-level bestuurders: Top 5 kenmerken: 1. Betrouwbaar (59%) 2. Sterk verantwoordelijkheidsgevoel (45%) 3. Resultaatgericht (43%) 4. Integer (41%) 5. Denkt mee, ook in zaken die buiten zijn/haar werkzaamheden liggen (39%) Wat zijn volgens u de 5 belangrijkste kenmerken van een loyale medewerker? (Basis: allen, n=102) Is betrouwbaar Heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel Is resultaatgericht Is integer Denkt mee, ook in zaken die buiten zijn/haar werkzaamheden liggen 45% 43% 41% 39% 59% Dat medewerkers onvoorwaardelijk achter beleidsbeslissingen staan is volgens slechts 13% een kenmerk van een loyaliteit. Heeft een intrinsieke betrokkenheid bij het welzijn van het bedrijf Helpt andere collegas in en buiten het team Is flexibel in werkzaamheden Stimuleert andere collegas in en buiten het team Past zich aan elke situatie aan 39% 33% 32% 27% 25% Is bereid om over te werken Steunt onvoorwaardelijk de beleidsbeslissingen 13% 18%

6 Resultaten- loyaliteit Loyaliteit staat hoog op de agenda Op een schaal van 1 tot en met 10 geeft 8% een 10 om aan te geven dat het onderwerp loyaliteit zeer hoog op de agenda staat. 13% geeft een 9 en 36% een 8. Ongeveer één op de tien geeft lager dan een 6. Gemiddeld geeft men een 7,5. Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe hoog of hoe laag het onderwerp loyaliteit op uw agenda staat? (Basis: allen, n=102) 11% 9% 24% 36% 13% 8% 1 t/m

7 Resultaten- loyaliteit Eén op de vijf zou meer tijd willen besteden aan het verhogen van loyaliteit Ondanks dat het onderwerp loyaliteit hoog op de agenda staat van de meeste bedrijven, geeft een substantiële groep van 21% aan dat ze vinden dat ze niet genoeg tijd besteden aan het verhogen ervan. Vindt u dat u voldoende tijd besteedt aan het verhogen van loyaliteit bij uw medewerkers? (Basis: allen, n=102) 21% De ruime meerderheid (79%) vindt dat ze voldoende tijd besteden aan het verhogen van loyaliteit bij hun medewerkers. 79% Ja Nee

8 Resultaten Vergrijzing Eén op de vijf medewerkers van bedrijven met meer dan 500 medewerkers is boven de 50 jaar. Drie kwart van de bestuurders heeft al nagedacht over het waarborgen van vergrijzende functies. Men zet vooral in op scholing, interne doorstroom en het tijdig aannemen van nieuwe medewerkers en stagiairs.

9 Resultaten- vergrijzing Een vijfde van de grootzakelijke markt is boven de 50 jaar In percentages hebben de bestuurders aangegeven hoe hun personeelsbestand qua leeftijd verdeeld is. In de grafiek hiernaast staat per leeftijdscategorie het gemiddelde percentage weergegeven. Kunt u in procenten een indeling van uw personeelsbestand in leeftijd geven? Gemiddeld (Basis: allen, n=102) 20 jaar en jonger 21 tot en met 30 jaar 10% 20% De helft van de medewerkers is tussen de 30 en de 50 jaar. Ongeveer eenderde is onder de 30 en 20% is ouder dan 50 jaar. 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 22% 28% 51 tot en met 60 jaar 14% 61 jaar en ouder 7%

10 Resultaten- vergrijzing Drie kwart heeft al nagedacht over het waarborgen van vergrijzende functies Drie kwart van de bestuurders geeft aan dat ze al hebben nagedacht over hoe ze functies gaan waarborgen waar het personeel aan het vergrijzen is. Een kwart heeft hier nog niet over nagedacht. Degenen die hier al over hebben nagedacht, zetten vooral in op scholing, interne doorstroom en het tijdig aannemen van nieuwe medewerkers en stagiairs. Dat blijkt uit de antwoorden op een open vraag. Heeft u al nagedacht over hoe u functies gaat waarborgen waar nu het personeel aan het vergrijzen is? (Basis: allen, n=102) 25% Ja Nee 75% Zorgen voor goede trainingen voor nieuwe werknemers. Koppelen werknemers in kleine teams om ervaring sneller over te dragen. Vroegtijdig aanwerven van nieuwe medewerkers, stageplaatsen, interne roulatie en integrale ontwikkelplannen. Stages, ouderen werken langer door, mensen gaan omscholen, contact met universiteiten en scholen, mensen gaan meer uren werken.

11 Resultaten Schaarste op de arbeidsmarkt 41% heeft te maken met specialistische functies die lastig te vervangen zijn. 76% daarvan zet het zoeken van vervanging hoog op de agenda. Drie kwart heeft talentenprogramma s om schaarste op te kunnen vangen 59% heeft voor meer dan de helft van de kritische functies een opvolger klaarstaan.

12 Resultaten- schaarste op de arbeidsmarkt 41% heeft te maken met specialistische functies die lastig te vervangen zijn Zijn er specialistische functies in uw organisatie die lastig te vervangen zijn? Zoja, hoeveel procent is dat ongeveer? (Basis: allen, n=102) Gemiddeld 28% Staat het zoeken naar talent voor deze specialistische functies bij u hoog op de agenda? (Basis: heeft lastig te vervangen functies, n=42) 24% 41% 59% 76% Ja Nee Ja Nee

13 Resultaten- schaarste op de arbeidsmarkt Drie kwart heeft talentenprogramma s om schaarste op te kunnen vangen Heeft u een speciaal talentenprogramma om de schaarste op de arbeidsmarkt straks op te kunnen vangen? (Basis: allen, n=102) Heeft u voor meer dan de helft van de kritische bedrijfsfuncties binnen de organisaties al een opvolger klaarstaan? (Basis: allen, n=102) 25% 41% 59% 75% Ja Nee Ja Nee

14 Resultaten Flexibilisering Bij de helft van de grootzakelijke bedrijven is thuiswerken een structurele mogelijkheid. Bij die bedrijven werkt gemiddeld 30% van de werknemers minimaal 1 dag per week thuis. Bijna de helft van de grootzakelijke bedrijven huurt weleens externe, tijdelijke expertise in. Gemiddeld beslaat dat 15% op jaarbasis. 47% hanteert nog andere manieren om flexibiliteit te organiseren. Tijdelijke contracten worden daarvoor het vaakst gebruikt (62%).

15 Resultaten- flexibilisering Bij de helft van de bedrijven is thuiswerken een structurele mogelijkheid Bij de helft van de bedrijven in de grootzakelijke markt is thuiswerken een structurele mogelijkheid voor de medewerkers. Is thuiswerken een structurele mogelijkheid voor uw medewerkers? Zo ja, hoeveel procent van uw medewerkers werkt minimaal 1 dag per week thuis? (Basis: allen, n=102) Bij de bedrijven waar thuiswerken een structurele mogelijkheid is, werkt gemiddeld 30% van de medewerkers minimaal 1 dag per week thuis. 50% 50% Gemiddeld 30% Ja Nee

16 Resultaten- flexibilisering Bijna de helft huurt weleens externe, tijdelijke expertise in 46% van de C-level bestuurders geeft aan weleens externe, tijdelijke expertise in te huren. Gemiddeld is dat 15% op jaarbasis. De meerderheid (54%) huurt nooit externe expertise in. Huurt u weleens externe, tijdelijke expertise in? Zo ja, hoeveel procent op jaarbasis? (Basis: allen, n=102) Gemiddeld 15% 46% 54% Ja Nee

17 Resultaten- flexibilisering Tijdelijke contracten veelal ingezet om flexibiliteit te organiseren Hanteert u nog andere manieren voor het organiseren van flexibiliteit? (Basis: allen, n=102) Welke manieren hanteert u voor het organiseren van flexibiliteit? (Basis: hanteert nog andere manieren voor het organiseren van flexibiliteit, n=48) Tijdelijke contracten 62% Deeltijd contracten 46% Oproepkrachten 40% 53% 47% Interne flexpool (vast contract, maar niet gebonden aan werkplek en uren) 31% Uitbesteden van werk 27% Urenpool (uren sparen bij overwerken, uren uit pot opnemen als het rustig is) 25% Avond,- nacht,- of weekenddiensten 25% Ja Nee Taakroulatie/werken in verschillende teams 17% Prestatiebeloningen/bonussen en andere variabele beloningen 15% Samenwerken met andere organisaties door het delen van experts 12%

18 Resultaten Vertrouwen 63% heeft weleens een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ze hebben bijna allemaal vertrouwen in het management daarin gemeten. Het vertrouwen lag veelal op een hoog niveau. Meer dan de helft is actief aan de slag gegaan met de resultaten. Bijna allemaal hebben ze de resultaten gedeeld met de medewerkers.

19 Resultaten- vertrouwen Meerderheid heeft weleens een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd 63% van de bedrijven in de grootzakelijke markt heeft weleens een medewerkerstevredenheidsonderzoek of betrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven heeft dat nog nooit gedaan. Heeft u wel eens een medewerkersbetrokkenheid - of tevredenheidsonderzoek uitgevoerd? (Basis: allen, n=102) 37% Gemiddeld 3 keer per jaar 63% Ja Nee

20 Resultaten vertrouwen Vertrouwen in management en bestuur is normaal tot zeer hoog Heeft u ook gemeten of er vertrouwen was in management en bestuur? (Basis: heeft weleens medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd, n=64) 5% Bijna alle bedrijven die een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd, hebben daarin ook gemeten hoe het gesteld is met het vertrouwen in management en bestuur. Bij slechts 8% lag het vertrouwen laag. Bij 48% normaal en bij 45% was het hoog tot zeer hoog. Hoe hoog/laag was het vertrouwen in management en bestuur? (Basis: heeft vertrouwen in management en bestuur gemeten, n=61) Ja 95% Nee 8% 48% 38% 7% Zeer laag Laag Normaal Hoog Zeer hoog

21 Resultaten vertrouwen In meer dan de helft van de bedrijven zijn aan de slag gegaan met de uitkomsten van een medewerkersonderzoek Bent u met de resultaten van het medewerkersbetrokkenheid- of medewerkerstevredenheidsonderzoek aan de slag gegaan om de tevredenheid en/of betrokkenheid te verhogen? (Basis: heeft weleens medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd, n=64) Heeft u de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek gedeeld met uw medewerkers? (Basis: heeft weleens medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd, n=64) 3% 44% 56% 97% Ja Nee Ja Nee Meer dan de helft van de bedrijven (56%) die een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd, is met de resultaten ervan aan de slag gegaan. De meesten geven aan dat ze concrete verbeterpunten hebben geformuleerd op basis van het onderzoek. Bijna alle bedrijven die een tevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd, deelden de resultaten ervan met de medewerkers.

22 Resultaten Werkklimaat 69% van de bestuurders vindt dat een positief werkklimaat betrokkenheid creëert. De meerderheid (63%) geeft aan dat hun management een goed werkklimaat waarborgt. De meningen zijn verdeeld over de stelling dat door de crisis het management vooral stuurt op output. Ongeveer evenveel bestuurders zijn het hiermee eens als oneens. De democratische leiderschapsstijl wordt het vaakst gehanteerd (31%) door bestuurders in de grootzakelijke markt.

23 Resultaten werkklimaat Meerderheid vindt dat positief werkklimaat betrokkenheid creëert In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over over werkklimaat? (Basis: allen, n=102) Als je een positief werkklimaat creëert, creëer je betrokken mensen die deel willen uitmaken van dat team 7% 21% 38% 31% Mijn management waarborgt een goed werkklimaat 12% 25% 47% 16% Door de crisis neigt mijn management vooral te sturen op output 6% 22% 40% 25% 7% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 69% van de bestuurders is het ermee eens dat een positief werkklimaat betrokkenheid creëert. De meerderheid (63%) geeft aan dat hun management een goed werkklimaat waarborgt. De meningen zijn verdeeld over de stelling dat door de crisis het management vooral stuurt op output. Ongeveer evenveel bestuurders zijn het hiermee eens als oneens.

24 Resultaten werkklimaat Democratische leiderschapsstijl wordt het vaakst gehanteerd Ongeveer één op de drie bestuurders geeft aan dat bij hen in de organisatie de democratische leiderschapsstijl grotendeels wordt gehanteerd. Daarna wordt de gezaghebbende stijl het vaakst gehanteerd, door 22%. Welk kenmerkende leiderschapsstijl wordt er grotendeels gehanteerd in uw organisatie? (Basis: allen, n=102) De democratische stijl (we doen het samen) De gezaghebbende stijl (geven vorm aan de visie) De relatiegerichte stijl (eerst de mensen dan het werk) 22% 20% 31% De relatiegerichte stijl wordt door één op de vijf organisaties gehanteerd. De coachende stijl (ontwikkeling van presentaties) De dwingende stijl (doe het zoals ik zeg) 12% 8% De maatgevende stijl (laten zien hoe het moet) 8%

25 Resultaten Talentmanagement Talentmanagement staat hoog op de agenda. De helft heeft voor het geïdentificeerde talent een actief talentprogramma opgezet. Nog eens de helft geeft aan dat iedere medewerker bij hen de kans heeft om zich verder te ontwikkelen. Eenderde geeft aan dat ze medewerkers steeds minder aan zich kunnen binden met alleen een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Een even grote groep is het hier mee oneens.

26 Resultaten talentmanagement Helft van de bedrijven heeft een actief talentprogramma in huis In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over talentmanagement en opleiding & ontwikkeling? (Basis: allen, n=102) Voor het geïdentificeerde talent binnen onze organisatie is een actief talentprogramma opgezet 15% 32% 45% 7% Iedere medewerker heeft bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen door middel van opleiding, etc. 11% 35% 36% 15% Binnen onze organisatie hebben wij tenminste 10% van de medewerkers geïdentificeerd als talent 4% 12% 36% 36% 12% In onze organisatie wordt jong talent gekoppeld aan het management 17% 35% 40% 7% De opleidings- en ontwikkelingsprogramma's die medewerkers volgen moeten wel een directe invloed hebben 11% 41% 37% 9% Onze medewerkers kunnen wij steeds minder aan ons binden met alleen een goed arbeidsvoorwaardenpakket 5% 27% 35% 26% 6% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

27 Resultaten Innovatie- en kennisklimaat 56% van de bestuurders geeft aan dat innovatie wordt gestimuleerd binnen hun organisatie. Ruim de helft (53%) ziet een duidelijk verband tussen het stimuleren van innovatie en loyaliteit. 49% beoordeelt medewerkers op innovatiekracht of de bereidheid om dat te ontwikkelen.

28 Resultaten innovatie- en kennisklimaat Meer dan de helft stimuleert innovatie binnen de organisatie In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over innovatie- en kennisklimaat? (Basis: allen, n=102) In onze organisatie wordt innovatie gestimuleerd 9% 32% 46% 10% We zien een duidelijk verband tussen het stimuleren van innovatie en loyaliteit 14% 31% 43% 10% Medewerkers worden ook beoordeeld op hun innovatiekracht en de bereidheid om dit te ontwikkelen 11% 38% 44% 5% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 56% van de bestuurders geeft aan dat innovatie wordt gestimuleerd binnen hun organisatie. Ruim de helft (53%) ziet een duidelijk verband tussen het stimuleren van innovatie en loyaliteit. 49% beoordeelt medewerkers ook op innovatiekracht.

29 Resultaten Duurzaam inzetbaarheid Ruim de helft (54%) zegt dat duurzaam inzetbaarheid een belangrijk onderwerp op de agenda is. 53% geeft aan dat de kennis van medewerkers voldoende binnen de organisatie verspreid is om verloop op te vangen. 38% heeft onvoldoende inzicht waar welke kennis zit binnen de organisatie.

30 Resultaten duurzaam inzetbaarheid Duurzaam inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over duurzaam inzetbaarheid? (Basis: allen, n=102) Duurzaam inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp op mijn agenda 11% 34% 51% De kennis van medewerkers is voldoende binnen de organisatie verspreid om verloop op te vangen 16% 30% 46% 7% Wij hebben onvoldoende inzicht waar welke kennis zit en hoe we dit duurzaam kunnen inzetten 6% 27% 28% 33% 5% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Ruim de helft (54%) zegt dat duurzaam inzetbaarheid een belangrijk onderwerp op de agenda is. Een ongeveer even grote groep (53%) geeft aan dat de kennis van medewerkers voldoende binnen de organisatie is verspreid om verloop op te vangen. 38% zegt onvoldoende inzicht te hebben waar welke kennis zit binnen de organisatie.

31 Resultaten Verandering van carrièrepaden Bij ongeveer eenderde van de grootzakelijke bedrijven heeft het overgrote deel van de oudere medewerkers (50+) een managementfunctie. 32% van de bestuurders geeft aan dat oudere medewerkers met een managementfunctie géén intensief managementprogramma volgen. Bij een even grote groep is dat wel het geval. Bedrijven gaan verschillend om met het ontwikkelen van carrièrepaden voor oudere werknemers

32 Resultaten verandering van carrièrepaden Bedrijven gaan verdeeld om met carrièrepaden van oudere medewerkers In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over verandering van carrièrepaden? (Basis: allen, n=102) Het overgrote deel van de oudere werknemers (50+) hebben een (lijn)management functie binnen mijn organisatie 7% 18% 40% 32% Oudere medewerkers (50+) met een management functie volgen een intensief en divers managementprogramma 7% 25% 35% 29% 4% Voor oudere werknemers (50+) heeft mijn organisatie andere carrièrepaden ontwikkeld 5% 25% 40% 27% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Bij ongeveer eenderde van de grootzakelijke bedrijven heeft het overgrote deel van de 50+ ers een managementfunctie. 32% van de bestuurders geeft aan dat oudere medewerkers met een managementfunctie géén intensief managementprogramma volgen. Een even grote groep geeft aan dat dat bij hen wel het geval is. Ook gaan bedrijven op verschillende manieren om met het ontwikkelen van carrièrepaden voor oudere werknemers.

33 Resultaten Beloningspakket Ruim de helft van de bestuurders voorziet dat in de toekomst loyaliteit meer gecreëerd kan worden door binden & boeien-programma s. Ongeveer eenderde (35%) geeft aan dat er in hun organisatie niet veel wordt gewerkt met variabele beloning en bonussen om medewerkers te stimuleren. Men is niet van mening dat secundaire arbeidsvoorwaarden waarde verliezen in hun organisatie. Gemiddeld neemt men in 38% van de arbeidsvoorwaardenpakketten opleiding, ontwikkeling en coaching op

34 Resultaten beloningspakket De helft voorziet dat er meer loyaliteit gecreëerd kan worden door binden & boeien-programma s In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over het beloningspakket? (Basis: allen, n=102) Ik voorzie dat in de toekomst loyaliteit meer gecreëerd kan worden door binden & boeien- programma's voor medewerkers 4% 17% 28% 44% 7% In mijn organisatie wordt veel gewerkt met variabele beloning en bonussen om medewerkers te stimuleren 13% 22% 33% 27% 5% Secundaire arbeidsvoorwaarden verliezen waarde in mijn organisatie 10% 33% 33% 19% 5% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Ruim de helft voorziet dat in de toekomst meer loyaliteit gecreëerd kan worden door binden & boeienprogramma s voor medewerkers. De meeste bestuurders (35%) geven aan dat er in hun organisatie niet veel wordt gewerkt met variabele beloning en bonussen om medewerkers te stimuleren. Een even grote groep werkt daar wel veel mee. Men is niet van mening dat secundaire arbeidsvoorwaarden waarde verliezen in hun organisatie.

35 Resultaten beloningspakket Gemiddeld wordt in 38% van de arbeidsvoorwaardenpakketten opleiding, ontwikkeling en coaching meegenomen. Slechts 4% van de bestuurders neemt het in geen van de arbeidsvoorwaardenpakketten op. 12% neemt het in alle arbeidsvoorwaardenpakketten mee. In hoeveel % van uw arbeidsvoorwaardenpakketten wordt opleiding, ontwikkeling en coaching meegenomen? (Basis: allen, n=102) 0 t/m t/m t/m t/m t/m t/m 60 5% 9% 12% 12% 20% 23% Gemiddeld 38% 61 t/m 70 6% 71 t/m t/m t/m %

36 Resultaten Work-life balance De meerderheid (68%) vindt dat een goede balans in werk en privé de productiviteit en loyaliteit ten goede komt. 61% ziet in hun organisaties dat de worklife balance steeds belangrijker wordt. 59% stimuleert medewerkers om een goede balans te houden tussen werk en privé

37 Resultaten work-life balance Goede balans in werk en privé wordt steeds belangrijker In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen over work-life balance? (Basis: allen, n=102) Een goede balans in werk en privé komt productiviteit en loyaliteit ten goede 6% 6% 21% 48% 20% In onze organisatie zien we dat work-life balance steeds belangrijker wordt 4% 9% 26% 46% 15% Wij stimuleren medewerkers, ook in tijden van crisis, om een goede balans te houden tussen werk en privé 5% 9% 27% 46% 13% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Een meerderheid (68%) vindt dat een goede balans in werk en privé de productiviteit en loyaliteit ten goede komt. 61% ziet in hun organisaties dat de work-life balance steeds belangrijker wordt. 59% stimuleert medewerkers om een goede balans te houden tussen werk en privé.

38 kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren?

Onderzoeksresultaten. Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren? Onderzoeksresultaten Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren? Samenvatting (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 103 topbestuurders van bedrijven met 500 of meer werknemers.

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009

Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009 Rapport Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009 Voor: LOF Door: Synovate Datum: 18 september 2009 Project: 90107 Synovate Onderzoeksconclusie Wat onderscheidt de 77 werkgevers die op de Loflist staan

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Managers houden doorstroming talent vaak doelbewust tegen

Managers houden doorstroming talent vaak doelbewust tegen Samenvatting onderzoek talentmanagement in Nederland 2010 Managers houden doorstroming talent vaak doelbewust tegen Politieke overwegingen bepalen in belangrijke mate hoe managers omgaan met talent in

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren:

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: STERRENTOEKENNING ORGANISATIES < 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap en Goed werknemerschap Presentatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Opzet van de presentatie 1. Achterliggend onderzoek van TNO Onderzoek naar de stand van zaken Onderzoek naar determinanten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015 Het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Hoe blij is de werkende Y?

Hoe blij is de werkende Y? Hoe blij is de werkende Y? Januari 2014 Generatie Y is hot. Veel hedendaagse onderzoeken richten zich op de kenmerken, wensen en behoeften van generatie Y. Waardevolle kennis voor werkgever, die de generatie

Nadere informatie

4 oktober Onderzoek EenVandaag en Glamour: Mannen en vrouwen op de werkvloer

4 oktober Onderzoek EenVandaag en Glamour: Mannen en vrouwen op de werkvloer 4 oktober 2016 Onderzoek EenVandaag en Glamour: Mannen en vrouwen op de werkvloer Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Nationaal Onderzoek duurzame inzetbaarheid 2013 laat zien: Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Duurzame inzetbaarheid, het is best wel belangrijk, ondanks (of misschien juist wel dankzij) de economische

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Samenvatting van resultaten wereldwijd

Samenvatting van resultaten wereldwijd Internationaal onderzoek door Hay Group: De invloed van de economische onzekerheid op beloningsprogramma s Managementsamenvatting Voor organisaties is het belangrijk om te weten wat de impact van de economische

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Ontwerpen van een salarissysteem

Ontwerpen van een salarissysteem Ontwerpen van een salarissysteem Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Organisatie structuur, functieniveau en beloning Organisatie structuur Functie

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Nationale opleidings enquête

Nationale opleidings enquête Nationale opleidings enquête Een initiatief van: ARBOPLAN CURSUSSEN EN CONGRESSEN Geoplan CURSUSSEN EN CONGRESSEN Nationale opleidings enquête Aanleiding In de opleidingssector wordt vrij weinig onderzoek

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Feiten en cijfers binnen de apotheek

Feiten en cijfers binnen de apotheek Feiten en cijfers binnen de apotheek De Zorg & Innovatie Groep voert jaarlijks honderden medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit binnen apotheken. We beschikken inmiddels over een schat aan informatie.

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie