Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven"

Transcriptie

1 Redactie: Michael Faure Johann Neethling Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven INTERSENTIA METRO

2 XV INHOUDSOPGAVE Michael Faure & Johann Neethling INLEIDING V 1. Recente ontwikkelingen als aanleiding voor dit boek V 2. Ius Commune perspectief VII 3. Structuur VII 4. Korte voorstelling van de auteurs en hun bijdragen VIII 5. Wetenschappelijk kader XI 6. Dankwoord XII INHOUDSOPGAVE XV LlJST VAN AFKORTINGEN XXI LlJST VAN AUTEURS XXIII Deel I. Inleiding J. Spier APOCALYPTISCHE SCENARIO'S. DE PRIJS VAN DE ONZEKERHEID NA DE AANSLAGEN IN DE VERENIGDE STATEN OP 11 SEPTEMBER 2001 EN DE DAAROP VOLGENDE ECONOMISCHE ELLENDE 3 1. Anticiperen op de verschrikkingen van een nieuwe eeuw? 3 2. Het dogma van de volledige schadevergoeding 3 3. De molensteen der terugwerkende kracht 6 4. Oplossingen voor het probleem der terugwerkende kracht 9 5. De brug van verleden naar heden 9 6. Spelen met vuur: de hypotheek der onwetenheid 13

3 Inhoudsopgave 7. Een rol voor de overheid? De grenzen der aansprakelijkheid en de noodzaak van een fundamentele herbezinning Spreidingsmechanismen en andere hulpmiddelen De tijd dringt Niet alleen het aansprakelijkheidsrecht telt 19 Frits Strain k ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD EN SCHADEVERGOEDING Overheidsaansprakelijkheid Intermezzo I: de verhouding burgerlijke rechter- bestuursrechter Intermezzo II: de ontwikkeling van de onrechtmatige overheidsdaad De positie van de vergunninghouder Aansprakelijkheid van de overheid naast die van de vergunninghouder? Samenvatting 34 Deel II. Aansprakelijkheid van nieuwe risico's Michael Faure & Ton Hartlief AANSPRAKEUJKHEID EN VERZEKERING VOOR NIEUWE RISICO'S Inleiding Uitgangspunten Gebruik aansprakelijkheidsrecht optimaliseren Focussen op de hoofdlijnen Uitdijend aansprakelijkheidsrecht problemarisch? Maar: specifieke problemen Samenvattend: waar mogelijk, optimaliseren Optimaliseren regulering Bevorderen verzekerbaarheid door optimaliseren aansprakelijkheids recht Uitgangspunt: de facto verzekerbaarheid Gebrekkige risico-inschatting? Retro-actieve aansprakelijkheid: onverzekerbaar Afwenteling van causaliteitsonzekerheid Verzekerbare aansprakelijkheid vanuit perspectief van verzekeraars Risicodifferentiatie: absolute noodzaak Verplichte verzekering gewenst? Aanpassing: dekkingssystematiek Alternatieven voor aansprakelijkheidsverzekering Afkalving sociale zekerheid en toenemende claimcultuur 55

4 XVII Inhoudsopgave 7.2. Terugkeer naar sociale zekerheid? Interventie vanuit collectieve middelen? Schadefonds Directe verzekering als wenkend alternatief? Randvoorwaarden Verplichte directe verzekering of first party verzekering? Concurrentiebeleid noodzakelijk! Informatiepolitiek Resultaat: een combinatie van juridische instrumenten Aanbevelingen 67 Johann Neethling AANSPREEKLIKHEID VIR 'NUWE' RISIKO'S: MOONTLIKHEDE EN BEPERKINGE VAN DIE SUID- AFRIKAANSE DEUKTEREG Inleiding Suid-Afrikaanse reg: moontlikhede en beperkinge Inleidende opmerkings Skuldgrondslag Skuldlose grondslag Besondere gevalle Vervaardigersaanspreeklikheid Persoonlike dataprosessering Toekomsblik Inleiding Howe Wetgewer Inleiding Algemene beginsel Slotsom 91 Dimitri Droshout DE RELATIE TUSSEN VERSCHILLENDE VERGOEDINGSREGEUNGEN INZAKE PERSOONSSCHADE. OVER HET INTRIGERENDE SAMENSPEL TUSSEN ONRECHTMATIGE DAAD, HETBIJZONDER REG/ME TER VERGOEDING VAN ZWAKKE WEGCEBRUIKERS EN SOCIALE ZEKERHEIDSPRESTAT1ES 93 Inleiding Historisch Diverse vergoedingsregelingen Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Vergoeding van zwakke weggebruikers Sociale zekerheid 107

5 YVITI Inhoudsopgave Ziekteverzekering Geneeskundige verzorging Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Samenloop tussen de verschillende vergoedingsregelingen Volledige vergoeding van dezelfde schade als bovengrens Samenloop met prestaties in het kader van de sector ziekteverzekering (medische zorgen en arbeidsongeschiktheid) Samenloop met prestaties in het kader van de sector arbeidsongevallen en beroepsziekten Samenloop met vergoedingen op basis van het bijzondere regime ter bescherming van de zwakke weggebruiker Slotbeschouwing 125 Peter Havenga NUWE RISIKO'S IN SUID-AFRIKA: VERSEKERING EN ALTERNATIEWE VERGOEDINGSMEGANISMESASANTWOORDDAAROP Inleiding Versekering Alternatiewe vergoedingsmeganismes Wet op Herversekering van Skade en Verliese 56 van Padongelukfondswet 56 van 19% Omgewingsbewaringwetgewing Kernenergie Gevolgtrekking 143 Deel III. Mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht en andere instrumenten tot voorkoming van nieuwe risico's Gerard Mols VOEDSELVEIUGHEID EN STRAFRECHT EEN BESCHOUWING OVER VOEDSELVEIUGHEID EN STRAFRECHT MEDE AAN DE HAND VAN HET ONTWERP KADERWET DlERVOEDERS Inleiding Voedselveiligheid: wat wordt eronder verstaan? De rol van de overheid Uitgangspunten van beleid Het voorzorgsbeginsel Implementatie in de Nederlandse wetgeving De rol van het strafrecht Totbesluit 160

6 XIX Inhoudsnp^avc Gerhard Kemp TOEREKENING, SANKSIONERING EN STRAFREGTEUKE AANSPREEKLIKHEID VAN REGSPERSONE IN SUID-AFRIKAANSE PERSPEKTIEF Probleemstelling Strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone Korporatiewe misdaad: Hoehanteer die strafreg dit? Inleiding Die owerheid se tradisionele reaksie op korporatiewe misdaad in Suid-Afrika Afwykings van die konvensionele strafregtelike benadering in Suid-Afrika Die dekriminalisering van die Wet op Beslote Korporasies Multidissiplinere benadering ter bekamping van korporatiewe misdaad Slotopmerkings 171 Gerrit van Maanert NIEUWE EN OUDE RISICO'S VAN HET GEBRUIK VAN STRAFVORDERLIJKE MAATREGELEN. SCHADEVERGOEDING BIJ RECHTMATIGE DAAD? Schadevergoeding bij achteraf ongegronde verdenkingen Inleiding Schadevergoeding op basis van rechtmarige overheidsdaad Achteraf ongegronde verdenkingen bij politieoptreden Strengere criteria bij schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis Wettelijke regeling van achteraf ongegronde vrijheidsbeneming Een voorbeeld: De Begaclaim van Joep van den Nieuwenhuyzen Evaluatie van de rechtspraak Wat rechtmatig tot stand is gekomen kan niet achteraf onrechtmatig worden Schadevergoeding voor voorlopige hechtenis in Frankrijk Schadevergoeding bij preventieve hechtenis in Duitsland Recht op schadevergoeding bij achteraf ongefundeerde hechtenis en andere strafvorderlijke maatregelen Schadevergoeding voor niet-verdachten Niet-verdachten die in hun belang worden getroffen Toevallig in de weg lopende burgers Evaluatie van de rechtspraak ten aanzien van niet-verdachten Egalite-situaties moeten anders behandeld worden dan strafvorderlijke gevallen Verschil tussen strafvorderlijke situaties en egalite-situaties 196

7 Inhoudsopgave 3.2. Uitzonderlijke risico's; responsabilite pour risque Conclusies Drie categoriesn van rechtmatig overheidsoptreden waar compensatie gebodenis Voorstellen tot verandering Nieuwe en oude risico's 201 Gerhard Erasmus PRIVAAT REMEDIES EN RUIMTE: PUBLIEKREGTELIKE EN VOLKEREGTELIKE TENDENSE EN INVLOEDE Inleiding Die aard van die publiekreg: watter verskille? Watter soort staat? Watter soort burgerskap? Die internasionale samelewing as 'n regsorde Konklusie 216 Stefan Ubachs MlLIEUHEFFINGEN VERSUS ANDEREINSTRUMENTEN TER VOORKOMING VAN MIUEURISICO'S? Inleiding Keuze van instrumenten Regelgeving Verhandelbare vergunningen Belastingen Maatregelen in de sfeer van directe belastingen Indirecte belastingen: milieuheffingen Karakter van de Nederlandse milieuheffingen Effectiviteit van milieubelastingen Ecologische effecten van het nieuwe Nederlandse systeem Conclusie 229

SAMENVATTING. 1. Inleiding

SAMENVATTING. 1. Inleiding LEESWIJZER Een belangrijk deel van de inhoud van dit rapport is tamelijk technisch-juridisch van aard. Daarom is voorafgaand aan de inhoudsopgave een samenvatting opgenomen. In die samenvatting zal de

Nadere informatie

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland Onderzoek uitgevoerd door: Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Maastricht, Faculteit der

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN

AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN XXXIIIe POSTUNIVERSITAIRE Cyclus WILLY DELVA 2006-07 AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING EN ANDERE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN met bijdragen van K. BERNAUW, H. BOCKEN, I. BOONE, I. CLAEYS,

Nadere informatie

Verhaal van werkgerelateerde schade

Verhaal van werkgerelateerde schade Verhaal van werkgerelateerde schade R. Knegt W.A. Eshuis J.M. Gaarthuis A. Lunenborg P. Mauser J.R. Popma M. Stekelenburg Rapport Uitgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

SOLIDARITEIT MET BELEID

SOLIDARITEIT MET BELEID SOLIDARITEIT MET BELEID Aanbevelingen over financiële tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Den Haag, December 2004 i INHOUDSOPGAVE EINDRAPPORT

Nadere informatie

Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen

Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen mr. W.H. van Boom en mr. I. Giesen * Het maatschappelijk debat dat volgde op de rampzalige gebeurtenissen

Nadere informatie

Waar gaat het eigenlijk om? De rol van het Instituut Asbestslachtoffers bij de verwezenlijking van de functies van het aansprakelijkheidsrecht

Waar gaat het eigenlijk om? De rol van het Instituut Asbestslachtoffers bij de verwezenlijking van de functies van het aansprakelijkheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam * Erasmus School of Law * Sectie Arbeidsrecht Waar gaat het eigenlijk om? De rol van het Instituut Asbestslachtoffers bij de verwezenlijking van de functies van het aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 2c: aansprakelijkheidsrecht Nieuw in 2015 2) BURGERLIJK RECHT

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en K.U. Brabant 29 augustus 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Pels Rijcken & Droogleever

Nadere informatie

Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar

Nadere informatie

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Boekbespreking M. Faure & T. Hartlief (red.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001 Het onderwerp werkgeversaansprakelijkheid voor schade door

Nadere informatie

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt mr.dr. R.P. Wijne 1 De auteur onderzoekt de mogelijkheden om de juridische positie van de patiënt te verbeteren als hij een complicatie ondervindt na

Nadere informatie

Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen?

Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen? Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen? M.K.G. Tjepkema* 1 Inleiding In een bundel die zich ten doel stelt om terug te blikken op vijftien

Nadere informatie

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit rechtsgeleerdheid Academiejaar 2010-2011 MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de Rechten AERSSENS ELINE 00601978 Major Burgerlijk Recht Promotor: Prof.

Nadere informatie

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE ANNE GHOOS - BRECHT MAUS ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN Inhoudsopgave 1 DEEL I: SCHADEVERGOEDINGSRECHT, EEN OVERZICHT... 6 1.1 Door de mens veroorzaakte schade... 6 1.2 Schadeverschuiving

Nadere informatie

Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014

Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014 Vergoeding van werkgerelateerde schade Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014 Prof. mr. B. Barentsen 1 Inleiding: over konijnen (of hazen) en de zorgplicht Is de werkgever aansprakelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID Advies van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid Den Haag, 30 mei 2001 Secretariaat Aarts, de Jong, Wilms en Goudriaan Public Economics

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Werknemerscompensatie in de steigers. Naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in

Werknemerscompensatie in de steigers. Naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in Werknemerscompensatie in de steigers. Naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in arbeidsorganisatie W.A. Eshuis Samenvatting In Nederland lopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 Rake remedies rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 rake remedies_4.indd 2 5-11-2010 9:52:52 Rake remedies Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 1 Schadevergoedingsrecht: een overzicht Door Brecht Warnez Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. H. Bocken Samengevat door Brecht

Nadere informatie

Auteursrecht in de informatiemaatschappij

Auteursrecht in de informatiemaatschappij Auteursrecht in de informatiemaatschappij December 2001 mr dr E.J. Arkenbout dr F. van Dijk dr P.W. van Wijck Ministerie van Justitie Directie Wetgeving Directie Algemene Justitiële Strategie Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie