Toezicht en aansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht en aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht Kluwer - Deventer

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I - INLEIDING 1 1 Introductie Belang van onderzoek naar aansprakelijkheid van toezichthouders Probleemstelling Nadere afbakening vooraf: eigen aansprakelijkheid van de toezichthouder Een waarschuwing vooraf 5 2 De te behandelen deelvragen: een plan van behandeling Inleiding Toezicht: uitgangspunten en achtergronden (Hoofdstuk II) Afgeleide verantwoordelijkheid (Hoofdstuk III) Aansprakelijkheid wegens nalaten (Hoofdstuk IV) De invloed van het bestuursrecht en de positie van de overheid (Hoofdstuk V) Samenhang tussen rechtsverhoudingen (Hoofdstuk VI) De grondslag en de zorgvuldigheidsnorm (Hoofdstuk VII) De invulling van de zorgvuldigheidsnorm (hoofdstuk VIII) De argumenten voor en tegen aansprakelijkheid (Hoofdstuk IX) Relativiteit, causaal verband en eigen schuld (Hoofdstuk X) Vrijwaring van aansprakelijkheid (Hoofdstuk XI) De invloed van het proces- en bewijsrecht (Hoofdstuk XII) Slotbeschouwing (Hoofdstuk XHI) 13 3 Methodologie en maatstaf Argumentatieve rechtsvergelijking De gehanteerde maatstaf 14 4 Conclusie 17 HOOFDSTUK n - TOEZICHT: UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN 19 1 Inleiding 19 2 Algemene aspecten van toezicht en de daarbij betrokken relaties Inleiding Wat is toezicht? Algemene taken en soorten en maten van toezicht Een model voor toezicht? 24

3 VIII Inhoudsopgave 2.4 De bij toezicht te ontwaren relaties tussen betrokkenen Wie is toezichthouder? 28 3 Een schets van de mogelijke doelen van toezicht 31 4 Een schets van de mogelijke ratio van toezicht 33 5 Conclusie 35 HOOFDSTUK III - AFGELEIDE VERANTWOORDELIJKHEID 37 1 Inleiding 37 2 Wat is afgeleide aansprakelijkheid? 37 3 Gevolgen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid? Geen uitsluiting van aansprakelijkheid Geen uitsluiting, maar wel beperking van aansprakelijkheid? Inleiding De positie van de overheid bij rampen: subsidiariteit? Andere secundaire daders 44 4 Conclusie 45 HOOFDSTUK IV - AANSPRAKELUKHEID WEGENS NALATEN 47 1 Inleiding: nalaten, aansprakelijkheid en toezicht 47 2 Een globale omschrijving van aansprakelijkheid wegens nalaten 49 3 Aansprakelijkheid wegens nalaten veronderstelt een plicht tot handelen Inleiding De 'duty of care' in Engeland bij 'omissions' De 'affirmative duty' in de Verenigde Staten van Amerika Tussendoor: diverse soorten 'faute' in Frankrijk Tussendoor (2): rechtsplichten in Duitsland De aansprakelijkheid wegens nalaten in Nederland De argumenten voor en tegen aansprakelijkheid Toegift (1): het Europese privaatrecht Toegift (2): het EVRM 71 4 Conclusie: nalaten dient niet anders behandeld te worden 73 5 Afronding en een korte vooruitblik 74 HOOFDSTUK V - DE INVLOED VAN HET BESTUURSRECHT EN DE POSITIE VAN DE OVERHEID 77 1 Inleiding 77 2 Regels van algemeen bestuursrecht over toezicht 78 3 Invloed op de aansprakelijkheid van de toezichthouder: formele rechtskracht 79

4 Inhoudsopgave IX 3.1 Inleiding Formele rechtskracht en toezicht Formele rechtskracht in Enschede Conclusie 84 4 Invloed op de aansprakelijkheid van de toezichthouder: beleidsvrijheid Inleiding Beleidsvrijheid Beleidsvrijheid bij toezicht 89 5 Een apart leerstuk over aansprakelijkheid wegens overheidstoezicht? Algemene conclusies Geen apart leerstuk 'toezicht, aansprakelijkheid en overheid' 91 HOOFDSTUK VI - SAMENHANG TUSSEN RECHTSVERHOUDINGEN 93 1 Inleiding 93 2 Doorwerking van samenhang tussen rechtsverhoudingen The Nicholas H De doorwerking van de samenhang tussen onderliggende contractuele verhoudingen Beoordeling ten aanzien van die doorwerking 96 3 Conclusie 97 HOOFDSTUK VII - DE GRONDSLAG EN DE ZORGVULDIGHEIDSNORM 99 1 Inleiding 99 2 De grondslag In Nederland En elders Frankrijk Duitsland De zorgvuldigheidsnorm: de redelijk handelende toezichthouder De redelijk handelende toezichthouder Kritische geluiden over die norm Conclusie 112 HOOFDSTUK Vin - DE INVULLING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSNORM Inleiding De invulling van de zorgvuldigheidsnorm Inleiding Concretere invulling Wettelijke taken en bevoegdheden en het doel van toezicht Kelderluik-factoren Algemeen of concreet toezichtsfalen en handhavingsplichten 116

5 X Inhoudsopgave De invulling van de norm in een aantal (letselschade) gevallen uit de rechtspraak Inleiding Scholen Sportverenigingen Psychiatrische instellingen en therapeuten De omgeving van gebouwen, paden en wegen Recreatie Nutsbedrijven en waterschappen? Politie Gevangenissen en TBS-klinieken i De financiële toezichthouders Conclusies uit en naar aanleiding van deze rechtspraak Bestaat 'de' toezichthouder wel als het om letselschade gaat? Een strenge norm voor concreet toezichtsfalen Voorzienbaarheid is bepalend Rekening houden met 'fouten' van anderen Een heel gewone vorm van aansprakelijkheid dus 3 Het toezichthouderdilemma Conclusie Wat is een toezichthouderdilemma? Invloed op de aansprakelijkheidsvraag? HOOFDSTUK IX - DE ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN AANSPRAKELIJKHEID Inleiding De argumenten voor en tegen aansprakelijkheid Noodzaak van een stevig fundament: over openstaande sluizen en andere aansprakelijkheidsangsten Preventie Vertrouwen Ratio van toezicht Redenen voor terughoudendheid Inbreuk op 'de vrije wil' 'Floodgates': wie zal het zeggen 'Defensive conduct': ook onduidelijk Compensatie Spreiding van schade en kosten van aansprakelijkheid En hoe zit het dan met beleidsvrijheid? Meta-toezicht en 'accountability' Verschil in waardering van de argumenten De voorlopige balans De argumenten bij elkaar genomen 164

6 Inhoudsopgave 3.2 Geldt dit ten aanzien van elke voorwaarde voor aansprakelijkheid? 165 HOOFDSTUK X - RELATIVITEIT, CAUSAAL VERBAND EN EIGEN SCHULD Inleiding Relativiteit Causaal verband Inleiding Causaliteit van het nalaten en condicio sine qua non Proportionele aansprakelijkheid Toerekening op basis van art. 6:98 BW Eigen schuld Een 'klapgijp' tijdens een zeilcursus Een bewust gekozen val in een trapgat Eigen schuld en toezicht: een moeilijk te omzeilen contradictie Eigen schuld en toezicht: een keuze ten principale Conclusie 180 HOOFDSTUK XI - VRIJWARINGEN, IMMUNITEITEN EN ANDERE UITSLUITINGEN Inleiding Vrijwaring van aansprakelijkheid Vrijwaringen in Nederland Ratio voor de vrijwaring: 'floodgates' en spreiding Geen immuniteit gekozen Ruimere toepassing van de vrijwaring? Invloed op de aansprakelijkheid van toezichthouders? Immuniteiten ten aanzien van financieel toezicht elders Immuniteit in Engeland Argumenten voor en tegen de Engelse regeling Frankrijk Duitsland De Verenigde Staten van Amerika Europese garanties voor 'depositors' Conclusie 195 HOOFDSTUK x n - DE INVLOED VAN HET PROCES- EN BEWIJSRECHT Inleiding Processuele en buitenprocessuele informatie- en mededelingsplichten Omgaan met een informatietekort: bewijslastverdeling en aanvullende stelplicht Inleiding 201

7 XII Inhoudsopgave 3.2 Zorgvuldigheid 3.3 Causaal verband Omkering van de bewijslast (art. 150 Rv) Ratio van de 'omkeringsregel' De 'omkeringsregel' en toezichthouders 4 Afwikkeling van massaschade 4.1 Inleiding 4.2 Collectieve afwikkeling 5 Conclusie HOOFDSTUK xm - SLOTBESCHOUWING Inleiding Recapitulatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten Aansprakelijkheid van toezichthouders: welke vorm van aansprakelijkheid? De vraag is of het systeem van het aansprakelijkheidsrecht voldoet Vooraf nog: moet het aansprakelijkheidsrecht wel benut worden? Het systeem van foutaansprakelijkheid (de redelijk handelend toezichthouder) voldoet Tot slot: de aansprakelijkheid van toezichthouders in de nabije toekomst 224 LITERATUURLIJST 227 TREFWOORDENREGISTER 247

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 2c: aansprakelijkheidsrecht Nieuw in 2015 2) BURGERLIJK RECHT

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken 17 Het arrest Fortis/Bourgonje

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking 17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking Over causaliteitstoerekening vanuit psychologisch perspectief en de mogelijke gevolgen daarvan voor (de preventieve werking van) het aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en K.U. Brabant 29 augustus 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Pels Rijcken & Droogleever

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen

Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen mr. W.H. van Boom en mr. I. Giesen * Het maatschappelijk debat dat volgde op de rampzalige gebeurtenissen

Nadere informatie

SAMENVATTING. 1. Inleiding

SAMENVATTING. 1. Inleiding LEESWIJZER Een belangrijk deel van de inhoud van dit rapport is tamelijk technisch-juridisch van aard. Daarom is voorafgaand aan de inhoudsopgave een samenvatting opgenomen. In die samenvatting zal de

Nadere informatie

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt mr.dr. R.P. Wijne 1 De auteur onderzoekt de mogelijkheden om de juridische positie van de patiënt te verbeteren als hij een complicatie ondervindt na

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 Rake remedies rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 rake remedies_4.indd 2 5-11-2010 9:52:52 Rake remedies Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

RCR 2013/14: Proportionele aansprakelijkheid. Is er na toepassing van proportionele aansprakelijkheid nog ruimte voor een correctie op grond van bi...

RCR 2013/14: Proportionele aansprakelijkheid. Is er na toepassing van proportionele aansprakelijkheid nog ruimte voor een correctie op grond van bi... RCR 2013/14: Proportionele aansprakelijkheid. Is er na toepassing van proportionele aansprakelijkheid nog ruimte voor een correctie op grond van bi... Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 14 december

Nadere informatie

DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT

DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT 1. Inleiding: het preadvies van prof. Hartlief Het gezondheidsrecht staat voor de keuze: ofwel met haar tengels van het medische aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Schadebegroting, bewijs en waardering

Schadebegroting, bewijs en waardering Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schadebegroting, bewijs en waardering W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh Published in Ars Aequi 2010, p. 538-542 Respectievelijk als aio en hoogleraar

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Handhaving van het consumentenrecht

Handhaving van het consumentenrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Handhaving van het consumentenrecht Een verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht d.d. 19 april 2010. I. Greveling

Nadere informatie

De werkgever en het kelderluik

De werkgever en het kelderluik ARTIKELEN De werkgever en het kelderluik Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW 1 Inleiding In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zogenoemde gezichtspuntencatalogi

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ωερτψυιοπα λζξχϖβνµθωε SMARTENGELD

θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ωερτψυιοπα λζξχϖβνµθωε SMARTENGELD ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπα λζξχϖβνµθωε SMARTENGELD Smartengeld voor chronisch bewustelozen: een τψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ mythe of juist

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie