B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2"

Transcriptie

1 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer

2 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING 1 1 Opzet 1 II BEGROTING VAN DE SCHADE; ART. 6:97 BW 3 2 Inleiding 3 3 De begroting van immateriele schade 3 a De maatstaf b Beperkte toetsing in cassatie c Stelplicht en bewijslast 4 Uitgangspunten bij de begroting van vermogensschade 5 5 Volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade 5 6 Rechterlijke vrijheid 6 7 Welke rechter? 8 8 Uitzonderingen op de rechterlijke vrijheid 8 9 Concrete schadeberekening 8 10 Abstracte schadeberekening 9 a Inleiding b Wanneer abstracte schadeberekening? c Abstracte schadeberekening bij letselschade d Wrongful birth; vergoeding ter zake van verzorgings- en opvoedkosten e Pruisken/Organice; vergoeding van kosten van huishoudelijke hulp 11 Abstracte schadeberekening als minimum Een species: winstafdracht 15 a Inleiding b Tegemoetkoming in de bewijslast c Wat als de genoten winst de geleden schade overstijgt? d Informatieplicht e Wat als de geleden schade de genoten winst overstijgt? f Discretionaire, maar geen ambtshalve bevoegdheid van de rechter g Het winstbegrip

3 h Een ruimere verrijkingsafdracht wenselijk? i Verdere literatuur 13 Schadevaststelling door schatting De wijze van schadebegroting en de opeisbaarheid van de verbintenis tot schadevergoeding 20 a Inleiding b De verschuldigde wettelijke rente; enkele nadere opmerkingen c Toekomstige schade en wettelijke rente 15 Enkele nadere opmerkingen betreffende de vrijheid van de rechter 22 a Toewijzing van een lager bedrag dan gevorderd b Verwijzing naar de schadestaatprocedure 16 Proportionele schadevergoeding 23 a De vrijheid van de rechter b Proportionele schadevergoeding vorderen; de te maken afweging c Motivering rechterlijke uitspraak III CAUSALITEIT; ART. 6:98-99 BW 27 A Algemeen Inleiding Criteria ter bepaling van het causaal verband Reikwijdte csqn-toets Vereiste waarschijnlijkheid bij csqn-toets 30 a Algemeen b Een procentuele benadering 21 Gevolg aanwezigheid csqn-verband Schadeplichtigheid zonder csqn-verband Meervoudige causaliteit 33 a De aanwezigheid van (nog) een andere oorzaak b Een 'andere oorzaak' waarvoor een derde aansprakelijk is c Een 'andere oorzaak' in de risicosfeer van de benadeelde 24 Nadere afbakening: meervoudige causaliteit van aansprakelijkheidvestigende gebeurtenissen Samenlopende oorzaken Afzonderlijke, gelijktijdig werkende oorzaken Afzonderlijke, achtereenvolgend werkende oorzaken 36 a Momentschade b-f Voortdurende schade 28 Onderbreking van de causaliteit Alternatieve causaliteit Andere uitzonderingen op het csqn-criterium 41 a Redelijke kosten ter voorkoming van schade b Groepsaansprakelijkheid VI

4 B Toerekening naar redelijkheid; art. 6:98 BW Inleiding Reikwijdte art. 6:98 BW; TNR Wat is TNR? Relevante factoren De voorzienbaarheid Enkele nadere opmerkingen over de voorzienbaarheid 45 a Het bepalende tijdstip b Voorzienbaar, voor wie? c Voorzienbaar, in welke mate? 36 De aard van de aansprakelijkheid; algemeen Schending van verkeers- of veiligheidsnormen 47 a... leidend tot letsel- of overlijdensschade b... leidend tot zaakschade 38 Risicoaansprakelijkheid Afgeleide aansprakelijkheid De aard van de schade; algemeen Letsel- en overlijdensschade 50 a Ruime toerekening b Kanttekening bij de ruime toerekening c Predispositie en preexistentie 42 Andere factoren 53 a Processuele houding b De mate van schuld c Verwezenlijking van een geschapen risico? 43 Conclusie TNR/relevante factoren Causaliteitsmaatstaf regresnemers Bewijslast Rechtsvergelijking 57 C Bewijs van causaal verband De hoofdregel Mogelijke uitzondering op de hoofdregel: de omkeringsregel Hoofdlijnen historische ontwikkeling van de omkeringsregel 60 a Toepassing bij schending verkeers- en veiligheidsnormen b Verruiming van het toepassingsbereik c Bevestiging van de algemene toepasselijkheid van de omkeringsregel d Aanscherping van de toepassingsvoorwaarden e De 'novemberarresten' 50 Nadere inkleuring voorwaarde iii (zie nr. 49e) in de rechtspraak 64 a De strekking van de overtreden norm b Bescherming tegen een 'specifiek gevaar' c Tussenconclusie voorwaarde iii d Vervolg nadere inkleuring voorwaarde iii in de rechtspraak: ongeschreven normen VII

5 e Onduidelijke toedracht f Causaal verband schade en normovertreding niet aannemelijk (gemaakt) 51 Conclusie nr De omkeringsregel en een causale keten met meerdere schakels (Daadwerkelijke) omkering van de bewijslast? Een andere benadering: proportionele aansprakelijkheid Mogelijke toepassingen proportionele aansprakelijkheid Proportionele aansprakelijkheid bij causaliteitsonzekerheid aanvaard door de Hoge Raad Verlies van een kans 71 a Algemeen b Nadere uitwerking 58 Proportionele aansprakelijkheid als alternatief voor hoofdelijkheid? 72 a Algemeen b Proportionele aansprakelijkheid van toezichthouders? 59 Toepassingsruimte proportionele aansprakelijkheid 74 a Geen regel, maar uitzondering b Onder- en bovengrens 60 Proportionele aansprakelijkheid en toerekening in de zin van art. 6:98 BW Grondslag proportionele aansprakelijkheid 76 a Verlies van een kans b Art. 6:99 BW in combinatie met (analoge) toepassing van art. 6:101 BW c Toerekening naar redelijkheid 62 Verhouding omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid Literatuurverwijzing proportionele aansprakelijkheid; rechtsvergelijkende informatie 78 D Alternatieve causaliteit; art. 6:99 BW Inleiding Toepassingsbereik; positief geformuleerd Toepassingsbereik; negatief geformuleerd Een bijzondere toepassing: het Des-arrest Toepasselijkheid art. 6:99 BW en de EG-richtlijn productenaansprakelijkheid Vereisten Een aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis (a en b) Mogelijkheid van veroorzaking van de gehele schade (a) Schade door tenminste een van deze gebeurtenissen ontstaan (c) Niet vereist Rechtsvergelijkende literatuur 86 VIII

6 IV VOORDEELSTOEREKENING; ART. 6:100 BW Inleiding Bijzondere wettelijke regelingen Voordeelstoerekening op grond van de AWBZ; enkele nadere opmerkingen Vereisten 89 a Daadwerkelijk voordeel b Schade en voordeel tengevolge van 'een zelfde gebeurtenis' c Samenhang aard van het voordeel en aard van de schadepost vereist? 79 De rol van de redelijkheid Enkele concrete lessen uit de rechtspraak; wettelijke rente Enkele concrete lessen uit de rechtspraak; verzekeringsuitkeringen 93 a Schadeverzekering b Sommenverzekering c De rechtspraak van de Hoge Raad sinds de inwerkingtreding van het huidige BW d Koerswijziging bij overlijdensschade? e Enkele nadere opmerkingen over het verschil in benadering van enerzijds letselschade en anderzijds overlijdensschade JURISPRUDENTIEREGISTER 97 IX

Schadebegroting en berekening in mededingingszaken

Schadebegroting en berekening in mededingingszaken Schadebegroting en berekening in mededingingszaken Vereniging voor Mededingingsrecht 28 april 2010 mr. Erik-Jan Zippro e.j.zippro@law.leidenuniv.nl Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht Nietigheid

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Schadebegroting, bewijs en waardering

Schadebegroting, bewijs en waardering Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schadebegroting, bewijs en waardering W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh Published in Ars Aequi 2010, p. 538-542 Respectievelijk als aio en hoogleraar

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*)

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) door P. CLAUSING Lector aan de Universiteit van Amsterdam INHOUD EEN ENKELE OPMERKING VOORAF Hoofdstuk I HUIDIG HEIDSRECHT GEN AANSPRAKELIJK

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten ARTIKEL S I E W E R T L I N D E N B E R G H Universitair hoofddocent Departement civielrechtelijke vakken, Universiteit Leiden Onderscheid naar geslacht bij schadebegroting? Schade aan het lichaam als

Nadere informatie

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé)

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) O Rechtspraak OMVANG ARBEIDSVERMOGENSSCHADE; ABSTRACTE BEREKENING KOSTEN HUISHOUDELIJKE HULP Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) Feiten en procesverloop Het gaat hier

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden S.D. Lindenbergh en I. van der Zalm Published in [MvV 2009, p.

Nadere informatie

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter piv Bulletin 2 I n h o u d Pagina 1 Overlijdensschade na overlijden van beide ouders Pagina 6 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis Pagina 11 Causaal

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014 Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Hoe staat AR er anno 2014 voor? bezorgdheid én instrumentalisme contra s en pro s geen Amerikaanse toestanden!? aandacht

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

Vaststelling van letselschade

Vaststelling van letselschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vaststelling van letselschade Veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiële zekerheid S.D. Lindenbergh MvV 2008,

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie

Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel

Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel VAN VERPLAATSTE SCHADE EN OPGEOFFERDE VRIJE TIJD Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel Eerder verschenen

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Vergoeding van renteschade

Vergoeding van renteschade Vergoeding van renteschade Enige opmerkingen over fictie, fixatie en aanvangstijdstippen bij wettelijke rente door: W.H. van Boom* 108 IIIIIIIIIJIII 1. Inleiding Wanneer een debiteur nalatig is met het

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie