Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA"

Transcriptie

1 Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1

2 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door vergrijzing, nieuwe technieken en globalisering. Deze veranderingen hebben effect op bedrijven en medewerkers. Werkgeversorganisaties, vakbonden en O&O-fondsen in diverse sectoren zijn bij uitstek de regisseur van deze veranderingen. Atrium groep adviseert deze organisaties over duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen en/of buiten het bedrijf/de organisatie/maatschappij. Om dit onderwerp meer handen en voeten te geven en een leidraad te beiden voor sectoren en hun medewerkers en bedrijven, is Atrium groep in 2013 het project Baan je toekomst gestart met drie sectoren; de contractcatering, de recreatie en de watersportindustrie. Doelstellingen - Intersectoraal samenwerken en zo de inzetbaarheid van verhogen en de productiviteit van bedrijven te vergroten (per sector). - Een intersectorale denktank vormen. - Een doorkijk geven naar de toekomst van het O&O fonds / cao partijen. - Een dialoog op gang brengen dialoog met de achterban en nog niet aangesproken en bereiken. - Passende instrumenten voor bedrijven en de loopbaan van ontwikkelen. Het project tot nu toe; wat hebben we gedaan? Binnen het project is het thema van duurzame inzetbaarheid vormgegeven langs drie thema s: trots, vitaliteit en opleiden. De volgende stappen zijn inmiddels gezet: onderzoek naar de huidige stand van zaken in de sectoren middels een enquête onder de medewerkers in de sectoren en interviews met. Het onderzoek ligt aan de basis van de rapportage. Tevens is de rapportage uitgebreid met het verslag van de expertsessie. Tijdens deze brainstormsessie zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek besproken met vertegenwoordigers van en en experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit alles heeft geleid tot aanbevelingen per sector welke separaat van deze rapportage opgeleverd zijn. De aanbevelingen in combinatie met deze rapportage bieden een aanzet tot het opstellen van toekomstig beleid in de sector. Het project is afgesloten met een intersectorale eindrapportage en een congres. 2

3 Samenvatting Trots op het werk De meeste medewerkers zijn trots op hun werk, trots op het bedrijf en voelen zich gewaardeerd. Bijna driekwart (70%) van de voelt zich gewaardeerd. Volgens de is dat 40%. Stellingen Trots op het bedrijf 72% 100% Trots op het werk 81% 100% Gewaardeerd voelen 70% 40% Volgens alle wordt er naar de ideeën van de medewerkers geluisterd. 98% van de uit zijn of haar ideeën over verbeteringen in het bedrijf. Volgens 84% van de die hun ideeën bekend maken, doet de leidinggevende ook iets met die ideeën. Opleiden en ontwikkelen Leren van collega s is de meeste gebruikte vorm om te ontwikkelen. 57% van de doet dit om bij te blijven en alle maken dit mogelijk. Alle bedrijven bieden de mogelijkheid aan hun medewerkers om korte cursussen te volgen. 34% van de volgt ook daadwerkelijk een of meerdere cursussen. Soms is deelname aan cursussen verplicht. Om het dealerschap binnen de sector te voeren zijn soms cursussen verplicht. Ook leveranciers verzorgen veel specifieke trainingen. Zelf doen om bij te blijven leren van collega/leidinggevende (coaching) 57% 100% volgen van korte cursussen 34% 100% niets 0% 0% volgen van beroepsopleiding 6% 20% iets anders 8% 20% Bij de meeste bedrijven wordt met wel eens gesproken over de plannen die het bedrijf heeft met de in de toekomst. Gesprek over plannen toekomst werknemer in het bedrijf ja, daar is wel eens over gesproken 32% 60% ja, elk jaar 34% 20% nee, nog nooit over gesproken 34% 20% 3

4 Bij alle bedrijven worden er afspraken gemaakt met over hoe ze goed (bij)blijven in hun vak. Veelal worden hier de functionerings- en beoordelingsgesprekken voor gebruikt. Bij de vindt 83% het goed om afspraken te maken met de leidinggevende over hoe men zich ontwikkelt in het vak. Hiervan zegt 38% dat dit al gebeurt en 45% zou wel willen dat er afspraken gemaakt gaan worden. Voor 17% is het niet nodig om afspraken te maken over de eigen ontwikkeling. Werkgevers vinden afspraken maken over het volgen van korte cursussen en coaching op de werkvloer het belangrijkst. Voor staan afspraken over carrièremogelijkheden ook hoog, terwijl geen enkele werkgever dit noemt. De hechten meer belang aan het ervaring opdoen bij een ander bedrijf en in een ander of hogere functie, dan de. Afspraken eigen ontwikkeling volgen van korte cursussen 75% 100% coaching op de werkvloer 50% 80% carrièremogelijkheden 27% 0% ervaring opdoen in een andere functie 16% 20% loopbaanplanning/-check/-advies 14% 0% ervaring opdoen in een hogere functie 7% 20% volgen van beroepsopleidingen 9% 0% gebruik maken van EVC 9% 0% ervaring opdoen bij een ander bedrijf 5% 20% ervaring opdoen in andere branche/sector 0% 0% iets anders 2% 0% De mening over of in de nabije toekomst behoefte zouden hebben aan een gesprek met een onafhankelijke loopbaancoach die kan helpen bij het uitstippelen van de verdere loopbaan, komt nagenoeg overeen. Gesprek met loopbaancoach nee 64% 60% ja 21% 20% weet niet 15% 20% 64% van de medewerkers zou op eigen initiatief een cursus, opleiding of coachingstraject gaan volgen als men zelf over een opleidingsbudget zou beschikken. De schatten dit percentage lager in. Zelf een opleiding of cursus starten als er budget is ja 64% 20% nee 21% 80% weet niet 15% 0% 4

5 Vitaliteit 32% van de zegt tijdens het werk last te hebben van lichamelijke belasting. Werkgevers herkennen dit: 40% zegt dat enkele daar last van hebben en volgens 20% heeft een minderheid van het personeelsbestand er last van. 23% van de zegt last te hebben van psychische belasting tijdens het werk. Volgens is die psychische belasting groter: 60% van de zegt dat enkele daar last van hebben en 40% zegt dat het personeel er geen last van heeft. 40% van de verwacht dat men in de toekomst meer last zal krijgen van klachten (lichamelijk en/of psychisch). 40% van de verwacht dat het percentage met last in de toekomst gelijk zal blijven en 20% zegt dat de klachten af zullen nemen. De meeste hebben voldoende mogelijkheden op het werk om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Afstemmen werk en privé voldoende mogelijkheden 68% 40% veel mogelijkheden 25% 40% onvoldoende mogelijkheden 6% 0% geen mogelijkheden 2% 20% Bedrijven zorgen voor arbo-faciliteiten en hulpmiddelen en geven tiltraining om de gezond en fit te houden. Ook een abonnement op de sportschool is mogelijk. De zelf proberen zo gezond mogelijk te leven, gezond te eten en genoeg te bewegen. 32% van de vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden over wat er gedaan kan worden om fit te blijven. 40% van de wil afspreken wat zowel het bedrijf als de medewerker zelf kan doen. De afspraken zouden vooral moeten gaan over de werkplek, scholing en sporten en extra vakantiedagen. Opvallend is dat meer belang hechten aan het maken van afspraken over gezonde leefwijze en lichamelijke werkbelasting dan. 5

6 Afspraken (om fit te blijven) (n=17) (n=3) gezonde werkplek (arbo verantwoord) 71% 100% scholing 65% 33% sporten 35% 33% extra vakantiedagen 35% 33% lichamelijke werkbelasting 25% 67% werkinhoud 29% 33% psychische werkbelasting 24% 33% werkrooster 12% 33% aantal te werken uren per week/maand 18% 33% regelmogelijkheden (zelf bepalen tempo, volgorde taken en werkonderbrekingen) 18% 33% gezonde leefwijze 6% 67% gezonde voeding 6% 33% anders 6% 0% Toekomst De belangrijkste redenen om van baan te wisselen zijn volgens en het salaris, de werksfeer en het gebrek aan carrièremogelijkheden. De belangrijkste redenen om van baan te wisselen salaris 42% 80% werksfeer 34% 40% weinig carrière/doorgroeimogelijkheden 28% 40% werkdruk 21% 20% lichamelijke belasting 19% 0% inhoud van het werk (taken) 17% 0% privé-werk balans moeilijk 17% 0% weinig opleidingsmogelijkheden 11% 0% werktijden 11% 0% psychische belasting 9% 0% reistijd 8% 0% soort werk 8% 0% leeftijd 6% 0% weinig regelmogelijkheden (zelf bepalen tempo, volgorde taken) 4% 0% anders 11% 40% Voor de hand liggende sectoren om personeel mee uit te wisselen, die door zowel als vaak worden genoemd, zijn de techniek en recreatiesector. 6

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Methode Het arbeidscontract kan gezien worden als het resultaat van hoe in de sector over werk wordt gedacht en aan welke vorm van werk behoefte is. Deze

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage kwalitatief onderzoek SFRecreatie. Behoeften van werkgevers in de recreatie en trends in de branche.

Rapportage kwalitatief onderzoek SFRecreatie. Behoeften van werkgevers in de recreatie en trends in de branche. Rapportage kwalitatief onderzoek SFRecreatie Behoeften van werkgevers in de recreatie en trends in de branche. Februari 2012 Rapportage kwalitatief onderzoek SFRecreatie Behoeften van werkgevers in de

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie